Sunteți pe pagina 1din 1

Nr Măsuri de prevenire Perioada Responsabil

d/o
1. Respectarea igienii personale zilnic A/ medical
2. Folosirea individuală a ştergarelor şi lingeriei de pat La A/ medical
necesitate
3. Folosirea săpunului lichid la spălatul pe mâni înainte şi Zilnic A/ medical
după masă,ori de câte ori este nevoie
4. Spălarea jucăriilor în fiecare grupă Zilnic A/ medical
5. Folosirea individuală a veselei de către fiecare copil Zilnic A/ medical
6. Tratarea veselei cu detergenţi pentru bucătărie conform Zilnic A/ medical
cerinţelor
7. Dezinfectarea veselei cu substanţe dezinfectante 1 dată /săpt. A/ medical
(septohloral)
8. Folosirea veselei conform marcajelor Zilnic A/ medical
9. Prezenţa permisului medical pentru toţi angajaţii 2 pe an A/ medical
BLOC ALIMENTAR
1. Accesul produselor alimentare în IP însoţite de : 2 ori A/ medical
Document de recepţie, certificat sanitaro-igienic la săptămână
produsele uşor alterabile, fructele şi legumele să dispună
de certificat de inofensivitate.
2. Toate produsele alimentare să fie ambalate şi etichetate, La livrare A/ medical
marcându-se data fabricării şi valabilitatea lor.
3. Folosirea produselor autohtone Zilnic A/ medical
4. Prezenţa permisului medical al persoanelor ce livrează La livrare A/ medical
marfa în IP, paşaport sanitar al transportului, cameră
frigorifică în transporrt
5. Aprovizionarea IP cu apă potabilă îmbutileată pentru copii Săptăm. A/ medical
şi personal pentru copii şi personal
6. Aprovizionarea cu apă caldă şi rece la chiuvete şi bloc Zilnic A/ medical
alimentar, grupe de copii
7. Păstrarea produselor uşor alterabile în frigider Zilnic A/ medical
separat(carne, peşte, produse lactate).
8. Respectarea cerinţelor faţă de utilaj şi veselă, marcarea lor. Zilnic A/ medical
9. Dotarea blocului alimentar cu număr necesar de funduri de La A/ medical
bucătărie-9, cuţite-9, şi marcarea lor necesitate
10. Respectarea procesului tehnologic al preparării bucatelor Zilnic A/ medical
şi grtaficul distribuirii lor
11. Colectarea probelor bucatelor gata pregătite. Zilnic A/ medical
12. Combaterea insectelor. Zilnic A/ medical
13. Curăţenia generală şi dezinfectarea utilajului cu 1 /săpt. A/ medical
septohloral.
14. Dezinfectarea tomberoanelor după fiecare eliberare cu 1/săpt. A/ medical
clorură de var.

Director Manoilă Larisa


A/medical Pietraru Efrosinia

S-ar putea să vă placă și