Sunteți pe pagina 1din 1

TEST- DIVIZIUNEA CELULARĂ. NR 1 .

9B
I. Completați spatiile libere : 1 p
a. Cele două etape ale ciclului celular sunt: ........................................... şi .................................................... .
b. Prin interfază seasigură........................................................................................................................................
c. Meioza II se desfășoară .............................................................................................
d. Celule haploide se formează în …………………………………………………….

II. Alegeți răspunsul corect : 2 p


1. Individualizarea cromozomilor are loc în:
a) telofază b) profază c) metafază d) anafază
2. Cromozomii se despiralizează în:
a) telofază b) profază c) metafază d) anafază
3. Telofaza mitotică se caracterizează prin:
a) formarea membranei nucleare b) despărţirea cromatidelor cromozomilor
c) organizarea fusului de diviziune d) individualizarea cromozomilor
4. Anafaza mitotică se caracterizează prin:
a) formarea membranei nucleare b) migrarea cromozomilor monocromatidici spre poli
c) dezorganizarea fusului de diviziune d) individualizarea cromozomilor bicromatidici
5. Nucleolii se dezorganizează în:
a) metafaza II b) anafaza meiozei I c) telofaza I d) profaza mitozei
6. Prin meioză se formează:
a) embrionul b) ovarul c) ovulul d) zigotul/celula ou
7. Cromatina:
a) formează cromozomii la procariote b) intră în structura fusului nuclear
c) este alcătuită din ARN şi ribozomi d) se află în nucleoplasma celulelor eucariote
8 Dacă celula-mamă are 2n=8 cromozomi, numărul de cromozomi al fiecărei celule-fiice, la sfârşitul telofazei este:
a) 4 b) 6 c) 8 d) 16.
III. Realizați asocierile corecte : 1p
…….1. celula animala a. placa celulara
…….2. anafaza b. placa metafizica
…….3. metafaza c. sanț de clivare
……. 4.telofaza d. se fromează fusul de diviziune
…….5. profaza e. cromozomii se deplasează spre cei 2 poli
…….6. celula vegetala f. se dezorganizează fusul de diviziune
IV. Notați ,,A’’(adevărat) sau ,,F’’(fals) in dreptul următoarelor afirmații și completați astfel încât să
devină adevărate: 1p
1. Nucleolii au rol în sinteza lipidelor.
2. Cromozomul se fixează prin centromer de fusul de diviziune.
3. În metafaza mitozei cromozomii sunt puternic spiralizaţi şi condensaţi.
4. Fusul de diviziune are filamente polare cu rol in deplasarea cromozomilor.
5. Ovulele se formează prin mitoză.
V. Interfaza si metafaza - 2 p
VI. Recunoașteți faza de diviziune : 1 p

a. b.

S-ar putea să vă placă și