Sunteți pe pagina 1din 2

Planul de activitate al comisiei metodice Consiliere și dezvoltare personală

Anul de studii 2019-2020

Nr.dr Luna Conținutul tematic Mod de organizare Responsabil


1. Septembrie  Studierea noilor prevederi
metodologice privind organizarea Șef comisia metodică
şi desfăşurarea activităţilor de Ședință
diriginte Diriginți
 Conținutul tematic al ședințelor
comisiei Consiliere și dezvoltare
personală pentru anul de studii
2019-2020
 Întocmirea graficului de
interasistenţe la orele de
dezvoltare personală
 Discutarea și aprobarea planului
de lungă durată la disciplina
Dezvoltare personală și aprobarea
calendarului activităților educative
 Actele normative la disciplina
Dezvoltare personală
2. Octombrie  Curriculum național disciplina Șef comisia metodică
Dezvoltare personală V-IX
 Oră demonstrativă în clasa a ____
Ședință
Oră publică
3. Noiembrie  Produsul-instrument de evaluare la
disciplina dezvoltare personală Ședință Șef comisie metodică
 Monitorizarea completării tabelului
de performanță la disciplina
dezvoltarea personală Oră publică
 Oră demonstrativa în clasa a ___
4. Decembrie  Oră demonstrativă în clasa a ____ Șef comisia metodică
 Metodologia de evaluare prin Ședință
descriptori Oră publică
 Analiza activităților în sem.I
5. Ianuarie  Oră demonstrativă în clasa a _____ Șef comisie metodică
 Tehnici și metode de lucru în
cadrul orelor de dezvoltare Ședință
personală Oră publică

6. Februarie  Oră demonstrativă în clasa a Șef comisie metodică


 Portofoliul –instrument de evaluare Ședință
a elevului Oră publică

7. Martie  Oră demonstrativă în clasa a _____ Ședință


 Analiza activităților pentru sem.II Oră publică Șeful comisiei
metodice