Sunteți pe pagina 1din 2

„Învăţătorul este cel care LICEUL TEHNOLOGIC

dăruieşte fiecărui om, la pornirea VALEA-SEACĂ


ŞCOALA GIMNAZIALĂ
lui pe drumul spre lumină, primele
elemente, călăuzindu-i paşii spre CONȚEȘTI
marele titlu de om. El este acela
care modelează materialul cel mai
de preţ – copilul – tinzând ca din
fiecare bloc de marmură brută să
,,Școala cea
realizeze o fiinţă înzestrată cu cele
mai frumoase trăsături, un om care mai bună e
să înmănuncheze trăsăturile morale
cele mai înalte. El este acela care
îi ajută fiecărui copil să descopere
aceea în
tainele naturii. Toate acestea au
făcut ca activitatea sa să fie
care înveţi
socotită profesiune de aur”.
Dumitru Salade înainte de
toate a
învăţa.”
(Nicolae Iorga)
28 MARTIE, 2014
8.30 – Primirea

Şcoala/Liceul .................................................................................
invitaţilor, anunţarea

Responsabil cerc,
programului zilei

Vasile Mîndru
.................... a participat la Cercul Pedagogic al Învățătorilor,
\ 9.00 – Prezentarea

desfăşurat în data de 28 martie, 2014, la Şcoala Gimnazială


lecțiilor demonstrative
Clasa Pregătitoare
Prof. înv. Primar, Mihaela
Roșca
Clasa a II-a
Prof. înv. Primar, Aurica
Altam

Se adevereşte prin prezenta că d-l/D-na


Clasa a III–a

prof................................................ de la
ADEVERINŢĂ
Prof. înv. Primar, Dorina
Costan
Clasa a IV-a
Învățător, Iulian Rotariu
10.00 - Analiza lecţiilor,
dezbateri
10.30 - Prezentarea
referatului cu tema
ÎNVĂŢĂTORI:
,, Dezvoltarea

prof., Daniela Novac


Mihaela Roșca
Aurica Altam competențelor artistice și
Dorina Costan practic-aplicative la elevii
Iulian Rotariu din ciclul primar în cadrul
disciplinelor din ariile
curriculare Arte și

Conţeşti.

Director,
tehnologii și Educație fizică
și sport “
11.00 – Program artistic