Sunteți pe pagina 1din 6

Mapă

testarea naţională
în învăţământul
primar
din Gimnaziul Corpaci
anul şcolar 2018-2019
Gimnaziul Corpaci
Nomenclatorul documentelor,
testarea naţională în învăţământul primar 2018-2019

1.______________________________________________________________
2._____________________________________________________________
3._____________________________________________________________
4.______________________________________________________________
5._____________________________________________________________
6.________________________________________________________________
7.____________________________________________________________
8._______________________________________________________________
9._____________________________________________________________
10.______________________________________________________________
11._______________________________________________________________
12.___________________________________________________________
13.___________________________________________________________
14.___________________________________________________________
15.____________________________________________________________
Lista nominală a părinţilor elevilor clasei a IV-a care au luat cunoştinţă cu
_______________________________________________________________

Nr. Numele, prenumele părintelui Semnătura


d/or.
1. Turcuman Alina (APP)
2. Bodiu Corina
3. Cojocari Alisa
4. Cozaru Diana
5. Dohotaru Jana
6. Donţoi Alina
7. Hîncu Valentina
8. Ivanov Mirela
9. Mardare Viorica
10. Melnic Natalia
11. Postolache Rodica
12. Pîrgari Irina
13. Prisneac Adrian
14. Postolache Tamara
15. Mihăilă Nelea
16. Moisa Ala (APP)
17. Spiridon Ina
18. Babei Nadejda
19. Turcuman Alina
20. Ţurcanu Edita
21. Uja Felicia
22. Chimovici Adela

Dirigintele clasei a IV-a: /Moisa Cătălina


Lista elevilor clasei a IV-a care au luat cunoştinţă cu
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Nr. Numele, prenumele, patronimicul elevului Semnătura
d/or.
1. Baltaga Elena Constantin
2. Bodiu Marius Eduard
3. Cojocari Vanesa Dmitrii
4. Cozaru Andrei Jan
5. Dohotaru Cleopatra Viorel
6. Donțoi Sorina Tudor
7. Hîncu Cătălin Ghenadie
8. Ivanov Vlad Vladimir
9. Mardare Ion
10. Melnic Cornelia Cornel
11. Morozan Rosalina Ruslan
12. Pîrgari Mădălina Igor
13. Postolache Nichita Andrei
14. Prisneac Adelin Adrian
15. Revciuc Anhiles Nicolai
16. Savciuc Ivan
17. Spiridon Mădălina Marcel
18. Stoica Valeriu Valentin
19. Turcuman Artiom Alexandru
20. Țurcanu Vlada Viorel
21. Uja Ionuț Sergiu
22. Valeev Rustam

Dirigintele clasei a IV-a: /Moisa Cătălina/


Lista nominală a profesorilor din gimnaziul Corpaci
care au luat cunoştinţă cu:
Regulamentul de desfăşurare a testării naţionale în învăţământul primar,
sesiunea 2018-2019

Nr. d/or Numele, prenumele Semnătura

1. Lupu Inga

2. Vrînceanu Agripina

3. Bobuţac Cristina

4. Zanoagă Natalia

5. Podgurschi Violina

6. Dolniceanu Nicolae

7. Dolniceanu Eduard

8. Guţu Alina

9. Musteaţă Natalia

10. Gheorghiţa Veronica

11. Jelimalai Svetlana

12. Moisa Cătălina