Sunteți pe pagina 1din 27

Instrumente de asistare a deciziei

 Instrumente de centralizare şi sintetizare a informaţiilor

 SUBTOTALURI

 TABELA DE IPOTEZE

 TABELA PIVOT

 CONSOLIDAREA DATELOR

 Instrumente de simulare şi optimizare

 TEHNICA VALORII SCOP

 SCENARII
1
 SOLVER
Etape de lucru subtotal:
1. Sortarea bazei de date după cheile de
grupare a datelor, din meniul
Home – Editing – Sort&Filter-Custom sort sau
Data – Sort&Filter-Sort-Custom Sort
2. Realizarea gruparii potrivit valorilor luate
de un singur camp de grupare
3. Generarea subtotalurilor prin pozitionarea
cursorului pe una din celulele bazei de date
si activarea comenzii subtotals din meniul
Data-Outline 2
3
4
 TABELA DE IPOTEZE

 Tabela de ipoteze cu o singură variabilă

 Tabela de ipoteze cu două variabile

5
TABELA DE IPOTEZE CU O VARIABILĂ.
Componente funcţionale

$C$9

6
TABELA DE IPOTEZE. Exemple
Baza de date “Personal” (A4:F16)

7
TABELA DE IPOTEZE cu o variabilă. Exemple

Să se calculeze suma şi media salariilor pe depart. funcţionale

Extragerea
valorilor
parametrului
care variază

8
TABELA DE IPOTEZE cu o variabilă. Exemple

REZULTATE SINTETIZATE
9
TABELA DE IPOTEZE cu o variabilă. Exemple
Să se calculeze nr. de salariaţi pe funcţii de încadrare

=DCOUNT(Personal;6;G21:G22)

10
Tabela de ipoteze construită pe criterii selective

Să se calculeze, pe departamente funcţionale, suma salariilor


pentru economişti şi numărul total de salariaţi care au fost
angajaţi în ultimii 10 ani la societatea respectivă

11
Afişarea în acelaşi plan a mai multor serii de rezultate
Să se calculeze salariul minim, maxim şi mediu, pe funcţii de
încadrare, datele sintetizate fiind afişate, în mod dinamic, în
acelaşi câmp de rezultate

=IF($C$22="Salariul minim";DMIN(Personal;6;A21:A22);

IF($C$22="Salariul maxim";DMAX(Personal;6;A21:A22);
ROUND(DAVERAGE(Personal;6;A21:A22);0)))

12
Să se calculeze sumele rambursabile lunar, aferente unui
credit de 80 de milioane lei, contractat pe 3 ani, pentru mai
multe variante ale ratei dobânzii (50%-70%)

=PMT(B77/12;B78*12;-B79)

13
TABELA DE IPOTEZE CU 2 VARIABILE.
Componente funcţionale

$D$24
$C$24

14
TABELA DE IPOTEZE cu 2 variabile. Exemple
Să se calculeze, prin sintetizarea informaţiei, suma salariilor,
pe funcţii de încadrare şi pe departamente funcţionale

15
Câmp de ipoteze cu concatenare de funcţii Database
Se va calcula şi afişa, în acelaşi câmp de ipoteze, salariul
mediu şi numărul de salariaţi, în anul în care s-au făcut cele
mai multe angajări

=CONCATENATE
CONCATENATE(IF(ISERROR(DAVERAGE(Personal;6;
A62:C63));0;ROUND(DAVERAGE(Personal;6;A62:C63);0));
"/" ;DCOUNT(Personal;1;A62:C63)) 16
 TABELA PIVOT

17
TABELA PIVOT

Factura
Birotica 2000
Societate comerciala de distributie
Factura
Bazele informaticii

Factura
Bazele informaticii Societate comerciala de distributie

Distribuitori

Societate comerciala de distributie

Oras de distributia

Oras de distributie
TABELA PIVOT

19
TABELA PIVOT.
PIVOT.
(Insert--
(Insert
Pivot table)

20
TABELA PIVOT. Exemple
Să se afişeze numărul de cărţi şi suma valorică a
acestora, pe titluri, pe clienţi şi pe agenţi de vânzare,
restricţionând interactiv tabela pe oraşe de distribuţie

21
TABELA PIVOT. Exemple
Generarea unui raport de sinteză care să releve situaţia
vânzărilor (volumul maxim şi volumul minim al
vânzărilor) realizate de agenţi, pe ani de distribuţie

22
TABELA PIVOT. Stabilirea nivelurilor de regrupare

23
TABELA PIVOT. Parametrarea unui tip de
calcul prin diferenţă
Să se afişeze volumul vânzărilor de cărţi pe anii 2000 şi 2002,
ca diferenţă faţă de anul 2001

24
TABELA PIVOT. Parametrarea unui tip de
calcul prin diferenţă
Rezultatul parametrării sumei vânzărilor, ca diferenţă faţă de anul 2001

Bază de
comparaţie

25
TABELA PIVOT. Extragere tip bază de date
Să se genereze un raport de sinteză care să releve toate
informaţiile referitoare la distribuirea cărţilor de informatică
de către agentul de vânzare Moisescu, în oraşul Bucureşti

26
TABELA PIVOT. Diagrama pivot
Să se realizează o analiză printr-un grafic cu histograme, a
numărului de cărţi de informatică, vândute de agenţii
Vânzări
comerciali, în anii 2001 2001-2002
- 2002

27

S-ar putea să vă placă și