Sunteți pe pagina 1din 1

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL ENERGIEI ANRE

Decizia nr. 7/DEE/ 12.02.2015

privind aprobarea Modelului pentru întocmirea Programului de îmbunătățire a eficienței


energetice aferent localităților cu o populație mai mare de 5000 locuitori

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) lit. a), lit. b) și prevederile art. 9 alin. (14)
din Legea 121/2014 privind eficiența energetică,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.160/2012 și ale prevederilor art. 3
alin.(4) din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică,

Șeful Departamentului pentru Eficiență Energetică din cadrul Autorității Naționale


de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea decizie:

Art.1. Se aprobă Modelul pentru întocmirea Programului de îmbunătățire a eficienței


energetice aferent localităților cu o populație mai mare de 5000 locuitori, prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta decizie.
Art.2. Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de
5.000 de locuitori au obligația să întocmească programe de îmbunătățire a eficienței energetice în
conformitate cu prezentul model
Art.3. Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în
domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentei decizii.
Art.4. Prezenta decizie se publică pe pagina de internet a Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei.

VICEPREŞEDINTE,
ŞEF AL DEPARTAMENTULUI PENTRU EFICIENŢĂ ENERGETICĂ,

Dr. ing. Emil Calotă