Sunteți pe pagina 1din 25

8.

Să se calculeze:

a) 72+22 f) (5
2
 25 : 2) : 3  12005
2 2 109
b) 4 -3 +1

c) 55 5 2 3 g) 677 766


 233322 
0

d) 42-32+1109 h)( 14
2
 132 ) : 27  20 ]  2  20040
e) 62-42+02008-12008
(24 )4 : 22  (32  1)  20050  22
4
i)
Şcoala cu clasele I – VIII Cărpiniş; Jud. Timiş

GRUPA I GRUPA II GRUPA III


1.CalculaŃi : 1.CalculaŃi : 1.CalculaŃi :
2  1=
3
3  22 =
2
2  32 =
3

3  32  33 = 5  52  53 = 43  40  42 =
63  62  60 = 24  23  20 = 33  32  31 =
5  7 2 = 50  484 = 10  202 =
2.ScrieŃi folosind o singură putere: 2.ScrieŃi folosind o singură putere: 2.ScrieŃi folosind o singură putere:
3  35  37 =
2
12 126 121 =
5
1026 1028 10210 =
1116 : 112 : 11= 1009 : 1003 1005 = 1315 : 1310 132 =
3  : 3 =
2 5 32
10  10 =
5 3 23
8  : 8 =
5 7 52

[3   3 ] =
2 6 5 2
[7 : 7  ] =
5 2 2 2
[2   2  ]
5 6 3 2 4
=
3  : 3  3  2
5 7
25  5 : 5   5 3 3
2716  3 3  3 4 : 3 20  3 3  =
4 8 8 4
9 26 5
: 25 = : 510 =
3. PuneŃi în ordine crescătoare: 3.PuneŃi în ordine crescătoare: 3.PuneŃi în ordine crescătoare:
2 ,20 ,215 ,211 ,2,28. ;
3
5 ,510 ,50 ,55 ,52 ,525 ;
16
12 ,1210 ,123 ,1254 ,128 ;
4

219 ,49 ,89 135 ,55 ,235 510 ,1210 ,710


4. ComparaŃi: 4.ComparaŃi: 4.ComparaŃi:
2 ;42
3
5 ;253
7
3 ;275
10

533 ;722 321 ;414 269 ;346


5. Să se efectueze: 5.Să se efectueze: 5.Să se efectueze:
7  11 :11196 : 64 =
198
7  11 :11196 : 64 =
198
7  11 :11196 : 64 =
198

11103 : 23 : 53  23  5  52  2 = 11103 : 23 : 53  23  5  52  2 = 11103 : 23 : 53  23  5  52  2 =


3  310   3  330 : 310  3  314 3 2  = 3  310   3  330 : 310  3  314 32  = 3  310   3  330 : 310  3  314 3 2  =
2 3 2 3 2 3

 
212  218  2565 : 510  35 2 2  : 212  218  2565 : 510  35 2 2  :   
212  218  2565 : 510  35 2 2  :
     
24  23  223  515 8  32 5   2 4  23  223  515 8  32 5   24  23  223  515 8  32 5  
2 2 2

     

Prof. Camelia Grigoraş


Şcoala cu clasele I – VIII Cărpiniş; Jud. Timiş


TEMA PENTRU ACASĂ – clasa a V-a
1. CalculaŃi aplicând reguli de calcul cu puteri:
32  35  1520 : 1515  34  24 
117 115  12126 : 12100  56  26 
5  58  433 : 430  118 128 
1310 130  a10 : a7  25  3  45 
5

28  28  x2n : xn  712  812 1012 


a  a3  305n : 302n  10 p 12 p  5p 
7n  73  713 : 76 : 73  415 : 215 
2. ScrieŃi sub forma unor puteri ;

Prof. Camelia Grigoraş


Şcoala cu clasele I – VIII Cărpiniş; Jud. Timiş

 
3  3 : 3 
2 7 10
 5   5  : 5   5
2 10 3 4 2 11 3

I. 751 : 721  49  II. 11  : 11  : 121 
11 5 2 11

2  3 10
: 2 29  22  
3
2  3  : 2  3  
8 7 5 4

3. EfectuaŃi, Ńinând cont de ordinea efectuării operaŃiilor :


a. 90  180  81  0100  01 
 
b. 23  23   2 7   3  32004 
7 3


c. 10  21 : 441  2  260  320  : 259  320   19950   
2TEMA PENTRU ACASĂ– clasa a V-a
1. CalculaŃi aplicând reguli de calcul cu puteri:
32  35  1520 : 1515  34  24 
117 115  12126 : 12100  56  26 
5  58  433 : 430  118 128 
1310 130  a10 : a7  25  3  45 
5

28  28  x2n : xn  712  812 1012 


a  a3  305n : 302n  10 p 12 p  5p 
7n  73  713 : 76 : 73  415 : 215 
2. ScrieŃi sub forma unor puteri ; 
32  37 : 310  5   5  : 5   5
2 10 3 4 2 11 3

III. 751 : 721  49  IV. 11  : 11  : 121 
11 5 2 11

2  3 10
: 2 29  22  
3
2  3  : 2  3  
8 7 5 4

3. EfectuaŃi, Ńinând cont de ordinea efectuării operaŃiilor :


d. 90  180  81  0100  01 

Prof. Camelia Grigoraş


Şcoala cu clasele I – VIII Cărpiniş; Jud. Timiş
 
e. 23  23   27   3  32004 
7 3

 
f. 10  212 : 441  2  260  320  : 259  320   19950   

1. DeterminaŃi x din ecuaŃiile : 2x = 16: x3 = 125; x2 = 144; 7x = 343; x2 = 81


2. ArătaŃi că numerele:
a  10  10  2  10  3  10  4
b  101  2  1  2  3  .....  100
sunt pătrate perfecte.
1. DeterminaŃi x din ecuaŃiile : 2x = 16: x3 = 125; x2 = 144; 7x = 343; x2 = 81
2. ArătaŃi că numerele:
a  10  10  2  10  3  10  4
b  101  2  1  2  3  .....  100
sunt pătrate perfecte.
1. DeterminaŃi x din ecuaŃiile : 2x = 16: x3 = 125; x2 = 144; 7x = 343; x2 = 81
2. ArătaŃi că numerele:
a  10  10  2  10  3  10  4
b  101  2  1  2  3  .....  100
sunt pătrate perfecte.
1. DeterminaŃi x din ecuaŃiile : 2x = 16: x3 = 125; x2 = 144; 7x = 343; x2 = 81
2. ArătaŃi că numerele:
a  10  10  2  10  3  10  4
b  101  2  1  2  3  .....  100
sunt pătrate perfecte.
1. DeterminaŃi x din ecuaŃiile : 2x = 16: x3 = 125; x2 = 144; 7x = 343; x2 = 81
2. ArătaŃi că numerele:
a  10  10  2  10  3  10  4
b  101  2  1  2  3  .....  100
sunt pătrate perfecte.
1. DeterminaŃi x din ecuaŃiile : 2x = 16: x3 = 125; x2 = 144; 7x = 343; x2 = 81
2. ArătaŃi că numerele:
a  10  10  2  10  3  10  4
b  101  2  1  2  3  .....  100

Prof. Camelia Grigoraş


Şcoala cu clasele I – VIII Cărpiniş; Jud. Timiş
sunt pătrate perfecte.
1. DeterminaŃi x din ecuaŃiile : 2x = 16: x3 = 125; x2 = 144; 7x = 343; x2 = 81
2. ArătaŃi că numerele:
a  10  10  2  10  3  10  4
b  101  2  1  2  3  .....  100
sunt pătrate perfecte.
1. DeterminaŃi x din ecuaŃiile : 2x = 16: x3 = 125; x2 = 144; 7x = 343; x2 = 81
2. ArătaŃi că numerele:
a  10  10  2  10  3  10  4
b  101  2  1  2  3  .....  100
sunt pătrate perfecte.
1. DeterminaŃi x din ecuaŃiile : 2x = 16: x3 = 125; x2 = 144; 7x = 343; x2 = 81
2. ArătaŃi că numerele:
a  10  10  2  10  3  10  4
b  101  2  1  2  3  .....  100
sunt pătrate perfecte.
1. DeterminaŃi x din ecuaŃiile : 2x = 16: x3 = 125; x2 = 144; 7x = 343; x2 = 81
2. ArătaŃi că numerele:
a  10  10  2  10  3  10  4
b  101  2  1  2  3  .....  100
sunt pătrate perfecte.
FIŞĂ DE LUCRU
Clasa a VII-a
Teorema lui Thales : ( consolidare)
1) În triunghiul, ABC, M  AB, N  AC , MN║BC.
a) Dacă AB  8; AC  6; AM  3 calculaŃi AN : MB : NC.
b) Dacă AC  11; AN  5; MB  4 calculaŃi AB; AM ; NC.
c) Dacă AB  18; AM  12; NC  4 calculaŃi AC; AN; MB

2) Triunghiul ABC are AB  20cm, BC  25cm, AC  30cm , BD  10cm unde D  BC  şi paralelele DE la AB ,( E  AC )şi DF la AC,(
F  AB).
a) DeterminaŃi natura patrulaterului AFDE ;

Prof. Camelia Grigoraş


Şcoala cu clasele I – VIII Cărpiniş; Jud. Timiş
b) DeterminaŃi perimetrul patrulaterului AFDE.

3) Să se demonstreze că într-un triunghi, o bisectoare determină pe latura opusă două segmente proporŃionale cu celelalte două laturi
(Teorema bisectoarei

4) Fie triunghiul ABC în care [AD este bisectoarea < BAC iar lungimile segmentelor AB, AC, DC sunt respectiv: 10, 8, 40. Să se determine :
BD, BC .

5) Triunghiul ABC are laturile AB  26cm, BC  30cm, AC  28cm . Fie [BD bisectoarea unghiului ABC cu D  AC  şi DE║AB, E  BC  .
CalculaŃi: AD, DC, BE, EC.
Tema pentru acasă: 4,5 pag 129, 19 pag 131( mate 2000+4/5)

FIŞĂ DE LUCRU
Clasa a VII-a
Teorema lui Thales : ( consolidare)
1) În triunghiul, ABC, M  AB, N  AC , MN║BC.
a) Dacă AB  8; AC  6; AM  3 calculaŃi AN : MB : NC.
b) Dacă AC  11; AN  5; MB  4 calculaŃi AB; AM ; NC.
c) Dacă AB  18; AM  12; NC  4 calculaŃi AC; AN; MB

2) Triunghiul ABC are AB  20cm, BC  25cm, AC  30cm , BD  10cm unde D  BC  şi paralelele DE la AB ,( E  AC )şi DF la AC,(
F  AB).
a) DeterminaŃi natura patrulaterului AFDE ;
b) DeterminaŃi perimetrul patrulaterului AFDE.

3) Să se demonstreze că într-un triunghi, o bisectoare determină pe latura opusă două segmente proporŃionale cu celelalte două laturi
(Teorema bisectoarei

Prof. Camelia Grigoraş


Şcoala cu clasele I – VIII Cărpiniş; Jud. Timiş
4) Fie triunghiul ABC în care [AD este bisectoarea < BAC iar lungimile segmentelor AB, AC, DC sunt respectiv: 10, 8, 40. Să se determine :
BD, BC .

5) Triunghiul ABC are laturile AB  26cm, BC  30cm, AC  28cm . Fie [BD bisectoarea unghiului ABC cu D  AC  şi DE║AB, E  BC  .
CalculaŃi: AD, DC, BE, EC.
Tema pentru acasă: 4,5 pag 129, 19 pag 131( mate 2000+4/5)
Să se efectueze
1. 23  32  15  1033  92  
0

2. 2   : 2   3   : 3  
2 3
2
3 3 3 2
2
3 3

3. 5  : 5  2
4 3 11 2
 7  33  
8

4. 25 : 25  26 : 26  4  39 : 29  69  
2   2  : 2  3 : 3  3  : 3 
2 2 2
3 2 2 3 32 22 42 4 2 22
5.

6. 25 125 : 5  : 625  27  9 : 81  : 9 


4 2 7 5 5 3 2 4 3 4

Să se efectueze
7. 23  32  15  1033  92 0 
8. 2   : 2   3   : 3  
2 3
2
3 3 3 2
2
3 3

9. 54  : 511  2 2  7  33  
3 8

10. 25 : 25  2 6 : 2 6  4  39 : 29  69  


2 3
 
11. 23   2 2  : 23  32
2 22
: 34  34  : 32
2 22 22


 
12. 254 1252 : 57  : 6255  27 5  92 : 814 : 9 4 
3
 3

Să se efectueze
13. 23  32  15  1033  92 0 

  : 2   3   : 3  
14. 2 2 
3 2 3 3 3 2
2
3 3

15. 54  : 511  2 2  7  33  


3 8

16. 25 : 25  2 6 : 2 6  4  39 : 29  69  

Prof. Camelia Grigoraş


Şcoala cu clasele I – VIII Cărpiniş; Jud. Timiş
2 3
 
17. 23   2 2  : 23  32
2 22
: 34  34  : 32
2 2
2
22


  
18. 254 1252 : 57  : 6255  275  9 2 : 814 : 9 4 
3

3

Să se efectueze
19. 23  32  15  1033  92 0 

  : 2   3   : 3  
20. 22 
3 2 3 3 3 2
2
3 3

21. 54  : 511  22  7  33  


3 8

22. 25 : 25  26 : 26  4  39 : 29  69  


2 3
 
23. 23   2 2  : 23  32
2 22
: 34  34  : 32
2 22 22


  
24. 254 1252 : 57  : 6255  275  9 2 : 814 : 9 4 
3

3

Să se efectueze
25. 23  32  15  1033  92 0 

  : 2   3   : 3  
26. 22 
3 2 3 3 3 2
2
3 3

27. 54  : 511  22  7  33  


3 8

28. 25 : 25  26 : 26  4  39 : 29  69  


2 3
 
29. 23   2 2  : 23  32
2 22
: 34  34  : 32
2 22 22


  
30. 254 1252 : 57  : 6255  275  9 2 : 814 : 9 4 
3

3

Prof. Camelia Grigoraş


Şcoala cu clasele I – VIII Cărpiniş; Jud. Timiş

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a V-a

Unitatea de învăŃare: PUTEREA UNUI NUMĂR NATURAL

Tema : ExerciŃii cu puteri

Tipul lecŃiei : LecŃie de sistematizare şi consolidare a cunoŃinŃelor

Obiective operaŃionale : La sfârşitul lecŃiei elevii vor fi capabili :

O1 : -să efectueze calcule cu adunări, scăderi, înmulŃiri, împărŃiri, ridicări la putere cu nr naturale, folosind proprietăŃile

operaŃiilor, precum şi reguli de calcul cu puteri, reguli de comparare, ordinea efectuării operaŃiilor

O2 : -să prezinte clar, corect şi concis, scris sau oral operaŃiile utilizate în rezolvarea de exerciŃii

Evenimentul Organizarea Mijloace de Mod de


ConŃinutul lecŃiei Tehnici de instruiere
didactic învăŃării învăŃământ evaluare
Se asigură linistea şi ordinea, se
Organizarea clasei
trec absenŃele în catalog
Reactualizarea Se verifică oral rezultatele
conversaŃia frontal Caietul de teme Oral
cunoştiinŃelor anterioare obŃinute la temă
EnunŃarea temei şi a Se enunŃă titlul şi obiectivele
expunere Colectiv
obiectivelor operaŃionale ale lecŃiei

Prof. Camelia Grigoraş


Şcoala cu clasele I – VIII Cărpiniş; Jud. Timiş
Se repetă noŃiunile teoretice
învăŃate la puteri :
1. noŃiunea de putere
2. cum se efectuează
ConversaŃia
ridicarea la putere Colectiv Tablă
Captarea atenŃiei Oral
3. regulile de calcul cu puteri frontal caiete
4. pătrate perfecte
5. cuburi perfecte
6. ordinea efectuării
operaŃiilor
Se împart elevilor fişele de lucru ,
pe grupe eterogene, după care li
se va cere să rezolve exerciŃiile pe
caiete. ToŃi elevii primesc aceeaşi
sarcină având însă pregătite
exerciŃii suplimentare pentru cei
buni.
Elevii buni vor fi verificaŃi în
bănci şi în cazul unor nelămuriri Problematizarea Individual şi
Intensificarea reŃinerii Fişe de lucru 1 Oral
vor fi trimişi la tablă să scrie ExerciŃiul frontal
rezolvarea corectă.
CeilalŃi elevi, când termină de
lucru, vor fi trimişi la tablă să
scrie rezolvarea corectă, fără să
vorbească. Se va discuta în cazul
incorectitudinii rezolvării, sau în
cazul nerezolvării vreunui
exerciŃiu.
Asigurarea transferului Este indicată tema pentru acasă Fişe de lucru 2

Prof. Camelia Grigoraş


Şcoala cu clasele I – VIII Cărpiniş; Jud. Timiş

1.CalculaŃi : 1.CalculaŃi : 1.CalculaŃi :


23  1= 32  22 = 23  32 =
3  32  33 = 5  52  53 = 43  40  42 =
63  62  60 = 24  23  20 = 33  32  31 =
5  7 2 = 50  484 = 10  202 =
2.ScrieŃi folosind o singură putere: 2.ScrieŃi folosind o singură putere: 2.ScrieŃi folosind o singură putere:
3  35  37 =
2
12 126 121 =
5
1026 1028 10210 =
1116 : 112 : 11= 1009 : 1003 1005 = 1315 : 1310 132 =
3  : 3 =
2 5 32
10  10 =
5 3 23
8  : 8 =
5 7 52

[3   3 ] =
2 6 5 2
[7 : 7  ] =
5 2 2 2
[2   2  ]
5 6 3 2 4
=
3  : 3  3  2
5 7
25  5 : 5   5 3 3
2716  3 3  3 4 : 3 20  3 3  =
4 8 8 4
9 26 5
: 25 = : 510 =
3.PuneŃi în ordine crescătoare: 3.PuneŃi în ordine crescătoare: 3.PuneŃi în ordine crescătoare:
2 ,20 ,215 ,211 ,2,28. ;
3
5 ,510 ,50 ,55 ,52 ,525 ;
16
12 ,1210 ,123 ,1254 ,128 ;
4

219 ,49 ,89 135 ,55 ,235 510 ,1210 ,710


4.ComparaŃi: 4.ComparaŃi: 4.ComparaŃi:
2 ;42
3
5 ;253
7
3 ;275
10

533 ;722 321 ;414 269 ;346


5.Să se efectueze: 5.Să se efectueze: 5.Să se efectueze:
7  11 :11196 : 64 =
198
7  11 :11196 : 64 =
198
7  11 :11196 : 64 =
198

11103 : 23 : 53  23  5  52  2 = 11103 : 23 : 53  23  5  52  2 = 11103 : 23 : 53  23  5  52  2 =


3  310   3  330 : 310  3  314 3 2  = 3  310   3  330 : 310  3  314 32  = 3  310   3  330 : 310  3  314 3 2  =
2 3 2 3 2 3

 
212  218  2565 : 510  35 2 2  :  
212  218  2565 : 510  35 2 2  :  
212  218  2565 : 510  35 2 2  :
     
24  23  223  515 8  32 5   2 4  23  223  515 8  32 5   24  23  223  515 8  32 5  
2 2 2

     

Prof. Camelia Grigoraş


Şcoala cu clasele I – VIII Cărpiniş; Jud. TimişTEMA PENTRU ACASĂ – clasa a V-a


4. CalculaŃi aplicând reguli de calcul cu puteri:
32  35  1520 : 1515  34  24 
117 115  12126 : 12100  56  26 
5  58  433 : 430  118 128 
1310 130  a10 : a7  25  3  45 
5

28  28  x2n : xn  712  812 1012 


a  a3  305n : 302n  10 p 12 p  5p 
7n  73  713 : 76 : 73  415 : 215 
5. ScrieŃi sub forma unor puteri ;

Prof. Camelia Grigoraş


Şcoala cu clasele I – VIII Cărpiniş; Jud. Timiş


32  37 : 310  5   5  : 5   5
2 10 3 4 2 11 3

V. 751 : 721  49  VI. 11  : 11  : 121 
11 5 2 11

2 
3 10
: 2 29  22  
3
2  3  : 2  3  
8 7 5 4

6. EfectuaŃi, Ńinând cont de ordinea efectuării operaŃiilor :


a. 90  180  81  0100  01 
 
b. 23  23   2 7   3  32004 
7 3


c. 10  21 : 441  2  260  320  : 259  320   19950   
2TEMA PENTRU ACASĂ– clasa a V-a
4. CalculaŃi aplicând reguli de calcul cu puteri:
32  35  1520 : 1515  34  24 
117 115  12126 : 12100  56  26 
5  58  433 : 430  118 128 
1310 130  a10 : a7  25  3  45 
5

28  28  x2n : xn  712  812 1012 


a  a3  305n : 302n  10 p 12 p  5p 
7n  73  713 : 76 : 73  415 : 215 
5. ScrieŃi sub forma unor puteri ; 
32  37 : 310  5   5  : 5   5
2 10 3 4 2 11 3

VII. 751 : 721  49  VIII. 11  : 11  : 121 
11 5 2 11

2  3 10
: 2 29  22  
3
2  3  : 2  3  
8 7 5 4

6. EfectuaŃi, Ńinând cont de ordinea efectuării operaŃiilor :


d. 90  180  81  0100  01 

Prof. Camelia Grigoraş


Şcoala cu clasele I – VIII Cărpiniş; Jud. Timiş
 
e. 23  23   27   3  32004 
7 3

 
f. 10  212 : 441  2  260  320  : 259  320   19950   

3. DeterminaŃi x din ecuaŃiile : 2x = 16: x3 = 125; x2 = 144; 7x = 343; x2 = 81


4. ArătaŃi că numerele:
a  10  10  2  10  3  10  4
b  101  2  1  2  3  .....  100
sunt pătrate perfecte.
3. DeterminaŃi x din ecuaŃiile : 2x = 16: x3 = 125; x2 = 144; 7x = 343; x2 = 81
4. ArătaŃi că numerele:
a  10  10  2  10  3  10  4
b  101  2  1  2  3  .....  100
sunt pătrate perfecte.
3. DeterminaŃi x din ecuaŃiile : 2x = 16: x3 = 125; x2 = 144; 7x = 343; x2 = 81
4. ArătaŃi că numerele:
a  10  10  2  10  3  10  4
b  101  2  1  2  3  .....  100
sunt pătrate perfecte.
3. DeterminaŃi x din ecuaŃiile : 2x = 16: x3 = 125; x2 = 144; 7x = 343; x2 = 81
4. ArătaŃi că numerele:
a  10  10  2  10  3  10  4
b  101  2  1  2  3  .....  100
sunt pătrate perfecte.
3. DeterminaŃi x din ecuaŃiile : 2x = 16: x3 = 125; x2 = 144; 7x = 343; x2 = 81
4. ArătaŃi că numerele:
a  10  10  2  10  3  10  4
b  101  2  1  2  3  .....  100
sunt pătrate perfecte.
3. DeterminaŃi x din ecuaŃiile : 2x = 16: x3 = 125; x2 = 144; 7x = 343; x2 = 81
4. ArătaŃi că numerele:
a  10  10  2  10  3  10  4
b  101  2  1  2  3  .....  100

Prof. Camelia Grigoraş


Şcoala cu clasele I – VIII Cărpiniş; Jud. Timiş
sunt pătrate perfecte.
3. DeterminaŃi x din ecuaŃiile : 2x = 16: x3 = 125; x2 = 144; 7x = 343; x2 = 81
4. ArătaŃi că numerele:
a  10  10  2  10  3  10  4
b  101  2  1  2  3  .....  100
sunt pătrate perfecte.
3. DeterminaŃi x din ecuaŃiile : 2x = 16: x3 = 125; x2 = 144; 7x = 343; x2 = 81
4. ArătaŃi că numerele:
a  10  10  2  10  3  10  4
b  101  2  1  2  3  .....  100
sunt pătrate perfecte.
3. DeterminaŃi x din ecuaŃiile : 2x = 16: x3 = 125; x2 = 144; 7x = 343; x2 = 81
4. ArătaŃi că numerele:
a  10  10  2  10  3  10  4
b  101  2  1  2  3  .....  100
sunt pătrate perfecte.
3. DeterminaŃi x din ecuaŃiile : 2x = 16: x3 = 125; x2 = 144; 7x = 343; x2 = 81
4. ArătaŃi că numerele:
a  10  10  2  10  3  10  4
b  101  2  1  2  3  .....  100
sunt pătrate perfecte.
FIŞĂ DE LUCRU
Clasa a VII-a
Teorema lui Thales : ( consolidare)
6) În triunghiul, ABC, M  AB, N  AC , MN║BC.
d) Dacă AB  8; AC  6; AM  3 calculaŃi AN : MB : NC.
e) Dacă AC  11; AN  5; MB  4 calculaŃi AB; AM ; NC.
f) Dacă AB  18; AM  12; NC  4 calculaŃi AC; AN; MB

7) Triunghiul ABC are AB  20cm, BC  25cm, AC  30cm , BD  10cm unde D  BC  şi paralelele DE la AB ,( E  AC )şi DF la AC,(
F  AB).
c) DeterminaŃi natura patrulaterului AFDE ;

Prof. Camelia Grigoraş


Şcoala cu clasele I – VIII Cărpiniş; Jud. Timiş
d) DeterminaŃi perimetrul patrulaterului AFDE.

8) Să se demonstreze că într-un triunghi, o bisectoare determină pe latura opusă două segmente proporŃionale cu celelalte două laturi
(Teorema bisectoarei

9) Fie triunghiul ABC în care [AD este bisectoarea < BAC iar lungimile segmentelor AB, AC, DC sunt respectiv: 10, 8, 40. Să se determine :
BD, BC .

10) Triunghiul ABC are laturile AB  26cm, BC  30cm, AC  28cm . Fie [BD bisectoarea unghiului ABC cu D  AC  şi DE║AB, E  BC  .
CalculaŃi: AD, DC, BE, EC.
Tema pentru acasă: 4,5 pag 129, 19 pag 131( mate 2000+4/5)

FIŞĂ DE LUCRU
Clasa a VII-a
Teorema lui Thales : ( consolidare)
6) În triunghiul, ABC, M  AB, N  AC , MN║BC.
a) Dacă AB  8; AC  6; AM  3 calculaŃi AN : MB : NC.
b) Dacă AC  11; AN  5; MB  4 calculaŃi AB; AM ; NC.
c) Dacă AB  18; AM  12; NC  4 calculaŃi AC; AN; MB

7) Triunghiul ABC are AB  20cm, BC  25cm, AC  30cm , BD  10cm unde D  BC  şi paralelele DE la AB ,( E  AC )şi DF la AC,(
F  AB).
c) DeterminaŃi natura patrulaterului AFDE ;
d) DeterminaŃi perimetrul patrulaterului AFDE.

8) Să se demonstreze că într-un triunghi, o bisectoare determină pe latura opusă două segmente proporŃionale cu celelalte două laturi
(Teorema bisectoarei

Prof. Camelia Grigoraş


Şcoala cu clasele I – VIII Cărpiniş; Jud. Timiş
9) Fie triunghiul ABC în care [AD este bisectoarea < BAC iar lungimile segmentelor AB, AC, DC sunt respectiv: 10, 8, 40. Să se determine :
BD, BC .

10) Triunghiul ABC are laturile AB  26cm, BC  30cm, AC  28cm . Fie [BD bisectoarea unghiului ABC cu D  AC  şi DE║AB, E  BC  .
CalculaŃi: AD, DC, BE, EC.
Tema pentru acasă: 4,5 pag 129, 19 pag 131( mate 2000+4/5)
Să se efectueze
31. 23  32  15  1033  92 0 

  : 2   3   : 3  
32. 22 
3 2 3 3 3 2
2
3 3

33. 54  : 511  22  7  33  


3 8

34. 25 : 25  26 : 26  4  39 : 29  69  


2 3
 
35. 23   2 2  : 23  32
2 22
: 34  34  : 32
2 2
2 22


  
36. 254 1252 : 57  : 6255  27 5  92 : 814 : 9 4 
3

3

Să se efectueze
37. 23  32  15  1033  92 0 

  : 2   3   : 3  
38. 2 2 
3 2 3 3 3 2
2
3 3

39. 54  : 511  2 2  7  33  


3 8

40. 25 : 25  2 6 : 2 6  4  39 : 29  69  


2 3
 
41. 23   2 2  : 23  32
2 22
: 34  34  : 32
2 22 22


  
42. 254 1252 : 57  : 6255  27 5  92 : 814 : 9 4 
3

3

Să se efectueze
43. 23  32  15  1033  92 0 

  : 2   3   : 3  
44. 2 2 
3 2 3 3 3 2
2
3 3

45. 54  : 511  2 2  7  33  


3 8

46. 25 : 25  2 6 : 2 6  4  39 : 29  69  

Prof. Camelia Grigoraş


Şcoala cu clasele I – VIII Cărpiniş; Jud. Timiş
2 3
 
47. 23   2 2  : 23  32
2 22
: 34  34  : 32
2 2
2
22


  
48. 254 1252 : 57  : 6255  275  9 2 : 814 : 9 4 
3

3

Să se efectueze
49. 23  32  15  1033  92 0 

  : 2   3   : 3  
50. 22 
3 2 3 3 3 2
2
3 3

51. 54  : 511  22  7  33  


3 8

52. 25 : 25  26 : 26  4  39 : 29  69  


2 3
 
53. 23   2 2  : 23  32
2 22
: 34  34  : 32
2 22 22


  
54. 254 1252 : 57  : 6255  275  9 2 : 814 : 9 4 
3

3

Să se efectueze
55. 23  32  15  1033  92 0 

  : 2   3   : 3  
56. 22 
3 2 3 3 3 2
2
3 3

57. 54  : 511  22  7  33  


3 8

58. 25 : 25  26 : 26  4  39 : 29  69  


2 3
 
59. 23   2 2  : 23  32
2 22
: 34  34  : 32
2 22 22


  
60. 254 1252 : 57  : 6255  275  9 2 : 814 : 9 4 
3

3

Prof. Camelia Grigoraş


Şcoala cu clasele I – VIII Cărpiniş; Jud. Timiş

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a V-a

Unitatea de învăŃare: PUTEREA UNUI NUMĂR NATURAL

Tema : ExerciŃii cu puteri

Tipul lecŃiei : LecŃie de sistematizare şi consolidare a cunoŃinŃelor

Obiective operaŃionale : La sfârşitul lecŃiei elevii vor fi capabili :

O1 : -să efectueze calcule cu adunări, scăderi, înmulŃiri, împărŃiri, ridicări la putere cu nr naturale, folosind proprietăŃile

operaŃiilor, precum şi reguli de calcul cu puteri, reguli de comparare, ordinea efectuării operaŃiilor

O2 : -să prezinte clar, corect şi concis, scris sau oral operaŃiile utilizate în rezolvarea de exerciŃii

Evenimentul Organizarea Mijloace de Mod de


ConŃinutul lecŃiei Tehnici de instruiere
didactic învăŃării învăŃământ evaluare
Se asigură linistea şi ordinea, se
Organizarea clasei
trec absenŃele în catalog
Se verifică oral rezultatele
Verificarea temei conversaŃia frontal Caietul de teme Oral
obŃinute la temă
EnunŃarea temei şi a Se enunŃă titlul şi obiectivele
expunere Colectiv
obiectivelor operaŃionale ale lecŃiei

Prof. Camelia Grigoraş


Şcoala cu clasele I – VIII Cărpiniş; Jud. Timiş
Se repetă noŃiunile teoretice
referitoare la :
Reactualizarea 1. raport de segmente ConversaŃia
Colectiv Tablă
cunoştinŃelor predate 2. segmente proporŃionale Oral
frontal caiete
anterior 3. teorema paralelelor
echidistante
4. teorema lui Thales
Se împart elevilor fişele de
lucru , după care li se va cere să
rezolve exerciŃiile pe caiete..
Când termină de lucru prima
problemă, fiecare rând va
trimite un reprezentant să-şi
expună pe tablă rezolvarea
corectă a câte unui subpunct.
Se va purta discuŃii în cazul
incorectitudinii rezolvării, sau
în cazul nerezolvării vreunui
exerciŃiu. Problematizarea Individual şi Oral
Intensificarea reŃinerii Fişa de lucru
Se va aminti noŃiuni despre ExerciŃiul frontal
paralelogram, în vederea
rezolvării problemei 2.În urma
discuŃiilor un reprezentant va
rezolva problema la tablă.
Analog se va întâmpla şi cu
celelalte probleme
După rezolvarea problemei 3
vom da enunŃul pentru teorema
bisectoarei pe care vom încerca
să o aplicăm în rezolvarea altor
probleme

Prof. Camelia Grigoraş


Şcoala cu clasele I – VIII Cărpiniş; Jud. Timiş

EnunŃul teoremei bisectoarei:


Într-un triunghi, o bisectoare
Predarea noilor determină pe latura opusă două Colectiv,
conversaŃia
cunoştinŃe segmente proporŃionalecu frontal
celelalte două laturi ale
triunghiului

Asigurarea transferului Se rezolvă pb 4 şi 5 de pe fişă problematizarea Colectiv, Fişe de lucru 2


Este indicată tema pentru acasă frontal

Prof. Camelia Grigoraş


Şcoala cu clasele I – VIII Cărpiniş; Jud. Timiş

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a VII-a

Unitatea de învăŃare: PARALELISM ŞI PROPORłIONALITATE

Tema : Teorema lui Thales. AplicaŃii. Teorema bisectoarei.

Tipul lecŃiei : LecŃie mixtă.

Obiective operaŃionale : La sfârşitul lecŃiei elevii vor fi capabili :

O1 : - să-şi formeze şi să aprofundeze deprinderile de a aplica cunoşŃinŃele teoretice referitoare la teorema lui Thales în

diverse situaŃii, precum şi de a descoperi noŃiuni noi şi de a le aplica în rezolvarea altor probleme

O2 : -să prezinte clar, corect şi concis, scris sau oral modul de rezolvare a unei probleme

Evenimentul Organizarea Mijloace de Mod de


ConŃinutul lecŃiei Tehnici de instruiere
didactic învăŃării învăŃământ evaluare
Se asigură linistea şi ordinea, se
Organizarea clasei
trec absenŃele în catalog
Reactualizarea Se verifică oral rezultatele
conversaŃia frontal Caietul de teme Oral
cunoştiinŃelor anterioare obŃinute la temă
EnunŃarea temei şi a Se enunŃă titlul şi obiectivele
expunere Colectiv
obiectivelor operaŃionale ale lecŃiei

Prof. Camelia Grigoraş


Şcoala cu clasele I – VIII Cărpiniş; Jud. Timiş

Se repetă noŃiunile teoretice


referitoare la :
Reactualizarea 5. raport de segmente ConversaŃia
Colectiv
cunoştinŃelor predate 6. segmente proporŃionale Oral
frontal
anterior 7. teorema paralelelor
echidistante
8. teorema lui Thales
Se împart elevilor fişele de
lucru , după care li se va cere să
rezolve exerciŃiile pe caiete..
Când termină de lucru prima
problemă, fiecare rând va
trimite un reprezentant să-şi
expună pe tablă rezolvarea
corectă a câte unui subpunct.
Se va purta discuŃii în cazul
incorectitudinii rezolvării, sau Fişa de lucru
în cazul nerezolvării vreunui Tablă
exerciŃiu. Problematizarea Individual şi caiete Oral
Intensificarea reŃinerii
Se va aminti noŃiuni despre ExerciŃiul frontal cretă colorată
paralelogram, în vederea instrumente
rezolvării problemei 2.În urma geometrice
discuŃiilor un reprezentant va
rezolva problema la tablă.
Analog se va întâmpla şi cu
celelalte probleme
După rezolvarea problemei 3
vom da enunŃul pentru teorema
bisectoarei pe care vom încerca
să o aplicăm în rezolvarea altor
probleme

Prof. Camelia Grigoraş


Şcoala cu clasele I – VIII Cărpiniş; Jud. Timiş

EnunŃul teoremei bisectoarei:


Într-un triunghi, o bisectoare
Predarea noilor determină pe latura opusă două Colectiv,
conversaŃia
cunoştinŃe segmente proporŃionalecu frontal
celelalte două laturi ale
triunghiului

Asigurarea transferului Se rezolvă pb 4 şi 5 de pe fişă problematizarea Colectiv, Fişe de lucru 2


Este indicată tema pentru acasă frontal

Prof. Camelia Grigoraş

S-ar putea să vă placă și