Sunteți pe pagina 1din 2

Introducere Fizica Construcțiilor

ARH An III 2019-2020

Lucrare 1

Se dă o alcătuire de perete exterior care nu asigură izolarea termică cerută în prezent


de normativele în vigoare.
Se cere:
a. propunerea unei soluții de creștere a izolării termice cel puțin la valoarea minimă
necesară, utilizând materiale bune termoizolatoare; alegerea unor materiale ecologice
se punctează suplimentar;
b. verificarea comportamentului higrotermic al alcătuirii propuse, prin realizarea unui
grafic al temperaturilor și al presiunilor parțiale și de saturație ale vaporilor;
c. un comentariu privind comportarea alcătuirii propuse, din punctul de vedere al
respectării cerințelor normate pentru izolarea termică și transferul de vapori.

Se va preda (obligatoriu format A4):


1. text explicativ – menționarea alcătuirii de pornire, scurtă descriere a propunerii,
încadrarea în valorile normate, concluzii privind comportamentul higrotermic
2. schița alcătuirii propuse (secțiune verticală în câmp curent, cu indicarea
componentelor, materialelor și dimensiunilor fiecărui strat – sc. 1:5)
3. tabel de calcul al rezistențelor termice și presiunilor parțiale și de saturație ale
vaporilor
4. graficul temperaturilor și graficul presiunilor vaporilor

Precizări suplimentare
- repartizarea alcătuirii de studiu se face conform procedurii din pagina următoare;
- toate alcătuirile de studiu au în plus față de straturile menționate în temă un strat de
tencuială interioară (2cm) și unul de tencuială exterioară (3cm) din mortar de ciment;
- pentru comparare cu valorile normate se va considera rezistența termică corectată,
R’, calculată prin reducerea cu 20% a rezistenței termice în câmp curent;
- pentru calculul temperaturilor și presiunii vaporilor în grosimea peretelui, straturile cu
grosime mai mare de 15 cm vor fi subdivizate în substraturi identice de grosimi
egale nu mai mari de 15 cm
- pentru calculul temperaturilor și presiunii vaporilor în grosimea peretelui, straturile
termoizolatoare propuse cu grosime mai mare de 5 cm vor fi subdivizate în
substraturi identice de grosimi egale nu mai mari de 5 cm
- se va considera o umiditate relativă medie de 60% la interior și de 85% la exterior
Alcătuiri de studiu
0. zidărie de b.c.a. GBN 50 22 cm
1. zidărie de b.c.a. GBN 50 26 cm
2. zidărie de b.c.a. GBN 50 32 cm
3. zidărie de b.c.a. GBN 50 36 cm
4. zidărie de cărămidă plină 26 cm
5. zidărie de cărămidă plină 30 cm
6. zidărie de cărămidă plină 36 cm
7. zidărie de cărămidă plină 42 cm
8. beton armat 18 cm
9. beton armat 20 cm
10. beton armat 24 cm
11. beton armat 28 cm
12. beton armat 125 cm + zidărie b.c.a. 16 cm
13. beton armat 125 cm + zidărie b.c.a. 18 cm
14. beton armat 125 cm + zidărie b.c.a. 22 cm
15. beton armat 125 cm + zidărie b.c.a. 26 cm
16. beton armat 15 cm + zidărie b.c.a. 12 cm
17. beton armat 15 cm + zidărie b.c.a. 14 cm
18. beton armat 15 cm + zidărie b.c.a. 18cm
19. beton armat 15 cm + zidărie b.c.a. 24cm
20. beton armat 20 cm + zidărie b.c.a. 12cm
21. beton armat 20 cm + zidărie b.c.a. 14cm
22. beton armat 20 cm + zidărie b.c.a. 18cm
23. beton armat 20 cm + zidărie b.c.a. 22cm
24. zidărie de cărămidă cu găuri verticale (GVP) 26 cm
25. zidărie de cărămidă cu găuri verticale (GVP) 32 cm
26. zidărie de cărămidă cu găuri verticale (GVP) 36 cm
27. zidărie de cărămidă cu găuri verticale (GVP) 42 cm
28. blocuri ceramice (tip Porotherm) 25 cm
29. blocuri ceramice (tip Porotherm) 30 cm (obișnuit)
30. blocuri ceramice (tip Porotherm) 30 cm (N+F)

Modalitatea de repartizare a alcătuirii de studiu:

A = [(n x m)+19] modulo 31

A – numărul alcătuirii de studiu


n – numărul de litere al numelui
m – numărul de litere ale tuturor prenumelor
modulo 31 – restul împărțirii produsului (n x m) la 31