Sunteți pe pagina 1din 7

1.

D-auzi gazdă „Ba eu sunt un lemn de În Cana Galileii (*)


treabă (*) Că dar îi va dărui Fost-a şi Iisus chemat. (*)
D-auzi gazdă, ori n-auzi Că toţi meşterii mă-ntreabă, Şi frumos o va cinsti. Iar maica lui Iisus (*)
Toaca-n cer şi slujba-n rai. La Crăciun, Văzând că nu-i vin de-ajuns,
Care unde mă găseşte (*) Cu lapte bun, (*)
Toaca-n cer cum o bătea, De icoane mă croieşte. Zise: Fiul meu iubit, (*)
Slujba-n rai cum o făcea. La Ispas Vinul li s-a isprăvit. (*)
Pe margini mă zugrăveşte Cu dulce caş. Atunci Hristos s-a sculat (*)
Dumnezeu cum cuvânta, (*) Şi slugile El le-a chemat. (*)
Maica Sfântă se ruga. Cu aur mă poleieşte. 5. La poartă la Ştefan Apa-n şase vase-au pus (*)
Vodă Şi le-au umplut până sus, (*)
Şi să stai să tot priveşti Şi-n biserică mă bagă (*) Hristos le-a blagoslovit, (*)
Cum făcea slujbe cereşti. Toată lumea mi se roagă; La poartă la Ştefan Vodă Apa-n vin s-a prefăcut. (*)
Lerului Domnului (*) Atunci toţi s-au bucurat, (*)
Îngerii ţiind stâlpări La biserică mă duce (*) Boierii s-au strâns la vorbă. Pe Hristos dac-au aflat. (*)
Cântau sfintele cântări. Tot poporu-şi face cruce.
Dar vorba de cin-este (*) 8. Sus la poarta Raiului
Pentr-un fiu ce s-a născut În biserică mă pune (*) De Iisus născut în iesle.
Domnul nost fără-nceput. Oamenii să mi se-nchine. Sus la poarta Raiului, poarta
Însă Ştefan Domn cel sfânt raiului,
Cum lumini-L lumina Tu bradul răşinos (*) (*) Paşti turma Tatălui, turma
Cum cobuze răsuna. Tu nu eşti nici de-un folos.” De la rugă auzind, Tatălui.

Că s-a născut pe pământ „Ba eu sunt un lemn de Pe boierii ce vorbeau (*) Linu-i lin şi iară lin
Fiul Tatălui Cel Sfânt. treabă (*) Şi pe Domnul proslăveau. Bate vântul funza lin,
Că toţi meşterii mă-ntreabă, Lin şi iară lin. (*)
2. Mare minune El pe dată s-a plecat (*)
Care unde mă găseşte (*) Cu boierii s-a-nchinat, Dar la turmă cine sta? Oare
Mare minune s-arată De şindrilă mă croieşte. cine sta?
La Vifleem astă dată Şi cu glasul de supus (*) Sta chiar Maica Precista,
De îngeri şi de păstori Din mine fac şindrila (*) A slăvit pe Domn Iisus. Maica Precista. (*)
Ciobănaşii de la oi. De-acopăr biserica.
(* se repetă ultimele 2 6. Trei crai de la răsărit Lângă ea un legănel, leagăn
versuri) Că de n-ar fi şindrila (*) legănel,
În biserică-ar ploua, Trei crai de la răsărit Cu un copilaş în el, copilaş
Aduce-se laudă multă Spre stea au călătorit în el. (*)
Lângă peştera cea sfântă, Aurul ţi s-ar strica (*) Ş-au mers după cum citim,
Strigau păstorii cântare, Şi-ar fi amar de cinstea ta.” Până la Ierusalim. Copilaşul când plângea,
Laudă Domnului prea mare! Acolo dac-au ajuns, puiul când plângea,
(* se repetă ultimele 2 Acesta-i bradul cel stufos Steaua-n nori li s-a ascuns; Maica Sfântă-L legăna,
versuri) (*) Şi le-a fost a se plimba, Maica-L legăna. (*)
Acesta-i Domnul cel Prin oraş a întreba.
3. Sus în vâful muntelui frumos. Copilaşul când dormea,
Unde s-a născut zicând, puiul când dormea,
Sus la vârful muntelui Asta-i tufa cea stufoasă (*) Un crai mare de curând? Maica Sfântă lin cânta,
Ai, lerui Doamne (*), Asta-i Doamna cea Iar Irod împărat Maica lin cânta. (*)
În mijlocul codrului. frumoasă. Auzind s-a tulburat.
Pe crai grabnic i-a chemat 9. La Vifleem colo-n jos
Îmi sunt două lemnişoare: 4. Colea, colea, după Şi în taină i-a-ntrebat
(*) deal Ispitindu-i vru setos La Vifleem colo-n jos,
Bradul verde, teiul alb. Ca să afle pe Hristos. Cerul arde luminos,
Colea, colea, după deal Preacurata naşte astăzi pe
Şi-amândouă se sfădesc. (*) Este-un beci de păcurar. Craii dacă au plecat Hristos.
Zise bradul către tei: Steaua iar s-a arătat
Şi-o turmă mare de oi; Şi a mers pân-a stătut Naşte-n ieslea oilor,
„Măi teiule frate-mi eşti, (*) Toate oile păştea. Und-era pruncul născut Pe-mpăratul tuturor,
Cu mine ce te sfădeşti? Şi cu toţi s-au bucurat Preacurata stă şi plânge-
Numai una, miorea, Pe Hristos daca-au aflat ncetişor.
Că eu sunt un lemn de brad Sta-n genunchi şi se ruga; Cu daruri s-au închinat
(*) Ca unui Mare-mpărat. N-are scutec de-nfăşat
La toţi oamenii li-s drag. La Măicuţa Precista Nici hăinuţe de-mbrăcat,
S-o scape de iarna grea. 7. La nunta din Cana Preacurata, pentru pruncul
Tu eşti tei putregăios (*) Galileii de-mpărat.
Şi nu eşti nici de-un folos”. S-o scoată din iarnă-n vară,
La drăguţa primăvară. La nunta ce s-antâmplat Nu mai plânge maica mea,
Scutecele noi ţi-om da, Cu trup s-a născut, cu trup s- Cu daruri să-l dăruim. (*) Moale să-i fie la trup. (*)
Preacurată pruncul sfânt de-i a născut. Cu steble albe de flori (*)
înfăşa. Şi-o oaie cu miel prior. (*) Chichiuţă de bumbac, (*)
Ceru-i scutec luminos, Raiul cel închis, azi iar s-a Moale să-i fie la cap. (*)
Dragostea-i veşmânt frumos, deschis 15. Astăzi s-a născut Dar ce este-n-năuntrul ei?
Preacurată, pentru mirele Şarpelui cumplit capul s-a Hristos (**)
Hristos. zdrobit Este-o piatră nestimată, (*)
Şi strămoşii iară prin Sfânta Astăzi s-a năcut Hristos, Ce cuprinde lumea toată, (*)
10. Steaua sus răsare Fecioară Mesia chip luminos. Ţarigradul jumătate, (*)
Iar s-au înnoit, iar s-au Lăudaţi şi cântaţi, şi vă Rusalimu-a treia parte. (*)
Steaua sus răsare înnoit. bucuraţi. (*) 18. Scoală gazdă din pătuţ
Ca o taină mare
Steaua străluceşte Îngerii cântau, păstori Mititel şi-nfăşăţel, Scoală gazdă din pătuţ
Şi lumii vesteşte. fluierau, În scutec de bumbăcel. (*) Florile-s dalbe, (*)
Magii se-nchinau, toţi se Şi ne dă un colăcuţ.
Că astăzi Curata, bucurau, Vântul bate nu-L răzbate, Florile-s dalbe, florile-s
Prea nevinovata, Dar Irod era că se tulbura Neaua ninge nu-L atinge. dalbe. (**)
Feciora Maria De naşterea Sa, de naşterea (*)
Naşte pe Mesia. Sa. Că mămuca n-o făcut (*)
Şi de-acum până-n vecie, Sâtă rară n-o avut. (**)
Magii cum zăriră El Îl căuta, voind morţii-a-L Mila Domnului să fie. (**) Pe când sâta-o căpătat, (*)
Steaua şi porniră, da Covata i s-o crăpat. (**)
Mergând după rază Dar pruncul Iisus din ţară s- 16. O ce veste minunată L-o sfădit mama pe tata, (*)
Pe Hristos să-L vază. a dus Di ce s-o crăpat covata, (**)
Fie lăudat, binecuvântat O, ce veste minunată Când covata s-o lichit, (*)
Şi dacă sosiră De-a pururi, amin, de-a În Vifleem ni se-arată Cuptioru s-o prăhulit. (**)
Îndată-L găsiră pururi, amin. Astăzi S-a născut Când cuptioru o tocmit, (*)
La Dânsul intrară Cel făr’ de-nceput Anu nou o şi zânit. (**)
Şi I se-nchinară. 13. Iată vin colindători Cum au spus prorocii.
19. Trei păstori se
Cu daruri gătite Iată vin colindători, Că la Vifleem Maria întâlniră
Lui Hristos menite, Zorile-s dalbe, (*) Săvârşind călătoria
Luând fiecare Noaptea pe la cântători. Într-un mic sălaş Trei păstori se întâlniră R
Bucurie mare. Lâng-acel oraş Raza soarelui, floarea
Şi ei vin mereu mereu (*) A născut pe Mesia. soarelui (*)
Care bucurie Şi ne-aduc pe Dumnezeu. Şi aşa se sfătuiră:
Şi aici să fie Pe Fiul în al Său nume Haideţi fraţilor să mergem,
De la tinereţe Dumnezeu adevărat, (*) Tatăl L-a trimis în lume R (*)
Pân la bătrâneţe. Care pe noi ne-a-nvăţat. Să se nască Floricele să culegem.
Şi să crească Şi să facem o cunună, R (*)
11. Nouă azi ne-a răsărit! Cum e bine să trăim, (*) Să ne mântuiască. S-o-mpletim cu voie bună.
Prin El să ne mântuim. Şi s-o ducem lui Hristos, R
Nouă azi ne-a răsărit Păstorii cum auziră (*)
Domnul Iisus Hristos (*) 14. Închinarea păstorilor Spre locaşul sfânt porniră Să ne fie de folos.
Mesia cel mult dorit, (I) Unde au aflat Nouă şi la neamul nost’
Domnul Iisus Hristos. (*) Pruncul minunat De naşterea lui Hristos.
Noi umblăm şi colindăm, Şi Îl preamăriră.
Din fecioară S-a născut (*) Florile dalbe, (*) 20. Asta-i casa cea
Şi cu lapte s-a crescut (*) Pe Dumnezeu căutăm, (*) E Iisus Păstorul mare frumoasă
Alergară-m şi-L aflarăm (*) Turmă ca El nimeni n-are
În scutece S-a-nfăşat (*) În iesle la boi născut. (*) Noi Îl lăudăm Asta-i casa cea frumoasă,
Şi în braţe S-a purtat. (*) Şi I ne-nchinăm Florile dalbe, (*)
Vântul dulce tragănă, (*) Cu credinţă tare. Cu icoane luminoase.
Cum e robul S-a smerit, (*) Pruncul de mi-L leagănă. (*) Florile, florile dalbe. (**)
Şi pe noi ne-a mântuit. (*) Ploaia caldă Fiul scaldă, (*) 17. Închinarea păstorilor La fereşti cu flori domneşti,
Neaua ninge nu-L atinge. (II) (*)
12. Praznic luminos (*) Pă la uşi cu flori de rugi.
Noi umblăm şi colindăm (**)
Praznic luminos strălucind Pruncul mâinile-şi întinde, Florile dalbe, (*) La obloace busuioace, (*)
frumos, (*) Şi pe Dumnezeu purtăm (*) La obloace busuioace, (**)
Astăzi ne-a sosit şi ne-a Maica Sfântă le sărută, (*) Mititel şi-nfăşăţel, (*) Păstă masă cruce trasă, (*)
veselit, La pământ plecându-ne, (*) Şi la faţă frumuşel. (*) Păstă pat cruce de brad, (**)
Că Mântuitorul şi Şi noi sărutându-le. (*) Faşa-i dalbă de mătasă, (*) Iar la masă cine şede? (*)
Izbăvitorul, Să-i fie moale la oase, (*) Şede gazda cea frumoasă.
Bucuroşi să-l prăznuim, (*) Scuticel de uşunic, (*) (**)
2
Cu-n pahar de vin în mână, Cete de îngeri coboară R Îngerii cântă, magii îl La geam cu Moş Crăciun,
(*) Staulul de-l înconjoară. (*) adoară E ger cumplit, e drumul
La ci-n-vin la toţi le-nchină. Păstori aleargă, ieslea o- greu,
(**) Păstorii cu flori în mână R nconjoară Da-i obicei străbun.
În cea mână busuiocu, (*) Împletesc mândră cunună. Mari minuni se întâmplară. Azi cu strămoşii cânt în cor
Să aibă gazda norocu. (**) (*) (*) Colindul sfânt şi bun,
Tot Moş era şi-n vremea lor
21. Doamn Domn să Pe cunună-i scris frumos R În Viflaim azi R Bătrânul Moş Crăciun.
înălţăm Astazi s-a născut Hristos. E mare minune
(*) Vergură curată R E sărbătoare şi e foc
Am plecat să colindăm, Fiu născu în lume. (*) În casa ta acum,
Domn, Domn să-nălţăm, (*) Care cu puterea Sa R Dar sunt bordeie fără foc
Când boieii nu-s acasă, Va îmărăţi lumea. (*) Din răsărit vin R Şi mâine-i Moş Crăciun.
Domn, Domn să-nălţăm, Magi cu bucurie. Acum te las fii sănătos
Când boieii nu-s acasă 23. Doamne a Tale cuvinte Cu dar de smirnă R Şi vesel de Crăciun.
Domn, Domn să-nălţăm. Aur şi tămâie. (*) Dar nu uita când eşti voios
(**) Doamne a Tale cuvinte Creştine să fii bun.
Care le-ai zis mai-nainte, Din cer cuvântul R
C-au plecat la vânătoare, (*) S-au plinit precum se scrie În trup se arată. 27. Aseară pe-nserate
Să vâneze căprioare. (**) Moise la cartea întâie, Noaptea din lume R
O minune, o minune! (*) Zi se face-ndată. (*) Aseară pe-nserate
Căprioare n-au vânat, (*) Fecioara Maria,
Ci-au vânat un iepuraş. (**) De la răsărit răsare Hristos se naşte R În Viflaim cetate,
O stea cu lumină mare Veniţi la închinare. Călătorind venea.
Să facă din blana lui, (*) Razele îşi răspândeşte Cu vesel suflet R
Veşmânt frumos Domnului. Pe trei crai povăţuieşte. (*) Veselă cântare. (*) Şi fiind obosită
(**) Lăcaşul şi-l cerea
Steaua semnul lui Hristos 25. Ce-aţi văzut păstori? Şi-n Viflaimul mare
22. Deschide uşa creştine Străluceşte prea frumos Nimeni n-o primea.
De la stea s-a cunoscut Ce-aţi văzut păstori sculaţi
Deschide uşa creştine R Că Mesia s-a născut. (*) până-n zori? Atunci Sfânta Fecioară
Că venim din nou la tine, Am văzut pe Nou-născutul Din oraş ieşea
La mulţi ani mulţi ani cu Steaua magi călăuzeşte Prunc Iisus din cer venitul Şi-n câmp într-o poiată
bine. (*) Viflaimul îi primeşte Fiu dumnezeiesc, Fiu Fecioara atunci intra.
Şi acolo cum intrară dumnezeiesc. Şi între dobitoace
Drumu’-i greu şi-am obosit Prunc pe Mesia-L aflară. (*) Pe fânul cel stufos
R Ce palat era unde Domnul Preasfânta Născătoare
De departe am venit. (*) Pe Iisus Îl străjuiesc sta? Născut-a pe Hristos.
Şi cu drag Îl preaslăvesc Peşteră săracă rece,
Şi la Viflaim am fost R Îngerii cu cântecele Peşteră de dobitoace O încălziră boii
Unde s-a născut Hristos. (*) Păstorii cu fluierele. (*) Palatul era, palatul era. Cu aburii suflând
Şi îngerii din ceruri
Şi-am văzut şi pe-a Sa Craii-n peşteră intrară Ce-avea de-aşternut micul O preaslăveau cântând.
mamă R Lui Mesia se-nchinară nou-născut?
Pe care Maria-o cheamă. (*) Daruri scumpe-i dăruiră Ieslea Îi era culcuşul Se-aude blând spre seară
Şi smerenia-i admiră. (*) Fân şi paie aşternutul Al clopotelor cânt
Cum umbla din casă-n casă Micului Iisus, micului Iisus. Căci vine, vine iar
R Magii daruri îi îmbie Iisus pe-acest pământ.
Ca pe Fiul ei să-L nască. (*) Aur, smirnă şi tămâie, Cine sta cu El, Domnul
Maica Sfântă mulţumeşte mititel? El vine-n leagăn verde
Umbla-n sus şi umbla-n jos Şi pe crai blagosloveşte. (*) Sta Maria maica Sfântă De îngeraşi purtat
R Sta Iosif cu faţa-i blândă Să spele lumea aceasta
Ca să nască pe Hristos. (*) Bucurie-ntru mulţime Stau şi se-nchinau, stau şi De rău şi de păcat.
Slavă sus întru-nălţime, se-nchinau.
Umbla-n jos şi umbla-n sus Pe pământ împăciuire Sculaţi creştini degrabă
R La oameni bunăvoire. (*) Cine Îi cânta, cine-L Şi-aduceţi-I prinos
Ca să nască pe Iisus. (*) preaslăvea? Şi-I faceţi loc la masă,
24. Cerul şi pământul Îngerii din cer veniră Iubitului Hristos.
Mai târziu găsi apoi R Vesele cântări doiniră
Un staul frumos de oi. (*) Cerul şi pământul, R Micului stăpân, micului 28. În seara de Moş Ajun
În cântări răsună. stăpân.
Şi acolo pe fân jos R Îngeri şi oameni R În seara de Moş Ajun
S-a născut Domnul Hristos. Cântă împreună. 26. Din an în an Toţi copiii se adun,
(*) Hristos se naşte, Domnul Şi ascultă cu folos
coboară, Din an în an sosesc mereu Ce se spune de Hristos.
3
Magii steau urmăresc, Filozofii se-nchina Lăsând ţări în urma lor Raze-n vârful munţilor
Mergând ca să-L vadă, Şi cu toţi se bucura. (*) După stea călătoresc La fântâna sfinţilor
Îngerii din cer privesc, Şi cântau cântec frumos Să găsească prunc ceresc. La doi brazi-mbinuraţi
Cântând imn de slavă. De naşterea lui Hristos. (*) Şi-n tulpini întulpinaţi
Asta-i seara lui Ajun, Şi-un cântec de bucurie Şi-au mers până au stătut La tulpină depărtaţi
Florile dalbe, flori de măr, Pace şi bunăvoire. (*) Unde era prunc născut La vârfuri amestecaţi
Mâine-i ziua lui Crăciun, Iată acum s-a împlinit Şi-nţelegând că-i Hristos Dar în ramurile lor
Florile dalbe, flori de măr. Ce Gavril bine-a vestit. (*) S-au închinat până jos. Este-un leagăn de mătasă
Că s-a naşte-un Fiu înalt Dar în leagăn cine-mi
29. Mărire-întru cele- La toată lumea-mpărat. (*) 34. Cetiniţă cetioară doarme
nalte Doarme, doarme om bun
31. Colindiţa Refren: Cetinitã cetioarã Vine-un cârd de rândunele
Mărire-ntru cele-nalte dragã Cu glasuri de păsărele
Toate stelele să salte Colindiţa nu-i mai multă Şi-mi cântară, îmi colindară
Salte cerul şi pământul Să trăiască cine-ascultă. Cine coase la fereastrã Pe cest om bun mi-l sculară
Şi să laude cuvântul. Sus la ceruri s-o-nălţăm, O coroanã prea frumoasã. Vine-un cârd de porumbei
Şi la gazde s-o-nchinăm. Este Maica lui Hristos Cu glaasuri de feciorei
Această zi preasfinţită O-nchinăm cu veselie Mesia Chip luminos. Şi-mi cântară, îmi colindară
Şi sărbătoare slăvită Şi cu mare bucurie Coroanã de îngeraşi Pe cest om bun mi-l sculară
Urăm la toţi să vă fie, C-am ajuns seara de-ajun, Pentru Iisus Copilaş. Scoală om bun de vezi tu
’Ntru mulţi ani cu bucurie. A bătrânului Crăciun. Coroanã de trandafiri Pruncul Sfânt cum se născu
(*) Sus, mai sus v-am înălţat, Care-aveau sã fie spini. Mititel, înfăşeţel
Ce-am ştiut noi v-am cântat, Vai! O Maicã nici visezi Curge mirul după El
Întru cei de sus mărire Să rămâneţi sănătoşi Cum o sã te întristezi. Cârpele-s de flori de măr
Şi pe pământ păciuire Sănătoşi şi bucuroşi. Coroanã de trandafiri Faşa dalbă de mătasă.
La toţi oamenii să fie C-am ajuns ziua cea sfântă, Va fi mâine pãtimiri.
De acum până-n vecie. (*) Când colindele se cântă, 37. În cetatea
Sărbătoarea lui Hristos, 35. Coborâta, coborât împărătească
30. Pe strada din Viflaim Să ne fie de folos.
Coborâta, coborât În cetatea împărătească
Pe strada din Betleem, 32. Somnul lui Iisus Florile dalbe de măr (*) Florile sunt dalbe (*)
Venea Maria cu Iosif Coborâta, coborât
Iisus s-a născut, în sara de Domneşte pacea pe pământ Maica Sfântă pe pământ Prins-au rugii să-nflorească
crăciun (*) Dormi, dormi, dormi Copile Florile dalbe de măr (*) Însă nu e rug în floare
sfânt Maica Sfântă pe pământ. Ci e-o Sfântă Născătoare.
La orice poartă bătea, Mii de Heruvimi şi de Lângă Maica-n legănel
Nimeni nu deschidea. (*) Serafimi Şi-a umblat din casă-n casă Doarme Pruncul mititel
Şi când din oraş să iasă, Te slăvesc în cor, copil (*) Iar în jurul Pruncului
Se opriră la o casă. (*) mântuitor. (*) Nimeni de mas nu o lasă (*) Creşte floarea rugului
În poartă un tânăr sta, Când a fost colea de seară Printre rugii înfloriţi
Şi frumos îi întreba: (*) Păstorii vin încet cântând (*) Cresc şi spinii ascuţiţi
De unde veniţi drumeţi? Dormi, dormi, dormi Copile Şi-a aflat o poiecioară (*) Pruncul în somn se mişcă lin
Tocmai de la Nazaret. (*) sfânt. (*) Şi-a aşternut fân uscat (*) I-a ajuns mânuţa-n spini
Fie-ţi milă tânăr bun Şi-a născut mândru Împărat Din mânuţă Îi iese sânge
Şi nu ne lăsa în drum. (*) Şi magii I s-au închinat (*) Pruncuşorul începe a plânge
Afară e frig şi noapte Dormi, dormi, dormi Prunc Care ne-a răscumpărat (*) Taci cu mama Fiul meu
Maica Sfântă nu mai poate. de-mpărat. (*) De la muncile din iad. (*) Că-ţi va fi cu mult mai greu
(*) Ucenicul când Te-o vinde
Acolo-afară în oraş Şi ruga lor se-nalţă lin 36. Şi pe cruce Te-or întinde
Are tatăl meu un grajd. (*) Dormi, dormi, dormi copil Atunci naşterea de-acum
Eu acolo duce-voi divin. (*) De când Domnu’ S-a Îţi va face-un aspru drum
Pat moale aşterne-voi. (*) născutu Când sudoarea Îţi va curge
Pat moale de grâu curat 33. Fluierul cel păstoresc De când Domnu’ S-a născut Să ne ierţi Iisuse dulce.
Ca la un mare-mpărat. (*)
Şi atunci era spe seară Fluierul cel păstoresc Şi pământu’ l-a făcutu 38. Viflaime, Viflaime
Şi acolo s-aşezară. (*) Cântă-n glas dumnezeiesc Şi ceru’ l-a ridicatu
Într-un grajd sărăcăcios Cu viers dulce, mângâios Patru stâlpi l-a răzimatu Viflaime, Viflaime
S-a născut Domnul Hristos. Că azi s-a născut Hristos. În patru stâlpi de-argintu’ Cum de n-ai primit în tine
(*) Şi frumos l-a împodobitu Pe Fecioara Maria
Dar o stea din cer lucea Veniţi dar la Vifleem Tot cu stele mărunţele Să nască pe Mesia.
Mai frumos decât alta. (*) Lucru mare să vedem Cu luceferi printre ele (* se repetă ultimele 2
Era steaua lui Hristos Pe al lumii împărat Şi cu luna, cu lumina versuri)
Care strălucea frumos. (*) În iesle pe fân culcat. Soarele cu razele
Steaua frumos strălucea Dar soarele unde rază N-ai ştiut tu Viflaime
Îngerii frumos cânta. (*) Şi trei crai mânaţi de dor Raze Doamne unde rază În casele tale bune
4
Să-i dai un pic de sălaş Soarele cu razele, S-au dus la turme păstoraşii Calea făcându-ne parte
Celui mai sfânt copilaş. Daia lerui Domn. Pe lângă focuri să se culce. Venim foarte de departe
De la răsărit să credem
N-ai ştiut tu Viflaime S-au dus şi magii fără teamă Şi dup-aia să purcedem
Cu câtă dragoste vine Spre casa lor îndepărtată Ţie închinări făcându-ţi
Cea mai sfântă între fecioare 41. Velerim şi Veler Doar Sfântul Prunc şi Sfânta Scumpe daruri aducându-ţi
A Domnului Născătoare. Doamne Mama Aur, smirnă şi tămâie
Stau tot in ieslea îngheţată. Spre pomenire să fie
Pat moale şi scutece După dealul cel mai mare Peştera s-a făcut casă
I-au dăruit vitele Velerim şi Veler, Doamne (*) Au îngeraşii în cer să Ieslea leagăn de mătasă
Lumină I-a oferit Răsărit-a mândrul soare (*) meargă Unde s-a făcut palatul
O stea de la răsărit. Mândru soare nu era (*) Şi păstoraşii îşi au căsuţa Să se nască împăratul
Ci era o mănăstire (*) Şi magii o ţară unde aleargă Bucură-te Viflaime
Peştera întunecoasă Cu păreţii de-alămâie (*) Dar pruncul n-are nici Un oraş frumos ca tine
A fost a Domnului casă Şi cu uşa de tămâie (*) măicuţa. Căci în tine s-a întrupat
La venirea Sa în lume Dar într-însa cine şade (*) Iisus demult aşteptat.
Din vina ta Viflaime. Moş Crăciun cu Moş Ajun O drag pruncuţ fără de ţară
(*) Şi singuratică Măicuţă 46. Colind din
39. Creştinilor noi astăzi Cu barba de ibrişin (*) Veniţi la mine-n inimioară Maramureş
Şi mustăţile de fân. (*) Şi staţi în casa mea călduţă.
Creştinilor noi astăzi Ce ne-aduce Mos Craciun De trei luni de când venimu’
Un praznic mare-avem (*) 44. Domnului flori dalbe de
Ca să-l putem cunoaşte, Tot ce e frumos si bun (*) măru’
Veniţi la Viflaim! În noaptea sfântă de Crăciun Şi pe nime nu-ntâlnimu’
42. Maica Sfântă a lui Pe drumul lin de lună Domnului flori dalbe de
Că a născut în lume Iisus Trei magi călări cu suflet măru’
Pe-acel ce-l aşteptăm, bun C-am venit c-am auzitu’
Maria, Maica Sfântă, Maica Sfântă a lui Iisus R Aleargă împreună. Domnului flori dalbe de
Veniţi ca să-l vedem! Colindăm Doamne colindă (* se repetă ultimele 2 măru’
versuri) Că s-a născut domn prea
Pe paie, între vite, Rătăceşte-n jos şi sus Lerui,lerui, lerui sfântu’
Iisus este străin, Pe câmpia unui râu Lerui,lerui,lerui Domnului flori dalbe de
Să-i ducem şi noi daruri Printre spice pân’ la brâu Lerui Domn din cer. măru’
Veniţi la Viflaim! Caută loc să se odihnească Maica Sfântă-L ţine-n braţe
Şi pe Fiul Sfânt să-L nască De unde vin, cum se numesc Domnului flori dalbe de
Să mergem cu păstorii Pe Fiul Sfânt L-a născut Ce doruri îi frământă măru’
Şi să Îl preamărim, Proorocit fiind de demult. Spre iesle ei călătoresc Bobotează Îl botează
Ca pentru noi el s-a născut, Şi cerurile cântă. Domnului flori dalbe de
Veniţi la Viflaim! 43. măru’
Şi cântă inimile lor Mândru nume i-au aflatu’
Creştinilor, noi astăzi În căsuţa cea săracă Aprinsă-i bucuria Domnului flori dalbe de
Degrabă s-alergăm, La Betleem unde-i grăjduţul Că s-a născut Mântuitor măru’
Spre-a noastră mântuire În ieslea în care şi azi uitată Azi s-a născut Mesia. O, Iisus prea luminatu’
Veniţi la Viflaim! Mai stau măicuţa şi Domnului flori dalbe de
pruncuţul. Venim şi noi să-L lăudam măru’.
40. Dumnezeu dintr-u Pe Domnul cu iubire
'nceputu Colindă colindă Ca şi noi să ne bucurăm 47. Colind basarabean
Nu-i nimeni să aprindă De marea-I mântuire.
Dumnezeu dintr-u 'nceputu O lampă la grindă Tu eşti lumina cea sfântă
Tot pământu' a făcutu Şi-o flacără în tindă Mărturisindu-i vina grea Precista blagoslovită
Daia lerui Domn. Şi-i noapte-n poiată La El aflăm iertare Că ai născut pre Fiul Sfânt
Şi ieslea îngheţată Şi vom vedea o nouă stea Oamenilor pre pământu’.
Cerul sus la ridicatu, Şi iarna se-ntinde Pe cer cum ne răsare.
Şi bine l-a răzimatu, Şi geru-i cuprinde Tu eşti cinstea îngerească
Daia lerui Domn Colinde, colinde, colinde. 45. Şi slava apostolească
Biruinţa sihăstrească
Pe patru stâlpi de argintu, Fiori de frig pătrund prin Bucură-te Împărate R Nădejdea călugărescă.
Şi frumos l-a 'mpodobitu, oase În scutece înfăşate
Daia lerui Domn. Şi tainic se înfioară fânul Că steaua Ta ne-a spus nouă Tu eşti izvor de viaţă
Când numai vitele sfioase De naşterea ta cea nouă Ada bine cu dulceaţă
Tot cu stele mărunţele, Suflând îşi încălzesc Şi steaua cea mai aleasă Şi eşti maică adevărată
Cu luceferi printre ele, Stăpânul. Stelelor împărăteasă C-ai născut Fiu făr’de tată.
Daia lerui Domn. Vazând Domn ne-a pus la
S-au dus la ceruri îngeraşii cale Mai întâi şi mai Cinstită
Şi cu luna cu lumina, Care au cântat Osana dulce Prin strălucirile sale Decât soarele mai Sfântă
5
Eşti ieslea sălăjluită Într-o iesle o venit Şi tămâie scumpă Celui Zâmbetul Tău drag
Şi cartea pecetluită Şi pe noi ne-o mântuit. Preaînalt Ca o zi cu soare
Zâmbetul Tău drag
Cartea ne scrie cu drepţii 50. La tătă casa-i lumină Îngerii cântau Îl aşteaptă-n prag
Unde doresc întelepţii Îngerii cântau Cei din închisoare.
Şi de-acum până-n vecie La tătă casa-i lumină Păstori fluierau
Mila Domnului să fie. Ref: Ziurel de ziuă Cerul şi pământu-ntreg se Peste fericiri apuse
La tăt omu-i masa plină veseleau Pune mila Ta Iisuse
Cei din închisori
48. Colind bătrânesc Noi umblăm şi colindăm Astăzi toată lumea Te aşteaptă-n zori
Pe Dumnezeu lăudăm Astăzi toată lumea Pieptul lor suspină
Asta-i seara de Crăciun Se bucură Cei din închisori
Să te veseleşti om bun Să aveţi roade la vară Pe Stăpânu-L cântă şi-L Te aşteaptă-n zori
Naşterea de bucurie Linişte şi pace-n ţară. laudă Să le-aduci lumina.
La mulţi ani cu veselie.
La tineri înţelepciune 52. Colind (Radu Gyr) O, Iisuse Împărate
Seara sfântă de Crăciun La bătrâni griji mai puţâne Iartă lacrimi şi păcate
Când s-a născut Domnul A venit şi-aici Crăciunul Vin de-alin uşor
bun Şi la anu om veni Să ne mângâie surghiunul Rănile ce dor
Să alunge-a lumii jale Dintre noi care-om mai fi. Cade albă nea Cerul ni-l descuie
Pentru-a lui Adam greşale. Peste viaţa mea Noi te-om aştepta
Varsă Doamne har şi bine Peste suflet ninge Căci pe crucea Ta
Că Adam când a greşit Har şi bine de la Tine Cade albă nea Stăm bătuţi în cuie
Domnul de Rai l-a lipsit: Peste casă, peste masă Peste viaţa mea
“Du-te Adame de la Mine, Peste oamenii din casă. Care-aici se stinge. 53. Larg deschideţi poarta
Cum te-ai lipsit de-al tău
bine”. 51. Colind bizantin Steaua prinde să lucească Larg deschideţi poarta
Peste ieslea-mpărătească Sufletelor voastre
Dar Adam a prins a plânge Cel făr’ de-nceput Şi din nou trei magi N-am venit să cerem
Şi din gură a prins a zice: Cel făr’ de-nceput Varsă din desagi Am venit să dăm
“Raiule, gradină dulce, Azi s-a pogorât Smirnă şi tămâie
Nu mă-ndur a mă mai duce. Şi întru Fecioară s-a Îngerii de sus Ref: Dalbe şi iar dalbe flori
sălăşluit Magilor le-a pus adevărate
De verdeaţa pomilor Cerul sub călcâie. Ca şi vestea bună ce vi-o
De mireasma florilor R: Eru rem, eru rem, eru colindăm
De cursul izvoarelor reru reru rem Lumea-n cântec se deşteaptă Merele de aur,
De dulceaţa sfinţilor”. Leru-i Domn din cer Pe Mesia Îl aşteaptă Merele din sate
Zâmbete cereşti S-au cules azi-noapte
Asta-i seara de Crăciun De la răsărit Intră pe fereşti De colindători.
Să te veseleşti om bun De la răsărit Şi în orice casă
Naşterea de bucurie Magii au venit Şi în orice gând S-au cules din munţii
La mulţi ani cu veselie. Daruri să aducă Stăpânului Arde tremurând Unde veşnic merii
Câte-o stea sfioasă. Roditori de aur
49. Corindă-ne, Doamne Unde-i Împaratul Cresc nemuritori.
Unde-i Împarat Numai temniţa posacă
La Viflaim s-o născut Au întrebat A-mpietrit sub promoroacă 54. Veniţi cu toţii
Pruncul Cel făr’ de-nceput Şi Irod atuncea mult s-a Stăm în beznă grea
mâniat Pentru noi nu-i stea Veniţi cu toţii dimpreună
Ref: Corindă-ne, Doamne Cerul nu s-aprinde Să ne facem voie bună
Magii au plecat Îngerii grăbiţi Să ne bucurăm de Domnul
Pe braţe o fost purtat Magii au plecat Pentru osândiţi Şi să strigăm cu tot omul.
Cel pe cruce ridicat Pe Irod lăsând Nu aduc colinde.
Steaua luminând şi calea Că ne e Domn şi mântuinţă
De îngeri o fost slăvit arătând Tremură albastre stele Şi să strigăm cu credinţă
Cel de oameni răstignit Peste lacrimile mele Lui din hotarele toate
Venind la Iisus Dumnezeu de sus I se inchină ţări şi gloate.
Cu lapte o fost hrănit Venind la Iisus În inimi ne-a pus
Cel ce fiere o primit Ei s-au bucurat Numai lacrimi grele Ca marea cu valuri înalte
Lăudând pe Domnul şi s-au Dumnezeu de sus Dea Lui mână sunt lucrate
În scutece s-o-nfăşat închinat În inimi ne-a pus De El sunt făcuţi şi munţii
Cel în giulgiu îngropat Pâlpâiri de stele. Şi brazii mari şi mărunţii.
Aur au adus
Din Fecioară s-o-ntrupat Aur au adus Maica Domnului Curată El a facut tot pamântul
Şi din morţi o înviat Smirn-au închinat Ad-o veste minunată Singur numai cu Cuvântul
Înfloreşte-n prag Şi nouă ne este Domnul
6
Împărat peste tot omul.

Iar câţi în El nu crezură


Ispitiră şi văzură
Părăsiţi de Domnul fură
Căzând în dreapta Lui mână.

55. De trei zile

De trei zile tot venimu’


De trei zile tot venimu’
Sara-i bun-a lui Crăciun.
N-auzim cocoş cântându’
N-auzim cocoş cântându’
Sara-i bun-a lui Crăciun.

Numai oameni veselindu’


Numai oameni veselindu’
Sara-i bun-a lui Crăciun.

Veselind cu vesel bunu’


C-am ajuns acest Crăciunu’
Sara-i bun-a lui Crăciun.

56. Maica Sfântă

Maica Sfantă s-o pornitu’,


Haida ler boieri!
Maica Sfantă s-o pornitu’,
Haida ler boieri!

Să meargă-n câmpu-nfloritu,
Haida ler boieri!
La fereastra lui Crăciunu,
Haida ler boieri!

Măi Crăciune măi Bătrâne,


Haida ler boieri!
Fă-mi o ţâr de foc în casă,
Haida ler boieri!

Foc în casă nu-ţi pot face,


Haida ler boieri!
Du-te-n grajdu cailor,
Haida ler boieri!

Caii dacă o vedeau,


Haida ler boieri!
Din măsele ronţăiau,
Haida ler boieri!

Cu copitele băteau,
Haida ler boieri!
Maicii Sfinte se-nchinau,
Haida ler boier!