Sunteți pe pagina 1din 21

UTILIZAREA METODEI ELABORATE

DE I.N.C.D.P.M. BUCUREŞTI PENTRU


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ

28
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ PENTRU LOCUL DE
MUNCĂ “ŞOFER AUTOVEHICULE SUB 1,5 T” DIN CADRUL
S.C.

1.Procesul de muncă

Procesul de muncǎ are drept scop transportul persoanelor şi al unor cantităţi mici de
materiale, cu ajutorul autovehiculelor sub 1,5 t, între diferitele puncte de lucru din cadrul S.C. VIO –
TRANS S.A. Bucureşti.

2.Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat


mijloace de producţie

a.Mijloace de producţie:
 autoturisme de teren ARO 240, 243, 244 – 31 buc.
 autoturisme DACIA BERLINĂ, SUPERNOVA, SOLENZA – 89 buc.
 autoturisme DAEWO – 26 buc.
 autoturisme MITSUBISHI – 2 buc.
 autoturisme AUDI – 1 buc.
 autoturisme VOLKSWAGEN – 4 buc.
 trusă de scule tip auto;
 carburanţi (benzină, motorină);
 lubrifianţi (ulei motor, ulei transmisie, ulei hidraulic, unsori);
 antigel (toxic);
 freon (în instalaţiile de climatizare);
 lichid de frână (toxic);
 electrolit baterii acumulator (soluţie de H2SO4);
 lichid pentru curăţare parbrize;
 dispozitive de suspendare (mecanice şi hidraulice);

29
 triunghiuri reflectorizante;
 pene de calare;
 manometre pentru verificarea presiunii în pneuri;
 truse medicale;
 centuri de siguranţǎ auto;
 extinctoare.

b.Sarcina de muncă
 sosirea la serviciu;
 recepţionarea cheilor şi a documentaţiei de la revizor (foi de parcurs, certificat
înmatriculare auto, talon PSI, talon de verificare a stării tehnice, ordine de deplasare
etc.);
 verificarea stării tehnice a autoturismului;
 verifică nivelurile de carburanţi, lubrifianţi, lichid de răcire, lichid de frână şi
electrolit în bateriile de acumulator;
 verifică funcţionarea corectă a instalaţiei electrice, a motorului şi a sistemelor de
frânare şi direcţie;
 alimentează cu carburanţi dacă este cazul;
 completează nivelurile deficitare;
 se prezintă la punctul indicat în documentele primite;
 execută transport de persoane şi materiale pe drumurile publice sau în incinte de unităţi;
 la sfârşitul parcurgerii itinerarului ordonat se reîntoarce cu autoturismul la locul de
parcare;
 verifică din nou starea tehnică a autoturismului;
 predă actele şi cheile de contact şi acces revizorului de la punctul tehnic de control;
 raportează toate neregulile întâmpinate pe parcurs sau referitoare la starea tehnică a
autoturismelor;
 execută lucrări de întreţinere specifice autoturismelor (spălare, curăţare etc.);
 participă la reparaţii şi revizii tehnice, executând lucrări de complexitate mică şi
medie; lucrările sunt atribuite de către şeful formaţiei de revizii şi reparaţii.

c.Mediul de muncă
Şoferul de autoturism îşi desfăşoară activitatea în habitaclul autoturismelor:

30
 toate autoturismele sunt prevăzute cu sisteme de climatizare, dar în cazul
autoturismelor de teren ARO funcţionarea acestor instalaţii nu asigură în permanenţă
condiţiile de mediu impuse de activitatea de conducere auto ;
 apar curenţi de aer din cauza neetanşeităţilor;
 nivelul de zgomot se plasează sub limita de 90 dB(A), dar are manifestare continuă şi
mai pronunţată în cazul autoturismelor ARO (cele pe motorină);
 la deplasarea pe unele drumuri rurale sau neamenajate apar pulberi pneumoco-
niogene (praf) care nu sunt înlăturate de autoturismele care nu au prevăzute filtre la
instalaţia de climatizare.

3.Factorii de risc identificaţi

A.Factori de risc proprii mijloacelor de producţie


a.Factori de risc mecanic:
 organe de maşini în mişcare:
 prindere, antrenare mânǎ sau articole vestimentaţie (mâneci, cravate, fular etc.)
de cǎtre transmisiile prin curele ventilator/pompǎ de apǎ, curea distribuţie;
 prindere, antrenare de cǎtre polizorul electric sau bormaşinǎ, în timpul reviziilor
şi reparaţiilor;
 lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de incident rutier;
 autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în
mers;
 rostogoliri de piese, materiale de formǎ cilindricǎ sau a roţilor (provenite de la
locurile de muncǎ învecinate) în atelier în timpul reviziilor şi reparaţiilor;
 rǎsturnare piese, materiale, neasigurate împotriva deplasǎrilor necontrolate în cazul
lucrului în atelierul de revizii şi reparaţii;
 cǎdere liberǎ de scule, piese, materiale la lucrul în canalul de acces sub autoturism sau
la lucrul pe platformǎ, sub autoturism;
 scurgere liberǎ de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub autoturism;
 proiectare de corpuri sau particule:
 la lucrul la polizorul electric, bormaşinǎ, polizor electric manual;
 particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia;
 tǎiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la operaţii de
mentenanţǎ şi la reparaţii;
 recipiente sub presiune – buteliile de oxigen plasate în vecinǎtatea traseelor pedestre

31
ale şoferului de autoturism
b.Factori de risc termic:
 temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe atinse accidental la inspecţii şi reparaţii (galerii
sistem evacuare, bloc motor etc.);
 temperaturǎ coborâtǎ a suprafeţelor metalice atinse la lucrul în aer liber în anotimpul
rece (scule, dispozitive etc.);
 incendii provocate de izolaţii electrice necorespunzǎtoare (uzate, cu defecte etc.);
c.Factori de risc electric:
 electrocutare prin atingere directǎ:
 deteriorarea accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi de curent, la lucrul cu unelte cu
acţionare electricǎ, portabile (la reparaţii);
 panouri electrice neasigurate prin încuiere în atelierul de reparaţii;
 electrocutare prin atingere indirectǎ sau apariţia tensiunii de pas la deteriorarea
circuitelor de legare la instalaţia de împǎmântare.
d.Factori de risc chimic:
 lucrul cu substanţe toxice – antigel, lichid de frânǎ;
 lucrul cu substanţe caustice – electrolitul bateriilor de acumulatori – arsurǎ chimicǎ;
 lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili, uleiuri, unsori etc.

B.Factori de risc proprii mediului de muncă


a.Factori de risc fizic:
 temperaturǎ coborâtǎ iarna şi ridicatǎ vara în habitaclul autoturismelor care nu sunt
dotate cu instalaţie de condiţionare a aerului;
 curenţi de aer – neetanşeitǎţi ale habitaclului la unele autoturisme;
 nivel de iluminare:
 la lucrul în atelier se foloseşte preponderent iluminatul local cu lampǎ portabilǎ;
 la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de orbire provocat de
folosirea incorectǎ a luminilor de cǎtre participanţii la trafic;
 calamitǎţi naturale – trǎsnet, inundaţie, alunecǎri de teren, prǎbuşiri de copaci, seisme;
 pulberi pneumoconiogene la deplasarea pe unele drumuri rurale – la majoritatea
autoturismelor din dotare nu existǎ sistem eficient de filtrare a aerului care intrǎ în
habitaclu
b.Factori de risc chimic:
 gaze, vapori, aerosoli toxici provenite de la funcţionarea motoarelor termice în incinta

32
atelierelor.

C.Factori de risc proprii sarcinii de muncă


a.Suprasolicitare fizicǎ:
 efort static, poziţie fixǎ la parcurgerea traseelor lungi.
b.Suprasolicitare psihică:
 solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul deplasǎrii, decizii dificile în timp scurt –
intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul deplasǎrii în
condiţii atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie, ninsoare).

D.Factori de risc proprii executantului


a.Acţiuni greşite:
 circulaţia sub influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu
avansat de obosealǎ;
 executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementeazǎ circulaţia pe
drumurile publice;
 circulaţia fǎrǎ închiderea centurii de siguranţǎ;
 circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electricǎ, instalaţia de
frânare;
 neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosfericǎ;
 depǎşirea numǎrului maxim de persoane admis, a sarcinii maxime admise sau
angajarea de discuţii cu pasagerii;
 întreruperea motorului în rampǎ şi aducerea manetei de viteze în poziţia neutru (la
coborâre);
 cǎdere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare la deplasarea
pedestrǎ.
b.Omisiuni:
 neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de
protecţie din dotare.

33
UNITATEA:
NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 200
S.C. VIO – TRANS S.A. BUCUREŞTI 4.FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE
SECŢIA: MUNCĂ
DURATA EXPUNERII: 12 h/schimb
AUTOBAZA SUD
LOCUL DE MUNCĂ: ECHIPA DE EVALUARE:
ŞOFER AUTOVEHICULE SUB 1,5 t
CONSE-
CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
DE NIVEL
SISTEMULUI RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA-
GRAVI- DE RISC
DE MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE
ZIBILĂ
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 1. Organe de maşini în mişcare:
PRODUCŢIE MECANIC  prindere, antrenare mânǎ sau articole
vestimentaţie (mâneci, cravate, fular etc.) de
cǎtre transmisiile prin curele ventilator/pompǎ
DECES 7 1 3
de apǎ, curea distribuţie;
 prindere, antrenare de cǎtre polizorul electric
sau bormaşinǎ, în timpul reviziilor şi
reparaţiilor.
1. Lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto şi/sau
DECES 7 5 7
CF) în caz de incident rutier
2. Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de
DECES 7 3 5
direcţie sau a sistemului de frânare în mers
3. Rostogoliri de piese, materiale de formǎ cilindricǎ
sau a roţilor (provenite de la locurile de muncǎ ITM 45-
3 2 2
învecinate) în atelier în timpul reviziilor şi 180 zile
reparaţiilor
4. Rǎsturnare piese, materiale neasigurate împotriva
deplasǎrilor necontrolate în cazul lucrului în DECES 7 1 3
atelierul de revizii şi reparaţii

34
0 1 2 3 4 5 6
5. Cǎdere liberǎ de scule, piese, materiale la lucrul în
canalul de acces sub autoturism sau la lucrul pe DECES 7 1 3
platformǎ, sub autoturism
6. Scurgere liberǎ de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub ITM 3-45
autoturism 2 5 3
zile
2. Proiectare de corpuri sau particule:
 la lucrul la polizorul electric, bormaşinǎ,
polizor electric manual; INV gr. III 4 4 4
 particule de parbriz rezultate ca urmare a
spargerii acestuia.
1. Tǎiere, înţepare la contactul cu suprafeţe
ITM 3-45
periculoase, în special la operaţii de mentenanţǎ şi 2 6 3
zile
la reparaţii
7. Recipiente sub presiune – buteliile de oxigen
plasate în vecinǎtatea traseelor pedestre ale DECES 7 1 3
şoferului de autoturism
FACTORI DE RISC 2. Temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe atinse
ITM 3-45
TERMIC accidental la inspecţii şi reparaţii (galerii sistem 2 4 2
zile
evacuare, bloc motor etc.)
1. Temperaturǎ coborâtǎ a suprafeţelor metalice
ITM 3-45
atinse la lucrul în aer liber în anotimpul rece 2 5 3
zile
(scule, dispozitive etc.)
2. Incendii provocate de izolaţii electrice
necorespunzătoare (uzate, cu defecte etc.) DECES 7 1 3

FACTORI DE RISC 1. Electrocutare prin atingere directǎ:


ELECTRIC  deteriorarea accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi
de curent, la lucrul cu unelte cu acţionare
electricǎ, portabile (la reparaţii); DECES 7 2 4
 panouri electrice neasigurate prin încuiere în
atelierul de reparaţii.

35
0 1 2 3 4 5 6
8. Electrocutare prin atingere indirectǎ sau apariţia
tensiunii de pas la deteriorarea circuitelor de DECES 7 1 3
legare la instalaţia de împǎmântare
FACTORI DE RISC 9. Lucrul cu substanţe toxice – antigel, lichid de
DECES 7 1 3
CHIMIC frânǎ
10. Lucrul cu substanţe caustice – electrolitul ITM 45-180
3 4 3
bateriilor de acumulatori – arsurǎ chimicǎ zile
11. Lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili,
DECES 7 1 3
uleiuri, unsori etc.
MEDIUL FACTORI DE RISC 12. Temperaturǎ coborâtǎ iarna şi ridicatǎ vara în
ITM 3-45
DE MUNCĂ FIZIC habitaclul autoturismelor care nu sunt dotate cu 2 5 3
zile
instalaţie de condiţionare a aerului
13. Curenţi de aer – neetanşeitǎţi ale habitaclului la ITM 3-45
2 5 3
unele autoturisme zile
2. Nivel de iluminare:
 la lucrul în atelier se foloseşte preponderent
iluminatul local cu lampǎ portabilǎ;
 la deplasarea pe timp de noapte intervine DECES 7 1 3
fenomenul de orbire provocat de folosirea
incorectǎ a luminilor de cǎtre participanţii la
trafic.
14. Calamitǎţi naturale – trǎsnet, inundaţie, alunecǎri
DECES 7 1 3
de teren, prǎbuşiri de copaci, seisme
15. Pulberi pneumoconiogene la deplasarea pe unele
drumuri rurale – la majoritatea autoturismelor din ITM 3-45
2 5 3
dotare nu existǎ sistem eficient de filtrare a aerului zile
care intrǎ în habitaclu
FACTORI DE RISC 16. Gaze, vapori, aerosoli toxici proveniţi de la
CHIMIC funcţionarea motoarelor termice în incinta DECES 7 1 3
atelierelor
SARCINA SUPRASOLICITA- 17. Efort static, poziţie fixǎ la parcurgerea traseelor
ITM 3-45
DE MUNCĂ RE FIZICǍ lungi 2 5 3
zile

36
0 1 2 3 4 5 6
SUPRASOLICITA- 18. Solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul
RE PSIHICĂ deplasǎrii, decizii dificile în timp scurt –
ITM 45-180
intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai 3 6 4
zile
accentuat în cazul deplasǎrii în condiţii
atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie, ninsoare)
EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE 19. Circulaţia sub influenţa bǎuturilor alcoolice, a
unor medicamente sau într-un stadiu avansat de DECES 7 1 3
obosealǎ
20. Executarea de manevre nepermise de legislaţia
DECES 7 1 3
care reglementeazǎ circulaţia pe drumurile publice
21. Circulaţia fǎrǎ închiderea centurii de siguranţǎ DECES 7 1 3
22. Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie,
DECES 7 1 3
instalaţia electricǎ, instalaţia de frânare
23. Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la
DECES 7 1 3
starea atmosfericǎ
24. Depǎşirea numǎrului maxim de persoane admis, a
sarcinii maxime admise sau angajarea de discuţii DECES 7 1 3
cu pasagerii
25. Întreruperea motorului în rampǎ şi aducerea
DECES 7 1 3
manetei de viteze în poziţia neutru (la coborâre)
34.Cǎdere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, ITM 3-45
2 5 3
dezechilibrare la deplasarea pedestrǎ zile
OMISIUNI 35. Neutilizarea echipamentului individual de
protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din DECES 7 2 4
dotare

Nivelul de risc global al locului de muncă este:

37
35

r  Ri i
1  (7  7)  1  (5  5)  4  (4  4)  27  (3  3)  2  (2  2) 389
N rg  i 1
   3,44
35
1  7  1  5  4  4  27  3  2  2 113
r i 1
i

NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC


Locul de muncă: ŞOFER AUTOVEHICULE SUB 1,5 t
Nivel global de risc: 3,44

38
7

6
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34 F35
FACTORI DE RISC

39
LEGENDǍ

F1- Organe de maşini în mişcare:


 prindere, antrenare mânǎ sau articole vestimentaţie (mâneci, cravate, fular etc.) de
cǎtre transmisiile prin curele ventilator/pompǎ de apǎ, curea distribuţie;
 prindere, antrenare de cǎtre polizorul electric sau bormaşinǎ, în timpul reviziilor şi
reparaţiilor.
F2- Lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de incident rutier
F3- Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în mers
F4- Rostogoliri de piese, materiale de formǎ cilindricǎ sau a roţilor (provenite de la locurile
de muncǎ învecinate) în atelier în timpul reviziilor şi reparaţiilor
F5- Rǎsturnare piese, materiale neasigurate împotriva deplasǎrilor necontrolate în cazul
lucrului în atelierul de revizii şi reparaţii
F6- Cǎdere liberǎ de scule, piese, materiale la lucrul în canalul de acces sub autoturism sau
la lucrul pe platformǎ, sub autoturism
F7- Scurgere liberǎ de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub autoturism
F8- Proiectare de corpuri sau particule:
 la lucrul la polizorul electric, bormaşinǎ, polizor electric manual;
 particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia.
F9- Tǎiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la operaţii de
mentenanţǎ şi la reparaţii
F10- Recipiente sub presiune – buteliile de oxigen plasate în vecinǎtatea traseelor pedestre
ale şoferului de autoturism
F11- Temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe atinse accidental la inspecţii şi reparaţii (galerii
sistem evacuare, bloc motor etc.)
F12- Temperaturǎ coborâtǎ a suprafeţelor metalice atinse la lucrul în aer liber în anotimpul
rece (scule, dispozitive etc.)
F13- Incendii provocate de izolaţii electrice necorespunzătoare (uzate, cu defecte etc.)

F14- Electrocutare prin atingere directǎ:


 deteriorarea accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi de curent, la lucrul cu unelte cu
acţionare electricǎ, portabile (la reparaţii);
 panouri electrice neasigurate prin încuiere în atelierul de reparaţii.
F15- Electrocutare prin atingere indirectǎ sau apariţia tensiunii de pas la deteriorarea
circuitelor de legare la instalaţia de împǎmântare
F16- Lucrul cu substanţe toxice – antigel, lichid de frânǎ
F17- Lucrul cu substanţe caustice – electrolitul bateriilor de acumulatori – arsurǎ chimicǎ
F18- Lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili, uleiuri, unsori etc.
F19- Temperaturǎ coborâtǎ iarna şi ridicatǎ vara în habitaclul autoturismelor care nu sunt
dotate cu instalaţie de condiţionare a aerului
F20- Curenţi de aer – neetanşeitǎţi ale habitaclului la unele autoturisme
F21- Nivel de iluminare:
 la lucrul în atelier se foloseşte preponderent iluminatul local cu lampǎ portabilǎ;
 la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de orbire provocat de folosirea
incorectǎ a luminilor de cǎtre participanţii la trafic.
F22- Calamitǎţi naturale – trǎsnet, inundaţie, alunecǎri de teren, prǎbuşiri de copaci, seisme
F23- Pulberi pneumoconiogene la deplasarea pe unele drumuri rurale – la majoritatea
autoturismelor din dotare nu existǎ sistem eficient de filtrare a aerului care intrǎ în

39
habitaclu
F24- Gaze, vapori, aerosoli toxici proveniţi de la funcţionarea motoarelor termice în incinta
atelierelor
F25- Efort static, poziţie fixǎ la parcurgerea traseelor lungi
F26- Solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul deplasǎrii, decizii dificile în timp scurt –
intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul deplasǎrii în
condiţii atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie, ninsoare)
F27- Circulaţia sub influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu
avansat de obosealǎ
F28- Executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementeazǎ circulaţia pe
drumurile publice
F29- Circulaţia fǎrǎ închiderea centurii de siguranţǎ
F30- Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electricǎ, instalaţia de
frânare
F31- Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosfericǎ
F32- Depǎşirea numǎrului maxim de persoane admis, a sarcinii maxime admise sau angajarea
de discuţii cu pasagerii
F33- Întreruperea motorului în rampǎ şi aducerea manetei de viteze în poziţia neutru (la
coborâre)
F34- Cǎdere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare la deplasarea pedestrǎ
F35- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie
din dotare

40
5.Fişa de măsuri propuse
Locul de muncǎ: „ŞOFER AUTOVEHICULE SUB 1,5 t”

NIVEL
Nr. LOC DE MUNCǍ/ MĂSURI PROPUSE
DE
crt. FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC
F2-Lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto şi/sau Măsuri organizatorice:
1. 7
CF) în caz de incident rutier  respectarea prevederilor care reglementează circulaţia pe drumurile publice.
Măsuri tehnice:
 executarea reviziilor tehnice la termenele stabilite de legislaţia în vigoare şi
de celelalte norme interne.
F3-Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie
2. 5
sau a sistemului de frânare în mers Măsuri organizatorice
 raportarea imediată a tuturor defecţiunilor semnalate sau a suspiciunii asupra
modului de funcţionare la mecanismele şi sistemele mijloacelor de transport;
 controlul stării tehnice la plecarea în cursă.
Măsuri organizatorice:
F8-Proiectare de corpuri sau particule:
utilizarea echipamentului de protecţie adecvat în cazul lucrului la polizorul
 la lucrul la polizorul electric, bormaşinǎ, polizor
electric, bormaşinǎ, polizor electric manual;
3. electric manual; 4
 înlocuirea imediată a parbrizului în momentul în care se constată că acesta a
 particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii
fost lovit şi deteriorat;
acestuia.
 evitarea conducerii cu geamurile deschise pe suprafeţele de teren pe care se
ridică pulberi pneumoconiogene.
4. F14-Electrocutare prin atingere directǎ: 4
Măsuri tehnice:
 deteriorarea accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi de
curent, la lucrul cu unelte cu acţionare electricǎ,  identificarea instalaţiilor la care urmează a se lucra;
portabile (la reparaţii);  verificarea vizuală a integrităţii legării la pământ a carcaselor aparatajelor, a
 panouri electrice neasigurate prin încuiere în stâlpilor şi suporţilor metalici şi de beton, din zona de lucru;
atelierul de reparaţii.  utilizarea, după caz, a căştii de protecţie a capului, vizierei de protecţie a
feţei, mănuşilor electroizolante, încălţămintei sau covorului electroizolant şi
a sculelor cu mâner electroizolant.

41
NIVEL
Nr. LOC DE MUNCǍ/ MĂSURI PROPUSE
DE
crt. FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC
Măsuri organizatorice:
 instruirea şi autorizarea potrivit prevederilor legale în vigoare, precum şi
testarea periodică a cunoştinţelor tehnice şi de securitate a muncii dobândite
de către executanţi;
 executarea conform procedurilor autorizate a tuturor intervenţiilor, indiferent
de natura lor;
 controlul periodic cu tematică vizând respectarea măsurilor de
electrosecuritate.
F26-Solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul Măsuri organizatorice:
deplasǎrii, decizii dificile în timp scurt – intervenţii pe  control medical periodic;
5. baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul 4
 alcătuirea traseelor cu o respectare judicioasă a alternanţei
deplasǎrii în condiţii atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie,
conducere/odihnă, în funcţie de starea de oboseală a conducătorului auto;
ninsoare)
 folosirea spaţiilor de odihnă în intervalele dintre deplasări.
Măsuri tehnice:
 dotarea lucrătorilor cu echipamentul individual de protecţie corespunzător
activităţii ce urmează a fi desfăşurată.
F35-Neutilizarea echipamentului individual de
6. 4
protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare Măsuri organizatorice:
 instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de
securitate – neutilizarea sau utilizarea incompletă a mijloacelor de protecţie
etc.

42
6.Interpretarea rezultatelor evaluării

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „şofer autovehicule sub 1,5 t”
este egal cu 3,44, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc
acceptabil.
Rezultatul este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 35
factori de risc identificaţi numai 6 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3: 1 încadrându-se
în categoria factorilor de risc maxim, 1 încadrându-se în categoria factorilor de risc mare, iar
ceilalţi 4 încadrându-se în categoria factorilor de risc mediu.
Cei 6 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:
 F2: Lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de incident rutier -
nivel parţial de risc 7;
 F3: Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în
mers - nivel parţial de risc 5;
 F8: Proiectare de corpuri sau particule: - nivel parţial de risc 4
 la lucrul la polizorul electric, bormaşinǎ, polizor electric manual;
 particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia.
 F14-Electrocutare prin atingere directǎ: - nivel parţial de risc 4
 deteriorarea accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi de curent, la lucrul cu unelte cu
acţionare electricǎ, portabile (la reparaţii);
 panouri electrice neasigurate prin încuiere în atelierul de reparaţii.
 F26-Solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul deplasǎrii, decizii dificile în timp scurt
– intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul deplasǎrii în
condiţii atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie, ninsoare) - nivel parţial de risc 4;
 F35-Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de
protecţie din dotare - nivel parţial de risc 4.
Pentru diminuarea sau eliminarea celor 6 factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse”.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă
după cum urmează:
 51,43 %, factori proprii mijloacelor de producţie;
 17,14 %, factori proprii mediului de muncă;
 5,71 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 25,72 %, factori proprii executantului.

43
Din analiza Fişei de evaluare se constată că 65,71 % dintre factorii de risc identificaţi pot
avea consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate), astfel încât locul de
muncǎ poate fi încadrat printre cele cu pericol deosebit de accidentare.

44
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ
LOCUL DE MUNCĂ: ŞOFER AUTOVEHICULE SUB 1,5 t
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,44

FACTORI DE RISC PROPRII FACTORI DE RISC PROPRII


EXECUTANTULUI MIJLOACELOR DE PRODUCTIE
25,72% 51,43%

FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII FACTORI DE RISC PROPRII


DE MUNCA MEDIULUI DE MUNCA
5.71% 17.14%

45
Slice 1
Slice 2
Slice 3
Slice 4

46
100

80

60
East
40 West
20 North
0
1st 2nd 3rd 4th
Qtr Qtr Qtr Qtr

47

S-ar putea să vă placă și