Sunteți pe pagina 1din 54

Şcoala Gimnazială Valea Seacă

Loc. Conțești, jud. Iași Aprobat,

Director,

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

CLASA a IV-a

AN ȘCOLAR 2019 - 2020

Avizat,
Responsabil comisie metodica

Lista manualelor utilizate la clasa a IV-a


- Limba şi literatura română- Ed. Ars Libri (A. Grigore, C. Ipate-Toma)
- Matematică- Ed. Aramis ( R. Chiran, M.-A. Radu)
- Ştiinţe- Ed. Art (D. Radu, M.-A. Radu)
- Educaţie civică- Ed. Aramis (D. Radu, G. Andrei)
- Muzică şi mişcare- Ed. Aramis (D. Radu, A. Perţea)
- Arte vizuale şi abilităţi practice-Ed. Litera (C. Rizea, D. Stoicescu)
- Istorie- Ed. Aramis (D. Burtea, A. Perţea )
- Geografie- Ed. Intuitext (M. Popescu, Ş. Pacearcă)

STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2019- 2020

SEMESTRUL I
14 săptămâni- 70 zile Cursuri 09 .IX. 2019 - 25.X. 2019
- ciclul primar- 04.XI. 2019- 20. XII. 2019
09. IX. 2019 - 20.XII. 2019
Vacanţă (pentru clasele din
învăţământul primar) 26. X. 2019 – 3. XI. 2019
Vacanţa de iarnă
21. XII. 2019– 12. I. 2020

SEMESTRUL al II -lea
20 săptămâni- 93 zile Cursuri 13. I. 2020 – 03. IV.
- ciclul primar- 2020
13. I. 2020 – 12. VI. 2020 22. IV. 2020 – 12. VI.
2020
Programul
“ Să ştii mai multe, să fii mai bun” 30. III. 2020 – 3. IV. 2020
Vacanţa de primăvară
4. IV. 2020 – 21. IV.
2020
Vacanţa de vară 13. VI. 2020– 7. IX.
2020

SCHEMA ORARĂ
CLASA a IV-a
ANUL SCOLAR 2019-2020

Aria curriculară Plan cadru Nr. de ore alocate


Disciplina Observaţii
I Limbă şi comunicare
Limba şi literatura română 5 5
Limba modernă 2 2 Predă profesor
II Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Matematică 4 4
Ştiinţe ale naturii 1 1
III Om şi societate
Educaţie civică 1 1
Istorie 1 1
Geografie 1 1
Religie 1 1 Predă profesor
IV Arte
Muzică şi mişcare 1 1
V Educaţie fizică, sport şi sănătate
Educaţie fizică 2 2 Predă profesor
Joc şi mişcare 1 1
VI Tehnologii
Arte vizuale şi abilităţi practice 1 1
Discipline opţionale 0– 1 0

Număr de ore pe săptămână 21– 22 21


Aprobat: Prof. înv. primar,
Director, Altam Aurica

PLANIFICARE CALENDARISTICA
LIMBA SI LITERATURA ROMANA
CLASA a IV-a
AN SCOLAR 2019-2020

Aria curriculara : Limba si comunicare


Disciplina : Limba si literatura romana
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe saptamana : 5
Manual : Limba si literatura romana, Editura Ars Libri
Autori : A. Grigore, C. Ipate-Toma, N.-S. Ionică, G.-M. Crivac, E.-O. Țiroiu
Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Săptămâna Obs.
ore
SEMESTRUL I
1. Clinchet de toamnă – 1.4 Prima zi de şcoală, Edmondo de Amicis 10 I -II
recapitularea noțiunilor din 1.5 Sunetul, litera, vocalele şi consoanele. Cuvântul.
clasa a III-a 2.1 Despărţirea în silabe. Sensul cuvintelor. Ortografia
3.1 şi punctuaţia
3.3 Comunicarea orală. Solicitarea şi oferirea de
4.1 informaţii. Prezentarea unei persoane/ a unei cărţi
Cererea simplă familiară, cererea politicoasă
Substantivul
Statu-Palmă-Barbă-Cot, Frații Grimm
Textul literar narativ
Adjectivul. Descrierea. Fragmentul descriptiv
Pronumele
Octombrie, George Topîrceanu
Poezia
Verbul
Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Săptămâna Obs.
ore
Scrierea imaginativă - textul creativ.Textul de
informare şi funcţional
EVALUARE INIŢIALĂ

2. Pagini alese 1.4 Lansare de carte 25 III - VII


1.5 Cartea. Rolul ilustraţiilor
2.1 Scriem corect cel/ ce-l
2.2 Iniţierea şi menţinerea unui schimb verbal.
2.4 Reformularea unui mesaj în funcţie de
3.1 particularităţile interlocutorului
3.4 Cuvântul. Despărţirea în silabe
3.5 Sensul cuvintelor. Cuvinte cu sens asemănător
3.6 Cuvinte cu sens opus
4.3 Evaluare
Guleraș cenușiu, Dimitri N. Mamin-Sibiriak
Textul literar narativ
Delimitarea textului în fragmente
Momentele textului literar narativ
Intonarea propoziţiilor. Semnele de punctuaţie
Felul propoziţiilor după scopul comunicării
Spaţiul, timpul şi personajele în textul narativ
Planul simplu de idei al textului narativ
Povestirea orală şi scrisă a unui fragment
Scriem corect cea/ ce-a
Un inventator roman – Traian Vuia
Textul informativ
Verbul. Numărul verbului
Persoana verbului
Recapitulare: Bogăția și veselia, Petre Ispirescu
Evaluare: Fluierașul de os, Iulia Hașdeu
Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Săptămâna Obs.
ore
3. File de istorie 1.1 Scrisoarea III, Mihai Eminescu 20 VIII – XI
1.4 Semnele de punctuaţie: ghilimelele, punctele de
1.5 suspensie
2.1 Pronunţăm şi scriem corect
2.3 Timpul verbului
3.1 Scriem corect odată / o dată
3.4 Moș Ion Roată și Vodă Cuza, Ion Creangă
3.5 Textul cu dialog
4.1 Transformarea dialogului în povestire
Povestirea scrisă a unor fragmente
Povestirea scrisă a unui text de mică întindere după
planul simplu de idei
Grupurile de sunete
Factorii care pot perturba comunicarea
Cuvinte cu aceeaşi formă şi sens diferit
Pronunţăm şi scriem corect
Planul dezvoltat de idei
Părţile unui text creativ
Recapitulare: La Alba Iulia, Proiect – Ziua
Națională a României
Evaluare: Ștefan cel Mare și Vrâncioaia, poveste
populară ; Roadele cunoașterii – evaluare proiect

4. Magia iernii 1.1 Moș Crăciun a fost răpit, Lyman Frank Baum 15 XII – XIV
2.1 Povestirea scrisă a unui text de mică întindere după
2.4 planul dezvoltat de idei
3.1 Substantivul. Felul substantivelor
3.2 Pronunţăm şi scriem corect
3.3 Înţelegerea în profunzime a mesajului textului.
3.4 Asocierea elementelor textului cu experienţele
3.5 proprii
Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Săptămâna Obs.
ore
3.6 Numărul substantivului
4.1 Genul substantivului
4.2 Textul funcţional. Invitaţia
4.3 Textul creativ după un plan de idei
Patinele de argint, Mary E. Mapes-Dodge
Adjectivul. Acordul adjectivului cu substantivul
Poziţia adjectivului faţă de substantiv
Scriem corect sar/ s-ar
Înţelegerea în profunzime a mesajului textului.
Extragerea unor elemente semnificative din text
pentru a susţine o opinie
Recapitulare semestrială: Povestea unui brad,
Hans Christian Andersen
Evaluare semestrială: Un bulgăre de zăpadă,
Edmondo de Amicis
Evaluarea portofoliului

SEMESTRUL AL II-LEA
1. Magia iernii 1.1 Personajul literar 10 I -II
Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Săptămâna Obs.
ore
2.3 Descrierea de tip portret a unui personaj pe baza
2.4 unui plan simplu
3.1 Descrierea de tip portret a persoanei proprii pe baza
4.5 unui plan simplu
Oferirea de informaţii referitoare la universul şcolar
şi extraşcolar

Planul simplu de oraş şi harta


Scriem corect numai/ nu mai
Recapitulare. Evaluare.

2. Universul copilăriei 1.3 Iarna pe uliță, George Coșbuc 25 III - VI


1.4 Poezia. Strofa. Versul
2.1 Înţelegerea mesajului poeziei
2.2 Formularea de concluzii simple pe baza unei
2.4 poezii
3.1 Scriem corect mia/ mi-a
3.4 Întâlnirea lui Tom cu prințul, Mark Twain
4.1 Dialogul în textul narativ
4.3 Formularea de întrebări şi răspunsuri
4.4 Formularea unor predicţii pe baza unor fragmente
din text
Pronumele personal. Pronumele personal de
politeţe
Numărul pronumelui
Persoana pronumelui
Genul pronumelui
Alte forme ale pronumelui personal
Textul creativ cu început sau sfârşit dat
Sensurile cuvintelor
Relatarea unei întâmplări după banda desenată
Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Săptămâna Obs.
ore
Scriem corect ai/ a-i
Recapitulare.D-l Goe, I.L.Caragiale
Evaluare: Frumusețea Neagră, Anna Swell

3. E primăvară iar! 1.1 Grădina Uriașului, Poveste populară 25 VII - XI


1.2 Cuvântul - parte de propoziţie
2.4 Predicatul exprimat prin verb
3.1 Sensurile neobişnuite ale cuvintelor
3.3 Textul creativ în care se introduc expresii şi
3.4 cuvinte de sprijin
3.5 Subiectul. Subiectul exprimat prin substantiv
4.1 Subiectul exprimat prin pronume personal
Acordul subiectului cu predicatul
Propoziţia simplă. Părţile principale de propoziţie
Propoziţia dezvoltată. Părţile secundare de
propoziţie
Scriem corect var/ v-ar
Recapitulare. Evaluare
Barza - Organizatori grafici
Extragerea unor elemente considerate importante
dintr-un text de informare
Textul creativ cu titlu dat
Formularea de concluzii simple pe baza lecturii
unui text informativ
Prezentarea unei activităţi
Povestirea scrisă a unei activităţi
Textul creativ în care se introduce dialogul
Familia de cuvinte
Recapitulare: Concertul primăverii, George
Coșbuc
Evaluare: Povestea Iepurașului Peter, Hellen
Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Săptămâna Obs.
ore
Beatrix Potter
4. Din tainele naturii 1.1 Lacrima unui fir de iarbă, George Mihail 20 XII - XVI
2.2 Zamfirescu - Text narativ despre vieţuitoare
2.3 Relatarea orală şi scrisă a unei întâmplări imaginate
3.3 pe baza unor întrebări de sprijin
3.5 Felurile propoziţiilor după aspectul predicatului
3.6 Scriem corect întruna/ într-una
4.1 RECAPITULARE.EVALUARE
4.2 Furtuna, Șt. O. Iosif - Poezie cu tematică din
4.5 natură
Prezentarea unui proiect şi a rezultatelor acestuia
Textul creativ după un plan propriu de idei
Comunicarea nonverbală
Formularea de solicitări formale şi informale
Povestea mărului - Legendă
Proiectul de documentare
Afişul
Exprimarea propriilor opinii
Textul creativ liber
Scriem corect mie/ mi-e
Cartea poştală
Recapitulare: Povestea anotimpului uitat,
Jonathan Swift
Evaluare: Cioc! Cioc! Cioc!, Emil Gârleanu
5. Întâmplări dintr-o vară 1.4 15 XVII - XIX
2.1 La scăldat, Ion Creangă - Text cu tematică de
2.3 vară
2.5 Povestirea orală şi scrisă a unei întâmplări trăite
3.2 Scriem corect ceai/ ce-ai
3.5 Mesajul text
3.6 E-mailul
Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Săptămâna Obs.
ore
4.2
4.4 Recapitulare finală: Merlin vrăjitorul – legendă
britanică;
Stejarul și trestia, La Fontaine
Evaluare: Legenda lebedei, legend britanică
Evaluare finală: Jurnal de cititor
Șezătoare literară. Listă orientativă pentru lectura de
vacanță.
PLANIFICARE CALENDARISTICA
MATEMATICA
CLASA a IV-a
AN SCOLAR 2019-2020

Aria curriculara : Matematica si stiinte


Disciplina : Matematica
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe saptamana : 4
Manual : Matematica, Editura Aramis
Autor : Rodica Chiran, Mihaela-Ada Radu
N
R
UNITĂȚI COMPETENȚE
. SĂP
DE GENERALE ȘI CONȚINUTURI NR. ORE
C T.
ÎNVĂȚARE SPECIFICE
R
T
1. I, II Recapitulare 1.1, 1.2, 2.2, 2.4, Numere naturale de la 0 la 10 000;adunarea și scăderea în concentrul 0- 8
a 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 10 000; înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0-10 000; împărţirea
cunoștințelo 5.2 numerelor naturale în concentrul 0 – 100; fracţii subunitare şi echiunitare
r
cu numitorul mai mic sau egal cu 10; figuri și corpuri geometrice;
din clasa a
III-a măsurări – lungime, capacitate, masă, timp, bani
Amintiri din vacanță
Labirintul cu surprize
EVALUARE INIȚIALĂ - Ce ştiu? Cât ştiu?Cum știu?
2. III, Numere 1.Identificarea Numerele naturale cuprinse între 0 - 1 000 000 8
IV naturale unor  formare, citire, scriere, comparare, ordonare, rotunjire
În relaţii/regularităţ  scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X, L, C, D, M
concentrul i din mediul Numere naturale de la 0 la 10 000- formare, citire, scriere,
0- 1 000 000 apropiat -1.1,1.2 comparare,ordonare, rotunjire
2.Utilizarea Numere naturale de la 0 la 1 000 000- formare, citire, scriere
numerelor în Compararea, ordonarea, rotunjirea numerelor naturale cuprinse între
calcule-2.1, 0 - 1 000 000
2.2,2.3 Scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X, L, C, D, M
5. Rezolvarea de Să repetăm ce am învățat
probleme în Ce ştiu? Cât ştiu? Cum știu?
situaţii familiare
- 5.1
3. V, Adunarea şi 1.Identificarea Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000 8
VI scăderea unor relaţii/ ● Adunarea şi scăderea; proprietăţi ale adunării
numerelor regularităţi din ● Număr necunoscut: aflare prin diverse metode ( metoda mersului
naturale în mediul apropiat - invers, metoda balanţei
concentrul 1.1,1.2 Adunarea și scăderea în concentrul 0 – 10 000. Proprietățile adunării
Aflarea termenului necunoscut – metoda balanței, metoda mersului invers
0 – 1 000 000 2. Utilizarea
Adunarea și scăderea în concentrul 0 - 1 000 000, fără trecere peste ordin
numerelor în Adunarea și scăderea în concentrul 0 - 1 000 000, cu trecere peste ordin
calcule- 2.2, 2.4 Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor rotunde și pătrate
5. Rezolvarea de Probleme
probleme în Să repetăm ce am învățat
situaţii familiare Ce ştiu? Cât ştiu? Cum știu?
- 5.1, 5.2, 5.3

4. VII, Înmulţirea 1.Identificarea Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000


VIII numerelor unor relaţii/  înmulţirea unui număr cu 10, 100, 1 000 8
naturale în regularităţi din  înmulţirea numerelor când factorii au cel mult trei cifre
concentrul mediul apropiat -  proprietăţile înmulţirii
0-1 000 000 1.1,1.2 Înmulțirea în concentrul 0 – 10 000 – proprietățile înmulțirii
Înmulțirea cu 10, 100, 1 000
2. Utilizarea
Înmulțirea unui număr de o cifră cu un nr. de mai multe cifre
numerelor în Înmulțirea unui număr de două cifre cu un nr. de mai multe cifre
calcule- 2.2,2.5 Înmulțirea unui număr de 3 cifre cu un nr de 3 sau 4 cifre
5. Rezolvarea de Probleme cu operații de înmulțire
probleme în Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor rotunde și pătrate
situaţii familiare Să repetăm ce am învățat
- 5.1, 5.2, 5.3 Ce ştiu? Cât ştiu? Cum știu?
5. IX, Împărţirea 1.Identificarea Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0-100
X, numerelor unor relaţii/  împărţirea numerelor mai mici decât 100 la un număr de cel 12
XI naturale în regularităţi din mult două cifre (cu rest zero sau diferit de zero)
concentrul mediul apropiat - Împărțirea dedusă din tabla înmulțirii
0- 100 1.1,1.2 Împărțirea unui nr. de două cifre la un nr de o cifră, cu rest 0
Împărțirea unui nr. de două cifre la un nr de o cifră, cu rest diferit de 0
2. Utilizarea
Împărțirea când deîmpărțitul și împărțitorul au două cifre
numerelor în Probleme cu operații de împărțire
calcule- 2.2,2.4 Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor rotunde și pătrate
5. Rezolvarea de Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă
probleme în Metoda comparației
situaţii familiare Metoda mersului invers
Să repetăm ce am învățat
- 5.1, 5.2, 5.3
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum știu?

6. XII Împărţirea 1.Identificarea Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0-1 000 000 10
XIII numerelor unor relaţii/  împărţirea unui număr cu 10,100, 1000
XIV naturale în regularităţi din  împărţirea numerelor mai mici de 1 000 000 la un număr de cel
concentrul mediul apropiat - mult două cifre (cu rest zero sau diferit de zero)
Împărțirea la 10, 100, 1 000
0- 1 000 000 1.1,1.2
Împărțirea unui nr mai mic decât 1 000 la un nr de o cifră
2. Utilizarea Împărțirea unui nr mai mic decât 1 000 la un nr de două cifre
numerelor în Împărțirea unui nr mai mic decât 10 000 la un nr de o cifră
calcule- 2.2,2.4 Împărțirea unui nr mai mic decât 10 000 la un nr de două cifre
5. Rezolvarea de Împărțirea la 10, 100, 1 000
probleme în Împărțirea unui nr mai mic decât 1 000 000 la un nr de o cifră
situaţii familiare Împărțirea unui nr mai mic decât 1 000 000 la un nr de două cifre
Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor rotunde și pătrate
- 5.1, 5.2, 5.3
Probleme cu operaţii de împărţire
Să repetăm ce am învățat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum știu?

7. XIV Recapitulare 1.1, 1.2, 2.2, 2.4, Carnavalul fulgilor de nea 2


semestrială 5.1, 5.2 ● Numerele naturale cuprinse între 0 – 1 000 000
● Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul
0 – 1 000 000, cu și fără trecere peste ordin
● Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0-1 000 000
● Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 - 100
● Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000
● Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde
● Probleme ; metoda reprezentării grafice; metoda mersului invers;
metoda comparaţiei
Semestrul al II-lea

NR
COMPETENȚE
. UNITĂȚI DE
SĂPT. GENERALE ȘI CONȚINUTURI NR. ORE
CR ÎNVĂȚARE
SPECIFICE
T
1. I, II, Fracții 1.Identificarea unor Fracţii cu numitorul mai mic sau egal cu 10 sau cu numitorul
III, IV relaţii/regularităţi egal cu 100
din mediul apropiat  diviziuni ale unui întreg: sutime; reprezentări prin desene
- 1.1,1.2,  fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare
 adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor
2.Utilizarea
 scrierea procentuală (numai pentru 25%, 50%, 75%)
numerelor în
Diviziuni ale unui întreg
calcule-2.1, 2.2 , 2.3, Fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare
2.4 Compararea si ordonarea fracțiilor
5. Rezolvarea de Adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor
probleme în situaţii Scrierea procentuală
familiare - 5.1, 5.2, Probleme
5.3 Să repetăm ce am învățat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum știu?
2. IV, V, Elemente de 1.Identificarea unor Elemente de geometrie
VI, geometrie relaţii/regularităţi Localizarea unor obiecte
VII, din mediul apropiat  terminologie specifică: paralel, perpendicular
VIII,
- 1.1,1.2  coordonate într-o reprezentare grafică sub formă de reţea
IX  hărţi
3. Explorarea
Figuri geometrice
caracteristicilor
 drepte perpendiculare, paralele
geometrice ale unor
 unghiuri drepte, ascuţite, obtuze
obiecte localizate în
 poligoane: pătrat, dreptunghi, romb, paralelogram, triunghi
mediul apropiat –  cerc
3.1,3.2 Axa de simetrie
5. Rezolvarea de Perimetrul
probleme în situaţii Aria unei suprafeţe (prin reprezentări, estimând cu ajutorul unei
reţele de pătrate cu latura de 1 cm)
familiare - 5.1, 5.2,
Corpuri geometrice
5.3
 cub, paralelipiped, piramidă, cilindru, sferă, con
(identificare,
desfăşurare, construcţie folosind tipare sau diverse materiale)
 volumul cubului şi paralelipipedului (folosind cubul cu
latura 1 cm
Punct, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă, semidreaptă, segment
Unghiuri
Drepte paralele; drepte perpendiculare
Triunghiul
Dreptunghiul şi pătratul
Paralelogramul şi rombul
Cercul
Axa de simetrie
Aria unei suprafeţe
Cubul şi paralelipipedul. Volumul cubului și paralipipedului
Piramida
Cilindrul, conul, sfera
Jocuri cu elemente de geometrie
Exerciţii de orientare spaţială. Hărţi
Probleme cu elemente de geometrie
Să repetăm ce am învățat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum știu?
3. IX, X, Unități de 1.Identificarea unor Unități de măsură pentru lungime; pentru volumul lichidelor;
XI măsură pentru: relaţii/ regularităţi pentru masă
lungime; din mediul apropiat ● Unităţi de măsură: metrul, cu submultiplii, multiplii; litrul,
volumul
lichidelor; - 1.1,1.2 cu submultiplii, multiplii; kilogramul, cu submultiplii,
masă 4. Utilizarea unor multiplii
etaloane ● transformări pentru lungime, volum, masă, în limita
convenţionale operaţiilor cunoscute
pentru măsurări şi ● Instrumente de măsură: riglă, metrul de tâmplărie, metrul
estimări – 4.1, 4.2 de croitorie, ruleta, cântarul, balanța
5. Rezolvarea de ● Operaţii cu unităţile de măsură
probleme în situaţii Unități de măsură pentru lungime – metrul cu multiplii și
familiare - 5.1, 5.2, submultiplii
5.3 Unități de măsură pentru volumul lichidelor – litrul cu multiplii și
submultiplii
Unități de măsură pentru masa corpurilor – kilogramul cu multiplii
și submultiplii
Probleme cu unităţi de măsură
Să repetăm ce am învățat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum știu?
4. XII, Unități de 1.Identificarea unor Unități de măsură pentru timp; unități de măsură monetare
XIII, măsură relaţii/ regularităţi Unităţi de măsură pentru timp
XIV pentru timp; din mediul apropiat  calculul unor intervale temporale, transformări din unităţi
unități de - 1.1,1.2 mai mari în unităţi mai mici de timp
măsură 4. Utilizarea unor  instrumente de măsură: ceasul, cronometrul
monetare Unităţi de măsură monetare
etaloane
 unităţi de măsură: leul şi banul, euro şi eurocentul (monede
convenţionale şi
pentru măsurări şi bancnote în uz)
estimări – 4.1, 4.2  schimburi monetare echivalente în aceeaşi unitate
5. Rezolvarea de monetară
probleme în situaţii Unităţi de măsurare a timpului mai mici decât o zi
familiare - 5.1, 5.2, Anul, deceniul, secolul, mileniul
5.3 Unități de măsură monetare - leul şi banul, euro şi eurocentul
Probleme cu unităţi de măsură
Să repetăm ce am învățat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum știu?
5. XIV, Recapitulare 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, ● Numerele naturale cuprinse între 0 – 1 000 000
XV, finală 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, ● Operații cu numere naturale în concentrul 0 – 1 000 000
XVI 5.1, 5.2, 5.3 ● Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor
rotunde
● Probleme ; metoda reprezentării grafice; metoda mersului
invers; metoda comparaţiei
● Fracții
● Măsurări – lungime, capacitate, masă, timp, bani
● Elemente de geometrie
Să fiu mai bun!
Bucuria verii
EVALUARE FINALĂ - Ce ştiu? Cât ştiu? Cum știu?
Matematica prin joc
PLANIFICARE CALENDARISTICA
ŞTIINŢE ALE NATURII
CLASA a IV-a
AN SCOLAR 2019 - 2020

Aria curriculara : Matematica si stiinte


Disciplina : Ştiinţe ale naturii
Clasa a IV-a B
Nr. de ore pe saptamana : 1
Manual : Ştiinţe ale naturii, Ed. Art
Autori : Nicolae Ploscariu

Competențe Conținuturi Nr. de Săptămâna Observații


Unitatea de învățare ore
SEMESTRUL I

Viețuitoare: etape de viață 1.1; 1.2  Cicluri de viață în lumea vie:


și hrănire 2.1; 2.2; 2.3 - părinți și urmași în lumea vie, asemănări și 7 I-VII
2.4; 2.5 deosebiri
 Cicluri de viață în lumea vie:
- principalele etape din ciclul de viață al omului (09.09 –
 Mod sănătos de viață: dietă echilibrată și 25.10.2019)
mișcare
 Despre viața plantelor(ciclul de viață)
 Despre viața animalelor ( ciclul de viață)
 Cu ce se hrănesc viețuitoarele ( lanțuri
trofice simple)
 Recapitulare /Evaluare

1.1; 1.2  Relații dintre viețuitoare și mediul lor de 7 VIII-XIV


Viețuitoare: medii de 2.1; 2.2; 2.3 viață- Pajiștea
viață 2.4; 2.5 -Adaptări ale viețuitoarelor la condiții de
3.1 viață din diferite medii
- Relații de hrănire dintre viețuitoare (04.11-
20.12.2019)
 Relații dintre viețuitoare și mediul lor de
viață- Pădurea
- Adaptări ale viețuitoarelor la condiții de
viață din diferite medii
- Relații de hrănire dintre viețuitoare
 Relații dintre viețuitoare și mediul lor de
viață- Râul
- Adaptări ale viețuitoarelor la condiții de
viață din diferite medii
- Relații de hrănire dintre viețuitoare
 Relații dintre viețuitoare și mediul lor de
viață- Marea
- Adaptări ale viețuitoarelor la condiții de
viață din diferite medii
- Relații de hrănire dintre viețuitoare
 Relații dintre viețuitoare și mediul lor de
viață- Deșertul
- Adaptări ale viețuitoarelor la condiții de
viață din diferite medii
- Relații de hrănire dintre viețuitoare
 Viețuitoarele în pericol
 Recapitulare
 Evaluare
SEMESTRUL AL II-LEA - 19 săptămâni

Unitatea de
Competențe Conținuturi Nr. ore Săptămâna Observaţii
învățare

 Soarele, sursă de lumină și căldură


 Planetele Sistemului Solar
 Depre Pământ
- Mișcările Pământului
- Ciclul zi – noapte; anotimpuri
XV-XXII
1.1; 1.2 - Modificările vremii
Soarele, planetele și viața 2.1; 2.2;  Soarele și viața pe Pământ 8
pe Pământ 2.4; 2.5 - Ritmuri cotidiene și anuale ale activităților (13.01.-
3.2 viețuitoarelor 06.03.2020)
 Mărturii ale vieții din trecut.
-Fosilele
 Evaluare

Corpuri, energie, lumină 1.1; 1.2  Despre apă: proprietăți și utilizări


2.1; 2.2; - Utilizări ale apei în diferite stări de agregare 9 XXIII-XXXI
2.3; 2.4;  Plutirea corpurilor
2.5
 Schimbări ale caracteristicilor corpurilor și
3.2 (09.03-
materialelor
29.05.2020)
- Amestecuri și separarea amestecurilor
 Dizolvarea; influența temperaturii asupra
procesului de dizolvare
 Arderea, coacerea, alterarea, putrezirea,
ruginirea
 Energie – surse și efecte
- Transfer de căldură între obiecte; material
conductoare și izolatoare de căldură
 Curent electric. Lumină
- Circuite electrice simple
- Surse de lumină; fenomene commune care
implică lumina (umbra, curcubeul, culorile,
vizibilitatea corpurilor)
Evaluare

1.1; 1.2  Recapitulare finală


Recapitulare și evaluare 2.1; 2.2;  Evaluare finală 6 XXXII-
finală 2.3; 2.4; 2.5 XXXIII
3.2

( 01.06 –
12.06.2020)
PLANIFICARE CALENDARISTICA
EDUCAŢIE CIVICĂ
CLASA a IV-a
AN SCOLAR 2019-2020

Aria curriculara : Om şi societate


Disciplina : Educaţie civică
Clasa a IV-a B
Nr. de ore pe saptamana : 1
Manual : Educaţie civică, Editura Aramis
Autori : Dumitra Radu, Gherghina Andrei

Unitatea de Competenţe Continuturi Nr. Săptămâna Observaţii


învăţare ore
SEMESTRUL I

Recapitulare 1.1  Ne amintim din clasa a III-a 2 I-II


2.3
3.1 (09.09-
3.2 20.09.2019)
2.1
4 III-VI
Locuri de 1.1; • Localitatea şi domiciliul
apartenenţă 1.2; • Ţara natală. Însemnele ţării (23.09-
3.1; • România, membră a Uniunii Europene. 18.10.2019)
3.2; Însemnele Uniunii Europene
3.3*; • Recapitulare
• Evaluare

Raporturile 2.1; 4 VII-X


noastre cu ceilalţi 2.2; • Bine – Rău
oameni. Valori 2.3; • Altruism – Egoism (21.10-
morale (I) 3.3*; • Cinste – Necinste 22.11.2019)
• Recapitulare
• Evaluare
2.1; 4 XI-XIV
Raporturile 2.2; • Respect – Lipsă de respect
noastre cu ceilalţi 2.3; • Responsabilitate – Lipsă de (25.11-
oameni. Valori 3.3*; responsabilitate 20.12.2019)
morale (II) • Solidaritate – Lipsă de solidaritate
• Recapitulare
• Evaluare

SEMESTRUL II
6 XV- XXI
Raporturile 1.3; • Norme morale
noastre cu ceilalţi 2.1; • Comportamentul în familie (13.01.-
oameni (III) 2.2; • Comportamentul în şcoală şi în grupul de 28.02.2020)
Valori morale 3.1; prieteni
• Comportamentul în locuri publice
• Recapitulare
• Evaluare
1.3; 4 XXII- XXV
Raporturile 2.3; • Comportamente prosociale
noastre cu ceilalţi 3.1; • Comportamente antisociale (02.03-
oameni (IV) • Recapitulare 27.03.2020)
Comportamente • Evaluare
moral-civice
1.3; 4
Drepturile 2.4; • Drepturile şi îndatoririle copilului (I) XXVI-XXX
universale ale 3.1; • Drepturile şi îndatoririle copilului (II)
copilului 3.2; • Respectarea şi încălcarea drepturilor (22.04-
3.3*; copilului 22.05.2020)
• Recapitulare
• Evaluare
Recapitulare 2 XXXI-
finală • Recapitulare finală XXXIII
• Evaluare finală
(25.05-
12.06.2020)
PLANIFICARE CALENDARISTICA
ISTORIE
CLASA a IV-a
AN SCOLAR 2019-2020

Aria curriculara : Om şi societate


Disciplina : Istorie
Clasa a IV-a B
Nr. de ore pe saptamana : 1
Manual : Istorie, Editura Aramis
Autori : Dorina Burtea, Alina Perțea

Unitatea tematică Competenţe Continuturi Nr. Săptămâna Observaţii


ore
SEMESTRUL I
1.1,1.2, 1.3,2,1.  Ce este istoria?
Trecutul şi prezentul din 2.2,3.1,3.2,4.1  Timpul istoric şi modul 3
jurul nostru geografic I-III
Comunitatea- familia  Familia
 Comunitatea locală şi (09.09-
naţională. Comunităţi ale 27.09.2019)
minorităţilor pe teritoriul
României
Trecutul şi prezentul din 1.1,1.2,1.3  Copilăria de ieri şi de azi
jurul nostru ,2.1,2.2,2.3  Cunoasterea lumii prin 4 IV-VII
Popoare de ieri şi de azi 3.1,3.2,4.1 calatori
4.2,4.3  Popoare de ieri si de azi (30.09-
 Recapitulare 25t.10.2019)
 Evaluare
Epoci istorice. 1.1,1.2,1.3,2.1  Antichitatea
Evenimente, 2.2,2.3,3.1,3.2 Grecii – prima civilizaţie a 3 VIII-X
personalităţi, 4.1,4.3 Europei
locuri istorice Dacii şi romanii. Întemeierea (04.11-
(I) poporului român 22.11.2019)
 Epoca Medievală
Întemeierea statelor medievale
româneşti
Gelu, Dragoş, Basarab
Epoci istorice. 1.1,1.2,1.3,2.1  Figuri legendare ale Ţării 4 XI – XIV
Evenimente, 2.2,2.3,3.1 Româneşti
personalităţi, 3.2,4.1,4.2,4.3 - Mircea cel BătrâN
locuri - Vlad Ţepeş (25.11-
istorice(II) - Mihai Viteazul 20.12.2019)
 Recapitulare
 Evaluare

SEMESTRUL II
Epoci istorice. 1.1,1.2,1.3,2.1  Moldova în timpul lui
Evenimente, 2.2,2.3,3.1,3.2,4.1, Ştefan cel Mare 3 XV-XVII
personalităţi, 4.2, 4.3  Iancu de Hunedoara,
locuri istorice. voievod al Transilvaniei 13.01-
Epoca  Transilvania – spaţiu 31.01.2020)
medievală(III) multietnic. Sat şi oraş în
Evul Mediul. Despre
personalităţi ale
minorităţilor
Epoci istorice. 1.1,1.2,1.3,2.1  Cuza şi Unirea
Evenimente, 2.2,2.3,3.1,3.2,4.1, Principatelor Române 4 XVIII – XXI
personalităţi, 4.2, 4.3  Cucerirea Independenţei
locuri istorice. în timpul lui Carol I (03.02 –
Epoca  Eroi ai Primului Război 28.02.2020)
modernă(IV) Mondial
 Regele Ferdinand şi
Marea Unire
Epoci istorice. 1.1,1.2,1.3,2.1
Evenimente, 2.2,2.3,3.1,3.2,4.1,  România la cumpăna 3 XXII-XXIV
personalităţi, 4.2, 4.3 dintre milenii
locuri  Recapitulare (02.03 –
istorice.(V)  Evaluare 20.03.2020)

Epoca
cotemporană
Cultură şi patrimoniu 1.1,1.2,1.3,2.1  Locuri istorice în
2.2,2.3,3.1,3.2,4.1, comunitate 4 XXV-XXIX
4.2, 4.3  Construcţii religioase şi
ctitorii lor (23.03 –
 Monumente şi locuri 15.05.2020)
istorice incluse în
patrimoniul UNESCO
 Recapitulare
 Evaluare
Recapitulare finală 1.1,1.2,1.3,2.1  Recapitulare finală
2.2,2.3,3.1,3.2,4.1,  Evaluare finala 2 XXX –
4.2, 4.3 XXXIII

(18.05 –
12.06.2020)

PLANIFICARE CALENDARISTICA
GEOGRAFIE
CLASA a IV-a
AN SCOLAR 2019-2020

Aria curriculara : Om şi societate


Disciplina : Geografie
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe saptamana : 1
Manual : Geografie, Editura Intuitext
Autori : Manuela Popescu, Ştefan Pacearcă
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii
învăţare de
ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEMESTRUL I
Locuri din jurul 1.1.  Orizontul local 4 I-IV
meu. Orizontul 1.2. Orizontul, linia orizontului, punctele cardinale
1.3.  Orizontul apropiat (09.09 –
2.1. Clasa, școala, cartierul, localitatea 04.10.2019)
2.2. Orientarea și distanțele în orizontul apropiat
3.1. Planul clasei, al locuinței, școlii, cartierului și localității
3.2. Hărți ale orizontului local
3.3.  Caracteristici generale observabile ale orizontului
3.4. local
4.1. Relief, hidrografie, vegetație
Populație, așezări, activități ale oamenilor

Locuri din jurul 1.1.  De la orizontul local la țară 3 V-VII


meu. Orizontul 1.2. Localitatea natală
local 1.3. Regiunea înconjurătoare
2.1. De la orizontul local la regiune și țară (07.10 –
2.2.  Modificări observabile și repere de timp 25.10.2019)
3.1. Modificări observabile în realitatea înconjurătoare
3.2. Ora, ziua, săptămâna, anul
3.3. Calendarul
3.4.  Recapitulare
4.1.  Evaluare
România – 2.2  Limite și vecini 4 VIII-XI
geografie 2.3
generală
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii
învăţare de
ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
România – 3.1  Relieful: caracteristici generale și trepte de relief (04.11 –
geografie 3.2  Clima, apele, vegetația, animalele și solurile 29.11.2019)
4.3
România-  Locuitorii și așezările omenești 3 XII-XIV
geografie  Activități economice
generală Resurse și activități industriale (02.12 –
IIIGHHFFmânia Principalele produse agricole 20.12.2019)
– geografie Căi de comunicație
 Recapitulare - Evaluare
 Recapitulare semestrială

SEMESTRUL II

3. România- 1.1  Marile unități geografice ale României – 5 XV-XIX


geografie 1.3 caracteristici generale (pe trepte de relief)
regională (I) 2.3  Carpații
3.3  Dealurile și podișurile (13.01 –
4.2  Câmpiile (inclusiv Delta Dunării) 14.02.2020)
4.3
3. România- 1.1  Caracteristici geografice ale regiunii în care este 5 XX-XXIV
geografie 1.3 situat orizontul local
regională (II) 2.3 Elemente de prezentare ale unei regiuni (poziție, (17.02 –
3.3 limite, caracteristici naturale, resurse și activități 20.03.2020)
4.2 economice)
4.3 Caracterizarea regiunii (sau a regiunilor) din jurul
orizontului local
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii
învăţare de
ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
 Organizarea administrativă a României
Organizarea administrativă actuală
Orașul București – caracterizare geografică
Caracterizarea geografică a județului și a localității în
care este situat orizontul local
 Recapitulare
 Evaluare
4. România în 2.2  România în Europa 6 XXV-XXXI
Europa și în 2.3 Poziția geografică a României în Europa: limite și vecini
lume 3.1 Țările vecine: denumire, capitală
3.3  Europa – un continent al planetei (23.03-
4.1 Europa – scurtă caracterizare geografică 29.05.2020)
Europa și România – elemente comune
Uniunea Europeană
 Terra – planeta noastră
Caracteristici generale (formă, mărime, mișcări)
Continente și oceane
 Terra – o planetă a sistemului solar
- Planiglobul – imaginea Terrei
 Recapitulare
 Evaluare

5. Geografia 1.1; 2.3; 4.1;  Recapitulare finală 2 XXXII-


fără frontiere 1.2; 2.2; 3.1; XXXIII
3.4 ;4.2;1.3;
2.1; 3.2 ;3.3; (01.06 –
4.3 12.06.2020)
PLANIFICARE CALENDARISTICA
JOC ŞI MIŞCARE
CLASA a IV-a
AN SCOLAR 2019-2020

Aria curriculara : Educaţie fizică, sport şi sănătate


Disciplina : Joc şi mişcare
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe saptamana : 1
Unitati tematice Competenţe Continuturi Nr. ore Sapt. Observatii

1.1  Mesaje de tip asertiv în jocurile de


1.2 mişcare 2 I-II
2.1  Modalităţi de comunicare verbală şi
2.2 nonverbală elev-elev, în achipă, în (09.09 –
întreceri 20.09. 2019)
 Atribuţiile rolurilor în jocurile de
mişcare
 Drepturile şi obligaţiile participanţilor
la jocurile de mişcare
 Responsabilităţile rolurilor de
organizare a jocurilor
 Jocuri de mișcare cuprinzând variante
de mers, cu schimbări de direcție
JOC: Ștafete cu deplasări în diferite variante
de mers
1.1  Mesaje de tip asertiv în jocurile de 4 III-VI
Capacitate 1.2 mişcare
psiho – 2.1  Modalităţi de comunicare verbală şi ( 23.09 –
motrică 2.2 nonverbală elev-elev, în achipă, în 18.10.2019)
Deprinderi întreceri
de  Atribuţiile rolurilor în jocurile de
comunicare mişcare
şi lucru în  Drepturile şi obligaţiile participanţilor
echipă la jocurile de mişcare
 Responsabilităţile rolurilor de
organizare a jocurilor
 Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând
variante de alergare:
- în zig-zag
JOC: Vizitiul și căluțul, Figurile geometrice
- cu ocolire de obstacole
JOC: Troica, Semănatul și culesul cartofilor,
Cursa vocalelor, Vizitiul și doi cai, ,
Calculatoarele)
- cu trecere peste obstacole
JOC: Vânătorul, vrabia și albina, Șoarecele
și pisica
- cu transport, punere și culegere de obiecte
JOC: Poșta merge
Din cerc în cerc
Naveta spațială
1.1  Mesaje de tip asertiv în jocurile de 2 VII-VIII
2.1 mişcare
2.2  Modalităţi de comunicare verbală şi (21.10-
nonverbală elev-elev, în achipă, în 08.11.2019)
întreceri
 Atribuţiile rolurilor în jocurile de
mişcare
 Drepturile şi obligaţiile participanţilor
la jocurile de mişcare
 Responsabilităţile rolurilor de
organizare a jocurilor
 Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând
variante de sărituri cu desprindere de
pe un picior și de pe ambele picioare; în
lungime, înălțime și adâncime, cu
coardă
JOC: Elasticul Șotronul,Cercurile zburătoare,
Ferește-ți picioarele, Broscuțele sar în lac.
 Mesaje de tip asertiv în jocurile de 3 IX-XI
1.1 mişcare
1.2  Modalităţi de comunicare verbală şi
2.1 nonverbală elev-elev, în achipă, în (11.11-
2.2 întreceri 29.11. 2019)
 Atribuţiile rolurilor în jocurile de
mişcare
 Drepturile şi obligaţiile participanţilor
la jocurile de mişcare
 Responsabilităţile rolurilor de
organizare a jocurilor
 Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând
variante de aruncare și prindere:
- aruncare azvârlită la distanță, la țintă și la
partener
JOC: Suveica dublă, Ferește-ți capul, Mingea
la căpitan,
- aruncare împinsă cu două mâini de la
piept
JOC: Vânătorii și rațele, Între două focuri,
- prindere cu două mâini a obiectelor
rostogolite
- prindere cu două mâini a mingii
transmise de un partener
JOC: Ciobanul își apără oile, Țintașii iscusiți,
Suveica încrucișată

1.1,1.2  RECAPITULARE/ EVALUARE 3 XII – XVI


2.1,2.2 JOC: Vizitiul și doi cai, Șarpele își prinde
coada, Cursa broscuțelor (02.12-
20.12.2019)

SEMESTRUL II
1.1  Mesaje de tip asertiv în jocurile de 3
1.3 mişcare XV-XVIII
2.1  Modalităţi de comunicare verbală şi
2.2 nonverbală elev-elev, în achipă, în
Capacitate psiho-motrică întreceri (13.01-
 Atribuţiile rolurilor în jocurile de 07.02.2020)
mişcare
 Drepturile şi obligaţiile participanţilor
la jocurile de mişcare
 Responsabilităţile rolurilor de
organizare a jocurilor
 Jocuri de mișcare și ștafete vizând
dezvoltarea calităților motrice
combinate:
- viteza de deplasare în relație cu un partener
JOC: Vânătorul, vrabia și albino, Al treilea
fuge
- forță dinamică a trunchiului și
abdomenului
JOC: Nu te lăsa frate, Banda rulantă
Nu te lăsa frate - variantă
- rezistența generală
JOC: Șoarecele isteț și pisica periculoasă
Șotronul ,Vânătorii și rațele

 Mesaje de tip asertiv în jocurile de 2 XIX-XX


mişcare
 Modalităţi de comunicare verbală şi (10.02-
nonverbală elev-elev, în achipă, în 21.02.2020)
întreceri
 Atribuţiile rolurilor în jocurile de
mişcare
 Drepturile şi obligaţiile participanţilor
la jocurile de mişcare
 Responsabilităţile rolurilor de
organizare a jocurilor
 Jocuri pentru coordonare oculo-
motorie:
- coordonare ochi – mână
- coordonare ochi – picior
JOC: Ocupă locul, Păsărelele intră-n cuib
Recunoaște-ți vecinii , Țintașii iscusiți,
- coordonare generală
JOC: Poșta merge, Cercurile zburătoare
Vânătorii și rațele, Între două focuri)
1.3  Mesaje de tip asertiv în jocurile de 2 XXI-XXII
Deprinderi de 2.1 mişcare
comunicare și lucru în 2.2  Modalităţi de comunicare verbală şi
echipă nonverbală elev-elev, în achipă, în (24.02-
întreceri 06.03.2020)
 Atribuţiile rolurilor în jocurile de
 mişcare
 Drepturile şi obligaţiile participanţilor
 la jocurile de mişcare
Stil de viață  Responsabilităţile rolurilor de
activ organizare a jocurilor
 Jocuri de mişcare cu conţinuturi
complexe pentru dezvoltarea capacităşii
generale de efort
JOC: Ancorăm corabia la mal, Vânătorii
şi raţele, Între două focuri, Năvodul,
Leapşa pe ghemuite

1.3  Mesaje de tip asertiv în jocurile de 4 XXIII-


2.1 mişcare XXVI
2.2  Modalităţi de comunicare verbală şi
nonverbală elev-elev, în achipă, în (09.03-
întreceri 24.04.2020)
 Atribuţiile rolurilor în jocurile de
mişcare
 Drepturile şi obligaţiile participanţilor
la jocurile de mişcare
 Responsabilităţile rolurilor de
organizare a jocurilor
 Jocuri de mișcare pentru timpul liber
desfășurate în excursii, tabere, drumeții
JOC: Batistuța, Vânătorul iscusit
JOC: Acul cu ața,Salut prietene
 Jocuri de mişcare desfăşurate între
echipe stabile
JOC: Ancorăm corabia la mal, Naveta
spaţială, Calculatoarele, Infanteriştii
 Ofertele școlilor și comunităților locale
de practicare a activităților fizice
(concursuri școlare – în școală, între
școli; centre locale de inițiere în diferite
sporturi, serbări sportive)
 Echipamente pentru jocuri de mişcare
desfăşurate în activităţile
extracurriculare
JOC: Calculatoarele
 RECAPITULARE 1 XXVII-
JOC: Coșulețul cu două toarte XXVIII
Mingea prin tunel (variantă)
(27.04-
08.05.2020)

 EVALUARE 2 XXIX-
JOC: Crabii și creveții XXX
Îndemânaticii
( 11.05-
22.05.2020)

 JOCURI IN AER LIBER LA 2 XXXI-


ALEGERE XXXIII

(25.05-
12.06.2020)

PLANIFICARE CALENDARISTICA
MUZICĂ ŞI MIŞCARE
CLASA a IV-a
AN SCOLAR 2019-2020

Arii curriculara : Educaţie fizică şi sport- Arte


Disciplina : Muzică şi mişcare
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe saptamana : 1
Manual : Muzică şi mişcare, Editura Aramis
Autori :Dumitra Radu, Alina Perţea

Unitati tematice Competenţe Continuturi Nr. Saptamana Observatii


ore
SEMESTRUL I
1.1  Cântare vocală
CÂNTAREA 2.1 - Cântare vocală, în colectiv, în grupuri, 3 I-III
VOCALĂ 3.1 individual
- Poziţie, emisie naturală, ascultarea şi (09.09-
preluarea tonului, semnal de debut, 27.09.2019)
dicţie, sincronizare cu colegii şi/sau
acompaniamentul
 Recapitulare
 Evaluare
1.2  Elemente de limbaj muzical 5 IV-VIII
ELEMENTE 2.2 - Melodia – diferențierea înălțimii
DE LIMBAJ sunetelor, elemente de notație – portativ, (30.09-
MUZICAL- cheie SOL, note de la SOL la SOL2 08.11.2019)
MĂSURA, - Ritmul – valori de note (notă întreagă,
PAUZA, doime, pătrime, optime) is pauze (de
RITMUL pătrime și optime), măsurile de 2, 3 și 4
timpi
ELEMENTE 1.2  Elemente de limbaj muzical 3 IX- XI
DE LIMBAJ 2.2 - Genuri muzicale – folclorul copiilor,
MUZICAL- colinde, dansuri, genuri clasice/de ( 11.11-
GENURI divertsiment 29.11.2019)
MUZICALE  Recapitulare
 Evaluare
1.1  Elemente de limbaj muzical 3 XII – XIV
2.1 - Timbrul – sunete din mediul
TIMBRUL. 3.1 înconjurător, diferențierea tipurilor de (02.12-
DINAMICA voce (copil, femeie, bărbat), a anumitor 20.12.2019)
instrumente muzicale
- Dinamica (nuanțe)
 Recapitulare
 Evaluare

SEMESTRUL II

1.1  Elemente de limbaj muzical 5 XV-XIX


ELEMENTE 1.3  Alterații (diez, bemol, becar)
DE LIMBAJ 2.1 - Legătura dintre text și melodie – (13.01-
MUZICAL 3.1 strofa/refrenul 14.02.2020)
- Semnele de repetiție
- Elemente de formă: strofă/refren,
repetiție/schimbare
 Recapitulare
 Evaluare
2.1  Cântarea instrumental 5
CÂNTAREA 3.3 - Percuția corporală diversă XX – XXIV
INSTRUMEN- - Utilizarea de jucării muzicale,
TALĂ instrumente muzicale (17.02-
- Cântarea cu acompaniament realizat 20.03.2020)
de cadrul didactic și/sau de copii
(jucării, percuție corporală,
instrumente muzicale)
 Recapitulare
 Evaluare
MIȘCAREA PE 2.1  Mișcarea pe muzică 6 XXV-
MUZICĂ 3.1 - Dansuri populare XXXIII
3.2 - Dansuri de societate și moderne
- Mișcări de tactare a măsurii (23.03 –
- Mișcări sugerate de ritm, melodie, 12.06.2020)
expresivitate, mișcări libere
 Recapitulare
 Evaluare
PLANIFICARE CALENDARISTICA
ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE
CLASA a IV-a
AN SCOLAR 2019-2020

Arii curriculara : Arte- Tehnologii


Disciplina : Arte vizuale şi abilităţi practice
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe saptamana : 1
Manual : Arte vizuale şi abilităţi practice, Editura Litera
Autori :Cristina Rizea, Daniela Stoicescu, Ioana Stoicescu

Unitati tematice Competenţe Continuturi Nr. Saptamana Observatii


ore
SEMESTRUL I
2.1; 2.2; 2.3  Recapitulare: materiale și instrumente 3
In zbor , elemente de limbaj plastic-punctul, I-III
linia, pata de culoare, forma, tehnici de
lucru învățate în clasa a III-a, (09.09-27.09.2019)
elemente de limbaj plastic: linia,
punctul, culoarea, forma
 Tehnici de lucru mixte: colaj 3D,
tangram
 Evaluare
1.1; 1.2; 2.2;  Elemente de limbaj plastic: linia, 4 IV-VII
Povesti de toamna 2.4 punctul, culoarea (nuanțe), forma
 Tehnici de lucru mixte: decupare după (30.09-25.10.2019)
contur,
 Evaluare
2.1; 2.2;  Elemente de limbaj plastic: linia, 4 VIII-XI
Noi, în 2.3;2.4 punctul, culoarea (culori calde, culori
diversitatea lumii reci), forma (04.11-29.11.2019)
 Tehnici de lucru mixte: trasare,
hașurare, portretul
 Fotografia ca limbaj
 Evaluare
1.1; 2.1; 2.2;  Elemente de limbaj plastic: linia, 3 XII-XIV
Povesti de iarna 2.4 punctul, culoarea, forma
 Tehnici de lucru mixte: creioane (02.12-20.12.2019)
colorate-acuarele, pictura pe suport
textil cu coloranţi cu termofixare
 Evaluare

SEMESTRUL II

1.1; 2.2; 2.3;  Elemente de limbaj plastic: linia, 4


Meseriile 2.4 punctul, culoarea, forma XV-XVIII
pamantului  Fotografia ca limbaj
(13.01-07.02.2020)

1.1; 2.1; 2.3;  Elemente de limbaj plastic: linia, 4


Lumea florilor punctul, culoarea, forma XIX – XXII
 Tehnici de lucru mixte: îndoire,
kirigami, decupare după contur (10.02-06.03.2020)

1.1; 2.1; 2.2;  Elemente de limbaj plastic: linia, 4 XXIII – XXVI


In lumea celor 2.3; 2.4 punctul, culoarea, forma
care nu cuvanta  Tehnici de lucru mixte:modelare (09.03-24.04.2020)
libera, decupare după contur, rupere și
lipire, îndoire, țesere cu benzi de hârtie

2.1; 2.3; 2.4  Elemente de limbaj plastic: linia, 3 XXVII-XXIX


Inventeaza/ punctul, culoarea, forma
Reinventeaza  Tehnici de lucru mixte: lucru cu fâșii (27.04-15.05.2020)
de hârtie, îndoire, lipire, răsucire,
quilling, decupare după contur
 Fotografia ca limbaj
 Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, 4 XXX-
Trecut, prezent, 1.1; 2.3; 2.4 culoarea, forma XXXIII
viitor  Tehnici de lucru mixte
 Evaluare finala -Expozitie cu lucrari (18.05-
12.06.2020)