Sunteți pe pagina 1din 11

IDEA - utilizari

Utilizare IDEA in auditul SALARIILOR


IDEA este un instrument de audit excelent pentru salarii. Obiectivul principal este de
validare a preciziei cu care salariatii au fost remunerati. Exista multe reguli si taxe
asociate cu salariile si conformitatea cu acestea poate fi verificata cu acest produs.
- testari : extragerea platilor in care salariul brut depaseste valoarea setata
- rezonabilitate:
o taxe
o ore lucrate; ore suplimentare pretinse
o concedii medicale, concedii de odihna
o bonusuri
- duplicari: angajati dublii, conturi bancare duble
- corelari si comparari :
o state de plata la doua date diferite : permite identificarea angajatilor
noi sau plecati
o fisierul de tranzactii de plata comparat cu fisierul de salariati : permite
identificarea angajatilor fantoma (care nu exista) si carora s-au platit
salarii
o compararea cardurilor de intrare ale angajatilor cu statul de plata (fise
de pontaj) pentru identificarea unor dezacorduri intre timpul efectiv si
cel pontat
o numere de telefon utilizate de angajati pentru identificarea conflictelor
de interese ( telefoane in interes personal)
- analize:
o Totalizare si stratificare salariati pe departamente, grade, etc.
o Profilare angajati pe varste/vechime
o Analize de cost pentru plati speciale (extra-program, prime,etc.)
o Sumarizare distributie salarii pentru reconciliere cu contabilitatea

Utilizare IDEA in auditul FURNIZORILOR


Auditul are semnificatie in cazul furnizorilor deoarece este important sa vedem daca
obligatiile sunt reduse sau exagerate.
Calcule :
o totaluri; este adesea mai bine sa separam soldurile de debit si credit
( utilizam optiunea field statistics);
o calcul zile in conturile de plati si media zilelor ptr. facturi de plata;
o compararea cheltuielilor periodice lunare cu facturile platite
Analiza :
o reconcilierea registrilor de cheltuieli pe facturi furnizor
o verificarea inregistrarilor de plata la facturi
o insumarea facturilor pe furnizori pentru verificarea soldurilor
individuale
o izolarea variatiei de preturi unitare pe produs la furnizor
o totalizarea facturilor inregistrate intr.-un an pentru verificarea acuratetii
rabaturilor oferite de furnizor
o evaluarea achizitiilor conform contractelor
Teste:

1
o identificarea soldurilor de debit/credit
o identificarea datelor neutilizate
o identificarea facturilor vechi
o teste de articole cu date sau referinte in afara limitei
o identificare si totalizare datorii pentru bunuri receptionate si
nefacturate
o identificare facturi fara comenzi de achizitie
o identificare discounturi pierdute
Omisiuni si duplicari
o detalii conturi bancare
o plati la facturi
o comenzi de achizitie
Corelari si comparari:
o plati dintr-o perioada cu balanta pentru a identifica plati fara pereche
o fisier furnizori la doua date diferite pentru identificare furnizori noi
o facturi inregistrate cu comenzi de achizitie
o compararea numelui si adresei furnizorilor cu fisierul de angajati
o cheltuieli lunare la facturi platite

Utilizare IDEA in auditul STOCURILOR


Stocurile pot varia in volum si cost in cadrul unei organizatii. Acolo unde stocul unui
articol este semnificativ, testele de audit sunt utilizate pentru a furniza informatii
referitoare la existenta, completitudinea si valoarea acestuia.
Analize:
o reconcilierea stoc fizic cu cel calculat
o analiza tranzactiilor cu valoare ridicata
o sumarizarea si stratificarea cifrei de afaceri pe articole de stoc
o sumarizarea stocului disponibil pe grupe, locatii, tipuri, etc.
o Vechimea stocurilor functie de data receptiei

Teste de exceptie:
o identificarea surplusului sau lipsei in stoc pe analize de cifre de
afacere sortate
o Identificare diferentei intre costul standard si costul actual
o Identificarea stocului achizitionat de la companii asociate
o Izolarea articolelor de stoc cu cost mai mare decat cel de vanzare, cu
cantitati zero/negative sau preturi zero/negative
o Identificarea acelor articole de stoc a caror cantitati depasesc nivelul
maxim admis

Omisiuni sau Duplicari:


o duplicari de numere de articole sau descrieri

Corelari si Comparari:
o compararea volumelor anuale cu cantitaile disponibile
o compararea costurilor cu preturile de vanzare pentru evaluarea
discrepantelor
o compararea valorii stocului existent cu valoarea din planul de conturi

2
Utilizare IDEA in auditul MIJLOACELOR FIXE
Se recomanda acolo unde volumul de mijloace fixe este semnificativ
- analiza: mijloace fixe amortizate complet inca in folosinta
- teste
o rate de amortizare neuzuale
o transferuri / achizitii din cadrul grupului de firme (daca firma face parte
dintr-un grup)
o informatii despre diverse taxe
o mijloace fixe cu cost negativ sau cu amortizarea mai mare decat
costul
o descrieri care un corespund codului de incadrare
o mijloace fixe uzate innaintea perioadei normate de folosinta
- duplicari: numere de referinta
- corelari si comparari:
o compararea fiselor si taxelor de depreciere si indicarea variatiei
o compararea valorii achizitiilor actuale cu bugetul alocat pentru
evidentierea variatiilor semnificative
o compararea duratelor de viata ale mijloacelor fixe pe categorii

Utilizare IDEA in auditul ACHIZITIILOR SI PLATILOR:


Achizitiile reprezinta un domeniu de succes pentru utilizarea IDEA. Principalul
obiectiv este de a verifica validitatea articolelor. Exceptiile pot include achizitii cu pret
foarte ridicat, facturi invalide, fraude de diferite tipuri, duplicari accidentale si simpla
identificare a unor cheltuieli necontrolate.
Analize:
- analiza achizitiilor sau platilor pe intervale de valoare si identificarea unor
trenturi neuzuale;
- sumarizari pe tipuri de plati (furnizori curenti, cec-uri, transfer electronic, etc.)
analize pe perioade pentru determinarea fluctuatiilor sezoniere;
- reconcilierea receptiilor cu comenzile de achizitie pentru identificarea livrarilor
necomandate;
- sumarizarea platilor efectuate pe respectivele conturi de furnizori pentru
reconcilierea cu inregistrarile din contabilitate;

Calcule:
- recalcularea achizitiilor si a totalurilor inregistrate;
- recalcularea totalului platilor efectuate

Teste de exceptie
- producere de rapoarte de exceptii pentru o gama larga de articole, cu limite
de exceptie determinate pe tipuri de articole;
- testarea validitatii TVA-ului;
- identificarea variatiilor de preturi si cantitati receptionate pe furnizori si
comenzi de achizitie;
- identificarea cresterilor de preturi peste valori procentuale acceptate;
- identificarea de facturi fara comenzi de achizitie valide;
- identificarea unor volume ridicate de achizitie de la un singur furnizor;
- regasirea de facturi corespunzatoare unor comenzi de achizitie fara
autorizare;
- extragerea variatiilor de pret si cantitati pe furnizori si comenzi de achizitie;
- identificarea facturilor multiple
- regasirea platilor efectuate in zile nelucratoare;

3
Omisiuni si duplicari
- teste de facturi/plati duble (numere interne de facturi, numere externe de
facturi, valori/furnizor, numere de comenzi de achizitie sau combinatii ale
acestora);
- identificarea comenzilor duplicate;
- teste de omisiuni sau duplicari de numere;

Corelari si comparari
- verificarea corespondentei achizitiilor cu platile;
- verificari incrucisate plati cu fisierul de angajati;
- identificarea de furnizori din facturi care nu sunt in nomenclatorul de furnizori;
- compararea performantelor furnizorilor prin sumarizari ale articolelor livrate si
calitate a acestora;

Utilizare IDEA in auditul VANZARILOR


Principalele obiective urmarite in auditul vanzarilor sunt completitudinea tranzactiilor,
acuratetea preturilor, validarea clientilor si calculul comisioanelor. Politica de credite
acordate clientilor poate avea nevoie de a fi revizuita si verificata.

In general fisierul de istorie al vanzarilor poate fi disponibil, desi in unele sisteme,


tranzactiile sunt arhivate lunar, caz in care aceste fisiere vor fi importate in aplicatie si
utilizand functionalitatea de Append Database a lui IDEA se va crea un fisier anual
(sau pe o perioada anume) din fisierele lunare. Merita sa conducem analizele de
vanzari pe niveluri apropiate si apoi sa utilizat teste de exceptie.
Analiza:
- analiza vanzarilor si a profitabilitatii pe zone, vanzatori, luni, magazine,
categorii, furnizori, s.a.
- sumarizarea livrarilor din depozite, pentru analiza distributiei de produse;
- revizuirea informatiilor analitice ale vanzarilor pe intervale de valori;
- analiza cererilor de produse prin sumarizarea produselor si pe vechime a
datelor;
- analiza comenzilor deschise si a facturilor deschise pe clienti;

Calcule:
- redarea sumarelor de vanzari si inregistrarea totalurilor;
- testarea preturilor si a calculelor de discounturi in facturi;
- testarea profiturilor prin calculul marginilor pe linii de produs innaintea livrarii;
analiza variatiilor de vanzari si sumarizarea trendurilor;
- generarea raportului de corelare intre articolele livrate si articolele comandate;

Teste de exceptie:
- valori prea ridicate ale vanzarilor pe tipuri de articole;
- preturi la vanzare mai mici decat cele asteptate pentru tipuri de produse sau
discount prea mare acordat;
- limite de creditare largi;
- identificarea valorilor mari pe produse, clienti, vanzatori, magazine, etc.
- extragerea tuturor datelor de vanzare pentru audit, pe clienti, produs, regiune,
etc.

Omisiuni si duplicari:
- testarea numerelor lipsa la facturi;

4
- testarea numerelor lipsa la comenzile de livrare;
- testare duplicare facturi

Corelari si comparatii:
- verificarea concordantei incasarilor cu cele inregistrate in contabilitate;
- analiza trendurilor de vanzare prin compararea perioadei curente cu perioade
precedente;
- compararea ratei vanzarilor curente la veniturile in curs (de realizat)

IDEA este utilizat in zone de interes ca: conturi curente, creditari, tezaurizari si
investitii. Dat fiind volumul mare de tranzactii din sistemul bancar, importurile se vor
face la nivel de segmente de date sau campuri selectate.

Utilizarea IDEA in Auditul BANCAR


IDEA este utilizat in multe zone bancare, incluzand conturile curente, activelor
bancare, a conturilor de depozit, investitii, creditarii si ipoteci.
Dat fiind volumul mare de tranzactii din sistemul bancar, importurile se vor face la
nivel de segmente de date sau campuri selectate

In zona conturilor
Exista un numar de teste care se aplica la cea mai mare parte a tipurilor de
conturi.
Calcule
- totalizari de registre (solduri)
- totalizare solduri ale conturilor
- refaceri de calcule de dobanzi
- verificare calcule taxe bancare, conversii valutare
Teste
- conturi cu pozitii lipsa
- taxe neaplicate corespunzator
- date invalide sau neutilizate
- conturi inactive si tranzactii pe acestea
- conturi expirate
- clienti cu conturi neacoperite sau limite expirate
- conturi atrase ale personalului
- spalare de bani

in zona activelor
- comparare fisa mijlocului fix cu taxele de amortizare (dezacorduri)
- identificarea amortizarilor complete si a mijloacelor fixe mai ridicate decat
costul de inlocuire
- compararea duratelor de folosinta a mijloacelor fixe pe categorii
- extragerea de mijloace fixe cu durata de utilizare sau amortizarea mai mare
decat norma

in zona conturilor de depozit


- verificarea dobanzilor si a taxelor de serviciu
- identificare date de intrare codificate eronat
- analiza activitatilor tranzactionale

5
- analiza varstei depozitelor cu dobanzi pe date de maturitate (pentru analiza
ratelor de risc a dobanzilor)
- analiza activitatii de cont si servicii utilizate pe tipuri de conturi pentru a
evalua taxele de serviciu si structura dobanzilor
- analiza portofoliului de depozite pe lucratori, amplasamente, tip client, etc.

In zona investitiilor
Analize
- stratificarea soldurilor (balantelor) pe dimensiuni
- grupare conturi pe tip produs
- vechimea portofoliului de investitii pentru analiza ratelor de risc a dobanzilor
- stratificarea portofoliilor pe marimi
- sumarizarea portofoliilor pe tip, emitenti, rate ale dobanzilor, maturitate, etc.
- Creare grafice cu informatii referitoare la portofoliul de investitii
Calcule
- totalizarea sporurilor dobanzilor
- verificarea capitalizarii dobanzilor
- refacerea calculelor dobanzi individuale
Teste
- extragerea valori/rate dobanzi neobisnuite
- identificare conturi inactive si tranzactii pe acestea
- identificare solduri negative
- identificare conturi cu comenzi suprimate
- identificate inregistrari incomplete sau neactualizate
- spalare de bani
- identificare tranzactii ante-datate
- identificare clienti cu conturi neacoperite sau limite expirate
- recalcule de conversii valutare

in zona creditarii (si IPOTECI)


Analize
- stratificari de solduri si crearea unui fisier sumar din acestea
- analiza soldurilor si a ratelor dobanzilor cu evaluarea riscurilor
- analiza limitelor de dobanzi in conturi pe tipuri de cont
- portofoliului de imprumuturi (pe ofiteri, locatii, tip, etc.)
- sumarizarea imprumuturilor pe colaterale si scopuri pentru analiza riscurilor
Calcule
- Total sporuri dobanzi, solduri
- Restante si raportari
- Verificarea calculelor dobanzilor si a costurilor serviciilor bancare
Testari
- identificarea imprumuturilor facute de personalul angajat
- identificarea imprumuturilor mari, cu dobanda neobisnuita
- identificarea soldurilor mai mari decat avansul initial
- identificarea soldurilor negative
- rapoarte clienti (noi, reinnoiti, fara drept de a se imprumuta)
Comparari si verificari
- folosind tehnici de verificare incrucisata se pot identifica imprumuturile
multiple (aceeasi adresa, aceeasi persoana)
- compararea soldurilor la perioade diferite de timp pentru a identifica miscarile

6
Utilizare IDEA in companiile de ASIGURARI
Principalele tranzactii sunt reprezentate de primele de asigurare si lichidarea
daunelor dar exista si o zona speciala, aceea a reasigurarilor unde IDEA poate fi
folosita cu succes.
In zona primelor de asigurari:
Principalele teste se fac in sensul de a ne asegura ca toate primele sunt ridicate si ca
ratele utilizate sunt corecte.

Analize:
- stratificarea primelor pe marimi si tipuri de produs
- sumarizarea noilor asigurari pe agent sau zone
- sumarizarea debitelor pe agenti

Calcule:
- recalcularea primelor;
- verificarea totalurilor inregistrate

Teste de exceptie:
- extragerea primelor vechi datorate pe polite valide;
- identificarea politelor cancelate imediat dupa initiere;
- identificarea politelor cu discount care sunt decazute si creditate;
- extragerea datoriilor negative;
- identificarea platilor nealocate;
- extragerea politelor cu numar blank sau invalid
- debite directe care nu au fost colectate

In zona lichidarii daunelor :


Calcule :
- totalizarea daunelor importante
- verificarea totalurilor inregistrate
Analize:
- analize pe luna, tip si valor medii calculate;
- gruparea daunelor pe tipuri de produs
- analize matriciale a datelor de incident la data daunelor raportate, ca parte a
evaluarii daunelor create dar neinregistrate

Teste de exceptie:
- valori mari ale daunelor;
- identificarea daunelor fara miscare in ultimele 6 luni ( unele daune pot fi
raportate dar neridicate);
- identificarea soldurilor negative
Omisiuni si duplicari:
- verificarea daunelor duplicat ( aceeasi nr. De polita si aceeasi valoare sau
aceeasi data de incident);
- verificarea daunelor multiple la aceeasi polita

Exista deasemenea o multime de teste de verificare incrucisata intre fisiere. Pornind


de la testul de baza de existenta a unei polite in aceeasi perioada de timp ca si
daunele, se verifica detaliile intre daune si polite.. Poate fi util sa vedem cate polite
noi au asociate daune imediat dupa incheierea lor.

7
Utilizare IDEA in auditul Colectarii Taxelor
O zona din activitatea administratiei publice o reprezinta auditul diferitelor taxe
colectate la nivel local si national. Testele sunt foarte specifice functie de
departamentele implicate, dar exista in principal aceleasi tipuri.
Calcule:
- verificarea balantei de inchidere de an si fixarea pozitiei arieratelor;
- calculul taxelor pentru a vedea incadrarea lor intre limite fezabile;

Analize:
- analiza vechimii arieratelor si spargerea lor pe tipuri de sarcini;
- analiza amortizarilor si a rambursarii

Teste de exceptie:
- testarea validitatii cheltuielilor (sarcinilor)
- identificarea amortizarilor mari si a rambursarilor
- verificarea validitatii numerelor de referinta

Teste incrucisate:
- taxe de proprietate – verificarea incrucisata a registrelor de proprietate pentru
a ne asigura ca sarcinile au fost produse pe fiecare proprietate
- verificarea cheltuielilor datorate de o organizatie in legatura cu declaratiile de
venituri furnizate

EXEMPLE DE AUDIT SI CONTROL...


... efectuate in zona administratiei plblice
Controlul formarii, evidentierii, urmaririi si incasarii veniturilor la bugatul de
stat
La intrare:
- evidenta analitica pe platitori
- evidenta incasarilor pe platitori si surse
Prelucrari:
- extragere de date pe tip de venit ; rezulta fisiere pe surse de venit la bugetul
consolidat (TVA, impozit pe profit, impozit microintreprinderi, contributii
angajatori)
- totalizare surse de venit ; se compara cu inregistrarile din evidentele contabile
(sume datorate, sume incasate)
- extrajere date pe fiecare contribuabil (cod fiscal); se urmareste depunerea la
termen a declaratiilor, corectitudinea inregistrarilor (functie de documentele
existente in dosarul fiscal)
Rezultate posibile:
- veniturile cuvenite bugetului si incasarile inregistrate in evidente contabila pe
total surse, nu corespund cu cele din evidenta analitica pe platitori
- evidente incasarilor un corespunde cu cele inregistrate in evidente contabila
condusa la nivelul trezoreriilor

Alte controale:
Controale posibile:
- daca situatiile financiare nu prezinta erori materiale;
- lista ramasitelor contribuabililor la buget
- situatia incasarilor pe platitori si surse

8
- evidente persoanelor beneficiare de ajutor social si a platilor efectuate cu
acest titlu;
- verificarea registrului jurnal (toate operatiile contabile efectuate)
- verificarea registrului de mijloace fixe
- verificarea statelor de salarii lunare
Operatii efectuate cu IDEA
- importuri, totaluri de control
- testare coduri pe surse de venit
- extrageri valorice pe cheie ;
- esantionari, stratificari, totalizari pe surse de venit si comparatii cu cele din
evidentele contabile ;
- lipiri de baze (exemplu : pentru controlul platii salariilor)
Rezultate posibile in urma controalelor :
- plati nelegale
- subevaluari de mijloace fixe
- solduri de conturi supraevaluate

Utilizare IDEA in Investigarea Fraudelor


IDEA poate fi folosit pentru identificarea tranzactiilor neobisnuite sau suspecte ca
parte in investigarea fraudelor. In general, volumele mari de date si multimea
detaliilor informatiilor fac ca IDEA sa fie utilizabila in investigatii. Folosirea produsului
IDEA pe copii ale fisierelor poate fi facuta fara a alerta oamenii sau a trezi suspiciuni.
Totusi este de notat ca pot interveni probleme in prezentarea inregistrarilor pe
calculator.

Cele mai comune zone de fraude sunt:


- banking
- salarii
- achizitii

Fraude bancare ( economii si imprumuturi):


Sistemele din aceasta zona sunt normal un subiect puternic pentru controlul
reconcilierilor, dar au nevoie sa previna si sa stopeze fraudele. Un caz il reprezinta
transferul fondurilor unde testele pot stabili ce s-a intamplat dar nu pot stopa
pierderea. Alte tipuri de fraude pot fi facute din mers si clarificate prin analize si teste
de exceptie. Aceasta este valabil pentru conturi inactive, imprumuturi “rotite-intoarse”
si spalare de bani.
Spalarea banilor:
- identificarea conturilor cu valori mari ale tranzactiilor. Poate fi necesar mai
intai sa convertim valoarea tranzactiilor in valori absolute (utilizand functia
@ABS), pentru a prelua valorile mari atat din debit cat si credit. ( folosim
sumarizarea ai apoi Virtual field sa impartim valorile la numarul de inregistrari).
Este obisnuit pentru acesta sa existe un numar mic de tranzactii cu valori
ridicate datorita unui cont ce a fost utilizat pentru spalarea banilor.
- Identificarea potrivirilor de tranzactii pe debit si credit in acelasi cont dintr-o
perioada scurta de timp. Aceste tranzactii vor fi identificate prin utilizarea
“duplicate key detection” utilizand numerele de cont si valoarea absoluta a
tranzactiilor ca si chei.
- Cautari dupa valori de tranzactii rotunjite, ex. 250.000$
- Identificarea de conturi multiple pentru indivizi specifici;
- Identificarea de depozite mari

9
- Proceduri de testare a datelor de identificare a clientilor care sunt in
prelucrare prin cautari de omisiuni de data de nastere, CNP/CUI, etc.
- Verificari incrucisate ale adreselor de clienti cu lista de adrese postale;\

Conturi inactive sau in stare lenta:


- asigurarea ca aceste conturi fara miscare au fost marcate ca inactive;
- identificarea conturilor inactive cu miscare (marcate ca inactive dar au miscari
in ele);
- verificarea transferurilor din conturi inactive in conturile personalului;
- verificarea schimbarilor de adresa in conturile inactive. Verificare incrucisata a
noilor adrese cu adresele angajatilor;
Imprumuturi “ROTITE”:
- verificarea imprumuturilor cu aceeasi adresa, cod postal, nume
- verificarea imprumuturilor avansate in conturile personalului;

Fraude salariale:
Fraudele salariale sunt unele dintre cele mai intalnite fraude comise.. Adesea un
angajat fictiv sau “fantoma” este setat in sistemul de salarizare, caruia se fac plati
salariale automat.(posibil de intalnit in situatia platii salariilor prin carduri bancare). O
alta frauda posibila este intalnita in situatia in care salariatul nu mai lucreaza in
companie dar el apare in continuare pe statele de plata cu plata in alt cont bancar.
IDEA poate fi folosita lunar in analiza articolelor neobisnuite, verificand potrivirile intre
plati cu fisierul de salarii, identificand angajatii fantoma sau duplicari de plati ale
salariilor. In majoritatea sistemelor de salarizare exista un fisier de baza care contine
totaluri si date statice ce pot fi accesate. In plus tranzactiile lunare vor fi solicitate
pentru a se efectua o investigare completa a platilor.
Teste ce pot fi efectuate utilizand IDEA:
- teste de duplicari ale angajatilor pe intregul fisier de salarii;
- verificarea duplicarii conturilor bancare;
- compararea fisierului de salarii cu fisierul de personal pentru identificarea
angajatilor “fantoma”;
- compararea fisierului de salarii la doua date diferite pentru a determina daca
inregistrarile de inceput si cele de sfarsit sunt cele asteptate ( angajati noi,
plecari) si pentru a determina daca vreun angajat a primit cresteri salariale
neobisnuite;
- asigurarea ca salariile angajatilor sunt in limite acceptabile pozitiilor lor in
firma;
- lucrul peste program deosebit de mare (in cazul in care acesta se mai si
plateste)
- concedii de odihna si medicale, rate de absenteism

Fraude in achizitii:
Fraudele in achizitii sunt poate unele din cele mai intalnite fraude ce pot fi regasite
intr-o organizatie. Ea poate fi regasita intr-o factura fictiva, refolosirea unei alte facturi
valide, refuzul unei note de creditare s.a. Multe fraude implica manipularea
informatiilor de plati in conturi personale. Exemplele includ crearea de furnizori fictivi
in contabilitate, sau ramuri ale unor furnizori autentici sau reactivarea unor conturi
inactive. Vulnerabilitatea este in diversitatea conturilor dar perpetuarea fraudelor in
conturile furnizorilor autentici (cu sau fara incuvintare sau stiinta) nu trebuie
nesocotita. Costurile pot fi alocate oriunde si adesea ele sunt alocate in conturi in
care s-a pierdut controlul, conturi cu tranzactii numeroase unde articolele fictive pot fi

10
strecurate. Unele sisteme sunt complexe, in care o achizitie odata inregistrata, plata
acesteia se face automat.
IDEA poate folosi numeroase fisiere in audit si control: furnizori, achizitii, istoria
platilor, facturi de achizitii. Auditul depinde de sistem, de disponibilitatea datelor, de
natura fraudelor urmarite.
Exemple:
- utilizand primele 5-6 caractere din nume, verificam potriviri intre numele
furnizorilor si cel al angajatilor din fisierul de angajati; (utilizam combinatii de
functii @LTRIM, @ISINI, @MID, @STRIP si @SOUNDEX)
- testarea CUI
- examinarea tranzactiilor pentru intrari a caror limita se apropie de cea
aprobata
- testarea de duplicari ale facturilor folosind valori si coduri de furnizor ca si
chei de testare, sau pentru comenzi de achizitie utilizand numarul comenzii;
- verificarea corectitudinii calculului de TVA

In consultarea facturilor:
- identificarea facturilor fara comanda de achizitie valida;
- regasirea facturilor cu furnizori care un exista in nomenclator;
- regasirea facturilor care au mai multe comenzi de achizitie
- identificarea facturilor care au inregistrate aceleasi articole;
- extragerea furnizorilor cu numere de facturi multiple;
- regasirea facturilor cu aceeasi valoare la aceeasi data
- regasirea facturilor cu plati efectuate in zile nelucratoare

In consultarea platilor:
- stratificarea platilor pe niveluri de marime si extragerea acelor plati cu valor
exceptionale;
- daca platile sunt facute prin transfer electronic, extragerea listei de conturi
bancare si compararea acesteia cu conturile bancare utilizate pentru plata
salariilor

Desigur ca cele prezentate mai sus sunt doar o parte din utilizarile posibile. Pe
masura ce veti controla mai bine produsul dar si a expertizelor dumneavoastra,
veti putea aborda analize la care poate ca nici nu v-ati imaginat ca fiind posibile.

11