Sunteți pe pagina 1din 6

Nume: 09.10.

2019
Evaluare
Unitatea de învățare : ”Iubim plantele”

1. Încercuiește imaginile corespunzătoare cuvintelor care:


a) încep cu sunetul [a];

b) conține în interior sunetul [m];

c) se sfârșesc cu sunetul [i];

2. Numește obiectele. Colorează schema corectă.

3. Colorează cu aceeași culoare perechile de litere.

a m I

4. a) Copiază cuvintele date:

b) Transcrie cuvintele date:

1
c) Scrie cuvinte pe care le poti forma cu ajutorul silabelor:

5. Scrie după dictare:

 Colorează imaginea respectând codul culorilor.

Autoevaluare:

2
FIŞA
DE ÎNREGISTRARE A REZULTATELOR OBŢINUTE LA PROBA DE EVALUARE SUMATIVĂ,
LA NIVEL DE CLASĂ
An școlar 2019 - 2020
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CREVEDIA
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
CLASA: I A
DATA: 09.10.2019
NUMĂR DE ELEVI EVALUAŢI: 25
MATRICEA DE SPECIFICAŢII:

Nr. Competențe
crt specifice Cunoaştere Înţelegere Aplicare Analiză Sinteză Evaluare

1. x x x

1.3 Identificarea
unor sunete, silabe,
cuvinte în enunțuri
rostite clar

2. 3.1 Citirea unor x x x


cuvinte și propoziții
scurte, scrise cu
litere de tipar sau
de mână

3. 4.1 Scrierea x x
literelor de mână

3
DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA FIECĂRUI ITEM:

Item CALIFICATIV

Foarte bine Bine Suficient


1 a)- Răspuns corect si - Răspuns parţial corect: - Răspuns parţial corect:
complet: Încercuiește Încercuiește corect patru Încercuiește corect două
corect toate imaginile de la imagini de la cele trei imagini de la cele trei
cele trei subpuncte. subpunte. subpunte.

2 a)- Răspuns corect si - Răspuns parţial corect: - Răspuns parţial corect:


complet: Alege corect cele Alege correct două din cele Alege correct una din cele
trei scheme ale cuvintelor. trei scheme ale cuvintelor. trei scheme ale cuvintelor.

3 a)- Răspuns corect si - Răspuns parţial corect: - Răspuns parţial corect:


complet: Colorează corect Colorează corect două din Colorează corect o pereche
cele trei perechi de litere. cele trei perechi de litere. din cele trei perechi de
litere.

4 a)- Răspuns corect si - Răspuns parţial corect: - Răspuns parţial corect:


complet: Copiază, transcrie Copiază, transcrie și Copiază, transcrie și
și compune corect toate compune corect șase compune corect trei cuvinte
cuvintele de la cele trei cuvinte de la cele trei de la cele trei subpuncte.
subpuncte. subpuncte.

5 Răspuns corect si Răspuns parţial Răspuns parţial


complet: scrie corect, corect: scrie corect si lizibil, corect: scrie
îngrijit, lizibil, respectând respectând corect,respectând spaţiul
spaţiul grafic, toate literele, spaţiul grafic, toate literele, grafic, toate literele
silabele și cuvintele date. silabele date. date.

BAREM DE EVALUARE A TESTULUI

CALIFICATIVUL
Numărul itemului și nivelul rezolvării (corect / incorect, TESTULUI
integral/parțial)
Rezolvă integral şi corect 5 itemi. Foarte bine

Rezolvă integral şi corect 4 itemi; incorect 1 item/ parţial 1 item Bine

Rezolvă integral şi corect 3 itemi; parţial 1 item și 1 incorect/ Suficient


incorect 2 itemi.

Rezolvă integral şi corect 1-2 itemi; incorect 3-4 itemi Insuficient

4
ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR FIECĂRUI ELEV
CALIFICATIVE OBȚINUTE LA FIECARE ITEM

Nr. Numele și Calificativ pentru fiecare item


Crt. prenumele Calificativ
Item Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 test

1. Apetre Eva Elena F.B F.B F.B F.B F.B F.B


2. Boiangiu Matei Cătălin F.B F.B F.B F.B F.B F.B
3. Burlacu Mihaela Cătălina F.B B F.B B F.B F.B
4. Buțacu Ecaterina F.B F.B F.B F.B F.B F.B
5. Chilințan Pavel Cristian F.B B F.B B B B
6. Dincă Andrei Iulian F.B F.B F.B B B F.B
Cristian
7. Drăguț Sofia Maria F.B F.B F.B F.B F.B F.B
8. Iuga Ana Ștefania F.B F.B F.B B F.B F.B
9. Lungu David Mihai F.B F.B F.B F.B B F.B
10. Minea Iftimiu Rareș F.B F.B F.B F.B F.B F.B
Andrei
11. Moraru Andreea Irina F.B F.B F.B F.B B F.B
12. Murdilă Bianca Andreea F.B F.B F.B F.B F.B F.B
13. Năstase Daria Gabriela F.B F.B F.B F.B B F.B
14. Niculae Matei Constantin F.B F.B F.B F.B B F.B
15. Pandele Alexandru Costin F.B B F.B F.B F.B F.B
16. Petre Ștefan Daniel F.B F.B F.B F.B B F.B
17. Proșchin Sara Maria F.B F.B F.B F.B B F.B
Adelina
18. Sandu Sebastian Daniel F.B F.B F.B F.B F.B F.B
19. Sava Benjamin Lucian F.B F.B F.B F.B F.B F.B
20. Tache Denis Andrei F.B B F.B B F.B F.B
21. Ticu Marcel Constantin F.B B F.B B B B
22. Trandafir Raul Vasile F.B B F.B B B B
23. Udrea Cristian Denis F.B F.B F.B F.B B F.B
Mihai
24. Vișan Vișan Luca F.B B F.B F.B F.B F.B
25. Vladu Elisa Maria F.B F.B F.B F.B F.B F.B
Nr. de elevi care au rezolvat
itemul cel puțin la nivel Suficient

5
CALIFICATIVE OBŢINUTE LA NIVELUL CLASEI:
Foarte bine Bine Suficient Insuficient

Nr. elevi 22 3
%
88% 12%

REZULTATE OBŢINUTE LA NIVELUL CLASEI:

Conţinuturi Competența Competența Competența Competența Competența


/e specifică 1 specifică 2 specifică 3 specifică 4 specifică 5

Nivel de FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S
realizare
Nr. de elevi 25 21 4 25 18 7 14 11
care
demonstrează
formarea
competenței
(Fb, B, S)
Nr. de elevi
care NU
demonstrează
formarea
competenței
(Insuficient)

S-ar putea să vă placă și