Sunteți pe pagina 1din 2

Studiu de caz

Elevul Ionuţ V. în vârstă de 16 ani este elev în clasa a X-a la Colegiul Naţional „Stefan cel
Mare” din Suceava. Tânărul elev provine dintr-o familiecare tocmai a suferit un divorţ
şi nu are domiciliul stabil în Suceava. Din familialui fac parte încă doi fraţi el fiind cel mai
mic. Momentan locuieşte în căminul pe care îl are în dotare colegiul respectiv iar
părintele tutore este mama.Înainte de divorţul părinţilor Ionuţ avea rezultate foarte
bune la învăţătură, participând la numeroase olimpiade, ajungând chiar în faze
naţionale. Din punctde vedere motric Ionuţ a luat locul I la Concursul Naţional de lupte
greco-romane, dar şi la nenumărate concursuri judeţene.În urma informaţiei primite din
parte doamnei diriginte Laura C. am aflatcă Ionuţ l-a lovit pe colegul lui de bancă George
în timpul orei de religie. Faptuldevine mai grav deoarece Ionuţ se afla în stare de
ebrietate în timpul orei.Încercând sa aplaneze situaţia o colegă a fost împinsă şi alt coleg
lovit şi el.Domnul profesor de religie nu a realizat când s-a petrecut acest act şi nu a
reuşitsă intervină deoarece nu s-a aşteptat la un asemenea gest din partea lui
Ionuţ.După terminarea conflictului Ionut împreună cu protagoniştii acţiunii aufost duşi
la director şi la consilierul liceului pentru a se clarifica situaţia şi pentrua fi sancţionaţi
conform regulilor impuse intr-o instituţie şcolară, respectiv pentru a se stabili un plan de
rezolvare a conflictului.

Prima persoană cu care s-a discutat a fost domnul profesor de religie carenu ne-a
lămurit îndeajuns în privinţa conflictului însă ne-a oferit informaţii utilefaţă de
comportamentul din ultima vreme al lui Ionuţ caracterizăndu-l ca uncopil introvertit, el
de obicei fiind „cel ce dă startul la petrecere”.În urma intervievării colegului de bancă
am aflat că „Ionuţ se aprindefoarte repede” la orice reproş, şi nu mai este colegul de
dinainte, tot el ne-aafirmat că divorţul survenit în familia lui Ionuţ a adus
modificări încomportamentul şi viaţa lui Ionuţ.În legătură cu bataia din aclasă acesta a
declarat că ei s-au cerrtatdinaintea orei şi motivul care a declanşat lovitura a fost o
glumă, pe care Ionuţ aconsiderat-o proastă.Declaraţia lui Ionuţ nu a fost prea
convingătoare şi clară deoarece acestaaflându-se încă în starea de ebrietate avea
anumite reţineri şi ezitări. Tot ce am putut afla în acel moment de la el a fost doar faptul
că el se simte singur şi nu primeşte afecţiunea necesară din partea familiei faţă cum de
ar fi trebuit sa o primească.În primă instanţă avem divorţul, principalul factor negativ
care a adus laacest eveniment şi nu numai. O colegă apropiată lui Ionuţ ne-a spus că
acesta arenunţat la luptele greco-romane, ramură sportivă la care Ionuţ se pricepea şi
o practica foarte bine. Alt factor negativ este şi alcoolul, acesta intervenind înviaţa
baiatului la o vârstă atât de fragedă tot din cauza divorţului.Colegii din cămin nu prea
vorbesc cu Ionuţ deoarece spun ei că mai tottimpul este supărat şi bea foarte des fiind
sancţionat de câteva ori de conducereacăminului. Colegii de clasă ne confirmă şi ei că
Ionuţ obişnuieşte în ultimul timpsă vină la şcoală băut şi dezinteresat de obiectele de
studiu sau de relaţiileintersociale care au loc în instituţia şcolară şi nu numai.Părinţii lui
Ionuţ au primt informaţii cu privire la incidentul provocat deacesta şi au avut bunăvoinţa
de a veni amândoi la solicitarea doamnei diriginte şia conducerii şcolii. Din cele spuse de
ei, identificăm un dezinteres total din partea amândurora, motiv care ne face să-l
înţelegem într-un fel pe tânărul băiat.
Strategia de intervenţie adecvată cazului:
După definirea corectă a cazului, considerăm că strategia de intervenţietrebuie să aibă în vedere
următoarele obiective:

1.Schimbarea atitudinii faţă de alcool sau orice alt produscare intervine necondiţionat în partea psihică
chair şi fizicăa lui Ionuţ;

2.Dezvoltarea relaţiei cu părinţii, şi crearea unei legături maistrânsă în raport cu comunicarea,


afecţiunea şi dragosteadintre aceştia.

3.Dezvoltarea abilităţilor de comunicare cu colegii şi prietenii

.4.Revenirea la activităţile extraşcolare şi la luptele greco-romane.

5.Comunicarea şcolii cu familia în sensul rezolvării amiabilea conflictului.

Modalitaţi de intervenţie

-Implicarea profesorului în problemele elevului.-Direcţionarea elevuluii către autoevaluarea


comportamentului

-Ajutorul acordat elevului pentru planificarea schimbăriicomportamentului-Întălniri care au ca teme


prietenia, cinstea, temerile, familia, succesul,sentimentul de apartenenţă

-Conştientizarea faptului că nici o problemă nu este unică şi personală

-Depăşirea stării de disconfort care are la bază ideea că situaţia este prea dificilă-Integrarea într-un
sistem de terapie în grup

-Program de consiliere pentru Ionuţ: disciplinare pozitivă,îmbunătăţirea relalţiei elev-elev, elev-părinte;


rolul acestui programeste de a media conflictul într-o manieră constructivă, determinând părţile aflate
în conflict să comunice şi să coopereze.

-Consiliere pentru părinţi; în sensul formării şi dezvoltării unei relaţiiinterfamilială mai afectuoasă.

Rezultate obţinute

-Alcoolul nu a mai apărut în viaţa lui Ionuţ după discuţiile care au avutloc.

-A scăzut frecvenţa comportamentelor problematice ale lui Ionuţ.

-Relaţiile intercoleagiale sau imbunătăţit, inclusiv relaţiile cu prietenii.

-Colegii afirmă că Ionuţ şi-a îmbunătăţit semnificativ comportamentulla şcoală. Nu au mai apărut
incidente legate de agresiunea asupra altor colegi sau manifestări exagerate la ore

-Ionuţ a revenit la activităţile sportive

-Părinţii au iniţiat câteva schimbări în relaţia cu Ionuţ; sunt mai afectivi,şi prezintă un interes mai mare în
legătură cu activitatea acestuia.

Recomandări
Schimbările se realizează în timp iar rezultatele acestor schimbări nu apar imediat. Este nevoie de
recunoaşterea limitelor personale, de toleranţă şi dorinţade a comunica din partea ambelor părţi.Părinţii
declansând haosul în viaţa lui Ionuţ trebuie să conştientizezefaptul că trebuie să ofere copilului o
afecţiune şi un interes cât mai mare.Colegii trebuie să il susţină şi să ii ofere nu doar o relaţie
intercolegială cişi o prietenie interesată.

S-ar putea să vă placă și