Sunteți pe pagina 1din 22

S.C. Raftul cu Dulciuri S.R.L.

Detalii dosar

Date generale / Cerere de finantare

Numele firmei: S.C. Raftul cu Dulciuri S.R.L.

Codul unic de 39200233


inregistrare:

Forma juridica Societate cu Raspundere Limitata


de constituire:

Data 17.04.2018 - J16/859/17.04.2018


înfiintarii/Numar
Registrul
Comertului:

Adresa Judetul Dolj, Municipiul Calafat, Strada Tudor Vladimirescu, Bl. A15, Scara 1, Etaj 3, Ap. 5
solicitant:

Județul: Dolj

Nr. Telefon: 0754802471

Nr. fax:

Adresa de raftulcudulciuri@yahoo.com
e-mail:

Activitatea Producție
codului CAEN
pe care se
solicita AFN
este:

Codul CAEN al 1071


activitatii
pentru care se
solicita
finantare:

Valoarea 200
capitalului
social:

Natura
capitalului Natura capitalului social (%) Actionar persoana fizica (%)
social:
Roman 100

Strain 0"

Persoana de Anghel Mariana


contact:

Asociati,
actionari: Nume si prenume / Domiciliu / sediul societatii Pondere CNP
denumire in
capital
social %

Anghel Mariana Judetul Dolj, Comuna Piscu Vechi, Sat 100% 2680130162157
Piscu Vechi, Strada Blanariei nr. 35

1 / 22
S.C. Raftul cu Dulciuri S.R.L.

Mentionati daca
reprezentantul
legal (asociat
sau actionar)
s-a intors in
Romania din
diaspora pentru
deschiderea
unei afaceri
prin intermediul
StartUP Nation

Administratori:
Nume si prenume / Domiciliu / sediul societatii CNP / CUI
denumire

Anghel Mariana Judetul Dolj, Comuna Piscu Vechi, Sat Piscu 2680130162157
Vechi, Strada Blanariei nr. 35

Persoane de
contact Denumire Adresa Email Telefon Numele Telefon
responsabile de persoanei persoana
elaborarea și desemnate desemnata
implementarea
proiectului: Societatea SC Raftul Judetul Dolj, raftulcudulciuri@yahoo.com 0754802471 Anghel 0754802471
beneficiara cu Dulciuri Municipiul Mariana
(obligatoriu) SRL Calafat,
Strada Tudor
Vladimirescu,
Bl. A15,
Scara 1, Etaj
3, Ap. 5

Societatea SC Macro Bucuresti, marian@macro-training.ro 0758902844 Dumitrache 0758902844


care Structural sector 5, Marian
asigura Consulting Strada
consultanta SRL Buzoeni nr. 9,
pentru Bl. M43, sc 3,
elaborarea ap 75
proiectului
(daca este
cazul)

Categorie IMM: Microîntreprindere


Conform
prevederilor
Legii nr
346/2004
privind
stimularea
înfiintarii si
dezvoltarii
întreprinderilor
mici si mijlocii.

Prezentarea societatilor din grup: Daca societatea aplicanta face parte dintr-un grup, pentru fiecare societate din grup se vor prezenta
urmatoarele informatii: denumire, CUI, legaturi cu societatea ce solicita AFN - Daca este cazul -

Nu este cazul, societatea nu face parte dintr-un grup de societati.

Fișiere încărcate:

Anexa 3
Anexa 5
Anexa 2
Copie CI
Copie CUI

2 / 22
S.C. Raftul cu Dulciuri S.R.L.

2. Viziune, strategie

În acest capitol de început încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:

A. Care este esenţa afacerii ? Ce anume va genera bani şi profit ?

Intrebare Raspuns

Prin implementarea prezentului proiect, societatea isi propune infiintarea unei


unitati de produtie a prajiturilor si produselor de cofetarie in baza codului CAEN
1071 - Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de
Care este domeniul pentru care patiserie.
solicitați finanțare?
Conform acestei clasificari, societatea va putea desfasura activitati legate de
obtinerea de produse de patiserie, torturi, prajituri la bucata, prajituri la kilogarm
si alte specialitati, etc.

Care este locația (previzionată) Implementarea proiectului se va realiza in Regiunea Sud Muntenia, Judetul
unde va fi implementat proiectul? Dambovita, localitatea Crevedia.

Proiectul s-a nascut din dorinta de a propune un concept sanatos, dar in acelasi
timp tot mai apreciat, care sa imbine calitatea materiilor prime cu o modalitate
speciala de preparare si prezentare a produseor de patisserie si cofetatie.
Societatea intentioneaza sa isi selecteze furnizorii de materii prime in functie de
calitatea garantata.

Echipamentele achizitionate vor asigura:


- o productivitate ridicata;
- reducerea consumurilor de energie electrica;
Care este esența afacerii - respectarea normelor de igiena.
dumneavoastră?
Pentru o afacere in domeniul productiei de praijturi si alte produse de patiserie,
factorii relevanti cu impact puternic asupra activitatii desfasurate vor fi:
- Respectarea deplina a normelor de igiena din domeniul alimentatiei publice;
- Oferirea unei game de produse diversificate si consistente;
- Practicarea unor preturi corecte, raportate la gama sortimentala si calitatea
produselor finale;
- Pregatirea profesionala si experienta personalului angajat, in special a
cofetarului, privit ca angajatul cheie al intregului proiect;
- Calitatea materiilor prime aprovizionate.

Societatea nu a desfasurat activitate de la infiintare si pana in prezent.


Demararea activitatii economice este dependenta de aprobarea prezentei cereri
de finantare si implementarea planului de afaceri.

Gama de produse a societatii va putea fi modificata si actualizata in functie de


Ce anume va genera bani și preferintele clientilor si feedback-ul primit din partea acestora. Gama sortimentala
profit? va cuprinde:
• torturi;
• prajituri la bucata;
• praijturi la kilogram;
• specialitati;
• fursecuri.

Menționați alte elemente relevante care duc la succesul afacerii dumneavoastră.

Toate resursele proiectului vor fi utilizate in mod eficient in scopul indeplinirii obiectivelor asumate prin intermediul acestui
plan de afaceri. Astfel, concurenta tot mai ridicata pentru anumite tipuri de resurse (cazul resurselor umane) va determina
pe termen mediu si lung cresterea preturilor, respectiv a salariilor.

Resursele de munca

Conducerea societatii si a tuturor activitatilor ce tin de implementarea prezentului proiect va fi asigurata de catre
administratorul societatii: Anghel Mariana

3 / 22
S.C. Raftul cu Dulciuri S.R.L.

Obtinerea finantarii si implementarea proiectului vor conduce la crearea a doua noi locuri de munca:

Cofetar – cod COR 751202 – 2 posturi


Responsabilitati:
• Face aluaturi, mixturi, cozonaci si creme, inghetata, produse semifinite si finite de cofetarie, patisserie, pizzerie;
• Prepara produsele de cofetarie in conformitate cu retetele stabilite si cu normele igienico-sanitare;
• Verifica calitatea produselor si preleveaza esantioane pentru analiza de laborator;
• Intretine si curata echipamentul din dotarea unitatii in care lucreaza
• Depoziteaza, prezinta si asigura prepararea si pastrarea produselor in conditii igienice.

Resursele materiale

Resursele materiale pe care societatea le va avea la dispozitie vor fi:


- locul de implementare al proiectului va asigura instalarea, punerea in functiune si exploatarea in conditii optime a
echipamentelor propuse spre achizitie;
- echipamentele utilizate in procesul de productie a fursecurilor si prajiturilor. Echipamentele achizitionate vor fi noi,
achizitionate prin implementarea proiectului si vor fi alese pe criterii de eficienta economica (un raport pret/calitate optim);

Asigurarea acestor resurse materiale se va realiza pe baza unor criterii de eficienta economica, pe baza unui raport optim
pret de achizitie / calitate oferita. Se va tine cont, de asemenea, de garantia oferita de catre comercianti pentru
echipamentele si dotarile achizitionate.

Resurse financiare

Resursele financiare pe care societatea le va avea la dispozitie, pentru implementarea proiectului si sustinerea activitatii
sunt:

- ajutorul financiar nerambursabil ce va fi incasat de catre societate si care va acoperi:


 realizarea investitiei: achizitia unui container metalic, a echipamentelor tehnologice si a mobilierului comercial;
 acoperirea unor cheltuieli operationale: salariile, contributiile sociale si utilitatile conform detalierii facute in cadrul
bugetului investitiei;
 acoperirea serviciilor conexe proiectului: serviciile de consultanta pentru implementarea proiectului si managementul
contractului de finantare.
- resursele financiare generate de catre activitatea economica, respectiv profitul net generat de catre societate in anii de
monitorizare ai proiectului, dar si ulterior. Astfel, aceste resurse financiare suplimentare vor fi folosite pentru imbunatatirea
continua a activitatii in conditii optime prin intretinerea, repararea sau inlocuirea echipamentelor ajunse la finalul duratei de
exploatare recomandata;
- contributia proprie a asociatului unic. Daca va fi nevoie, in perioda de realizare a investitiei, asociatii societatii vor constitui
resursele financiare suplimentare pentru implementarea in bune conditii si in timp util a activitatilor proiectului. Aceste
costuri pot fi ocazionate de cheltuieli neeligibile obligatorii, pe care societatea le va avea in perioada de implementare a
proiectului, precum: obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare la finalizarea implementarii proiectului, autorizarea codului
CAEN la finalizarea investitiei, a obtinerii avizelor si autorizatiilor necesare de functionare, polita de asigurare a utilajelor,
servicii de contabilitate, etc;
- credit bancar. Societatea va contracta un credit bancar de tip punte pentru acoperirea cheltuielilor pe care trebuie sa le
faca in perioada de implementare din surse proprii. Societatea va contracta un credit bancar necesar efectuarii platii catre
furnizorii de utilaje si echipamente, dar si plata celorlalte cheltuieli prevazute in bugetul investitiei. Dupa ce ajutorul financiar
nerambursabil va fi incasat, societatea va rambursa creditul bancar contractat, minimizandu-si costurile cu dobanzile
bancare.

Resurse de timp

O resursa importanta in implementarea proiectului va fi timpul. Astfel, societatea a propus un calendar de implementare
(grafic de realizare fizic si financiar al activitatilor asumate pentru implementarea proiectului) pe care il va respecta intocmai.

Managementul societatii va urmari incadrarea in orizontul de timp propus pentru fiecare activitate, fiind cunoscut faptul ca

4 / 22
S.C. Raftul cu Dulciuri S.R.L.

depasirea unui termen intermediar poate declansa o intarziere a implementarii intregului proiect. Totodata, societatea
monitorizeaza cu atentie sporita activitatile cel mai probabil de a suferi depasiri de termene:
- derularea procedurilor de achizitie;
- selectia furnizorilor si respectarea termenelor de livrare asumate;
- receptia dotarilor achizitionate;
- obtinerea avizelor necesare demararii activitatii.

Resurse informationale

Resursele informationale pe care societatea le va urmari in implementarea si, ulterior, exploatarea obiectivului economic
sunt:

- prevederile normelor metodologice de implementare, de care s-a tinut cont la redactarea planului de afaceri si cererii de
Finantare, dar si la stabilirea activitatilor si orizontului de timp, evidentiate in Graficul Gantt (calendarul de implementare);
- prevederile Acordului de Finantare, pe care societatea il va semna, in eventualitatea selectarii proiectului. Acest document
va guverna intreaga perioada de implementare a proiectului, dar si perioada de monitorizare a proiectului, pana la
indeplinirea in intregime a obligatiilor asumate de catre beneficiar;
- prevederile legislatiei din domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, a normelor de sanatate si securitate in munca:
societatea va tine cont de toate aceste conditii si limitari legale, cu scopul de a asigura protectia copiilor, a parintilor si a
personalului angajat;
- legislatia nationala privind desfasurarea procedurilor de achizitie si selectarea furnizorilor proiectului;
- prevederile finantatorului privind asigurarea informarii si publicitatii proiectului pe durata de implementare si monitorizare
a investitiei.
- Prevederile manualelor tehnice ce vor insoti echipamentele achizitionate vor fi insutite de personalul care asigura
desfasurarea activitatilor in cadrul proiectului, pentru a preintampina defectiunile.

Viziunea firmei

Societatea isi propune sa devina un nume important pe piata locala a produselor de patiserie si cofetarie.

Misiunea firmei consta in furnizarea unor produse de calitate prin care sa raspunda rapid, competent si la nivelul amplorii
cererii clientilor. Societatea isi va gestiona activitatea prin imbunatatirea continua a experientei in resurse umane, gestiunii
datelor, investitiilor in know-how.

Achizitionarea de dotari si echipamente in vederea cresterii productivitatii si eficientei, diversificarea produselor obtinute,
optimizarea continua a tuturor proceselor, intarirea pozitiei pe piata locala si regionala, patrunderea pe noi piete, reprezinta
astazi pentru societate principalele obiective pe termen mediu si lung.

Societatea a fost infiintata recent, neavand o activitate demarata sau mijloace fixe specifice activitatii pe care isi propune sa
o desfasoare in viitor.

Avem convingerea ca numai o buna cunoastere a pietei si a industriei poate genera cunostintele si deciziile necesare
furnizarii de solutii mereu competitive pentru o piata in evolutie.

Societatea isi axeaza strategia de dezvoltare pe termen mediu si lung pe cresterea si imbunatatirea nivelului actual al
societatii, stabilindu-si in acest sens o serie de obiective pe termen lung:
- eficientizarea si modernizarea activitatii desfasurate;
- retehnologizarea si modernizarea bazei materiale;
- oferirea de produse calitative si competitive in raport cu cerintele pietei actuale, precum si cresterea competentei si
instruirii personalului angajat;
- patrunderea pe noi piete, ca urmare a specializarii continue si a imbunatatirii procesului de productie
- cresterea cifrei de afaceri, ca o consecinta a obiectivelor descrise mai sus.

De asemenea, urmatoarele aspecte vor fi deosebit de importante in asigurarea succesului societatii:

5 / 22
S.C. Raftul cu Dulciuri S.R.L.

- Cresterea notorietatii societatii in randul potentialilor clienti

Clientii obisnuiti ai unor astfel de produse urmeaza anumite tipare, cum ar fi:
- sunt persoane interesate de de achizitia unor produse de patiserie proaspete, gustoase si prezentate intr-o maniera
atractiva,
- consumul de produse de patiserie si cofetarie este mai ridicat cu ocazia zilelor speciale, onomastice, petreceri si sarbatori,
astfel ca factorul social al aprecierii prietenilor si apropiatilor este foarte important.

Avand in vedere aceasta analiza efectuata asupra clientului tip, societatea este constienta ca dezvoltarea afacerii va fi
conditionata, in primul rand, de fidelizarea brandului propriu. Societatea isi propune oferirea unei alternative proaspete,
sanatoase pentru produsele de patiserie si cofetarie existente in prezent.

- Reducerea timpilor de pregatire a produselor

Aceasta va fi una dintre principalele preocupari ale managementului societatii, pentru a putea asigura o productie constanta,
la nivelul cererii potentiale. De aceea, vor fi achizitionate dotari si echipamente noi, performante care sa poata asigura o
productie ridicata, pastrand aceeasi calitate.

- Fidelizarea clientilor care incearca produsele comercializate

Societatea se pozitioneaza pe piata ca o alternativa la produsele de cofetarie si patiserie clasice. Fidelizarea clientilor este
elementul cheie al intregii afaceri, asteptandu-se ca peste 60% dintre clientii societatii sa revina in unitate constant.

B. Unde vrei să ajungi in urmatorul an. Fixează-ţi obiective cuantificabile!

Obiective UM N+1

Cifra de afaceri: Lei 294000.00

Profit Lei 61597.49

Număr de salariaţi Numar mediu annual de angajati 2


“Nota - N+1 reprezintă anul calendaristic imediat următor finalizării implementării proiectului (exemplu: daca ultima
rambursare a fost făcută la data de 29 septembrie 2019 - N+1 reprezintă exercițiul financiar care incepe la 01 ianuarie 2020
și se termină la 31 decembrie 2020). „

C. Activităţi necesare implementarii proiectului

6 / 22
S.C. Raftul cu Dulciuri S.R.L.

Implementarea proiectului se va realiza in:


- Regiunea Sud Muntenia;
- Judetul Dambovita
- Localitatea Crevedia

Locul de implementare va fi asigurat in baza unui contract de comodat


si va asigura conditii optime de desfasurare a activitatilor de procesare
alimentara.

La locul de implementare va fi amplasat un container metalic, livrat de


constructor conform specificatiilor tehnice solicitate de catre societate,
pentru a respecta conditiile solicitate de catre Directia Sanitar
Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) in vederea
autorizarii.

Menționați unde și cum va fi asigurată locația de Containerul va fi prevazut cu instaltii electrice si sanitare din productie,
desfășurare a proiectului (prestarea activității la fiind necesar doar racordul la retelele existente la locul de
terți, asigurarea spaţiului de productie / implementare.
comercial prin achiziţie / închiriere, elaborare
proiecte tehnice, obţinere avize, acorduri, Echipamentele tehnologice, precum si mobilierul comercial vor fi
autorizaţii necesare dacă e cazul amenajare amplasate in containerul metalic astfel procurat.
spațiu, etc.)
Dupa livrarea si punerea in functiune a echipamentelor ce fac obiectul
prezentei cereri de finantare, se va inregistra la Oficiul National al
Registrului Comertului punctul de lucru si va fi autorizat codul CAEN
aferent proiectului.

Urmatoarele cheltuieli vor fi neeligibile si suportate integral de catre


reprezentantul legal si societate:
- racordul la utilitati (electrice si sanitare);
- inregistrarea punctului de lucru la ONRC;
- autorizarea codului CAEN aferent proiectului;
- obtinerea autorizatiei de functionare din partea primariei locale;
- obtinerea avizelor de functionare din partea institutiilor autorizate,
dupa caz (APM, DSVSA, DSP, ITM, ISU).

Activitatea economica va fi demarata ulterior parcurgerii acestor pasi.

7 / 22
S.C. Raftul cu Dulciuri S.R.L.

Dupa infiintare, societatea isi va propune sa conduca procese de


recrutare si selectie bazate exclusiv pe merit pentru a ocupa posturile
din cadrul companiei cu persoanele cele mai calificate pentru
urmatoarele pozitii:
Cofetar – cod COR 751202 (2 posturi)
Responsabilitati:
• Face aluaturi, mixturi, cozonaci si creme, inghetata, produse
semifinite si finite de cofetarie, patisserie, pizzerie;
• Prepara produsele de cofetarie in conformitate cu retetele stabilite si
cu normele igienico-sanitare;
• Verifica calitatea produselor si preleveaza esantioane pentru analiza
de laborator;
• Intretine si curata echipamentul din dotarea unitatii in care lucreaza
• Depoziteaza, prezinta si asigura prepararea si pastrarea produselor in
conditii igienice.:

Procedura de recrutare si selectie are urmatoarele obiective principale:


● Sa creeze un cadru care sa profesionalizeze aceasta activitate;
● Sa permita o utilizare optima a competentelor existente si angajarea
persoanelor potrivite pe posturile disponibile
● Sa creeze un mediu organizational in care angajatilor li se ofera
posibilitati de mobilitate in cadrul companiei;
● Sa contribuie la imbunatatirea imaginii de angajator a companiei,
care doreste sa ramana competitiva pe o piata extrem de dinamica.

Ulterior realizarii acestor achizitii, societatea va crea noile locuri de


munca cu respectarea urmatoarelor obligatii:
● Durata contractelor de munca va fi nedetermianta;
● Durata normei de lucru va fi de opt ore/zi;
● Salariile de incadrare vor fi cel putin cel egale cu salariul minim pe
economie prevazut in legislatia specifica si sunt specificate in cadrul
prognozelor financiare.

Astfel, angajarea personalului se va realiza cu respectarea:


● Incheierea unui contract individual de munca cu fiecare salariat;
Precizați cum veți asigura recrutarea / selecţia
● Aducerea la cunostinta acestora a fisei de post, a atributiilor si
și angajare personalului necesar - inclusiv
responsabilitatilor;
instruirea acestuia.
● Aducerea la cunostinta acestora asupra relatiilor functionale in
cadrul echipei, a legaturilor de colaborare si subordonare existente in
echipa.
● Angajatilor li se vor explica drepturile de care se bucura si obligatiile
care le revin prin incheierea contractelor individuale de munca.

Procesul de inductie al noilor angajati

Scopul procesului de inductie este sa permita noului angajat integrarea


cat mai rapida, oferindu-i cunostintele si informatiile de care are nevoie
pentru desfasurarea activitatii.

Un asemenea sistem stabileste etapele si modalitatea in care un nou


angajat ajunge sa cunoasca:
● Proceduri clare pentru desfasurarea activitatii (fise de post cu
atributiile si responsabilitatile specifice, regulamentul de ordine
interioara, sarcinile zilnice sau per proiect);
● Documentele pe care le foloseste, de unde le primeste si cui le da
mai departe;
● Informatiile pe care trebuie sa le transmita, sub ce format, cu ce
frecventa si cui;
● Reguli si modalitati de comunicare interna;
● Cui sa se adreseze in firma si pentru ce problema – cunoasterea
activitatii specifice a colegilor (exemple: cine se ocupa de deconturi,
acordare salarii, aprobarea platilor, suportul IT, carti de vizita)
● Regulile specifice companiei/departamentului.

Instruirea personalului nou se va realiza prin doua modalitati:


- De catre administratorul societatii, in perioada imediat ulterioara
angajarii si vizeaza aspectele ce tin de Regulamentul de ordine
interioara, coordonarea si subordonarea in cadrul societatii, legaturile
functionale cu ceilati membri ai echipei, activitatile desfasurate,
proceduri si standarde pe care angajatii trebuie sa le respecte;
- De catre furnizorii de echipamente, la momentul livrarii acestora, cu
privire la modalitatile de utilizare optima.

8 / 22
S.C. Raftul cu Dulciuri S.R.L.

In cadrul activitatii desfasurate, principalele materii prime vor fi:


• Faina;
• Lapte;
• Oua;
• Unt;
• Alune;
• Ciocolata;
• Zahar pudra.

Principalele materiale consumabile aprovizionate de catre societate vor


fi urmatoarele:
- cutii de carton;
- caserole de plastic;
- sacose (pungi) de carton;
- servetele umede si uscate;
- substante si produse pentru curatenie.
Cum veți asigura aprovizionarea cu materii
prime, materiale, produse finite, mărfuri,
Pastrarea conditiilor optime de igiena va fi asigurata prin efectuarea de
asigurarea condiţiilor tehnico-economice,
catre angajati la inceputul si finalul programului zilnic a unor operatiuni
sanitare etc. cu precizarea surselor de finanțare
prestabilite:
pentru acestea.
- spalarea si uscarea instrumentarului, a vaselor si tacamurilor;
- debarasarea gunoiului menajer din unitate si depozitarea lui in pubele
pentru colectarea sa selectiva;
- utilizarea substantelor adecvate pentru curatenie, in functie de
suprafata vizata (inox, lemn, parchet, metal).

Containerul metalic va fi dotat de catre constructor cu instalatii


sanitare si electrice, astfel ca societatea va suporta suplimentar doar
cheltuielile cu racordul containerului la retelele existente la locul de
implementare a proiectului.

Resursele financiare necesare bunei functionari a societatii vor fi


asigurate astfel:
- la debutul activitatii din fonduri proprii ale asociatului societatii;
- pe masura desfasurarii activitatii din resursele financiare generate de
activitate (profitul net obtinut).

9 / 22
S.C. Raftul cu Dulciuri S.R.L.

Pentru implementarea corecta a planului de afaceri, managementul


societatii estimeaza un termen de implementare de 12 luni de la
semnarea contractului de finantare. In acest interval de timp,
societatea va efectua cheltuielile previzionate si va implementa
activitatile detaliate in cadrul capitolului anterior, astfel:

Luna 1 de la semnarea acordului de finantare:


• Semnarea acordului de finantare;
• Demararea procedurilor privind contractarea unui credit bancar;
• Prospectarea pietei pentru identificarea potentialilor furnizori de
utilaje si echipamente.

Luna 2 de la semnarea acordului de finantare:


• Organizarea procedurilor privind achizitionarea in conditii de piata a
obiectelor de investitie;
• Asigurarea terenului pentru viitoarea instalare si punere in functiune
a containerului metalic in care va functiona laboratorul de cofetarie si
patiserie.

Luna 3 de la semnarea acordului de finantare:


• Obtinere credit punte pentru implementarea proiectului;

Luna 4 de la semnarea acordului de finantare:


• Achizitionarea containerului metalic;
• Achizitionarea de echipamente pentru laboratorul de cofetarie si
patiserie;
• Stabilirea fiselor de post pentru locurile de munca ce vor fi create
(principalele cerinte, responsabilitati, atributii)

Luna 5 de la semnarea acordului de finantare:


• Recrutarea, selectia si angajarea personalului necesar;

Luna 6 de la semnarea acordului de finantare:


• Livrararea si instalarea containerului;
Ce alte activități considerați relevante pentru • Racordarea containerului la utiltati (apa, canalizare, energie
implementarea proiectului dumneavoastră, care electrica);
este calendarul de implementare, ce costuri • Livrarea echipamentelor si utilajelor, punerea in functiune;
implică și cum le veți asigura finanțarea? • Instruirea interna a personalului si de catre furnizorii de echipamente
si bunuri;

Luna 7 de la semnarea acordului de finantare:


• Inregistrarea punctului de lucru la ONRC;
• Autorizarea codului CAEN la ONRC;
• Obtinere avize, acorduri, necesare demararii activitatii economice;
• Aprovizionarea cu materii prime si materiale consumabile;
• Demararea activitatii economice;
• Demararea unor actiuni continue de promovare a serviciilor
comercializate.

Luna 8 de la semnarea acordului de finantare:


• Intocmirea si depunerea cererii de rambursare a ajutorului financiar
nerambursabil;

Luna 12 de la semnarea acordului de finantare:


• Incasarea ajutorului financiar nerambursabil pentru cheltuielile
eligibile ale proiectului;

Finantarea activitatilor de mai sus va fi asigurata din ajutorul financiar


nerambusabil si prin aportul asociatului unic
- Dupa obtinerea finantarii nerambusabile, societatea va solicita
obtinerea unui credit punte din care va plati furnizorii containerului
metalic, ai mobilierului comercial si ai echipamentelor, precum si
celelalte cheltuieli (salarii, contributii sociale, utilitati si consultanta).
- Dupa incasarea ajutorului nerambursabil, societatea va inchide
creditul bancar de tip punte;
- Cheltuielile operationale ale societatii vor fi asigurate din resurse
financiare proprii ale administratorului (in special aprovizionarea cu
materii prime si materiale consumabile)
- Cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi asigurate din resurse
financiare proprii ale administratorului (amenajarea spatiului de
productie, obtinerea de avize si autorizatii, asigurarea echipamentelor,
etc)

10 / 22
S.C. Raftul cu Dulciuri S.R.L.

3. Resurse umane

3.1 Management

Nume şi Funcţia în societate şi principalele Experienţa în Studii/Specializări cu


prenume şi responsabilităţi pe scurt domeniu impact asupra afacerii
vârsta propuse

Anghel Mariana Asociat unic si Administrator: conduce activitatea Nu este cazul Nu este cazul
- 50 ani din compartimentele societatii; elaboreaza fisa
postului pentru personalul ce va fi angajat;
raspunde de relatia cu clientii societatii, de
incasarile si platile necesare bunei functionari a
societatii; prospecteaza piata cautand sa atraga
noi clienti; tine cont de oferta concurentei; emite
decizii cu privire la buna desfasurare a activitatii
din unitate.

Reprezentant legal:

Nume și prenume Anghel Mariana

M/F F

Vârsta 50

Număr de locuri de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată ce urmează a fi create după
intrarea în vigoare a acordului de finanțare:

2019

Total 2
* Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă cu norma întreagă pe perioadă nedeterminată pana la
momentul plății ultimei cereri de plată/ rambursare.
„Se va calcula automat de către aplicaţie: X ≥ 2 = 10 puncte”
Loc de munca ocupat de persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/șomeri:
Minim un loc de muncă din cele de mai sus creat pentru persoană defavorizate* / absolvent după anul 2012/șomer:
DA (minim 1 loc) Număr total locuri de muncă nou create pentru persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012 / șomeri:
2

Observaţii: Se acordă 5 puncte suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus create ocupat de 1 persoana
defavorizata*/ absolvent după anul 2012/șomer
* definite conform Hotărârii de Guvern nr. 784/2018 - pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării
Programului operaţional Ajutorarea persoanelor.

Dovada locurilor de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/șomeri se va prezenta pana la
momentul platii ultimei cereri de plată/rambursare.

11 / 22
S.C. Raftul cu Dulciuri S.R.L.

Prin absolvent după anul 2012 se intelege absolvent incepand cu 1.01.2013 cu diploma(adeverinta) sau certificat de
absolvire pentru studii conform legii educatiei naționale nr. 1/2011”

4. Prezentarea proiectului

4.1. Descrierea proiectului de investiţii

Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii; dezvoltarea portofoliului de produse/servicii;
modernizarea/retehnologizarea) şi care sunt principalele activităţi necesare pentru realizarea acestuia.
Intrebare Raspuns

Prin implementarea proiectului propus spre finantare, societatea intentioneaza sa


achizitioneze urmatoarele echipamente specifice dotarii unui laborator de cofetarie si
patiserie:

Achizitie container metalic


Containerul metalic va fi comandat in baza unor specificatii tehnice precise, conform
cerintelor impuse de catre DSVSA in vederea autorizarii activitatii de produtie prajituri si
fursecuri.

Echipamente tehnologice:

Echipamentele mentionate mai joi asigura un flux complet pentru productia de prajituri
si fursecuri:
- Dulap frigorific pentru patiserie
- Dulap frigorific refrigerare, 2 usi
- Tavi dulap frigorific 600x400 (30 bucati)
- Cuptor patiserie 4 tavi 600x400mm (2 bucati)
Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul - Malaxor patiserie 16 l , cuva rotativa
proiectului si activităţile firmei pentru care sunt necesare - Masa de lucru inox 2000 mm
fiecare dintre acestea. - Spalator 2 cuve inox
- Glisiere gratare pentru raft frigorific (8 bucati)
- Masina pentru turnat/format fursecuri, cap aluaturi moi si accesorii
- Mixer Kitchen aid 6.9 l
- Combina frigorifica
- Masina analogica topit ciocolata
- Plita dubla inductie
- Frigider 1 usa
- Mixer vertical
- Suport cuptor cu glisiere (2 bucati)
- Baterie profesionala cu dus pentru spalator
- Sifon scurgere flexibil
- Ustensile cofetarie

Mobilier comercial
- Etajera interior/exterior (2 bucati)
- Corp baza cu usi si sertar (1 bucata)
- Set corp inalt si polite 2 usi (2 bucati)

12 / 22
S.C. Raftul cu Dulciuri S.R.L.

Fluxul tehnologic specific productiei de prajituri si fursecuri necesita parcurgerea


urmatoarelor operatiuni:

1. Depozitarea materiilor prime


Aceasta este o etapa importanta a proceselor de productie de cofetarie sau patiserie.
Foarte importanta este depozitarea fructelor usor perisabile utilizate pentru obtinerea
diverselor produse - au caracter sezonier - depozitare in spatii refrigerate (6-8°C si
umiditate 85-95%) si cu o ventilare adecvata.
Materiile prime de origine animala vor fi depozitate la temperaturi si umiditati adecvate.
Celelalte categorii de materii prime trebuie depozitate la temperaturi adecvate, fara a
afecta calitatea produselor pe timpul depozitarii.

2. Decongelarea materiilor prime


Decongelarea se poate face astfel:
- in spatii frigorifice (la max.4°C);
- intr-un cuptor cu microunde;
- prin imersare in apa potabila rece (temp. max. 21°C) timp de cel mult 4 ore
Utilizarea materiilor prime decongelate se va face imediat dupa decongelare si nu se
admite recongelarea produselor decongelate partial sau total.

3. Prelucrarea termica.
Prelucrarea termica produselor de cofetarie trebuie condusa astfel incat sa se mentina
pe cat posibil valoarea nutritiva a acestora.

4. Portionarea produselor
Aceasta operatiune se face in conditii stricte de igiena - se utilizeaza numai dispozitive,
ustensile si recipiente curate si dezinfectate, eventual recipiente cu capac.
Dupa portionare, produsele culinare fie se servesc imediat, fie se depoziteaza la
Prezentaţi detaliat fluxul activității pentru care se solicită
max.4°C.
finanțare şi principalele utilaje şi echipamente utilizate,
precum și integrarea echipamentelor achiziționate prin
5. Racirea semipreparatelor si a produselor finite
program în fluxul activității.
Se recomanda ca racirea sa se faca rapid ( in max. 2 ore, produsele se vor repartiza in
recipiente cu dechidere mare si adancime mica, asigurand o circulatie corespunzatoare
a aerului).
Toxinele se dezvolta in intervalul de temperaturi de 10 - 60 °C, deci acest interval este
de evitat.

6. Refrigerarea
Se va face cat mai repede si eficient posibil dupa preparare, dupa care produsul trebuie
depozitat imediat in spatii cu temperaturi de maxim 4°C, maxim 5 zile ( incluzand si ziua
de gatire si ziua de consum).

7. Congelarea
Se aplica numai dupa racire rapida a produselor culinare la temperaturi sub 10°C ( dupa
refrigerare );
Dupa congelare produsele se depoziteaza in spatii special amenajate, la o temperatura
de sub -18°C.
Alimentele preparate si congelate pot fi depozitate la 4°C, dar nu mai mult de 5 zile si
nu trebuie recongelate.

8. Asigurarea continuitatii lantului frigorific


Orice crestere de temperatura pe lantul frigorific al materiilor prime, semipreparatelor
sau al produselor finite poate conduce la cresterea incarcaturii microbiene.

9. Reincalzirea alimentelor si servirea alimentelor reincalzite


Trebuie sa se realizeze rapid (sa se atinga 75°C in cel mult o ora de la scoaterea din
frigider);
Pentru o reincalzire rapida se recomanda utilizarea cuptoarelor cu circulatie fortata a
aerului sau a cuptoarelor cu unde infrarosii sau microunde.

13 / 22
S.C. Raftul cu Dulciuri S.R.L.

Implementarea proiectului va face necesara derularea urmatoarelor achizitii:

1. Achizitia unui container metalic

Containerul va fi prevazut din fabricatie cu retele pentru:


- Instalatii electrice;
- Instalatii sanitare.

In cadrul containerului metalic vor fi amplasate obiectele de mobilier, precum si


ecihpamentele tehnologice necesare productiei de prajituri si fursecuri.

2. Achizitia de mobilier comercial

Mobilierul va asigura pastrarea instrumentarului, a vaselor, tacamurilor si a celorlalte


obiecte de inventar sau mijloace fixe de mici dimensiuni.
De asemenea, in etajele si dulap vor fi asigurate conditiile pentru depozitarea acelor
materii prime care nu necesita conditii speciale (de temperatura) pentru pastrare (zahar,
faina, alune, zahar pudra, etc).

3. Achizitia de echipamente tehnologice

Echipamentele tehnologice au fost alese astfel incat sa asigure un flux complet pentru
productia de prajituri si fursecuri.

Gama de produse a societatii va putea fi modificata si actualizata in functie de


preferintele clientilor si feedback-ul primit din partea acestora. Gama sortimentala va
cuprinde in prima etapa de devoltare a proiectului:
• torturi;
• prajituri la bucata;
• prajituri la kilogram;
• specialitati;
• fursecuri.

Echipamentele achizitionate vor asigura:


• o productivitate ridicata cu pierderi tehnologice minime;
• reducerea consumurilor de energie electrica;
• respectarea normelor de igiena;
• interfata intuitiva pentru echipamentele electronice din fluxul tehnologic.

4. Decontarea cheltuielilor cu utilitatile (energie electrica):

Locul de implementare al proiectului va fi racordat la reteaua publica de electricitate,


insa vor fi necesre lucrari de racordare a containerului la retelele de electricitate,
sanitare si canalizare.
Descrieți rolul si importanta elementelor de cost pentru
care solicitati finantare .
Aceste cheltuieli sunt neeligibile si vor fi suportate de catre societate din resursele
financiare proprii.

In schimb, societatea va solicita decontarea cheltuielilor aferente consumului de


electricitate estimat pentru 8 luni la o valoare lunara de 150 de lei / luna fara TVA.

5. Cheltuielile cu salariile si contributiile sociale

Decontarea costurilor salariale pentru 2 angajati si 5 luni:


- Cheltuielile cu salariile si contributiile sociale aferente reprezinta cel mai important
cost operational;
- In prima perioda dupa demararea activitatii decontarea acestor costuri va ajuta
societatea sa isi sustina financiar activitatea si sa isi concentreze resursele financiare
proprii catre actiunile de promovare si contractarea mai multor clienti.
- Dupa decontarea acestor costuri pentru 8 luni, societatea isi va putea continua
activitatea cu ajutorul resurselor financiare proprii.

5. Servicii de consultanta economica

Firma de consultanta va asigura asistenta beneficiarului pentru pregatirea si


implementarea proiectului, incepand cu momentul semnarii contractului de prestari
servicii si pana la data ultimei activitati desfasurate in perioada de implementare.

Succint, activitatile contractate se refera la:

Obtinerea finantarii:
 Intocmirea cererii de finantare
 Intocmirea Planului de afaceri
 Depunerea documentatiei in format electronic
 Formularea raspunsurilor pentru solicitarile de clarificari din partea Finantatorului

Indrumare privind organizarea procedurilor de achizitie publica


 Indrumare privind procedura de achizitie publica pentru bunuri, pe baza legislatiei in
vigoare

Intocmirea cererilor de plata / decont


 Realizarea cererii pe baza documentelor furnizate de beneficiar

Managementul contractului de finantare


 Formularea raspunsurilor pentru solicitarile de clarificari din partea Finantatorului, in
etapa de derulare a prezentului contract;
 Transmiterea rapoartelor de progres la termenele impuse de finantator (pe baza
informatiilor furnizate de catre Beneficiar - raspunsuri la chestionarul trimis de catre
prestator)

14 / 22
S.C. Raftul cu Dulciuri S.R.L.

Societatea isi va desfasura activitatea in cadrul unui container metalic amplasat pe un


teren utilizat de catre societate in baza unui contract de comodat.
Astfel, spatiul de productie va beneficia de toate utilitatile necesare organizarii si
desfasurarii activitatilor specifice unui loaborator de cofetarie si patiserie, existenta lor
fiind o conditie obligatorie a societatii.
Plata energiei electrice reprezinta o cheltuiala eligibila in cadrul a 8 luni din perioada de
implementare. Ulterior, plata utilitatilor va fi asigurata din surse financiare proprii ale
societatii.

Autoturism
Aprovizionarea cu materii prime si livrarea produselor finite (prajituri si fursecuri)
necesita existenta unei autoutilitare in cadrul societatii. Societatea va utiliza in baza
unui contract de comodat autoturismul asociatului unic. Ulterior, dupa ce activitatea va
demara si va genera incasari constante, societatea estimeaza achizitia din resurse
financiare proprii a unei autoutilitare pentru deservirea acestor activitati.

Casa de marcat fiscala


Pentru incasarea contravalorii produselor comercializate, societatea va emite bon fiscal,
astfel ca achizitia unei case de marcat este obligatorie.

Laptop
Laboratorul va trebui sa fie echipat cu un laptop. Pentru a utiliza ajutorul financiar
Cum veți asigura , dacă este cazul, celelalte echipamente
nerambursabil pentru achizitia de echipamente profesionale de laborator, societatea va
necesare fluxului tehnologic, echipamente care nu fac
utiliza in primul an de activitate un laptop adus de catre asociati ca aport. Laptopul va fi
obiectul achizitiei prin proiect dar care sunt necesare
dotat cu toate solutiile software necesare bunei sale functionari.
pentru obtinerea produsului/serviciului descris in planul de
afaceri.1
Licente software pentru laptop

Dupa aprobarea proiectului, societatea va urmari sa achizitioneze un laptop livrat cu


licente sofware preinstalate pentru buna si completa functionare a acestuia. In cadrul
activitatii de procesare alimentara, vor fi necesare urmatoarele licente:
- Software pentru sistemul de operare;
- Software pentru editare si prelucrare text;
- Soft de gestiune;
- Licenta de antivirus.

Achizitia acestora se va realiza din fonduri proprii ale societatii, la momentul livarii
laptopului de catre furnizor.

Multifunctionala
Pentru activitatile comerciale desfasurate in cadrul societatii se impune existenta unei
imprimante/multifunctionale. Acest echipament va fi utilizat pentru:
- Listarea de oferte;
- Listarea de facturi, chitante si alte documente contabile;
- Listarea de materiale promotionale;
- Echipamentul va fi dotat cu funtii de copiator si scanner, asigurand o utilizare versatila.
Echipamentul va fi achizitionat din fonduri proprii ale societatii dupa obtinerea de ajutor
financiar nerambursabil.

4.2. Locaţie proiect şi modul de asigurare cu utilităţi

Sediu social: Judet Dolj

Adresa Strada Tudor Vladimirescu, Bl. A15, Scara 1, Etaj 3, Ap. 5

Localitate Calafat

Regiune de dezvoltare: Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia

Urban

Locul implementarii proiectului:

Regiune de dezvoltare: Regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia

Judet: Dambovita

Adresa Crevedia

Urban

15 / 22
S.C. Raftul cu Dulciuri S.R.L.

Sediul social si locația implementării proiectului se află în localități (rural sau urban) din județele în care număr de IMM la
nivel județean/ 100 locuitori < 4

Pentru identificarea situației numărului de IMM la nivel județean/ 100 locuitori consultați Anexa nr. 14 la procedura de
implementare a programului. Pentru obținerea punctajului, atât sediul social cât și locația implementării trebuie să se afle în
tipul de localitate pentru care a optat. De asemenea, pe toată perioada de implementare și monitorizare (3 ani începând cu
anul următor acordării AFN) sediul social și locația implementării trebuie menținute în tipul de localități pentru care a obținut
punctaj.

4.3. Dimensionare valoare de investiţie

Sumele se introduc fara virgule, puncte sau spatii! Pentru evidentierea zecimalelor se foloseste punctul.
(ex: 119999.99)

TIPUL SOCIETĂȚII

Neplatitor TVA

Nr. Element de Denumire Număr Bucăţi Valoare unitara Valoarea Valoarea TVA Valoarea TVA Valoare Codul de
Crt. investiţie / totală fara nedeductibil deductibil eligibila clasificare
Cheltuieli TVA - lei
operationale

ACTIVE CORPORALE 1

16 / 22
S.C. Raftul cu Dulciuri S.R.L.

1 Echipamente 108145.49 20547.66 128693.15


tehnologice*, inclusiv
echipamente IT,
elevatoare,
incarcatoare

Dulap frigorific pentru patiserie 1 5421.24 5421.24 5421.24

TVA 1030.04

Dulap frigorific refrigerare, 2 usi 1 5126.65 5126.65 5126.65

TVA 974.06

Tavi dulap frigorific 600x400 30 33.19 995.82 995.82

TVA 189.21

Cuptor patiserie 4 tavi 600x400mm 2 3042.79 6085.59 6085.59

TVA 1156.27

Malaxor patiserie 16 l , cuva rotativa 1 2806.94 2806.94 2806.94

TVA 533.33

Masa de lucru inox 2000 mm 1 948.92 948.92 948.92

TVA 180.30

Spalator 2 cuve inox 1 1744.38 1744.38 1744.38

TVA 331.43

Glisiere gratare pentru raft frigorific 8 67.94 543.53 543.53

TVA 103.27

Masina pentru turnat/format fursecuri, cap aluaturi moi si accesorii 1 55789.41 55789.41 55789.41

TVA 10599.99

Mixer Kitchen aid 6.9 l 1 2823.91 2823.91 2823.91

TVA 536.54

Combina frigorifica 1 1648.52 1648.52 1648.52

TVA 313.22

Masina analogica topit ciocolata 1 981.96 981.96 981.96

TVA 186.57

Plita dubla inductie 1 802.17 802.17 802.17

TVA 152.41

Frigider 1 usa 1 749.72 749.72 749.72

TVA 142.45

Mixer vertical 1 334.85 334.85 334.85

TVA 63.62

Suport cuptor cu glisiere 2 1726.09 3452.19 3452.19

TVA 655.92

Baterie profesionala cu dus pentru spalator 1 829.85 829.85 829.85

TVA 157.67

Sifon scurgere flexibil 1 39.60 39.60 39.60

TVA 7.52

Ustensile cofetarie 1 17020.24 17020.24 17020.24

TVA 3233.84

2 Autoutilitare și
autovehicule cu
destinație specială, cu
excepţia vehiculelor
simbol G, conform
Ordinului MLPTL
211/2003 cu
modificările şi
completările ulterioare

17 / 22
S.C. Raftul cu Dulciuri S.R.L.

3 Mobilier, aparatură 2317.10 440.25 2757.35


birotică şi sisteme de
protecţie a valorilor
umane şi materiale,
conform grupei nr. 3
din HG 2139/2004

Etajera interior/exterior 2 324.72 649.44 649.44

TVA 123.39

Corp baza cu usi si sertar 1 686.90 686.90 686.90

TVA 130.51

Set corp inalt si polite 2 usi (dulap) 2 490.38 980.76 980.76

TVA 186.35

3.3 Două plăci informative


programul de
finanțare Start-up

4 Instalaţii/echipamente
specifice în scopul
obţinerii unei economii
de energie

5 Instalaţii de încălzire
sau climatizare

SUBTOTAL ACTIVE 110462.59 131450.50


CORPORALE 1

ACTIVE CORPORALE 2

6 Spaţii de lucru, spaţii 32802.00 0.00 5277.50 38079.50


de producţie şi spaţii
pentru prestări servicii
şi comerţ

Container gratii ferestre/usi 1 32802.00 32802.00 32802.00

TVA 5277.5

7 Autoturisme, autobuze,
microbuze, biciclete,
mopede, motociclete,
Kart, ATV, rulote cu
sau fără motor,
remorci și
semiremorci,
platforme, izoterme și
frigorifice, doc plutitor,
șalupe maritime
pentru călători,
ambarcaţii fluviale de
agrement, aparate de
zbor,

SUBTOTAL ACTIVE 32802.00 38079.50


CORPORALE 2

SUBTOTAL ACTIVE 143264.59 169530.00


CORPORALE

ACTIVE NECORPORALE
ȘI ALTE CHELTUIELI 1

8 Salarii, utilități, chirii, 22470.00 0.00 22470.00


servicii de
contabilitate

Fond salarii si utilitati 1 22470 22470 22470

TVA

9 Pagină web pentru


prezentarea și
promovarea activităţii
inclusive cheltuieli de
promovare on-line si
cheltuieli înregistrare
fără hosting.

18 / 22
S.C. Raftul cu Dulciuri S.R.L.

10 Brevete de inventie,
francize, etichetare
ecologică

11 Cursuri de dezvoltare
a abilităţilor
antreprenoriale

12 Consultanţă 7760.50 0.00 239.50 8000.00

Consultanta pentru scrierea proiectului 1 1260.50 1260.50 1260.50

TVA 239.50

Implementarea proiectului 1 6500 6500 6500

TVA

13 Software-uri necesare
desfăşurării activităţii,
inclusiv licenţe și
software pentru
comerţul on-line

SUBTOTAL ACTIVE 30230.50 30470.00


NECORPORALE ȘI
ALTE CHELTUIELI 1

ACTIVE NECORPORALE
ȘI ALTE CHELTUIELI 2

14 Cheltuieli financiare
aferente
creditelor/garanțiilor
obținute pentru
creditele contractate
de beneficiari în
vederea realizării
planurilor de investiții
acceptate în cadrul
programului, pentru
solicitanții care
utilizează credit
pentru implementarea
proiectului.

SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE SI
ALTE CHELTUIELI 2

SUBTOTAL ACTIVE 30230.50 30470.00


NECORPORALE SI
ALTE CHELTUIELI

TOTAL GENERAL 173495.09 200000.00

PROCENT ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI SOFTWARE PENTRU PUNCTAJ 64.35%

PROCENT ACTIVE CORPORALE 1 81.18%

PROCENT ACTIVE NECORPORALE SI ALTE CHELTUIELI 1 18.82%

Nota:
- La dimensionarea valorii proiectului de investiţii se vor considera numai cheltuielile eligibile;
- Se pot ataşa oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului;
-* Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3.6. din
H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, sau
obiecte de inventar asimilate grupelor menționate. În categoria echipamentelor pentru care se obține punctaj suplimentar
sunt asimilate următoarele: mijloace fixe si obiecte de inventar pentru locurile de joacă și săli de sport, fitness, x-body și de
forță, drone, terenuri artificiale pentru sport.

Au fost încărcate următoarele oferte:

Prezentare 1
Prezentare 2
Prezentare 3

19 / 22
S.C. Raftul cu Dulciuri S.R.L.

4.4. Plan de finanţare a proiectului

a) Structura de finanţare a proiectului de afaceri:

Sursa de finanțare
RON %

Ajutor de minimis 200000 99.39

Aport propriu (pentru proiecte mai mari de 200.000 lei) 1228.39 0.61

Total 201228.39 100

Pentru calculul echipamentelor tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității din valoarea planului de afaceri se
adună punctul 1 (1.1+1.2) cu 4 (4.1+4.2) cu 5 (5.1+5.2) și cu punctul 13 (13.1+13.2) și se calculează procentul din total
cheltuieli eligible

Solicit avans în valoare de maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile

Da
Valoare solicitată avans 60000

În cazul în care aplicanții au optat pentru avans și din diverse motive nu îl obțin, toată valoarea eligibilă a proiectului va
putea fi solicitată la ultima tranșă de rambursare / plată.
Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere:

mai mare sau egală cu 60% din valoarea planului de afaceri (Se va puncta 10 puncte)

Acționarii/ asociații solicitantului au avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost în
declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

Nu

Se va puncta 25 puncte opţiunea NU

5. Analiza pietei

5.1. Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei

Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră in raport cu cele oferite de concurenţă).
Societatea nu a desfasurat activitate de la infiintare si pana in prezent. Demararea activitatii economice este dependenta de
aprobarea prezentei cereri de finantare si implementarea planului de afaceri.

Gama de produse a societatii va putea fi modificata si actualizata in functie de preferintele clientilor si feedback-ul primit din
partea acestora. Gama sortimentala va cuprinde:
• torturi;
• prajituri la bucata;
• praijturi la kilogram;
• specialitati;

20 / 22
S.C. Raftul cu Dulciuri S.R.L.

• fursecuri.

Cofetaria va vinde produse de patiserie si prajituri, clientii principali fiind persoanele cu varsta cuprinsa intre 15 si 55 de ani,
din toate clasele sociale.

Segmentarea pietei produselor si serviciilor oferite de cofetǎria va fi realizata astfel:


• Comenzi speciale;
• Torturi si prajituri pentru nunti, petreceri si ocazii speciale;
• Produse de post;
• Produse traditionale;
• Livrari la domiciliu

Principalele avantaje concurentiale ale produselor societatii sunt:


• Timpul redus de productie in comparatie cu principalii concurenti, ca urmare a achizitiei unor echipamente noi,
performante;
• Prospetimea produselor, societatea obtinand cantitati limitate la valaorea comenzilor si doar o cantitate mica pentru
expunerea in vitrina;
• Produsele realizate de catre societate vor avea o calitate superioara, fiind achizitionate doar materii prime de calitate.

Principalele dezavantaje ale produselor:


• Societatea va testa reactia consumatorilor si va ajusta permanent, in primele luni de la lansare, gama sortimentala, astfel
ca este posibil ca retetele sa fie modificate pentru a identifica formula corecta agreata de piata;
• Societatea va dispune de un numar limitat de echipamente si personal, astfel ca ajustarea si diversificarea gamei
sortimentale se va efectua in timp.

5.2. Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu

5.2.1. Produsul nou

Descrierea exactă a produsului/serviciilor (se va completa secțiunea aferenta domeniului economic pentru care
se solicită finanțare – producție/comerț/servicii cuprinzând date estimative pentru un exercițiu financiar de 1
an calendaristic după finalizarea implementării proiectului):

Venituri totale anuale


Cantitatea anuala
estimate a fi realizate
Domeniul de activitate Produsul Pret unitar estimata a fi
din activitatea
comercializata
propusa

- în cazul produselor finite prezentaţi pe scurt o Fursecuri (kg) 35.00 2000 70000.00
descriere fizică, caracteristici tehnice, performanţe,
utilităţi, căror nevoi răspund, etc.

&nbsp Tort (kg) 75.00 1600 120000.00

&nbsp Prajituri - diverse 65.00 1600 104000.00


sortimente (kg)

- în cazul serviciilor, descrieţi trăsăturile


caracteristice ale acestora, în aşa fel încât să se
înţeleagă la ce servesc serviciile prestate de dvs.

- în cazul comerţului, precizaţi grupele de produse


ce le veţi vinde şi aria de valorificare, dacă
vânzarea este cu amănuntul sau cu ridicata şi dacă
veţi furniza servicii specifice (post vânzare,
transport, garanţie, reparaţii etc);

6.1.Proiecţiile financiare se vor completa în aplicație după modele prestabilite

21 / 22
S.C. Raftul cu Dulciuri S.R.L.

Suma – Lei
Cheltuieli de producţie/exploatare %
N+1

Materii prime și materiale consumabile 127124.60 54.70

Alte cheltuieli materiale

Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 15279.60 6.57

Cheltuieli privind mărfurile

Cheltuieli cu personalul (salarii, indemnizații, asigurări și protecție 51048.00 21.97


socială)

Alte cheltuieli de exploatare (prestații externe, impozite, taxe, protecția 38950.31 16.76
mediului înconjurător etc)

Total 232402.51 100.00000000000001

Vânzări
Nume produs Pondere în vânzările totale
An N + 1

Fursecuri (kg) 70000.00 23.81

Tort (kg) 120000.00 40.82

Prajituri - diverse sortimente (kg) 104000.00 35.37

Total 294000 100

22 / 22

S-ar putea să vă placă și