Sunteți pe pagina 1din 7

COLECŢIA „ANIM”

Colecţie apărută sub îngrjiirea Prof. Univ. Dr.


Iolanda Mitrofan
Adrian Nuţă

PSIHOTERAPEUTUL
DE BUZUNAR

Editura SPER
Colecţia „ANIM”, Nr. 1
Bucureşti, 2003
Cartea a apărut sub egida
Societăţii de Psihoterapie Experienţială Română

© 2003 Adrian Nuţă


ISBN 973-8383-07-2
Toate drepturile sunt rezervate autorului.
Nici o parte a lucrării nu poate fi copiată, tradusă sau
reprodusă în orice fel fără acordul scris al autorului.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a


României
NUŢĂ, ADRIAN
Psihoterapeutul de buzunar/ Adrian Nuţă. -
Bucureşti:
Editura S.P.E.R., 2003
Bibliogr.
ISBN 973-8383-07-2

616.851

Difuzare – Editura SPER


Bdul. Chişinău 12, Sect. 2, Bucureşti
Tel/Fax: 021.314.89.72
Culegere computerizată: Raluca Tomşa,
Adriana Brânzea
Tehnoredactare: Adrian Luca
Coperta: Cătălin Andrei
CUPRINS

Prefaţă 9
Capitolul 1 - Eul 11
 Eul ca proces de identificare ……. 11
 Funcţiile de separare şi ataşare …. 14
 Nume şi formă ………………….. 19
 Imaginea de sine ………………... 25
 Mori pentru a renaşte …………… 29
 Presupoziţii culturale …………… 34
 Acolo nu va mai fi timp ………… 43
Capitolul 2 - Polarităţile 49
 Parabola încăperii albe …………. 49
 Dumnezeu priveşte printr-un
ochean? …………………………. 52
 Mănânci pentru a fi înfometat ….. 58
 Ignoramus ignoramibus ………… 62
 Cireşe, portocale şi alte fructe ….. 66
 Cel mai iubit ursuleţ din lume ….. 74
 Cine l-a ispitit pe şarpe? ………... 80
Capitolul 3 - Psihologia iertării 83
 Fereastra spre Dumnezeu ………. 83
 Iertarea este o formă de a iubi ….. 87
 Cine este cel care aruncă piatra? .. 90
 Iertarea se naşte din înţelegere …. 94
 Iertarea te face un om mai liber ...
 98

Capitolul 4 - Ataşamentul 103
 Colivii, închisori, lanţuri ……….. 105
 Gelozie şi ataşament …………….
 114
 Principiul unificării interne …….. 118
 Teama de moarte ……………….. 123
 Contraataşamentul ……………… 131
 Suferinţa şi starea de martor ……. 136
 Ataşamentul de suferinţă ……….. 142
 Dragostea dă drumul …………… 147
 Ataşamentul de informaţii ……… 152
 Detaşarea ……………………….. 159
Bibliografie selectivă 173
„Fericiţi cei care se pot minuna
Căci a lor va fi împărăţia cerurilor”.
(ceea ce Iisus a spus
dar probabil că n-a auzit nimeni)