Sunteți pe pagina 1din 2

Etica academica

Capitolul 1: Concepte și distincții fundamentale

Moral, imoral, non – moral

Principii, valori și reguli morale

Moralitate, legalitate, religie

Normativ și descriptiv

Autonomie morală și responsabilitate personală

Ce este o persoană?

Etică și diversitate

Capitolul II: Cum analizăm o problemă etică? Cadre ale evaluării morale

Argumentarea etică

Cum analizăm o problemă etică

Ce sunt teoriile etice și de ce ne sunt utile?

Etica respectului față de persoane

Etica fericirii generale

Etica vieții virtuoase (împlinite)

Conflictul între valori

Capitolul III: De ce avem nevoie de etică și integritate în mediul academic?

Universitatea morală – de la ideal la realitate

Comportamente imorale în universitate și consecințele lor

Cum putem crea o universitate morală?

Reglementări privind etica în universitățile din România

Reguli morale și de etichetă în spațiul academic

Exemple de bune practici

Capitolul IV: Instrumente instituționale pentru promovarea eticii academice


Cadrul normativ specific eticii instituționale

Codurile și comisiile de etică: tipologii și roluri

Principii ale eticii cercetării științifice. Avizarea și evaluarea etică a proiectelor de cercetare
(inclusiv a celor derulate de către studenți)

Procesul de evaluare și avizare a proiectelor de cercetare

Dezvoltarea unui climat etic incluziv (cooperarea între persoane cu viziuni sau opinii diferite;
încrederea mutuală)

Cum purtăm o discuție critică în mod civilizat? Eticheta universitară

Capitolul V: Provocări și dileme

Libertatea academică și dezacordul în știință

Colaborare, complicitate și avertizarea de integritate

Autoritate, ierarhie și respectul datorat demnității umane. Hărțuire, favoritism și nepotism

Accesul la resurse. Dreptatea și echitatea în organizațiile academice și în echipele de cercetare

Există responsabilități publice ale membrilor comunității academic

Principiul precauției și cercetările riscante

Capitolul VI: Aplicații

Plagiatul

Fabricarea sau alterarea voită a datelor experimentale

Etica publicării, autorat și coautorat

Originalitatea rezultatelor

Consimțământul informat și cercetarea pe subiecți umani

Cercetări realizate pe animale

Bibliografie