Sunteți pe pagina 1din 180

1

Gérard de Villiers

Escală la Gibraltar

www.virtual-project.eu

2
ISBN
973-9138-49-7

Gérard de Villiers
Escale a Gibraltar.
© Malko Productions – Paris.
© Pentru versiunea românească:
TINERAMA, 1998.

3
Gérard de Villiers

Îngerul negru din


Montevideo
În româneşte de
Mărgărita Vavi Petrescu

1998

4
Capitolul I
Dennis Wells ieşi atât de repede din parchingul hotelului Ocean
Park încât era gata-gata s se ciocneasc de o enorm
semiremorc pe care o evit în ultimul moment. Conduc torul ei îl
gratific printr-un claxon furibund mai înainte de a se pierde în
circula ia de pe Jersey City. Volkswagen-ul dezarticulat cu
vopseaua galben scorojit începu s vibreze sub efortul impus de
proprietarul lui de cum ieşir la drum deschis. Pân în intrarea în
Path, tunelul s pat sub Hudson, care d dea în Manhattan,
piciorul lui zdrobi acceleratorul. Modestele performan e ale
Volkswagenului s u din 1971 nu-i permiteau s p r seasc
culoarul din dreapta unde se târa în mijlocul camioanelor.
Cu capul vuind de bubuitul motorului, îşi şterse pe rând
mâinile ude de transpira ie de pantaloni. Cu capul lui rotund,
p rul pu in cre şi privirea naiv , Dennis Wells nu trezea aten ia
nim nui. Mii de tineri de vârsta lui p r seau dimine ile Harlemul
sau cartierul Bronx pentru a merge s lucreze pentru albi.
De şase luni, f cea menajul în hotelul Ocean Park. Grija cu care
îşi îndeplinea treburile îl promova la ultimul etaj unde f cea
cur enie pentru proprietarul hotelului, Donald Mills, un tân r
brun si costeliv, ce învârtea nişte afaceri misterioase de la
mansarda lui si se dovedise a fi un maniac în ale cur eniei. Ceea
ce-i permisese lui Dennis Wells s afle, cu câteva ore mai devreme,
o informa ie în m sur s -l pun pe j ratec. Dup s pt mâni de
supraveghere plicticoas şi f r nici un rezultat, reuşise în cele din
urm s pun mâna pe ceva gras.
P r si bulevardul şi se afund în Path unde fu nevoit s
încetineasc brutal, târându-se cu zece la or prin tunelul afumat
de gazele de eşapament. Cumplit. Îşi consult ceasul. Aproape
şase! În fiecare zi la şase şi jum tate, din principiu, avea întâlnire
cu omul lui de leg tura, iar dac el nu se prezenta, amânarea se
producea automat.
Inima îi bubuia în piept pe sub c maşa murdar şi una din
pleoape i se zb tea nervos. Atâta vreme cât nu aflase nimic
îns rcin rile lui clandestine i se p ruser uşoare. Dar acum, când
se preg tea s fac un pas, foarte periculos, îi venea s de-a bir cu
fugi ii. Deşi era convins c avea s mearg pân la cap t. Pentru

5
a-şi da curaj, se gândi din nou la conversa ia pe care surprinsese
la ultimul etaj al Ocean Park Hotel.
Dinamit curat .
Ajunse astfel pân la ieşirea din tunel. Îşi continu drumul pe
lâng giganticele blocuri gemene World Trade Center şi zigzag în
josul Manhattan-ului pentru a da în Calea Unsprezece, cu sens
unic, c tre partea de sus a oraşului. Trecu prin fa a a vrei dou zeci
de blocuri şi şi-ar fi v zut de drum f r b taie de cap dac aten ia
lui n-ar fi fost brusc atras de un concert de claxoane declanşat în
urma lui la intersec ia dintre strada 32 şi Calea Unsprezece.
Arunc o privire în oglinda retrovizoare şi z ri un Buick alb, care
trecu pe stop şi se strecura cu greu printre vehiculele angajate în
traversare.
Spectacol curent în New York.
Dennis Wells îşi întoarse privirea pe direc ia de mers.
Dup vreo zece blocuri, se uit din nou în oglinda retrovizoare
mai înainte de a schimba direc ia de mers şi pulsul i se acceler ,
maşina alb îl urm rea la câ iva metri în spate. Desluşi vag, prin
parbrizul fumuriu, doi b rba i. Maşina sem na cu cea a unuia
dintre adjunc ii patronului! Dar în New York erau sute de Buick-
uri albe… Pentru a se încredin a, Dennis Wells coti brusc pe
strada 42, cu sens dublu. Intr pe Calea Zece, cu sens unic spre
Downtown şi ieşi iar pe Calea Unsprezece prin strada 41…
Se întoarse, maşina alb disp ruse. Liniştit, acceler pentru a
nu pierde culoarea verde. Se f cuse deja şase şi jum tate.
Dou blocuri mai departe, inima îi s ri din piept: Buickul alb
era din nou pe urmele lui, r s rit ca din p mânt, la distan de un
bloc! Încetini şi imediat urm ritorii schimbar culoarul pentru a se
ascunde în spatele unui camion. Dennis Wells zdrobi acceleratorul
cu mintea bântuit de panic , mai s -l apuce diareea. Oare ce
greşeal comisese? Cum de-l reperaser ? Era aproape sigur acum
c Buick-ul era cel aflat adesea în parcajul hotelului Ocean Park,
la dispozi ia unui anume Tony Pool.
Dac nu se înşela, nu era vorba de o simpl întâmplare…
Cu moartea în suflet, trecu f r s încetineasc prin fa a
barului italienesc Casa Nostra, cu pardoseala acoperit de
rumeguş şi f r nici un aspect, unde avea fixat întâlnirea. Nu mai
ştia ce s fac .
Solu ia cea mai bun era s se întoarc la el acas pe strada
125 iar a doua zi s -şi reia lucrul de parc nimic nu s-ar fi
întâmplat. Poate c era vorba doar de o simpl supraveghere de
6
rutin . Donald Mills, patronul hotelului Ocean Park, era de o
neîncredere aproape patologic . Şi totuşi, Dennis Wells şov ia.
Locuia singur. Dac urm ritorii veneau la el acas şi-i puseser
gând r u, era lipsit de ap rare. În Harlem, vecinii nu se deranjau
niciodat s sar în ajutorul cuiva.
Îşi frec nervos musta a. Pe strad , mul imea îl proteja. Îşi
spuse c s-ar fi cuvenit m car s -i previn pe cei care-l angajaser
şi s le comunice informa ia ob inut . Înv ase pe de rost num rul
telefonului de avarii unde un automat r spundea dou zeci şi patru
de ore din dou zeci şi patru. St pânindu-şi panica, vir pe strada
62 spre dreapta în lungul Central Park South. Chiar pe col cu
Calea Şapte se afla o cabin telefonic . Se apropie de trotuar şi
mai arunc o privire în oglinda retrovizoare. În urma lui nici un
Buick alb. Opri, p r si Volkswagen-ul, intr în cabin şi compuse
num rul secret pe care-l cunoştea pe dinafar .
— Shit! Shit! Shit!
Dennis Wells izbi violent cu piciorul în peretele metalic. Suna
ocupat. F cu num rul înc odat şi ob inu leg tura. În aceeaşi
clip v zu Buick-ul alb apropiindu-se şi oprind în spatele
Volkswagenului s u. Din maşin ieşi cu mişc ri suple un b rbat.
Gura lui Dennis Wells se usc dintr-o dat .
Era într-adev r Tony Pool, un tip superb, de un metru nou zeci,
sosia lui Clint Eastwood, ucigaşul favorit al lui Donald Mills.
Ca de obicei, era foarte elegant, cu o c maş din m tase de un
verde pal, un pantalon bej şi pantofi de lac. La încheietura mâinii,
cu un Rolex care trebuie c atârna dou kile de aur, f r a mai
pune la socoteal diamantele. Se îndrept direct spre cabin …
Dennis Wells, cu mintea golit de fric , rosti în receptor câteva
cuvinte în vitez , mai înainte de a închide precipitat. Tony Pool n-
ar fi putut s ştie dac vorbise sau nu. Se întoarse în momentul în
care uşa cabinei culisa violent. Tony Pool bloca complet
deschiderea îngust cu statura lui atletic . Dennis Wells reuşi s -
şi compun un zâmbet aproape decent şi articula:
— Ia te uit , Domnul Tony! Ce face i aici?
Frumoasele tr s turi bronzate ale lui Tony Pool r maser
împietrite.
— Dar tu? f cu el.
Dennis Wells râse prosteşte.
— P i, cum vede i, telefonam.
— Cui?
Întrebarea pornise ca zvâcnitura unei cobre. Privirea tân rului
7
negru pâlpâia. Îşi înghi i saliva şi îng im :
— La… la o prieten .
Tony Pool cl tin din cap şi-şi l s pe um rul lui una din
mâinile-i mari cu articula ii enorme, hipertrofiate. Degetele i se
înfipser în carne, ca un cleşte de o el şi i se adres vorbind foarte
tare pentru a acoperi zgomotul circula iei:
— Dennis, cred c eşti un mincinos f r pereche! Ia vino
încoace!
Îl scoase pe negru din cabin cu un zâmbet amical şi mecanic
pentru a nu-i alerta pe trec tori. Privirea îngrijorat a lui Dennis
Wells parcurse trotuarul din lungul Central Park South, plin de
newyorkezi gr bi i, apoi şirul de tr s turi în care erau tol ni i
birjari somnoroşi. Nici picior de poli ist.
— Ce vre i s spune i? protest el, cu o voce spart .
Nu îndr znea s opun rezisten , f când-o pe inocentul, iar
degetele înfipte în clavicula lui îl c rau inexorabil spre Buick-ul
alb.
— Las c - i explic eu, i se adres Tony Pool.
Însp imântat de tonul glasului s u, Dennis Wells încerc de
data asta s se zbat ; un trec tor se opri o secund , dar Tony Pool
îl şi proiectase în interiorul Buick-ului, urcând al turi de ei.
Şoferul demar imediat. Dennis Wells trase adânc aer în piept,
încercând s -şi domine panica. Nimic concret nu-l acuza. Trebuia
s se apere.
— Domnu’ Tony, rosti el cu o voce plâng rea , frecându-şi
um rul îndurerat, unde m duce i? De ce face i aşa ceva? Nu v-am
greşit cu nimic, pot s m jur.
Într-o zi, Tony Pool îi tr sese o b taie sor cu moartea unui
angajat al hotelului Ocean Park, fiindc furase dou sticle de Moet
et Chardon din biroul lui Donald Mills.
Tony Pool nu-i r spunse şi Buick-ul alb o porni pe un drum
cotit care str b tea Central Park. Ferit de priviri indiscrete, Tony
Pool îşi zdrobi pumnul enorm de gura negrului, plesnindu-i buza
superioar .
— You’re fucking spy for the fucking DEA1! tun el.
Dennis Wells avu impresia c -i vor ceda sfincterele. Teroarea îl
împiedicase s protesteze, dar schi gestul de a deschide portiera.
Imediat un zgomot sec, metalic, r sun sinistru în urechile lui:

1 Eşti un spion nemernic pentru DEA, (DEA – Drug Enforcement


Administration).
8
şoferul, care supraveghea spatele maşinii prin retrovizor, încuiase
portierele.
*
* *
Buick-ul p trunse în parchingul subteran al hotelului Ocean
Park şi opri în apropierea ascensorului. Tony Pool îl smulse pe
negru din maşin şi îl îmbrânci pân la lift.
În cabin , lu o cheie de la curea şi o introduse în încuietoarea
care comanda deschiderea uşii de la ultimul etaj. Dennis Wells
sim i c i se înmoaie picioarele… Ieşir pe culoarul tapisat cu o
mochet groas , grena. Tony Pool cioc ni într-o uş de palisandru
cu o pl cu de aram pe ea: Donald Mills – General Manager.
O voce le d du permisiunea s intre şi el îşi împinse prizonierul
în interiorul înc perii.
Donald Mills era tol nit într-un fotoliu de piele, înclinabil, cu
picioarele în pantofi Santiaga din şopârl violet, ridicate pe birou,
c maşa din voal alb deschis pân jos pe stomac, dezvelindu-i
pieptul osos. Era destul de ar tos cu o claie de p r negru
r spândit în toate direc iile. O cicatrice mare îi br zda fruntea,
amintirea unei c z turi de pe motociclet .
— Era pe cale s telefoneze, îl anun Tony Pool. N-a vrut s
spun cui.
Dennis Wells era paralizat de groaz . Donald Mills s ri în
picioare şi începu s se învârteasc în jurul lui, ca un labrador în
jurul unui vânat mort. Ochii lui negri n-aveau nici o expresie.
— Aşadar, puştiule, întreb el pe un ton binevoitor, ne spionezi?
Dennis Wells se mir c -şi mai descoperi o f râm de curaj
pentru a r spunde:
— Nu-i adev rat, protest el cu o voce tânguitoare, îmi fac doar
treburile mele, Mister Mills.
Donald Mills îl înşfac brutal de p rul cre , apropiindu-şi chipul
de al lui.
— Tic losule! Te-a v zut Diana.
— E imposibil! N-am f cut nimic!
Glasul tân rului negru se sparse, atingând note înalte.
Donald Mills se aplec peste birou şi ap s pe o tast a
interfonului.
— Diana, vino aici, am nevoie de tine.
Câteva clipe mai târziu, în birou p trunse o femeie. Coborâta ca
dintr-un film de groaz . P rul ei foarte negru, strâns într-un coc îi
asprea şi mai mult profilul de pas re de prad , luminat de nişte
9
ochi verzi-g lbui, ca cei de crocodil, sublinia i cu creion negru. Din
taiorul negru, strâns pe talie, eviden iind un trup bine f cut
ap reau nişte picioare lungi, în ciorapi negri cu cus tur , terminat
în nişte pantofi cu tocuri de cincisprezece centimetri… Degetele nu
se mai vedeau de sub inele şi br ri grele de aur se izbeau între
ele la încheietura mâinilor.
Viciul r zbea din ea aşa cum din al ii debordeaz bun tatea.
Dennis nu-i putu sus ine privirea ochilor g lbui şi întoarse capul.
Prezen a ei îi sporea groaza. Diana Mangan era metresa lui Donald
Mills, una dintre rarele femei în stare s -i contrabalanseze
înclina iile lui homosexuale şi, cu mult mai crud decât el…
— Spune-ne ce-ai v zut, o întreb Donald Mills.
— Gândacul sta îşi l sase aspiratorul pentru a trage cu
urechea la discu ia ta cu Dutchy, lipit de uşa biroului. Nu şi-a dat
seama c l-am reperat.
Donald Mills înclin capul şi-şi petrecu degetele fine prin claia
neagr a p rului.
— Vezi, Dennis, rosti el cu un glas dulce, ar fi mai bine s ne
spui adev rul. Am putea s rezolv m astfel problema. Lucrezi de
mult vreme pentru DEA?
Cu gâtul prea încleştat ca s mai r spund ceva, Dennis
scutur din cap în semn c nu. Dar interveni Tony Pool.
— L sa i-m s m ocup eu de el.
Donald Mills tres ri.
— Ah, nu, nu aici! Ai s murd reşti peste tot…
— Poate ar fi bine s -l duc în sala de biliard, suger Diana
Mangan.
— Perfect! aprob Tony Pool.
Ner bd tor s se dovedeasc util. Înşf cându-l pe Dennis de o
arip îl c r dup el. Întregul etaj era interzis personalului şi prin
urmare nu riscau s fie deranja i. La cap tul culoarului se afla o
înc pere vast care servea ca sal de jocuri şi debara. O mas
mare de biliard ocupa centrul. În fund, se vedea o gigantic
maşin pentru debitarea cuburilor de ghea , conduse spre
buc t rii printr-un tub refrigerator, înalt cât un şifonier normand.
Vibra şi bubuia cât era ziua de lung , hr nit de enorme bare de
ghea , lungi de un metru. Tony Pool îl împinse pe prizonierul lui
într-o c m ru r u mirositoare unde îi interoga uneori pe
vânz torii de droguri necinsti i. Unica mobil aflat în interior era
un scaun vechi de dentist, pe care sudase c tuşe de o el în vederea
imobiliz rii mâinilor şi gleznelor pacientului. Tony Pool îl for pe
10
negru s se aşeze, îi priponi încheieturile mâinilor şi ale picioarelor
şi se ridic .
—Nu te impacienta, îi arunc el jovial. M duc s -mi caut
uneltele.
Dennis Wells îl urm ri din ochi, cenuşiu de groaz .
*
* *
Tony Pool îşi suflec grijuliu mânecile c m şii de m tase verde,
îşi scoase Rolex-ul de aur şi-l l s pe masa de biliard. Apoi,
deschise capacul valizei metalice pe care o adusese. Descoperind o
maşin de perforat cu mai multe dimensiuni de sfredele.
Observându-l prin uşa deschis a c m ru ei, Dennis Wells îşi
sim i corpul lac de sudoare. Nu-şi putea desprinde privirea de la
ustensila pe care Tony Pool o pusese în priz . Acesta din urm îi
f cu ş galnic cu ochiul.
— Ştii cum mi se spune?
Dennis Wells îşi înghi i anevoie saliva f r s r spund . Tony
Pool înşuruba un sfredel de grosime mijlocie şi puse maşin ria în
mişcare. Un zbârnâit ascu it invad înc perea. Tony îl opri imediat
şi-i arunc omului legat de fotoliu r spunsul la întrebarea lui:
— Black and Decker! E haios, nu?
Cu ochii m ri i de oroare, Dennis îl privea cum se apropie de el,
ca un muncitor iscusit care se preg teşte de treab .
— Tony! strig el. Cred c n-ave i de gând s … ce vre i s face i?
Hei, nu…
Cuvintele i se împleticeau în gur , iar el se chirci pe fotoliu.
Tony Pool, cu mâna stâng deschise un tranzistor la maximum,
inundând c m ru a sub un val de rock-and-roll; Dennis Wells nici
nu mai auzi maşina de perforat pus din nou în func iune. Tony
Pool se aplec înainte inând-o cu amândou mâinile. Cu un gest
precis introduse sfredelul sub genunchiul drept al lui Dennis
Wells.
Urletul negrului acoperi muzica. Se sufoca, în vreme ce burghiul
de o el p trundea în cartilajul meniscului, perforându-l dintr-un
cap t în altul pentru a ieşi pe partea cealalt , unde se opri cu un
scrâşnet în marginea metalic a fotoliului.
Liniştit, Tony Pool retrase sfredelul, iar sângele r bufni din
ran . Îşi ridic ochii spre victima lui. Dennis Wells avu o tres rire,
vom şi îşi pierdu cunoştin a. Tony Pool se deplas pu in şi sprijini
burghiul sub al doilea genunchi.
*
11
* *
Donald Mills îşi ridic privirea şi strig „intr ”.
Tony Pool, cu o lumin ciudat în ochi şi mâinile murdare de
sânge pân la coate, se scuz cu un surâs servil.
— S-a f cut, şefu’! Dar m-a scos din s rite. M plictisisem s -l
tot g uresc.
Mills afiş o grimas dezgustat . Pe moment, sadismul lui Tony
Pool îi repugna. Dar era nevoie de alde Tony Pool într-o organiza ie
ca a lui.
— Şi?
— Lucreaz pentru DEA.
Donald Mills se aştepta la aşa ceva, dar încerc totuşi o spaim
cumplit . DEA se interesa de el de mult vreme, bineîn eles, dar
niciodat nu se apropiase atât.
— În ce consta sarcina lui?
— S afle tot ce face i, care v sunt activit ile, cu ce oameni v
întâlni i. De trei luni ne spioneaz nemernicul sta.
— Ce-a aflat?
— Aproape nimic, afirm Tony Pool, convins. Sunte i formidabil
de prudent.
Mills nu se afla acolo pentru a se l sa complimentat. Uşor
agasat, îl întreb :
— Şi azi? Când tr gea cu urechea?
— Mi-a zis c n-a în eles mare lucru. A auzit c vorbea i de
Rotterdam şi de o mare înc rc tur cu num rul 4.
— A avut timp s ne toarne?
Tony Pool şov i:
— Nu cred. Mi-a spus c num rul era ocupat.
— Şi îi dai crezare?
— Da. L-am zdruncinat r u de tot. Ar fi f cut orice ca s m
opresc. Când am ajuns la cot n-a mai rezistat.
Donald Mills nu voia s aud acest gen de am nunte. Se şi
gândea cum s reac ioneze, fiindc exista riscul ca Dennis Wells s
fi min it în continuare. De mult vreme se temea de una ca asta. Şi
se nimerea tocmai când pusese la cale una dintre opera iunile cele
mai suculente şi mai complicate în acelaşi timp.
— Bine, Tony, f cu el. Ai f cut o treab pe cinste.
Se ridic pentru a deschide seiful enorm care ocupa o latur
întreag a înc perii. Rafturile lui erau pline de s cule e din hârtie
brun , con inând bilete de o sut de dolari. Donald Mills lu unul,
f r a num ra bancnotele, i-l întinse lui Tony Pool.
12
— ine aici, ai s po i s - i schimbi Buick-ul.
Maşinile reprezentau p catul dr g laş al lui Tony Pool. Lu
s cule ul, dar nu plec .
— Ce facem cu tipul?
— Mai tr ieşte?
Tony Pool afiş un zâmbet crud.
— Da, îns asta nu-i o problem .
Donald Mills îşi înfipse mâinile în coama deas , ca ori de câte
ori gândea. Imposibil s -l lase pe Dennis Wells s depun m rturie
împotriva lor. S -l omoare era lucru simplu, dar trebuia s se
descotoroseasc de cadavru. Dac DEA era pe urmele lor, agen ii
federali nu era exclus s supravegheze hotelul… Şi, era imposibil
s p streze la infinit un cadavru în apartamentul lui… Se scarpin
în cap.
— Ai vreo idee? în privin a corpului.
— Maşina de ghea … suger Tony.
Donald Mills îi arunc o privire speriat .
— Holy cow! Ai s-o faci s explodeze!
Tony Pool, cu o lumin amuzat în priviri, remarc :
— Imbecilul la nu-i mai tare ca barele de ghea ! I-am v zut
odat interiorul, e o adev rat maşin de tocat. Şi pe urm , în felul
sta evit m s -l scoatem întreg.
Donald Mills îl opri din nou.
— OK, OK, descurc -te cum ştii, dar s nu mi-o strici c avem
nevoie de ea.
*
* *
Tony Pool se uit cu o expresie dispre uitoare la Dennis Wells,
pr buşit în fotoliu, deasupra unei b l i de sânge. G urile din
genunchi şi din cot continuau s sângereze, iar durerea îi
provocase o toropeal comatoas . Al turi, în sala de biliard,
maşina de ghea vibra uşor, deasupra ei cu un soi de pâlnie
dreptunghiular în care se introduceau barele de ghea .
L sând s cule ul de bani pe masa de biliard, al turi de Rolex.
Plec s caute un taburet pe care-l plas al turi de maşin . Îl
dezleg pe Dennis Wells, care nu-şi rec p tase cunoştin a. Cu
multe dificult i, în pofida for ei lui herculeene, îl ridic pe taburet,
sprijinindu-i gâtul de marginea pâlniei. Cu un ultim efort, îl mai
s lt pu in, basculând corpul în deschidere. Capul cre al lui
Dennis Wells disp ru, dar restul r mase în exterior, zgâl âit de
trepida iile maşinii. Uruitul ei deveni mai ascu it, mai strident şi
13
începu s vibreze într-un mod alarmant. Lamele pentru decuparea
ghe ii muşcau în carne. Nu mai r mânea decât s fie adunate
buc ile în containerul situat în spatele maşinii şi s se
descotoroseasc discret de ele… Brusc, angrenajul p ru s se
ambaleze, se auzi un zgomot neliniştitor de piese martirizate şi
totul se opri.
Dennis Wells învinsese maşina pentru debitat ghea , cu titlu
postum. Tony Pool izbucni, furios la culme:
— Shit! Shit! Shit!
— Ai probleme, Tony?
Tony Pool se r suci brusc. Diana Mangan se uita la el cu o
privire sulfuroas şi amuzat , sprijinit de masa de biliard.
— Of, nu… ba da! f cu el. Am avut o idee dar s-a dovedit
proast ! Maimu oiul sta a înfundat maşina. Donald o s fie
sup rat.
Diana arunc o privire indiferent corpului pe jum tate înghi it
de maşina de ghea .
— Las c aranjez eu asta. Am avut dreptate în ceea ce-l
priveşte?
— Da, confirm Tony. Tic losul lucra pentru DEA.
— L-ai determinat s recunoasc ?
— Da.
— Bravo.
În ochii ei galbeni mai ap ru ceva în afara cruzimii obişnuite.
St teau fa în fa la mai pu in de un metru. Cu mişc ri domoale,
Diana îşi descheie nasturii taiorului. Pe dedesubt, nu avea decât
un sutien crem, foarte decoltat, care-i dezvelea aproape în
întregime pieptul plin, spre deosebire de chipul ei osos.
Se apropie şi, cu aceeaşi încetineal , se lipi de torsul musculos
al lui Tony Pool, m tase peste m tase. Acesta din urm nu
reac iona, prudent. Cu Diana nu ştiai niciodat la ce s te aştep i.
Odat îl p lmuise pentru c -i pusese mâna pe fese… Era o
creatur bizar şi pe urm , în joc era Donald… Brusc, ea îşi l s şi
mai mult în jos sutienul dând la iveal aureolele brune ale sânilor
cu sfârcuri tari şi lungi pe care începu s le frece de c maşa din
m tase a lui Tony. De parc atât n-ar fi fost destul, îi descheie
ner bd toare nasturii şi o lu de la cap t, piele peste piele.
Închizându-şi ochii de fericire, ca o pisic pe care o scarpini în
creştet… Trupul ei se apropie de Tony, sprijinindu-şi bazinul de ei.
Cum b rbatul nu clintea, îl întreb pe un ton agresiv:
— Nu te excit?
14
Tony îi ar t mâinile însângerate.
— Las -m s m sp l.
— Nu.
Cu un gest autoritar, îi lu mâinile, i le aşez pe sâni şi-i
porunci:
— Mângâie-m . Cu for .
Tony se supuse şi începu s -i fr mânte sânii, r sucindu-le
sfârcurile şi l sând dâre însângerate pe satinul bej. Mâinile lui
enorme se înfundau în carnea fragil cu voluptate. Diana gâfâia,
pântecul ei frecându-se frenetic de cel al partenerului. Se trase
apoi pân la masa de biliard, cu mâinile ocupate s desfac
pantalonul lui Tony pân ce îi c zu în vine. Dând slipul la o parte,
începu s scuture violent sexul umflat. De parc nu l-ar fi g sit pe
potriva dorin elor ei.
De data asta, Tony se dezl n ui. Ridic fusta taiorului dezvelind
partea de sus a ciorapilor negri, jartierele şi chilotul din satin
negru. Se preg tea s-o posede, când Diana îl opri.
— Nu, nu aşa.
Femeia se aşez pe marginea mesei de biliard, iar mâinile mari
ale lui Tony îi fr mântau coapsele. Degetele i se înfipser în sexul
inundat, cu brutalitate, f cându-i aproape r u. Gemând, ea se
aplec şi gura i se închise asupra unui mamelon. O mângâiere în
care excela. Servindu-se de limb şi din i. Tony scoase un nechezat
de mul umire şi avu senza ia c sexul i se dubla. O cus tur a
fustei pârâi. Tremurând de excitare, el reuşi s -şi strecoare
membrul gros pe sub chilotul de satin.
Pe bâjbâite, g si sexul deschis al Dianei şi, printr-o violent
mişcare din şale, o penetra dintr-o dat . Cu atâta for încât
tân ra femeie c zu pe spate, sprijinindu-se în mâini de postavul
verde, iar escarpenii se desprinseser de covor. Degetele lui Tony
Pool i se înfipser în coapse, tr gând-o spre el, proiectându-şi
membrul în ea cu mişc ri energice.
— Mai repede! Mai tare, gemea Diana.
B rbatul îşi d du silin a cu toat greutatea trupului s u şi
amândoi explodar în acelaşi timp, într-un concert de groh ieli.
Abia potolit , Diana se l s pe picioare şi respinse sexul înfipt
înc în pântecul ei. Coapsele şi sânii îi erau mânjite de sânge.
Ochii g lbui str luceau într-o lumin demen ial . În vreme ce Tony
Pool îşi ridica pantalonul, ea îşi potrivi hainele şi aprinse o igara.
Satisf cut .
Tony Pool era singurul b rbat care o fascina sexual. Din cauza
15
cruzimii lui reci şi indiferente. În ziua aceea, dup tot ce-i f cuse
lui Dennis Wells, s-ar fi târât în patru labe ca s fac dragoste cu
ea.
— Am s pun eu lucrurile la punct cu maşina, îl asigur Diana.
Scoate-l de acolo, bag -l într-un sac şi du-l în portbagajul
automobilului meu.
Se r suci pe c lcâie şi disp ru.
Donald Mills era întins pe un pat mare şi rotund şi se uita la
ştirile de pe CNN când Diana intr în dormitor şi începu s se
dezbrace. V zând urmele de sânge care-i murd reau coapsele şi
sânii, îi spuse sarcastic:
— Te-ai distrat bine?
Diana se întoarse ca o pisic furioas .
— Şi ce- i pas ie?
— Trebuie s ne gândim la treburi serioase, fu de p rere
Donald. Individul la ne-a b gat în rahat.
Diana Mangan veni s se aşeze pe pat şi începu s mângâie
tandru p rul negru al amantului s u.
— S nu- i fie fric . Las c le venim noi de hac tâmpi ilor lora
din DEA.
*
* *
Biroul directorului regional al DEA avea o vedere formidabil
asupra cl dirii World Trade Center şi a întregului cartier Wall
Street. În special pe vremea frumoas , ca în acea zi însorit de
mai.
Şi totuşi, cei patru b rba i din interior st teau cu spatele la
ferestrele uriaşe, apleca i asupra unui mic magnetofon a c rui
Band o reluau f r încetare. O voce întrerupt , pârâituri şi apoi
zgomotul unui receptor închis.
George Baker, directorul regional, un b rbat pleşuv şi corpolent,
care-i urm rea pe trafican ii de droguri de cinsprezece ani cl tin
din cap descurajat.
— Ghinion pe toat linia! Omul nostru a fost reperat.
Magnetofonul mergea prost iar el murea de fric .
— De fapt, ce-a i aflat? întreb superiorul lui, venit din
Washington.
— C netrebnicul la de Donald Mills preg teşte o afacere gras .
Patru sute cincizeci de livre de heroina nr. 4. Livrate probabil la
Rotterdam, de c tre un anume „C pitan Iakovlev”.
— Şi ce s-a întâmplat cu informatorul nostru?
16
— I-a fost g sit maşina, cu motorul înc în func iune lâng
Central Park South. De el nici urm . Probabil c e pe fundul
golfului Hudson cu înc l ri din ciment.
Un înger trecu în zbor. Cel mai tân r dintre participan i
mâzg lea ceva pe un carne el. Îşi ridic privirea.
— Iakovlev, f cu el. Asta-i nume rusesc. Ce-ar fi s -i întreb m
pe şmecherii ia de la CIA? Poate c au vreo idee.
George Baker, ridic din umeri şi trase un fum din igar .
— Tare aş vrea, dar ei n-au niciodată idei.
Ura dintre cele dou agen ii guvernamentale nu era egalat
decât de dispre ul manifestat de FBI pentru amândou .

17
Capitolul II

Malko observa un b rbat aşezat singur la marginea verandei


care separa restaurantul Palatului Schwarzenberger de parcul ce
p rea nesfârşit, gra ie reflectoarelor dispersate ingenios în frunziş
şi pe peluz . Şi doar nu se aflau decât la câteva sute de metri de
Opernring, în plin centrul Vienei.
B rbatul, pe care-l privea, purta o hain groaznic , în carouri,
prea strâmt pentru umerii lui largi. Era scund de statur , îndesat
şi degaja impresia unei for e incredibile. Dar şi un anume farmec,
datorit p rului s u foarte negru, piept nat spre spate şi a din ilor
str lucitori, pe care el îi dezvelea într-un surâs pu in for at, ori de
câte ori i se adresa cuvântul.
Dup tenul foarte smead, p rea s fie un pakistanez sau un
indian. În realitate era tamul, de na ionalitate srilankez şi se
numea Raj Krichna. Serviciile occidentale de informa ii, inclusiv
Central Intelligence Agency, îl considerau ca pe unul dintre şefii cei
mai periculoşi ai PLOT2, care ducea o gheril activ împotriva
armatei srilankeze, în vederea instaur rii unei republici marxiste
în fostul Ceylon.
Alexandra se aplec spre Malko şi-l întreb în şoapt :
— Nu te-ai plictisit s te tot ui i la omul la? Parc ar fi un
cimpanzeu…
Malko îşi concentra aten ia asupra ei. Mereu fascinat, în ciuda
atâtor ani, de magnetismul sexual degajat de ea. Doar el ştia c era
în întregime goal sub compleul din jerse bej, mulat pe ea ca o
m nuş şi care se oprea la jum tatea coapsei, dezvelindu-i
picioarele lungi şi bronzate. Decolteul era atât de adânc, încât
chelnerii din restaurant nu se puteau împiedica s nu treac pe
lâng masa lor f r a trage cu ochiul la sânii expuşi. Ceea ce se
întâmpla arareori la Viena…
— Sunt fericit s fiu împreun cu tine, îi spuse, l sându-şi o
mân pe piciorul ei.
Deşi f cuse dragoste cu ea de sute de ori, o dorea în continuare.

2 People Liberation Organisation Tamoul.


18
— Ia te uit , remarc ea, camaradul t u are oaspe i. Malko
întoarse capul. Raj Krichna fusese interceptat de sosia lui Clint
Eastwood, un b rbat înalt, îmbr cat într-un costum deschis la
culoare şi într-o c maş din m tase, f r cravat . Ducea cu el o
geant neagr pe care o aşez pe scaunul de lâng el. Cei doi
b rba i schimbar o lung strângere de mân şi se cufundar
imediat într-o conversa ie însufle it . Era limpede c se cunoşteau.
Alexandra observ cu o voce interesat :
— sta arat cu mult mai bine…
De parc i-ar fi auzit cuvintele, necunoscutul întoarse capul în
direc ia ei, privind-o îndelung.
Malko încerc nişte în ep turi nepl cute în epigastru. Nu-i
convenea deloc s -şi amestece „logodnica” în meseria lui şi detesta
s opereze în Viena, unde era mai cunoscut ca Alte Serenissim ,
membru al aristocra iei şi nobil de ar , decât în calitate de agent
extern al Central Intelligence Agency, care-i subven iona sacul f r
fund reprezentat de castelul lui din Liezen. Alexandra era prezent
în mod cu totul excep ional, pentru c misiunea lui consta într-o
supraveghere, lipsit de pericole, iar un b rbat singur într-un local
prea b tea la ochi. Şi pe urm , câteva zile la Sacher, cel mai bun
hotel din Viena, împreun cu Alexandra, sem na mai curând cu
escapada unor îndr gosti i.
Cei doi b rba i îşi reluar conversa ia. Malko se întreba cine era
cel care se întâlnise cu Raj Krichna. Şi ce treab aveau amândoi.
CIA îl pusese pe urmele lui Raj Krichna, sosit în ajun la Viena şi
care se cazase la Intercontinental.
Tamulul venise din Berlinul de Est, printr-un itinerar complicat,
dup ce trecuse mai întâi prin „Check-point Charlie”, pentru a lua
apoi un avion Air France, un hebdomadar direct Berlin-Paris, ca s
se întoarc în cele din urm în capitala austriac . CIA ştia c se
îmbarcase la New Delhi pe un avion Aeroflot, New Delhi-Moscova.
Misiunea lui Malko era simpl : s nu-l piard din ochi.
Deocamdat era floare la ureche, dar poate c era mai bine s-o lase
pe Alexandra de-o parte. Era o femeie care f cea senza ie. Malko
nu era la curent cu un singur lucru: de ce se interesa CIA de acest
Raj Krichna?
*
* *
Malko ajunsese la a doua cafea când Raj Krichna şi prietenul lui
se ridicar . În loc s se îndrepte spre ieşire, ei trecur prin uşa de
sticl care d dea în parcul particular al Palatului, plecând s fac
19
o plimbare, ca uneori îndr gosti ii.
— Îi urm rim? propuse ironic Alexandra.
Cele dou siluete se îndep rtar în penumbr . Parcul
Schwarzenberger nu mai comporta alt ieşire, vrând nevrând erau
nevoi i s se întoarc …
— Nu, spuse Malko. Inutil s -i punem în gard .
Mai comand pentru el o a treia cafea, pe care o îndulci cu
generozitate, iar pentru Alexandra un Cointreau cu mult ghea
şi achit consuma ia.
Dup zece minute, cei doi b rba i îşi f cur din nou apari ia.
Malko remarc imediat c geanta neagr schimbase st pânul:
acum o ducea Raj Krichna. Aceasta din urm se aşez şi ceru nota
de plat . Malko o lu cu el pe Alexandra în curtea mare unde îşi
garase Mercedes-ul 190, închiriat, mai pu in b t tor la ochi ca un
Rolls.
Intr cu Alexandra în maşin , anticipând desf şurarea
evenimentelor. Trebuia s afle cine era omul cu care luase leg tura
Raj Krichna. Îşi spuse, prin urmare c , dac cei doi b rba i se
desp r eau, avea s -l lase în pace pe tamul.
— Ce facem? întreb Alexandra.
— Aştept m, îi spuse Malko.
Strecurându-şi o mân pe coapsa goal a tinerei femei, ajunse
pân la pântecul ei lipsit de orice protec ie. Ea îşi închise imediat
picioarele musculoase peste degetele lui, adresându-i-se cu o voce
furioas :
— Doar n-ai s faci dragoste cu mine aici de parc aş fi o
servitoare. Prefer s te aştept la Sacher. Am s iau un taxi.
Malko ştia c nu-i putea suferi meseria. O s rut şi se uit
dup ea cum se întorcea spre Palais Schwarzenberger, leg nându-
şi şoldurile ca o amfor în lumina farurilor.
Cinci minute mai târziu, un taxi gol p trunse în curte şi trase în
dreptul peronului. Tamulul şi amicul lui luar loc în el. Malko
demar pe urmele lor. Taxiul se îndrept spre Opernring, apoi coti
la dreapta pe Kartner Ring, în direc ia Dun rii. Cinci minute mai
târziu ajunser la Intercontinental pe Johannes Gasse. Totul se
petrecu foarte repede. Înso itorul lui Raj Krichna coborî primul şi
s ri de-a dreptul într-un alt taxi care venea din sens invers.
Împiedicat de un alt vehicul, lui Malko îi fu imposibil s fac
stânga-împrejur. Furios la culme, parc şi intr în holul hotelului.
Destul de mare şi plin de lume, astfel încât tamulul s nu-l bage în
seam . Raj Krichna lu cheia de la recep ie şi disp ru în ascensor.
20
Malko se instala într-un fotoliu. Cel lalt putea s -şi lase geanta
şi s ias din nou… Timp de o jum tate de or se uit la du-te-
vino-ul din hotel. Pândind ascensorul. Frustrat. În cele din urm ,
reper doi b rba i, în aparen nişte oameni de afaceri. Aşteptau
ca şi el. F r s -şi adreseze un cuvânt, citeau distrat ziarele, dar
se sim ea c st teau la pând . Poli işti? De mai multe ori le
surprinsese privirea îndreptat spre el.
Convins c Raj Krichna nu mai avea de gând s ias , se hot rî
s ridice asediul. În oglinda uşii turnate îi z ri pe cei doi „oameni
de afaceri” urm rindu-i cu interes plecarea.
Dup ce-şi gar Mercedes-ul în parchingul subteran din fa a
hotelului Sacher, v zu, trecând prin dreptul recep iei, cheia lui pe
panou. Unde s-o fi dus Alexandra? Cu o în ep tur de gelozie,
plec în c utarea ei. Nimeni în marile saloane, nici în salonul de
ceai. D du peste ea în barul minuscul, aproape gol, în fa cu un
Cointreau, ascultându-l pe pianist cu un aer absent. Acesta,
tulburat de decolteul tinerei femei, îşi sem na potpuriul cu un
num r sup r tor de note false…
— Nu te-ai plictisit? o întreb Malko.
Alexandra îi adres o privire îmbibat de perversitate.
— Absolut deloc. M-am l sat curtat .
Malko nu z ri decât trei moşnegi inofensivi şi pianistul.
— De cine?
— De cel pe care l-am g sit c arat bine la restaurant. Cel care
era cu maimu a.
— Glumeşti?
— Nu, spuse ea. A trecut pe aici şi a vrut s -mi ofere un pahar.
I-am r spuns c aşteptam pe cineva. Atunci, mi-a dat num rul
camerei lui – 428 – pentru cazul în care persoana cu pricina nu
mai venea… E într-adev r superb. Un animal…
Lumina tulbure care-i întunec ochii îi era bine cunoscut lui
Malko. Ca de fiecare dat când încerca o emo ie sexual ,
tr s turile ei se îndulceau. Malko o lu de mân , o ridic din
fotoliu şi-i spuse cu o voce pe jum tate amuzat , pe jum tate
geloas :
— P c toaso!
Trecând prin fa a recep iei, Malko întreb :
— Cred c unul dintre prietenii mei locuieşte în hotel la 428. A i
putea verifica?
— Bineîn eles, Sie Hoheit, rosti func ionarul precipitat.
Malko era clientul lui Sacher de mai bine de un sfert de secol.
21
Recep ionerul în l capul şi-i comunic :
— Nu cred, Sie Hoheit, e vorba de un american, domnul Tony
Pool.
— M-am înşelat, recunoscu Malko. Mul umesc. Gute Nacht.
Abia ajunşi în ascensor, Alexandra se lipi de el. Malko repet
gestul îndr zne , schi at în Mercedes şi de data asta ea îl l s s
ajung pân la sexul ei, a c rui stare nu l sa nici o îndoial
asupra celor sim ite.
Malko îi spori excitarea, întrebându-se totuşi dac el era unica
pricin .
Drumul pân la etajul şase li se p ru prea scurt… Continuar
s flirteze pe coridorul îngust cu uşi capitonate în piele roşie, care
confereau un farmec demodat hotelului.
Când ajunser în dreptul camerei lor, amândoi erau într-o stare
indescriptibil .
Într-o clipit Alexandra îşi arunc hainele de pe ea, r mânând
doar în escarpeni. Se cl tinau strâns îmbr işa i în micul antreu
când cineva b tu la uş .
Malko încremeni. Apoi, îi d du drumul Alexandrei şi se duse s
întredeschid uşa. Sim i c -i înghea sângele în vine. Tony Pool se
uita la el cu ochii uşor injecta i de sânge. Privirea lui alunec pe
deasupra lui Malko şi se opri o frac iune de secund pe ceea ce se
vedea din Alexandra. Imediat f cu un pas înapoi şi articula cu o
voce încleiat şi un zâmbet de scuz :
— Oh, îmi pare foarte r u! Am greşit camera. Malko îl v zu
îndep rtându-se cu un pas suplu şi trecând prin fa a unei vitrine
în care era expus un tort, specialitatea hotelului Sacher, ca decor.
Închise uşa înc sub efectul surprizei. Alexandra nu p rea deloc
jenat .
— Cred c spera s m g seasc singur , îşi d du ea cu
p rerea, poznaş . Trebuie c a întrebat şi el de num rul camerei
mele…
Malko nu-i r spunse, cu toate sim urile în alert . S fi fost într-
adev r magnetismul sexual al Alexandrei care-l atr sese pe Tony
Pool? Coinciden a i se p rea bizar .
Form num rul pe linie direct a lui Ron Clark, noul şef al
biroului CIA din Viena, cel care-l lansase pe urmele lui Raj Krichna
şi l s pe automat numele lui Tony Pool, cu rug mintea de a fi
imediat identificat.
Nici nu apuc bine s pun receptorul jos c pântecul
Alexandrei se şi lipi de el.
22
— Nu eşti sup rat pe mine? murmur ea. De îndat f cu în aşa
fel ca el s nu mai poat fi sup rat, dar îi trebui o bun bucat de
vreme ca s -şi alunge din minte ciudata vizit a lui Tony Pool.
*
* *
Ron Clark se apropie de Malko cu mâna întins , pus la patru
ace, ca o gravur de mod , în costumul lui bine croit, c maşa
discret de un violet stins şi batista fantezi asortat . Un fost cadru
universitar str lucit, apoi analist la Langley, ocupa aici primul lui
post important, foarte incitat de a se afla într-un oraş care mişuna
de spioni şi trafican i de toate neamurile. Înalt şi distins, vorbea
perfect germana iar patul lui era pe cale s devin punctul de
trecere obligatoriu pentru toate femeile frumoase din Viena.
— V-am g sit mesajul, îl anun el. Bravo.
— A i aflat cine este acest Tony Pool?
— L-am descoperit noi, declar şeful biroului CIA.
Acel „noi” îl includea în mod evident pe b rbatul gras, aproape
chel, care p rea s fi dormit în costumul lui de pânz , pr buşit
într-un fotoliu. Acesta ridic spre Malko o privire chiond râşe. Ron
Clark f cu prezent rile:
— Greg Bautzer, „agent special” DEA.
Malko fu mai curând surprins: cele dou agen ii federale nu
cooperau cu pl cere. Ron Clark relu aproape imediat:
— „Big John”, calculatorul nostru electronic n-a g sit nimic
deosebit despre Tony Pool. Atunci, mi-a venit ideea s -l întreb pe
Mr. Bautzer, care este aici la post, s -l treac prin „Pathfinder”,
ordinatorul DEA. Şi, f cu el umflându-se în pene, cred c am dat
lovitura.
— Nici m car nu merita osteneala s -l introducem în computer,
interveni Greg Bautzer, pe un ton aspru. Ar mai afişa şi acum o
groaz de informa ii despre el… Tony Pool e în capul listei
trafican ilor inu i sub observa ie. Fost lupt tor în Vietnam. Un
ucigaş psihopat, mâna dreapt a unuia dintre cei mai mari
trafican i de droguri american, Donald Mills. E poreclit „Black and
Decker” fiindc obişnuieşte s -şi tortureze victimele – vânz tori de
stupefiante „necinsti i” – cu o bormaşin . De altfel, era aşteptat în
Europa. La Rotterdam, dar nu aici.
Fa de mirarea lui Malko, agentul special îi rezum ceea ce se
petrecuse în New Jersey şi elementele pe care reuşise s transmit
Dennis Wells, înainte de a disp rea. Ron Clark aproape c -i t ie
vorba ca s intervin .
23
— DEA n-a reuşit s descopere ce însemna C pitanul Iakovlev.
Dar noi am g sit.
Malko avu impresia c -l aude pe Greg Bautzer scrâşnind din
din i.
— Şi cine-i C pitanul Iakovlev?
Ron Clark se duse s ia un dosar de pe biroul lui.
— Un portcontainer de 14 600 de tone, construit în Japonia în
1978 pe şantierele Kurishima. Dobândit de marina comercial
sovietic în 1979, nou. M soar 118 metri lungime, se deplaseaz
cu o vitez de 13 noduri şi poate transporta 376 de containere
dintre care 176 pe punte. Echipajul lui e format din dou zeci şi opt
de oameni. La ora actual îşi are baza în rada portului Odessa, de
unde a plecat ieri, cu destina ia Rotterdam, având o înc rc tur
comercial , a c rei natur , exact n-o cunoaştem. Dar avem
serioase motive s credem c el va transporta heroina semnalat
de informatorul confratelui nostru. Trebuie s ajung la Rotterdam
cam peste cincisprezece zile.
Un înger trecu în zbor cu stele roşii pe aripi. Malko era surprins
doar într-o m sur moderat . Nu era pentru prima or c sovieticii
sau Serviciile din Est se aflau amestecate în traficul de droguri,
dar rareori se implicau într-un mod atât de direct.
— De ce Rotterdam? întreb el.
Greg Bautzer îşi redobândi avantajul.
— Donald Mills, patronul lui Tony Pool, posed o companie mic
de naviga ie specializat în transportul maşinilor europene pân la
New York, explic el. Unul dintre cargourile lui se va afla la
Rotterdam în acelaşi timp cu Căpitanul Iakovlev. În acel moment
transbordarea drogului se va face în deplin siguran . Pe urm ,
vor proceda conform tipicului. Ajunşi în apele teritoriale ale USA,
vedete rapide vor veni s caute drogul şi s -l distribuie…
— Interven ia informatorului nu le-a perturbat planurile?
întreb Malko. Ar fi trebuit s renun e.
Greg Bautzer scutur din cap.
— Acest gen de opera iuni este foarte complex, punând în joc
oameni care nu comunic unii cu al ii. Odat lansat , practic e
imposibil s mai fie oprit .
— Deci, continu Malko, Tony Pool a venit s organizeze
recep ia, în ciuda riscurilor.
— Şi s verse sumele necesare, complet Greg Bautzer.
Valijoara uşoara predat omului pe care-l supraveghea i con inea
mai mult ca sigur bani lichizi. Asta e cutuma între marii trafican i.
24
Semnalul trebuia s fie plecarea Căpitanului Iakovlev din Odessa.
Cump r torul – Tony Pool – îşi aduce dovada bunei lui credin e.
Restul de bani urmând s fie v rsat la livrare.
— Cam cât reprezint dou sute dou zeci de kilograme de
heroin ? se interes Malko.
Greg f cu o apreciere:
— La şaptezeci de mii sau optzeci de mii de dolari kilul, între
cincisprezece şi optsprezece milioane de dolari. Pe urm , când e
vândut , pre ul poate creşte de la cinci la zece ori. Îngerul trecu
din nou. Cu aripile din aur masiv. Totul era acum perfect de
limpede.
— De ce s-au întâlnit aici la Viena aceşti doi oameni? se interes
Malko.
— Asta-i întrebarea pe care mi-o pun şi eu, recunoscu Greg
Bautzer. Poate ave i vreo idee.
— Înc nu, r spunse suav Ron Clark.
Greg Bautzer oft adânc.
— OK. Eu am s m ocup de Tony Pool. Latura cealalt , e
problema care v priveşte. Ceea ce m intereseaz pe mine e s
pun mâna pe heroin în momentul în care va ajunge la Rotterdam.
Restul..
F cu un gest evaziv.
— De unde vine drogul? întreb Malko.
Agentul special DEA cl tin din cap.
— Probabil din Delhi. India e cel mai mare produc tor oficial de
mac medicamentos. Numai c vânz rile sunt sub previziuni uneori
iar ei r mân cu treizeci de mii de tone de opium invandabil din
cauza morfinei artificiale. Şi atunci, oficiali indieni corup i îl vând
trafican ilor, care au în New Delhi laboratoare unde e transformat
în heroin vândut cu 15 000 sau 18 000 de dolari kilogramul.
Din India, drogul traverseaz Uniunea Sovietic pentru a putea
ajunge în Europa. Probabil c Raj Krichna a pus în joc toate
fondurile secrete ale PLOT-ului pentru a putea cump ra, fiindc o
cantitate considerabil reprezint milioane de dolari… înmul i i
doar cu cinci ca s v da i seama…
— De ce trebuie s treac prin Uniunea Sovietic ?
— E calea cea mai sigur , datorit protec iei asigurate de KGB.
Heroina pleac mai întâi prin Pakistan, apoi prii Afganistan… Bun,
r mânem în leg tur .
Îşi termin coniacul J and B, îi salut plictisit pe cei doi b rba i
şi ieşi din birou. Imediat Malko se întoarse spre Ron Clark.
25
— Aş putea s ştiu şi eu, în final, de ce ne interes m de Raj
Krichna?
Şeful CIA trase de manşete, îşi l s privirea s r t ceasc pe
drumul larg al Prater-ului, undeva departe şi spuse:
— Bineîn eles. Nu voiam s v vorbesc de fa cu Greg Bautzer.
Acum câteva s pt mâni, guvernul srilankez a cerut confiden ial
Statelor Unite s -l ajute în lupta contra tamulilor marxişti din
PLOT. National Security Council a studiat problema şi a acceptat.
CIA a moştenit pruncul. Serviciile de informa ii srilankeze sunt
nule, iar PLOT-ul e sus inut de Uniunea Sovietic . Nu se dau
înapoi de la nimic pentru a destabiliza Sri Lanka. Ei suni cei care
au aruncat în aer o maşin capcan în plin Colombo, de curând,
ucigând peste o sut cincizeci de persoane.
Raj Krichna este una dintre c peteniile PLOT-ului. În momentul
de fa , rebelii tamuli sunt cuprinşi în lupte crâncene împotriva
guvernului. Biroul nostru din Colombo a prins un fir, potrivit
c ruia Raj Krichna urma s plece în Europa pentru a cump ra o
cantitate important de arme şi de muni ii.
Trebuie s facem tot ce ne st în putin pentru a-l împiedica:
armata srilankez este prost echipat şi n-ar mai putea face fa .
Iat de ce ne interes m de Raj Krichna.
Cercul era închis.
— Presupun c -şi va pl ti armele cu banii lua i pe heroin ? fu
de p rere Malko.
Ron Clark îl aprob :
— Evident. Sovieticii nu le dau bani tamulilor. Singurele lor
resurse provin din traficul de droguri şi din cotiza iile militan ilor.
De obicei, utilizeaz o multitudine de intermediari. De data asta,
au tentat o lovitur de anvergur . Cu ajutorul KGB-ului f r nici o
îndoial . Altminteri drogul acesta n-ar fi putut ajunge de la Kabul
la Odessa şi înc rcat pe un portcontainer sovietic… Dar Raj
Krichna este un „client” important pentru KGB. Într-o oarecare
m sur ca lupt torii din Nicaragua, ostili regimului socialist,
pentru noi.
— Am v zut doi inşi la intercontinental, care p reau s -l
supravegheze ieri sear , spuse Malko. S-ar putea s fie oameni de-
ai dumneavoastr .
— Imposibil. Am s -i întreb pe austrieci.
— Dac DEA ia în mân problema drogului, remarc Malko, Raj
Krichna e neutralizat.
— S proced m astfel de parc am fi singuri, îl sf tui şeful CIA.
26
Vreau s aflu în plus de la cine anume cump r armele acest
tamul. Dac persoana se afl în Viena, înseamn c inten ioneaz
s se întâlneasc cu cineva. Mai avem un om în momentul de fa
care se ocup de aceast problem , dar îi lipseşte experien a.
Relua i filajul. Dup p rerea mea, Krichna nu va r mâne aici b tut
în cuie. În cazul în care treaba are s dureze mai mult de patruzeci
şi opt de ore, am s v repartizez nişte „baby-sitters”.
— Deci, îl las balt pe Tony Pool?
Şeful biroului CIA afiş un surâs suav.
— Nu are s poat nici s -şi ştearg nasul f r ca DEA s nu la
curent. Dup prânz, merge i la Intercontinental s -l înlocui i pe
tân rul meu adjunct. Dac Krichna ar fi mişcat m-ar fi prevenit.
Malko ieşi din birou, perplex. Va trebui s-o sf tuiasc pe
Alexandra s se întoarc la castelul din Liezen. Afacerea risca s
devin periculoas .
În Viena ploua, deşi era în luna iunie şi circula ia avea de
suferit. Îi trebuir dou zeci de minute pentru a ajunge la Sacher şi
a-şi l sa Mercedes-ul 190 unui angajat al hotelului, împreun cu o
bancnot de o sut de şilingi… Sun în camer . Nici un r spuns.
Nimeni nici în salonul unde se servea micul dejun în afara câtorva
vieneze din înalta societate care se îndopau cu Sachertorte – 10
000 de calorii pe gram – c apoi s -şi pun în cafea cubule e
am rui de zah r chimic, pentru a-şi linişti conştiin a. Ajunse pân
în salonul din spatele recep iei şi se opri, tetanizat. Alexandra
somptuoas , într-un costum de m tase neagr , Chanel, cu
corsajul transparent, p l vr gea liniştit cu Tonny Pool.

27
Capitolul III
Malko avu impresia c i se administra un duş rece. Nebun de
furie în fa a surâsului pofticios şi senzual pe care Alexandra îl
adresa lui Tony Pool. Dac CIA i-ar fi dat lui Malko ordinul s nu
se ocupe de el, nu s-ar fi conformat…
Se retrase f r a se fi ar tat şi urc în camera lor s -şi
domoleasc turbarea. Trecur zece minute mai înainte de a se
r suci cheia în broasc . Zâmbetul Alexandrei se şterse înaintea
expresiei lui.
— Ce i s-a întâmplat?
Inocen a personificat .
Malko regreta din tot sufletul c nu-şi adusese cu el cravaşa…
Alexandra îl m sura cu o privire dispre uitoare, leg nându-şi uşor
coapsele, voit provocatoare.
— Ce f ceai cu Tony Pool? întreb el cu o voce uscat . Surâsul
senzual şi vag crud îi rupea inima.
— Eşti gelos?
Nu îndr zni s -i spun „nu”, dar o repezi pe un ton r zbun tor:
— Întâmplarea cu colonelul Okolov nu i-a fost de ajuns?3
Cu câ iva ani în urm , Alexandra fusese r pit de un colonel
din KGB şi Malko nu reuşi s dea niciodat la iveal ce se
petrecuse între ei. Dar rusul era mort şi beneficia de prescrip ie…
F r a se tulbura, Alexandra lu loc pe un recamier şi-şi încrucişa
picioarele îmbr cate în ciorapi de nailon negru.
— Nu fi stupid, spuse ea. Sunt pe cale s - i fac nişte servicii.
— În ce fel? o întreb cu o r utate nedisimulat .
Alexandra nici m car nu clipi şi arunc pe un ton dispre uitor.
— Tony se intereseaz de mine. Nu de tine.
Malko re inu c ea îi spusese „Tony”, de parc s-ar fi cunoscut
de când lumea.
— Cum de i-ai dat seama? De ce?
Un nou zâmbet şi mai provocator.
— Ca s fac dragoste cu mine, preciz ea suav.
— De ce tocmai cu tine?
— Întâmplarea. M-a reperat în restaurantul Palatului

3 Vezi Balul contesei Adler, SAS nr. 21.


28
Schwarzenberger şi m-a rev zut la bar, aici. Credea c sunt
singur . Aşa se explic faptul c a venit s bat la uşa noastr ieri
sear . Chiar el mi-a spus. Spera probabil s fie bine primit.
— Eşti sigură c nu-i vorba de o manipulare? Tony Pool e cât se
poate de periculos. Şi şmecher.
Ea cl tin din cap.
— Nu, e un b rbat care se bucur de mult succes. Are ceva care
atrage femeile.
— Şi acum? Ce voia?
Alexandra râse uşor şi îşi puse picior peste picior cu un foşnet
agasant de m tase.
— S m duc în Bahamas. Pleac înapoi în Statele Unite mâine
diminea şi se reîntoarce în Europa peste vreo zece zile.
— Prin urmare, când porneşti la drum? întreb el jum tate în
glum jum tate în serios.
Alexandra nu era la prima ei infidelitate.
— Idiotule! îl apostrof ea.
Se ridic şi veni s se lipeasc de Malko.
— I-am spus c în via a mea este un b rbat, murmur ea. Dar e
un tip tenace. Mi-a dat un num r de telefon din Statele Unite
pentru a-l contacta dac m r zgândesc. Poate c i-ar fi de folos.
Vorbind întruna, se freca uşor de Malko, încercând s -şi
strecoare limba ascu it între buzele lui strânse. Bazinul ei se
mişca sacadat, ca o pisicu care-şi îndeas capul sub bra ul
st pânului. Apoi, începu s -l dezbrace, dându-i jos haina,
descheindu-i c maşa… Degetele îi alergar peste pieptul lui, peste
mameloane, înlocuite fiind de gur . Scotea suspine uşoare şi pân
la urm prinse curaj şi începu s maseze delicat virilitatea iui
Malko. Se cl tinau între mas şi recamier. Malko fu nevoit s pun
o mân pe spatele Alexandrei ca s nu-şi piard echilibrul şi sim i
balenele unui corset, ceea ce-i expedie în artere o brutal cantitate
de adrenalin . Furia lui era îndrept it !
Tenace. Alexandra continu s -l despoaie. Brusc, îngenunche
şi, ca o depravat , cu gura, în dreptul pântecului s u, îl înghi i cu
iscusin .
Opera iunea îi d du timp s -şi scoat bluza şi fusta neagr de
m tase, f r a diminua tensiunea erotic .
Se ridic , glorioas într-un corset splendid care scotea la iveal
sfârcurile sânilor, în ciorapii negri ridica i pân sus pe pulpe, cu o
str lucire tic loas în ochii mari şi cenuşii. Pântecul ei gol se lipi
de Malko, iar el îi sim i umfl tura dur a pubisului. Hot rârile lui
29
straşnice se topeau ca z pada la soare. Magnetismul sexual al
Alexandrei f cea miracole, ca întotdeauna. Se trezi r sucindu-i
aproape cu r utate sfârcurile sânilor plini care debordau din
corset, cu sexul încordat mai s -i explodeze. Alexandra, atât de
sensibil de obicei torcea de pl cere ca o pisic … Hot rât cu
adevărat să fie iertat .
Se l s pe spate pe recamier atr gându-l pe Malko peste ea. Îi
lu mâna şi i-o plas între coapse. Fierbin eala pielii r zb tea prin
satinul corsetului.
De îndat ce-i dep rta picioarele pentru a pune st pânire pe
sexul ce i se oferea, femeia începu s gâfâie de pl cere, gemând
scurt. Gândul condamnabil c datora probabil aceast dezl n uire
lui Tony Pool nu-i d dea pace lui Malko. Chiar Alexandra, din
proprie ini iativ se descotorosi de triunghiul de satin şi îl c l uzi
în untrul ei, încol cindu-şi picioarele lungi pe spatele lui. Sânii îi
ieşiser din corset ca pentru a participa la s rb toare. Malko
începu un lent du-te-vino, în vreme ce ea se strângea la pieptul lui
murmurând…
— Ce bine e, continu , continu …
Îşi ridicase picioarele aproape pe vertical pentru ca el s-o
penetreze şi mai bine. În ciuda senza iei delicate de a p trunde în
aceast teac cu miere arz toare, Malko r mânea mental detaşat.
Privirile lor se întâlnir şi Alexandra probabil c -şi d du seama. Îşi
l s picioarele în jos şi se retrase, for ându-l s ias din ea.
Imediat se r suci cu o suple e de felin , îngenunche pe recamier,
cu crupa ridicat în sus şi bra ele sprijinite de sp tar, într-o
ofrand mut .
Malko nu ezit decât o frac iune de secund mai înainte de a
porni la atac. Alexandra avu o imperceptibil mişcare de recul
când el for penetrarea, apoi un geam t i se filtra printre buze în
clipa în care se cufunda în interior cu o încetineal calculat şi
inima bubuindu-i în piept de pl cere. Dup ce, cu o ultim
mişcare a şalelor, termin violul, ea întoarse capul şi rosti cu o
voce joas :
— Ştii bine c te iubesc.
Restul a fost o nebunie. Arcuit peste speteaza recamierului, îl
l s s o posede din ce în ce mai tare, cu mâinile crispate pe
şoldurile elastice pân ce erupse în interiorul ei cu un horc it de
pl cere…
Pu in mai târziu, ea se ridic , îşi trase ciorapii şi se întoarse
spre el cu fa a r v şit de pl cere, p rul blond în ochi, iar gura
30
senzual şi mai c rnoas .
— Pentru tine m-am îmbr cat aşa, spuse ea. Hai s lu m masa
la Grinzing.
*
* *
Un Rolls Royce Silver Spirit, verde închis, aştepta înaintea
Intercontinentalului, insolit în fluviul de Mercedes-uri de toate
neamurile. Malko îşi lu ochii de la el pentru a-şi continua pânda,
fusese nevoit s-o p r seasc pe Alexandra dup un prânz rapid
într-o tavern din Grinzing, pentru a-l înlocui pe adjunctul lui Ron
Clark. La post înc din zori.
Alexandra, spre marea surpriz a lui Malko, refuzase s se
întoarc la Liezen. Gelozia manifestat de el o mişcase. Plecase pe
jos, cuminte, s fac târguieli pe Kartner Strasse, în aşteptarea
Domnului şi St pânului ei…
Îşi l s jos ziarul. Raj Krichna tocmai ieşea din ascensor,
traversând holul cu un pas gr bit.
Cu geanta neagr în mân . L rgimea umerilor s i era cu
adev rat impresionant … Trecu prin uşa rulant şi se îndrept
spre Rolls-Royce-ul verde. Şoferul coborî pentru a-i deschide
portiera şi demar imediat.
Malko abia avu timp s sar în propria lui maşin . Era trecut de
cinci şi b ncile erau închise. Unde se ducea, deci, Raj Krichna?
Nu-i mai v zuse pe cei doi b rba i din ajun, iar când îl înlocui
pe adjunctul lui Ron Clark, acesta îl informase c poli ia austriac
nu-l supraveghea pe Raj Krichna…
Se strecur cu uşurin în spatele maşinii mari, verzi aruncând
o privire în retrovizor, z ri un Opel gri cu un singur om la bord,
care p rea s -l urm reasc . Conduc torul lui, cu o figur banal
nu avea nimic din cei doi „businessman” din ajun.
Ajuns la Schubert-Park Ring, Rolls-ul vir la dreapta. Pentru o
clip , Malko fu nevoit s se concentreze asupra drumului pentru a
nu-l pierde în circula ia intens . Înconjurar tot centrul Vienei,
trecând prin fa a Prim riei pentru a coborî spre Donaukanal.
Rolls-ul o apuc pe o alee paralel secundar , Shotten-Rung,
apoi la dreapta pe o stradel şi din nou la dreapta pe Zelinka
Gasse, un drum liniştit, m rginit de imobile vechi, datând de pe
vremea imperiului austro-ungar. Înainte de a coti, Malko z ri din
nou Opel-ul… Dar, pe Zelinka Gasse, acesta disp ru.
Rolls-ul opri în fa a unei cl diri decrepite, g lbui, în care
tamulul intr cu geanta în mân , dup care maşina plec imediat.
31
Malko d du o rait în jurul blocului, f r a mai revedea Opel-ul, se
întoarse şi parc , dublând firul de maşini sta ionate. Se apropie de
imobil. Intrarea nu avea nici un aspect. O bolt înnegrit , unde se
îngr m deau pubelele de gunoaie, d dea spre o scar veche de
piatr cu treptele uzate şi inegale, cu o zdrean de mochet peste
ele. Plafonul ea foarte înalt şi zugr veala se coşcovea peste tot.
Malko examina numele locatarilor. Nu erau decât opt. Şase
societ i austriece, Institutul catolic şi o pl cu de aram pe care
era gravat Attalectronics GMBH.
Nici urm de portar şi nici un cod. Evitând ascensorul, o apuc
pe scar urcând pân la etajul trei, f r s dea nici m car peste
pisic . La trei, un detaliu îi trezi aten ia. Uşa de la Attalectronic era
plin de încuietori complicate şi prev zut cu un vizor. Coborî şi,
la parter, în fa a liftului, remarc nişte obloane de tabl care
p reau s ascund o intrare. Se d dur uşor la o parte
descoperind o cavitate mare de trei metri în l ime şi un metru
adâncime. În fund se afla un grilaj care r spundea spre o curte.
Auzind zgomot pe sc ri, b tu în retragere, întorcându-se la
maşin . Se deplas pu in ca s nu fie prea vizibil şi aştept .
Dou zeci de minute mai târziu, Rolls-ul îşi f cu din nou apari ia şi
se opri dinaintea imobilului.
Exact atâta timp cât îi trebui lui Raj Krichna s urce în maşin !
F r geanta neagr …
Malko nici m car nu încerc s -l urm reasc . Trebuia s
descopere cu cine se întâlnise tamulul… Biroul CIA trebuia s ştie
ce anume se ascundea în spatele Attalectronics.
*
* *
Terminalul computerului instalat în biroul lui Ron Clark emise o
serie de gui turi, becurile avertizoare începur s clipeasc , dup
care se porni s arunce foi imprimate – informa iile furnizate de
ordinatorul central al lui Langley, „Big John”. Fascina i, şeful
agen iei şi Malko se uitau la maşina care sfor ia furioas .
— Iat tot ce ştim noi despre Selim Attalah, anun americanul.
Reac ionase imediat când Malko se întorsese din urm rirea lui,
împreun cu adresa de pe Zelinka Gasse.
— Acestea sunt birourile vieneze ale unui negustor de arme pe
care îl cunoaştem bine. Un sirian, Selim Attalah.
Ra iunea sejurului la Viena a tamulului devenea evident .
Venise s achite banii pentru un lot de arme. Prima parte rezultat
din vânzarea drogului. Informa iile din Colombo se verificau. Malko
32
lu foaia de hârtie debitat de imprimant şi începu s citeasc :
„Selimi Al Attalah, na ionalitate sirian . Patru fra i, Rachid,
Benour, Nabil, Marvan. De confesiunea sunnit .
Reperat pentru prima dat la Beirut, în 1975, înscris la partidul
comunist libanez. B nuit foarte serios de a fi autorul a unor zeci
de execu ii ale adversarilor politici. Antrenat în Siria de c tre
generalul Kanean.
Contactat de reprezentantul KGB-ului din Beirut în 1977. Din
1979 lucreaz exclusiv pentru KGB, ca executant.”
Urma o lung litanie de crime probate sau b nuite. În
Germania, Cipru, Portugalia, Grecia… şi, bineîn eles, Beirut. Selim
Attalah comisese crime în toat Europa pentru patronii lui… pân
în 1’982, când e descoperit pentru prima oar ca intermediar cu
ocazia unei importante livr ri de arme unui grup extremist
palestinian, FPLP, foarte apropiat sovieticilor. De atunci, se
consacrase carierei de negustor de arme… Ron Clark citea peste
um rul lui Malko.
— Am ob inut mai multe sinteze în leg tur cu el, coment şeful
CIA. A devenit importatorul exclusiv al armelor fabricate în Est.
Toat lumea cump r de la el. Pân şi noi, din timp în timp, când
avem nevoie pentru o opera iune clandestin … Câştig zeci de
milioane de dolari şi le furnizeaz devize rusnacilor. Aceştia l-au
recompensat gras pentru anii în care s-a folosit de plumbi.
Malko tres ri. Pe foaia urm toare se aflau diferitele adrese ale
sirianului: „Marbella, Calle 32, Nueva Andalucia. Lucreaz în
asociere cu un anume Macropulos şi el negustor de arme, agent
britanic. Acesta din urm i-a vândut terenul pe care şi-a construit
reşedin a.”
Macropulos! Individul responsabil de moartea atroce a lui,
Sharnilar, v duva ayatollahului. Cea pe care Malko se jurase s-o
r zbune. Maşina continua s debiteze informa ii, enumerând
transporturi de arme, pre uri, nume şi milioane de dolari. Malko
l s jos documentul. Acum ştia suficient. Ron Clark stop
terminalul şi se f cu iar linişte în birou.
— Cred c misiunea mea e încheiat , spuse Malko. A i primi
r spunsul la întrebarea dumneavoastr . Raj Krichna a venit la
Viena s cumpere arme de la Selim Attalah, pe care inten ioneaz
s -l achite cu banii ob inu i dintr-un transport de heroin
destina i lui Tony Pool. Totul, cu binecuvântarea şi protec ia KGB-
ului. Şi azi am fost urm rit.
— De cine?
33
— Habar n-am. Un Opel cenuşiu.
Ron Clark trase de manşete, încurcat în mod vizibil.
— Nu e vorba de austrieci. Sau îmi toarn nişte minciuni. Am
s -i mai iau odat la întreb ri.
— Ce ave i de gând s face i cu Raj Krichna?
— Nu inten ion m s r mânem doar nişte simpli spectatori.
Malko îi adres un zâmbet ironic.
— De ce mijloace de presiune dispune i asupra lui Selim
Attalah? Şi Raj Krichna? Exceptând lichidarea fizic ?
Americanul cl tin din cap şi rosti cu o voce domoal :
— N-ar fi totuşi o solu ie de ignorat complet. Dar, deocamdat e
prematur .
— Problema ar fi rezolvat , spuse Malko, dac se confisc
heroina de c tre DEA. F r heroin nu-s dolari şi f r dolari nu-s
arme. Raj Krichna se va întoarce în Sri Lanka cu buzele umflate.
— Bineîn eles, admise Ron Clark f r entuziasm. Dar nu prea
am încredere în DEA. Au ratat pân acum o serie întreag de
opera iuni similare. De aceea, aş vrea s urm ri i discret afacerea.
Pentru a ne asigura c nu exist pe nic ieri derapaje.
— Unde se g seşte în acest moment Selim Attalah? întreb
Malko.
— Am ş m informez. Aici sau la Marbella; nu se prea
deplaseaz , fiind c utat în Europa pentru crim . A fost condamnat
în Belgia la opt ani de închisoare, dar nici o ar n-are chef s -l
aresteze. De altfel, de ine un paşaport diplomatic sirian, ceea ce-i
faciliteaz demersurile.
Telefonul de pe birou începu s zbârnâie. Dup ce închise, îl
anun pe Malko:
— Era unul dintre informatorii mei. Raj Krichna tocmai a f cut
o rezervare pentru dou persoane la restaurantul Furstin Czardas.
*
* *
Alexandra îl aştepta pe Malko în camera din hotelul Sacher,
ciugulind pu in caviar şi uitându-se la CNN. Prea b t toare la ochi
pentru ca Malko s-o ia cu el. Intr , deci, singur în restaurant, o
capcan pentru turişti, aflat pe Himmelpfortgasse, la marginea
zonei pietonale. Orchestra ungureasc scâr âia un ciardaş siropos
ca o melodie arab , iar restaurantul era pe trei sferturi gol. Se
instal la bar, lâng intrare, comand o votc Stolicinaia şi
examin sala. Câ iva îndr gosti i se t v leau prin separeuri. Raj
Krichna cina în tete a tete cu un om de tip oriental, foarte slab, cu
34
aerul unui b trân şarpe cobra mâncat de viermi, cu fa a ca o lam
de cu it, ciupit de v rsat. Cei doi b rba i discutau aprins chiar în
fa a orchestrei, f r s le pese de vecinii lor. Malko îşi b u liniştit
votca, întrebându-se cine putea fi acest nou venit. Slav
Domnului, mâncarea din Furstin Czardas era destul de proast ca
nimeni s n-aib chef s se lungeasc prea mult. Când cei doi
comandar cafelele, Malko se ridic şi ieşi, aşezându-se la volanul
Mercedes-ului s u 190. Tamulul şi Cobra ap rur la rândul lor şi
îndreptar spre un BMW. Cobra conducea. Întoarse pentru a
ajunge în Ring, evitând astfel cartierul pietonal.
Ajuns în Schubert-Park Ring, coti la dreapta. Ca s se întoarc
la Intercontinental pentru a-şi l sa acolo pasagerul, Cobra ar fi
trebuit s o ia la stânga. Cuprins de o inspira ie subit , Malko îi
dep şi şi goni cu toat viteza spre Prim rie. Exista o mic şans ca
ei s revin pe Zelinka Gasse, s telefoneze sau s întâlneasc o a
treia persoan . Cobra era simplu de depistat. Malko îşi notase
num rul BMW-ului înmatriculat în Germania. Ajunse pe Zelinka
Gasse, parc şi d du fuga în imobilul în care se afla Attalectronics.
Lu liftul şi ap s pe butonul etajului patru, îl l s acolo şi coborî
pe sc ri. În felul acesta, ascensorul trebuia chemat şi aşteptat la
parter. Împinse obloanele metalice şi se strecur în cavitatea aflat
în fa a liftului, închizându-le în urma lui.
Cinci minute mai târziu, auzi zgomot de voci şi de paşi pe sub
bolt . Glasurile se apropiau, o uş se deschise. Cei pe care-i
urm rea se g seau la câ iva centimetri de el.
F r s se sinchiseasc …
Foloseau engleza. Malko prinse conversa ia din zbor, discutau
despre containere, ambalaje, cutii de lemn de 5 000 de cartuşe
Avea de a face cu Raj Krichna şi Cobra. Malko auzi deodat cât
poate de limpede…
— When will you have the money available?4
R spunsul nu se l s aşteptat.
— In eight days5.
Auzi uşa ascensorului deschizându-se şi închizându-se, dup
care se f cu linişte. Malko se strecur afar din ascunz toarea lui
pr fuit ca un vagabond şi se îndrept spre intrarea boltit .
În clipa aceea, uşa, care d dea spre Zelinka Gasse, se deschise
şi îşi f cur apari ia doi b rba i. „Oamenii de afaceri” de la

4 Când vor fi banii disponibili?


5 Peste opt zile.
35
Intercontinental. Unul dintre ei îşi b g mâna dup curea şi scoase
un mic automat prelungit cu cilindrul gros al amortizorului. F r a
ezita nici o secund îl lu la ochi pe Malko şi ap s pe tr gaci. Se
auzi un „pluf” în buşit.
Glon ul izbi o plac de aram la câ iva centimetri de capul lui
Malko. Acesta f cu un salt înapoi plonjând în casa sc rii. Misiunea
lui consta într-o supraveghere, teoretic lipsit de pericol şi nu avea
asupra lui nici o arm . Ceea ce-l oferea pe tav adversarilor s i.

36
Capitolul IV
Malko avea un avans doar de câteva secunde. Reflexul normal
ar fi fost s urce în fug scara. Dar ea reprezenta un impas. S-ar fi
aflat sus f r nici o posibilitate de sc pare, toate birourile fiind
închise la acea or târzie… Dintr-o zvâcnitur deschise din nou
oblonul metalic şi se strecur în untru. Abia avu timp s -l închid
în urma lui. Uşa de la casa sc rii se d du în l turi violent, izbindu-
se de zid. Auzi nişte respira ii grele, apoi o voce spuse în rus :
— Trebuie c a urcat. R mâi aici.
Paşi care trop iau pe trepte. Malko îşi opri respira ia. Dac
oamenii KGB-ului f ceau jonc iunea cu cei pe care-i urm rise era
catastrof . Se întoarse cu precau iuni infinite şi pip i grilajul care-l
separa de curte. Ciuli urechea. Cel r mas jos probabil c se afla
sub bolt , supraveghind ieşirea spre Zelinka Gasse.
Cu toat greutatea lui, Malko ap s grilajul. Fiecare secund
conta. Miracol, partea inferioar se desprinse de zid, putrezit .
Aproape f r zgomot. Malko reuşi s se strecoare printre capetele
de fier, sfâşiindu-şi în trecere costumul de alpaga. Ateriza în curtea
întunecat şi r mase câteva secunde ghemuit în întuneric. Apoi se
ridic şi se apropie de bolt . Era luminat aşa cum prev zuse şi îl
z ri pe unul dintre ucigaşii KGB-ului sprijinit de uşa care d dea
spre strad .
Liniştit, omul st tea la pând , în mân cu un pistol prelungit cu
un amortizor. Tovar şul lui trebuia s coboare, neg sindu-l pe
Malko. C ut rile lor aveau s fie simple. Malko intr din nou în
curte, explorând-o pe bâjbâite, în fuga mare. Nici o alt ieşire.
Fundul ei era format dintr-un alt imobil, care d dea într-o strad
învecinat , dar f r nici o uş la parter. Îşi ridic privirea şi v zu
lumin la etajul trei. Raj Krichna muncea. C ut un ad post, îns
nu g si decât o gr mad de cartoane vechi, de saltele, etajere, l zi
putrezite şi tot felul de resturi.
Nimic din tot ce se afla acolo n-ar fi putut opri un glon .
Deşi era destul de r coare, fruntea lui era lac de sudoare. O
voce interioar îi spunea c avea s moar într-un mod stupid.
F r m car s se poat ap ra.
Brusc îi veni o idee. În vreme ce st tea de veghe la
Intercontinental se jucase cu o cutie de chibrituri. Îşi scotoci febril

37
buzunarele şi o g si.
Ceea ce avea de gând s încerce avea o şans de unu la sut de
reuşit , dar era ceva mai mult decât nimic.
Ghemuit, scap r trei chibrituri deodat şi le plas sub un
teanc de cartoane.
*
* *
Sovieticul care explorase etajele coborî treptele în goan ,
înjurând printre din i. Unde disp ruse cel pe care-l urm rea? Pe
sc ri nu se afla nici o ascunz toare… Ajuns la parter, îşi strig
tovar şul.
— L-ai v zut?
— Nu! r spunse cel lalt.
Primul se uit în jurul lui şi remarc deodat obloanele
metalice. F r a ezita, cu pistoletul intit pe orizontal , ap s pe
tr gaci. Se declanşa o serie de plesnituri pu in zgomotoase,
pârâiturile seci ale proiectilelor traversând tabla într-o linie de
perfor ri aduc toare de moarte şi chiulasa cl n ni a gol. Într-o
clipit , sovieticul înlocui înc rc torul gol şi cu mâna stâng trase
unul dintre obloanele metalice, descoperind ascunz toarea goal .
Dar, prin grilaj, z ri o flac r enorm care se ridica din fundul
cur ii, târându-se pe imobilul opus.
— E în curte! strig el.
Cei doi sovietici se reunir sub bolt . Fl c rile sfârâiau. Câteva
ferestre se deschiser spre curte. Nebuni de furie, cercetar
locurile luminate de foc.
Nimeni.
Se mai aflau înc în aceeaşi pozi ie, când urletul unei sirene de
pompieri ajunse pân la ei, apropiindu-se în vitez … F r un
cuvânt, cei doi b tur în retragere. Maşina lor d dea col ul str zii
când primul vehicul al pompierilor intra pe Zelinka Gasse.
*
* *
Malko aştept pân ce urletul sirenelor îi sfredelir urechile
pentru a-şi începe coborârea. Se c rase de-a lungul unui burlan
de scurgere din col ul cel mai întunecat al cur ii, pân la vreo
patru de la p mânt.
Surprinşi de incendiu, sovieticii nu avuseser timp s exploreze
curtea cu deam nuntul.
Malko îşi d du drumul jos şi o lu din loc.
*
38
* *
Alexandra aştepta, lungit pe pat, în somptuosul ei corset
fuchsia. Arunc o privire stupefiat la hainele sfâşiate şi murdare
ale lui Malko.
— Ce i s-a întâmplat?
El se îndrept zorit spre minibar, îşi turn dou votci şi le b u
pe ner suflate.
— Erai gata-gata s r mâi v duv .
Abia dup ce f cur dragoste s lbatic, realiz în ce m sur
fusese amenin at de moarte. Pentru a câta oar ? Nu se aştepta la
aceast reac ie violent a KGB-ului, chiar în inima Vienei. Pe cine
protejau? Pe Selim Attalah sau pe Raj Krichna? Pu in str ini
beneficiau de acest gen de ap rare din partea serviciilor de şoc
sovietice.
Alexandra adormise f r s se mai dezbrace. La televizor, CNN-
ul continua s difuzeze ştirile din lume. Malko îşi aminti iar de
Sharnilar. Dac hazardul i-ar permite s-o r zbune pe tân ra
femeie asasinat , n-ar şov i nici o clip . O revedea cât era de
frumoas , în pofida banderolei negre cu care o legaser la ochi
ucigaşii iranieni.
Nu-şi putea g si somnul. Cuprins de o foame brusc , dup acea
sear zbuciumat , încerc s-o combat ron ind câteva cuburi de
zah r, remediul lui favorit, vestigii ale ceaiului Alexandrei.
Incidentul mortal, produs pe t cute, c ruia era cât pe ce s -i cad
victim , îi demonstra c CIA pusese degetul pe o afacere de prim
importan . Şi când te gândeai c Selim Attalah era c utat pentru
crim , iar el tr ia liniştit în Spania… Faptul spunea multe asupra
protec iei de care se bucura. Şi, printre clien ii lui, mai era şi CIA.
Rememora documentul scos din imprimant : sirianul furniza arme
în întreaga lume, p rea s posede complici în numeroase ri
pentru a-şi procura „end-user”6 şi a trece prin toate v mile.
Divizia din CIA, îns rcinat cu supravegherea lui, contabilizase
vreo cincisprezece opera iuni în decursul ultimilor doi ani, care
aduseser un beneficiu de aproape o sut de milioane de dolari.
Acest gând îl întoarse pe Malko la afacerea încheiat între Cobra şi
tamul. Acesta din urm se angajase s -şi achite datoriile în opt
zile… Ceva nu era în regul . Ar fi avut o groaz de întreb ri s le
pun reprezentan ilor CIA şi DEA. Dar mai întâi, cine era Cobra?
*

6 Document care stabileşte destinatarul final al unei livr ri de arme.


39
* *
— L-a i recunoaşte?
Cam dou zeci de fotografii erau etalate pe masa joas din fa a
biroului lui Ron Clark. Toate arhivele vieneze ale CIA privind
trafican ii de arme. Malko b u un strop de cafea şi se aplec
asupra documentelor.
Identific f r dificult i Cobra coborând dintr-un BMW, în fa a
hotelului Imperial.
— sta-i! anun el.
Ron Clark scoase o fiş .
— Se potriveşte! Georgiu Ayotis. Lucreaz cu Selim Attalah. Un
cipriot drogat care a f cut puşc rie în Peshawar din Pakistan. Baza
lui e în Nicosia şi Atena. Un intermediar. Probabil c el l-a adus pe
Raj Krichna la patronul lui… Nu-i o persoan chiar aşa de
important ca Popovii s -şi fi asumat riscul lichid rii
dumneavoastr . Deci, îl protejeaz pe Raj Krichna.
Kurier-ul men iona la pagina 16 incendiul „accidental” de la
Zelinka Gasse… Ron Clark încetase supravegherea lui Raj Krichna.
Nu dispunea de mijloace s-o continue, dat fiind reac ia violent şi
imprevizibil a KGB-ului. Aici s l şluia un mister. Numai dac
Malko nu fusese confundat cu altcineva… Deocamdat , ancheta se
oprea brusc.
Cineva b tu la uş şi Greg Bautzer, agentul special DEA
p trunse în birou la fel de ursuz ca de obicei. Strânse mâinile şi le
spuse:
— Tony Pool a plecat numai ce la Paris cu Air France. Are o
rezerva ie la Concordul pentru New York.
Abia îşi termin cuvintele c secretara lui Ron Clark îi l s pe
birou o hârtie. Acesta din urm arunc peste ea o privire.
— Toat lumea ne p r seşte, anun el. Krichna şi Ayotis şi-au
luat zborul spre Varşovia cu un avion particular al lui Selim
Attalah, un Boeing 727.
— În Polonia? se mir Malko.
— Desigur! Îşi pune treburile la cale. Krichna în mod sigur are
nevoie de muni ie de calibru mic şi de arme uşoare. Polonezii
fabric aşa ceva sub licen sovietic . Afacerea cap t contur.
Malko nu avea de gând s -i urm reasc în Polonia… Un soare
timid str pungea norii şi ar fi putut s-o ia pe Alexandra pentru a
prânzi într-unul dintre localurile din Grinzing, de pe colinele
acoperite cu vii care înconjurau Viena.
Brusc, Greg Bautzer îl întreb :
40
— Nimic nou?
— Ar fi ceva. Am surprins o conversa ie ieri sear . Tamulul
nostru se angaja s pl teasc armele în opt zile. Probabil c atunci
va primi banii pe heroin …
— Mda. F cu sceptic Bautzer.
— Mi se pare bizar, remarc Malko. Vasul Căpitan Iakovlev
merge cu cel mult 13 noduri. Pentru a ajunge de la Odessa la
Rotterdam i-ar trebui cel pu in cincisprezece zile şi in plus, la
vitez maxim .
Greg Bautzer îl privi surprins şi descump nit.
— Ce vre i s spune i?
— Îmi pun doar o întrebare. E de conceput ca Tony Pool s
achite transportul de heroin mai înainte de a intra în posesia
fizic a m rfii?
— No way! tranş agentul DEA.
— În acest caz, trase concluzia Malko, ori heroina nu vine în
Portul Rotterdam ori nu se afl pe Căpitan Iakovlev.
Un înger trecu în zbor într-un nor cenuşiu de heroin . Cu gura
c scat , Ron Clark se uita la Malko. Nimeni nu se aştepta la aşa
ceva. Relu ofensiva şi întreb cu un glas suav:
— Ce p rere ai de treaba asta, Greg?
— C n-a i în eles bine, rosti agentul DEA, ridicându-se.
Informatorul nostru şi-a pus via a în joc ca s ne transmit acest
indiciu. E valabil. Totul concord . Ştiau probabil c -i asculta i şi
au încercat s v induc în eroare. S-au v-a i înşelat în leg tur cu
viteza blestematului sta de vapor.
— Dar dac şi-au schimbat planurile tocmai din cauza
informatorului dumneavoastr ?
Greg Bautzer scutur din cap.
— V-am mai spus odat . Acest gen de opera ii e foarte dificil de
modificat, odat ac iunea lansat . Intr în joc prea mul i complici.
Cine ştie ce i-o fi îndrugat tamulul celuilalt ca s -l momeasc . Eu
nu m pricep deloc la treburile voastre cu armele.
— Ce ave i de gând s face i?
Greg îşi zdrobi mucul de igar în scrumier .
— Plec la Rotterdam şi nu m mai clintesc de acolo. Pentru a
veghea ca poli ia olandez s nu fac vreo prostie. V jur c pun
eu mâna pe Tony Pool şi pe drogurile lui!
Uşa se trânti în urma lui. Ron Clark ridic o sprânceana
amuzat.
— Am impresia c Greg nu ne prea iubeşte, spuse el. E convins
41
c noi învârtim afaceri complicate cu trafican ii h itui i de el. Cred
c a i ridicat o problem foarte interesant şi grav . Dar cum s-o
valorific m?
Malko se uita la o hart a lumii, ag at pe unul dintre pere i.
— Căpitanul Iakovlev va str bate Marea Neagr , va trece prin
Bosfor pe la Istanbul, va înconjura Grecia, o va lua prin largul
Siciliei şi va traversa Mediterana pentru a atinge strâmtoarea
Gibraltarului mai înainte de a ieşi în Atlantic şi de a urca pân la
Rotterdam. L-a i putea urm ri prin sta iile dumneavoastr de
ascultare?
— Bineîn eles.
— Ar fi foarte indicat, pentru c noi ştim c a plecat din Odessa
alalt ieri, ca specialiştii de care dispune i s calculeze unde va fi
pe 10 iunie…
— Ve i avea r spunsul chiar în dup -amiaza asta, îl asigur
şeful biroului. Îi telegrafiez lui Langley pentru a cere instruc iuni.
*
* *
Malko o înso i pe Alexandra pe str zile pietonale din centrul
Vienei pentru o rait de cump r turi. N-avea ce face în aşteptarea
deciziei de la CIA. Hoin rind pe Kartner Strasse, calcula ce ar fi
putut cump ra Raj Krichna din Polonia.
Transportul de heroin de pe Căpitan Iakovlev reprezenta,
socotind cu 80 000 de dolari kilogramul, optsprezece milioane de
dolari! Suficient s fie echipa i to i rebelii din PLOT. Tamulii nu
aveau nevoie de armament greu în fa a unei armate srilankeze
dezorganizate şi prost dotate. Armele cump rate cu banii proveni i
din vânzarea heroinei de pe Căpitan Iakovlev puteau modifica
raportul de for e. Cu atât mai mult cu cât, guvernul indian, foarte
prosovietic, închidea ochii când era vorba de traficul de arme
orientat spre sudul Indiei.
Dejunul lor din Grinzing, trist sub b taia ploii, fusese cam
melancolic. Malko se întreba pân unde-l va antrena Raj Krichna.
Nefericit c trebuie s se despart din nou de Alexandra. Dup ce
o conduse pe tân ra femeie la hotel, porni spre birourile CIA.
Secretara lui Ron Clark îl introduse imediat. Şeful biroului radia.
— Telexurile de la Langley nu se mai opresc! lans el. Am ajuns
r sf a ii Companiei…
— De ce?
— Au loc în momentul de fa negocieri secrete între India şi Sri
Lanka. În vederea regl rii problemei tamulilor. Aceştia se afl , din
42
punct de vedere militar, la cap tul puterilor. O livrare masiva de
arme le-ar permite o ofensiv decisiv împotriva guvernului legal
din Sri Lanka precum şi instaurarea unei „republici tamul-
marxiste”, în nordul rii. V imagina i consecin ele?
— Dac DEA pune mâna pe heroin la Rotterdam, observ
Malko. Livrarea nu va mai avea loc. Selim Attalah nu-i Maica
Teresa.
Ron Clark îşi aranja batista fantezi cu un zâmbet aparent
cumsecade.
— Mai întâi, Company nu manifest nici cea mai mic încredere
în DEA. Şi cu atât mai pu in poli ia olandez , care face numai
boac ne. Trebuie s ne baz m doar pe noi înşine şi, dac vor fi
lichidaţi de două ori7, cu atât mai bine… În plus, acord o mare
importan conversa iei pe care a i surprins-o, privind data la care
va fi achitat drogul.
— Nu-i decât o ipotez , remarc Malko.
— Bineîn eles, bineîn eles. Numai c , deocamdat , nu
dispunem de o a doua alternativ . Or, Greg e pe cale s se bat în
cuie la Rotterdam, Raj Krichna s-a volatilizat în Polonia şi nu ne-a
mai r mas decât un singur fir de tors: Selim Attalah.
— S-a întors la Viena?
— Nu, unul dintre oamenii noştri din Madrid a verificat, se afl
la Marbella.
— Cam departe de Rotterdam.
— Evident, dar am r spunsul la întrebarea pe care mi-a i pus-o
azi diminea . Căpitanul Iakovlev merge mai lent decât
prev zusem. Pe 10 iunie se va afla cam la o sut de mile dep rtare
de Gibraltar. În aceast zon se includ Algesiras, Tangerul,
Tetouan-ul… Iar Marbella e la mai pu in de dou zeci de mile de
Gibraltar.
Malko îşi aminti de repatrierea lui în mare grab din Marbella
cu doi ani în urm .
— Spaniolii m cunosc, obiect el.
— Spaniolii au s v lase în pace, interveni sec Ron Clark.
Altminteri, li se aduce aminte c g zduiesc pe teritoriul lor un
criminal c utat de mai multe ri, domnul Selim Attalah…
Declanş m la nevoie o campanie în pres . Şeful biroului din
Madrid e îns rcinat s -i avertizeze în leg tur cu sosirea
dumneavoastr . Şi pe urm ave i cu prisosin dreptul s v lua i

7 În text cuvântul englezesc „overkill" – a ucide de dou ori.


43
o vacan , împreun cu contesa Alexandra, la v rul din Spania
Hohenloe…
— De ce Alexandra? Şti i c …
— Sunte i doar în misiune de observa ie. În felul acesta putem
vinde mai uşor gogoaşa spaniolilor.
Perspectiva de a sc pa de timpul groaznic care domnea Viena
nu-i displ cea lui Malko. S-o duc pe Alexandra la soare era ceva
ce-l tenta. Dar nu voia s-o implice într-o afacere care se putea
dovedi periculoas . Dup incidentul din Zelinka Gasse…
— Aş prefera s fiu singur, spuse el.
Ron Clark se încorda pu in.
— Please! Nu vre i s -mi face i acest serviciu? Trebuie s salvez
aparen ele în fa a spaniolilor.
— În acest caz, îl iau cu mine şi pe Elko Krisantem.
Turcul era pre ios, în postur de valet şi gard de corp. Un om
ca Attalah trebuie c era în alert … dup tot ceea ce se petrecuse
pe Zelinka Gasse.
— Absolut de acord! aprob Ron Clark.
— M tem s nu fac drumul degeaba, interveni Malko. Attalah
cred c n-are de gând s se amestece în afacerea Tony Pool –
Krichna.
— Exact, recunoscu şeful biroului CIA, dar el e în contact cu
Krichna şi dac ipoteza dumneavoastr se verific , el va fi la
curent.
— M-ar mira s mi se confeseze mie.
— Dumneavoastr nu. Dar exist o alt cale. Diviziunea
opera ional din CIA se intereseaz de mult vreme de Attalah. Au
reuşit s plaseze un agent secret pe lâng el. O cârti femel dac
m în elege i ce vreau s spun… A colaborat cu Cummings8 şi a
inut s lucreze pe cont propriu. L-am salvat odat via a şi i-am
stabilit un mic fond de rulment. Când Company are nevoie de
arme sovietice, ea e cea care le cump r de la Attalah. Oficial,
pentru rile din America Latin . Se numeşte Ann Grimm. E
metresa lui Selim Attalah.
O informatoare CIA metresa unui personaj din KGB… Şi de ce
nu, un general nicaraguan, agent CIA, nu fusese amantul unei
sandiniste? În cele din urm , femeia l-a asasinat…
— Nu-i chiar o corvoad pentru ea, remarc Ron Clark. Attalah
e departe de a fi un b rbat resping tor. Privi i.

8 Mare comerciant american de arme.


44
Îi întinse o fotografie color, luat în timpul unei serate. Malko
descoperi un b rbat cu p rul foarte negru, cu ochi luminoşi şi
tr s turi regulate. Un play-boy al Orientului Mijlociu. Ann Grimm
avea o misiune pl cut .
— Şi cum o voi putea contacta? întreb el.
— Joia, de fiecare dat , face cump r turi într-un butic din Porto
Banus, care se numeşte Lily Boo, îl l muri şeful biroului. Între
orele cinci şi şase. S fi i în fa a vitrinei cu un Manchester
Guardian sub bra şi s-o întreba i cât e ceasul.
— De ce tocmai un ziar englezesc?
— Marbella mişun de englezi, e unul dintre ziarele care se
g seşte cu uşurin .
— E o persoan sigur ?
— Total, afirm cu r ceal Ron. F r noi s-ar afla în şomaj, sub
amenin area de a fi lichidat de Attalah, care nu i-ar ierta
leg turile ei cu Company.
— Bine, spuse Malko. Plec mâine diminea .
— Am s v preg tesc dosarul. Pentru logistic , oamenii noştri
in biroul de la Madrid v vor contacta. Aten ie la Attalah. N-ar
şov i nici o secund s v ucid dac ar fi convins c inten iona i
s -i pune i be e în roate. Comisionul lui s-ar ridica la patru-cinci
milioane de dolari. El a omorât oameni pentru o sum de o mie de
mai mic .
Din nou, Malko se gândi la riscul poten ial pentru Alexandra.
Nu-i r mânea decât s se încread în steaua lui şi s procedeze cu
precau ie.
*
* *
Cerul era de un albastru orbitor, marea liniştit cât vedeai cu
ochii, iar betonul creştea în lungul drumului de coast într-un
ritm halucinant. Hotele, condominiuri, vile, r s reau din p mânt
ca melcii dup ploaie. Sudul Spaniei nu se schimbase. Malko lua
din Paris avionul direct pentru Malaga. Înc rcat pân la refuz ca
obicei. Malko se trezise într-o ambian de tineri atraşi de tarifele
de vacan ale companiei Air France. Puteai hoin ri prin toat
Europa pentru câteva sute de franci. Din fericire, condi iile de zbor
se amelioreaz sim itor.
Încetini, la volanul maşinii Seat, închiriate, când d du peste
panoul care indica intrarea în Marbella. Cu o uşoar strângere de
inim , gândind la Sharnilar.
Dotat probabil cu un al şaselea sim , Alexandra observ cu o
45
voce glacial :
— Ia te uit , aici ai întâlnit-o pe fata aceea care-şi scria pe
frunte „s rut -m ” ori de câte ori te vedea…
Malko prefer s nu r spund . Alexandra îşi încrucişase
picioarele lungi, de pe acum bronzate, dezvelite practic pân sus
de o rochie din jerseu Alaya, mulat pe ea ca o a doua piele.
Inchizi ia ar fi aprins pentru ea un foc de toat frumuse ea… În
spate, Elko Krisantem clipea des din ochi sub soarele orbitor.
Nebun de bucurie c sc pase de castelul din Liezen şi-şi reluase
serviciul activ. Bosumflat totuşi c , din cauza controalelor, nu-şi
putuse lua cu el Parabellumul Astra, dar strângând în fundul
buzunarului lasoul cu care strangulase pân atunci destule
persoane.
Turcul r mânea întotdeauna acelaşi ucigaş de temut, credincios
ca un câine labrador, t cut şi, ceea ce putea servi într-o Marbell
invadat de arabi, musulman.
Personalul din Marbella Club îl primi pe Malko de parc ar fi
plecat în ajun şi-l instal într-un bungalow cu o c m ru pentru
Krisantem. Alexandra îşi scoase rochia, îmbr c un costum de
baie dintr-o singur piesa, care imita minunat pielea de zebr , atât
de mulat pe ea c din spate p rea goal şi disp ru.
— M duc s m bronzez, anun ea.
Sau mai curând s se lase violat … Elko Krisantem îi arunc o
privire neagr . În ara lui, o femeie astfel îmbr cat ar fi fost
snopit în b t i. Nu putea pricepe indulgen a vinovat manifestat
de Malko. Un sfert de or mai târziu telefonul sun . Malko ridic
intrigat.
— Hi! se auzi o voce cu accent american. Eu sunt Sam. Curierul
din Madrid. Aş putea veni s v v d?
CIA nu-şi pierdea timpul. Cinci minute mai târziu, Malko v zu
debarcând un tân r cu ochelari, în inut sport, purtând o
valijoar . Îi strânse mâna lui Malko.
— V pândesc din bar de azi diminea , spuse el. Asta-i pentru
dumneavoastr .
Malko deschise valijoara metalic . Ea con inea în nişte alveole
de spum un pistol Beretta, prev zut cu amortizor, un Colt mic cu
cinci gloan e, într-un toc de piele, dou cutii de cartuşe şi o bomb
aerosol Solarcaine. Malko îl privi uimit.
— V teme i s nu fac cumva insola ie?
— Surprize, surprize! r spunse curierul. E ultima inven ie a

46
TD9.
Apuc bomba, o îndrept în jos şi ap s scurt pe vârf. Izbucni
un jet de fl c ri cu un şuierat surd, lingând marmura. Curierul
l s bomba din nou pe mas .
— Dac ap sa i pân la fund, bate pân la şapte metri, spuse
el. Are o înc rc tur care dureaz treizeci de secunde. Pe un soare
ca sta v pute i plimba peste tot cu ea, s-o l sa i în maşin . Dar
ave i grij s n-o împrumuta i.
Izbucni într-un râs vesel şi-i întinse lui Malko o foaie de hârtie.
— O mic semn tur şi am plecat s iau avionul pentru Madrid.
Good luck. Dac ave i nevoie de ceva, suna i la num rul biroului
nostru şi cere i-l pe Sam.
Un b iat cumsecade. Înainte de a ieşi, se întoarse şi rosti cu o
voce serioas .
— Aten ie! Selim Attalah e foarte periculos.

9 Tehnical Division.
47
Capitolul V

Selim Attalah ieşi din saun , copt numai bine şi plonja cu capul
înainte în mica piscin acoperit , al turat apartamentelor sale.
F cu o seam de mişc ri dup care se l s s pluteasc , privind
plafonul din altuglass care-i reflecta trupul puternic şi bine
între inut. Apa era pu in prea cald , dar aşa îi pl cea lui. Piscina
mare, exterioar , era rezervat oaspe ilor, dar în asta nimeni nu
avea voie s se scalde, doar dac ar fi fost în mod special invitat.
Un telefon aşezat direct pe jos începu s zbârnâie şi Selim se
deplas leneş prin ap ca s -l apuce.
— Sunte i chemat din Varşovia, anun o telefonist .
Sirianul se sprijini de marginea piscinei.
— Alo, Selim la aparat.
Leg tura era proast şi se întrerupea din când în când. În cele
din urm , auzi vocea lui Georgiu Ayotis.
— Totul merge bine, anun acesta din urm . Ave i cu ce s
scrie i?
Selim c ut în jurul lui. În aceeaşi clip , uşa apartamentului
s u se deschise şi ap ru o fat extrem de tân r , cu plete lungi şi
negre rev rsate mai jos de talie, cu o casc pe urechi şi un chip
care ar fi putut fi infantil f r enorma gur roşie şi ochii de un
negru lichid, insondabil.
În picioarele goale, nu purta decât un chilot de baie roşu care
p rea lipit pe fesele ei rotunde şi înalte. Sânii ascu i i şi plini ca
nişte obuze, erau de o rar frumuse e iar mersul pu in cam prea
languros ca pentru o copil de vârsta ei. Voit îşi accentua arcuirile,
de pe acum foarte pronun ate, p şind cu pântecul pu in înainte.
N-avea cincisprezece ani.
— Lucia! strig Selim. G seşte-mi ceva de scris!
Trebui s urle ca s -l aud , din cauza c ştilor.
F r s se gr beasc , se întoarse spre înc perile din care ieşise.
— Repede! l tr el.
Dar ea nu-şi modific viteza. Sirianul o cunoscuse închiriind o
orchestr de flamenco pentru o serbare pe care o d dea la el. Lucia
dansa cu mama ei. Dezl n uit . Când rochia ei cu nenum rate

48
volane roşii se învolbura, i se putea z ri triunghiul întunecat al
pântecului ei gol, deasupra coapselor mate. În seara aceea, lui
Selim Attalah i se t iase respira ia. Sub vagul pretext de a-i ar ta
casa, o dusese în dormitorul lui şi f cuse dragoste cu ea pe loc.
Lucia nu protestase. Îi propusese s r mân la el o vreme şi ea
acceptase. Cu tat l ei fusese şi mai simplu. 500000 de pesetas. O
„angaja” pe Lucia pentru dou luni…
Lucia devenise juc ria lui sexual privat cu o indiferen
insinuant . Aparent, nu ştia ce-i la un orgasm, dar era mereu
gata s se ofere st pânului ei sau celor indica i de el, uneori cu
c ştile pe urechi.
Sirianul o instalase într-o camer vecin cu a lui, devenit în
timp record un bazar de rochii, casete, discuri, pe care Lucia le
asculta cât era ziua de lung la c şti sau r mânea ore întregi
dinaintea magnetoscopului Samsung, cuplat la un televizor Akai
cu ecran plat, lipsindu-se de casete. O singur dat îşi manifestase
enervarea când telefonase tat l ei. Pe urm , îi spusese indiferent
lui Selim:
— Îmi duce dorul. Acum e obligat s fac dragoste cu mama.
Ca s-o lege mai mult de el, Selim Attalah o f cu s descopere
gustul cocainei. În camera Luciei se afla întotdeauna o farfurioar
de argint plin cu pudra alb şi o linguri de aur. Doza se
reînnoia în permanen . În unele seri, d dea, sonorul televizorului
Akai la maximum, inundând tot apartamentul şi începea s
danseze ore întregi cu privirile pierdute, învârtindu-se şi f când
piruete, provocatoare şi voluptoas . F r s -l bage în seam pe
Selim, care o poseda apoi ca un nebun în rochia ei roşie tras
direct pe piele.
Lucia ap ru din nou, cu un blocnotes şi un stilou în mân , le
arunc al turi de Selim, îşi scoase c ştile şi alunec în ap ..
Sirianul se apuc s noteze febril cifre şi numere de cod.
Leg tura cu Varşovia dur mai mult de un sfert de or , întrerupt
de înjur turi ar beşti şi englezeşti, ori de câte ori nu se mai putea
auzi nimic. În fine, Selim Attalah, lac de sudoare, l s jos stiloul şi
închise telefonul.
Lucia plutea ca un nuf r în apa c ldu cu sânii ca nişte
periscoape. Sirianul, euforic, înot pân la ea. O prinse de talie, o
ridic sprijinind-o de peretele mozaicat şi începu s -i fr mânte
sânii. Un impuls permanent c ruia nu-i putea rezista. Pieptul
acela tare şi dulce în acelaşi timp îi procura o senza ie fabuloas .
Lucia ridic ochii spre el şi rosti cu un glas egal:
49
— M doare!
— Tu nu po i s te gr beşti când î i cer ceva? Ea îi sus inut
privirea f r a r spunde şi f r a zâmbi. Sirianul o prinse de talie
lipind-o de el. Provocator, trupul ei începu s se frece de Selim,
c ruia i se usc dintr-o dat gura. Lucia era drogul lui. Continu
s -i fr mânte sânii, dar mai pu in violent.
— Aşa î i place?
Ochii negri r maser insondabili.
— Da.
Docil , Lucia îşi strecur o mân în ap , închizând-o în jurul
sexului lui Selim şi începu s -l mângâie.
Sirianul porni s gâfâie ca foalele unei forje. Cu o mân
ner bd toare smulse chilotul roşu, plonjând câteva degete între
coapsele Luciei, care nu reac iona. Ca un metronom ascult tor
continua s urce şi s coboare în lungul membrului pe care abia îl
cuprindea în mân .
Brutal, Selim o trase afar din piscin şi o duse spre un fotoliu
mare din r chit , acoperit cu un prosop. Fata îngenunche
întorcându-i spatele. Sirianul r mase în picioare jucându-se cu
sânii ei şi frecându-şi formidabila erec ie de crupa brun şi
cambrat . Telefonul sun din nou, dar Selim, pe punctul de a
exploda, nici m car nu întoarse capul.
Aplecând-o pe Lucia înainte, p trunse lent în vaginul elastic
plin de miere. De parc ea l-ar fi aşteptat. Sângele îi bubuia în
tâmple. Îi apuc din nou sânii, malaxându-i cu ochii închişi, ca
pentru a le aprecia mai bine consisten a. Apoi mâinile coborâr şi
se înfipser în şoldurile tinerei fete.
Se retrase mai încordat ca niciodat şi-i murmur la ureche:
— Câ i ani ai?
— Am s împlinesc cincisprezece.
Cunoştea r spunsul, bineîn eles. Îşi ap s sexul între pulpele
Luciei.
— Ai mai f cut dragoste aşa?
— Da, sufl ea, dar tu eşti prea gros…
— Iar tu o mic tic loas ! îi r spunse p trunzând în ea şi
ap sând-o cu tot corpul. Fata abia dac tres ri. Selim gâfâia,
pic turi de sudoare prelingându-i-se pe fa . Acest dialog f cea
parte din joc. Dup ce-şi atinse inta, reveni la sânii ei şi începu
s -i tortureze, strâns în teaca elastic şi îngust , abia mişcându-
se…
Apoi începu un du-te-vino din ce în ce mai gr bit. Docil , Lucia
50
se cambra.
— Eşti bine croit ! tun Sirianul.
Şi aceste cuvinte reprezentau un cod. Lucia, ducându-şi mâinile
la spate, le aşez pe fesele ei tari, deschizându-le şi mai mult
pentru a facilita o penetrare deja total . Doar acest simplu gest îi
smulse lui Selim un mârâit de pl cere. Gândurile i se înv lm şeau
în minte. Niciodat nu se sim ise atât de bine. Dolarii curgeau în
valuri, tr ia ca un rege şi intrase în posesia acestei juc rii
formidabile.
âşnitura de pl cere porni, irepresibil , iar el, în agita ia lui o
zdrobi pe Lucia de r chita fotoliului în clipa în care explod în
adâncul ei.
Fabulos!
Îşi savur pl cerea câteva momente, apoi se retrase şi porni
cl tinându-se pân la piscin unde plonja cu capul înainte. Apa
c ldu era delicioas . Lucia, liniştit , îşi lu c ştile, se întinse pe
marginea piscinei cu capul plin de cântece r guşite care vorbeau
de amor, de moarte şi de soare.
Selim se apropie deranjând-o din nou. Îşi ridic walkmanul cu o
privire întreb toare.
— Vom avea musafiri, o anun sirianul. Un om foarte
important. Datorit lui câştig bani mul i. Va trebui s te por i
foarte dr g laş cu el.
— Bine.
— Îi vom face o surpriz . În seara asta ai s dansezi.
— De acord, spuse ea.
Copila se întinse, împingându-şi sânii înainte, cu ochii într-ai
lui şi cu o lumin indescifrabil în ei.
Timp de o secund , Selim se întreb ce se petrecea în capul ei.
Mereu atât de docil , tratat ca o juc rie, devalorizat şi totuşi f r
s se revolte.
— Îmbrac -te, îi spuse deodat , mergem s cump r m.
Una dintre rarele ei bucurii. Devasta magazinele de rochii pe
care le purta odat şi pe urm le arunca la gr mad , într-un col a
camerei. Selim se întoarse în dormitor, f cu un duş, îmbr c o
c maş şi un pantalon de in, apoi consult notele luate pe telefon,
lucrând cu un minicalculator.
Cump r torul lui tamul avea nevoie de muni ie. De 7,69 pentru
39. Zece milioane de cartuşe, a o sut de dolari mia. Aici dispunea
de marja cea mai bun : de aproape 35%. Datorit unui şiretlic. În
rile occidentale cartuşele aveau un marcaj pe învelişul exterior
51
care indica anul. Cu cât erau mai vechi, cu atât pre ul era mai
sc zut.
În Est, nici un fel de marcaj. Puteau s aib şi dou zeci de ani,
nu se ştia, iar probele f cute pe un lot, la întâmplare, nu schimbau
mare lucru. Selim le pl tea în Polonia la pre ul minim. Iar cum
tamulul, care le cump ra, nu se pricepea deloc, i le factura la un
pre ridicat, de parc atunci ar fi ieşit din arsenal. Câştiga mai
pu in cu 5000 AK 47 a 160 de dolari şi cu 5000 AK 74 – ultima
versiunea a armelor Kalaşnikov cu lansatoare de grenade a 350 de
dolari bucata. Dar aproape tot atât cu un milion de cartuşe de
14,5, pentru mitraliere grele, a 5 dolari bucata.
Tamulul mai voia şi 500 de lansatoare RPG a 2000 de dolari cu
zece proiectile PG7 de fiecare lansator a 160 de dolari bucata.
Piesa cea mai grea o reprezenta SAM 7 care avea s -i permit
PLOT-ului s doboare elicopterele srilankeze şi rarele lor avioane.
Zece lansatoare reutilizabile a 17000 de dolari şi o sut de rachete
a 37000 de dolari bucata…
Evident, fiecare putea s doboare un elicopter care valora de o
sut de ori mai mult. Era o investi ie bun .
Ca prim el oferea un „end-user” verificabil la Qatar, pe care îl
pl tise cu 300000 de dolari. End-user-ul, document în care se
men iona destina ia final , teoretic , a armelor, îi fusese vândut de
c tre un oficial din Qatar. În caz de control vamal, în timpul
transportului, se putea verifica în ara de destina ie c transportul
era adresat corect… Persoane mai pu in serioase ca Selim utilizau
uneori „end-user-e” neverificabile cu care era mai indicat s se
evite un control serios. În acest caz, ara emi toare îl refuza.
Evident, ele costau mai pu in scump. Transportul pe ap c dea în
sarcina cump r torului. Pre urile fiind calculate franco porto
Varşovia. Înseninat, Selim o lu pe Lucia şi ieşir .
*
* *
Piscina mare, exterioar era de un albastru admirabil, protejat
de priviri printr-o balustrad de piatr . Pu in mai jos, în gr din ,
unul dintre oamenii lui veghea din umbr , înarmat cu un Uzi.
Pentru orice eventualitate. Altul se afla în cl direa de sus, acolo
unde-şi primea musafirii, inând sub observa ie Calle 21 B. Un al
treilea se afla în permanen dinaintea unui pupitru cu ecran de
control, orientat spre terenul de tenis, gr din şi dependin e.
Proprietatea se întindea de la Calle 21 B la Calle 2 B, care urca
c tre coline. Arhitectura maur , cam chinuit , era dezordonat ,
52
dar lui pu in îi p sa. Locuia în cea mai frumoas reşedin din
Nueva Andalucia. Pentru amenajarea ei îl adusese direct din Paris
cu un Boeing 727 particular pe reputatul decorator Claude Dalle,
care îi crease o ambian rafinat , unde elementele contemporane
se îmbinau perfect cu mobilele vechi.
Lucia îşi trase o rochie de jerseu hipermini şi-şi prinse coama
neagr într-o coad de cal. F r sânii aceia i-ai fi dat treisprezece
ani.
Selim luase un teanc de bani dintr-un sertar unde se afla un
Herstall cu paisprezece gloan e, cu un cartuş pe eava. Îşi f cuse
duşmani în Liban. Oameni în stare s ucid aşa cum ai aprinde o
igar . Le exterminase mişcarea la ordinul KGB-ului, f r s fie
informat de ce anume. O imagine îi r mânea mereu prezent în
minte: ucigaşi care r s reau de pretutindeni şi tr geau în rafale.
Ştia c dac aşa ceva s-ar fi produs, n-ar fi avut nici o şans . Era
vorba de profesionişti care ucideau de la vârsta de doisprezece ani.
La Marbella, se sim ea relativ în securitate, dar nu ieşea
niciodat f r body guarzii lui.
— Abdu!
Strigase şi imediat şoferul lui îşi f cu apari ia.
— Mergem în oraş, anun Selim. Ia-l pe Husein cu tine.
Mândru, Selim se propti în fa a şirului de maşini garate
dinaintea lui, pe Calle 21 B. Numai seara erau aduse în untru. Un
Range-Rover, trei Mercedes-uri şi Rolls-ul lui, un Corniche aurit de
la garnituri la barele de protec ie, tapisat în interior cu piele alb .
De pe cealalt parte a str zii, casa mic , alb , de la num rul 36 B,
în care locuise odinioar , îi reamintea drumul parcurs… Doar cinci
ani trecuser de când sosise la Marbella, fugind de ucigaşii
libanezi şi pe atunci avea pu ini bani.
KGB-ul ştiuse s -şi dovedeasc recunoştin a.
Lucia se instala în partea din fa a Rolls-ului, cu nişte ochelari
negri ca de star. Selim lu volanul, aruncând o privire înduioşat
spre c su a alb . L-o f cuse cadou metresei lui oficiale, Ann
Grimm. Ca s o aib la îndemân , fiindc Lucia nu prea ştia s
poarte o conversa ie. Şi, într-un anumit fel, o respecta pe Ann,
care-şi ducea via a ca un b rbat şi îndr znea uneori s -i
trânteasc uşa în nas. Când avea loc la Marbella o mare serata,
Khashuggi sau Macropulos, Ann f cea totuşi Impresie.
Hussein şi Abdu se instalar în spate; c m şi sport, ochelari
negri şi arme pe planşeul Rolls-ului. Selim coborî lent strada
salutând în trecere un englez b trân care f cea jogging, mai s -i
53
plesneasc inima. Nueva Andalucia num ra o groaz de vile
modeste locuite de englezi care f ceau fa cu greu invaziei
dolarilor şi petrolului ar besc. Selim sponsorizase construc ia
cazarmei destinate pentru Guardia Civil din Nueva Andalucia, fiind
un cet ean respectat.
Coborând drumul în zigzag spre San Pedro şi Porto Banus, se
întreba care putea fi cauza neliniştii ce-i încleşta gâtul. Poate
fiindc trata o afacere important cu un nou client. În meseria lui,
te temeai şi de umbra ta, amenin at în permanen de nepl ceri
grave. Nu avea numai prieteni. Or, aceast afacere era deosebit de
delicat . Îşi petrecuse seara precedent discutând cu Ann Grimm.
Aştept cuminte la stopul de pe drumul care ducea la Malaga
pentru a se lansa în circula ia dezordonat a hoardelor olandeze
britanice, care se ab teau asupra acestui litoral trist, dar însorit
toate anotimpurile. De zece ani, spaniolii inten ionau s
construiasc o autostrad , dar proiectul nu se mai materializase.
Pe colina de pe stânga, coloanele Casei Albe a regelui Faho
str luceau în soare, simbol al puterii suveranului saudit. Din zece
în zece metri, în lungul drumului, se afla câte o inscrip ie în arab .
Se întorseser maurii…
Via a era frumoas . Îşi l s mâna pe coapsa Luciei şi, f r s se
sinchiseasc de g rzile lui de corp, o strecur sub fusta ei.
— Vreau s mergem la Lily Boo, spuse Lucia.
Bineîn eles, magazinul cel mai scump.
*
* *
Malko îşi b u cafeaua spanioleasc , greu de înghi it în ciuda
celor trei linguri e de zah r, la barul Sinatra din Porto Banus,
printre fetişcane englezoaice roşii ca nişte raci. Pentru primul lui
contact, o l sase pe Alexandra sub paza lui Elko Krisantem la
Marbella Club.
La ora cinci f r zece soarele înc mai ardea. Cu Manchester
Guardian sub bra , porni în lungul cheiului. Buticurile se
înmul iser . Coti spre „col ul Rolls-urilor” un teren orizontal al
cheiului unde erau garate vreo dou sprezece Rolls-uri, toate în
nişte culori incredibile, al c ror evantai se completa cu un Ferrari
Testarossa de un roşu aprins şi de un Jeep Lamborghini de o sut
cincizeci de mii de dolari.
Buticul unde avea întâlnire cu Ann Grimm se g sea în cap tul
portului, ceva mai retras, cu o vitrin plin de rochii albe şi de
costume de piele în toate nuan ele. Ajunse în dreptul lui f r a se
54
gr bi, oprindu-se mai întâi dinaintea unui magazin cu decora ii
interioare, unde se etala o copie proast a unui salon cu preten ia
fi fost semnat de Claude Dalle. Nimic suspect; mul imea obişnuit
de turişti c rora li se scurgeau ochii privind la iahturi şi la Rolls-
uri. Se apropie de Lily Boo.
Pu ini clien i în interior. O fat foarte tân r , brun şi frumoas
încerca rochii de carnaval, înconjurat de trei vânz toare. Se opri
ceva mai departe, sprijinit de un perete şi deschise ziarul
Manchester Guardian.
Zece minute, dou zeci de minute, o jum tate de or . Probabil c
nu mai avea de gând s vin azi. Singura problem era c nu ştia
cum ar mai fi putut-o contacta pe Ann Grimm dac nu venea la
rendez-vous… Se hot rî s r mân pân la şase şi jum tate. Deşi
se însera, arşi a persista… Fata brun ieşi cu un enorm pachet şi
se dep rta spre port.
Câteva clipe mai târziu, o creatur sculptural se desprinse din
mul ime. O fa p trat cu nişte uimitori ochi albaştri, plete negre
cu reflexe ar mii, rev rsate mai jos de mijloc, o gur mare, bine
desenat . Purta un ilic alb legat în talie, l sându-i pântecul liber şi
o pereche de blugi scur i şi destr ma i din care ap reau nişte
pulpe lungi, suple. Lui Malko i se t ie respira ia! O frumuse e rar .
Necunoscuta se opri în fa a vitrinei magazinului Lily Boo.
Era oare Ann Grimm?
Malko îşi p turi ziarul şi se apropie de ea. Îl v zuse în reflexul
oglinzii şi mai înainte ca el s ajung în dreptul ei, se întoarse.
— Şti i cât e ceasul? o întreb el.
Tân ra femeie îl înv lui într-o privire lung , îşi îndoi bra ul
pentru a se uita la ceas şi apoi rosti în şoapt şi foarte repede:
— Nu-mi vorbi i, urm ri i-m de la distan , m duc în parcare.
Aici e pericol.
F r s -i aştepte r spunsul, se r suci pe c lcâie şi intr în
butic. Directoarea îi s ri în întâmpinare. Malko se cufund în
admirarea vaselor cu pânze. Cinci minute mai târziu, Ann Grimm
ieşi, mai hoin ri pu in prin port, apoi o lu pe una dintre
str du ele întortocheate care plecau din port. Malko, pe urmele ei.
Femeia ajunse în parcare şi urc într-un Ford Escort albastru
decapotabil.
Maşina lui Malko r m sese la intrarea în port. Se duse în fug
dup ea şi reg si Fordul în fa a lui Grey d’Albion. Ann Grimm
trecu prin tunelul de sub şoseaua Marbellei, ieşi pe lâng un
talcioc coborî în direc ia lui San Pedro. Conducea f r vitez , cu
55
plete în vânt. Malko – la o distan rezonabil .
Se întreba unde avea s -l duc .
*
* *
Drumul spre Ronda urca dup San Pedro, şerpuind printre
coline golaşe, pres rate cu noi urbanizaciones, unele mai hidoase
ca altele. Fordul parcurse trei kilometri, apoi coti la stânga pe un
drum particular care zig-zaga prin mun i acoperi i de stejari
mediteraneeni. Ann Grimm p rea s aib o int precis . Cele
dou maşini str b tur astfel câ iva kilometri şi în cele din urm
Fordul opri pe un drum desfundat în fa a unei ad p tori unde
ab tuser vreo dou zeci de cerbi şi mufloni.
Ann Grimm s ri din maşin şi se apropie de Malko, aşezându-se
al turi de el. P rea mult mai destins . P rul ar miu c zut în ochi,
gura mare şi roşie, picioarele lungi care ieşeau din şor o f ceau s
semene cu un fotomodel.
— Bun ziua, îl salut ea. Cu cine am pl cerea?
— Malko Linge. Nu vi s-a anun at sosirea mea?
Ann îşi scutur pletele ar mii şi aprinse o igar luat din
poşet .
— Nu, nu mai am un contact regulat cu Centrala, cu excep ia
acestor rendez-vous-uri stabilite dinainte; ar fi prea periculos.
Dac Selim ar b nui cine sunt cu adev rat, m-ar lichida f r
şov ire.
Glasul ei era calm şi m surat.
— Am fost trimis de biroul din Viena, o inform Malko. Ea
cl tin din cap.
— Niciodat n-am avut de-a face cu ei. Dar presupun c , dac
sunte i aici…
Un cerb travers drumul şi, liniştit de t cerea din jur se plant
la câ iva metri de maşin , observându-i. Aceast conversa ii
monden parc n-ar fi f cut parte din lumea înconjur toare. Malko
se l sa vr jit de frumuse ea tinerei femei. Hot rât lucru, mereu
întâlnea femei de excep ie. Înc una care ar fi putut s tr iasc ,
exploatându-şi frumuse ea în sensul bun al cuvântului şi care
prefera totuşi s îşi rişte via a.
Ce-i drept, ea nu avusese de ales…
— Cred c aduce i servicii serioase, fu de p rere Malko.
Ann Grimm s lt uşor din umeri.
— Sper. Am început s m satur de Marbella; la dou sau trei
s pt mâni, întâlnesc pe câte cineva aşa ca dumneavoastr , trimis
56
de Company la rendez-vous-ul de la Lily Boo. Îi comunic în
leg tur cu activit ile lui Selim Attalah. Nici m car nu ştiu dac
sunt utilizate informa iile mele.
— L sa i balt totul şi pleca i! o sf tui Malko.
— Sunt legat de mâini şi de picioare.
— De ce?
— Selim Attalah s-a îndr gostit de mine şi n-am cum s dispar;
vrea s ştie tot ce fac. E arab şi arabii sunt foarte posesivi…
Zâmbi când v zu expresia lui Malko.
— V spune i c îmi iau munca în serios! Dar Selim e foarte
seduc tor. Chiar şi f r ceea ce fac, cred c mi l-aş fi adus în pat…
Bineîn eles, conteaz şi restul, dar s faci dragoste cu el nu-i o
corvoad . Linişti i-v , cu toate astea nu-s îndr gostit de el şi nici
oarb .
— De ce v-a fost fric mai adineaori?
— O fat care tr ieşte la el în cas , Lucia, de asemeni metresa
lui se afla în magazinul Lily Boo. Cum nu iese niciodat singur
din oraş, el sau oamenii lui se aflau prin preajm . E foarte
b nuitor şi posed un al şaselea sim , ca to i cei care au tr it
amenin a i de pericole şi în clandestinitate. Nu vreau s -i trezesc
îndoielile… Aici, putem fi linişti i.
— Unde ne afl m de fapt?
— Pe proprietatea lui Adnan Khashuggi. Nu-i acas , iar
personalul nu mai da pe aici. Privi i, animalele astea mor de
foame…
Într-adev r, cerbii p reau înfometa i.
— Selim ştie c -mi place mult s viu pe aici şi prin urmare,
chiar dac m-a v zut plecând în aceast direc ie, nu-i grav, dar nu
putem r mâne mult vreme… Cum v-aş putea ajuta?
— Sunte i la curent cu o afacere de arme încheiat între Selim
şi un anume Raj Krichna?
Ann trase un fum din igar .
— Bineîn eles. Chiar şi asear mi-a vorbit despre ea. Krichna
soseşte azi cu un avion al lui Selim, de la Varşovia. Asta v
intereseaz ?
— Da, spuse Malko.
Încântat şi surprins. Tamulul venea la Marbella. Exista deci o
şans serioas ca drogul s nu ajung pân la Rotterdam.
Malko o introduse în contextul istoriei triunghiulare, subliniind
problema Rotterdam-ului. Ochii albaştri ai Annei Grimm nici nu
clipir , evadând uneori pentru a inspecta împrejurimile. Mereu în
57
gard … Când Malko termin , îi spuse pe gânduri:
— Curios, Selim m-a trimis în oraş s rezerv un apartament în
Puente Romano pe numele lui Tony Pool.

58
Capitolul VI

Tony Pool venea la Marbella! Malko îşi aminti de privirea pur a


lui Greg Bautzer, agentul special DEA. Conversa ia dintre Georgiu
Azotis şi Krichna c p ta o importan primordial acum. To i
protagoniştii dublei afaceri aveau s se reuneasc în sudul
Spaniei. Şi nu pentru a înşira perle.
— De unde vine ei?
— Din Bahamas, via Londra cu un aparat particular. Soseşte în
seara asta. Cam în acelaşi timp cu Krichna.
Un parcurs sinuos pentru a încerca s -i induc în eroare pe
agen ii DEA.
— De ce nu a tras la Attalah?
— Selim nu a vrut. Doreşte s -şi limiteze contactele cu Tony
Pool.
— Nu v-a pomenit de transportul de heroin ?
— Nu.
Se reuneau to i aici, pentru a trece la ac iune, evident. Dar unde
şi când?
Ann Grimm trase din igar .
— Înc ceva. Selim i-a cerut amicului s u din Saudi Trade Bank
s r mân pân târziu în seara asta la birou. Ca s -l întâlneasc
pe unul dintre prietenii lui.
— Cum procedeaz ei pentru a trece banii prin vam ?
Ann Grimm zâmbi amuzat .
— Selim îi trimite Rolls-ul lui la aeroportul din Malaga. To i
vameşii i-l cunosc. Nimeni nu-i va inspecta bagajele. Vameşul şef
se d în vânt pentru ceasurile mari de aur. Selim i-a oferit pân
acum vreo şase, probabil c le m nânc …
Ea se uit la al s u.
— Sunt nevoit s plec. Ce vre i s şti i?
— Când şi unde va avea loc livrarea heroinei. Sunt aproape
sigur acum c ea nu se va efectua la Rotterdam. Donald Mills şi
Tony Pool au fost probabil convinşi c DEA avea s fie pe urma lor
şi au schimbat planurile.
— Foarte probabil, spuse ea, dar nu sunt sigur c Selim ar

59
putea fi la curent cu aceste detalii. Problema nu-l priveşte. El vrea
banii pentru comanda de arme dup care le livreaz . Asta-i tot.
— Trebuie s face i în aşa fel şi s afla i, insist Malko. Lui Tony
Pool îl plac femeile. L-a i putea manipula cu uşurin .
Ochii albaştri nici nu clipir .
— Nu pot merge prea departe cu el, altminteri Selim s-ar putea
s nu-l vad cu ochi buni…
— Cum aş mai putea s dau de dumneavoastr ?
— În nici un fel. Eu am s v caut la Marbella Club. Am s dau
numele de Linda. Acum, trebuie s plec, r mâne i aici vreo zece
minute.
Se privir un timp în t cere f r s ştie cum s se despart . O
strângere de mân era prea oficial . Atunci, Malko depuse un
s rut pe degetele ei.
Ann începu s râd .
— Sunte i foarte tradi ionalist!
S ri din maşin şi se dep rta cu un pas rapid, punând pe fug
cerbii şi muflonii.
Fordul albastru disp ru într-un nor de praf. Malko se gândea la
sosirea lui Tony Pool. Regret din nou c o adusese cu el pe
Alexandra. N-avea nici un interes s -l întâlneasc pe ucigaş din
întâmplare. Faptul ar ridica o problem suplimentar şi o
amenin are serioas . Evident, cel mai simplu ar fi fost s o
expedieze în Austria. Nu inea mor iş, dar se vedea for at de
împrejur ri.
Alexandra îi întinse receptorul lui Malko, care tocmai intra în
apartament.
— Viena. Ron Clark.
Îşi relu imediat vopsitul unghiilor, îmbr cat într-un slip de
dantel neagr . Şeful biroului CIA din Viena era foarte agitat.
— Căpitan Iakovlev a trecut prin Bosfor, îl anun el. La cererea
noastr , turcii au cercetat cu aten ie documentul de bord şi l-au
fotocopiat. E un adev rat bazar plutitor, dar ei n-au remarcat
nimic suspect. Vi-l trimit prin biroul nostru de la Madrid. Ceva
nou în ceea ce v priveşte?
— Am f cut contactul cu omul nostru de leg tur .
Îl puse pe american la curent cu sosirea lui Tony Pool şi a lui
Raj Krichna, conchizând:
— DEA o s -şi dea cu pumnii în cap; sunt sigur c heroina va
transbordat înainte de Rotterdam. Ar trebui s -i preveni i.
— Niciodat ! lans şeful CIA. Dac n-o descoper ei înşişi, sunt
60
nişte tâmpi i. Deocamdat inem bine situa ia în mân .
„În momentul de fa Căpitanul Iakovlev intr în Mediterana,
relu americanul. În şase zile va fi în zona în care v afla i. Ave i
dreptate, va trebui s-o punem pe Ann Grimm la treab .”
— Şi pe urm ?
— Vom vedea ce va mai fi de f cut.
— A i ob inut ceva informa ii în leg tur cu incidentul de pe
Zelinka Gasse.
— Pu in, recunoscu americanul. Potrivit tuturor eviden elor,
KGB-ul local îl proteja pe Krichna şi toat infrastructura lui Selim
Attalah.
R mânea s spere c cei doi agen i nu aveau s -l urmeze pe Raj
Krichna la Marbella, unde ar fi putut în orice clip s -l identifice
pe Malko. Acest nou pericol poten ial îi reanim temerile.
— M v d obligat s-o trimit înapoi pe Alexandra în Austria,
anun el. Din cauza lui Tony Pool.
— Nici pomeneal , interveni categoric Ron Clark. Am avut
destule dificult i ca s v justific prezen a în Marbella fa de
spanioli. Dac r mâne i singur, v vor expulza în zece minute. În
plus, Spania nu-i Viena. Pool şi ceilal i vor fi obliga i s fie
pruden i.
— Exist riscul s dea peste ea din întâmplare.
— Inventa i ceva, dar trebuie s r mân acolo.
El fu cel care închise, împiedicându-l pe Malko s mai
prelungeasc discu ia.
Alexandra continua s -şi fac unghiile. Liniştit . Îşi ridic doar
pentru a zice:
— i-ai g sit aici pe vreuna dintre cocotele tale? Din cauza asta
vrei s te debarasezi de mine?… Dar, dac te incomodez, aş putea
oricând s ies cu acel Tony Pool. Datorit ie am mai avut eu de-a
face cu de-alde ştia periculoşi.
Privirea ei scânteia de furie. Ceea ce-i d du brusc o idee lui
Malko:
— Ai p strat num rul dat de Tony Pool? o întreb .
Ea îşi ridic ochii mirat .
— Da.
Hai s -i dai un telefon.
Ochii ei cenuşii se umplur de surpriz .
— Glumeşti?
— Nu. Ai s -i spui c eşti la Marbella. S fii pu in trist.
Precizeaz c nu eşti singur . Las -l s în eleag c i-ar pl cere
61
s fii curtat .
— Şi pe urm ? Are s vrea s m vad şi s fac dragoste cu
mine…
— Ai s procedezi tu în aşa fel ca s nu te întâlneşti cu el.
— Nu ine, f cu ea. Are s se prind . În cazul în care n-am s
m arunc în bra ele lui. Dac nu cumva chiar asta doreşti..
— Nu vorbi prostii, o cert Malko, furibund. Îmi dau seama
foarte bine c jocul e strâns, dar n-avem încotro. Dac pleci în
Austria, spaniolii m vor expulza. Dac ne întâlnim amândoi cu
Tony Pool, nu va mai avea b nuieli, ci certitudini. Bineîn eles îşi va
pune o serie de întreb ri, ştiindu-ne în Marbella. Dar probabil c a
fost informat de c tre recep ionerul hotelului Sacher c eram un
gentilom de ar … Asta ar trebui s -l linişteasc . Marbella e o
localitate prea mic , nu ne putem asuma riscul s d m peste el
din întâmplare.
F r s mai discute, Alexandra se duse şi lu num rul l sat de
Tony Pool şi-l sun .
— Mister Pool? întreb Alexandra.
— Who’s calling?
— Alexandra.
— Leave your full name and number. He will call you back10…
Alexandra închise telefonul dup ce îşi d du toate coordonatele.
— Nu l-am g sit acas !
Malko se sim ea uşurat. Ştia prea bine c aceast solu ie la care
recursese, comporta riscuri de toate genurile. Dar ceva îi spunea
c Tony Pool o va c uta cu telefonul.
*
* *
Selim Attalah era într-o dispozi ie excelent , jonglând în minte
cu milioanele de dolari. Boeing-ul lui numai ce aterizase la Malaga,
iar Raj Krichna avea s ajung la el peste o or . Lucia g sise la Lily
Boo o rochie de flamenco fantezi în care toate volanele erau aşezate
unul peste altul f r a fi cusute. La cea mai mic mişcare se
desprindeau, Tamulul o s înnebuneasc . Între jungla din avion şi
Marbella era o distan de ani lumin …
Sirianul ieşi din proprietatea sa, se asigur c pe strad nu era
nimeni şi b tu la uşa Annei. Tân ra femeie îi deschise imediat uşa
şi-l înv lui într-o privire incandescent . Pe Lucia o d du uit rii. O
strânse în bra e.

10 L sa i-v numele întreg şi num rul. V va suna el.


62
— Doamne, c frumoas mai eşti!
Mâinile lui erau peste tot, pip ind-o ca pe o marf . Ann îl
împinse.
— Aşteapt pu in. Trebuie s m schimb.
— Ai f cut rezervarea pentru Mister Pool?
— Da. Un apartament cu dou camere şi un living.
— Unde te-ai dus pe urm ? Hussein te-a v zut în port.
— M-am uitat pe la magazine şi pe urm m-am dus la cerbi.
Sunt pe cale s moar de foame, e groaznic.
Selim prea pu in îi p sa de cerbi şi de mufloni. O împinse pe
metresa lui spre dormitor.
*
* *
— Sper c ştii ce faci, îi spuse pe gânduri Alexandra lui Malko,
care tocmai se întorcea dup ce tr sese o rait prin port.
— De ce m întrebi?
— M-a sunat. De pe aeroportul din Malaga. Numai ce sosise,
superorganizat. Şi rapid.
— P rea mirat sau neliniştit?
— Nu tocmai. S-a comportat ca un nebun. L-am spus c ne-am
s turat de timpul mizerabil din Viena şi c am venit în Marbella la
un v r Hohenloe, singurul loc din Europa însorit la ora actual .
— Poart -l cu vorba şi nu accepta nici o întâlnire.
Alexandra îi arunc o privire ambigu .
— Cred c aşa ceva va fi dificil, f r a-i trezi b nuielile.
— Eşti destul de istea când vrei. În cel mai r u caz, dac într-
adev r î i va fi cu neputin s -l refuzi, aranjeaz s te vezi cu el
într-un un loc public.
Pentru a-şi potoli tensiunea, Malko deschise valijoara de arme şi
începu s introduc înc rc toarele. Înşuruba amortizorul pe
pistolul Beretta şi scoase din teac Coltul. Din clipa aceea se afla
în pericol de moarte. Nici Tony Pool şi nici Selim Attalah nu l-ar fi
cru at. Erau în joc milioane de dolari şi pielea lor. Se gândi la
cargoul sovietic care se îndrepta spre ei în acel moment, cu zece
noduri pe or şi cu mai mult de 200 de kilograme de heroin la
bord…
În Mediterana, erau zeci de porturi între Maroc, Baleare şi
Spania.
Alexandra trase pe ea cu mişc ri lente un ciorap negru care-l
netezi pe pulp mai înainte de a-l prinde în portjartier. R coarea
serilor din Marbella îi permitea unele sofistic ri.
63
Malko fix teaca Colt-ului de glezn şi-şi coborî peste
pantalonul de alpaga.
*
* *
Reflectoarele o luminau pe Lucia ca pe o scen şi cioc niturile
tocurilor de metal r sunau ca nişte ca nişte împuşc turi. O mas
mare de marmur , aşternut în patio, se d râm sub bucate.
Selim Attalah şi invita ii s i erau tol ni i pe canapele adânci
desenate de Claude Dale şi tapisate cu piele alb de o fine e
incredibil , iar felurile de mâncare, somptuoase, ale unei cinei cu
specific libanez, defilau f r întrerupere… Piureuri de maz re,
legume, buc i de carne în sosuri s - i lase gura ap , peşte, pui
frip i.
Selim Attalah ridic paharul plin cu Dom Perignon în direc ia
lui Raj Krichna.
— Pentru succesul cauzei dumneavoastr !
Tamulul schi un zâmbet pu in artificial şi ridic şi el paharul.
Nu-şi putea desprinde ochii de Lucia. Rochia ei era diabolic .
Partea de sus p rea lipit de sânii ascu i i, foarte r scroit , anume
pentru a pune în eviden lipsa sutienului. De fiecare dat când se
învârtea, volanele se ridicau descoperindu-i coapsele şi uneori
triunghiul sexului… Lui Raj Krichna i se uscase gâtlejul. Cu p rul
în ochi şi gura provocatoare, Lucia veni s se ml dieze în fa a lui,
satanic de pervers , f r a se l sa m car atins . Acel chip de
copil cu gura bosumflat şi corpul, pe care-l sim eai înclinat spre
dragoste, degajau o atrac ie incredibil .
Tamulul se aplec spre gazda lui.
— E teribil de frumoas …
— Cred c şi ea v place, îl asigur sirianul foarte serios.
— Lucreaz pentru dumneavoastr ?
— Locuieşte aici.
Ca pentru a-l încredin a pe Raj Krichna îşi l s mâna pe coapsa
Annei Grimm, aşezat la dreapta lui. Tân ra femeie era mulat
într-un compleu latex şi mai sexy decât rochia Luciei. Nu pierdea
din ochi cuplul pe care-l întâlnise cu o or mai devreme.
Tony Pool în c maş de m tase şi Diana, toat în negru, potrivit
obiceiului, cu p rul piept nat lins, cu profilul de pas re de prad
şi ochii ei galbeni uimitori. Dup prezent ri, nici unul dintre nu-şi
deschisese gura. Din instinct, Ann n-o putea suferi pe Diana. Cât
despre Tony Pool, ori de câte ori se uita spre ea i se f cea pielea ca
de g in … Dup cât se vedea, nu purta alte arme în afar mâinilor
64
lui enorme, noduroase şi a privirii reci şi distante de ucigaş.
Mânca pu in, mul umindu-se cu un J and B cu ghea , dar
Diana devora felurile de bucate, sc ldate în Dom Perignon. Cei doi
ar fi fost în stare s taie pofta de mâncare şi lui Satan.
Pu in mai jos, în gr din , oamenii lui Selim patrulau înarma i.
Tamul începuse s se destind . Datorit oamenilor lui, care
facilitaser formalit ile vamale, ştia c Tony Pool adusese cu el 2
saci de piele neagr depuşi în seiful Saudi Trade Bank. Probabil,
con ineau cincisprezece milioane de dolari. Gândul la aceşti bani îl
f cea s saliveze. Întreaga afacere se sprijinea pe umerii largi ai lui
Raj Krichna, c ruia îi c dea capul de oboseal , la stânga lui.
Drumul din Varşovia fusese lung şi tamulul nu mai rezista.
Mo ia frânt de oboseal cu b rbia în piept. Lucia disp ruse,
înlocuit de o muzic izvorât din difuzoarele invizibile, conectate
pe Akai-laser.
— N-a i vrea s v odihni i? îi propuse sirianul.
— Da, sunt obosit, accept Krichna.
— Am s poruncesc. S fi i condus în camera dumneavoastr …
Un servitor îl înso i pe tamul spre corpul de cl diri rezervat
invita ilor.
T cerea persista. Nimeni nu spunea nimic nim nui. Silueta
nesigur a lui Raj Krichna era urm rit din ochi. Şi Ann Grimm
voia s se culce. Se aplec spre urechea lui Selim.
— Am s te las; probabil c ave i nişte probleme de discutat.
El îi arunc o privire furioas .
— De ce? R mâi!
— Te aştept în camera mea, îi spuse Ann, s nu întârzii prea
mult.
Salut cuplul şi disp ru la rândul ei.
Un alt servitor ap ru cu o sticl de Gaston de Lagrange pe tav .
B ur cu to ii. Coniacul destindea atmosfera. Tony Pool, mereu
prudent, o întreb pe gazda lui:
— ÎI cunoaşte i de mult vreme pe Raj Krichna?
— Da, min i Selim. E o persoan foarte serioas . Am mai f cut
afaceri împreun .
Nu îi era cunoscut neîncrederea visceral a trafican ilor
droguri. Diana fuma f r s scoat nici un cuvânt, cu ochi ei
galbeni îndrepta i asupra sirianului, Tony Pool întreb pe nepus
mas :
— Cine e femeia aceea?
— Ann?
65
— Da. Nu-mi prea place.
— Lucreaz cu mine, îl l muri sirianul şi e metresa mea. Îmi
vinde armele în America Central . De ce?
Tony Pool lu o bucat de raat-lukum şi o mânc mai înainte de
a r spunde.
— Nu ştiu, articula el f r grab , am eu un al şaselea sim .
Datorit faptului c am avut mereu în cârc agen ii DEA. Femeia
asta nu-mi miroase a bine. Şti i de unde vine? Cu cine a lucrat
înainte? Nu cumva a fost infiltrat ca s v spioneze?
Ghicind jena gazdei lor, Diana rosti zâmbind:
— S nu-i da i aten ie. Tony n-are încredere în nimeni…
— Eu am în Ann, f cu Selim cu un râs pu in crispat.
Mai b u un gât de Gaston de Lagrange, ca s -şi fac de lucru.
Nu putea suferi aceast conversa ie. În acelaşi timp, realiz c ştia
prea pu ine lucruri despre Ann. Dar niciodat nu se ridicase
problema şi, dac ar fi inten ionat s -i pun be e-n roate, ar fi
f cut-o de mult. Dar atitudinea celor doi trafican i îl tulbura. Îşi
aduse aminte de starea lui proast din timpul dup -amiezii.
Tony Pool îşi termin paharul şi trase adânc aer în piept.
— OK, mergem şi noi la culcare! Mâine punem lucrurile la
punct.
— Veni i la piscin când dori i, le propuse Selim.
Îi conduse pân la Rolls, unde Abdu dormea cu pumnii strânşi
şi îi privi gânditor cum pleac . Oamenii ştia îi f ceau fric . Se
întreba ce raporturi puteau fi între ei. Aveau camere separate dar
totul demonstra c erau foarte intimi. Privirea femeii era cea a unei
cobra. Ar fi dorit ca totul s se termine cât mai repede şi intr
cas .
Ann îl aştepta privind o caset pe Akai. Goal .
— Nu-mi plac oamenii ştia, spuse ea.
— Nici ei nu te plac, recunoscu Selim dezbr cându-se. Dar mie
prea pu in îmi pas .
Se hr nea cu spectacolul oferit de metresa lui. Se întinse de
al turi de ea o prinse de ceaf şi-i aplec fa a spre pântecul lui.
Docil , îndeplini ceea ce aştepta de la ea, îngenunchiat pe pat.
Sprâncenele lui Selim se ridicar dintr-o dat sub mângâierea
cald a gurii ei… Avu un gând şi pentru tamul.
M car de s-ar petrece totul cu bine în ceea ce-l privea.
*
* *
Arcuit, cu trupul acoperit de sudoare, Raj Krichna copula ca un
66
bolnav, cu mâinile înfipte în coapsele fragile ale Luciei, f cându-şi
sexul s intre şi s ias cu încetineal . Gâfâia, inconştient de
actele sale. Era pentru a treia oar când f ceau dragoste cu ea şi
avea impresia c n-o s se mai termine niciodat .
Fusese, surprins s-o descopere lungit în patul lui, în costumul
de dansatoare flamenco. Se ridicase şi se apropiase de el
întrebându-l în engleza ei scâlciat :
— Vre i s dansez pentru dumneavoastr ?
Raj avea gura prea uscat pentru a-i r spunde. F r un cuvânt,
o împinse spre pat, malaxându-i sânii cu toat palma, cu o erec ie
de mareşal. Toat oboseala i se spulberase. O scotocise pe sub
rochia lung şi roşie, g sindu-i sexul gata s -l primeasc , ceea ce-l
înnebunise. Se aruncase pur şi simplu asupra ei.
Lucia nici m car nu avusese timp s -i ofere gura. Raj Krichna
se înfundase în pântecul ei, posedând-o cu energia unui copil
c ruia îi este fric s nu i se ia juc ria. Explodase în câteva
secunde, dup s pt mâni de abstinen şi r m sese siderat,
frustrat de pl cere, f r s în eleag ce i se întâmplase. Mai
avusese el de a face cu prostituate, aduse de negustorii de arme,
dar niciodat cu una ca Lucia… Aceasta se desprinsese uşor de el
şi, îngenunchiat ca o vestal , îi luase în gur sexul dezarmat.
Tamulul închisese ochii, m rginindu-se s exploreze cu mâinile
lui musculoase corpul admirabil al tinerei gitane. Formele ei suple,
dulcea a şi culoarea pielii îi aminteau de femeile din ara lui.
N-a fost nevoie de prea mult vreme pentru a-şi rec p ta
vigoarea. De data aceasta, Lucia se rotise languros pe o parte şi el
o penetrase ca un animal îngenunchiat în spatele ei. O tatonase cu
timiditate, dar Lucia, cu un gest hot rât îi apucase sexul
ghidându-l spre deschiderea dorit de el.
Raj Krichna o penetrase cu un strig t de strangulat. Dintr-o
dat , împingându-şi sexul gros şi scurt cu toat greutatea celor
nou zeci de kilograme ale lui… Se aşteptase la proteste, dar Lucia
se mul umise s se mai aplatizeze pu in, murmurând:
— Mai tare, mai tare. F râm -m !
Atunci, Krichna se dezl n uise, f când ceea ce-i cerea pân ea
pân explod … Pu in mai târziu, Lucia reluase atacul mângâind
mai întâi corpul musculos şi puternic, umerii largi ai tamulului, cu
o expresie admirativ .
— Cât de puternic eşti, îi şoptise ea.
Pentru asta fusese ales c petenie.
Încet, încet, mângâierile Luciei devenir mai precise şi, spre
67
încântarea lui, tamulul îşi reg sise virilitatea. Nu se mai putea
desprinde din aceast ultim îmbr işare. Lucia era satanic . Ori
de câte îl sim ea c se apropie de orgasm se oprea pentru a reduce
presiunea şi apoi o lua iar de la cap t. Raj Krichna nu mai putea.
Lucia îl lu în gur pân ce îi d rui ultimele scântei de erotism.
Ca o fantom , ea se ridic , îşi netezi rochia şi ieşi din camer în
picioarele goale. Tamulul se uit la escarpenii roşii arunca i pe
covorul de Portugalia.
Punându-şi în minte s nu plece din Marbella f r Lucia.
*
* *
Ad postit în spatele unui ziar spaniol, din care nu pricepea nici
o iot , Elko Krisantem bea o cafea la piscina Puente Romano. La
zece metri de el, Tony Pool şi Diana f ceau acelaşi lucru. În ciuda
fântânilor care mai r coreau aerul, temperatura devenise
groaznic . Avea s fie o arşi cumplit … Turcul nu trebuia s -l
piard din ochi pe american pân la sfârşitul zilei. Pe sear , Malko
îi ceruse s se duc la moschee pentru a încerca s între în
leg tur cu oamenii lui Selim Attalah. Cu cât aflau mai multe cu
atât era mai bine. Calitatea de musulman a turcului putea facilita
considerabil lucrurile.
*
* *
— Privi i ce frumoas e via a aici!
Selim Attalah ar ta cerul albastru, vegeta ia luxuriant , marea
în dep rtare. Al turi de el, Ann, mulat într-un costum de baie
auriu sem na cu o reclam de turism… Tamulul îl aprob euforic,
f r s -şi fi revenit cu totul dup seara precedent . Nu îndr znise
s întrebe unde era Lucia. Şi ca printr-o minune, ea ap ru, în
picioarele goale, cu un sari în jurul taliei şi sânii descoperi i,
împungând ca nişte obuze. Raj crezu c are s moar .
Cu mişc ri perfect fireşti, ea îl s rut şi se întinse lipit de el.
Sirianul încerca o vie satisfac ie. Pe unul îl avea la mân . Şi era
prima verig a lan ului. Cel prin care aveau s soseasc dolarii..
L s se scurg câteva secunde mai înainte de a întreba:
— Sunte i mul umit de materialul pe care l-a i v zut la
Varşovia?
— Perfect, afirm Raj Krichna.
O nou pauz , dup care sirianul continu cu o voce
indiferent :
— În ceea ce v priveşte, nu ave i nici un fel de probleme?
68
Coapsa Luciei era lipit de cea a tamulului, care se întreba dac
nu avea s fac imediat dragoste cu ea. Dar nu voia s strice
atmosfera.
— Totul se va desf şura cum nu se poate mai bine! afirm el. La
sfatul domnului Pool am modificat modul de operare, pentru c ei
avut o mic problem la ei, în Statele Unite. Sirianul ciuli urechea.
O problem , aşa ceva nu-i pl cea deloc…
— Aha…
— Dar nu-i nimic, f cu Krichna. Suntem obişnui i! Din Delhi
sunt multe v mi de trecut, dar noi reuşim…
— Îi pl ti i?
Tamulul se umfl în pene.
— Nu, nu…
Vrând cu orice pre s-o epateze pe Lucia, se lans într-o relatare
detaliat a transportului de heroin înc din laboratoarele din New
Delhi. F r s -şi dea seama c era pe cale s dea la iveal o serie
de secrete. Dar ce conta, Selim era partenerul lui şi nu avea s -l
denun e. Iar dac voia s i-o cear pe Lucia, trebuia s se pun
bine cu el.
Ann, lungit , fuma liniştit , cufundat într-o revist .
*
* *
Difuzorul de pe plaja clubului Marbella anun a cu un timbru
nazal:
— E chemat la telefon domnul Linge.
Malko se gr bi s r spund , l sând-o pe Alexandra înconjurat
de o turm de machos. Tony Pool sunase de trei ori dar ea nu mai
d duse nici un semn. Trebuiau s se hot rasc într-un fel.
— Alo? Aici Malko Linge.
— Linda la aparat. Pe la şase, în acelaşi loc ca ieri, rosti vocea
Annei, am ceva important s v spun.
Şi închise aproape imediat.
*
* *
Dup plecarea lui Malko, Alexandra mo ia în şezlong când un
b iat de la Marbella Club veni s -i înmâneze un plic închis. Îl
deschise şi citi cele câteva rânduri.
Veniţi să bem, împreună cu o prietenă de-a mea, un pahar la
Puente Romano în seara asta pe la şapte. Tony.
Alexandra împ turi biletul, gânditoare şi perplex . Neştiind înc
dac va da curs invita iei lui Tony Pool. Ceva tulbure din ea îi
69
d dea ghes, dar se temea de consecin e…

70
Capitolul VII
Canicula îi gonise pe cerbii şi muflonii din luminişul unde
Malko o întâlnise în ajun pe Ann Grimm. Coborî din maşin ,
imediat asaltat de o arşi inuman , cu urechile vâjâind de târâitul
greierilor. Nici o adiere. Aerul era atât de uscat încât p rea gata s
ia foc.
Malko avea impresia c se afla la cap tul lumii. Vegeta ia s rac
a stejarilor de coast , absen a oric ror locuin e şi mun ii dep rta i
şi golaşi sporeau impresia de solitudine. Şase şi zece… Malko urc
din nou în maşin şi d du drumul la aerul condi ionat. N-avea
rost s -şi ude c maşa de voal… Verific prezen a Colt-ului prins la
glezn , sub pantalonul de alpaga albastr .
Încerc s -şi goneasc din minte riscul cocteilului exploziv
reprezentat de Alexandra – Tony Pool. Ghicea în tân ra femeie
fascina ia tulbure ce i-o trezea ucigaşul american. Malko era
st pânit de o presim ire rea. Tony Pool era periculos pân şi prin
farmecul lui.
Zgomotul unui motor îl f cu s întoarc privirea.
Micul Ford albastru, decapotabil, se hurduc ia prin hârtoape.
Se opri lâng Set-ul lui Malko şi Ann Grimm coborî, toat
îmbr cat în alb, într-o bluz şi o minijup din jerseu, în picioare
cu balerini de pânz . Ca o fetişcan . Se instala al turi de Malko cu
un suspin de uşurare.
— Ce c ldur !
— Am fi putut s ne vedem în alt parte.
— Nu, în oraş e prea periculos. Selim are mereu oameni
pretutindeni iar eu sunt prea cunoscut .
Cu în l imea ei de un metru şaptezeci şi cinci, cu uimitorii ei
ochi albaştri şi silueta de top-model, n-ar fi putut trece
neobservat .
Aprinse o igar şi lui Malko i se p ru c era mai încordat ca în
ajun.
— Am o informa ie important , îl anun ea. Heroina e ascuns
în ambalajele cu stafide, grupate într-un singur container pe
Căpitan Iakovlev. Containerul a fost înc rcat la Kabul şi
transportat pe cale terestr pân la Odessa. Heroina e comprimat
din cauz ocup o treime din volumul ei normal. Ambalat în

71
pungi de câte un kilogram. Fiecare pachet con ine zece pungi.
— Cum de a i aflat toate astea?
Malko era uluit de o asemenea precizie.
— Tamulul, f cu Ann. Selim i-a pus-o în bra e pe Lucia, mica
gitan de care v-am vorbit, iar el a înnebunit. În diminea a asta a
vrut s-o fascineze şi ne-a inut o prelegere asupra modului în care
se transporta drogul…
— Cine era de fa ?
— Slim şi cu mine. Şi Lucia, bineîn eles, dar ei prea pu in îi
p sa.
— A i aflat unde urmeaz s descarce?
— Nu. Asta-i o treab între Raj Krichna şi Tony Pool. Selim nu
vrea s se amestece. Bineîn eles, probabil c are s afle. Dar eu n-
am încredere în Pool. Ieri sear m-a cercetat într-un mod ciudat.
— Nu poate s ştie nimic în leg tur cu dumneavoastr , spuse
Malko. Dac acoperirea pe care a i avut-o pân acum a rezistat
fa de Selim…
Ann Grimm sufl lent fumul igaretei.
— Nu. E vorba de altceva.
— Ce anume?
— Nu ştiu. Un al şaselea sim . Aşa i-a spus lui Selim.
— Şi el?
— El are încredere în mine. Am f cut atâtea afaceri împreun .
Nimic n-ar putea dovedi leg turile mele cu Company.
Malko se uit la ea: era superb , apetisant , cu ochii ei albaştri,
maxilarul energic, coapsele lungi, musculoase şi bronzate, pieptul
plin. S n toas pân -n vârful unghiilor. i-o imaginai pe un teren
de tenis. Sau goal într-un pat, pe cale s fac dragoste. Dar nu
traficând arme. Via a e tare ciudat .
— Acum, trebuie s afl m unde vor debarca heroina, spuse
Malko. Ideea de baz e de a distruge drogul pentru ca Raj Krichna
s nu aib cu ce pl ti armele.
Ann Grimm îşi ridic o şuvi de p r.
— În felul acesta leza i interesele lui Selim. Aten ie, e periculos.
— Ştiu, o asigur Malko.
— Fi i cu b gare de seam , repet ea. E un animal s lbatic, o
brut . A fost crescut pe str zile Beirutului. Nu-i dotat cu nici un
pic de sensibilitate. Chiar şi pe mine m-ar lichida f r o clip de
ezitare, dac ar fi nevoie.
— Fi i liniştit . Asuma i-v un risc minim, nu v avem decât pe
dumneavoastr …
72
Ann Grimm scutur uşor din cap:
— Aş vrea s fie ultima mea misiune, aici. Am obosit s tr iesc
atmosfera asta. Încep s m lase nervii. Ori de câte ori Selim vine
la mine, m întreb dac nu cumva a aflat ceva.
— Oricum, promise Malko, dac reuşim, ar fi mai prudent s fi i
repatriat , fiindc Selim şi-ar da seama rapid cine ne-a informat.
— Şi nu numai el, oft tân ra femeie. Mai e şi Tony Pool. El m
sperie şi mai tare. Acum, trebuie s plec. Hai s fix m o întâlnire.
E mai simplu decât s v telefonez. M tem s nu-mi fie pus sub
ascultare aparatul.
— S ne revedem tot aici?
— Nu, posed un mic apartament în port, pe care-l închiriez
englezilor. Deocamdat , sunt pleca i. Pe calle Romero la num rul
22, în spatele jetelei din sud.
Scotoci în poşet şi îi întinse o cheie plat .
— Mâine la şase, stabili ea. Dar s fi i acolo mai dinainte.
Nimeni nu trebuie s ne vad împreun . Good buy!
Se uit dup ea cum se îndep rteaz , cu inima strâns . Brusc i
se p ru c -i vulnerabil . Şi totuşi, în fiecare sear , sau aproape, ea
se afla în patul lui Selim Attalah. Malko aştept pân ce Ford
Escort-ul disp ru printre stejarii mediteraneeni. Câ iva cerbi se
uitau la el, p scând melancolic ultimele fire de paie uitate prin
fundul ieslelor cu coastele împungând pe sub pielea brun .
*
* *
Tony Pool îşi coborî binoclul, împ r it între bucuria de a fi avut
dreptate, o furie oarb şi o team surd . Al turi de el, Diana
Mangan sem na cu spectrul mor ii, cu p rul ei lins şi privirea
feroce de şopârl .
— Ce tic loas , şuier ea. Cum de ai ghicit?
— N-am ghicit, bomb ni Tony Pool, am sim it.
Aşa era. Nici un fapt precis nu-l îndrumase pe aceast pist .
Doar intui ia lui de animal s lbatic h ituit. F r s stea pe
gânduri, hot râse s-o urm reasc pe Ann Grimm, când tocmai se
ducea s profite de piscina sirianului. BMW-ului lui închiriat se
încrucişase pe Cale 2 B cu Escort-ul care cobora. Abia avu timp s
întoarc şi s se strecoare în spatele lui în circula ia intens de pe
şoseaua Marbella-Cadiz. Fusese foarte prudent, inându-se cât mai
departe şi terminând parcursul pe jos, maşina lor r mânând
ascuns într-o vâlcea.
— Pentru cine lucreaz ei? întreb Diana.
73
— Habar n-am. Pentru DEA sau al i idio i.
— Şi dac o fi fost o simpl întâlnire amoroas ? suger f r
vlag Diana. Poate c s-o s turat de arabul ei.
Tony Pool o fulger din priviri.
— Nu fi proast ! Asta-i perechea, tipei pe care am curtat-o la
Viena. Nici vorb de coinciden . Şi tic loasa mai are îndr zneala
s -mi telefoneze! Iar eu care am crezut-o!
— Dac tipul e din DEA, de ce te-a sunat ea?
Un zâmbet ironic lumin fa a bronzat a americanului.
— Nu-mi dau seama înc . Poate chiar vrea s fac dragoste cu
mine. Sau e un om de leg tur .
— Ce neruşinat !
O luar înapoi! Pe drumul plin de hârtoape, cu gura uscat
c ldur şi hainele lipite de piele. Diana Mangan se ag de bra ul
lui Tony.
— Am s -l sun pe Donald, spuse ea. Cred c ar trebui s-o l s m
balt . Am mai avut pân acum o alert cu negrul care ne spiona,
iar aici d m peste o delatoare din DEA. E prea mult.
Tony Pool se opri brusc, crispat de turbare.
— V d c n-ai de gând s - i ii gura! Ce s le spunem celor care
revând drogul dac ne întoarcem cu mâinile goale?… Ca nu mai
vorbim de banii pe care i-am învestit pân acum afacerea asta…
Crezi c Donald o s mi-o ierte?
C rase dup el cinsprezece milioane de dolari cash din State
Unite şi n-avea de gând s-o ia de la cap t în sens invers. O
înc rc tur aşa de mare nu se g sea în fiecare zi. Şi mai ales
heroin frumoas , cenuşie, la un pre competitiv. Diana nu mai
insist . Cunoştea înc p ânarea feroce a lui Tony în cazuri dificile
şi, de fapt, avea încredere în el. Dac mai r m sese înc în via ,
însemna c avea unele calit i.
— Mi-e sete! f cu el.
Urcar în BMW-ul lor şi pornir pe drumul sinuos printre
colinele pustii. Diana remarc :
— Crezi c tipa are s vin la întâlnirea pe care i-ai fixat-o? Ne-
am distra de minune.
Saliva de pe acum. Imaginându-şi bormaşina drag amantului
s u, afundându-se în corpul superb al femeii curtate la Viena.
Dar Tony ridic din umeri.
— Nu fi idioat ! Tipul ei face parte din DEA şi ar putea s -i
alerteze pe spanioli, dând totul peste cap.
— Şi atunci, ce facem?
74
Ieşir pe drumul spre Ronda şi Tony Pool l s câteva camioane
s treac mai înainte de a-i spune Dianei f r a r spunde de fapt
la întrebarea ei:
— Prinde- i centura de siguran !
Ea îi arunc o privire veninoas .
— Sper c nu avem probleme?
Dispre uitor, Tony o ciupi de pulpa c rnoas .
— Idioato! Pe aici e plin de „guardia civil”. Nişte obseda i de
centur . Nu merit s ne facem remarca i…
Diana şi-o prinse pe a ei în sil . Trei viraje mai departe, z rir
doi motociclişti în alb al turi de maşin ria lor, pândind toate
vehiculele. Diana îşi înghi i furia. Tony era cel mai tare. Fascinat ,
îi privea mâinile. Visând s le vad strângând gâtul frumoasei
vieneze. S-ar ocupa ea de bormaşina…
— Ai de gând s -i vorbeşti lui Selim? întreb ea.
— Da.
— N-are s te cread .
— Am eu o idee ca s -l conving, f cu americanul.
— Şi „logodnica” ta?
Tony râse feroce.
— Sper c are s vin . Am s-o înv eu s -şi mai bat joc de
Tony Pool… Dup aia, mergem s -l vedem pe Selim.
Când îi vorbea în felul sta era un semn c furia pusese
st pânire pe el. Diana îl privi cu nelinişte.
— Don’t get carried away11!
— Mi s-a f cut poft s beau un J and B mare, spuse Tony Pool.
Cu mult ghea .
*
* *
Neavând încredere în telefonistul din Marbella Club, Malko intr
cu câteva monede într-o cabin de pe Porto Banus, unde domnea o
c ldur de crematoriu încins… Aştept cu stoicism pân ce o
secretar prea timid îl smulse pe Ron Clark din reuniunea la care
participa. Pentru a nu-i pune în tem pe spanioli, şeful biroului
din Viena continua s -i serveasc de leg tur . În felul acesta,
Malko nu avea nici un contact direct cu CIA din Madrid, putea
pretinde c -şi petrece o vacan liniştit la Marbella. Primi totuşi
printr-un plic special documentele de transport de pe C pitan
Iakovlev. Expediate din Madrid.

11 P streaz - i sângele rece.


75
— Ştiu unde se g seşte heroina, îl anun Malko, de îndat ce-l
ob inu la telefon pe şeful biroului.
Ron Clark explod de bucurie.
— Formidabil! La vom demonstra celor din DEA c noi suntem
mai tari ca ei.
Malko turn o c ldare de ap rece peste entuziasmul lui.
— Căpitan Iakovlev este totuşi un cargou de cincisprezece mii de
tone, remarc el. Ceea ce reprezint aproape patru sute de
containere… Manifestul n-are cum s ne indice unde anume este
containerul c utat de noi. În plus, e dificil s urci la bord în mod
oficial, chiar şi într-un port prieten. E un vas sovietic, s nu uit m
asta. Şi noi nu ştim unde se va face transferul drogului. Dac -l
realizeaz în larg, suntem neputincioşi.
„Am s examinez manifestul pentru a vedea ce num r poart
containerul care con ine transportul de stafide”.
— Superb! aprob americanul.
— Pe urm trecem la abordajul cargoului.
Ron Clark râse politicos.
— Nu vom ajunge pân acolo. Va trebui s aştept m atâta
vreme cât nu posed m informa ia de baz : locul transferului.
Pentru c suntem practic siguri c el nu se va realiza la
Rotterdam.
— Nu-l preveni i pe Greg Bautzer?
— Nu.
R spunsul c zu ca un cu it de ghilotin . Malko nu mai insist .
De altfel, agen ii din DEA erau b ie i destul de mari în stare s se
descurce şi singuri.
— Unde se afl Căpitan Iakovlev? întreb el.
— E pe cale s str bat canalul Corintului. Îl inem sub
observa ii prin diferite mijloace. De îndat ce va ieşi, va fi preluat
de unul dintre submarinele noastre, c ruia i-am comunicat
„semn tura” lui sonar. În felul acesta, nu se va sim i observat,
cum ar fi fost cazul dac ar fi fost urm rit de un vas de
suprafa … Primesc pozi ia lui de dou ori pe zi. Când o mai vezi
pe Ann?
— Mâine, spuse Malko.
— Şi Tony Pool?
Malko îl puse la curent cu tentativele americanului de a o
contacta pe Alexandra. Ron Clark p rea profund perturbat.
— Nu-mi place deloc treaba asta, observ el. Împiedic orice
întâlnire.
76
Asta era şi inten ia lui Malko…
Nu-l neliniştea absen a Alexandrei: trebuie c se dusese s fac
târguieli în port. Era ora.
Ieşi din cabin cu c maşa de voal lipit de spinare din cauza
transpira iei. Temându-se în sinea lui de felul cum avea s
reac ioneze Alexandra.
*
* *
Alexandra p trunse în gr dinile din Puente Romano, cu inima
bubuind în piept. Pentru aceast întâlnire se l sase în seam
destinului, promi ându-şi s -i vorbeasc de ea lui Malko dac se
întorcea mai înainte de ora prev zut şi dac nu, s se duc …
Se uit în jurul ei. Nimeni în preajma piscinei. Deodat , o
siluet în alb şi negru se ridic dintr-o gr din la acelaşi nivel cu
apartamentele de la parter.
— Alexandra!
O femeie îi ieşi în întâmpinare. Ochii ei galbeni se îndreptar ea,
înv luind-o într-o privire p trunz toare. Îi întinse mâna.
— Bonjur. Eu sunt Diana Mangan, prietena lui Tony Pool. V
aşteptam. Sunte i Alexandra, nu-i aşa?
Purta o fust neagr , despicat pe laturi, foarte strâmt şi o
bluz din satin alb, foarte gros. P rul foarte lins îi decupa
tr s turile fe ei.
— Da. Tony Pool nu-i aici? întreb Alexandra, disimulându-şi o
mic spaim .
— A întârziat, o l muri Diana Mangan cu un surâs seduc tor.
Veni ii. O duse pân în gr dina apartamentului lor.
Alexandra se aşez pe unul din scaunele de r chit . Imediat,
Diana începu:
— E teribil de cald. Vre i s be i ceva?
— Da, un Cointreau cu mult ghea .
— Perfect, veni i, barul e în interior. Avem aer condi ionat.
Alexandra şov i o frac iune de secund . Împrejurimile o
linişteau. Puente Romano nu era un deşert.
Şi pe urm , Tony Pool n-o min ise. N-o primea singur. Se aşez
pe canapea şi-şi l s poşeta mare, alb , al turi de ea. Într-adev r,
în sitting-room domnea o r coare foarte pl cut . Diana Mangan
închise geamul culisant şi umplu dou pahare mai înainte de a
reveni şi a se aşeza foarte aproape de Alexandra. Ascunzându-şi
neliniştea. Tony se oprise la bar dup întoarcerea din escapada lor
şi probabil c bea cu nemiluita coniac. Când era ame it, nu mai
77
putea fi controlat.
— Cât sunte i de frumoas ! exclam americanca. Ave i un corp
absolut fabulos.
O devora pe Alexandra din ochii, umezi de perversitate. Cu un
gest pref cut amical îşi l s o mân cu degete lungi şi fine pe
pulpa Alexandrei, par ial dezvelit de rochia Chanel, foarte scurt .
— Şi ce muşchi! remarc ea.
— Fac sport.
Diana îşi continua examenul.
— Şi nici m car nu purta i sutien…
Degetele ei atinser pieptul gol pe sub jerseu şi Alexandra
încerc o senza ie ciudat , compus din dezgust şi curiozitate.
Diana suspin .
— Trebuie c ave i un mare succes la b rba i!
Cum Alexandra se m rginea s -şi bea coniacul f r a r spunde,
o întreb f r menajamente:
— Veni i deseori la Marbella?
— Câteodat , r spunse Alexandra. În momentul de fa a e
singurul loc însorit din Europa… Dar dumneavoastr ?
— Pentru prima oar . Îmi place la nebunie. E plin de b rbi
bronza i şi superbi, mai ad ug ea.
Din nou privirea ei tulbure se l s asupra Alexandrei, care se
întreba unde avea de gând s ajung gazda ei. Atmosfera acelui
apartament începuse s-o apese.
Diana îşi mai turn un Cointreau, ochii ei galbeni p rând acum
lumina i din interior.
— Tony v place foarte mult, remarc ea. Era nebun de bucurie
c i-a i telefonat.
Alexandra o privi drept în fa .
— Nu tr i i împreun ?
Americanca izbucni într-un râs for at.
— Cu Tony? nu, el e prea misogin. E doar un prieten şi un
partener de afaceri. Ne ocup m împreun de industria hotelier …
Se f cu linişte câteva secunde.
— Cred c am s revin, suger Alexandra, care-şi regreta acum
ini iativa, nu pot s lipsesc prea mult vreme, nu sunt singur în
Marbella.
— Nu, nu, Tony are s vin imediat. Ar fi prea decep ionat.
Îşi ridic privirea.
— Iat -l c a şi sosit!
O cheie se r sucea în broasc .
78
Tony Pool împinse uşa. Bronzat, cu c maşa larg desf cut pe
torsul puternic, în pantalonul care-i punea în valoarea suple ea, cu
umerii atletici şi p rul castaniu periat cu grij , cu Rolexul greu la
încheietura dreapt , în mocasini, era un animal splendid o bestie
de reproduc ie.
Privirea lui se l s pe Alexandra; exclam bucuros:
— Sunte i şi mai frumoas ca la Viena!
Ochii îi erau injecta i de sânge, pupilele jucându-i nesigure ca la
cei care au b ut prea mult. Mersul îi era uşor cl tinat. Din trei
salturi ajunse lâng canapea şi o apuc de mân pe Alexandra,
ridicând-o în picioare f r efort. Avea cu vreo dou zeci de
centimetri mai mult ca ea. Bra ul lui drept cuprinse talia tinerei
femei şi o strânse la piept f r ca ea s i se opun . Gura i se zdrobi
de a ei, o limb aspr invadând-o cu un puternic miros de alcool.
Tony se trase pu in înapoi şi Alexandra îi sim i mâna coborând
pe crupa armonioas , într-o mângâiere brutal şi animalic . Se
aplec la urechea ei şi-i şopti:
— De când te-am v zut am avut chef s fac dragoste cu tine,
honey! Privirile li se încrucişar . Dar Alexandra citi într-a lui ceva
mai mult decât dorin a bestial exprimat de sexul lui încordat,
încrustat deja în pântecul ei. Brusc, i se f cu îngrozitor de fric .
Peste um rul lui o v zu pe Diana îndreptându-se spre uş . O
încuie şi se întoarse spre ei cu o lumin excitat în priviri.

79
Capitolul VIII
Timp de o frac iune de secund , Alexandra avu senza ia c -i
curge prin vine un fluid glacial. Mâna puternic a lui Tony Pool îi
strângea întruna crupa şi pântecul lui se presa imperios de al ei.
Mirosea a whisky şi ochii injecta i de pofte îi ardeau. Tân ra femeie
se for s zâmbeasc .
— D -mi drumul pu in s respir!
El sl bi pu in strânsoarea şi Alexandra profit pentru a se aşeza
pe divan ca s -şi recapete suflul. Nu se aştepta la un atac atât de
brutal. Tony Pool se pr v li al turi de ea. Diana se aşa de partea
cealalt a Alexandrei.
— E cu adev rat frumoas , spuse ea. Ai v zut ce sâni are?
Alexandra nu clinti, m rginindu-se s se scuze:
— Am trecut doar s v v d, nu dispun de prea mult timp.
— Dar eu dispun, f cu Tony Pool.
Ochii lui nu p r seau picioarele Alexandrei. Diana înghi i în sec,
uitându-se la pantalonul lui.
— Ia zi, are ceva efect asupra ta, duduia.
Se aplec şi-şi l s mâna pe es tura pantalonului, începând
s -l maseze cu o privire complice la adresa Alexandrei, c reia îi
dezv lui o erec ie impresionant . Americanul, cu un zâmbet fericit
pe buze se l s în voia ei. Una dintre mâinile lui mari ateriza pe
pulpa Alexandrei ridicându-i rochia cu un fluierat admirativ.
— Ai nişte coapse pe cinste!
Ea îl opri în momentul în care degetele îi atinser slipul dantel
şi se ridic .
— M întorc imediat.
Nici unul dintre ei n-o împiedic s se duc la baie. Alexandra
se încuie acolo câteva clipe, s -şi vin în fire. Cum s scape din
viesparul sta? Îşi blestema ini iativa acum. Tony şi prietena lui
ineau mor iş s-o însp imânte. Îşi d du curaj spunându-şi c nu
se putea întâmpla nimic în centrul oraşului, într-un apartament
din Puente Romano.
Cel mult s fie violat .
Poate c asta şi urm reau cei doi. S -l determine pe Malko s -şi
p r seasc rezerva. S -l for eze s se deconspire. Trebuie c
b nuiau ei ceva.

80
Alexandra cercet fereastra s lii de baie: prea mic pentru a se
putea strecura pe acolo. Trebuia s înfrunte situa ia. S umble cu
viclenii, s-o dea cotit . Când se întoarse în livingrum, se opri
brusc. Capul Dianei era aplecat asupra lui Tony Pool, urcând şi
coborând în lungul sexului pe care-l degajase. F r nici un pic de
jen se întrerupse. Iar Tony Pool îi lu locul, masturbându-se cu
mişc ri lente şi fixând-o pe Alexandra cu ochii lui incendiari.
Tân ra femeie se sim i involuntar şi violent tulburat . Probabil c
el îşi d du seama pentru c se ridic dintr-un salt şi se îndrept
spre ea.
— Mi-ai spus c nu dispui de prea mult timp…, i se adres el.
Îi t ie drumul spre uş , când ea se r suci pe c lcâie încercând
s -i scape, o înşfac pe la spate şi o lipi brutal de perete, cu gura
pe gâtul ei şi sexul presat de crupa.
— Am s te regulez acum, tun el.
Cu mâna stâng îi malaxa sânii, bestial. Cu dreapta îi ridic
rochia şi aşa hiperscurt şi într-o secund Alexandra îi sim i sexul
fierbinte şi tare. O vag panic o n p di. Tony Pool era destul de
puternic ca s-o for eze. Vocea Dianei ajunse pân la ea ca prin
cea :
— Penetreaz-o aşa cum se afl !
Ochii galbeni scânteiau de o bucurie sadic . Degetele groase ale
lui Tony Pool prinser elasticul slipului, tr gându-l în jos. Sufla ca
o locomotiv , într-o stare de excitare incredibil .
Dintr-o dat , Alexandra se r suci şi-şi lipi gura de cea a
americanului. Surprins, se destinse, crezând c o domesticise.
Genunchiul rotund al tinerei femei porni în sus ca un piston,
zdrobind p r ile inferioare ale lui Tony Pool, care emise un „ah”
sugrumat. Bra ele îi c zur şi se d du în dou urlând.
— Tic loaso!
În ciuda durerii, se îndrept spre ea înghesuind-o între perete şi
divan.
— Prinde-o! strig Diana Mangan. Prinde-o!
Alexandra întâlni privirea injectat de sânge a lui Tony Pool şi
sim i c înghea de groaz . B rbatul gâfâia cu gura larg deschis ,
cu o expresie de ur însp imânt toare şi de dorin pe care
lovitura de genunchi nu i-o alterase. Avea s-o violeze şi poate s-o
omoare. Alexandra îşi d du seama c nu va reuşi niciodat s
ajung pân la uşa, p zit în plus de Diana.
Mişcarea ei spre canapea îi surprinse pe amândoi. Alexandra
avu timp s -şi bage mâna în poşeta mare, alb , mai înainte de a
81
apuca.
Cu degetul mare s lt capacul bombei de Solarcaine. Malko îi
explicase func ia ei veritabil şi o luase cu ea din precau ie, pentru
a fi liniştit . Cu bra ul întins spre Tony, strig :
— Las -m s trec!
El se ridic şi mai mult, cu p rul c zut în ochi şi f cu un pas
spre ea.
Alexandra ap s pe declanşator. Un jet de fl c ri porni dintr-o
dat cu un şuierat, trecând pe deasupra capului americanului şi
apoi c zu, l sând o dâr roşietic pe mochet ! Stupefiat, Tony Pool
încremeni locului. Alexandra îl înconjur cu bomba îndreptat
asupra lui. Pân la uş nu mai avu nevoie s se foloseasc de ea.
Pulsul îi urcase pân la 150 de b t i şi abia dup ce travers
întreaga gr din se mai linişti pu in. Acoperirea lui Malko şi a ei se
dusese pe apa sâmbetei. O femeie obişnuit nu se plimb cu un
arunc tor de fl c ri în poşet … Dar, nu avusese de ales. Era
furioas foc c se l sase antrenat de fantasmele ei.
*
* *
Selim Attalah tocmai terminase o lung convorbire telefonic
avut cu biroul lui din Viena privind livrarea de arme tamulilor,
când unul dintre oamenii lui veni s -l anun e c Tony Pool doreşte
s fie primit.
Nu încerca nici un pic de simpatie pentru american, dar unui
om care se preg teşte s - i dea cincisprezece milioane de dolari i se
cuvine o anumit considera ie. Raj Krichna plecase s dea telefon
din oraş, nedorind s foloseasc liniile existente în vil . O luase cu
el şi pe Lucia, care nu-l mai p r sea. Fascinat de for a lui fizic .
— S intre, spuse Selim. Adu ceai.
Ora opt pentru Marbella era destul de convenabil . Nu se cina
mai înainte de unsprezece sau de miezul nop ii. Când Tony Pool se
apropie de el pe marginea piscinei, sirianul îşi d du seama imediat
c ceva nu era în regul . Americanul era alb ca varul, cu reflexe
verzui, de parc ar fi tras o be ie de pomin … Se l s greoi pe o
pern şi Selim îl întreb politicos:
— Nu v sim i i bine? Cumva mâncarea?
Americanul îi adres lui Attalah o privire furioas .
Nu-i vorba de afurisita asta de mâncare! rosti el cu o voce plin
de o furie re inut . Ci de blestemata dumneavoastr de prieten .
Selim Attalah în epeni. Tipul sta c uta ceart . Prefer s-o fac
pe prostul.
82
— Lucia?
Mâinile mari ale lui Tony Pool apucar o cutie de Coca goal şi,
maşinal, stâlcea metalul.
— Nu târfa aia mititic . Cealalt ! preciza el.
— Ann?
O clip se f cu linişte. Cei doi b rba i erau la fel de periculoşi şi
tr iau în acelaşi univers. Tony Pool o provocase pe gazda lui
asupra unui subiect deosebit de delicat. Sirianul alese calea
diplomatic .
— N-a i vrea s -mi explica i? întreb el calm.
— V-am urm rit prietena, pe Ann, îl l muri americanul. Avea o
întâlnire cu un tip de la DEA sau cu un gunoi de acelaşi gen…
Îi povesti sirianului tot ce se întâmplase, de la plimbarea prin
mun i pân la confruntarea cu Alexandra. De furie, încleştându-şi
şi descleştându-şi mâinile enorme.
Selim Attalah, sub impasibilitatea de suprafa , era consternat.
Acesta era primul lui accident serios de când intrase în traficul de
arme. Fusese pus la curent de c tre KGB în leg tur cu incidentul
de la Viena. Sovieticii îi blamaser pe agen ii îns rcina i s -i
acorde protec ie lui Raj Krichna pentru reac ia lor prea violent .
Punând supravegherea acestuia pe seama CIA. Astfel de accidente
se produc uneori, f r a semnifica un pericol iminent. Selim f cea
prea multe servicii prea multor oameni.
Deci, tipul din Viena, men ionat de Tony Pool, putea s fie
interesat doar de Raj Krichna. Şi continua s -l urm reasc .
Sup r tor, dar nu mortal.
Problema cu Ann era mai delicat . Dac ea era în contact cu
individul din Viena, care probabil c f cea parte din CIA, asta
însemna c americanii puneau ceva la cale împotriva lui… Deloc
îmbucur tor.
— Tipul sta a fost pe urmele mele şi la Viena! r bufni Tony
Pool. Şi e mân -n mân cu prietena dumneavoastr . V seama ce
reprezint toate astea?
Selim Attalah îşi d dea seama perfect. Dar el nu f cuse nimic
ilegal nici cu Tony Pool nici cu Raj Krichna. De ce i-ar fi întrebat
m rog, pe clien ii lui ce provenien aveau banii? Pe de alt parte,
frecventând serviciile speciale sovietice, înv ase ce însemna
pruden a şi reflec ia. Creierul îi lucra în vitez . Activitatea lui de
negustor de arme era cunoscut . Deseori, diferite servicii se
interesau de ea, mai mult pentru a-i cunoaşte pe furnizori şi pe
beneficiari, decât pentru a-i pune lui be e-n roate.
83
Afacerea cu tamulul probabil c incitase destul de mult lume…
Dar agen ilor secre i prea pu in le p sa de traficul de droguri.
— Şti i numele acestei persoane?
— A tras la Marbella Club sub numele de Linge. Malko Linge.
Acest nume nu-i spunea absolut nimic lui Selim Attalah, dar
inten iona s se informeze.
— Cred c nu trebuie s intr m în panic , rosti calm sirianul.
Eu sunt adesea obiectul supravegherii unor oameni care nu-mi vor
cu adev rat r ul. Trebuie s ne obişnuim cu toate…
Tony Pool se uita la el, n ucit.
— Vre i s spune i c nu v intereseaz dac amica
dumneavoastr v toarn ? În plus, tipul sta probabil c face
dragoste cu ea!
Selim sim i c devine stacojiu de furie. Americanii ştia erau
într-adev r lipsi i de tact! Degetele lui c utau sub perna de m tase
crosa Herstall-ului cu dou sprezece gloan e, care nu-l p r sea
niciodat . Mişcarea mâinii lui era imperceptibil , dar brusc eava
armei se ridic la câ iva centimetri de burta lui Tony Pool.
— Nu-mi place când sunt insultat la mine acas , rosti el cu glas
inexpresiv. Te invit s p r seşti aceast cas imediat.
Tony Pool îi sond privirea şi realiz c avea de a face cu ucigaş
autentic. Ca şi el. Capabil s -l împuşte instantaneu sub imperiul
furiei. Se ridic de pe pern cu o încetineal voit , ochii
scânteindu-i de turbare.
— OK, f cu el, am plecat. Dar s -i spune i „Maimu ei” c
afacerea cade şi c are tot interesul s -mi dea înapoi milionul de
dolari dac are de gând s se mai ca ere într-o bun zi în cocotierii
de pe la ei.
Cu paşi mari, se îndrept spre grilaj. Selim Attalah, dup o clip
de gândire, lans un ordin în arab şi unul dintre oamenii lui îşi
f cu apari ia, cu un Uzi în mân , barându-i drumul lui Tony.
Acesta se opri brusc, scutur din cap şi se întoarse spre sirian.
— Asta-i bun ! Am impresia c visez! Ave i de gând s m
împuşca i, sau ce? Şti i pe cine reprezint? Pe Donald Mills! Asta nu
v spune nimic? E în stare s v arunce în aer împreun cu toat
baraca asta în zece secunde! Am s …
— Calma i-v , interveni Selim Attalah, alb ca hârtia. M-am
înfuriat. Întoarce i-v şi lua i loc. Nu suntem doar nişte copii…
Prost dispus, americanul se conform , cu privirea neagr . Selim
aprinse o igar şi b u o gur de ceai.
— Voiam doar s spun c nu putem s lichid m nişte oameni
84
f r s ştim exact cine sunt, explic el. Ne afl m în Spania, o ar
care tolereaz multe, dar nu orice. În plus, situa ia mea nu are
nimic de-a face cu a dumneavoastr .
Începu s -l l mureasc pe Tony Pool, care-l asculta st pânindu-
se pe încetul.
— OK, spuse el, în eleg. Dar in s v spun un lucru. DEA vrea
s pun mâna pe mine de ani de zile. Şi atunci nu am de gând s -
mi asum nici un risc. Nu ştiu pentru cine lucreaz Linge, dar în
mod cert nu pentru prieteni. Deci, prefer s m retrag din
afacere…
— E o prostie!
— Ar fi una înc şi mai mare dac aş nimeri pentru dou zeci de
ani într-un penitenciar, fu de p rere Tony Pool.
Milioanele de dolari, reprezentând comisionul, se spulberau în
vânt.
— Care ar fi preten iile dumneavoastr pentru a r mâne?
întreb Selim.
Tony Pool îl fix îndelung şi spuse:
— Tipa s fie neutralizat .
În gura lui, aceste cuvinte nu necesitau nici un comentariu.
Selim în elese perfect c era vorba de lichidarea fizic a Annei
Grimm.
— Nu putem face nimic atâta vreme cât nu avem nici o dovad ,
remarc el. O cunosc pe Ann de mult vreme.
Tony afiş un zâmbet r u.
— Vre i o dovad ? Ei bine, o s v oferim una…
*
* *
Malko şi Alexandra se înfruntau din priviri. Nu-şi putea
desprinde ochii de vân t ile de pe pulpele şi pieptul ei. Degetele lui
Tony Pool fuseser ca nişte cleşti de o el. Le descoperise pe când se
dezbr ca.
— Tic losul! r bufni Malko.
— Iart -m , am fost o idioat , recunoscu Alexandra, poc it .
F r juc rioara ta, aş fi fost cel pu in violat …
Malko nu r spunse. Furios la culme. Uneori, Alexandra era
imprevizibil .
— Ai s te întorci la Viena, spuse el.
Alexandra ridic din umeri.
— E cam târziu. În situa ia în care am ajuns!
Tony Pool ştia acum c ei nu erau nişte turişti ca mul i al ii. Şi
85
avea s trag nişte concluzii imediate. Probabil va anula tot.
Malko se uit la corpul plin de hematoame al Alexandrei şi fu
n p dit de un sentiment confuz, alc tuit din tandre e, dorin şi
gelozie. Se apropie de ea şi o cuprinse în bra e.
— S nu mai faci niciodat aşa ceva.
Tân ra femeie îi r spunse la îmbr işare şi ea fu aceea care-l
s rut .
— Fusese ca o joac , murmur ea, în timp ce Malko o îndrepta
uşor spre pat.
*
* *
Când Ann Grimm ajunse pe la ora unsprezece, aproape ca în
fiecare diminea , în locuin a amantului ei, acesta din urm era pe
cale s joace zaruri cu Tony Pool, asista i de Raj Krichna şi Lucia,
încol cit în jurul lui, goal cu excep ia unui slip auriu, parul lung
acoperindu-i par ial sânii ascu i i… Tamulul avea într-adev r un
corp de goril , f r a-i lipsi farmecul datorit zâmbetului s u
minunat, pu in crispat. Niciodat nu participase la o asemenea
serbare şi nu ajungea s se sature de trupul docil al Luciei.
Selim se ridic pentru a o întâmpina pe Ann şi o strânse în
bra e.
— Am o veste bun , anun el.
— Serios? Ce anume?
— Plecam într-o c l torie cu prietenii noştri. Mâine diminea .
Ann lu loc şi întreb pu in mirat :
— Într-o c l torie! Unde?
— La Tanger.
— La Tanger, de ce anume?
Selim o f cu pe misteriosul.
— Prietenii noştri au nevoie de un vas rapid. Nu vor s
închirieze. Am s le pun la dispozi ie Cougar-ul meu. Astfel, putem
ajunge la Tanger în dou ore, dac marea e frumoas . Facem şi noi
o plimbare şi o s mânc m cuşcuş.
Îşi continuar partida de zaruri, iar Ann se aşez pe marginea
piscinei. Prânzir pe la trei dup -amiaz şi, imediat dup cafea,
Ann anun :
— M duc s -mi preg tesc lucrurile pentru mâine diminea şi
s fac câteva cump r turi.
Abia se ridic de jos c Selim se şi lu dup ea. Cu zâmbetul lui
cel mai sexy, o apuc de mân .
— Vino încoace.
86
O duse în apartamentul lui şi se arunc pur şi simplu peste ea,
sfâşiindu-i fusta scurt . Amuzat , Ann îi suport toanele. Selim îi
dep rt picioarele lungi în compas şi se arunc asupra ei
zdrobind-o. Se rostogolir pe mocheta groas , alb , el continuând
s-o asalteze. Apoi, o lu pe la spate, sprijinind-o pe patul scund.
Când îi sim i sexul croindu-şi drum, îi strig :
— Stai, mai încet!
Dar el nici n-o b g în seam şi o viol dintr-o dat smulgându-
i un urlet de durere, urmat de declanşarea pl cerii. Cu degetele
crispate în carnea elastic a şoldurilor ei, se agita furios,
explodând foarte repede cu un horc it r guşit.
Ann Grimm abia îşi mai tr gea sufletul.
— Ce te-a apucat? îl întreb ea înc îndurerat şi flatat în
secret de acest asalt.
*
* *
Ann Grimm observ c era urm rit când o apuc pe drumul
care ducea la Port Banus. Era Diana, la volanul BMW-ului
închiriat de americani. Inima tinerei femei începu s bat mai
repede. Nu-i pl cea ce se întâmpla. Brusca plecare la Tanger,
ardoarea neobişnuit a amantului ei şi surâsul c lduros al lui
Tony Pool… Se întreba ce greşeal comisese, continuându-şi
drumul ca un automat. Pân la bariera din port, ridicat
deocamdat .
Nici vorb s se mai duc la apartamentul unde o aştepta
Malko. Parc în fa la Sinatra şi plec pe jos spre c pit nie,
hoin rind prin fa a magazinelor, c utând o sc pare… în cele urm ,
intr într-un magazin de bijuterii fantezi unde îşi alese nişte cercei.
Prin oglind , o v zu pe Diana. În vreme ce vânz toarea ambala
pachetul, ea întreb :
— Pot s dau un telefon?
Compuse num rul apartamentului ei. Numai de-ar r spunde.
Dup vreo cincisprezece apeluri se v zu nevoit s închid . Ieşi din
magazin şi f cu câ iva paşi. Brutal inima îi s ri din piept. Malko
tocmai ieşea din apartament. Probabil alertat de telefonul ei, se
îndrepta spre Seat-ul lui. Diana se afla la dou zeci de metri în
spate…

87
Capitolul IX
Malko o z ri pe Ann Grimm în clipa în care ea ieşea din
bijuterie. Telefonul îl intrigase, dar el putea fi destinat locatarilor
absen i. Îşi aminti de ce-i spusese şi în loc s-o ia în direc ia ei, se
opri în fa a vitrinei unei agen ii de voiaj. O observa în reflexul
geamului şi sim i în atitudinea ei o tensiune neobişnuit . Cu o
impresie sever aşternut pe fa , îşi inea capul uşor aplecat, ca
pentru a evita orice privire.
Se întâmplase ceva… Ann ajunse în dreptul lui şi se atinser . În
trecere tân ra femei îi spuse cu o voce tensionat :
— Aten ie la femeia în negru! Ne întâlnim imediat în mun i.
Îşi continu drumul spre maşina ei şi urc . Malko mai hoin ri
pu in prin fa a magazinelor, cu gâtul încleştat de spaim . Convins
c incidentul dintre Alexandra şi Tony Pool se afla la originea celor
se întâmplau.
Se sili s se duc pân la turnul care ad postea c pit nia mai
înainte de a-şi recupera maşina din parcare. Soarele disp rea de
pe acum în spatele mun ilor, dar noaptea nu se l sa niciodat mai
înainte de ora zece.
Pentru a crea o diversiune, în cazul în care fusese şi el urm rit,
porni la început spre Marbella, târându-se din stop în stop. Trecu
peste ultimul pentru a vira violent la stânga şi a intra prin
str du ele înguste ale oraşului vechi cu imobile andaluze. Timp de
mai multe minute şerpui pe ulicioare ca s se asigure c nu fusese
urm rit, apoi o lu în sens invers spre San Pedro. Cu inima
strâns . Spaima lui spori când trecu pe dinaintea cl dirii mari cu
terase debordând de verdea aflat pe col ul c ii 2 B ce ducea
spre Nueva Andalucia. De-ar veni Ann la întâlnire…
Şoseaua spre Ronda i se p ru sinistr . O apuc pe drumeagul
care traversa proprietatea lui Khashuggi, cu o senza ie de
nelinişte. Muflonii se uitau la el de pe creste de parc ar fi aşteptat
s le aduc de mâncare. Ajunse în locul unde se întâlneau de
obicei, verific arma, întrerupse motorul şi ieşi din maşin . Se
impunea o mare pruden . Urcând un taluz, se opri în dreptul
unei iesle pentru furaje, goal , înconjurat de cerbi fl mânzi. Nu-i
r mânea decât s aştepte.
*
88
* *
— Eşti mul umit de cump r turi?
Selim Attalah surâdea, dar ochii lui erau reci şi duri, de para s-
ar fi preg tit s ucid . Ann Grimm era înghe at . Sirianul ieşea de
sub portalul de pe Calle 21 B în clipa în care ea parca. De pe
teras , o putea vedea trecând pe Calle 2 B. Doi dintre oamenii lui
erau tol ni i în Rolls-ul aurit, parcat de-a lungul trotuarului.
Brusc, Ann încerc o spaim visceral . Sirianul era prea calm,
prea surâz tor. Îşi aminti de brutalitatea cu care f cuser dragoste
ceva mai înainte.
De parc ar fi fost pentru ultima oar .
Din Rolls-ul decapotabil se auzea o muzic mexican . Cântece
de nunt vesele. Ann îşi d du seama c nu avea nici un pachet.
— N-am g sit nimic s -mi plac , r spunse ea. Conştient c
vocea nu îi era cea fireasc .
— Hai s bem un pahar, propuse Selim Attalah.
Ann Grimm realiz brusc c dac intra în casa sirianului, n-ar
mai fi ieşit vie. La început, crezuse c ideea de a fi filat apar inea
lui Tony Pool. Acum, era sigur c Selim era la curent.
— Vin imediat. Doar s m schimb şi s fac un duş.
— Pe curând, i se adres Selim pe un ton mângâietor.
Se uit dup ea cum p trundea în c su a în care locuise şi el
cândva şi se întoarse în apartamentul lui.
Ann Grimm se pr v li pe o canapea, liniştindu-şi b t ile inimi.
Terorizat şi r t cit . Pân acum, misiunea ei pentru CIA fusese
mai curând pl cut , deşi comporta mari riscuri. Nu contravenise
niciodat intereselor lui Selim. C utase întotdeauna s se conving
c dac el îi va descoperi leg turile cu CIA, ar ezita totuşi s-o
lichideze cu ferocitatea lui obişnuit . Pentru un om ca el, un
conflict serios cu CIA ar fi reprezentat un ultimatum, pe care era
mai bine s -l evite. Acum îns , contextul era diferit: ea intervenise
direct într-o afacere important pentru sirian. Şi mai era Tony
Pool. Un ucigaş brutal, c ruia pu in îi p sa de CIA.
Întins pe canapea, a ipi pu in epuizat de tensiunea nervoas .
Începuse s se întunece. Se scutur şi îşi privi ceasul. Zece f r
sfert. Dac r mânea pe loc îşi juca pielea la ruleta ruseasc .
Trebuia cu orice pre s transmit informa ia pe care o de inea.
Malko probabil c n-o mai aştepta în mun i. Trebuia s -şi asume
riscul şi s -l sune. Ridic telefonul.
Mort. F r ton.
Închise cu gâtul încleştat. Bineîn eles, aşa ceva se mai întâmpla
89
la Marbella. În privin a telefoanelor, spaniolii se mai aflau înc în
epoca de piatr … Dar era totuşi o coinciden alarmant .
Lu hot rârea brusc. S se duc la întâlnire şi s -i rezume totul
lui Malko Linge. Frica o cuprinse din nou. Calcul ca ar fi avut
nevoie de ceva mai mult de o jum tate de or s se duc şi s se
întoarc . Cu pu in noroc, Selim n-ar fi observat nimic. Înainte de
mas era în saun sau în apartamentele lui.
Întredeschise uşa. Pe Calle 21 B domnea liniştea. Cele dou
g rzi de corp disp ruser . Ann se strecur la volanul Escort-ului
garat pu in mai jos şi debloca frâna de mân . Strada fiind
înclinat , maşina porni uşor. Calle 21 B cotea în cap t în agraf
luând-o pe partea opus a caselor care o m rgineau. Evita astfel s
treac pe dinaintea propriet ii lui Selim Attalah. Nu se sim i
totuşi liniştit decât când se pierdu în circula ia de pe şoseaua San
Pedro. La San Petro trepida de ner bdare prins în ambuteiajul
obişnuit, dup care gr bi pe drumul spre Ronda. Parcurse cam un
kilometru de la intersec ie, când z ri o motociclet în spatele ei.
Uneori, oamenii de prin partea locului se foloseau de aceast
scurt tur . Sau angaja ii lui Khashuggi. Coti dreapta şi încetini.
O nou privire în oglinda retrovizoare. Pe motociclet erau dou
persoane care purtau c şti. Se apropiau cu toat viteza. Annei
Grimm îi s ri inima din piept.
Ridic piciorul de pe frân şi acceler cu disperare, dar
motocicleta acea mare era cu mult mai puternic decât Ford-
Escortul. Ajunse în dreptul ei. N ucit de bubuitul motorului, Ann
v zu un bra întins cu un pistol care i se p ru enorm. Auzi o voce
urlând:
— Trage! Trage!
Apoi o detona ie îngrozitoare.
*
* *
Glon ul, dup ce-i travers craniul se opri în maxilarul drept.
Ann Grimm nu mai auzi cea de-a doua împuşc tur . Murise… cu
un ultim reflex, frânase brutal. Ford Escort-ul se bloca chiar pe
marginea unui şan şi tân ra femeie se pr buşi peste volan
zdrobindu-şi gura, dar asta nu mai avea acum importan .
Motocicleta se opri. Pasagerul d du fuga pân Sa Ford cu arma în
mân , dar constat c Ann încetase din via . Se uit în jurul lui.
Zgomotul motocicletei îl acoperise pe cei al împuşc turii. Şi, se
aflau la un kilometru de şoseaua spre Ronda. Doar câ iva cerbi
asistaser la crim …
90
Conduc torul motocicletei desprinse de la curea un telefon
mobil.
— S-a f cut, anun el.
Ascult r spunsul, îşi puse din nou maşin ria în mişcare,
tovar şul lui urc în şa şi plecar iar la drum. Se f cuse aproape
întuneric, dar nu aprinse farul.
Trei minute mai târziu, de pe şoseaua Rondei ap ru un
Mercedes 230 şi opri lâng Ford Escort. Coborâr doi b rba i şi
deschiser portbagajul. Câteva clipe mai târziu, trupul Annei
Grimm era îndesat în untru. Unul dintre ei lu volanul Escort-lui
şi execut întoarcerea. Aceeaşi manevr o f cu şi cel lalt cu
Mercedes-ul. La intrarea în San Pedro, Escort-ul o lu la stânga
evitând traversarea satului.
*
* *
Malko aştepta de mai bine de trei ore. Groaza lui creştea de
fiecare minut. Se f cuse noapte bine iar animalele erau din cei ce
în ce mai numeroase în jurul lui, sco ând r gete terifiante. Un
muflon se apropie şi-l mirosi, intrigat de imobilitatea iui.
Brusc, auzi un zgomot de motor şi se ridic . Era o motocicleta
care venea în direc ia lui. La acea or târzie, era greu de presupus
c vreun ran o apucase pe scurt tur pentru a da în şoseaua
Rondei. B nuielile lui sporir şi mai mult când v zu c nu avea
farul aprins.
Motocicleta se opri la câ iva metri de maşina lui. Pasagerul sari
jos cu un pistol mitralier scurt în mân . O serie de lumini e
galbene perforar bezna şi geamul din spate al Seat-ului zbur în
cioburi… Apoi ucigaşul se rostogoli pân în dreptul portierei
stânga fa , tr gând o nou rafal , pân ce îşi goli înc rc torul.
Liniştea se înst pâni din nou. Ucigaşul se aplec spre interiorul
maşinii şi realiz în cele din urm c era goal ! Din cauza
sp tarelor înalte nu putuse s -şi dea seama. Se întoarse la
tovar şul lui. Animalele se împr ştiaser care încotro, speriate de
împuşc turi.
Cei doi b rba i se concentrar câteva clipe, scrutând penumbra
colinelor, apoi îşi d dur seama c era imposibil s caute pe
cineva. Ucigaşul urc în şa şi cel lalt întoarse, lansând motocicleta
într-un bubuit de tunet, Malko îşi smulse revolverul din teac şi
coborî panta în goan . Motocicleta se îndrepta spre el venind din
sus. inându-şi Coltul cu amândou mâinile întinse, ap s de
cinci ori pe tr gaci, cu toat viteza. Ca sa atingi un obiect în
91
mişcare ar fi fost un adev rat miracol. Totuşi, îl v zu pe pasagerul
de pe şa aruncat pe spate, atins de un proiectil. Era gata s cad
dar se ag de tovar şul lui în ultima clip . Motocicleta se
îndep rta în mare vitez . Malko auzi zgomotul motorului
estompându-se treptat.. Îşi încarc rapid magazia şi coborî panta,
mort de îngrijorare. Atacul, al c rui obiect îl f cuse, însemna c
Ann Grimm fusese descoperit . Oare unde se afla tân ra femeie?
Maşina lui era g urit ca o strecur toare, tabloul de bord
spulberat, parbrizul opac. Din fericire, proiectilele nu-i atinseser
nici un organ vital. Arunc ce mai r m sese din parbriz, aprinse
farurile şi f cu calea întoars .
Când ieşi în şoseaua spre Ronda, se l sase noaptea de-a
binelea.
În loc s-o apuce pe drumul principal al Marbellei, Malko f cu un
ocol prin San Pedro pe un drum care şerpuia printre
urbanizaciones astfel ajungând în partea de sus din Nueva
Andalucia. inea s se asigure. Str zile cartierului erau pustii.
G si cu uşurin Calle 21 B, venind din jos. Un Rolls şi dou
Mercedes-uri erau parcate în fa a reşedin ei lui Selim Attalah.
Chiar în spatele lor se afla Escort-ul decapotabil al Annei Grimm.
Cu capota l sat . La ea era lumin .
Vag liniştit, Malko o lu înapoi pe Calle 21 B, rugându-se din
sufletul ca Ann Grimm s -i dea un semn de via . Dup asaltul
c ruia îi fusese victim , avea motive s se team de tot ce putea fi
mai r u.
*
* *
Abdu, întins pe patul lui Selim Attalah, tr gea s moar .
Tensiunea îi sc dea cu regularitate. Glon ul lui Malko îi intrase pe
lâng mamelonul drept şi ieşise prin spate, ratând artera
pulmonar la un fir de p r. Avea buzele strânse, tenul livid şi de
fiecare dat când respira din rana lui r zbea un horc it cumplit.
Tony Pool, cu privirea glacial , îl lu pe sirian într-o parte şi-i şopti
la ureche:
— Trebuie s r mân aici. Nu poate fi dus la spital.
Selim Attalah trase nervos din igar . Cu o poft nebun de a-şi
desc rca pistolul în burta americanului. Str lucita lui idee se
termina într-o derut total . Desigur, identificaser o informatoare,
o lichidaser , dar tipul din Viena, r m sese în via , îi v zuse pe
ucigaşi şi trebuie c b nuia ce i se întâmplase Annei Grimm. Şi, pe
deasupra, Abdu, unul dintre oamenii lui cei mai siguri, era
92
terminat. Îşi b gase mâna într-un angrenaj catastrofal… Pe pat,
Abdu gemea. Respira ia lui devenea din ce în ce mai şuier toare şi
mai sacadat . Apoi se opri brutal, cum ai închide un aparat de
radio.
— Shit! murmur Tony Pool.
Sirianul nu scoase o vorb , în sinea lui f când spume de furie,
dar lucid. Problema cadavrului Annei Grimm fusese rezolvat . Cel
al lui Abdu ridica alt semn de întrebare.
Se întoarse spre Hussein şi al i trei fârta i care se uitau la
prietenul lor.
— Lua i-l, înveli i-l într-un cearşaf şi duce i-v s -l îngropa i în
mun i, cât mai departe posibil. S r mân cineva în casa de vizavi
şi s r spund la telefon, c Senora Grimm a plecat pentru câteva
zile.
Apoi îl trase pe Tony Pool în biroul lui şi încuie uşa cu cheia.
— Ne-am b gat într-un rahat cât toate zilele din cauza dumitale.
Ce mai ave i de gând s face i?
Americanul îi adres o privire glacial , pu in dispre uitoare.
— Nimic, rosti el. Nu ne modificam planurile.
Selim Attalah era îndr zne , dar asta era prea din cale afar .
R bufni:
— Sunte i nebun! Tipul sta, Malko Linge e aici, în cârca
noastr . Nu ştim ce informa ii a putut s -i transmit Ann Grimm
şi nici pentru cine lucra ea.
Tony Pool nu se l s impresionat.
— OK, spuse el. Fata n-a putut s transmit esen ialul: locul
unde vom face trocul. Pentru c nici m car dumneavoastr nu-l
şti i. Şi pe urm , mai avem înc dou zile înaintea noastr . M-ar
mira ca individul sta s ne denun e la spanioli. Lucreaz
clandestin ca şi noi. Altminteri, poli ia ar fi fost de pe acum aici.
Nu ne r mâne decât s ne lu m discret valea. T cu un moment,
apoi ad ug : Şi chiar dac am fi urm ri i, idio ii n-ar putea
descoperi nimic!
P rea atât de sigur de el încât sirianul sim i c i se clatin
hot rârile. Tony avea dreptate din mai multe puncte de vedere. În
ceea ce-l privea, Selim era convins c Malko Linge lucra pentru
CIA, nu pentru DEA. Ceea ce, într-un sens, era mai pu in
periculos… Oricum, nu dispunea decât de o alternativ : sau s
lase totul balt şi s pun cruce la mai multe milioane de dolari
sau s continue, dansând pe un vulcan. Tony Pool îi întinse mâna
cu un zâmbet.
93
— Pun r m şag pe dou mii de dolari c am dreptate.
Dar, vai, avea s afle prea târziu. Lui Selim i se pusese totuşi
nod în gât. Omorâse mul i oameni şi mai mul i fiind omorâ i la
ordinul lui. Dar niciodat persoane protejate de un mare serviciu
de informa ii.
— S nu-i pomeni i nimic lui Krichna de ceea ce s-a petrecut în
seara asta, îl sf tui el.
— Evident, aprob Tony Pool.
Cei doi b rba i se privir , gândind la acelaşi lucru. Între ei doi şi
tamul era o diferen fundamental . În ceea ce-l privea, el f cea
doar un serviciu Mişc rii sale, f r s încaseze un sfan , pe când ei
câştigau mai multe milioane de dolari. Fapt care merita anumite
riscuri.
*
* *
Difuzoarele piscinei apar inând de Marbella Club r mâneau
disperant de mute. Malko d du târcoale de mai multe ori prin
Nueva Andalucia. Fordul Escort al Annei Grimm nu se clintise din
loc. Dar tân ra femeie nu d dea nici un semn de via .
La curent cu toate evenimentele, Ron Clark recomanda
pruden . Era o procedur uzual pentru un informator demascat
se dea la fund pentru o vreme. Evident, se nimerea tare prost…
De comun acord cu Malko, hot râser s nu-i amestece pe
spanioli în afacerea respectiv . Dac Ann Grimm nu mai era în
via , o asemenea interven ie n-ar fi înviat-o, dar s-ar fi tradus prin
expulzarea imediat a lui Malko.
Acesta din urm , profitând de întunericul nop ii, îşi l sase Seat-
ul ciuruit de gloan e în parchingul subteran din Porto Banus şi o
trimisese dis-de-diminea pe Alexandra s închirieze altul, de
îndat ce primi maşina, se întoarse în parcul de animale. Nici
urm de Ann. Câteva cartuşe c zute pe jos aminteau de atentatul
îndreptat asupra lui. Aşteptase mai bine de o or , într-o c c ldur
îngrozitoare. Pe urm , hoin rise prin port, dând târcoale
magazinului Lily-Boo. Fara nici un rezultat.
Evident, toate astea nu erau foarte semnificative. Dar spaima lui
creştea. Un glas interior îi spunea c nu avea s-o mai vad pe Ann
în via . Se ag a totuşi de o slab speran : Selim Attalah nu
putea s se comporte aici ca la Beirut… Se întoarse la Marbella
Club, unde Elko Krisantem veni s -i dea raportul asupra ultimelor
lui cercet ri.
— Americanii sunt tot în apartamentul lor din Puento Romano, îl
94
inform el. Femeia st afar pe teras . S-ar putea s intru într-un
contact interesant.
— Serios?
— Vineri, la moschee, am întâlnit mai mul i tipi. Libanezi. Am
stat la taclale. Dup spusele lor, ar lucra pentru Attalah. Ar fi
trebuit s m întâlnesc cu ei ieri sear , în port, dar n-au mai venit.
Am de gând s m întorc la moschee.
— Foarte bine, dar s fii prudent, îl sf tui Malko.
O g si pe Alexandra pe terasa lor. Somptuoas într-un costum
de baie argintiu, care p rea din metal, dar care, vai, nu-i putea
ascunde hematoamele. Era furioas c nu putea merge la plaj .
— Cât timp mai r mânem aici? întreb ea.
— Habar n-am, recunoscu Malko. Atâta vreme cât nu de inea
informa ia pe care trebuia s i-o transmit Ann Grimm, era intuit
în Marbella.
Căpitanul Iakovlev se afla în ultimul punct în plin Mediteran
la dou sau trei zile de strâmtoarea Gibraltarului, deplasându-se
cu o vitez de zece noduri.
Malko începea s se îndoiasc de toate. Dar dac Greg Bautzer
avea dreptate? Raj Krichna şi Tony Pool putuser s fie invita i de
Selim Attalah din nişte considerente pe care nu le cunoştea. F r
ca acest fapt s implice o opera iune în apropierea Marbellei.
Sirianul trebuie c inea s nu se fac prea remarcat de spanioli.
Pe de alt parte, atacul, a c rei victim fusese Malko, era
semnificativ. Selim Attalah nu avea nici un interes s înfrunte pe*
CIA. Doar în caz de urgen , pentru a proteja o opera iune
important . În aceast situa ie, probabil c o inea ostatec pe Ann
Grimm. Lipsit de informa ii, Malko plutea prin cea . Se ag de
speran a pe care i-o ren scuse Krisantem. O persoan atât de
cunoscut ca Selim Attalah, deşi era complet ateu, trebuia s
mearg cu regularitate la moschee, ca s nu şi-i ridice în cap pe
saudi ii habotnici sau pe iranienii exigen i. To i, clien i poten iali.
Alexandra contempla bosumflat marea f r un rid pe care
evoluau câteva „ igarete” despicând valuri impresionante de
spum .
Dac peste dou zile Căpitan Iakovlev trecea prin strâmtoarea
Gibraltar, f r escal , nu-i r mânea decât s plece la Rotterdam.
*
* *
Raj Krichna se sc rpina nervos, lungit pe patul Luciei cu care
f cuse dragoste ca un bolnav. Tân ra spaniol se supusese
95
asalturilor lui cu indiferen a ei obişnuit . Aşa cum acceptase
ceasul „Panther” oferit de tamul din banii PLOT-ului. Trebuiau
totuşi s serveasc la ceva şi cotiza iile militan ilor. Raj, când f cea
acum dragoste cu ea, sim ea uneori un fream t, o anume reac ie a
trupului ei. De parc ar fi gustat în tain pl cerea. Ştia c avea s
plece peste trei zile şi înc nu-i pomenise lui Selim Attalah nimic în
leg tur cu proiectul iui de a o lua pe Lucia cu el. Nici m car
tinerei fete, dar, dat fiind docilitatea ei, îşi închipuia c n-ar fi
ridicat probleme. De mult vreme, Raj Krichna nu mai tr ia prin
jungla din Sri Lanka, ci în hotelele de lux din Europa şi Asia. În
calitatea lui de responsabil al Rezisten ei Exterioare, aşa cum
spunea pudic.
Lucia ieşi de sub duş şi veni s îngenuncheze lâng el. Se
amuza frecându-şi poznaş vârfurile ascu ite ale sânilor ca nişte
obuze de sexul lui în repaus.
Raj îi apuc p rul negru strâns într-o coad de cal şi-i trase
chipul spre al lui.
— Spune-mi, m iubeşti?
Ea ii zâmbi.
— Şi pe Selim?
— Şi pe el îl iubesc.
În capul ei era vraişte. Raj Krichna îşi ascunse nemul umirea.
Lucia se lungise lâng el, mişcându-se uşor. Îi administra un
body masaj. Maşinal. I se adres din nou:
— i-ar pl cea s c l toreşti?
— Oh, da!
— Unde?
— Nu ştiu.
— Cu mine?
— Dac vrei.
O p puş vorbitoare.
— Nu ai familie?
— Ba da.
— Unde se afl ?
— În Marbella. Muncesc to i.
— i-ar face pl cere s -i revezi?
— Nu.
Ai fi zis c toate aceste întreb ri o sâcâiau. Raj Krichna o
strânse în bra e, mângâindu-i spatele, fesele, apoi crupa plin .
Lucia se întinse ca o pisic r sf at şi chipul ei senzual se
luminase de un surâs ceva mai plin de via .
96
— Pe tine te iubesc cel mai mult, spuse ea deodat , eşti blând şi
bun. Ceilal i nu sunt aşa.
Nebun de dragoste, Krichna sim i c -i renaşte dorin a. Timp o
frac iune de secund , îi trecu prin minte un gând dement: s pun
mâna pe banii c p ta i pe drog şi s fug cu Lucia la cap lumii…
Dar prietenii lui l-ar fi dibuit şi l-ar fi aruncat de viu cazanul unei
locomotive, cum se f cea la Shanghai, în 1937, comuniştii.
Şi nimeni nu mai ieşea viu din cazanul unei locomotive.
Se ridic şi îmbr c un pantalon şi o c maş . La sfârşitul
acestei zile decisive, trebuia s pun la punct ultimele detalii a
delicatului transfer: heroin contra dolari.
*
* *
Selim Attalah se juca distrat cu m t niile lui de ambr . Un gest
care îi calma nervii. Nici o reac ie exterioar legat de dispari ia
Annei Grimm. Fiecare or care se scurgea îndep rta pericolul.
Tony Pool, care-l supraveghea discret pe omul din Viena, îl
asigurase c acesta nu se mişcase din hotelul lui. Dar sirianul, în
pofida durit ii lui, încerca totuşi un vag regret, gândind la tân ra
femeie. F r insisten ele lui Tony Pool, n-ar fi luat o m sur atât
radical . Sup rarea lui era nuan at de admira ie, gândind în ce
m sur îl manipulase tân ra femeie. Pe el, care era atât de
b nuitor…
În afara acestei decep ii a amorului s u propriu, mai exista o
problem arz toare la care nu g sise r spuns. Manipul rile vizau
activit ile lui în general sau afacerea Krichna? Dac aşa st teau
lucrurile, acum ar fi fost prea târziu. F cu leg mânt c , dac toate
aveau s se petreac cu bine, s stea pe urm liniştit. Se va duce
s petreac o vreme în Siria în sau în Uniunea Sovietic . Polonezii
îl sunaser de dou ori de la începutul s pt mânii. Transportul
destinat lui Krichna era preg tit.
Nu mai lipseau decât dolarii…
Raj Krichna îşi f cu apari ia şi veni s se aşeze al turi de el.
— Ce nout i? întreb sirianul.
Cel lalt pleca adesea în oraş s dea telefoane misterioase, iar el
nu ştia în ce mod r mânea în contact cu Căpitan Iakovlev. Oricum,
informa iile probabil c treceau prin re eaua KGB-ului care trebuie
c era foarte complicat . Tamulul era totuşi senin.
— Totul merge bine şi se va termina la mijlocul s pt mânii
viitoare, îl inform el.
Selim Attalah îşi opri cernerea m t niilor de ambr . Era într-o zi
97
de luni.
— Vre i s spune i c dumneavoastr ve i livra marfa?
— Da.
— Aici?
— Nu. Din care cauz am nevoie de dumneavoastr .
Hopa! Selim îşi d du seama c avea s mai bage un deget în
acest angrenaj. Realizând brusc c Tony Pool şi tamulul s-au
în eles s se foloseasc de el.
Raj Krichna, cu un zâmbet r pitor, începu s -i explice ce anume
aştepta de la el. În teorie, nu era mare lucru. Dar, date fiind
întâmpl rile petrecute, reprezenta un risc formidabil.
*
* *
Elko Krisantem b tu la uş mai înainte de a intra în bungalow-
ul are Malko îşi b tea capul, încercând s g seasc un mijloc de a
descoperi ce soart avusese Ann Grimm. Tân ra femeie disp ruse
de treizeci şi şase de ore. Nu-i ştia num rul şi nu figura în cartea
de telefon. Maşina el se afla în continuare în fa a casei.
Selim Attalah putuse s-o lichideze sau s o in ostatec . Ron
Clark înclina mai curând pentru a doua ipotez . Malko pentru
prima. Poate c turcul aducea ceva nout i.
— M-am v zut cu prietenii mei, îi comunic el.
Era într-o stare de agita ie care nu-i era proprie.
— Ai descoperit ceva în leg tur cu Ann Grimm? întreb Malko
plin de speran .
— Nu, r spunse Elko Krisantem, dar am aflat c Selim Attalah
pleac la Gibraltar poimâine!

98
Capitolul X
— La Gibraltar! se mir Malko. Cum de-ai aflat?
— Prin cel pe care l-am cunoscut la moschee şi care lucreaz
pentru Attalah, spuse Elko Krisantem. Un anume Hussein. Un şiit
libanez foarte pios. Trebuia s apar ieri sear , dar l-am întâlnit
azi, în port.
Malko era intrigat: Gibraltarul era o posesiune britanic , unde
englezii controlau totul f r excep ie. Ultimul loc în care ar fi putut
face escal un cargou sovietic amestecat într-un trafic clandestin.
Algesiras, marele port spaniol aflat în fa a stâncii Gibraltarului, ar
fi fost cu mult mai indicat. Sau Tangerul, unde vameşii marocani
erau cu mult mai uşor de corupt decât spaniolii… Gibraltarul
mişuna de agen i M 16, de sonare, de intercept ri radio, de agen i
de informa ii…
— Spune-mi exact ce-ai aflat?
— Hussein nu era mul umit c trebuia s plece poimâine la
Gibraltar, fiindc are r u de mare. Selim Attalah posed un vas
care se afl în portul de agrement din Marbella. Un Cougar, care
deplaseaz foarte repede. Nu le-ar trebui nici patruzeci şi cinci de
minute, dac marea e frumoas . Am impresia c se duce destul de
des la Gibraltar s fac târguieli, s cumpere caşmiruri.
— Cine mai pleac la Gibraltar împreun cu Attalah?
— Nu ştiu, r spunse turcul. N-am îndr znit s -l întreb. Dar am
s m mai v d cu el şi în seara asta, la cafeneaua restaurantului
Antonio.
— Trebuie s afl m mai mult. Cât timp au de gând s r mân
acolo, când vor pleca. Dar mai ales, cine porneşte la drum.
Provoac -l s - i vorbeasc despre Ann.
— Bineîn eles, f cu Krisantem, încântat de a-şi relua serviciul,
i-am zis c lucrez pentru nişte nem i care au închiriat o cas pe
lâng Marbella Club.
*
* *
— Gibraltar! Mi se pare foarte bizar.
Ron Clark împ rt şea perplexitatea lui Malko. Printr-o fericit
coinciden , el fusese cel care-l sunase pe Malko pentru a-i
comunica ultima pozi ie cunoscut a Căpitanului Iakovlev. Cargoul
99
sovietic se afla la aproximativ 400 de mile de strâmtoarea
Gibraltar. Din mesajele radio interceptate de CIA nimic nu l sa s
se întrevad o escal la Gibraltar. Vasul putea merge f r a se
alimenta pân la Rotterdam, destina ia lui final . Sovieticii luau de
la ei de acas tot ce le trebuia.
— Şi mie mi se pare foarte curios, recunoscu Malko. N-am de
gând s r mân aici s ard mangalul.
— CIA are pu ine infrastructuri la Gibraltar, interveni
americanul. V ve i conecta la COS-ul de acolo, care este o
organiza ie semiclandestin . V vor da o mân de ajutor împreun
cu „Verii”12… Cei de pe Stânc sunt foarte susceptibili şi ve i fi
rapid reperat. Nu vreau s le spun prea multe. M feresc de ei ca
de cium . Cum ave i de gând s ajunge i la Gibraltar?
— Bun întrebarea, spuse Malko. M întreb dac n-ar fi indicat
s închiriez un vas. Mai ales c întreaga opera ie risc se
desf şoare pe mare.
— Unul mare? întreb neliniştit Ron Clark.
— Doar nu cu rame, replic Malko. Am nevoie de un vas rapid.
Americanul suspin resemnat.
— OK, sper ca toate astea s serveasc la ceva.
— Mul umesc pentru încuraj ri, f cu Malko. Ave i ceva nout i
de la Greg Bautzer?
— Bineîn eles! A pus tot Rotterdamul în stare de asediu.
— Îl ve i ine la curent cu aceste noi evolu ii?
— S aştept m mai întâi sosirea cargoului la Gibraltar r spunse
evaziv Ron Clark. Avem timp destul s -i d m cu nasul prin rahatul
lui… Şi Ann?
— Nu ştiu nimic de ea, r spunse Malko.
Câteva momente, nu mai auzi decât fondul comunic rii
telefonice. Malko rupse t cerea subliniind:
— S presupunem c livrarea drogului va avea loc la Gibraltar.
Ce ar trebui s fac? În cazul în care Krichna va pune mana pe bani
va fi cu mult mai greu de intervenit.
— ine i-m la curent cu mersul evenimentelor, sfârşi prin a
rosti Ron Clark, încurcat. Dac într-adev r va fi imposibil ca
opera iunea s r mân clandestin , îi vom pune la curent pe Veri.
Malko închise. Pentru a face fa unui Cougar ar fi avut nevoie
de un vas de cel pu in şaizeci de noduri… Dar mai întâi, se decise
s repereze vasul lui Selim Attalah.

12 Serviciile secrete britanice.


100
O lu pe Alexandra de pe teras . Rochia pe care o îmbr c era
doar cu pu in mai lung decât costumul de baie, ascunzând cu
chiu cu vai grosul hematoamelor.
Traversarea Marbellei se dovedi un coşmar. Oamenii se târâiau
într-o c ldur terifiant printre şirurile de magazine murdare;
englezii în şorturi, spaniolii unsuroşi şi scandinavi albi ca hârtia.
La ieşirea din oraş, Malko z ri pe dreapta un panou mare pe
scheletul de beton al unui imobil de cincisprezece etaje, a c rui
construc ie p rea abandonat ; „Portul de agrement Marbella.”
O lu pe drumul care ducea spre mare şi se parc al turi de alte
vehicule la parterul neterminat al blocului, servind de parching.
Zeci de vase se înghesuiau în şantierul naval din cap tul portului
de agrement, în special „ igarete”, vedete rapide de toate m rcile.
În apropierea intr rii se afla un superb Cougar de 51 de picioare,
alb şi roşu, pe capre, practic nou, botezat Alcazar. Malko se uit el
cu aten ie. Palele celor trei elice erau ascu ite ca briciul… Un om
se apropie de e.
— Bun ziua, eu sunt Swen Olson, proprietarul şantierului. Cu
ce v-aş putea fi de folos?
— Vreau s închiriez un vas, spuse Malko.
Swen Olson se smulse din contemplarea picioarelor Alexandrei.
— Aici nu sunt decât vase de vânzare, spuse el, dar aş putea s
v indic o agen ie din Porto Banus. Ei au vase noi nou e.
— Rapide?
— Bineîn eles.
Malko ar t spre Cougar-ul alb şi roşu:
— Ca cel de aici?
Proprietarul şantierului zâmbi.
— M-ar mira! sta ajunge la 75 de noduri! E o bomb . Apar ine
unuia dintre clien ii mei care l-a adus la revizie. Pleac la Ibiza, în
Baleare cu prietenii. Mi-am pierdut toat ziua s -l verific şi s -l
reglez. Dar nu ve i g si de închiriat, e singurul din Marbella.
Cineva îl strig şi el se întoarse în hangar unde treb luiau
mecanicii, p r sindu-l pe prezumtivul client.
Malko examina Cougar-ul. Putea lua la bord vreo dou sprezece
persoane. Sub puntea imens dispunea de o cabin spa ioas .
Proprietarul şantierului se întoarse şi i se adres plin de mândrie:
— Merge mai repede ca un distrug tor! Cost numai 450 000 de
dolari! Aş putea s v comand unul…
Vasul ideal pentru un contrabandist… Malko se ab inu s -i
spun c la Liezen n-ar prea avea ce face cu un monstru ca acela
101
şi se întoarse la maşin . Mii de rândunele şi de pesc ruş se roteau
în jurul blocului neterminat, cu strig te asurzitoare, l sându-şi
g ina ul peste tot. Aminteau de filmul lui Hitchcock, Pas rile. Nu-i
r mânea decât s g seasc un vas.
*
* *
Lungit pe marginea piscinei, Selim Attalah asculta un disc cu
flamenco, încercând s -şi uite grijile. Se l sase antrenat în
expedi ia la Gibraltar f r nici o tragere de inim . Cu cât se
apropia ora plec rii cu atât era mai indispus. De obicei, în afacerile
lui cu arme, aştepta s i se aduc banii, iar el livra marfa. Acum
prea se implicase în probleme care nu-i apar ineau şi nu mai
putea da înapoi. Era vorba de o afacere mult prea gras . Iar Tony
avea nevoie de el.
Raj Krichna ieşi din camera lui, cu Lucia inându-se coad dup
el. ştia doi îşi petreceau timpul f când dragoste. În ziua
precedent , pe sear , Selim o surprinse r stignit pe masa mare
de marmur rar de Brazilia de cinci metri lungime, creat de
Claude Dalie, inspirat din vestita epoc florentin , m rginit de un
brâu din lemn masiv, poleit cu argint vechi şi aur fin. Cu fa a la
piscin , Lucia inea piept curajoas la al nu ştiu câtelea asalt al
tamulului.
Acesta se apropie cu un aer timid.
— Miss Ann vine cu nou la Gibraltar?
Selim nu considerase util s -l pun la curent cu ceea ce p ise
tân ra femeie. Nu avea rost s -l sperie.
— Nu, îi r spunse sirianul. Din pruden , i-am spus c plec m
la Tanger. De altfel, doar am s m duc şi am s v întorc imediat.
Raj Krichna îşi înghi i saliva. Dac venea şi Ann, treaba era
uşoar . Se hot rî s ia problema în piept.
— Lucia n-ar putea s m înso easc ?
Selim se aştepta la ceva mai r u. Fa a i se lumin .
— Of course! Dac îi face pl cere.
— O, desigur, interveni Lucia, n-am fost niciodat la Gibraltar.
De bucurie, începu s se frece de noul ei st pân ca o pisic
îndr gostit .
— Plec m pe la unsprezece, mâine diminea , vasul nu poate fi
gata mai devreme, le explic sirianul. La ce hotel vre i s trage i?
— Voi fi contact la Rock Hotel, îl inform tamulul. E un hotel
bun?
Selim zâmbi încurajator.
102
— Are cea mai frumoas vedere din Gibraltar.
Asta fusese cam tot ce putea spune de bine în leg tur cu el. De
notorietate public , Rock Hotel devenise o ruin . Dar cu Lucia, Raj
Krichna ar fi acceptat s doarm şi sub un cort.
— Sunte i sigur c totul se va derula bine? întreb Selim pentru
a nu ştiu câta oar .
Raj îşi scoase la iveal din ii str lucitori, în obişnuitul lui
zâmbet mecanic.
— Absolut.
— Inch Allah, oft sirianul.
Abia mai aştepta ca totul s se termine odat . Raj Krichna nici
nu apuc bine s se îndep rteze c i se anun sosirea lui Tony
Pool. Americanul era singur.
— Plec m mâine? întreb el, l sându-se pe pernele de lâng
Selim Attalah.
— ine i neap rat s veni i cu noi?
Americanul îi arunc o privi glacial .
— Don’t piss me off13. Trecem mai întâi pe ia banc s -mi
recuperez banii şi plec m. Diana va lua o maşin şi ne vom întâlni
la Hollday Inn, în Gibraltar. Sunte i sigur c nu vom avea
probleme cu vama, la sosire?
Selim Attalah prev zuse întrebarea.
— Mai întâi de toate, am anun at şantierul naval c plec la
Ibiza. Dac li se vor pune întreb ri, asta vor r spunde. În plus, e şi
foarte credibil.
— Şi dac suntem urm ri i de Linge?
— Imposibil, Cougar-ul meu merge mai repede ca orice
ambarca iune. Efectiv, ne vom îndrepta în direc ia Ibizei, la plecare
şi vom men ine cursul timp de o or . Ar fi nevoie de un helicopter
ca s putem fi urm ri i.
— Tipul are s ne caute.
— Şi n-o s ne g seasc . Sau prea târziu. În acest sezon, e plin
de turişti peste tot. Controalele poli ieneşti sunt de form .
— Ar fi fost cu mult mai bine s -i tragem un glon în cap,
bomb ni Tony Pool. Un mort nu mai urm reşte pe nimeni…
— Asta-i lucru sigur, îl aprob Selim.
Tony Pool arunc cu o voce calm :
— Dac ceva nu merge bine, îi împuşc pe to i şi pe dumneata.
Pe urm o şterg cu vasul.

13 Nu m plictisi i!
103
Pentru cincisprezece milioane de dolari era gata de orice… Selim
Attalah nu f cu nici o remarc .
— Cum facem s sc p m de tic losul de Linge? întreb
americanul.
*
* *
Malko semn cu o mân sigur contractul de loca ie al unui
iaht superb, Armaggeddon, de 105 picioare, str lucind de nou, sub
pavilion panamez, închiriat pentru modica sum de 35 000 ca
dolari s pt mâna, inclusiv echipajul, combustibilul şi hrana…
Broker-ul îi adres un zâmbet radios.
— Sunt convins c ve i petrece o lun de miere absolut
fantastic , afirm el.
Alexandra îşi ridic ochii spre cer şi îşi încrucişa picioarele
expunându-şi pentru a dou zecea oar pulpele bronzate, de pe
care hematoamele începeau s se estompeze.
Armaggeddon, proprietatea unui american care nu venea decât
rareori la Marbella, era amarat în Porto Banus, al turi de iahtul
regelui Fahd.
— M duc pe vas, anun Alexandra dup ce-l p r sir pe
broker. M-am s turat pân -n gât de Marbella Club. Spune-i lui
Elko s ne aduc lucrurile la bord.
Se desp r ir . Malko se gândea f r încetare la Ann Grimm. În
timpul nop ii se dusese s dea târcoale prin Nueva Andalucia.
Fordul ei Escort r m sese exact în acelaşi loc. Malko se ag a de
speran a c Selim Attalah o inea ostatec , dar, în acest caz, de ce
sirianul nu-şi f cuse cunoscute inten iile? Se hot rî s se întoarc
în portul de agrement în speran a de a culege ceva informa ii. O
nou traversare de groaz a Marbellei. Climatizarea maşinii lui îşi
pierdea suflul. Se parc sub blocul abandonat, într-un concert de
piuituri ale p s rilor. Cougar-ul nu mai era pe capre. Îl z ri la ap ,
cu panourile calei deschise şi mecanicii apleca i asupra celor trei
motoare. Proprietarul şantierului naval, îl z ri şi se îndrept spre
el.
— Ei, a i g sit vreun vas?
— Da, spuse Malko, Armaggeddon-ul.
Cel lalt fluier admirativ.
— E un iaht dintre cele mai frumoase din port. N-o s v
plictisi i. Cougar-ul e la ap . Secretarul domnului Attalah a venit
s -l vad în ce stadiu se afl . Vor neap rat s plece mâine.
Malko se întoarse, intrigat de rândunelele şi pesc ruşii care se
104
roteau deasupra imobilului!
— Întotdeauna e aşa?
— Nu, nu, afirm Swen Olson, doar de câteva zile. Nu în eleg ce.
Ai zice c cineva le d de mâncare, dar în blocul sta p c tos nu-i
nici m car un picior de pisic . Antreprenorul lui a dat faliment şi
nimeni nu l-a mai preluat.
Malko privea fix baletul p s rilor pe cer.
— Bun, v p r sesc, f cu interlocutorul s u. Dac într-o zi ave i
chef de un Cougar, v stau la dispozi ie. Malko nu-l mai asculta.
Întorcându-se spre maşina lui se afund în penumbra
parchingului improvizat şi g si o scar de beton brut care deservea
carcasa neterminat a imobilului. Începu s urce şi, de la primul
etaj îşi trase din teac Coltul „38” cu cinci gloan e, prins la glezn .
P şea f r zgomot, sudoarea lipindu-i foarte repede c maşa de
spinare. Peste tot schel rii p r site, resturi diverse.
ipetele p s rilor deveneau din ce în ce mai sfredelitoare. Ridic
ochii: un nor gros de rândunele şi de pesc ruşi se roteau în jurul
ultimului etaj. Unele p s ri se l sau în picaj şi disp reau prin
deschiderea acoperişului. Înc dou etaje.
Îşi inea arma în mân , deşi era sigur c nu avea s întâlneasc
pe nimeni. Ajunse în cele din urm sus şi se opri pentru a cerceta
locurile. Planşeul de beton era gol. P s rile n v leau prin toate
deschiderile spre col ul opus al sc rii. Sute şi sute. Prezen a lui
Malko le împr ştie.
Se apropie şi atunci z ri ce anume le atr gea. O form alungit
într-un col . Se apropie cu gâtul încleştat, dezgustat de duhoarea
acriu-dulceag care se r spândea. Fu nevoit s se opreasc la doi
metri, tetanizat de oroare. În dou zeci de ani de când lucra pentru
CIA, v zuse multe lucruri cumplite şi credea c era blindat. Dar
ceea ce avea dinaintea ochilor dep şea orice coşmar.
Un trup omenesc, par ial redus la schelet, sfâşiat, mutilat, cu
carnea smuls de miile de ciocuri lacome, care nu l saser pe oase
decât nişte zdren e pe cale s putrezeasc în arşi a implacabil . O
rândunic mai îndr znea ca celelalte, plonj asupra cadavrului
şi ciuguli scurt din orbita dreapt , goal şi neagr , o invizibil
buc ic de carne. Malko f cu un pas înainte şi pas rea îşi lu
zborul.
Din Ann Grimm nu mai r m sese decât p rul lung ar miu,
oricum, indigest.
Rictusul din ilor str lucitori, lipsi i de buze, venea direct din
infern. Malko nu mai era în stare s -şi desprind ochii, oripilat. De
105
mai multe zile fusese aruncat acolo, despuiat de veşminte
pentru a întârzia orice identificare. P s rile îi d duser concursul
lui Selim Attalah… Greu de crezut c cineva s-ar fi aventurat pân
la etajul al cincisprezecelea din imobilul neterminat. Bineîn eles c
scheletul avea s fie descoperit într-o bun zi, dar to i protagoniştii
dramei ar fi fost pleca i din Marbella, de mult vreme.
Se întoarse. Imediat, p s rile gr bir spre prad . Piuiturile
stridente reîncepur , asurzitoare. Se întoarse, deşi pornise pe
scar şi v zu norul de aripi care se ab tuse peste pletele ruginii.
Instinctiv, întinse bra ul şi ap s pe tr gaciul Colt-ului, într-un
gest de revolt absurd . Detona ia împr ştie p s rile câteva clipe
şi Malko îşi v zu de drum, urm rit de mirosul, care parc i se
lipise de haine şi de viziunea acestei crime atroce. Biata Ann
Grimm, CIA avea s-o uite mai repede decât pe cei c zu i în
Vietnam. Mor i sunt da i uit rii, cântau gitanii prin toat
Andaluzia…
*
* *
Deci, soarta Annei Grimm era pecetluit . Malko îl sun imediat
pe Ron Clark, dar americanul nu era la birou. Nu o puse la
Alexandra la curent cu macabra lui descoperire. R mânea s ia o
decizie în urm toarele ore.
Încotro s-o apuce?
Spre Gibraltar sau spre Ibiza?
Informa ia primit de Krisantem putea fi o momeal . Ca şi cea
furnizat de sirian patronului şantierului naval. Din punct de
vedere tehnic Căpitan Iakovlev putea acosta şi la Ibiza şi la
Gibraltar, indiferent.
Bineîn eles, gra ie supravegherii întreprinse de CIA, Malko n-ar
fi pierdut pentru mult vreme cargoul sovietic. Numai c , livrarea
heroinei s-ar fi putut efectua foarte rapid şi, dac s-ar fi aflat la
câteva sute de mile, ar fi ajuns prea târziu… Dup nas, se decise
în din urm pentru Gibraltar. Bineîn eles, ideal ar fi fost s
urm reasc Cougar-ul. Numai c , date fiind performan ele
acestuia, aşa ceva era greu de realizat… R v şit de moartea Annei
Grimm, se preg ti s -şi petreac ultima sear la Marbella. Ceva
mai târziu avea s -şi regleze conturile cu Selim Attalah. Hot rât
lucru, Marbella nu purta noroc femeilor care se jucau cu focul.
*
* *
De pe duneta Armaggeddon-ului, Malko observa Gibraltarul
106
prin binoclu.
Din dep rtare, stânca sem na cu o fiar mare, cenuşie, purtând
o ran pe flancul estic: „the catchment”, şaisprezece hectare de
tabl galvanizat , menit s adune apa de ploaie, Gibraltarul
suferind crud din lipsa izvoarelor. Vârful stâncii era plin antene de
toate formele şi de toate m rimile, apar inând bazei NATO. Acest
soi de furuncul enorm din vârful golfului Algesiras, reprezenta cel
mai bun punct de observa ii din Mediterana. Nu degeaba se
ag aser de el britanicii de mai bine de dou secole şi jum tate. Şi
nu se prea gr beau s plece… Pe partea aceea valurile se sp rgeau
de faleze verticale, iar refluxul descoperea uneori grote invadate de
mare. În timpul ultimului r zboi, în sutele de grote naturale ale
Stâncii se menajaser antrepozite subterane.
Armaggeddon-ul d du ocol capului sudic, Europa Point, cu
farul lui, al turi de care se ridica înc de pe vremea r zboiului
potriva naziştilor eava derizorie a unui tun îndreptat spre larg.
Peste tot, platforme de tir, cazemate betonate. De parc totul avea
reînceap mâine… Alexandra veni s se sprijine al turi de Malko.
— Ştii ce ai de f cut?
— Nu, recunoscu el. Dar cred c ar fi imprudent s mai r mâi.
Am de gând s te urc într-un avion.
— De ce?
Cu o sear înainte, îi spusese pân la urm ce se întâmplase cu
Ann Grimm.
— Ai v zut ce-a p it nefericita aia de Ann Grimm?
Alexandra se strânse al turi de el.
— Vreau s r mân. Mi-e fric pentru tine. E o afacere tare
murdar .
Îşi cufund privirea în ochii lui aurii, mai frumoşi ca niciodat .
Aceast scurt croazier reprezenta un fel de parantez în lupta
feroce dus pe t cute. Dar, din p cate, nu mai putea dura mult…
Armaggeddon-ul naviga de-a lungul coastei vestice, intrând
golful Algesiras. Din aceast parte, Gibraltarul era ceva mai
primitor. În rad se aflau vase la ancor , petroliere, cargouri. O
fregat britanic era amarat în bazinul central.
Înconjurar North Mole, pentru a p trunde în portul de
agrement, New Marina, situat în apropierea pistei de aterizare est-
vest, care servea practic de frontier cu Spania, aflat la o
dep rtare de cel mult un kilometru. Zeci de vase cu pânze sub
pavilion britanic tremurau în b taia vântului. Un vameş ieşi din
ghereta lui şi le indic prin portavoce un loc în lungul cheiului
107
spatele vechilor metereze masive, se etajau pân la jum tatea
în l imii casele vopsite în ocru cu obloane verzi, adunate în jurul
câtorva cl diri moderne, constituind oraşul Gibraltar propriu zis.
Mai sus nu se mai afla decât stânc pres rat cu câ iva eucalip i
care hr neau vestitele maimu e, gardienii locurilor acelora aride.
Legenda spunea c atunci când ele vor disp rea, englezii vor p r si
Gibraltarul. Probabil c asta era ra iunea pentru care un ofi er
britanic, „the keeper of the Apes”14 avea îns rcinarea s le
hr neasc în fiecare zi.
Malko se îndrept spre pasarel . Dac informa iile lui
Krisantem erau exacte, Cougar-ul lui Selim Attalah n-ar fi trebuit
se lase aşteptat. Altminteri nu le-ar fi r mas decât s o ia cu toat
viteza spre Ibiza.
— Cere s ne fie transportate bagajele la Rock Hotel, îi spuse
Malko Alexandrei. Te ajung din urm ; m duc s închiriez o
maşin .
Prea ar fi b tut la ochi s r mân pe Armaggeddon, atâta vreme
cât din Rock Hotel se deschidea o vedere perfect asupra golfului
Algesiras, ceea ce putea fi foarte util.
Coca vasului în alb şi roşu a Cougar-ului putea fi recunoscut
de departe. Siajul de spum alb se micşor din ce în ce şi el
p trunse în portul de agrement cu o vitez de cinci noduri. Malko,
aflat într-un Honda Civic închiriat, din parchingul aflat în fa a
radei, sim i c i se ridic o greutate de pe inim .
Urm rea efectuarea debarc rii. Mai întâi ap ru o fat brun
care trebuie c era Lucia, ajutat de un marinar, probabil Hussein,
apoi cu Raj Krichna şi în cele din urm Tony Pool. Americanul
purta doi saci voluminoşi.
Nici urm de Diana Mangan.
Sosir dou taxiuri, care trebuie c fuseser chemate prin radio.
Tony Pool intr într-unul, iar Raj Krichna în cel lalt, înso it de
Lucia. Formalit ile nu durar mai mult de treizeci de secunde,
îndeplinite fiind de un poli ist care, dup surâsul lui, trebuie c
era pl tit gras de Selim Attalah.
Acesta din urm r mase mai pu in de cinci minute pe uscat.
Abia apucar s se îndep rteze cele dou taxiuri c el urc din nou
la bordul Cougar-ului, iar marinarul lui dezleg parâmele. Malko îl
v zu plecând în direc ia golfului şi apoi cotind spre stânga. Se
întorcea.

14 Gardianul maimu elor.


108
Malko avea de f cut o alegere. Opt pentru Tony Pool. Cinci
minute mai târziu, americanul intra în Holiday Inn, din plin
centrul Gibraltarului, cu cei doi saci al lui.
Malko fu nevoit s se orienteze pentru a ieşi din labirintul de
str du e înguste, în esate de turişti. Gibraltarul era greu de
clasificat: pu in orez cu şofran, câteva boabe de cuşcuş şi dou
pic turi de ceai. Balcoane spaniole, lenjerie la ferestre ca la Napoli
şi „bobbys” bronza i de soare. Malko era gata s calce un punk cu
plete violet, mergând prin mijloc pe Main Street. Ca la Liverpool.
Urcând spre Europa Road, bulevardul larg care ducea spre partea
superioar a Gibraltarului, aveai impresia c începi s r sufli
sc pat fiind din acel târg ciudat cu casele înghesuite unele altele,
sufocante şi decrepite.
Rock Hotel se ridica maiestuos pe Europa Road, departe de
agita ia turiştilor, încrustat în falez , cu fa ada îndreptat spre
golful Algesiras. Zugr veala coşcovit şi aspectul neglijent veneau
în contradic ie cu nobilele împrejurimi. Oprindu-se în fa , Malko
sim i c i se accelereaz b t ile inimii. Raj Krichna tocmai termina
pl tit taxiul…
Ce-i drept, în Gibraltar nu existau decât dou hotele cât de cât
decente. Malko aştept ca tamulul s dispar . Din nou aveau s se
joace de-a v-a i-ascunselea. Din fericire, tamulul nu-l z rise decât
o singur dat în Viena, la Schwarzenberger şi poate c nu-l
remarcase. Numai de n-ar veni Tony Pool s -i fac vreo vizit …
Ajunse în apartamentul lui. Sala de baie ar fi f cut de ruşine un
spital vechi, climatizarea era anemic şi zugr veala coşcovit . Îi
puse pe Alexandra şi pe Krisantem la curent.
— D o rait pe la Holiday Inn, îi ceru turcului. Vreau s ştiu
ce-i cu Diana Mangan.
Miracol: telefonul, datând de pe vremea ultimului asediu,
func iona. Îl sun pe Ron Clark, la Viena. Avea în sfârşit bune.
Pentru a compensa moartea Annei Grimm. Dac principalii
protagonişti ai afacerii erau aici, heroina nu va întârzia soseasc ,
el aflându-se în zona care întrunea toate pericolele.
*
* *
Trezit de zgomotul climatizorului, Malko se ridic şi se strecur
pe teras . Vederea era splendid : radele portului Gibraltar,
meterezele care inuser piept lui Napoleon şi golful Algesiras
înecat în cea a ridicat de c ldur .
De la sosirea lui, din ajun, Tony Pool nu p şise în afara
109
hotelului. Se întâlnise cu Diana Mangan care sosise la volanul
BMW-ului lor, închiriat la Marbella. Cât despre Raj Krichna şi el se
f cuse nev zut. Ron Clark s rise în sus de bucurie aflând de
prezen a trafican ilor. Potrivit informa iilor lui, Căpitanul Iakovlev
se afla la aproximativ 200 de mile de Gibraltar, dar nimic nu-i
îndrept ea s presupun c avea s acosteze acolo.
Malko avea ordin s -l contacteze de urgen pe şeful CIA, John
Falcon. Şi s -l informeze.
Îşi plimb privirea asupra golfului. Imediat remarc un vas
ancorat la câteva ancabluri, în largul şantierului naval de
repara ii, la un kilometru în zbor de pas re. În seara precedent
nu fusese acolo.
Imediat intr s ia binoclul adus de pe Armaggeddon şi-l propti
de balustrada terasei; examinându-l pe noul venit. Era un cargou
cu o punte lung şi plat , cu cabinele în spate, ca petrolierele şi cu
numeroase bra e de macarale pentru desc rcat m rfuri. Se
concentr asupra flancului castelului din spate unde era înscris
un nume.
Inima începu s -i bat mai repede când reuşi s descifreze
caracterele chirilice. Avea în fa a lui cargoul Căpitan Iakovlev, la
bord cu 225 de kilograme de heroin destinat lui Raj Krichna.

110
Capitolul XI
Malko baleie cu binoclul cargoul Căpitan Iakovlev. F r grab .
Zeci de containere erau stivuite pe punte, pe trei m rimi. F r a le
mai pune la socoteal pe cele aflate în cal … S g seşti heroina
însemna s cau i acul în carul cu fân, cu tot manifestul. Pe
cargou, nici o activitate vizibil . Ceva mai departe se afla un
petrolier brazilian sosit din ajun.
Malko l s binoclul jos. Începea partea de „vârf” a misiunii lui.
Portcontainerul sovietic nu se oprise din întâmplare în Gibraltar.
Selim Attalah fiind plecat, mai r mâneau Tony Pool şi Raj
Krichna. Pe acesta din urm trebuia s -l urm reasc . Fiindc
heroina lui se afla la bord. L sând-o pe Alexandra s doarm ,
Malko coborî în hol şi sun la num rul dat de Ron Clark.
Va avea nevoie de un ajutor serios.
*
* *
Era un imobil modern ridicat modest între Oficiul de Turism din
Gibraltar şi reşedin a Guvernatorului. O plac de aram informa:
Middle East Shipping Co. Malko ap s pe interfon. Aproape
imediat îi r spunse o voce de femeie:
— Birourile sunt închise.
— Am stabilit o întâlnire cu John Falkon, spuse Malko. Uşa se
deschise automat. O secretar ap ru din ascensor, foarte britanic
dup înf işare, în fusta ei ecosez prea lung şi permanentul a la
Maggie Thatcher. Dar accentul ei era indiscutabil american.
— Am s v conduc la domnul Falcon, i se adres ea.
Liftul îi urc la etajul trei. Musta , blazer şi cravat club, John
Falcon era întruchiparea a ceea ce se numea la Gibraltar
gentleman Gib. Pântecos, pleşuv, cu sprâncene ar mii asortate cu
superba lui musta . Strivi degetele lui Malko într-o strângere de
mân robust .
— John Falcon. Încântat s v v d.
Şeful biroului CIA din Gibraltar. Americanii nu dispuneau de
nici o prezen oficial , nici m car de un consulat ca Fran a,
Panama, pân şi Costa-Rica. Nici o agen ie guvernamental . Doar
câ iva ofi eri de leg tur în cl dirile Royal Navy, aflate în spatele
zidurilor groase ale fostelor metereze. John Falcon culegea
111
informa iile ELINT15 ale Verilor, le regrupa şi le transmitea lui
Langley. Britanicii nu acceptaser niciodat ca NSA16 s -şi
instaleze radarurile marilor ei urechi pe Stânc . Se aflau la ei
acas . Evident, exista o comunicare deplin cu alia ii lor
americani.
Mai pu in esen ialul, bineîn eles.
— Ceai sau cafea? întreb John Falcon.
Hot rât lucru, se anglicizase definitiv cu musta a lui de ofi er
din armata Indiei.
— Cafea, spuse Malko. A i putut afla ceva în leg tur cu cargoul
Căpitan Iakovlev, dup ce v-am telefonat?
— Mare lucru, nu, recunoscu americanul. Ştiu doar cu pu in
mai mult ca dumneavoastr . Britanicii n-au fost avertiza i de
c pit nie decât pe la trei noaptea; cargoul a semnalat o avarie la
maşini şi a cerut autoriza ia s intre în rad … Nu exista nici un
motiv s fie refuzat. Doar nu era un vas pesc resc echipat cu
electronic .
— Şi avaria?
— Precis o inven ie. C pit nia i-a propus s beneficieze de
„commercial ship repair” al bazei navale, dar comandantul de pe
Căpitan Iakovlev a refuzat. Face repara ia cu mijloacele existente la
bord.
— Exist vreo prezen sovietic în Gibraltar? întreb Malko.
— S-ar putea s fie vreo cârti ascuns departe printre stânci.
Dar nici omologii mei şi nici eu n-am dibuit nimic. Gibraltarul e
mic, iar Verii in totul sub control cu o mân de fier. Din când în
când câte un vas de croazier sovietic, venind dinspre Marea
Neagr face escal pentru o zi şi pasagerii coboar pe uscat. Sunt
num ra i şi la sosire şi la plecare. Cam asta-i tot…
— Se cunoaşte natura echipajului de pe Căpitan Iakovlev?
— Sovietici, în mod sigur. Cum vasul n-a tras la chei, nu ni s-a
comunicat.
— E inut sub observa ie?
— Nu mai mult ca celelalte vase ancorate în rad . În schimb
dumneavoastr sunte i…, ad ug el zâmbind.
— Serios? f cu Malko surprins.
John Falcon îşi întinse pe fa un surâs complice.
— Oh, Verii nu mi-au comunicat nimic nepl cut. Atât doar cât

15 Electronic Intelligence.
16 National Security Agency.
112
omologul meu m-a întrebat azi diminea pentru ce Alte a sa
Serenissim şi-a dat osteneala s aduc cu el o femeie atât de
frumoas într-un loc aşa de nesuferit ca Gibraltarul… Sejurul
dumneavoastr la Oman17 n-a trecut neobservat…
— Sunt la curent cu drogul?
— Bineîn eles c nu şi nici nu trebuie s afle nimic! Ar soma
cargoul s plece imediat; nu le plac deloc complica iile, iar un
trafic de drog efectuat pe un cargou sovietic ar fi genul de situa ie
care le-ar strâmba r u nasul.
Încurajator pentru urmarea evenimentelor… Ca s mai atenueze
efectul spuselor sale, John Falcon se gr bi s adauge:
— CIA mi-a ordonat s v dau tot ajutorul posibil. Ave i vreo
idee de ce anume vre i s face i?
— Nu înc , recunoscu Malko.
John Falcon îşi privi ceasul.
— În acest caz, am s -mi fac turneul s pt mânal. S -mi v d
omologii. Suna i-m de îndat ce ve i avea nevoie de mine. Dar fi i
prudent cu telefonul…
*
* *
Era o Anglie c zut în mizerie, tropical şi îmb trânit , cu str zi
înguste şi abrupte, cu rufe atârnând la ferestre şi cu „bobbys” cu
pielea smead . Mai curând Napoli sau Hong-Kong. Singurul semn
concret de civiliza ie: panourile aflate peste tot, care interziceau
sta ionarea şi sabo ii pentru blocarea maşinilor, boteza i „şlapi”.
Coborând pe Europa Road, unde se afla Rock Hotel, Malko o lu
de-a lungul unui şir de cottages aduse parc direct din
Sournemouth. Mai înainte de a p trunde pe Main Street, o
stradel îngust care şerpuia dintr-un cap t în altul al oraşului,
canalizând fluviul de turişti c tre sutele de magazine p c toase în
regim de duty-free. Hong Kongul s racilor. Câ iva poli işti bronza i,
care vorbeau de la englez la spaniol f r efort, dirijau o circula ie
devenit haotic datorit sadismului britanic. Întrucât pe Main
Keet alternau por iunile de sens unic cu cele în sens opus. Şi,
colac peste pup z , se mai şi schimbau în func ie de ora zilei.
Str du e înguste luau cu asalt Stânca, terminându-se printr-un
zid din pietre sau prin sc ri. Nu prea era paradisul maşinilor…
Malko îl întâlni pe Elko Krisantem, care-şi fixase punctul de
observa ii într-o pizzeria din Governor’s Parade, o pia mic ,

17 Vezi Ostatecul din Oman, SAS nr. 87.


113
dominând Main Street-ul. Pe lâng statuia reginei Victoria,
supraveghea intrarea în Holiday Inn.
— N-au ap rut înc , îl inform el. Maşina lor a r mas în acelaşi
loc.
BMW-ul, închiriat din Marbella şi adus de Diana, sta iona în
miniparchingul din fa a hotelului. Cei doi americani, culca i pe
milioanele lor de dolari… Trebuie c aşteptau ora şi locul
schimbului.
— Îi l s m pe ştia în pace, îi spuse Malko turcului. E
momentul s ne concentr m asupra lui Raj Krichna.
Plecar spre partea de jos a oraşului. O luar pe Line Mall road,
un drum cu sens dublu care mergea de-a lungul meterezelor,
întâlnindu-se la nivelul m rii cu Churchill Avenue. Acest bulevard
traversa pista aeroportului şi mergea spre frontier . Trebuia s
ocoleşti rond-point din fa a stadionului, pentru a da în Bayside
Road ce ducea spre iahturi.
Cougar-ul lui Selim Attalah nu se întorsese. Finişul opera iunii
nu era prin urmare iminent. De îndat ce Raj Krichna va intra în
posesia dolarilor, sirianul va sosi cu limba pe um r.
Malko se uit la Armaggeddon, care aştepta cuminte la chei.
C pitanul lui probabil c -l considera nebun de legat. S închiriezi
un vas cu cinci mii de dolari pe zi pentru a l sa ancora la
Gibraltar…
Malko nu-şi pierdu prea mult timp aici. O lu înapoi pe Queen’s
Road, care înso ea partea exterioar a meterezelor, pân la Europa
Road. În fa a Queen’s Cinema g si o cabin telefonic roşie, ca cele
din Londra şi sun la Rock Hotel.
— Mister Krichna se afl la dumneavoastr ? întreb el. La
telefon societatea Avis.
Telefonista îi r spunse imediat:
— Da, îns nu-i în camer . Cred c a coborât la piscin .
— Ce num r de camer are?
— 453, Sir. S -i las vreun mesaj?
— Nu, am s revin. Mul umesc.
Respectiva piscin se afla la trei sute de metri mai sus de Rock
Hotel, pe partea opus a bulevardului Europa, chiar în fa a
cazinoului. Malko ieşi din Honda Civic, pe care o l s pe seama lui
Elko Krisantem.
— S nu-l scapi din ochi, îi spuse. M întorc cam peste dou
ore.
Turcul se juca de pe acum cu lasoul din fundul buzunarului. În
114
ciuda c ldurii zdrobitoare, Malko era nebun de bucurie. Se
întoarse în camer , unde era apocalipsul. Climatizarea se afla în
pan , Alexandrei i se p ruse c era un şobolan în sala de baie, iar
ascensorul nu func iona.
— M duc la piscin , îl anun tân ra femeie.
— Imposibil, o opri Malko. Krichna e acolo. S-ar putea s te
recunoasc . Te-a v zut la Viena.
— Foarte vesel, oft ea. Am s fierb aici de vie.
— Cobor în oraş s dau un telefon, spuse Malko. Curaj. Du-te
pe teras .
— Toate elementele sunt acum întrunite, comunic Malko,
înghesuit într-o cabin murdar , unde domnea o c ldura
chinuitoare. Cump r torul heroinei, vânz torul şi cargoul Căpitan
Iakovlev.
— Bravo! exult americanul. Şi Greg Bautzer care aşteapt la
Rotterdam!
— N-am câştigat înc partida, remarc Malko. Sunt complet
singur, doar cu Elko Krisantem şi nu pot cere ajutorul Verilor. Nu-l
am decât pe omul dumneavoastr din COS.
— E un vechi lupt tor, f cu Ron Clark şi dac va trebui s intre
foc, va intra… Am s -i expediez imediat un telex în acest sens.
Confirmându-mi instruc iunile.
— Ce instruc iuni?
— S distrug drogul, dac e posibil, compromi ându-i pe
sovietici şi s recupereze banii de la Tony Pool, împiedicând astfel
livrarea de arme… enumera Ron Clark.
— N-a i vrea, ca prim , s rad de pe fa a p mântului şi
Gibraltarul? întreb Malko.
Şeful biroului din Viena, cu sim ul humorului, începu s râd .
— Hai, şti i prea bine c dac reuşi i s distruge i drogul, restul
nu-i decât floare la ureche…
Floare la ureche! Cu o echip de ucigaşi care nu s-ar fi dat în
l turi de la nimic…
Se gândi la surâsul str lucitor al lui Raj Krichna. Cine ar fi
putut b nui un terorist f r mil sub acel înveliş jovial şi s n tos.
Umerii de docher şi chipul pl cut inspirau încredere. Doar ochii îi
erau neliniştitori, cu mobilitatea lor şi lipsa de expresie.
— Aş putea s v expediez nişte „baby-sitters”, propuse Ron.
— Vre i ca Verii s dea în fiert? întreb Malko. Ca s nu mai
vorbim de ceilal i. Cu cât vom trece mai neobserva i cu atât vom
avea o şans mai mare de reuşit .
115
— V-a i întocmit vreun plan? întreb îngrijorat americanul.
— Nu dispun înc de suficiente elemente. Mi se pare imposibil
ca Tony Pool s plece în SUA cu 225 kilograme de heroin în
valize. Deci, a ini iat un sistem similar celui din Rotterdam pentru
a sustrage drogul într-un alt mod. Iar eu trebuie s -l descop r.
Poate c astfel îmi va veni o idee opera ional …
Ave i cu siguran dreptate, confirm americanul. Tony Pool nu
are niciodat asupra lui nici un gram de drog. Dar, poate c i-a
cerut lui Selim Attalah…
— M-ar mira. Attalah precis n-ar vrea s se amestece. De altfel,
a şi plecat. M gândesc acum c au ales Gibraltarul pentru c se
afl la o or de Marbella, iar vama nu-i exigent .
— Bine analizat, aprob Ron Clark. Dar în felul acesta tot nu
ob inem cheia problemei.
— Ruga i-v pentru mine, f cu sobru Malko. Un ultim punct, n-
ave i de gând s le comunica i celor din DEA de escala cargoului
Căpitan Iakovlev?
— Nici m car nu mi-a trecut prin cap! Atât doar c s-ar putea
s descopere şi singuri.
— Mul umesc, spuse Malko. N-am chef s -l v d debarcând aici
pe Greg Bautzer cu bocancii lui grosolani.
Ieşi din cabin , ud leoarc . Dar, destul de satisf cut. Contra
celor imaginate de DEA, trafican ii reac ionaser repede şi abil.
Sprijinindu-se pe logistica negustorului lor de arme, care nu putea
refuza ajutorul, f r a vedea cum îi trec pe sub nas milioanele de
dolari…
*
* *
Raj Krichna, lungit pe o saltea aflat pe marginea piscinei
hotelului Rock cu Lucia încol cit în jurul lui, se purta cu aceeaşi
lips de pudoare fermec toare ca şi faimoasele maimu e din
Gibraltar, care populau „uppercaves18“ de pe Stânc .
Chelnerii, obişnui i s vad pensionari linişti i, a c ror
îndr zneal suprem consta în a se lua de mân , nu-şi credeau
ochilor. Îngrozi i. Pe alte timpuri, guvernatorul ar fi poruncit s fie
biciui i. Toate marile tradi ii ale Imperiului se pierdeau sub soarele
acestei Spanii satanice, corupte de mauri.
Splendoarea uluitoare a Luciei îi fascina. În partea de sus
slipului microscopic nu purta decât un maieu din m tase

18 Grotele superioare.
116
imprimat , transparent, disimulându-i cu greu vârfurile ascu ite
ale sânilor.
Cu capul l sat pe torsul puternic al amantului ei, îi ciugulea
poznaş mameloanele cu o pricepere care-i smulgea tamulului
suspine de pl cere şi din când în când, o tres rire brusc .
Prosopul pe care-l aruncase de-a curmezişul pântecului avea nişte
cocoaşe din ce în ce mai suspecte. În clipa în care nişte garsoni
aduceau oranjade, o auzir pe Lucia cerându-i:
— Fuck me. Now.
B ie ii b tur în retragere pentru a-şi avertiza colegii s nu
rateze aceast ultim oroare. Din p cate, Raj Krichna îşi consult
ceasul cu un suspin:
— Nu acum. Am o întâlnire. R mâi aici, am s vin s te iau.
Se smulse din îmbr işarea Luciei, rec p tându-şi cu greu o
inut convenabil , mai înainte de a se îndep rta. Se sim ea bine.
Pân acum, opera iunea mersese ca pe roate. Dac -i reuşea
afacerea asta mai ob inea un grad în cadrul PLOT-ului.
Urc în Toyota StarJet, închiriat , încins ca un cuptor şi o lu
în direc ia stâncilor ascu ite care dominau promontoriul.
*
* *
Elko Krisantem îşi şterse sudoarea care-i în epa ochii şi porni
motorul. În fine, treburile începeau s se mişte. Starlet-ul lui Raj
Krichna p r si parchingul piscinei Rock Hotel. Spre mirarea
turcului, Raj Krichna coti în sus în loc s-o apuce în direc ia
oraşului…
Trei sute de metri mai departe, Tamulul se angaja pe un drum
îngust spre stânga care urca în zigzag prin pustiul bolov nos, ce
instituia partea superioar a Stâncii. Peisajul era din ce în ce mai
arid. Un panou indica: „Engineer Road-Upper Caves”. Elko era
gata-gata s fie stâlcit de un autobuz enorm plin de turişti, care
negociase greu un viraj în agraf .
Vederea era magnific , cu stâncile verticale care dominau micul
oraş hispano-englez pitit la poalele meterezelor. În dep rtare, se
z reau prin cea a ridicat de c ldur casele şi portul Algesiras.
Căpitanul Iakovlev se vedea doar ca un punct minuscul în rad .
Plimbarea clasic a tuturor turiştilor. Înc un viraj în agraf . Raj
Krichna se opri într-un parching mic din fa a „St-Michael Cave”. O
maimu r sucea cu tragere de inim antenele maşinilor
sta ionate, una dup alta. La o mie de metri altitudine, unde se
aflau, aerul era cu mult mai proasp t. Ceva mai jos, un grup de
117
turişti britanici contemplau cu emo ie placa fixat pe locul unde
regina Angliei binevoise s se opreasc pentru a admira priveliştea
în iulie 1987. Mai multe c r ri pentru pietoni porneau de acolo
şerpuind printre stâncile aride, deservind parcul maimu elor şi
„upper caves”. Pancarte enorme îi avertizau pe plimb re i: „Aten ie
la comportamentul maimu elor. Pot muşca.”
Elko opri la rândul lui şi se apropie de oamenii sprijini i de
balustrada O’Hara Road, supraveghindu-l pe Raj Krichna. Acesta
din urm se amestecase printre turişti. Perfect inofensiv în
aparen . Totuşi, Elko Krisantem remarc faptul c tamulul se
uita cu aten ie la cei ce-l înconjurau. C uta pe cineva cu care avea
întâlnire. Sau verifica s nu se afle nici o persoan dubioas prin
preajm . Krisantem îşi d du seama c privirea lui Krichna avea se
opreasc şi asupra lui. Al turi, membrii unei familii se fotografiau
conştiincios. Cu un surâs binevoitor se apropie de ei şi prin gesturi
le propuse s -i ia pe to i împreun …
Când tamulul ajunse cu privirea în dreptul lui nu v zu decât un
fotograf amator pe cale de a imortaliza o scen de vacan .
Odat terminat turul lui de orizont, Raj Krichna se îndrept f r
grab pe o c rare care ducea spre habitatul maimu elor, unde
sosiser mici grupuri de turişti, hr nindu-le şi privindu-le cum se
joac . Elko apuc pe o c rare paralel , aflat ceva mai sus, care
ducea spre ruinele Moorish Wall.
Muntele era g urit ca o strecur toare de grote, tunele, treceri
înguste. Soarele ardea furios. Elko Krisantem ajunse la marginea
unei platforme stâncoase care domina c rarea din vale unde Raj
Krichna se întâlnise cu un b rbat în c maş , blond, cu ochelari
negri şi o sacoş în mân . Nu-şi vorbeau, dar se vedea bine c se
cunoşteau. Aşteptar pân ce turiştii din preajma lor f cur cale
întoars pentru a schimba câteva cuvinte şi a se îndep rta pentru
a traversa rezerva ia de maimu e, trecând pe sub telefericul mare
care se termina în punctul culminant al Gibraltarului.
Elko începu s înainteze, ascunzându-se în spatele ruinelor
Moorish Wall. Din fericire, cei doi nu ridicar capul… Str b tur
un tunel scurt s pat în stânc pentru a ieşi pe o platform pe care
se ridica vechiul tun ruginit, vestigiu al celui de al doilea r zboi
mondial, unde se c rase o maimu . Pu in lume venea pân
acolo, fiindc drumul se înfunda. Pitit în spatele zidului, turcul
observa cu inima bubuind. Se întreba cine era interlocutorul lui
Raj Krichna.
Cei doi b rba i discutau aprins f r ca turcul, aflat prea
118
departe, s poat p trunde sensul cuvintelor… Conversa ia fu
scurt . Tipul blond îi întinse sacoşa lui Raj Krichna, care o lu . Îşi
strânser îndelung mâna şi tamulul se întoarse, pe când omul lui
de leg tur aprindea o igar , apropiindu-se de maimu a c rat
pe tun. Aici aştept pu in, s nu fie v zu i plecând împreun .
Adev ra i profesionişti.
Individul blond se distra jucându-se cu maimu a. Deodat , alta
ap ru al turi de zidul unde se ascundea Elko Krisantem, sco ând
ipete ascu ite. Maşinal, omul de leg tur al tamulului ridic
privirea, prinzându-l pe turc în câmpul lui vizual.
Reac ia lui fu instantanee. Îşi arunc igara şi dup un sfert de
secund o rupea la fug ca un alerg tor la cursa de o sut de
metri!

119
Capitolul XII
Instinctul de ucigaş îi reveni lui Elko Krisantem în galop. S ri
din ascunz toarea lui, uitându-şi de vârst şi de vechile r ni,
coborând ca o avalanş . Îl prinse pe fugar la intrarea în micul
tunel, barându-i drumul. C rarea f cea un cot, punându-i la
ad post de masa turiştilor. B rbatul blond îl cânt ri pe Krisantem
cu buzele strânse, încordându-se, f r o vorb . Elko îi înv lui într-
o privire de cunosc tor. Imposibil s poarte o arm , cu pantalonul
lui strâmt şi c maş uşoar . Degetele lui se jucau de pe acum cu
la ul din fundul buzunarului. Gândul lui mai st tea la îndoial ,
dar instinctul îi spunea c omul acela trebuia s moar .
Dac se apuca s -i vorbeasc lui Raj Krichna, acum sau mai
târziu, toat opera iunea eşua.
Tipul blond f cu un pas înainte, cu mâna dreapt înfipt dup
curea ca pentru a-şi proteja burta. Şi el în elesese c trebuia s -l
înfrunte pe Krisantem. Dac ar fi fugit pe partea cealalt , ar fi fost
repede prins. Dar în spatele turcului, se aflau de asemeni turişti,
cea mai bun ap rarea a lui… Elko ezita. Cel aflat în fa a lui avea
fizicul unui om antrenat în sportul de lupte. Dintr-o dat , blondul
smulse închiz toarea curelei. Într-o str fulgerare, Elko z ri c în
spatele ei se ascundea o lam scurta triunghiular , capabil s -I
spintece. Adversarul lui f cu un pas înainte, agitându-şi arma.
Elko evit lovitura printr-un salt într-o parte iar cel lalt o rupse
la fug spre tunel. Îi r m seser de parcurs mai pu in de zece
metri. Cum nu v zuse la ul, îşi închipuia c Elko era dezarmat.
Acesta îşi adun toate puterile şi f cu o s ritur puternic ,
ajungând în spatele adversarului! În timpul saltului îşi scosese din
buzunar la ul. Funia fin sec iona beregata blondului care îşi
pierdu ochelarii negri. Scoase un horc it r guşit, încercând s -l
loveasc pe Krisantem.
Zadarnic, Elko se sudase de spatele lui ca o lipitoare. Pus pe
treab . Dispunea de timp pu in. Turişti, amatori s vad vechiul
tun, puteau s apar în fiece secund , iar scena ar fi produs
agita ie. În Gibraltar, unde criminalitatea fusese redus practic la
zero, nu se strangulau oamenii ziua în amiaza mare. Krisantem
începu s strâng din toate puterile, dar adversarul lui se zb tea,
încordându-şi muşchii gâtului şi scuturându-se furios pentru a

120
sc pa de turc. Brusc începu s se dea înapoi pentru a-i strivi pe
Elko Krisantem de peretele stâncos. Turcul v zu stele verzi, dar nu
d du drumul funiei. Dup respira ia scurta a celuilalt îşi d dea
seama c îşi folosea ultimele puteri. Deodat auzi zgomot de voci,
râsete. Din partea opus a tunelului se apropia o familie.
Nu mai avea decât câteva secunde.
Utilizând tactica adversarului s u, îl izbi brutal de stânc ,
împingându-l într-o scorbur invizibil din extremitatea opus a
tunelului. Capul omului blond percuta stânca cu un zgomot
înfundat şi el scoase un strig t surd, dând drumul pumnalului.
Elko îl lovi violent cu genunchiul în spate şi strânse funia cu
putere. Blondul sughi , cuprins de un spasm violent şi corpul lui
se l s moale. S-ar fi pr buşit pe jos dac turcul nu l-ar fi inut
zdrav n. Elko Krisantem se ridic , cu pl mânii arzându-i. Auzea
ipetele copiilor care se apropiau. Desigur, ar fi avut timp s fug ,
dar imediat s-ar fi dat alarma. Cu o mişcare hot rât , târî trupul
pân la balustrad , îl scotoci rapid, luându-i portofelul şi cu un
efort puternic îl arunc în lungul peretelui vertical, înalt de peste o
sut de metri. Cadavrul se rostogoli şi disp ru în tufişurile care
înconjurau Moorish Castle, un fort b trân şi superb, deasupra
c ruia fâlfâia drapelul Regatului Unit… Când copiii se apropiar ,
v zur doar un turist care contempla priveliştea, sprijinit de
balustrad .
*
* *
Malko cerceta preocupat actele luate de la omul asasinat de
Elko Krisantem. Era exact ceea ce prev zuse şi de care se temuse,
dup darea de seam a turcului.
Serghei Kalinin, secundul de pe cargoul Căpitan Iakovlev. Era o
belea cum nu se putea mai mare. Exista riscul ca trupul s fie
descoperit. S se g seasc martori. S-ar fi putut ajunge ia
Krisantem. Britanicii nu glumeau cu crimele. Şi totuşi, nu-l
puteau condamna pe turc. Dac ar fi procedat diferit, ceilal i ar fi
reac ionat imediat.
Nu mai era nimic de f cut. Doar s ia în plus m suri de
securitate.
— Ai s pleci în seara asta la Londra îi spuse Malko. Împreun
cu contesa Alexandra.
— Dar mai ave i nevoie de mine, spuse Elko.
— Las-c m descurc eu, îl asigur Malko. Nu vreau s
putrezeşti zece ani în închisoare.
121
Nu mai r mânea decât s-o avertizeze pe Alexandra, ce plecase
pe Main Street s fac târguieli. Şi de asemeni s -i anun e vestea
lui John Falcon. Elko Krisantem, care se apropiase fereastr , se
întoarse spre Malko.
— Am impresia ca se petrece ceva pe vas.
*
* *
Malko îşi coborî binoclul, intrigat şi fascinat. O barj abordase
cargoul şi un container era pe cale s fie l sat uşor în jos de
macara. În situa ia în care Căpitan Iakovlev trebuia s descarce în
portul Rotterdam…
— Elko, vreau s v d mai îndeaproape ce se întâmpl . Nu mişca
de aici…
Coborî în vitez pe Europa Road, în lungul meterezelor, pentru a
ajunge în port. L s pe dreapta rada ambarca iilor de agrement,
luând-o pe North Mole, care cotea în unghi drept, avansând spre
sud, pentru a proteja portul. Era o fâşie de beton destul de larg
pe care se ridicau diferite antrepozite. Bazinul central era aproape
gol, în afara câtorva cargouri vechi trase la chei, amarate şi a unui
minipetrolier pe cale s -şi goleasc rezervoarele. Pu in lume,
antrepozite închise, o sumedenie de l zi lipsite complet de paz .
Malko se opri la cap tul cheiului Western Arm, uitându-se la ce sa
petrecea pe Căpitan Iakovlev.
Ajunseser la al treilea container! Şi macaraua urca pentru a-l
ridica pe al patrulea.
Cu cele patru containere stivuite la bord, barja se îndep rta lent
de cargou, întorcându-se în port. Exact înspre locul unde se afla
Malko. Ambarca iunii care abia îşi tr gea sufletul îi trebui o
jum tate de or pentru a parcurge cele câteva sute de metri. Mai
mul i muncitori st teau lungi i pe containere, bronzându-se. Barja
intr în bazinul portuar şi trase la cheiul Western Arm, în fa a une
macarale de desc rcare. Începu opera iunea invers . Într-o or
cele patru containere fur aranjate pe chei, al turi de altele
similare. Toate erau încuiate cu lac te şi purtau numere de cod.
Apoi, barja plec , p r sindu-le f r nici o supraveghere.
Malko se uita la paralelipipedele metalice, fascinat. Fiecare
dintre ele purta un num r de identificare, litere sau cifre pictate cu
şablonul. Se apropie şi le cercet unul câte unul. Cel din dreapta a
num rul 92 UT Sp. Potrivit manifestului de pe Căpitan Iakovlev,
acesta con inea transportul de stafide înc rcate în Afganistan. Şi
heroina destinat lui Raj Krichna. Ca şi celelalte, cuprindea în jur
122
de 25 de metri cubi de marf . Malko îşi plimb privirea spre
cargoul sovietic, r mas la ancor . Îşi îndeplinise misiunea şi putea
s-o ia la drum, spre Rotterdam unde îl aştepta Greg Bautzer…
Evident, Serghei Kalinin nu se mai întorsese la bord. Cum avea s
reac ioneze comandantul navei C pitan Iakovlev?
Malko se întoarse la maşin . Trebuia s se întâlneasc de
urgen cu John Falcon. Din mai multe motive. F r el, nu ar fi
putut duce la bun sfârşit faza final a misiunii sale.
*
* *
Dac am fi spus c John Falcon era preocupat ar fi fost mult
prea pu in. Nu mai dovedea s -şi ştearg easta pleşuv , acoperit
de sudoare, deşi datorit climatiz rii, în biroul lui domnea o
temperatur agreabil .
Şeful biroului CIA din Gibraltar se uita la actele sovieticului, de
parc ar fi fost vorba de un flacon de cianur .
— Pe la ce or s-a întâmplat?
— Cam cu dou ore în urm , spuse Malko.
— Nici o reac ie din partea tamulului?
— Din câte ştiu eu, nu. Cu pu in mai înainte mai era înc la
cin cu Lucia. Nu p rea s fie nervos. Dar nu ştim cât timp trebuia
s r mân pe uscat acest Serghei Kalinin. Echipajul de pe Căpitan
Iakovlev va intra în alert poate abia spre sear …
— În cazul în care nu este descoperit cadavrul mai înainte,
interveni cu un glas lugubru americanul. În aceast alternativ , v-
aş sf tui s ridica i pânzele cu toat viteza.
— Asta ne şi preg tim s facem, îi explic Malko, punându-l la
curent.
— Bine, fu de acord John Falcon, dar trimite i înapoi şi iahtul
Armaggeddon. Pân la urm va ajunge s atrag aten ia. În
momentul de fa nu-şi mai are rostul s r mân aici.
— Şi dac va fi nevoie s trec grani a, silit de împrejur ri?
John Falcon zâmbi palid.
— M voi ocupa eu de aceast problem . Am o „ igaret ” care
v poate duce în Spania sau în Maroc. S sper m c nu vom
ajunge acolo. Pân una alta, am s -i comunic lui Langley
identitatea acestui Serghei. S vedem dac ei ştiu ceva mai mult.
— Trebuie s afl m ce are s se întâmple cu containerele spuse
Malko. Cui îi sunt ele destinate.
Ceva nu-i d dea pace. De ce fusese drogul practic p r sit pe
chei? Pentru ce Raj Krichna pierdea astfel atâta timp? Fiecare or
123
care trecea, sporea pericolul unui control vamal inopinat…
*
* *
Malko se uit dup Armaggeddon, care p r sea portul de
agrement. Avea de pe acum în buzunar dou bilete la Europa Air,
cu destina ia Londra, singura direc ie deservit de Gibraltar, pe
numele Alexandrei şi a lui Elko Krisantem. Se aşteptase s revad
Cougar-ul lui Selim Attalah, dar sirianul nu se întorsese. Ceea ce
însemna c stadiul final al opera iunii nu sosise înc . În felul
acesta se mai câştigau câteva ore de r gaz. Malko urc în maşina
lui. Dar nodul din gât r mânea prezent: pe stânca asta se sim ea
prins în curs .
Alexandra dormea goal , întins pe pat, când se întoarse Malko.
Pe o parte, cu superba ei crup în b taia soarelui, Malko se
dezbr c pe t cute, se lungi şi se lipi de ea, cuprinzând-o cu tot
corpul. Tân ra femeie se întinse, trezit din mo iala ei, iar
şoldurile îl presar pe Malko, expediindu-i un val de adrenalina în
artere şi declanşându-i o erec ie imediat . Se ridic într-un cot şi
cu genunchiul îi împinse una dintre coapse înainte, descoperindu-i
sexul, în care plonj lent pân în adânc. R mase aşa câteva clipe
savurând actul posesiunii. Apoi, apucând-o de şolduri o aşez în
genunchi şi începu s se mişte f r grab . Alexandra se l s în
voia lui, cu bra ele întinse înainte şi capul în cearşafuri, gemând
din când în când, cu crupa ridicat în sus ca o pisic mângâiat
pe spinare.
Când mişc rile b rbatului se accelerar , ea întoarse pu in capul
şi gemu:
— Mai repede, mai repede!
Malko, într-un ultim efort, se v rs în pântecul ei şi amândoi
c zur îmbr işa i pe o parte. Îi mângâie sânii înc înt ri i datorit
pl cerii, în vreme ce ea se întindea pentru a-i sim i mai bine sexul
r mas în untrul ei. Malko se întreba când mai aveau s fac
dragoste. Peste câteva ore urmau s se despart din nou.
— Preg teşte-te, îi spuse, trebuie s te conduc la aeroport.
Se ridic şi privi maşinal pe fereastr . Sim i imediat un şoc în
inim . Căpitanul Iakovlev era pe cale s p r seasc rada!
Portcontainerul sovietic ridicase de pe acum ancora. Se îndrepta
spre sud, în direc ia strâmtorii şi a Atlanticului. Deci, dispari ia lui
Serghei Kalinin fusese trecuta la rubrica pierderi şi profituri.
Malko ştia prea bine c sovieticilor nu le pl cea deloc s fie
amesteca i în afaceri cu droguri. Comandantul de pe Căpitan
124
Iakovlev putea s -şi închipuie c secundul avusese vreo problem
cu poli ia.
Malko urma s afle mai multe prin John Falcon. Îi lipsea
elementul principal: soarta containerelor debarcate.
Dup ce o va conduce pe Alexandra şi pe Krisantem la aeroport,
inten iona s se consacre acestei probleme.
*
* *
Un bombardier voluminos Vulcan, înc mai purtând pe el
camuflajul de r zboi, veghea ca un pterodactil a ipit pe pista
traversat de drumul care ducea spre frontier , la Algesiras. În
afara unui Boeing 737, care urma s plece la Londra, era singurul
avion. Englezii refuzaser categoric s autorizeze vreo companie
britanic pentru deservirea Stâncii. Blocând temporar acordurile
dintre companiile europene.
Semnalizatoarele de la intrarea pe pist erau pe verde. Când un
aparat urma s decoleze sau s aterizeze, ele treceau pe roşu şi
traficul era întrerupt, ca la o trecere la nivel cu calea ferat .
Mica aerogara amintea de America de Sud, cu cl dirile ei
m runte şi p r ginite, f r nici o firm . O mul ime de turişti,
înroşi i de soare ca nişte homari fier i, se înghesuiau în hol, frân i
în dou de greutatea sticlelor cump rate în regim de „duty free”.
Pentru ultima oar Alexandra se lipi de Malko în mijlocul mul imii.
— S te întorci repede! îi spuse ea.
Elko Krisantem bomb nea furios, expediat într-un mod
dezonorant, ca o cârti scoas la lumina zilei.
Malko r mase pân în momentul în care se închiser uşile
Boeing-ului 737. Temându-se de un incident survenit în ultima
clip .
Elko pleca de la Londra la Viena iar Alexandra lua un avion Air
France pentru Paris. De îndat ce aparatul începu s ruleze pe
pist , Malko gr bi spre parchingul aflat pe partea opus drumului.
John Falcon îl aştepta cu r spunsurile la întreb rile pe care i le
pusese.
*
* *
Americanul fuma un trabuc enorm, cu tr s turile impasibile
când îi deschise lui Malko. Abia în biroul lui se însufle i.
— Am lucrat bine pentru dumneavoastr , spuse el.
— Şti i c vasul Căpitan Iakovlev a ridicat ancora?
— Ştiu, confirm John Falcon. Am un prieten la c pit nie. A
125
anun at c avaria fusese remediat şi c îşi continuau drumul!
— Şi Serghei Kalinin?
— Comandantul a semnalat c unul dintre oamenii lui nu se
prezentase la bord la ora stabilit şi a cerut poli iei din Gibraltar s
ia leg tura cu consulatul sovietic din Madrid de îndat ce-l va
reg si.
— Bizar, recunoscu Malko, de obicei sovieticii sunt cu mult mai
virulen i.
John Falcon îşi ag un surâs în col ul gurii şi-şi scutur
trabucul.
— Au ei motive serioase pentru asta. Langley l-a identificat,
numai ce am primit un telex. Serghei Kalinin se numeşte în
realitate Ivan Grusov şi are grad de c pitan în GRU19. A servit doi
ani pe pescadorul sovietic care urm rea Flota a Şasea. Mai târziu a
fost reg sit ca ataşat militar la Delhi, dup care a fost rechemat la
Moscova, la Central şi de atunci nu s-a mai ştiut nimic despre el.
S-ar p rea c era ofi erul de leg tur a lui Raj Krichna.
Iat de ce comandantul de pe Căpitan Iakovlev nu f cuse valuri.
În lupta feroce dus pe t cute, care îl opunea pe Malko
adversarilor lui tamulo-americano-sovietici, se num rau de pe
acum doi mor i. Pe care nimeni nu-i revendica. Prezen a ofi erului
GRU pe Căpitan Iakovlev demonstra c întreaga opera iune se
bucura de binecuvântarea şi ajutorul serviciilor sovietice. Care, în
aceste circumstan e, aveau ca aliat un traficant de droguri
american.
Totul era perfect coerent. Sovieticii d deau dintr-o lovitur trei
lovituri. Îi ajutau pe alia ii lor tamuli, vindeau arme poloneze şi
puneau în plus mâna pe devize, subminând înc pu in societatea
occidental prin intermediul heroinei. Aşa cum preconizase
Lenin…
Straşnic!
Dar între marile servicii nu se obişnuia recurgerea la crim …
Aceast fisur risca s provoace tulbur ri.
— Ce spune Langley? întreb Malko.
— To i sunt teribili de contraria i…, afirm prudent John.
— Nu s-a descoperit nimic?
— Din fericire, nu. Ştiu locul unde se afl cadavrul. Poate
r mâne acolo mult şi bine. Vreau s sper, totuşi c nu ve i mai fi
aici când are s fie descoperit.

19 Sec ia militar a serviciilor speciale sovietice.


126
— Asta sper şi eu, spuse Malko.
Adev rata problem consta în a afla dac sovieticii reuşiser s -
l avertizeze pe tamul c se întâmplase ceva cu omul lui de
leg tur . Orele urm toare urmau s fie cruciale: dac Raj Krichna
nu mişca, însemna c nu era la curent. Dac disp rea, nu mai
r mânea decât s pun mâna pe drog.
— Şi containerele? întreb Malko.
Chipul americanului se lumin .
— Am pe cineva la vam , care se ocup de problem . Am stabilit
o întâlnire cu el la Angry Friar, o cafenea de pe Main Street.
— E prudent s m ar t şi eu?
— Willy câştig tot atâ ia bani de pe urma mea cât din serviciul
lui. E ca mormântul, afirm John Falcon. So ia lui e americanc şi
el ştie bine c nu i-aş cere nimic împotriva sacrosantei Queen. Dar,
cum cunoaşte i mai bine ca mine aceast afacere, prezen a
dumneavoastr e indispensabil .
*
* *
Angry Friar, chiar vizavi de reşedin a guvernatorului, era o
cafenea englezeasc unde domnea un întuneric ca într-un cuptor
şi era relativ r coare.. În col ul cel mai întunecos, un b rbat
roşcovan, gras cu p rul c runt, discuta aprins cu o enorm halbe
de bere brun , brumat . Scutur mâna lui John Falcon şi-l salut
pe Malko printr-o mişcare a capului, f r a pune nici o întrebare.
Americanul intr imediat în miezul problemei.
— Ia spune, Willy, ai g sit ceva?
Vameşul scoase o hârtie din buzunar cu un zâmbet şmecher.
— Da, nu-i vorba de nici un mister.
— Şi?
— Căpitan Iakovlev a avut o avarie. Potrivit spuselor
comandantului, a primit un telex de la destinatarul transportului
care-i cerea s descarce câteva containere, recuperate apoi de un
alt vas ce va urma s treac prin partea locului. Marfa n-ar mai fi
putut s fie preluat la Rotterdam din cauza întârzierii.
— Şi cui urmeaz a fi predate containerele?
— Nu se ştie deocamdat , explic vameşul. R spunderea lor o
poart un intermediar, Med-Shipping Co, care are un reprezentant
aici. Acesta va completa mâine formalit ile vamale. Ne-a telefonat.
Noi vom sigila containerele, care vor r mâne aici pân ce vor fi
înc rcate pe un alt vas.
— Şi intermediarul nu ştie pe ce vas şi când urmeaz a fi
127
înc rcate?
— Nu. A primit un telex de la un alt intermediar, un american
cred, care îi va preciza mai târziu instruc iunile.
— E o practic aplicat în mod curent? întreb Malko.
Vameşul abia dac ridic privirea spre el.
— Absolut. Câteodat , unele containere r mân aici cu lunile
uitate de proprietarii lor.
— Şi unde vor fi depozitate?
— Pe cheiul Western Arm, acolo unde au fost şi desc rcate.
Dac o s dureze prea mult vreme, i se va cere intermediarului s
le duc într-un depozit. Dar pe aici nu se prea fur .
— Ave i vreo idee ce anume con in? întreb din nou Malko.
— Nu înc . Intermediarul va veni la noi cu manifestul
comunicat de clientul lui.
Satisf cut, grasul Willy d du dintr-o dat peste cap jum tatea
de halb care-i mai r m sese.
— Mul umesc, Willy, spuse John Falcon, tot ce ne-ai spus e
foarte util. Îmi puneam şi eu nişte întreb ri. Cu ruşii ştia nu ştii
niciodat la ce s te aştep i.
Vameşul izbucni în râs.
— În orice caz, nu sunt arme! Cei care au desc rcat containerele
mi-au spus c erau destul de uşoare…
John Falcon l s pe mas o bancnot de cinci lire şi se ridic .
Nu aveau ce s afle mai mult. Vameşul îşi v zu în continuare da
berea lui. Ajunşi pe Main Street, americanul îl întreb pe Malko:
— Sunte i mul umit?
— Bineîn eles, confirm Malko. În cel mai r u caz, suntem în
m sur s distrugem drogul.
— În momentul de fa , pot s v g sesc tot ce trebuie pentru a
transforma aceast heroin în c ldur şi lumin , afirm John
Falcon.
— Lua i toate m surile, spuse Malko.
Nu era solu ia cea mai satisf c toare. Numai Raj Krichna ar fi
fost lezat. Dar misiunea era îndeplinit în partea ei esen ial .
Malko îşi storcea creierii s g seasc o solu ie mai bun . Şi s o
r zbune pe Ann Grimm printre altele. N-ar fi fost r u nici s
recupereze dolarii de la Tony Pool…
— V las s supraveghea i toate astea pân mâine, spuse
americanul. Dac ave i nevoie de mine, suna i-m indiferent la ce
or .
Se desp r ir dinaintea unui autocar în esat de turişti. Un
128
pakistanez încerc s -i acroşeze pentru a le vinde dantele fabricate
în Coreea de Sud.
Se desp r ir la col ul str du ei Convent Lane, atât de îngust
încât zidurile de pe cele dou p r i aproape c se atingeau. Centrul
Gibraltarului sem na într-o m sur cu vechea citadel din Alger…
Era înc lumin . Malko se hot rî s se duc şi s verifice dac
nu cumva Selim Attalah ap ruse. Întoarcerea lui ar fi însemnat c
heroina era pe punctul de a-şi schimba st pânul.
*
* *
În apus, rada portului de agrement r suna de râsetele
marinarilor care profitau de o r coare relativ . P l vr geau pe
terasele cafenelelor aflate la poalele caselor de un alb ca z pada, ce
înconjurau bazinul. Malko cercet îndelung toate pun ile f r a
vedea nimic care s semene cu Cougar-ul lui Selim Attalah.
Deodat , z ri un b rbat care se îndrept spre restaurantul Da
Paolo. Silueta lui nu-i era necunoscut .
Georgiu Ayotis!
Cipriotul ajunse pe teras şi se instala la masa unde se afla un
cuplu: Raj Krichna, cu p rul lui negru piept nat cu grij spre
spate şi Lucia, superb într-o rochie cu volane hiperscurt , care-i
descoperea picioarele fine şi bronzate, precum şi pieptul datorit
unui decolteu vertiginos.
Malko b tu în retragere. Sosirea lui Georgiu Ayotis, omul de
încredere al lui Selim Attalah şi a lui Raj Krichna marca începutul
num r torii inverse.
Greutatea Colt-ului „38” fixat la glezna lui i se p ru liniştitoare.

129
Capitolul XIII
Georgiu Ayotis se înclin în fa a Luciei şi lu un loc lâng ei.
Malko ar fi pl tit scump s poat strecura un microfon sub
mas … Se ab tu pân în parchingul din spatele restaurantului,
unde reper Starlet-ul lui Raj Krichna.
Ayotis era cel care-l interesa. Unde s-o fi cazat? Se aştepta s -l
vad ap rând pe Tony Pool, înso it de Diana Mangan, dar
americanii nu se ar tar . Pruden i. Era limpede c aveau s
intervin doar în ultimul moment. Din când în când, Malko se
ducea s verifice în ce stadiu ajunseser cu masa. Serviciul era de
o încetineal disperant . Abia dup dou ore trioul ap ru în
parcare. Malko se ascunse sub tabloul de bord în ultima clip .
Când se ridic , z ri Starlet-ul luând-o spre oraş. Georgiu Ayotis
era aşezat în fa .
Queen’s Way, drumul din lungul exteriorului meterezelor, era
pustiu şi Malko fu nevoit s r mân la distan . Noaptea,
Gibraltarul sem na mai mult cu un cimitir de ar decât cu Lido…
Starlet-ul trecu de Rock Hotel şi se opri în fa a cazinoului. Cât s
coboare Georgiu Ayotis şi imediat f cu calea întoars .
De departe, Malko îi v zu pe Raj Krichna şi pe Lucia intrând în
Rock Hotel mân în mân . V dit gr bi i s se împerecheze… Ezit
s -l urm reasc pe cipriot în interiorul marelui cazinou. Se hot rî
urgent când z ri deodat BMW-ul înmatriculat la Malaga, al lui
Tony Pool, parcat în fa . Toate se aşezau la locul lor. Avea de ales:
ori s se ascund pe lâng cazinou, ori s se duc şi s vad nai
de aproape containerele şi s le întind trafican ilor o capcan .
Alese a doua solu ie. Îi trebuir doar cinci minute pentru a
traversa din nou oraşul adormit. Trecu prin fa a biroului de vam ,
înc luminat, aflat pu in mai înainte de North Mole şi ajunse la
extremitatea lui Western Arm.
Containerele nu se clintiser din loc. Nici ipenie. La stânga
rada, la dreapta marea.
Malko îşi l s maşina între dou antrepozite şi stinse farurile.
Marea clipocea uşor, iar aerul era pl cut c ldu . Opri motorul şi
scoase Colt-ul din teaca fixat la glezn . Trafican ii aleseser bine
locul. Noaptea nu trecea nimeni în aceast parte a portului.
Singurul semn de via venea de pe cele câteva cargouri ancorate

130
de-a lungul cheiului North Mole, de pe care se filtra pu in muzic .
Malko se întreba când avea s vin Tony Pool s caute drogul.
*
* *
Vreo sut de matroane înghesuite în sala de Bingo din
extremitatea cazinoului, notau scrupulos cifrele aruncate cu o voce
aton de crupier. Câteva pensionare se târâiau în jurul maşinii de
bani din holul mare, care domina Europa Road şi unde se ajungea
cu ascensorul… Restaurantul era gol. În afara priveliştii, cazinoul
Gibraltarului nu avea mare lucru de oferit juc torilor…
Georgiu Ayotis deschise uşa s lii de rulet şi black jack. Imediat
un şef de sal pirpiriu, într-un smoching p tat, îl ag pentru a-l
sili s pl teasc taxa de intrare. Cipriotul se execut bodog nind.
Tocmai îl z rise pe Tony Pool şi pe Diana la o mas de rulet . Raj
Krichna îi descrisese atât de bine încât nu înc pea nici o eroare
posibil . În plus, ei erau singurii din sal sub o sut de ani…
Se apropie de cei doi. Crupierul anemic îşi lans bila pentru
vreo doisprezece clien i. Ayotis se amestec printre ei, f r a-i
adresa vreun cuvânt americanului, dar schimbând cu el o privire.
Acesta, câteva minute mai târziu, se îndrept spre şirul
automatelor de bani. Acolo, nimeni nu i-ar fi putut auzi.
— Raj este OK? întreb Tony Pool îngrijorat.
— Da, îl asigur Ayotis, totul merge bine.
Conversa ia lor continu în tumultul provocat de maşin riile
ac ionate de Diana pentru a le acoperi zgomotul glasurilor. Când
îşi sfârşi monedele de 10 peni, se întoarse spre Tony.
— Ai terminat?
— Da. O ultim privire aruncat spre Ayotis şi cipriotul se
îndrept hot rât spre o mas de rulet . Diana şi Tony Pool
ajunser în holul pustiu şi urcar în ascensor. F r a se gr bi,
coborâr spre Holiday Inn.
— Totul e pus la cale? întreb Diana.
— În principiu, f cu Tony, mereu b nuitor.
— Pentru când s-a hot rât?
— Pentru noaptea urm toare.
— Şi tipul din Viena?
— Cred c ne-a pierdut urma.
— A r mas în Marbella?
— Nu, a plecat. De la Marbella Club a f cut o rezervare pentru
un hotel din Ibiza…
Diana zâmbi ironic.
131
— i-am spus c o s -i tragem pe sfoar .
Tony g si un loc de parcare chiar în fa a hotelului, în Governor’s
Parade şi se întoarser în apartamentul lor.
Primul lucru pe care-l f cu Tony la intrare fu de a deschide
şifonierul. Cele cincisprezece milioane de dolari se aflau la locul lor
în doi saci de piele. Americanul nu voise s atrag aten ia
închiriind un seif din vreo banc . Diana se uit la saci cu ochi
scânteietori.
— Mi-a venit chef s m distrez, f cu ea.
— Ce vorbeşti! spuse Tony Pool turnându-şi un J and B, dup
ce-şi scosese c maşa.
— Deschide sacii.
Tony îi arunc o privire minat .
— De ce, m rog?
— Vreau s m uit la bani.
— Vezi- i de treab !
— F ce- i spun, îi porunci Diana cu o voce t ioas . Î i
reamintesc c banii apar in lui Donald şi c tu lucrezi pentru el.
Ochii ei galben-verzui c p taser o expresie glacial . Tony îi
sus inu privirea câteva clipe şi pe urm , sup rat, se ridic şi
deschise unul din saci. Diana îşi înfipse imediat amândou mâinile
în untru, începând s arunce pachetele de bani, a câte o sut de
dolari, pe pat, desf cându-le în acelaşi timp.
— Ai înnebunit! s ri în sus Tony Pool. Ne-au trebuit ore întregi
s -i num r m.
F r un cuvânt, Diana îşi v zu de treab , pân ce se aşternu un
covor, care trebuie c reprezenta peste un milion de dolari. Apoi se
întoarse spre Tony şi-i arunc :
— Acum, treci şi te împerecheaz cu mine.
— Du-te la naiba!
F r s scoat o vorb , femeia apuc paharul gol de coniac şi i-l
arunc în cap, turbat de furie. El evit lovitura în ultima clip şi
se ridic înnebunit, cu un horc it mânios.
— Nemernico!
Îi trase o palm mai s -i disloce capul, desf cându-i cocul.
Diana trecu la atac zgâriindu-l pe toat lungimea torsului gol.
Tony încerc s-o prind , dar ea, supl ca o lian , se ag de el,
frecându-i-se de trup, în vreme ce Tony încerca s-o loveasc .
Se r sturnar pe patul larg acoperit cu bancnote. Diana îşi freca
sexul de pulpa musculoas a lui Tony, ca o c ea în c lduri. Mai
încas câteva lovituri, dar furia americanului se topea sub
132
mângâierile ei. Femeia îşi d du seama şi, sfâşiindu-i pantalonul de
pânz , îşi b g mâna în slipul lui, dând la iveal un sex care
începea s devin dur. Gura ei se pr v li peste el ca un uliu,
pompându-l cu toat viteza. Tony încerca s-o resping , r sucindu-i
cu r utate sânii, dar capitul foarte repede.
Nebunia Dianei, nimfoman sofisticat , îi sucise capul. Se ridic
şi smulse de pe ea rochia din voal.
— Vrei s faci dragoste, da? Las c - i ar t eu ie!
Mâinile lui mari o r sturnar pe burt , ridicându-i crupa. Cu
p rul negru despletit, Diana gui a de pl cere, deschis , moale,
fericit .
— Oh da! Supune-m ! murmur ea.
Tony, f r un cuvânt şi f r nici o preg tire prealabil se înfipse
violent în ea. Diana scoase un urlet dement sub efectul durerii
autentice şi al pl cerii la fel de autentice, care-i întuneca min ile.
Degetele cu unghii lungi şi roşii se crispau în gr mada de dolari,
sfâşiind bancnotele, reducându-le în confeti, în vreme ca era
turtit sub cele optzeci de kilograme ale amantului ei, afundat în
ea pe toat lungimea.
— Na, satur -te! tun Tony.
Se retrase aproape în întregime şi se arunc din nou asupra ei
violând-o în toat legea. Şi aşa mai departe, înso indu-şi mişc rile
cu bomb neli şi injurii. Strig tele Dianei se modificar pu in câte
pu in coborând tonalitatea pân ce ajunser un miorl it continuu,
supus şi fericit.
— Aşa, ce bine e! murmur ea.
Mâinile lui Tony Pool, strecurate sub torsul ei, îi fr mântau
sânii mai s i-i smulg . Când îl sim i c se videaz , crupa i se
ridic , s ltându-l în sus. Diana strig pentru ultima oar , în vreme
ce el se smulgea din interiorul ei brutal. Diana se rostogoli pe pat
şi bancnotele de o sut de dolari se lipir de pielea ei n cl it de
transpira ie. Cu ochii închişi, ea r mase întins pe spate. Tony
Pool profit de ultimele lui puteri pentru a se arunca asupra ei, de
data aceasta intuindu-o pân în adâncul pântecului. B rbatul
avea impresia c pusese mâna pe lozul cel mare, cu toate acele
bancnote între ei.
Le trebuir mult vreme pentru a-şi rec p ta calmul. Tony îşi
turn un pahar de J and B iar Diana îşi preg ti un Cointreau cu
multe cuburi de ghea . Dup senza ii atât de puternice, b utura
era extraordinar . Cu o voce liniştit , îl întreb :
— Spune-mi ce ai stabilit. Trebuie s -i telefonez lui Donald ca
133
s fie la curent.
Asta era regula. Când Diana era cu el, Tony nu-i vorbea direct
patronului.
— Simplu, spuse el. Ayotis s-a întâlnit cu Raj Krichna care i-a
dat cheia şi num rul containerului în care se afl drogul. Mâine
intr m în posesia lui.
— Pentru ce abia mâine? obiect Diana. E periculos s r mân
totul pe chei.
— Pentru c cele patru containere vor fi v muite şi sigilate abia
mâine diminea , îi explic americanul. Acum exist riscul ca
vameşii s le dea târcoale. Ayotis se va duce singur s efectueze
transbordarea. E treab uşoar , toate pachetele sunt în acelaşi
container în saci de zece kile. Sunt comprimate şi nu ocup mult
loc. O s le pun în portbagajul maşinii lui şi o s le duc pe vasul
nostru.
— Cum ai s -i verifici calitatea?
— Treaba asta se va face de oamenii noştri, pe vas. Dup care
îmi vor da un telefon. Krichna o s fie aici cu noi. Dac totul e în
ordine şi calitatea e corect , îi predau banii.
— Şi dac nu-i?
Tony Pool îşi învârti cuburile de ghea din coniac. Liniştit.
— O s fie. Am şi primit un eşantion. Heroin frumoas ,
cenuşie. ştia sunt oameni serioşi şi au nevoie de un debuşeu
pentru cantit i mari. De ce s-ar frige prosteşte.
— O s fie singur? întreb Diana, lacom .
— Yeah!
Un înger trecu în zbor şi fugi îngrozit de atâta bezn . Amândoi
se gândeau la acelaşi lucru.
— Tipul sta e un criminal, spuse Tony Pool. Are în spatele lui o
întreag organiza ie. Nu ne putem distra venindu-i de hac.
Diana îşi masa sânii, gânditoare. S economiseşti cincisprezece
milioane de dolari nu stricase niciodat nim nui.
— Ascut , f cu el conciliant, o s ne mai gândim. S vedem cum
se prezint lucrurile.
*
* *
Malko abia îşi mai inea ochii deschişi. Ieşi din maşin şi aerul
proasp t îl trezi. Ceasul lui, Seiko quartz, indica ora trei noaptea.
Totul r m sese la fel de liniştit. Îşi spuse c probabil schimbul nu
avea s se fac în noaptea aceea. În schimb, aşteptarea
îndelungat îi permisese s eşafodeze un plan.
134
Nu mai putea continua s se joace cu focul. Dac drogul i se
strecura pe sub nas, DEA i-ar fi f cut capul calendar. Dar, dac
realiza ceea ce-şi pusese în minte, punea în mişcare o maşin
infernal ale c rei efecte ar fi putut fi extrem de îmbucur toare,
dat fiind cine erau protagoniştii.
Urcând din nou în maşin se strecur prin portul pustiu pân
în centru. Îi trebuir doar zece secunde pentru a constata c
BMW-ul lui Tony Pool era parcat în fa a hotelului Holiday Inn.
Plec gândindu-se la Lucia. Ce f cea micul animal s lbatic între
acei pira i? Fiindc tamulul, în pofida aparen ei lui pacifice, era un
criminal fanatic, de temut. Unul în stare s pun bombe. Ce
naivitate s se îndr gosteasc de el, aşa cum p rea a fi…
Se întoarse la Rock Hotel prin str du e pustii, întâlnind doar o
singur maşin a poli iei, care patrula f r convingere. În afara
maimu elor, nimeni nu fura pe nimeni la Gibraltar.
Urm toarele dou zeci şi patru de ore aveau s fie cruciale.
Trafican ii n-ar fi l sat mult vreme un drog valorând cincisprezece
milioane de dolari s se usuce la soare, f r nici o supraveghere.
Înainte de a adormi, se mai întreb dac John Falcon se va
dovedi eficient.
*
* *
Când îşi deschise ochii, în camera lui str lucea un soare radios.
Îi mai r m sese timp doar s dea fuga la şeful biroului CIA.
Convins c nimic important nu se va petrece în timpul zilei, nici
m car nu verific dac Raj Krichna şi Lucia mai erau în hotel,
întrebându-se ce pusese la cale Tony Pool pentru a scoate heroina
din Gibraltar.
Trebuia doar s plece de acolo într-un fel sau altul. Se gândi la
Greg Bautzer. Se mai afla la Rotterdam sau DEA aflase de escala
neprev zut a portcontainerului sovietic? Malko era mirat c nu
avea veşti de la agentul special. Foarte riscant s ac ioneze în afara
DEA şi chiar a autorit ilor locale. Dar el ştia c CIA avea dreptate.
Britanicii nu voiau probabil s se murd reasc cu o afacere în care
un ofi er sovietic din GRU îşi aflase moartea. Şi care nu-i privea.
*
* *
John Falcon era posomorât. Îi oferi totuşi un ceai lui Malko mai
înainte de a-l pune în tem :
— Poli ia a g sit cadavrul lui Serghei în diminea a asta. Va
trebui s v repatria i în graba mare.
135
Malko sim i nişte în ep turi nepl cute de-a lungul şirii spin rii,
toate astea puteau fi începutul unor serioase nepl ceri. Pentru c ,
dac ziarele sau televiziunea vorbeau, Raj Krichna ar fi în eles
totul şi ar fi reac ionat.
— Ce spune poli ia?
— To i sunt perplecşi, îi inform americanul. Afacerea a fost
preluat de „Special Branch”. Au aflat c mortul e un sovietic,
conducându-se dup îmbr c minte şi, bineîn eles, au f cut
leg tura cu persoana disp rut de pe Căpitan Iakovlev. Malko b u
o înghi itur de ceai fierbinte.
— Am nevoie de dou zeci şi patru de ore, spuse el.
John Falcon ridic o sprâncean roşcovan şi neliniştit .
— Ştiu c sunte i slav la origine, dar n-are rost s juca i la
ruleta ruseasc . Omologii noştri v-au şi reperat de îndat ce a i
sosit. Vor descoperi c mortul face parte din GRU. E destul pentru
a dori s v interogheze… Fie, în seara asta arunc m în aer
blestematul de container, dup care trebuie s-o lua i din loc. Am
preg tit tot ce ave i nevoie.
— Aş fi vrut s încerc altceva, spuse Malko. Mai da i-mi câteva
ore.
John Falcon oft :
— OK, OK, am ştiut de la început c am s am necazuri.
— Îmi trebuie dou lucruri, în afar de exploziv, spuse Malko.
Americanul îl ascult f r s scoat o vorb , mâzg lind o
sugativ . În cele din urm , cl tin din cap, gânditor.
— Dac o s fie vreo problem , o s plec m amândoi… Dac o
s mai avem timp. OK, am s încerc s procur tot ce mi-a i cerut.
Veni i aici pe la şase seara.
Americanul îl conduse pân la ascensor. Birourile sem nau cu
un stup. Infrastructura CIA func iona rotund.
Malko ieşi în strada inundat de soare şi, instinctiv se uita în
jurul lui. Nimic care s -i trezeasc b nuieli.
Dup plecarea Alexandrei, se sim ea cu adev rat singur. Se uit
la maşina lui care clocotea la soare. Str zile erau în esate de turişti
şi îi trebuir dou zeci de minute pentru a ajunge în portul de
agrement. Un vechi Cornet militar era pe punctul de a ateriza şi
şoseaua Spaniei era închis , p zit de poli işti. Şiruri de maşini
aşteptau pe ambele sensuri. Noroc c traficul nu era prea intens.
Nu avu nevoie s mearg prea departe. Cougar-ul lui Selim
Attalah se leg na la câ iva metri de Da Paolo, iar sirianul se afla la
pup ajutând s se efectueze amararea.
136
Attalah se întorcea la Gibraltar s -şi caute cele cincisprezece
milioane de dolari.

137
Capitolul XIV
Malko încerca s -şi înşele îngrijorarea f când naveta între Rock
Hotel şi portul de agrement. Cougar-ul era la ancor , dar Selim
Attalah se f cuse nev zut. Raj Krichna şi Lucia îşi petrecuser
probabil ziua la piscina hotelului Rock, fiindc maşina lor se afla
acolo. Acelaşi lucru cu BMW-ul lui Tony Pool parcat dinaintea lui
Holiday Inn.
Cât despre Georgiu Ayotis, acesta nu mai ap ruse.
Urcând pentru a mia oar pe Europa Road, îşi arunc o privire
pe ceasul lui, Seiko quartz. Trei şi jum tate. Întâlnirea cu John
Falcon era fixat pentru şase. Se opri în fa a parchingului piscinei.
Starlet-ul lui Krichna disp ruse. Coborî din maşin s arunce o
privire şi se lovi de Lucia, cu c ştile pe urechi, care ap ruse la
ieşirea din parcare. Se apropie de el şi-l întreb într-o englez
stricat :
— Merge i cumva la Rock Hotel?
— Da, spuse Malko.
— M-a i putea duce pân acolo?
Însemna s te joci cu focul, dar îi venea greu s-o refuze. O invit
s urce. De aproape era înc şi mai excitant , cu sprâncenele ei
negre de c rbune, cu chipul copil ros şi senzual şi pieptul ei
extraordinar, care-i f cea maieul s plesneasc .
Drumul dur trei minute. Nu-şi ridic Walkmanul de pe urechi
pentru a-i spune la revedere lui Malko şi a-i adresa un surâs
uluitor, de carnivor. Mica gitan degaja o senzualitate s -i bage în
p cat pe to i ayatollahii din lume, cu acel corp delicat, cu sânii
turna i ca în bronz, cu gura gata s apuce şi lic rirea tulbure din
ochii ei.
Lolita, fantasm absolut .
— Mul umesc, îi spuse ea.
Se aplec şi-l s rut pe obraz, la col ul buzelor, inocent şi
pervers . Sfârcul unui sân îi atinse mâna iar Malko se sim i ca
electrocutat.
*
* *
John Falcon p rea în toane bune. Precum englezoaicele pur
sânge, secretarele lui se evaporaser de la cinci fix iar cl direa
138
Secretary’s Lane era t cut ca o cript .
— Am g sit tot ce v trebuia, spuse el, dar Company va trebui
s suporte o cheltuial de cinci sute de lire…
O lic rire vesel str lucea în ochii iui. Malko avu impresia c i
se ridica o mare greutate de pe inim .
— Şi colaborarea exterioar ?
— E inclus în cele cinci sute de lire, spuse americanul.
— M tem c am s fiu obligat s v mai cer ceva, spuse Malko.
— My God, ce anume?
— Pe dumneavoastr , f cu Malko.
Şeful biroului probabil c se aştepta la aşa ceva, pentru c nu
s ri în sus. Îşi mângâie craniul pleşuv cu un gest distrat şi cu o
expresie nostalgic , pierdut , spuse:
— Am s simt c întineresc, rosti el.
*
* *
Selim Attalah, bronzat, purtând o c maş de culoare crem şi
pantaloni albi, îl întâmpin pe Raj Krichna şi pe Lucia la intrarea
pe vas cu un entuziasm egal.
Selim mângâie crupa Luciei, f cându-i cu ochiul ştreng reşte.
— Sper c nu te plictiseşti?
— Nu, m distrez foarte bine, îi r spunse ea cu o voce agresiv .
Selim n-o b g în seam . Nu era momentul. Îl trase pe tamul într-
o parte.
— Putem pleca mâine diminea ?
— Da.
— Bine, ne ducem direct la Malaga. Avionul meu e preg tit. De
acolo plec m la Varşovia, marfa va putea s p r seasc Polonia,
poimâine, din Gdansk. Peste trei s pt mâni va ajunge la
Nagapattinam. Sunte i sigur c nu ve i avea probleme cu
autorit ile indiene? E vorba totuşi de cinci sute de metri cubi…
— Sigur, îl linişti tamulul. Responsabilul din port e membru în
mişcarea noastr .
— Atunci, hai s mergem la mas , suger Selim Attalah. Am
f cut o rezervare la Da Paolo. E singurul restaurant cât de cât
convenabil din Gibraltar.
— Sunt nevoit s v p r sesc acum, spuse Raj Krichna; ar
trebui ca Lucia s r mân cu dumneavoastr .
— Nici o problem .
Lucia aproape c b tu din picior.
— Vreau s vin cu tine!
139
— Nu, îi r spunse categoric Krichna, e imposibil.
Sirianul îi adres o privire stupefiat . Era pentru prima oar
când ea se revolta. Hot rât lucru, c l toriile nu-i priau.
— Dac n-ai s fii cuminte, îi spuse el mai în glum mai în
serios, te trimit înapoi la p rin ii t i, ca s duci via a aia p c toas
de pân acum.
— Pu in îmi pas ! îi arunc ea. Vreau s merg cu Raj!
Selim Attalah fu atât de mirat c nu-i mai r spunse, apoi
consider c era mai nimerit s zâmbeasc . O s rezolve el
treburile astea mai târziu. Nici tamulul nu avea chef de scandal.
— Ai s r mâi cu Selim, spuse Krichna, am s te iau mai târziu.
Bosumflat , Lucia se l s dus spre restaurant. Selim îi privea
trupul suplu, mulat în rochia de var .
*
* *
Raj Krichna nu era un juc tor şi fixa cu o privire indiferent
maşin riile aliniate în holul cazinoului. Dar trebuia s -şi omoare
timpul, iar cazinoul era locul ideal în acest sens. Se instala la
barul aproape gol şi comand un Gaston de Lagrange, pe care-l
înc lzi îndelung în palme. Pentru a-şi descleşta gheara din gâtlej.
De afacerea asta depindea viitorul lui în PLOT.
În privin a sovieticilor şi a lui Selim Attalah nu era nici o
problem , dar nu avea încredere în Tony Pool. Americanul ar fi
putut s fie tentat s pun mâna şi pe unt şi pe banii pentru unt..,
Raj Krichna prev zuse cu r ceal aceast eventualitate şi era
preg tit s -i fac fa . De ani de zile, existen a lui se derula într-un
univers sângeros în care via a unui om nu avea nici o valoare. Cea
a lui Tony Pool, cu nimic mai mult ca altele. Dar nu-şi f cea nici
un fel de iluzii: americanul era din aceeaşi ras cu el. Şi Diana
Mangan putea fi la fel de periculoas …
Îşi termin coniacul, gândindu-se la Lucia. Ce ciudat vietate!
Niciodat nu cunoscuse o alt femeie cu un asemenea echilibru
sexual. P cat c nu era din neamul lui de tamuli. Prezen a ei i-ar fi
f cut pe unii s scrâşneasc din din i. Mai comand o cafea: a
unsprezecea în ziua aceea. Ar fi dat multe rupii ca s fie mai
b trân cu câteva ore.
*
* *
Lucia ciugulea din pr jitur , cu privirea în gol, în h rm laia
restaurantului Da Paolo. Selim Attalah ceru nota de plat şi se
ridic . Luna str lucea deasupra portului de agrement şi ocupan ii
140
vaselor cu pânze se plimbau pe pontoane. O ambian pl cut şi
relaxant . Sirianul se îndrept spre Cougar-ul ancorat la cap tul
pontonului.
Lucia se opri brusc:
— Unde te duci?
El se întoarse şi o cuprinse de mijloc, afundându-şi degetele în
carnea elastic a şoldurilor.
— i-am dus dorul…
— Vreau s m întorc la hotel, f cu ea înc p ânat .
Selim, sub imperiul unui violent acces de furie, o apuc de
mân şi o trase f r menajamente, sub privirile scandalizate ale
câtorva yachtmeni britanici. Selim şuier printre din i:
— Ai s vii cu mine, proasto!
O târî dup el de-a lungul pontonului pustiu spre Cougar. Mut
de groaz , Lucia se l s în voia lui. Ajunşi în dreptul vasului, o
ajut s sar pe punte, deschise uşa cabinei spa ioase care ocupa
toat partea din fa şi, cu o palm o expedie pe Lucia în pat. Ea
r mase întins pe burt , inert . Cât ai clipi din ochi, Selim se
dezbr c şi i se al tur , r sucind-o ca pe o cârp .
— Ei, ce mai aştep i?
Sirianul nu-şi putea reveni. De obicei, de cum se întindeau pe
pat, ea se încol cea docil în jurul lui. Cum copila nu reac iona,
Selim se aşez c lare pe pieptul ei, cu sexul între sâni, atingând
gura Luciei.
— Haide!
Ea deschise gura şi muşc .
Cu un urlet de furie, Selim se rostogoli pe pat, tetanizat de
durere. Apoi, s ri în picioare, scoase cureaua de piele de la
pantaloni şi începu s-o biciuiasc pe Lucia care se zb tea pe pat,
ipând sub ploaia de lovituri. Selim zvârli cureaua şi-i smulse
rochia micu ei gitane, apoi slipul. Înşf cându-i pletele lungi într-o
mân , o r suci cu brutalitate pentru a-i aduce chipul al turi de al
lui.
— Dac o iei de la cap t, î i smulg ochii cu mâna mea.
Îngrozit şi ştiind c ar fi fost în stare, Lucia îşi deschise docil
gura f când ce voia el, dar cu un soi de nep sare care stric în
bun m sur eficacitatea fela iunii. Selim s ri în sus de furie. Îşi
smulse sexul din gura ei pentru a se masturba mânios. Lucia
aştepta. La o privire imperioas a sirianului, o lu de la cap t.
Pu in mai cu tragere de inim . Selim îi malaxa cu ferocitate sânii
tineri, ciupind, r sucind, înfigându-şi unghiile în carnea fragil ,
141
morm ind obscenit i. Unde era pisica în c lduri care se freca de
trupul lui, luându-l în gur , excitându-l cu sânii ei ascu i i? Parc
ar fi fost o profesionist blazat , gr bit s termine.
Frustrat, Selim se dezlipi de ea şi o trânti pe pardoseala cabinei
ca s-o posede în felul în care prefera el. Îngenunchiat pe mocheta
alb , ca un animal. Dar, vai, crupa nervoas r mânea rigid ,
moart şi b rbatul trecu prin toate chinurile ca s-o penetreze.
Lucia era uscat ca o iasc !
Cea ce spori şi mai mult turbarea sirianului. Începu s se agite
ca o brut , violând-o, f r a-i stoarce nici un pic de pl cere. În cele
din urm termin dezgustat, frustrat şi o întreb cu n duf:
— Ce te-a apucat?
Ea, care era întotdeauna numai miere. Lucia îi arunc în obraz,
încrâncenat :
— Nu mai vreau s fac dragoste cu tine.
— Şi de ce, m rog?
— M-am îndr gostit.
Asta era culmea, automat, Selim o p lmui cu toat puterea
strigând la ea:
— Las c ai s vezi tu când ajungem la Marbella! Am s te dau
pe mâna tuturor celor care au s aib chef de tine. Chiar şi
gr dinarului. la cu socoteala cât toate zilele…
Un gr dinar erotoman care se masturba în ser , uitându-se la
Lucia cum se sc lda… Mica gitan r mase mut , chircit pe pat,
cu chipul ei de copil lipsit de expresie…
Selim se îmbr c , pu in calmat de coitul lui brutal. Trebuia s-o
duc pe Lucia la Rock Hotel. În timp ce rulau pe Queen’s Way, în
lungul meterezelor, Selim îi strângea sânul stâng cu r utate.
— Dac -i sufli vreo vorb lui Krichna, te omor!
Era atâta tensiune în glasul lui încât Luciei îi veni s verse de
teroare. O l s în cap tul str zii unde se afla Rock Hotel şi demar
imediat.
Cheia camerei se afla la recep ie. Raj Krichna nu se întorsese.
Holul pustiu, în fund cu barul mic, i se p ru sinistru. Sim ea
nevoie s -i vorbeasc unei fiin e omeneşti. Se gândi deodat la
b rbatul blond care o adusese la hotel. P rea atât de gentil.
Apropiindu-se de portar, i-l descrise.
— Nu s-a întors înc , f cu func ionarul dup o privire aruncat
pe panoul cu chei. St la 426.
Decep ionat , Lucia se hot rî s mearg la culcare. O durea tot
corpul şi vân t ile îi marcau pielea delicat în locurile în care
142
Selim o ciupise sau o b tuse..
Portarul de la Rock Hotel o urm ri cu priviri pofticioase. Mai
erau şi b rba ii norocoşi. S - i aduci în pat o bomb sexual ca
asta, era ceva! Bineîn eles, numai str inii aveau parte!
*
* *
Raj Krichna travers holul din Holiday Inn, cu un zâmbet de
comand pe buze. Intrau în faza final a schimbului. Cea mai
periculoas şi cea mai delicat . Sun la uşa apartamentului şi
Diana Mangan îi deschise imediat cu o grimas care se voia plin
de amabilitate. Purta o rochie neagr , gen furou, foarte decoltat ,
ciorapi asorta i, machiajul fiindu-i cel obişnuit care-i scotea în
eviden ochii galbeni. P rul lins adunat pe ceaf îi accentua
profilul de pas re de prad … Tony Pool era în sitting-room, privind
la televizor şi mestecând chewing-gum. Într-o c ld ruş se afla o
sticl de Moet et Chardon. Diana i se adres vesel :
— Trebuie s ne s rb torim reuşita!
Tamulul zâmbi mecanic. Totul i se p rea cam prea destins. Nu-i
pl cea t cerea americanului. Maşinal o examina pe Diana f r s -i
scape nici o cus tur . Imposibil s ascund o arm asupra ei… Se
instala în apropierea televizorului, preocupat. I se umezeau mâinile
când se gândea la milioanele de dolari de care organiza ia lui avea
nevoie. Erau aici, la îndemâna lui… Diana pirueta în jurul lor
intrând şi ieşind din înc pere. Cel de-al şaselea sim al lui, îl
avertiza pe tamul c pericolul va veni mai întâi dinspre ea. Nu era
pentru prima dat când o afacere de droguri se termina in sânge.
— Unde sunt banii? întreb el.
Tony Pool abia catadicsi s întoarc privirea pentru a-i spune
Dianei:
— Arat -i sacii!
Diana trecu în camera al turat şi se întoarse cu unul dintre
saci, pe care-l deschise. Chiar lâng piciorul lui Raj Krichna.
Acesta din urm z ri bancnotele de o sut de dolari în teancuri
groase cât o c r mid .
— Fiecare are câte o sut de mii de dolari, îi explic Tony Pool.
Au fost num ra i la maşin .
— Vom verifica doar câteva, rosti cu r ceal tamulul. Sper c
dolarii nu sunt falşi.
Nimic mai uşor de imitat ca dolarii. Dar cei falşi l sau o dâr de
culoare când erau freca i tare. Urmase cursuri în aceast privin ,
în cadrul KGB-ului. Tony Pool cl tin din cap şi rosti neglijent:
143
— Noi nu ne inem de prostii de acest gen.
Diana nu mai contenea s se foiasc împrejurul tamulului,
aplecându-se uneori spre el ca pentru a-i ar ta sânii, dar Raj
Krichna r mânea de ghea . Pân şi Lucia îi ieşise din minte. Ceva
îl deranja, f r s ştie exact ce anume. Se ridic , inspecta camera.
Lâng perete, în spatele lui se afla o comod . Îi deschise toate
sertarele. În cel de-ai treilea se afla un Smith and Wesson 357
Magnum cu eava de patru oli. Îl lu şi se întoarse armând
pistolul, intit spre Tony Pool.
— Deci, nu v ine i de prostii, nu?
Americanul crezu c avea s apese pe tr gaci.
— Opreşte-te, strig el. Cu un glas strangulat. Nu ştiam c era
acolo.
Gândurile se înv lm şeau în mintea lui Raj Krichna. Dou
gloan e şi ar fi fost mor i. Putea s -şi recupereze heroina şi s
plece cu cele cincisprezece milioane de dolari. Tony Pool îl avertiz :
— Dac faci aşa ceva n-ai s g seşti nici un col işor pe lumea
asta unde s fii liniştit. Donald o s te m nânce de viu.
Raj Krichna l s încet revolverul în jos. Tensiunea mai sc zu
pu in. Diana Mangan îşi inea respira ia cu ochii mor i ca cei de
crocodil. Tony Pool se ridic şi se apropie de ea. Palma pe care i-o
trase o f cu s zboare în perete unde se zdrobi, cu o privire
duşm noas .
— i-am zis s nu faci nimic!
Raj Krichna observa scena, deloc convins. Se aşez din nou, îşi
deschise sacoşa de pile şi scoase un Beretta 92, nou nou , apoi un
amortizor pe care-l înşuruba în cap t. Arma adus de Serghei
Kalinin, împreun cu cheia containerului.
— Aşeza i-v înaintea mea, ordon el. Şi nu mişca i pân nu
vine Georgiu. Dac face i prostii, v omor pe amândoi. Altminteri,
totul va merge bine.
Cu falca stacojie, Diana Mangan se l s într-un fotoliu. Raj
Krichna îşi golise creierii, încercând s nu se gândeasc la ce se
petrecea în acel moment pe chei. Mai procedase în acelaşi fel de
zeci de ori, dar niciodat pentru cantit i atât de importante.
Drogul c l torea în valize cu fund dublu sau în filtrele de ulei ale
maşinilor.
Într-o or totul avea s se termine.
Soneria telefonului îi f cu s tresar . Aparatul era aşezat pe
televizor. Tony Pool ridic f r un cuvânt, ascult câteva clipe şi
puse mâna deasupra receptorului.
144
— E Ayotis, spuse el. Sun dintr-o cabin . Birourile v mii din
port sunt înc deschise. Aşteapt .
— Foarte bine, f cu Raj Krichna şi noi aştept m aici.
*
* *
Rover-ul voluminos al lui John Falcon înainta silen ios între
cl direa v milor, situat la intrarea în port şi cheiul Balnd Line,
pentru a se angaja pe North Mol. John Falcon râse vesel şi-i spuse
lui Malko:
— Amicul nostru Willy face ore suplimentare…
În cap t, cotir , continuând drumul pân în marginea cheiului
Wester Arm. Americanul l s Rover-ul între dou hangare şi
coborâr . Cele patru containere desc rcate de pe Căpitan Iakovlev
se aflau în fa a lor.
John Falcon îndrept asupra lor lanterna, examinând marcajul
containerelor. Se opri asupra celui pe care se putea citi cu litere
groase 92 UT SP.
— sta-i, spuse Malko.
Privi în urma lor. Nu se vedea nimeni. Lanterna lumin un lac t
mare iar deasupra lui, fire metalice r sucite şi terminate cu un
sigiliu roşu: cel al v mii din Gibraltar. Cu un cleşte, Malko t ie
sigiliul şi îndep rt firele.
— Acum e rândul meu, spuse John Falcon.
inea în mân o trus de chei. Delicat, începu s le încerce pe
lac t. La a cincea se uzi un „clic” şi lac tul se deschise.
Uşa containerului se d du la o parte cu un scâr âit. Con inea
l zi de lemn stivuite unele peste altele. Malko îndrepta spre ele
fascicolul lanternei, cu pulsul ajuns la 150 de b t i. Heroina
destinat lui Raj Krichna era pe undeva pe acolo. John Falcon
deschisese portbagajul Rover-ului, plin pân la refuz cu un soi de
c r mizi cenuşii.
Începea tot ce era mai greu.

145
Capitolul XV
Malko îşi introduse mâna într-o lad de lemn perforat . John
Falcon îi lumina locul. Bâjbâi pu in mai înainte de a scoate un sac
din pânz alb , foarte greu. Fascicolul lanternei scoase la iveal
inscrip ii cu caractere indiene, motive florale şi dou cuvinte
englezeşti imprimate cu un tampon: Golden Flower.
— Asta trebuie s fie, şopti John Falcon.
Malko desf cu sfoara care lega sacul şi scoase o plac cenuşie şi
tare, de m rimea unei c r i, un soi de pudr amalgamat pe care
era gravat în relief „999”. Heroin comprimat . Goli sacul pe jos.
Con inea zece pl ci. Fiecare cânt rea aproximativ un kilogram şi
valora 70 000 de dolari… Ce doi b rba i se uitar unul la altul.
Totul era de o linişte absolut , în afara clipocitului valurilor care se
sp rgeau de Western Arm.
— La treab , spuse Malko.
John Falcon lu din portbagajul Rover-ului c r mizile de
ciment, de care f cuse rost în timpul zilei. Imposibil s - i dai
seama de provenien a lor. B g zece în sacul gol, îl închise şi-l
d du de-o parte. Malko se preg tea s -l scoat pe al doilea din
container. Cei doi b rba i munceau în mare vitez , f r un cuvânt,
întorcându-se mereu spre North Mole pentru a verifica dac nu
cumva se vedea cineva.
În dou zeci de minute, reuşiser s scoat dou zeci şi doi de
saci cu heroin şi s -i înlocuiasc cu buc ile de ciment. Lac de
sudoare, deşi era r coare, f cur o pauz de câteva secunde.
Cheiul era plin cu pachetele de heroin . Puser sacii la loc în
container şi închiser lac tul. John Falcon scoase din buzunar
sigiliul v mii Gibraltar, împrumutat de Willy cel gras şi un baton
de cear . Malko inea bricheta pentru a se topi ceara şi a pune
bumbii la locul lor. Apoi, examinar totul la lumina lanternei. Nu
se vedea nici un semn c cineva ar fi deschis containerul.
John Falcon se uit la gr mada de heroin de la picioarele lor:
cincisprezece milioane de dolari. Aveai toate motivele s te apuce
ame eala.
— Ce facem acum?
— O secund , spuse Malko.
Lu o plac , se întinse pe chei şi o cufund în ap , dup care se

146
uit la ea. O zgârie cu unghia. Heroina începea s se înmoaie.
— În regul , nu-i vorba de heroin -bazic insolubil în ap .
Luând un bra de pl ci le arunc în apa întunecat , care
clipocea la mal. Se d dur la fund imediat. În cinci minute, f cur
cur enie. Peste câteva ore nu avea s mai r mân nimic din cele
dou sute dou zeci de kilograme de heroin . To i rechinii din
Mediterana c p taser suficient pentru o supradoz … Malko se
uit la ceas. Cadranul luminos indica unsprezece şi treizeci. Le
trebuise exact o jum tate de or . Acum bomba era pe eava
tunului. Nu le mai r mânea decât s observe urmarea
evenimentelor.
Malko reperase în timpul zilei, pu in mai departe, o macara a
c rei cabin se afla la vreo zece metri de p mânt. Un observator
perfect. L sând Rover-ul în umbra unui hangar, Malko şi John
Falcon urcar în macara şi se înghesuir de bine de r u în cabina
plin de leviere.
De acolo de sus, containerele se vedeau perfect. Începea
aşteptarea.
*
* *
A dou sprezecea b taie a miezului de noapte r sunase de o
bun bucat de vreme în turla bisericii King’s Chapel şi portul
r mânea la fel de t cut. Malko începu s se simt serios
anchilozat. De ce Raj Krichna nu venea s -şi recupereze heroina?
— Privi i! spuse deodat John Falcon.
O maşin cotea pe North Mole, rulând încet. Un vehicul mare
japonez. Se apropie şi brusc îşi aprinse toate farurile, luminând în
întregime Western Arm, apoi le stinse. Maşina înconjur
containerele şi se îndep rt de-a lungul bazinului, f r a se opri.
Imposibil s poat vedea cine se afla în interior.
— Sunt sigur c el e! spuse Malko.
— A luat-o înapoi, remarc americanul.
— Simpl recunoaştere.
Se scurser zece minute. Apoi, maşina ap ru din nou. Acela
manej. Dar, de data aceasta, şoferul opri şi stinse complet farurile.
Trecur mai multe minute, dar nimeni nu cobora. Malko şi John
Falcon îşi ineau respira ia. Deodat , maşina demar din nou, cu
toate luminile stinse şi f cu o manevr pentru a veni cu spatele în
dreptul containerelor. Portbagajul se deschise ac ionat din interior.
Apoi, portiera. La lumina s rac a felinarelor, Malko identific
silueta scheletic a lui Georgiu Ayotis.
147
Cipriotul se apropie de containerul 92 UT SP, smulse plumbii
v mii şi deschise lac tul, apoi uşa lateral cu dou canate. Se
b g în interior şi scoase o lad pe care o l s jos.
Ayotis muncea acum în mare vitez . Sco ând lad dup lada
Din fiecare lua sacii care con ineau blocurile de heroin şi le
arunca în portbagajul maşinii lui.
În mai pu in de zece minute, treaba era gata. Portbagajul ere
plin pân la refuz. Cipriotul închise lac tul şi se aşez la volan.
Plec f r s mai aprind farurile şi Malko îl z ri cotind pe North
Mole. Dar, în loc s -şi continue drumul spre ieşirea din port, opri
în fa a unui vas ancorat între pontoanele de pe North Mole.
Stânjenit de suprastructuri, Malko nu putut s vad exact ce se
petrecea. Dar, câteva minute mai târziu, farurile maşinii cipriotului
se aprinser din nou şi vehiculul se îndep rt spre ieşirea din port.
Malko şi John Falcon coborâr în graba din macara. Americanul
se aşez la volanul Rover-ului şi încetini când trecu pe dinaintea
cargoului unde se oprise Georgiu Ayotis.
Bahia Blanca. Literele erau pe jum tate şterse iar restul era pe
potriva lor. Un cargou vechi, ruginit, care p rea gata s se
scufunde, sub pavilion panamez.
John Falcon nu întârzie prea mult în fa a lui.
— Duce i-m la Rock Hotel, îl rug Malko. Nu ne r mâne decât
s aştept m.
*
* *
Zbârnâitul soneriei de la intrare îl f cu pe Raj Krichna s
tresar , ca şi pe cuplul americanilor. Tamulul se întoarse şi-i
spuse calm Dianei Mangan:
Merge i s deschide i şi proceda i în aşa fel încât s pot vedea
cine intr .
Ea se conform şi încerc o imens uşurare când recunoscu
fa a ciupit de v rsat şi osoas a lui Georgio Ayotis. Cipriotul îi
adres lui Tony Pool un surâs pu in cam împietrit.
— Gata, totul e în ordine. To i sacii au ajuns pe Bahia Blanca.
Au fost dou zeci şi doi.
Raj Krichna îşi disimula mul umirea. În afaceri ca asta puteai
s dai de belea pân în ultimul moment, Bahia Blanca p r sea
portul în zori. Va fi demult în Atlantic când exista riscul s se
observe c unui dintre containere fusese for at.
— OK, f cu Raj Krichna, po i s te întorci acas .
Cipriotul nu aştept s i se spun de dou ori. Nu-i prea pl cea
148
ambian a din apartament.
Tony Pool îl examina cu un ochi de inchizitor.
— Parc ai suferi de c ldur , rosti el pe un ton plin de
subîn elesuri.
Râsul lui Georgiu Ayotis se asem na cu or c itul unei broaşte
foarte b trâne.
— Aş fi vrut s v v d în locul meu. Erau grei nu glum ,
p c toşii ia de saci…
Ajunsese deja la uş . O întredeschise şi se strecur afar l sând
în urma lui o t cere mineral . Raj Krichna arunc o privire rece
spre Diana Mangan:
— Restul de bani.
— He, he, aşteapt ! f cu Tony Pool. Trebuie s primesc un
telefon de pe vas c marfa e în ordine.
Raj Krichna ridic uşor din umeri şi zâmbi aproape vesel.
— Nu-i nici o problem . S începem num ratul.
Se aplec şi lu dou teancuri la întâmplare din sac. I le arunc
Dianei Mangan care-l aducea pe al doilea.
— Num r aici. Înaintea mea. Cât este în cel lalt?
— 8 885 000, îl inform Tony Pool.
— Şi în sta?
— 7 350 000…
Diana se apucase s numere teancul. Destul de mult vreme nu
se auzi decât foşnetul bancnotelor şi respira iile lor. Privirea lui Raj
Krichna se plimba de la saci la americani. Încheieturile i se
albiser , atât de tare strângea crosa revolverului Beretta 92.
Zbârnâitul telefonului îi descarc în artere o fulgurant cantitate
de adrenalin , urmat imediat de o profund uşurare. În fine, era
ultimul control.
În câteva ore, avea s c l toreasc spre Marbella cu banii şi cu
Lucia. Diana se oprise din num r toare, iar Tony se duse s
r spund la telefon. Tamulul îi v zu tr s turile chircindu-se şi
privirea devenindu-i fix . Sângele i se scursese din obraji. Tony
bolborosi:
— You’re pulling my leg20?
Mai înainte de a închide, îşi întoarse ochii spre Raj Krichna cu o
furie în ei care-i f cea s scoat scântei..
— Motherfucker! Son of a bitch! Crezi c ai s scapi aşa uşor?
Furia lui p rea atât de sincer , încât Raj Krichna se sim i

20 V bate i joc de mine?


149
descump nit pentru câteva secunde. Apoi, îşi recap t sângele
rece, din nou gata de atac ca o cobra.
— Ce s-a întâmplat?
Avu impresia, în ciuda armei intite spre Tony Pool, c acesta
era gata s se azvârle asupra lui.
— Nemernicule, url el, mi-ai livrat ciment. Asta era în sacii t i
blestema i!
Raj Krichna, la rândul lui, sim i c -i fuge p mântul de sub
picioare. Era imposibil. Americanul îl min ea. Mecanic, scutur din
cap şi rosti cu un glas f r timbru:
— Nu, nu, în ei era heroina. Sunt sigur. Secundul meu a asistat
la înc rcare. A fost verificat pe tot traseul. Pe vas se afl prietenii
dumitale…
Se ridic . Îndesat, cu capul între umeri. Cu mâna stâng , trase
spre el unul din saci. Tony Pool url :
— Dac te atingi de bani, te omor!
Raj Krichna îşi miji ochii. Sim ea cum i se lipise c maşa de
spinare din cauza transpira iei. Cu mintea golit , nu se mai
gândea decât la un singur lucru: s ias din camer cu banii.
Oricare ar fi fost adev rul, nu se putea prezenta în fa a tovar şilor
lui din mişcare f r arme sau f r bani. Aplecându-se înainte,
reuşi s apuce toartele celor doi saci în mâna stâng .
Revolverul era îndreptat spre burta lui Tony Pool. Cei doi
b rba i se temeau în egal m sur unul de cel lalt.
— Am plecat, f cu Krichna.
Se retr gea cu spatele spre uş , urm rit de privirile nebune de
ur ale lui Tony Pool. Şi, dintr-o dat , Diana Mangan se arunc
asupra lui, ochii ei galbeni str lucind ca nişte topaze. Raj Krichna
se mişc abia perceptibil. Mâna lui dreapt fu zguduit de dou ori
şi se auzir nişte împuşc turi înfundate. Diana Mangan se opri
brusc, apoi c zu în genunchi, cu privirea sticloas . Atins chiar în
mijlocul pieptului.
Târând sacii plini de dolari, Raj Krichna ajunsese de acum
afar . Trânti uşa şi urc în ascensor. În fuga mare ajunse la
Starlet-ul parcat în fa a hotelului, arunc în untru banii şi puse
mâna pe volan. Fiecare secund conta. Trebuia s goneasc pân
în portul de agrement, s -l trezeasc pe Selim Attalah şi s plece
imediat cu Cougar-ul. Dar mai era şi Lucia. Îşi imagina ce i-ar fi
putut face Tony Pool…
Cu acceleratorul pân la fund, coborî pe Main Street, o lu pe
Line Wall Road, urcând apoi pe Europa Road.
150
*
* *
Mâinile îi tremurau în aşa hal încât Tony Pool trebui s încerce
de dou ori pân s umple alveolele butoiaşului cu gloan e de o
mare putere exploziv .
Fiecare dintre ele putea s sape un crater în corpul omenesc
mare cât o farfurioar . Îşi turn un pumn de cartuşe în buzunar,
îşi b g revolverul Magnum „357” într-o teac şi-şi încheie haina.
Era atât de turbat încât bomb nea injurii de unul singur. Se
aplec dou secunde asupra trupului Dianei. Nu era nevoie s-o
ating pentru a constata c era moart . Mocheta începuse s se
îmbibe de sânge.
Trânti uşa în urma lui, travers holul hotelului în fug şi s ri în
BMW. Direc ia, Europa Road.
Înc se mai întreba de ce tamulul îl cru ase. Pân şi cei mai
buni profesionişti au momente de sc pare. El nu-i va l sa nici o
şans dup ce îşi va recupera banii. Saliva la gândul r zbun rii.
Ura îl f cea invulnerabil.

151
Capitolul XVI
Raj Krichna se întreba şi el de ce nu-l lichidase pe Tony Pool,
urcând în goan sc rile hotelului Rock. Ascensorul era în pan .
D du n val în camera cleioas de c ldur : nici climatizarea nu
func iona. Aprinse lumina. Lucia era întins în pat, în slip.
— Lucia!
Ea se întoarse şi atunci îi v zu chipul tumefiat de lovituri,
hematoamele de pe coapse şi sâni. O furie cumplit i se r suci în
piept.
— Ce i s-a întâmplat?
— Selim, spuse ea. M-a b tut şi m-a violat.
Brusc, copila se arunc de gâtul lui, lipindu-se de el cu violen .
— Omoar -l! se rug ea. Omoar -l dac m iubeşti!
Chiar era momentul cu Tony Pool pe urmele lui. O mângâie pe
p r.
— Linişteşte-te. Trebuie s plec m. Repede. Trase mecanic o
rochie pe ea şi-l privi.
— Încotro?
— Plec m din Gibraltar. Cu vaporul.
— Cu vaporul lui Selim?
Ochii negri îl fixau, refuzând s în eleag .
— Da.
— Pentru ce?
— Nu pot face altfel. Gr beşte-te. Enervat, ridicase tonul.
Lucia s ri ca o pisic , deschise uşa şi o rupse la fug pe
coridorul întunecos, Raj Krichna fugi dup ea, parcurse cinci
metri, înjur şi se întoarse. Nebun de frustrare, de fric şi de furie.
Cu atât mai r u pentru proasta aia mic ! Apucând sacii, coborî
scara cu revolverul înfipt la curea.
Paznicul de noapte dormea. Raj Krichna travers holul împinse
uşa de la intrare care d dea spre Europa Road. Încremeni locului.
BMW-ul lui Tony Pool era în fa . Mergea de dou ori mai repede
ca Starlet-ul. N-avea nici o şans s ajung la Cougar. Şi nici un
mijloc de a-l preveni pe Selim Attalah. Tony nu-i l sa nici o şans .
Trebuia s -l aştepte pe Selim. Cu sirianul, ar fi putut sc pa din
belea.
Târâind mereu sacii dup el, Raj Krichna o lu înapoi şi urc

152
sc rile. Când intr în camer , era lac de sudoare. Nici urm de
Lucia. Propti un scaun în uş , aşez sacii în preajma lui şi se
întinse cu Beretta la îndemân . Trebuia s reziste pân diminea .
Aşteptând, încerc s şi-o alunge din minte pe Lucia şi s se
relaxeze.
*
* *
Malko auzi mai întâi un foşnet pe coridor, apoi o uşoar b taie
în uşa lui. Se ridic încet cu Coltul în mân . Întors abia de o or
nu ştia ce se putuse întâmpla între Tony Pool şi Raj Krichna.
Aştept şi cioc niturile se repetar .
Ferindu-se din dreptul uşii, întreb :
— Ce dori i?
— Deschide i!
Era o voce de femeie, timid şi gâfâit .
— Cine-i acolo?
Mirosea a capcan de la o poşt .
— Lucia.
Pulsul lui se acceler . Ce c uta metresa lui Raj Krichna pe
culoarele hotelului, la dou noaptea?
— Ce dori i? întreb el prin uş .
— Deschide i, v rog.
Se sim ea c era gata s izbucneasc în plâns.
— Sunte i singur ?
— Da.
Începu s bubuie în uş mai s trezeasc tot hotelul. Dac Raj
ar fi fost cu ea, ar fi împiedicat-o. Malko întredeschise uşa şi Lucia
d du n val în camer ca o tornad , cu chipul r v şit de lacrimi.
Malko îi v zu imediat hematoamele şi ochii umfla i.
— Ce vi s-a întâmplat?
Copila îşi coborî capul cu p rul c zut în ochi, demn de mil şi
atât de fragil .
— Nu pot s v spun. Vreau s dorm aici.
— Dar…
Lucia b tu din picior.
— Sunte i singura persoan pe care o cunosc aici. Mâine
diminea am s plec.
— Cum dori i, f cu Malko.
F r un cuvânt, îşi trase rochia peste cap, p strându-şi doar
slipul şi se întinse. Cum Malko r m sese în picioare, Lucia îi
arunc o privire ascu it şi-i spuse:
153
— De ce nu veni i?
F r s se dezbrace, Malko se întinse şi el. Totul era o nebunie.
Prev zuse întreaga desf şurare a evenimentelor, mai pu in aşa
ceva. Lucia se strânse lâng el, cu capul cuib rit sub um rul lui.
Pletele lungi îl gâdilau. Corpul ei fierbinte şi suplu, în alte
împrejur ri, i-ar fi trezit dorin a. R mase cu ochii deschişi în timp
ce Lucia adormi, suspinând uşor şi tres rind brusc ca o pisicu
care viseaz .
Ce se întâmplase între Tony Pool şi Raj Krichna? Poate c fata îl
va putea l muri când avea s se trezeasc .
*
* *
Tony Pool îşi rumega furia în BMW. Îl v zuse pe Raj Krichna
f când stânga împrejur. Tamulul nu mai avea s ias acum pân
nu se lumina de ziu . Nu era prost deloc. Ceva îl tracasa. Dac
Krichna ar fi vrut cu adev rat s -l trag pe sfoar , l-ar fi ucis odat
cu Diana. Dar dac el era de bun credin , un singur om ar fi
putut opera substituirea.
Georgiu Ayotis.
Bineîn eles, cipriotul nu p rea s aib destul curaj ca s comit
o asemenea escrocherie, dar mirajul a cincisprezece milioane de
dolari îi mai schimb pe oameni… îşi amintea de sudoarea care-i
curgea pe fa când sosise în Holiday Inn…
Tony Pool nu mai st tu pe. Gânduri, întoarse şi coborî în vitez
pe Europa Road. Hotelul Bristol, unde se cazase Ayotis, se afla pe
o str du care d dea în Main Street. Nici ipenie. Americanul
sun pân ce îşi f cu apari ia un paznic de noapte, ciufulit şi
intrigat. Tony Pool îi înşir o poveste încâlcit cu un vas şi omul îl
conduse la recep ie. Cipriotul trebuie c dormea tun, fiindc trebui
mai mult de un minut pân s r spund .
— Eu sunt, Tony, f cu americanul. A ap rut o problem .
Coboar . Te aştept jos.
Cipriotul ap ru în timp record, cu un aer neliniştit şi-l urm pe
Tony Pool în strad . Acesta din urm îl împinse în BMW.
— Ce s-a întâmplat? gemu cel lalt. M-ai speriat.
Tony conducea cu toat viteza pe str zile pustii. F cu un ocol
prin portul de agrement ca s se asigure c Cougar-ul se afla
acolo, apoi urc pe North Mole pentru a se opri în preajma
containerelor. Îşi scoase Magnumul şi-l înfipse în coasta lui Ayotis.
Vocea îi tremura de furie.
— Unde ai ascuns drogul?
154
— Drogul? Ce drog? gemu cipriotul. Eşti nebun; l-am înc rcat
pe vas.
— În saci era ciment. Tu l-ai pus acolo!
— Ai înnebunit, Tony, rosti Ayotis, pierit. În via a mea n-aş face
aşa ceva!
Lichefiat de teroare, deschise portiera şi s ri jos. Tony Pool f cu
acelaşi lucru şi-i trase o violent lovitur de picior, fracturându-i
glezna.
Georgiu Ayotis se pr buşi, urlând de durere.
Tony Pool îl ridic şi-i b g eava pistolului în gur , sp rgându-i
mai mul i din i.
— Dac strigi, î i zbor creierii. Unde ai dus drogul?
Cipriotul putea articula cu greu. Din ochi şi din cap îi f cu
semn lui Tony c se înşela. Acesta din urm voia s se asigure. Îl
târî pe Ayotis lâng zidul antrepozitului şi-l sprijini de el. Apoi,
urc la volan şi manevr BMW-ul pentru a-l aduce în fa a lui
Ayotis.
Acesta din urm gemea încet, f când echilibristic într-un
picior, cu gura plin de sânge. Dintr-un singur elan, îşi lans
maşina asupra cipriotului, zdrobindu-i amândou picioarele între
bara de protec ie şi zid… Se auzi un zgomot oribil de oase
sf râmate, un ip t inuman şi motorul se opri. Pr v lit pe capot ,
Georgiu Ayotis urla, încercând zadarnic s -şi desprind picioarele
f cute zob.
Tony Pool coborî liniştit din maşin şi-i s lt capul.
— Ori îmi spui ce s-a întâmplat, f cu el calm, ori dau înapoi şi
de data asta î i trec peste t rt cu .
— Nu-s vinovat cu nimic, Tony. Opreşte-te, opreşte-te! Nu mai
în eleg!
— OK, f cu Tony Pool.
Convins. Tipul era prea zdrobit ca s mai mint . Se aşez la
volan şi d du maşina înapoi. Georgiu Ayotis c zu imediat pe jos,
târându-se ca o omid t iat în dou şi l sând o dâr de sânge pe
beton. Americanul coborî iar din BMW şi-l apuc pe Ayotis de un
bra . În ciuda implor rilor lui, ajuns la marginea cheiului, îl
proiect în apa neagr cu o lovitur de picior în burt .
Se auzi un plesc it discret, pierdut în clipocitul valurilor.
Georgiu Ayotis ap ru odat la suprafa , cu gura plin de ap ,
apoi disp ru în adâncuri, înecându-se, f r s se mai zbat .
Urm rit de privirile unui Tony Pool, cu chipul împietrit. De fapt, nu
crezuse în vinov ia lui Ayotis, dar întâmplarea îl calmase.
155
Tamulul fusese cel care-l înşelase. Raj Krichna n-o s -l ia cu el în
paradis. Mai ales c unica lui şans de supravie uire era s -i
înapoieze cele cincisprezece milioane de dolari patronului s u,
Donald Mills. Urc în maşin şi o lu spre Europa Road. Peste
dou ore se lumina de ziu .
Malko nu închisese un ochi. Arunc o privire pe ceas: opt
diminea a. Se f cuse lumin . Lucia dormea pe burt , cu respira ia
regulat . Deodat deschise ochii, c sc şi spuse:
— Mi-e foame.
De parc ar fi tr it cu Malko de când lumea. Acesta din urm
comand dou mici dejunuri şi o fix mirat.
— Nu sunte i singur în Gibraltar?
Ea îşi scutur pletele lungi şi negre.
— Nu.
— De ce a i venit aici, la mine?
— M-am certat cu prietenul meu, Raj.
— Cine e Raj?
— Cel cu care am venit aici. Un str in.
— Şi, de ce aceast ceart ?
— Vrea s m for eze s m întorc pe vasul arabului.
Ea pronun cuvântul cu un dispre sideral, ad ugând imediat:
— Am s -l omor pe tic losul la! El m-a b tut.
Lui Malko i se f cu frig pe şira spin rii constatându-i hot rârea.
Un amestec de furie infantil şi de ferocitate premeditat .
— Ave i de gând s v întoarce i la Raj? o întreb el.
— Da.
Cineva b tu la uş şi Malko se asigur c era vorba de
breakfast.
Lucia f cu mofturi, mul umindu-se cu o ceaşc de ceai şi cu
mai multe buc i de zah r pe care le ron i una dup alta.
— Pe vremea când dansam flamenco, îl l muri ea, trebuia s fiu
supl şi atunci m hr neam în felul sta.
Se îmbr c şi-l s rut pe Malko pe obraz.
— Plec, altminteri el are s fie neliniştit.
Se uit dup ea cum dispare, frustrat. Nu aflase nimic din tot ce
se petrecuse. Dar Krichna p rea s aib banii, pentru c încercase
s fug în toiul nop ii.
*
* *
Raj Krichna tres ri: cineva zgâria la uş . Se ridic cu revolverul
în mân şi se lipi de zid. Selim Attalah ar fi trebuit s -i telefoneze
156
pân acum. Lucia nu mai ap ruse, iar Tony Pool probabil c st tea
la pând jos.
— Cine-i acolo? întreb el.
— Eu sunt, se auzi vocea Luciei.
Întredeschise uşa, se asigur c era singur şi pe urm o trase
în untru. Ochii lui erau roşii de oboseal şi de tensiunea nervoas
dar uşurarea produs de reg sirea Luciei alung o parte din
problemele lui.
— Unde-ai fost, bomb ni el. Tân ra îşi l s ochii în jos.
— N-are importan .
— Unde i-ai petrecut noaptea?
— Cu un prieten.
— Î i ba i joc de mine?
Ea i se arunc în bra e.
— Nu, î i jur. Eram nefericit , tu te purtaseşi urât cu mine şi
atunci, m-am dus s dorm la un b rbat pe care l-am întâlnit la
piscin . Nici nu m-a atins. Î i jur.
Nu mai avu timp s continue interogatoriul.
Suna telefonul. Raj Krichna ridic , spuse un „alo” şi închise
imediat.
— Cine era? întreb Lucia.
— Nu ştiu.
Acum, nu-l mai preocupa decât o singur problem : s pun
cele cincisprezece milioane de dolari la ad post. Adic sub
protec ia lui Selim Attalah, c ruia de fapt îi erau destina i.
Lu telefonul şi ceru recep ia.
— Aici, camera 453, aş avea nevoie de un taxi.
Nu mai putea aştepta pân ce Selim Attalah se decidea s -i dea
un semn de via … Abia închise, c telefonul sun din nou. De
data asta era sirianul.
— Totul s-a petrecut în ordine?
— Da şi nu, f cu prudent Raj Krichna.
— Adic ?
— Am s v explic. Vasul e gata de plecare?
— Da.
— Sosim acum.
În plin zi, Tony Pool n-ar fi îndr znit s atace.
Închisese retezând scurt convorbirea. Urm toarea jum tate de
or avea s fie cea mai lung din via a lui. Îşi strecur revolverul
sub c maş şi îi spuse Luciei:
— Plec m, ia unul dintre sacii ştia.
157
L s tot restul în camer . Cu cel lalt sac în mâna stâng , cu
mâna dreapta pe crosa pistolului, deschise uşa camerei şi-şi
strecur capul afar .
Exact cât îi trebui s z reasc silueta înalt a lui Tony Pool,
ascuns pe coridor. Intr repede înapoi cu pulsul la 150 de b t i şi
se întoarse spre Lucia.
— Ai s cobori prima. Pe scara din stânga. Jos e un taxi care
aşteapt . Îl iei şi te duci la vas. Vin şi eu dup tine imediat.
— De ce nu vii imediat?
— Trebuie s m întâlnesc cu cineva. Hai, du-te repede.
Fa de tonul lui insistent, ea nu mai discut . Raj deschise uşa
şi inspecta culoarul. Nimeni, în afara unei cameriste. Din fericire
scara pe care trebuia s-o ia Lucia se afla la dreapta fa de localul
unde-l z rise pe Tony Pool. O împinse afar .
— Du-te repede. Ea se întoarse mai înainte de a disp rea şi-i
adres un surâs crispat.
El r m sese s regleze conturile cu Tony Pool.

158
Capitolul XVII
Selim Attalah se uita la telefonul pe care-l închisese, aşezat pe
barul restaurantului Da Paolo. Perplex. Nervozitatea lui Raj
Krichna îl surprinsese. P rea f r nici un temei. Odat heroina
livrat , afacerea era ca şi închis , iar lui nu-i r mânea decât s
scoat banii din Gibraltar, ceea ce pentru el era o nimica toat . Se
preg tea s se întoarc pe Cougar, când radioul aşezat pe o
policioar deasupra tejghelei începu s transmit ştirile. O voce cu
accent britanic pronun at anun :
— Poli ia a descoperit cadavrul unei turiste de origin
american , Diana Mangan, în camera ei din hotelul Holiday Inn.
Potrivit primelor constat ri, e vorba de o crim . Înso itorul victimei
a disp rut.
Sirianul avu impresia c -i cade cerul în cap. R spunsul
ambiguu al lui Raj Krichna îi d duse ceva de în eles, dar nu chiar
pân într-atât.
Arunc o moned de o lir pe tejghea şi gr bi spre Cougar
pentru a lua o arm . Dup ce-şi recupera Herstall-ul, s ri într-o
maşin de ocazie. Niciodat circula ia din Gibraltar nu i se p ruse
atât de exasperant de lent .
*
* *
Lucia coborî scara de serviciu, ca o nebun , lovindu-se de
ziduri, mai s se pr buşeasc sub greutatea celor doi saci. D du
fuga la recep ie.
— Unde e taxiul?
— O s mai treac vreo dou zeci de minute pân prindem unul,
o l muri amploiatul, dep şit. E o or de vârf. Ar fi mai bine s
aştepta i în strad . Deseori coboar câte unul gol. Dezorientat ,
Lucia şov ia. Îi era fric , sim ind c se petrecea ceva grav. Raj
Krichna îi spusese c trebuiau s ajung de urgen pe Cougar.
Imediat, se gândi la b rbatul cu care petrecuse noaptea şi care se
purtase aşa de frumos… Apuc din nou sacii, se întoarse, luând de
aceast dat oribilul ascensor de serviciu.
*
* *
Raj Krichna, lac de sudoare, lipit de zidul de lâng uş , pândea
159
zgomotele de pe culoar, cu arma în mân . Se scurseser câteva
minute de la plecarea Luciei. Socotea c ar fi avut tot timpul s
prind un taxi. Acum, trebuia s -l lichideze pe Tony Pool.
R suci uşor mânerul uşii, decis s plece în c utarea lui. Abia
întredeschise un canat de câ iva milimetri, c americanul se
arunc asupra lui! Raj Krichna primi o lovitur de genunchi şi
sc p arma din mân , masa lui Tony Pool lipindu-l de perete.
Ochii acestuia din urm p reau aproape transparen i din cauza
urii.
În acelaşi timp, vârful unui cu it i se ap s pe stern şi glasul lui
Tony se auzi, st pânit, dar vibrând de mânie.
— Nemernicule! Î i închipui c ai s m tragi pe sfoar ?
Raj Krichna, furios c fusese luat prin surprindere, nu clinti
cel lalt tremura de turbare şi putea s -l spintece dintr-o singur
lovitur de pumnal.
Tony Pool ap s pu in lama cu itului, f când-o s p trund în
piele. Krichna, antrenat cândva într-o tab r FPLP, era preg tit
pentru acest gen de situa ii şi nu intr în panic .
— Drogul era în saci, repet Krichna, cu to i muşchii încordat
Nu m-am atins de el.
— Gunoiule! se sufoc Tony Pool. Cipriotul a vorbit mai înainte
de a da ortul popii. Dac n-a fost el, atunci tu eşti la. Sau
prietenarii t i din nenorocita voastr de ar .
Raj Krichna se sim i înghe at. Deci, Ayotis era mort.
— E imposibil, spuse el, nimeni dintr-ai noştri n-a vrut s te
înşele.
— Atunci, tu eşti de vin ! Şi ai s -mi dai imediat banii.
Raj Krichna îşi încorda to i muşchii. C ut disperat o solu ie.
Cum de fusese aşa de prost s se lase dezarmat!
— Nu pot, spuse el. Ceea ce s-a întâmplat nu m priveşte.
Linişteşte-te.
Scoase un strig t brusc. Pumnalul i se înfipsese în carne de un
centimetru. C maşa i se îmbib de sânge şi Tony Pool îl amenin :
— Te omor pe loc, dac nu-mi dai banii. Unde sunt?
— Nu-i mai am.
Tony Pool se uit în jurul lui.
— Min i!
— Nu. I-am dat lui Selim Attalah. Oricum, s ştii c eu am fost
corect. Dac m omori, membrii organiza iei mele m vor
r zbuna…
— Pu in îmi pas mie de nenorocita voastr de organiza ie, tun
160
americanul. Ori îmi dai banii imediat, ori crapi. Gr beşte-te!
Liniştea care se înst pâni fu tulburat doar de şuieratul surd al
climatizorului, repus în func iune. Raj Krichna îşi sim i creierii
goli i. Tony Pool nu era omul cu care s se poat discuta. Avea o
şans minim de a-şi salva via a şi nu trebuie s -i scape.
— Bine, am s - i dau banii, rosti el pe un ton conciliant. Tony
Pool se relaxa o frac iune de secund .
Imediat Raj Krichna se arunc într-o parte, încercând s -şi
recupereze pistolul.
Dar nu mai apuc . Americanul îşi revenise imediat. Cu toat
puterea înfipse pumnalul în sternul adversarului s u, încercând
s -i sfâşie diafragma. Raj Krichna scoase un horc it surd şi se
cl tin sub durerea cumplit .
— Nemernicule! Nemernicule! url Tony Pool. Încerci din nou s
m înşeli!
Scoase lama şi o b g din nou, eliberând un val de sânge. O
cea neagr se l s pe ochii tamulului din care se scurgea via a.
Nu mai vedea revolverul.
Instinctiv, îşi încol ci mâinile puternice în jurul gâtului
americanului şi începu s strâng . Era o curs de vitez între
moarte şi el: în umerii lui de hamal avea o for herculean ,
dobândit pe timpul când c ra saci de orez în docurile din
Colombo. Iar furia de a r mâne în via îi declanşa toate puterile…
Cei doi b rba i se cl tinau prin camera mic , r sturnând
mobile, sp rgând o lamp şi l sând în urma lor o dâr de sânge.
Un altul decât Raj Krichna ar fi fost mort de mult. Tony Pool, cu
icnituri de m celar îşi înfigea pumnalul ca un nebun în burta
adversarului, de unde i se rev rsau m runtaiele. Un miros fad şi
dezgust tor invada înc perea. Pu in câte pu in, strânsoarea lui Raj
Krichna devenea mai pu in feroce. Se cl tina, golit de sânge f r
s -l mai poat z ri pe Tony Pool, care îşi d du imediat seama.
Mâna lui se strânse pe încheietura stâng a lui Raj Krichna,
reuşind s -i descleşteze degetele din gâtlejul lui. Trase în piept o
gur mare de aer şi se d du înapoi pentru a-i da lovitura de gra ie.
C maşa lui Raj Krichna era roşie de sânge. Din toate puterile,
Tony Pool îşi înfipse pentru a dou zecea oar pumnul, inând
mânerul cu amândou mâinile şi despicându-l pe tamul în dou ,
ca pe un porc.
Acesta, cu ochii sticloşi, se n rui mai întâi în genunchi şi pe
urm pe o parte.
Tony Pool îşi trase sufletul; ura era pe cale s -l p r seasc .
161
Fusese o adev rat pl cere, dar acum trebuia s g seasc cele
cincisprezece milioane de dolari. Scotoci rapid prin înc pere şi
brusc, realiz c Lucia nu era acolo. S fi fost cu putin ca un om
aşa de prudent ca Raj Krichna s -i încredin eze o asemenea avere
micu ei gitane? Şi în acest caz, unde se afla ea?
Destinatarul banilor fiind sirianul, de acolo trebuia s -şi
înceap cercet rile. Ieşi în goan din înc pere f r s mai dea
aten ie hainelor lui p tate de sânge. Raj Krichna avusese o moarte
urât .
Tony era acum ca o fiar disperat . Gibraltarul era prea mic,
poli ia avea s dea repede peste el. Dar mai înainte trebuia s
recupereze banii. Coborî scara în fuga mare, ajunse în hol şi p şi
pe treptele peronului. În clipa în care era pe punctul de a se urca
în BMW-ul lui, se opri brusc. Un b rbat blond intra într-o maşin
parcat în fa a hotelului. În untrul ei se afla de pe acum o femeie.
Tipul din Viena.
Tipul din Marbella.
Care ar fi trebuit s se g seasc în Baleare. Agentul CIA sau al
unei alte calamit i.
El era capul r ut ilor. Nu ştia cum procedase, dar lucrul i se
p rea evident. Furia îi intui locului. Omorâse doi oameni de
poman şi mai ales, se l sase manipulat! El, Tony Pool, omul de
încredere al lui Donald Mills. Sim ea c plezneşte de turbare.
Cu un urlet furios, aproape c smulse portiera BMW-ului şi se
pr buşi în interior, pornind în urm rirea b rbatului blond. Hot rât
s -l omoare. Nu mai judeca, ura îi înce oşa mintea. Nu mai vedea
decât partea din spate a maşinii pe care murea de dorin a s-o
tamponeze, s-o striveasc . Pân şi banii trecur pe planul doi.
Încrâncenat de volan, cu ochi nebuni, urla de unui singur:
— Motherfucker! Motherfucker!
*
* *
Selim Attalah, care urca pe Europa Road, abia avu timp s vad
trecând dou maşini lansate într-o curs nebun . Într-una dintre
ele o recunoscu pe Lucia al turi de un necunoscut şi, în cealalt ,
figura încremenit de ur a lui Tony Pool.
Dar unde era Raj Krichna şi cele cincisprezece milioane de
dolari?
Urc în grab peronul hotelului Rock, îmbrânci câ iva clien i şi
se îndrept spre ascensor. Camera lui Raj Krichna nici m car nu
era închis . În elese imediat de ce, v zând trupul chircit pe jos,
162
într-o balt de sânge. Dou zeci de secunde pentru a cotrob i prin
camer . În trecere, ridic pistolul tamulului şi-l b g pe dup
curea.
Dac banii nu erau acolo, ei nu se putea afla decât la Tony Pool
sau la Lucia.
Toate astea începuser s miroas foarte, foarte r u. În mai
pu in de o or , poli ia va fi la curent. Trebuia s g seasc banii
mai înainte. Nu puneai în fiecare zi mâna pe cincisprezece milioane
de dolari în bancnote de o sut . F r contrapartid , în afar de
pu in sânge…
Întoarse rapid şi o apuc şi el pe Main Street, trecând prin fa a
unui cinematograf unde juca un James Bond. Z ri la timp c
maşinile dinaintea lui încetiniser . Era ora la care se schimba
garda la Convent House, reşedin a guvernatorului. Circula ia
fusese oprit pe Main Street pentru a le permite turiştilor s se
sature de foto suveniruri. Coti imediat pe Convent Lane, o str du
îngust prin care putea ajunge pe Lane Wall Road, calea aflat de-
a lungul meterezelor. În felul acesta, avea s le aştepte pe celelalte
dou maşini la rondul cadranului solar sau în cap tul
bulevardului Churchill pe unde erau obliga i s treac , oriunde ar
fi inten ionat s mearg : în port, în portul de agrement sau în
Spania.
*
* *
Malko nu pierdea din ochi oglinda retrovizoare: trei maşini în
urma lui; BMW-ul lui Tony Pool se târâia prin furnicarul turiştilor.
Lucia privea fix balcoanele spanioleşti de pe Main Street. Nu-i
putuse spune mare lucru. Doar c amantul ei îi ceruse s
transporte cei doi saci de piele pe vasul lui Selim Attalah, unde
trebuia s-o reîntâlneasc .
Deci, cele cincisprezece milioane se aflau în sacii c ra i de ea.
Or, Tony Pool era limpede c le luase urma. Deci, observase
substituirea drogului şi voia s -şi recupereze banii. Dac tamulul
nu se vedea pe nic ieri, însemna c era mort.
Cu o încetineal exasperant , un poli ist, bronzat ca un
marocan, ridic în cele din urm bariera care bloca circula ia.
Malko zdrobi acceleratorul. Lucia trepida.
— Gr bi i-v !
Pu in i-ar fi lipsit s -şi continue drumul pe jos.
*
* *
163
Tony Pool îşi muşca z bala, cu Magnumul „357” pe scaunul de
al turi. Din zece în zece metri era câte un poli ist. Imposibil în
aceste împrejur ri s -şi potoleasc dorin a de r zbunare şi s
recupereze banii. În mijlocul acestei mul imi n-ar fi reuşit s
parcurg nici o sut de metri.
Prezen a Luciei al turi de b rbatul blond îl debusola. Sim ea c
ceva îi sc pa. Sau şi Raj fusese victima aceleiaşi manipul ri… Dar
unde se aflau banii? Nu-i venea s cread c tamulul îi
încredin ase puştoaicei. În sfârşit, drumul se degaj şi maşina pe
care o urm rea coti spre metereze. Tony Pool îşi for la refuz
motorul şi goni în urma lor defulându-se prin claxon ri repetate.
Unul dup altul, se strecurar pe Lane Wall Road şi apoi pe
Churchill Road.
Un lucru îl mira. Tipul blond îşi d duse seama de prezen a lui.
De ce nu solicitase ajutorul poli iei? Deci, nu f cea parte din DEA.
Dac ar fi fost vorba de un agent special, toat poli ia din Gibraltar
s-ar fi luat pe urmele lui. Concluzia: nici unul, nici cel lalt n-ar fi
avut chef s se amestece poli ia în treburile lor.
Maşina pe care o urm rea lu rondul din fa a postului de poli ie
de pe aeroport şi o apuc imediat pe Glacis Road, care ducea spre
portul de agrement.
Tony Pool înjur de unul singur: inten ionau s ajung pe
Cougar! Dac reuşeau s urce pe vas, era terminat. Trebuia s -i
împiedice cu orice pre . Acceler ca un nebun şi reuşi s ajung în
dreptul maşinii, pe partea dreapt . În trecere, z ri chipul crispat al
Luciei. Stânjenit, conduc torul nu putu vira la dreapta şi se v zu
nevoit s continue drumul drept înainte, dep şind cl dirile v mii şi
apucând-o pe North Mole.
Tony Pool strig de bucurie. Nimereau într-un impas. De pe
acum sim ea mirosul r zbun rii. O chestiune de minute. Şi în
timpul zilei cheiul era aproape la fel de pustiu ca şi noaptea. O s -i
omoare pe amândoi, o s recupereze banii, dac erau la ei şi pe
urm o s -l lichideze şi pe Selim Attalah. Avea nevoie de Cougar-ul
lui pentru a fugi din Gibraltar.
*
* *
Lucia deveni isteric .
— Ce Dumnezeu face i? strig ea. Trebuie s mergem în portul
de agrement. Acolo urmeaz s vin Raj.
— Lucia, îi spuse Malko, suntem urm ri i de un om extrem de
periculos, care vrea s v omoare şi s m omoare. Trebuie mai
164
întâi s ne descotorosim de el. Îl cunoaşte i, e Tony Pool.
— Tony Pool! Dar…
— E complicat, f cu Malko.
Vir brutal la cap tul lui North Mole, angajându-se pe Western
Arm.
Lucia fu proiectat în portier . Se întoarse speriat , copleşit de
spaim . Malko se v zu nevoit s frâneze, un camion tocmai f cea
manevre de-a curmezişul cheiului Western Arm. Încetini şi se
strecur în ultima clip între marginea cheiului şi spatele
semiremorcii.
Lucia scoase un ip t de spaim .
— Aten ie! O s c dem în ap !
La câ iva metri în spatele lor, BMW-ul sosea în tromb . Tony
Pool frân , ap sând pe claxon în disperare. Surprins, şoferul
camionului opri brutal şi BMW-ul reuşi s treac . În acel moment,
camionagiul înainta din nou. Enorma lui bar de protec ie lovi
spatele BMW-ului, f cându-l s pivoteze cu fa a spre mare. Tony
Pool se crampona de volan, cu spume la gur de turbare; piciorul îi
alunec şi ap s involuntar pe accelerator, percutând maşina lui
Malko pe o lateral . Sub şoc, aceasta fu s ltat din loc şi
amândou ro ile de pe dreapta nimerit în gol. Malko n-o mai putu
redresa. Vehiculul, dezechilibrat, bascul în ap . Tony Pool reuşi
s stopeze în ultimul moment, la câ iva centimetri de marginea
cheiului. S ri jos din BMW şi se uit în jurul lui. Cheiul era
pustiu, iar camionul se îndep rta f r s mai aştepte un bacşiş. În
spatele lui, era zidul orb al unui antrepozit, care-l ferea de priviri.
În fa , pe mare, un petrolier brazilian. Chiar dac echipajul lui ar
fi v zut ce se întâmplase pân ar fi reuşit s dea alarma, totul ar fi
fost terminat de mult.
Se apropie de marginea marii cu Magnumul în mân , aşteptând
ca p rul blond al tipului din Viena s se arate la suprafa .
Avea de gând s -i zboare creierii.

165
Capitolul XVIII
Când îşi d du seama c nu mai putea evita c derea, Malko se
crampon instinctiv de volan, cu urechile sfredelite de urletul de
spaim al Luciei. Se produse un plesc it asurzitor şi maşina
bascul , apa urcând în lungul geamurilor. Se v zu proiectat peste
Lucia apoi ajunse lipit de plafon când maşina începu s se
scufunde uşor, cu ro ile în sus.
Toate geamurile erau închise şi aerul r mânea în habitaclu.
Sim iser un şoc uşor: maşina atinsese fundul m rii, la şase sau
şapte metri adâncime. Abia se mai putea vedea. Apa începuse s
âşneasc prin toate intersti iile. Pe bâjbâite, Malko apuc mâna
Luciei care se zb tea, urlând de groaz .
— Nu te teme! Nu te teme! îi strig Malko.
— Nu ştiu s înot! ip Lucia.
I se arunc de gât, aproape ştrangulându-l. Se zb tea pe ceea ce
fusese cândva capota maşinii. Apa invadase interiorul; trebuiau s
ac ioneze rapid. Malko încerc s deschid o portier , dar
presiunea apei îl împiedic . Singura modalitate de a se salva era s
coboare un geam şi s ias pe acolo.
El ar fi ştiut s -şi controleze respira ia. Numai Lucia, aproape
isteric , s nu-şi piard cumva controlul.
— ine i respira ia! îi strig el. Am s te ajut.
Nu ştia dac fata în elesese. Învârti manivela geamului şi
imediat apa n v li în maşin cu o violen extraordinar ,
p lmuind fa a lui Malko şi declanşând urletele isterice ale Luciei.
Malko r mase stoic sub duşul rece, terminând de coborât geamul.
Apa îi ajunse în dreptul fe ei, iar el inspir adânc proiectându-se
în afar cu picioarele înainte. În felul acesta, nu-i d dea drumul
Luciei. Reuşi s ias şi, arcuit deasupra caroseriei, trase de mâna
gitanei. Nici vorb s mai poat comunica între ei. Abia îi desluşea
silueta în apa mâloas a portului. Avu impresia c fata rezista.
Începuser s -l doar pl mânii. Sângele îi bubuia în tâmple. Ştia
c dac o scap , fata s-ar fi înecat cu siguran .
Dar şi el s-ar fi înecat în câteva secunde, dac mai r mânea în
pozi ia aceea…
În sfârşit, corpul Luciei p ru s se desf şoare ca o lian şi ea se
strecur prin fereastr . Era şi timpul. Malko arunc pu inul aer

166
care-i mai r mânea în pl mâni şi înot spre suprafa , tr gând
dup el corpul inert al Luciei.
Abia în clipa aceea gândi la Tony Pool care-l aştepta pe chei.
Dar cu Lucia nici nu se punea problema s se dea la fund într-
un loc mai îndep rtat. Trebuia s-o reanimeze pe tân ra femeie cu
orice pre .
Dac ar mai fi fost timp.
*
* *
Selim Attalah urm rise cele dou vehicule pe care le reg sise în
cap tul lui Churchill Road. Perplex. Un lucru p rea sigur,
înf işarea tipului care se afla cu Lucia corespundea descrierii
agentului CIA, pe care crezuse c -l sem nase pe undeva, prin
Baleare. Erau multe şanse ca banii s se afle la el sau la Tony
Pool. Nu ştia ce se întâmplase între Diana Mangan, Tony Pool şi
tamul şi care era rolul exact al agentului CIA. Dar Tony Pool îl
lichidase pe Raj Krichna şi furase dolarii. Trebuia acum s elimine
martorii incomozi: pe individul din CIA şi pe Lucia.
Sirianul se angaj în urm rirea celor dou maşini pe North Mole
şi încetini. Din ce în ce mai surprins. Nu apucase s vad
accidentul, dar auzise izbitura dintre cele dou vehicule. L sându-
şi maşina la col ul cu Western Arm se apropie în fug , înconjurând
antrepozitul. Ap ru chiar în spatele lui Tony Pool.
Americanul era aplecat deasupra apei cu un revolver în mân .
Nu era nevoie s fii om de ştiin pentru a ghici ce se preg tea s
fac . Selim Attalah şov i şi se uit la BMW. Nu era exclus ca
dolarii s fie acolo. Oricum, Tony Pool reprezenta o problem .
Sirianul se hot rî în câteva secunde. Cu o ocazie ca asta nu avea
s se mai întâlneasc .
*
* *
Malko ieşi la suprafa cu gura c scat , pl mânii în fl c ri şi
z ri chipul crispat al lui Tony Pool şi mâna întins în direc ia lui
inând revolverul „357 Magnum”. Americanul url :
— Na, satur -te, tic losule!
Dac ar fi fost singur, Malko s-ar fi putut da la fund, dar corpul
Luciei îl împingea în sus. Se ruga cerului ca Tony Pool s ocheasc
prost. Poate c în felul acesta ar câştiga pu in timp s se
îndep rteze.
Bubui o împuşc tur şi el îşi încorda to i muşchii.
*
167
* *
Selim Attalah se apropie cu bra ul întins. Ap s pe tr gaciul
Herstall-ului s u, inându-şi respira ia. Se str duia s nu-şi mişte
degetul, aşa cum îl înv ase instructorul lui din KGB.
Primul proiectil îl lovi pe Tony Pool al turi de coloana vertebral
şi se opri în pl mân, sec ionând mai multe artere. Aruncat înainte
de şoc, reuşi s se întoarc , tr gând la întâmplare. Al doilea glon
al sirianului îl nimeri chiar în cap şi-i pulveriza creierul.
Americanul înc se mai cl tina pe picioare când încas al treilea
proiectil care-l arunc înainte. C zu în mare şi disp ru imediat.
Selim se şi repezise spre BMW. Îi trebui doar o secund pentru
a constata c sacii cu cele cincisprezece milioane de dolari nu se
aflau acolo! Smulse cheia din tabloul de bord, deschise febril
portbagajul: în untru nu era decât o roat de rezerv … Nebun de
furie, se întoarse pentru a da cu ochii de capul lui Malko, ridicat
deasupra apei.
Frustrat şi înnebunit, se îndep rt în fug . Ajunse la maşina lui
cu sufletul la gur şi se pr v li pe canapea, lac de sudoare. Ca un
automat, demar spre portul de agrement. Cinci minute mai târziu
se afla pe vas. Primul lui reflex fu de a porni motorul, ca s scape
cu fuga.
Dar se opri. Nu era lucru uşor s i se strecoare printre degete
cincisprezece milioane de dolari… F cu un duş ca s se calmeze şi
ascunse Herstall-ul în locul obişnuit din cabina lui, gata s-o ia la
drum la prima alert . Înc sub şoc, încerc s rezume situa ia.
Unde erau dolarii?
Diana Mangan murise. Tony Pool la fel. Ca şi Raj Krichna. Nu
mai r m sese în via decât agentul CIA şi Lucia.
Ce leg tur era între ei doi? De când cu Ann Grimm nu ma avea
încredere în nimeni. Singura lui şans de a afla ce se întâmplase
consta în a pune mâna pe Lucia. Prea multe lucruri îi i sc pau din
ultimele evenimente.
Se hot rî s aştepte pân a doua zi, dup care s se reîntoarc
la Marbella. Ascultând radioul. Doar nu-l ucisese decât pe Tony
Pool şi nu era sigur c i se va descoperi cadavrul imediat.
Bineîn eles, cineva putuse s -l vad . Dar toate maşinile închiriate
sem nau între ele şi din locul în care se afla el, în portul de
agrement, ar fi putut s z reasc de departe poli ia şi ar fi avut tot
timpul s ridice ancora. Odat ajuns pe mare, nimeni nu l-ar mai
fi putut prinde. Aprinse o igar , obsedat de o singur întrebare:
Cine pusese mâna pe cele cincisprezece milioane de dolari?
168
*
* *
Lui Malko îi trebuir mai multe minute s se ca ere pe chei din
cauza Luciei care se zb tea îngrozit , pe jum tate înecat . Privirea
lui baleia cheiul Western Arm, pustiu. Doar BMW-ul cu uşile
deschise şi cheile de contact în portbagajul şi el deschis. Tony Pool
se înecase, iar Selim Attalah disp ruse.
Reuşi din greu s-o scoat pe Lucia din ap . Tuşind şi scuipând
ap s rat . Ar ta jalnic. Malko se uit în fundul apei. Imposibil ca
cineva s -şi dea seama c maşina lui se afla acolo cu doi saci
con inând cincisprezece milioane de dolari. BMW-ul îi d du o idee.
O trase pe Lucia de mân şi o instala în fa mai înainte de a
recupera cheile şi de o porni la drum. Senza ia ce i-o d deau
hainele ude era oribil , dar era mai bine decât s fie mort.
Lucia se afla în stare de şoc.
— Ce s-a întâmplat? întreb ea.
Tremura din cap pân -n picioare, cu privirea fix şi p rul lipit
de fa jalnic .
— Am s - i explic mai târziu, spuse Malko. Hai mai întâi s ne
uscam hainele.
Cinci minute mai târziu, se oprea în fa a imobilului Secretary’s
Lane şi ap sa pe interfon. Miracol, John Falcon era acolo.
Americanul deschise el însuşi şi scoase o exclama ie de uimire.
— My God, ce-a i p it?
Am trecut printr-o groaz de întâmpl ri, spuse Malko. Dar, mai
întâi am avea nevoie de nişte haine uscate.
— S v duc la mine acas , se oferi americanul.
Scoase imediat Rover-ul şi o luar pe Rosia Road spre sudul
Gibraltarului. Garar cele dou maşini în gr dina vilei
americanului, în care p trunser . La ordinul lui John Falcon, o
bon de origine marocan , ap rut din buc t rie, o lu pe Lucia şi
o duse s fac o baie cald . Malko se dezbr c , se b g sub duş,
se usc şi îmbr c o pereche de blugi şi o c maş , împrumutate de
gazda lui. John Falcon aştept în salon. Malko îi povesti peripe iile
prin care trecuse. Americanul oft :
— Şi nu şti i totul. Raj Krichna e mort. La fel şi Diana Mangan.
Planul lui Malko dep şise aştept rile: trafican ii se m cel riser
între ei…
Numai ce-şi termin relat rile c Lucia ap ru, drapat într-un
soi de sari; îşi mai rec p tase pu in culorile, dar tremura în
continuare.
169
— Trebuie s -l anun pe Raj, rosti ea cu timiditate, s-ar putea
s fie neliniştit. Urma s ne întâlnim pe vas.
Malko şi John Falcon schimbar o privire, iar americanul p r si
înc perea.
— Lucia, i se adres Malko, Raj nu te mai aşteapt . E mort.
Lucia se uita la el cu ochii m ri i de groaz .
— Raj e mort?
Malko înclin din cap afirmativ.
Gitana r mase mut , şocat , apoi ridic nişte ochi arzând de
ur .
— Tic losul de Selim e de vin !
— Nu, o inform Malko, Tony Pool.
— Dar din cauza lui Selim! repet tân ra cu obstina ie.
— Nicidecum, îi spuse Malko. E din cauza banilor din cei doi
saci pe care Raj i i-a încredin at.
— Banii! f cu Lucia cu un aer absent.
Brusc, începu s plâng în hohote, f r a se putea st pâni.
*
* *
John Falcon claxona scurt, când trecu de grilaj. Plecase cu o or
mai înainte dup nout i. Lucia dormea într-o camer , abrutizat
de un calmant.
Cu musta a roşcovan triumf toare, americanul intr în
camer .
— Good news, f cu el. CID nu-i la curent cu micul
dumneavoastr incident din port. De altfel to i inspectorii de aici
sunt preocupa i de afacerea Mangan şi de masacrarea lui Raj
Krichna. F r s priceap nimic. Nu-s obişnui i cu aşa ceva. Dar
situa ia asta s-ar putea s nu dureze prea mult.
— Atunci, vom putea recupera banii? întreb Malko.
— Eu aşa cred, rosti cu pruden americanul, dac nu apar
probleme noi. Am g sit un amic, înot tor instruit pentru lupte,
care a mai îndeplinit nişte misiuni în contul CIA prin partea
locului. Ultimul lui job a constat din a scotoci fundul strâmtorii
pentru a recupera buc ile dintr-un submarin al popovilor care se
ciocnise cu un cargou. S caute cei doi saci c zu i la fundul m rii,
în port, o joac de copil pentru el.
— Sunte i sigur c CID nu b nuieşte nimic?
— Îşi pun doar întreb ri. Serghei Kalinin, Diana Mangan, Raj
Krichna. Nu s-au mai v zut niciodat atâtea cadavre în Gibraltar
într-un timp atât de scurt. Ar fi mai indicat ca Lucia s nu se ma
170
întoarc în Rock Hotel. E c utat pentru interogatorii.
— Şi Selim?
— E tot în portul de agrement. Singur pe Cougar-ul lui. Bun, m-
am dus. Ne întâlnim peste dou ore la British Pub, pe Main Street.
Nici nu apuc bine s plece, c Lucia îşi f cu apari ia, dup un
somn chinuit şi m cinat de groaz . Voia s ştie, s în eleag .
Timp de o or , Malko se v zu nevoit s -i explice ce leg turi existau
între cei trei oameni, f r ca ea s fi avut habar. Şi, în plus, care
fusese rolul lui. Fata c sca nişte ochi mari, increduli apoi trase
concluzia:
— Parc ar fi un foileton, aşa cum vezi pe la televizor… În fond
şi tu vrei ca Selim s fie mort, nu?
— Nu prea are viitor, r spunse Malko. Patronul lui Tony Pool va
trimite pe cineva s -l lichideze. Altminteri se vor ocupa de el
tamulii. Convinşi c el l-a asasinat pe Raj Krichna pentru a-i fura
banii, f r s mai livreze armele.
Lucia cl tin din cap.
— Selim e foarte inteligent şi foarte r u. N-o s poat pune
mâna pe el.
— Ba eu cred c da, spuse Malko. Dar tu ce ai de gând s faci?
Mica gitan ridic din umeri:
— Nu ştiu. Am s încep iar s dansez.
— Avem de gând s recuper m banii ia, o puse la curent
Malko. Tu m-ai ajutat. Am s - i dau atât cât s po i tr i liniştit ,
s - i cumperi un magazinel…
— N-am nevoie de nici un magazinel, spuse Lucia. Eu vreau s -i
ucid pe Selim!
Ochii ei întuneca i erau aprinşi de o flac r aproape dement .
*
* *
John Falcon era înso it de un b rbat bronzat, cu p rul tuns
scurt, atletic, pe care-l prezent sub numele de „Mike”. În jurul lor
iu se aflau decât britanicii g l gioşi care se îmb tau cu bere
brun .
— Totul a mers bine, anun sobru americanul. Mike a g sit
sacii. Unul o pornise de acum pe fundul apei.
— Şi con inutul?
— Nu i-a deschis…
Militarul antrenat pentru opera iuni submarine îşi degusta
berea. Ştia el oare c obiectele recuperate de pe fundul m rii
valorau cincisprezece milioane de dolari?
171
— Unde se afl acum? întreb Malko.
— În portbagajul maşinii parcate aici în preajm , iat cheile. Am
închiriat-o pe numele meu. Oricum, r m seseşi f r un mijloc de
locomo ie. Malko lu cheile.
— Ce ave i de gând s face i cu ei?
— S -i duc la Viena, spuse Malko. E proprietatea Companiei…
— A i f cut o treab formidabil , remarc John Falcon.
— Regret c Selim Attalah scap , spuse Malko, dar cred c nu
pentru mult vreme…
*
* *
Lucia îşi îmbr case rochia uscat şi c lcat când Malko se
întoarse la vila lui John Falcon.
— Plec m, o anun el.
— Încotro?
— Tu la Marbella, pentru c aşa doreşti. Cât despre mine, eu
am un avion în seara asta.
— Ai g sit banii? întreb ea.
— Da. S-au cam udat, dar asta-i tot.
Lucia cl tin din cap.
— Deci, e bine? Eşti mul umit? Şi Selim?
— Acum o jum tate de or mai era înc în portul de agrement.
Lucia nu r spunse. Docil , îl urm pe Malko şi lu loc în maşina
închiriat . Coborâr spre centrul oraşului. Mica gitan p rea
absenta. Oprir în fa a imobilului care ad postea infrastructura
CIA. Malko se întoarse spre Lucia.
— Aşteapt -m dou minute. M întorc imediat.
*
* *
John Falcon îşi îmbr c haina, o preveni pe secretar c avea s
lipseasc şi-i spuse lui Malko:
— Ştiu eu un taxi sigur care s-o duc înapoi. Cu el n-o s aib
probleme la controlul emigra iei…
Paşaportul Luciei r m sese în camera lui Raj Krichna. Coborâr
amândoi şi Malko deschise poarta care d dea spre strad . Maşina
disp ruse. Inspect rapid pia a mic din jurul bisericii, apoi
str zile învecinate.
— Himmel Herr Got! erupse Malko.
— Ce s-a întâmplat?
— Lucia a fugit cu maşina şi cu banii.
Nu mai pricepea nimic. Ce se petrecuse în capul tinere gitane?
172
— Unde ar putea fi? întreb americanul.
— Singura persoan , pe care o cunoaşte e Selim Attalah. John
Falcon se şi repezise s deschid febril por ile garajului s u.
*
* *
Lui Selim Attalah nu-i veni s -şi cread ochilor când o v zu pe
Lucia coborând dintr-o maşin la câ iva metri de Cougar. Fata
deschisese portbagajul şi venea spre el c rând cei doi saci de piele
con inând cincisprezece milioane de dolari. O fantasm ! Un vis!
S ri pe chei şi d du fuga spre ea.
— Lucia! Unde ai fost?
— Am s - i povestesc, spuse ea. Trebuie s plec m. Sunt
c utat .
Îi şi luase sacii din mân şi se îndrepta în grab spre Cougar.
Ea îl urm . Selim arunc sacii în interior şi începu s desfac
febril parâmele. Inima îi bubuia în piept. Nu sc pa din ochi drumul
care ducea spre portul de agrement. P cat de Hussein, care
r m sese pe uscat. Lucia era foarte calm , detaşat .
— De ce n-ai venit mai devreme?
— Am fost împiedicat , spuse ea. Dar Raj mi-a spus s - i aduc
aceşti doi saci. El e mort.
— Ştiu, f cu Selim, nemernicul la de Tony Pool l-a ucis. Dar s
ştii c l-am r zbunat…
— E bine, r spunse Lucia, eşti un…
Restul frazei se pierdu în bubuitul celor trei motoare care
demarar unul dup altul. Sirianul nici m car nu le înc lzi şi se
desprinsese de chei. Travers portul cu aproape zece noduri,
F când vasele cu pânze s se ciocneasc între ele. O cuprinse pe
Lucia de mijloc, beat de bucurie.
— Eşti o fat formidabil !
*
* *
Când Malko şi John sosir în tromb nu le mai r mânea decât
s se uite dup Cougar-ul lui Selim care se îndrepta spre larg…
Maşina furat de Lucia r m sese p r sit pe chei. Le trebui doar o
secund pentru a constata c sacii plini de dolari nu se mai aflau
acolo…
— Ce tic loas ! r bufni Malko.
John Falcon îl b tu pe um r.
— Don’t worry. Am s anun poli ia spaniol prin intermediul
CID.
173
Cu siguran are la bord arma cu care l-a ucis pe Tony Pool.
Punând în plus la socoteal şi banii, care furnizeaz mobilul
crimei, n-o s poat sc pa cu una cu dou . Malko se strâmb :
— Spaniolii nu-i prea iubesc pe englezi, iar Selim se bucur de
un sprijin serios acolo.
— Ce vre i s face i?
— S rezolv problema eu însumi..
— În acest caz, lua i vasul meu. Încerca i s -i urm ri i. Am un
Skarab care fuge cu 45 de noduri. E aici şi am cheile la mine.
— Am s încerc.
Era prea sup r tor s vad cele cincisprezece milioane de dolari
fiind recuperate de Selim în ultima secund .
Alergar spre jetela unde se afla Skarab-ul cu coca alb . John
Falcon desf cu parâmele şi d du drumul celor dou motoare. Pe
urm , în vreme ce Malko urca la bord se duse s caute în Rover un
Colt automat pe care i-l d du.
— Plinul e f cut, spuse el. Good luck.
Malko se şi instalase la comenzi. Hot rât s regleze singur
conturile cu Selim Attalah şi Lucia.

174
Capitolul XIX
Cougar-ul l sa în urma lui un enorm siaj de spum alb , care
se vedea de la mai multe mile. Marea era ca untdelemnul şi cele
trei motoare de 650 de cai puteau da randamentul maxim. Malko
Linge calcul c ar trebui s înainteze cu peste cincizeci de noduri,
fiind distan at în mod constant, deşi ambalase motoarele la refuz
şi Skarab-ul vibra din toat suprastructura lui.
Îşi coborî binoclul. Gonea cu o asemenea vitez încât vântul
p rea înghe at, deşi erau 35 de grade…
Malko se gândi la Lucia. În cele din urm , nu putuse rezista
atrac iei celor cincisprezece milioane de dolari. Dar îşi f cea iluzii
aliindu-se cu Selim Attalah. Sirianul avea s se descotoroseasc de
ea poate mai înainte de a ajunge la Marbella…
For şi mai mult comenzile. Skarab-ul vibra din cauza tura iei
elicelor. F r a putea s ajung din urm Cougar-ul, care se mai
vedea doar cât un punct înaintea lui. Cu o asemenea vitez , aveau
s ajung la Porto Banus în mai pu in de o or .
*
* *
Lucia st tea întins pe puntea din spate a Cougar-ului, biciuit
de vânt. Pe ea doar cu un slip microscopic, cu p rul în ochii feri i
de ochelari negri şi cu walkmanul pe urechi. Selim, în picioare,
pilota. Se întoarse şi-i adres tinerei gitane un surâs bucuros. Se
sim ea bine. Recuperase cele cincisprezece milioane de dolari şi
avea de gând s mai profite de târâtura asta mic mai înainte de a-
i trage un glon în cap şi de a o îngropa în mun i. Ştia prea multe.
Dup aceea inten iona s p r seasc Spania pentru o vreme.
Îşi coborî ochii pentru a se mai uita odat la cei doi saci care
con inea i dolarii.
Lucia se ridic şi veni s se lipeasc de ei, ap sându-şi pântecul
arz tor de el. Senza ia sânilor el ascu i i pe spinarea lui, îi d dea
ame eli. Târfuli a asta era mereu la fel de fierbinte… Se freca uşor
de el, ajutat de mişc rile vasului. Ridicat în vârful picioarelor, îi
strig la ureche:
— Vino în cabin !
— Aşteapt s ajungem acas , îi spuse Selim. Dar Lucia
r mânea lipit de el, cuprinzându-i torsul cu mâinile ei
175
manichiurate. Îi atinse mameloanele şi începu s i le tortureze cu
pricepere. O mângâiere c reia sirianul nu-i putea rezista. Se inu
totuşi tare, pân ce degetele satanice îi p r sir pieptul pentru
sexul în erec ie. Lucia începu s -l mângâie f r grab , cu
regularitate. Selim bodog nea, se r sucea în loc, dar ea r mânea
neîndur toare.
— Hai, vino!
Brusc, Selim Attalah trase toate manetele de benzin în spate.
Se produse un clocot mare de spum alb în urma vasului, care
încetini, înaintând cu viteza rezidual . Nebun de dorin , Selim
încerc s-o trag pe pernele din spate.
— Nu, se opuse ea, sunt vase în jur, vino în untru…
Îl antrena spre cabina mare care ocupa toat partea din fa
pân la etrav , aproape în întregime umplut de un pat imens
p trat, l cuit în verde.
Sirianul o urm . Sângele îi bubuia în tâmple. Ca un dement se
arunc asupra Luciei, îi smulse slipul sfâşiindu-l şi îl coborî pe al
lui peste picioarele p roase, eliberând o erec ie impresionant .
Lucia îl împinse pe spate râzând şi-i încalec imediat. Abia dac
tatona pentru a-l introduce în ea şi coborî uşor pe ruşul
improvizat, leg nat de hul cu capul aruncat pe spate. Apoi se
opri şi începu iar s urce, l sându-se s cad dintr-o dat . Selim,
întins pe spate, gusta clipa. Gr bit s termine, o prinse de şolduri
şi o determin s urce şi s coboare pe sexul lui enorm, pân ce se
vid în ea cu un groh it încântat:
Îşi deschise ochii. Lucia îl privea cu o expresie bizar .
— Ce s-a întâmplat? întreb el.
— Nimic, mi-e sete.
I se întâmpla uneori s arunce câteva cuvinte abrupte,
neaşteptate. Cu o mişcare mai mult decât fireasc , se ridic ,
alunec pe o parte şi se îndrept spre minibarul situat în partea
din fa , al turi de televizorul Akai. Dar nu-l deschise: mâna ei
plonja în sertarul unde îşi inea Selim Attalah Herstall-ul şi o
scoase înarmat . Cu un gest rapid ab tu piedica spre spate. De pe
când era cu sirianul ştia c revolverul era mereu gata s fie folosit.
Selim Attalah se ridic dintr-odat , urlând:
— Ce faci acolo?
Pupilele i se îngustaser , venele îi erau pe punctul s
plesneasc . Se preg tea s sar , dar Lucia strig :
— Nu mişca!
Pentru a acord mai mult for cuvintelor ei, ap s pe
176
tr gaciul Herstall-ului; detona ia fu asurzitoare în spa iul acela
restrâns. Proiectilul pulveriza o lamp şi Selim r mase încremenit,
acolo unde se afla, ca un câine prepelicar…
Lucia ieşi cu spatele înainte şi, cu mâna stâng deschise unul
dintre sacii cu dolari, pe urm şi pe al doilea. F r s -l piard din
ochi pe sirian. Acesta din urm se uita la ea cu ochii m ri i de
stupefac ie şi furie. F r s în eleag , de fapt, ce inten iona Lucia.
Dac ar fi vrut s -i ia banii, l-ar fi doborât imediat sau l-ar fi for at
s sar peste bord…
Tân ra p rea foarte relaxat , dar eava armei era în continuare
intit asupra lui. Sirianul f cu un efort dement pentru a rosti cu o
voce calm , aproape binevoitoare:
— Vino- i în fire! Ce înseamn joaca asta?
Dar fata nici nu catadicsi s -i r spund . Tr gându-se înc un
pas înapoi, ea r suci cheia de contact cu mâna stâng . Unul dintre
motoare începu s bubuie. Apoi al doilea. În fine şi ultimul. Din
locul unde se afla putea s supravegheze cabina şi s piloteze în
acelaşi timp. Cu o mişcare violent , împinse, cele trei manete
înainte şi Cougar-ul se zgudui cu un muget puternic.
Dezechilibrat, Selim Attalah se rostogoli pe divan cu un urle de
turbare. Se ridic dintr-un salt în picioare şi ip la Lucia:
— Opreşte-te, pentru numele lui Dumnezeu! Opreşte-te! F r
m car s ocheasc , Lucia îşi ridic bra ul şi trase de dou ori.
Selim, îngrozit, se arunc pe burt . Fetei parc nici nu-i p sa de ce
se putea întâmpla… Un surâs vag plutea pe buzele ei în întregime
goal , cu o dâr argintie de sperm curgându-i în lungul coapsei…
Tot cu mâna stâng îşi puse c ştile pe urechi şi imediat o muzic
de flamenco îi umplu urechile. Maşinal, începu s bat tactul din
picior. Sirianul nu mai îndr znea s mişte. Dac mai avea de gând
s trag , ar putea s -l omoare, chiar şi involuntar.
Oare ce se petrecuse cu ea?
— Lucia! url el. Linişteşte-te!
Dar Lucia, izolat de c şti, nu auzea nimic. Cu un zâmbet de
nebun , îşi b g mâna în primul sac cu dolari, trase un teanc şi-l
arunc peste bord. Banii fur imediat purta i de vânt.
Selim Attalah scoase un ip t de animal r nit şi n v li spre uş .
Cu acelaşi gest firesc, Lucia îşi ridic bra ul înarmat. De data asta,
glon ul îl lovi pe sirian în partea de sus a um rului, f cându-l s
se r suceasc sub şoc şi s cad pe jos.
Se uita prostit la sângele care âşnea din ran , încremenit,
bolborosind ca pentru sine:
177
— Asta-i nebun ! Asta-i nebun !
Pe Lucia o durea în cot. Bine înfipt pe picioarele goale, cu
muzica vâjâindu-i în cap, ap s pe cele trei manete de benzin .
Cougar-ul acceler , zburând pe deasupra valurilor.
Selim Attalah se cl tin pân la sala de baie, lu un prosop şi-şi
tampona um rul. Nu-l durea prea tare. Ca un fel de arsur
ascu it şi o amor eal . Dar era îngrozit. Ce avea de gând Lucia?
Cu ochii m ri i de teroare, o privea cum îşi b ga mâna în sac cu
regularitate şi arunca biletele de o sut de dolari în vânt… Trebuia
s-o opreasc , s-o împiedice s mai comit acest sacrilegiu.
Tamponându-şi rana, Selim se apropie în genunchi, cu o mân
întins spre ea şi cu lacrimi în ochi:
— Lucia, Lucia! striga el. Te rog nu mai risipi banii:
Fata îi arunc o privire glacial şi pentru prima dat îi
r spunse, urlând din pricina zgomotului şi a muzicii din urechile
ei:
— Nu-s ai t i, sunt ai lui Raj!
— Raj e mort! gemu Selim. Dac vrei, î i dau jum tate.
Lucia ridic din umeri şi, cu un zâmbet hot rât, îşi b g din
nou mâna în sacul negru sem nând în vânt zece sau dou zeci de
mii de dolari!
Selim se lovea cu capul de pere i. Era o nebunie, ceva de
necrezut! O blestema, urând-o din toat fiin a lui. Deodat , z ri
destul de departe în urm Cougar-ului un vas care mergea în
aceeaşi direc ie. Începu s -şi agite bra ele, de parc cineva l-ar fi
putut vedea. Cuprins brusc de o speran nebun . Mai înainte de
toate, trebuia s-o împiedice pe nebuna asta s mai risipeasc banii
tamulului. Indiferent , Lucia continua gestul august al
sem n torului…
*
* *
Malko v zuse Cougar-ul oprindu-se şi reuşise în sfârşit s se
mai apropie de el, f r a z ri pe nimeni pe punte. Ce se întâmpla în
cabin ?
Încetini la rândul s u şi-şi ridic binoclul la ochi. Chiar la timp
pentru a o vedea pe tân ra spaniol ieşind din interiorul Cougar-
ului, goal puşc , cu o arm în mân .
— Himmel!
Îl ucisese pe Selim!
Dar aproape imediat d du cu ochii de Selim gesticulând şi Lucia
tr gând în el. Apoi, Cougar-ul o porni din nou la drum şi prinse
178
vitez . Deşi Malko acceler , Skarab-ul fu rapid l sat în urm .
Când o z ri b gându-şi mâna în sacul de dolari şi aruncându-i
con inutul în vânt, nu-i veni s -şi cread ochilor… Ajungând în
siajul Cougar-ului, desluşi bancnotele verzi plutind pe Mediterana
mai înainte de a se cufunda uşor ca momeala pentru peşti…
Atinsese viteza maxim , dar Cougar-ul era cu mult mai rapid.
Inexorabil , distan a creştea între cele dou vase. În dep rtare, se
z rea Porto Banus şi turla c pit niei. Briza rece, care-i biciuia fa a
i se p ru deodat ca un suflu al mor ii. Ap s pe butonul sirenei şi
aceasta începu s urle. Zadarnic. Zgâl âit de ruliu, cu greu îşi
putea ine binoclul stabil. Când prinse imaginea Luciei, îi v zu
mâna cufundându-se neobosit în sacul cu dolari, sem nându-i
cu conştiinciozitate. Singurul semn al existen ei lui Selim – un bra
care se agita…. Deci, sirianul mai era în via .
Brusc, Lucia se întoarse. Z rise vasul lui Malko. Pentru o
secund , ridic mâna cu pistolul mare şi o agit bucuroas . Apoi,
se întoarse şi nu se mai preocup de el. Malko se aştept ca ea s
încetineasc dar dimpotriv , avu impresia c viteza Cougar-ului
creştea!
Începuser s se vad acoperişurile aurite ale Reşedin ei Grey
d’Albion, din fa a portului Marbella.
Ce avea de gând Lucia?
Malko o în elese brusc, v zând Cougar-ul luând o curb care-l
îndep rt de port. Lucia, împotriva oric rei logici, inuse mor iş s
se întoarc la b rbatul pe care-l detesta. Şi ea dorea s -şi regleze
singur conturile.
Se uit la siajul lung de spum alb din spatele Cougar-ului,
care zbura cu 60 de noduri. Doar un distrug tor l-ar mai fi putut
ajunge din urm . Malko în elese imediat c nimic n-o mai putea
sc pa pe Lucia de soarta ei.
*
* *
Cu un flamenco sunându-i în urechi, abia reuşind s acopere
bubuitul celor trei motoare care func ionau la puterea maxim ,
Lucia nu se sim ise niciodat aşa de bine. Nu era fericit . Un gust
amar îi s l şluia în inim , dar se împ case cu sine îns şi.
Ca un automat, continua s goleasc cel de-al doilea sac de
dolari, cu desf tare. Ghemuit în cabin , îndobitocit de rana lui, cu
ochii ieşi i din orbite, Selim Attalah îşi privea averea risipindu-se
cu o resemnare moroc noas . Nu mai îndr znise s mişte. La cea
mai mic foiala a lui, Lucia tr gea f r s inteasc . I se cam
179
înce oşaser min ile, totuşi în înc rc torul Herstall-ului se mai
aflau şapte sau opt cartuşe… În sinea lui, Selim turba,
încrâncenat de ur . O s se opreasc odat proasta asta. Îşi d dea
seama c nu inten iona s -l omoare, ci s -şi satisfac un capriciu.
Avea de gând s-o omoare în asemenea chinuri încât s regrete c
se n scuse.
Va fi ca o recompens pentru pierderea milioanelor de dolari. O
dâr verde se lungea în urma Cougar-ului. Ca o ironie, bancnotele
se înc p ânau s nu se dea la fund imediat… Sirianul îşi închise
ochii: nu putea s suporte acel spectacol.
O zguduitur îl determin s -i deschid ; intraser în siajul altui
vas. Cu coada ochiului z ri atunci pia a şi Grey d’Albion cu
minaretele moscheilor, realizând unde se aflau. La câteva sute de
metri de portul Porto Banus!
Şi Cougar-ul continua s mearg cu peste şaizeci de noduri,
într-un bubuit de infern. Dac Lucia intra cu aceast vitez în
port, se declanş un masacru. Începu s urle la ea:
— Lucia, Lucia, micşoreaz viteza!
Lucia nu clinti. Îşi b g pentru ultima oar mâna în sac,
aruncând dintr-o dat în mare zece mii de dolari. În fine, îi adres
privire lui Selim Attalah. Care-l înghe .
— Lucia, nuuu!
Cu un gest, dezinvolt, îi azvârli Herstall-ul în cap. Selim evit
lovitura, tr gându-se într-un col al cabinei. Cu energia disper rii
se arunc asupra Luciei pentru a-i smulge comenzile din mân ,
zguduit de balansul vasului.
Era gata s ajung la ea când etrava vasului Alcazar se zdrobi în
plin vitez de stâncile care formau digul de protec ie al portului,
vasul explod într-o frac iune de secund , luând foc imediat cu
cele patru sute de litri de benzin r mas înc în rezervoarele lui.
În Porto Banus se produse panic . Sirenele începur s urle
pretutindeni, iar turiştii d deau n val spre locul accidentului.
Selim Attalah, care dusese la Marbella o via zgomotoas , pierea
în acelaşi fel. În turnul C pit niei, responsabilul chema febril prin
telefon to i pompierii din regiune.
Skarab-ul ajunse cinci minute mai târziu la locul accidentului,
Malko, cu gâtul încleştat, privea fl c rile care se ridicau la mai
mul i metri, înecând într-un nor gros, roşu şi negru, ceea ce mai
r m sese din Cougar.
Nimeni n-ar fi putut s supravie uiasc acelui incendiu. Lucia şi
terminase misiunea în felul ei.
180