Sunteți pe pagina 1din 4

LICEUL TEHNOLOGIC

«AXIOPOLIS»
CERNAVODA
Str. Cazarmii, nr. 6, tel/fax: 0241/238564; E-mail: gsenerg@yahoo.com

ANUL ȘCOLAR 2019-2020( SEM. I)


20.11.2019

Comisia își desfășoară activitatea în anul școlar 2019/ 2020 conform unui program de activitate,
în care fiecare membru al comisiei are sarcini stabilite în conformitate cu atribuțiile anuale ale acesteia.
Din Comisie fac parte următoarele cadre didactice:
- Prof. Niazi Șeila – Denis - responsabil comisie
- Prof. Popescu Gabriela - membră
- Prof. Palade Mariana - membră
S-a întocmit un program de activitate al comisiei, atât anual cât și semestrial, conform căruia
membrii comisiei își desfășoară activitatea.
Membrii comisiei au în vedere cunoașterea și respectarea de către cadrele didactice din școală a
capitolului de Evaluare – secțiunea 1, 2 din R.O.F.U.I.P.
Întocmirea și prezentarea unei informări lunare ca urmare a verificării cataloagelor școlare, în
vederea observării ritmicității notării elevilor, a determinat o analiză a modului în care se realizează
evaluarea elevilor și dacă sunt respectate prevederile regulamentului școlar. Verificarea cataloagelor
școlare a avut în vedere următoarele aspecte:
1.Verificarea modului de completare a catalogului de către fiecare profesor consilier
2.Verificarea ritmicității notării elevilor
S-a constatat că, la majoritatea disciplinelor de învățământ, notare elevilor este realizată ritmic, ceea ce
înseamnă că evaluarea rezultatelor școlare (care reprezintă o component importantă a procesului de
învățământ) este efectuată conform programei școlare.
Numărul de note la fiecare disciplină de învățământ este corelat cu numărul de ore alocat prin planul de
învățământ.
La disciplinele cu două sau mai multe ore săptămânal, notarea ritmică impune existența a cel
puțin a unei note la fiecare 5 săptămâni. Cel puțin o notă se acordă prin evaluare orală. La disciplinele cu
1 oră săptamânal, notarea ritmică impune existența cel puțin a unei note până la jumatatea semestrului, o
notă prin evaluarea orală și o notă prin evaluarea unei probe scrise. Materiile cu număr deficitar de note
au fost trecute în următorul tabel

Nr. Clasa Materia Observații


Crt.
1. IX A Biologie Nici o nota
Educație fizică 20 de elevi fără notă
Matematică 19 elevi cu o singură notă,restul fără notă
2, IX B Educație fizică 24 elevi fără notă
3. IX C Matematică Nici o nota
Biologie Nici o nota
Istorie Nici o nota
Educație fizică 20 de elevi fără notă
4. IX D Limba engleză Nici o nota
Limba franceză 22 de elevi fără notă
Educație fizică Nici o nota
5. IX E Educație fizică 12 elevi fără notă din 14
6. IX F Număr foarte mare de absențe
12 elevi din 14 nu frecventează
7. XA Educație fizică 16 elevi fără notă
TIC 14 elevi fără notă
MII Bazele electronicii digitale 21 elevi fără notă
8. XB Limba engleză 24 elevi fără notă
Educație fizică 20 elevi fără notă
MII Bazele electronicii digitale Nici o nota
9. XC Educație fizică 20 elevi fără notă din 22
10. XD Educație fizică Nici o nota
11. XE Educație fizică Nici o nota , 3 saptămani de practică
12. XF Educație fizică Nici o nota , 3 saptămani de practică
13. XI A Educație fizică 17 elevi fără notă
MII Circuite electronice digitale 25 elevi fără notă
Au fost probleme cu catedra
M IV Asamblarea calculatoarelor 21 elevi fără notă
personale
Au fost probleme cu catedra
XI B Educație fizică 18 elevi fără notă
MII Circuite electronice digitale 23 elevi fără notă
Au fost probleme cu catedra
XI C Educație fizică 19 elevi fără notă
TIC 19 elevi fără notă
MIII CDL Scheme electrice Nici o nota
XI D Geografie Nici o nota
Educație fizică Nici o nota
TIC Nici o nota
Aplicații CAD Nici o nota
MIV Elemente de tribologie ale Nici o nota
sistemelor tehnice
XI E, Limba română Nici o nota
XI F
Educație fizică Nici o nota
XII A Chimie Nici o nota
Istorie Nici o nota
Geografie Nici o nota
XII B Geografie Nici o nota
Educație fizică 16 elevi fără notă
TIC Nici o nota
XII C Nu sunt probleme
XII D Educație fizică Nici o nota

Periodic, Comisia verifică notele trecute în catalog și atenționează cadrele didactice atunci când
este cazul.
Monitorizarea procedurii: Comisia este formata din trei cadre didactice, a caror activitate este
coordonata de către director. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verifica
periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs. Consiliului
Absențele monitorizate sunt transmise lunar către ISJ. Diriginții au obligativitatea să înștiințeze familiile
celor care se confruntă cu un număr de absențe .
Responsabil, prof. Niazi Șeila – Denis