Sunteți pe pagina 1din 1

1

Proba de verificare a cunoștințelor la limba engleză, franceză și germană modernă în


vederea admiterii în clasele a IX-a cu profil bilingv , an școlar 2019-2020

Testăă rile se vor desfăă sș ură îîn urmăă toărele centre de exămen, dupăă cum urmeăzăă :

ZONA BAIA MARE:


1. limbă englezăă 15 mai 2019 lă Șș coălă Gimnăziălăă „Văsile Alecsăndri ” Băiă Măre
probă scrisăă – 12.00 – 13.00
probă orălăă – de lă oră 14.00 conform progrămăă rilor
2. limbă frăncezăă 16 mai 2019 lă Colegiul Nătșionăl „Mihăi Eminescu” Băiă Măre
probă scrisăă – 14.30 – 15.30
probă orălăă – de lă oră 16.00 conform progrămăă rilor
3. limbă germănăă 17 mai 2019 lă Colegiul Nătșionăl „Mihăi Eminescu” Băiă Măre
probă scrisăă - 14.30 – 15.30
probă orălăă – de lă oră 16.00 conform progrămăă rilor

ZONA ȘIGHETU MARMATș IEI – locătșiă: Colegiul Nătșionăl „Drăgosș Vodăă ” Șighetu Mărmătșiei
1. limbă englezăă 15 mai 2019
probă scrisăă – 12.00 – 13.00
probă orălăă – de lă oră 14.00 conform progrămăă rilor

IÎnscrierile pentru testăreă lă limbă englezăă se vor făce, conform călendărului, îîn
perioădă 13-14 măi 2019 lă secretăriătul Șș colii Gimnăziăle „Văsile Alecsăndri ” Băiă Măre sș i
respectiv, lă secretăriătul Colegiului Nătșionăl „Drăgosș Vodăă ” Șighetu Mărmătșiei .
IÎnscrierile pentru testăreă lă limbile frăncezăă sș i germănăă modernăă se vor făce,
conform călendărului, îîn perioădă 13-14 măi 2019 lă secretăriătul Colegiului Nătșionăl „Mihăi
Eminescu” Băiă Măre.
Echivălăreă certificătelor de limbăă se făce pe băză unei copii conform cu originălul,
depuse lă secretăriătele precizăte măi sus. Concret, elevul prezintăă certificătul originăl sș i o
copie simplăă ă ăcestuiă lă îînscriere, iăr copiă este certificătăă conform cu originălul de
directorul unităă tșii sș colăre.

Inspector sș colăr pentru limbi moderne,


prof. Șoniă HOZAN

1
ROMAÎ NIA, Mărămuresș - Băiă Măre, str. Petoő fi Șăndor, nr. 14, 430165
Tel. 004.0262.212.114, făx. 004.0262.211.992, www.isjmm.ro, isjmm@isjmm.ro
1

S-ar putea să vă placă și