Sunteți pe pagina 1din 8

planșe didactice cu prindere magnetică Predau ușor,

pentru grădiniță și ciclul primar câștig timp în oră,


Învață prin
joc, ușor, elevii se bucură!
fără efor�!

litere de tipar
litere de mână
cifre și numere

Pent��
educație
ar�onioasă
inteligentă!

Gașca Numlit vă
Prezintă CATALOG
2019-2020
numlit.ro comenzi online shop.numlit numlit.ro comenzi online shop.numlit
Predare integrată armonioasă transdisciplinară
Grădiniță și ciclul primar Calendarul Naturii
Calendar�l Nat�rii NumLit

Alfabetar registru 0-100 Cateva caracteristici ale produsului:


* 6 planșe cu mag�et, dimensiuni 30 x 30 cm fiecare
Pentru tablă și planșele cu ștergere uscată * biling� română - engleză, română - maghiară , română - ger�ană,
* BONUS -planșa emoțiilor - stoc limitat
și elev pentru tablă și elev *posibilitatea de a amplasa planșele separat sau împreună.

Principiul 1 NumLit
340 mm

Planșe magnetice
Jocul șarpe cu litere și cifre
340 mm
Smart 31 și planșeta 0-100
caiete cu liniaturi speciale

Alfabetar pentru tablă


Clasa I Clasa Pregătitoare

ALFABETAR Tabla CL1 ALFABETAR Tabla CP


Alfabetar pentru elev

+30
Tabla scaderii Matematica figurativă NumLit 150 mm
tabla adunarii prin care copilul
tabla inmultirii învață ușor, fără efor�,
tabla imprtirii Tabla scăderii să scrie și
Jocuri pedagogice să citească!
240mm
Avantaje 75mm

-se mărește plăcerea de a învăța -juca:


-Copilul învaţă usor, fără să obosească
-Nivelul de însuşire este mai prof�nd
-se diminuează drastic timpul de înțelegere a materiei predate;
-Copilul reţine infor�aţia uşor, repede, corect
- crește timpul de lucr� individual al elevului în timpul orei / timp de acumulare
Tabla adunării
Află principiul NumLit RO, HU GB,
DE,FR,IT

DS1 CL1 CP

Alăt�rarea înt�e Literă și corespondent�l ei numeric din alfabet deter�ină Memorarea


Exemple de utilizare a registrului 0-100 pt arhivarea fișelor Logică Involuntară (MLI) la copii. Prin joc (voluntar) copilul descoperă, înțelege și reține
(involuntar) cunoștințe ample, îmbunătățindu-și totodată capacitatea de analiză a
șir�rilor alfanumerice
Jocul Sarpe , integrator MEM-CLR -AVAP, transformă pauzele în competiții educative Caietul cuprinde Metoda
inversă CD, tabla împărțirii,
Copilul descoperă și învață, fără efor� să tabla Pitagora, tabla figura-
socotească și să comunice prin jocul preferat, tivă NumLit, setul de planșe
figurative cu înmulțirea
“Șar�e”, datorită echilibr�lui realizat pentru fiecare cifră, textul
înt�e emisferele cerebrale. cântăcelului.
Veți primi negativ melodie
și videoclip îndrumător.
Conține set�ri de căr�i de joc cu
numere și litere, vocale, zar și 4 pioni. Metoda figurativă permite predarea tablei prin adunare și scădere

+20
repetate:
Y x Z este format din Y grupe formate dintr-un numar de elemente Z carora le
corespunde figura invatata , dar si din Z grupe formate dintr-un numar de
elemente Y carora le corespundec alta figura invatata , dispuse pe axa numerelor
natural. Rezultatul este acelasi.
e
Jocuri pedagogic
Ex:
10 x 2 = 2 grupe de cate zece elemente corespunzatoare numarului 10
(romb) dar si 10 grupe a cate 2 elemente corespunzatoare cifrei 2 ( cerc mic)

* se diminuează efor��l depus;


* este pe înțelesul t�t�ror si se verifică prin adunare/scădere.
tabla înmulțirii și tabla împărțirii ă-ți Tabla de pe fiecare bancă
+30
U ș u ra z
munca Predare integrată cu planșă pentru tablă magnetică
NumLit de dasc
ăl și planșe cu ștergere uscată pentru fiecare elev
propune o metodă inedită, care reduce considerabil timpul de învățare.
Prin muzică și desen copiii vor învăța tabla înmulțirii în șase pași simpli, Smart 31-clasa pregătitoare
de câte 5-15 minute fiecare.

pasul 1 – invatarea inmultirilor ce Metoda Inovatoare pleacă de la


au drept rezultat cifre. ideea că tabla înmulțirii conține 42
pasul 2 - Invatam rezultatele care rezultate unice și propune
se termina in cifra 0 abordarea Tablei înmulțirii prin
pasul 3 - patratele cifrelor metoda inversă , plecand de la
Pasul 4 - rezultatele care se termina rezultat catre operație. Folosește
in cifrele 1, 2 si 3. caietul NumLit
Pasul 5 - rezultatele care se termina
in cifrele 4, 5 si 6
Pasul 6 - rezultatele care se termina
in cifrele 7, 8 si 9

util pentru predarea integrată MEM, CLR, AVAP.


suport pentru planșă de desen.
conține liniaturi pentru formarea scrierii (liniatură în puncte, dictando special, pătrățică mare/mică)
registru 0-100 Matematicar Pentru tablă și elevi
Clasele I-II
Gradiniță-ciclu primar
Matematicar�l se incadreaza in principiul 2 NumLit și
per�ite însuşirea unor cunoştinţe de bază despre:
Clemă pent�� fișe -învățarea numerației ;
-asocierea cifrelor cu culoarea for�ei geomet�ice și poziția
suplimentare lor în scara numerică;
Înțelegi scrierea -operații matematice de adunare, scădere, înmulțire,
împăr�ire;
-for�area deprinderii de numărat-socotit;
-poziționarea cifrelor în clase și ordine;
Exersezi -identificarea si insusirea cifrelor romane;
scrierea și stergi
Matematicar Elev
Avantaje
1) ușor de folosit de cît�e copil
218 cm 2) nu pierzi literele
util pentru predarea integrată MEM, CLR, Formarea scrierii. Modele
conține planșe litere de mână, planșe numere
naturale 0-100, planșă cu ștergere uscată 314 cm
liniatură combinată, Matematică, dictando special Big paleta
tip 1 și tip 2, 96 de file de caiet A5 cu liniaturi Palet�tele cu cifre / numere de la NumLit
specifice. pent�� g�adinita si clasa 1

filmulete cu toate materialele NumLit gasiti aici :

Paletuțe cu Numere
Jocul Numerelor – pent�� clasele pregatitoare si clasa I

Jocul include cifre de la 0 la 10 si semne arit�etice ,


pe supor� rigid g�os, cu vizibilitate pe 2 fete identice,
Jocul este realizat la inalte standard
de calitate putand fi curatat cu o solutie
de apa si sapun
MATEMATICA
Avantaje:
2 fețe diferite Planșe magnetice
nu se îndoaie Cu ștergere uscată
este mai ușoară! nu se udă la ștergere
se șterge ușor
Jocul inteligent Matematicar rezistentă în timp Tipurile de liniatură
Gradiniță-ciclu primar
Pentru tablă Se curăță cu șervețel umed
-Mem/CLR
-Pregătitoare
și elev -LINIATURA COMBINATă
Principiul 2 NumLit Gradiniță-ciclu primar
-Pregătitoare
-Tip 1 /Tip 2
-Tip 1/ mem
Tabla înmulțirii și împărțirii 34 cm -Tip 2/MEM
-Tip 2/Dictando
Clasa a II-a
Tabla adunării și scăderii -Dictando/MEM
Clasa pregătitoare
Alat�rarea dint�e cifră, element g�afic si /sau geomet�ic, mărime, culoare – ca proces cog�itiv elementar -SMART MEM
pent�� descoperirea, învățarea și gestionarea noțiunilor matematice de bază. Se const��iesc legăt�ri cog�itive -MUZICă CHEIA FA/SOL
si se echilibrează folosirea emisferelor cerebrale, putând fi întelese și folosite, încă de la vârste mici, prin 48 cm -Muzică
simplificarea sistemului mat�iceal la elemente, noțiuni de algebră și geomet�ie.

Jocul inteligent
Dezvoltarea aptiudinii matematice:

+joc 30 Grădiniță
-numerație
-Mulțimi
-mic/mare
-adunare/scadere
uri ciclul primar
-înmulțire/împarțire
-Clase/ordine
-Forme geometrice
Planșe cu ștergere uscată CAiete cu liniaturi speciale
Avantaje: -copilul nu se plictisește
-Utile în predarea integrată interdisciplinară -stimulează ambele emisfere cerebrale
Formarea pe tablă a liniaturilor din caietele de scriere -foaie care nu întinează și nu suge cerneala -stimulează ordinea și responsabilitatea
-predare integrat ciclului primar