Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Admitere - studii de licenţă

Facultatea de Informatică Sesiunea iulie 2019

Barem de corectare la MATEMATICĂ

- Se acordă 10 puncte din oficiu.


- Pentru orice soluţie corectă, chiar diferită de cea din barem, se acordă un punctaj corespunzător.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.  x 1; 2x + 1; 5x 1 , 2x + 1 = 21 (x 1 + 5x 1) 3p

Concluzie: x = 2. 2p

2. 8x 2 ( 2; 2) ) x 2 ( 2; 2) 1p

f ( x) = ln 2 + x = ln 2 x = f (x); 8x 2 ( 2; 2)
2 x 2+x 3p

Concluzie: f este impară 1p

3. x2 x 4 > 0; x 1 > 0; x 1 6= 1 () 1.5p


 p 
() , x 2 1+ 17
2
; +1 1.5p
 p 
logx (x
1
2
x 4) = 2 , x x 4 = (x 1) ; x 2
2 2 1+ 17
2
; +1 1p

Concluzie: x = 5. 1p

k (xpx)k p4
 200 k
4. Tk+1 = C200 4x ; 8k 2 N; k  200 1p

(xpx)k px
 200 k
4
4 = 4 kx k 200 7
4 50
2p

7k 50 = 1 ) k = 28 1p
4

Concluzie: T = C 4
1 28 172
1p
29
x 200

5. ABCD paralelogram , xA + xC = xB + xD ; yA + yC = yB + yD 2p

xD = xA + xC xB = 7 1p

yD = yA + yC yB = 1 1p

Concluzie: D(7; 1) 1p

sin = 1 2+tgtg

2
6. 2
3p
2
p3
Concluzia: sin = 2
2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.a) det M = xyz () 5p

b) M  M = (det M )  I3 2p

det M   det M = (det M ) 3


1p

x; y; z 2 R =) det M 6= 0
( )
1p

Concluzie: det M  = (det M ) 2


1p
0 1

B xn xn yn xn yn C
B C
c) Intuirea formulei M n = B
B
B
0 yn yn zn
C
C
C
; n 2 N : 2p
@ A
0 0 zn
Demonstrarea formulei 2p

Concluzia 1p

2.a) P( 2) = Q( 2) ) 4m 12 = 9m + 34 3p

m = 46
5 1p

Concluzia: [m] = 10 1p

b) P 3Q = (m 18)X + 24X + 6 27m 2

P (x ) 3Q(x ) = 0 ) (m 18)x + 24x + 6 27m = 0


0 0
2
0 0 1p

Cazul 1: grad(P 3Q) = 1 ) m = 18 2 Q 1p

Cazul 2: grad(P 3Q) = 2 (m 6= 18)

P 3Q are o singură rădăcină reală ,   12(9m 164m + 84) = 0 (#) 2


1p
p
(#) ) m ; =  2= Q
12
82 4 373
9
1p

Concluzia: m = 18 1p

c) (x y + x y + x y ) = (x + x + x )(y + y + y ) ) 9t 2 R astfel încât yk = txk ; k = 1; 2; 3:


1 1 2 2 3 3
2 2
1
2
2
2
3
2
1
2
2
2
3 2p

6 = y + y + y = t(x + x + x ) = tm ) mt = 18 (1)
1 2 3 1 2 3 3
0.5p

9 = y y + y y + y y = t (x x + x x + x x ) = t ) t = 3 (2)
1 2 1 3 2 3
2
1 2 1 3 2 3
2
0.5p

9m = y y y = t (x x x ) = 2t ) t = m (3)
1 2 3
3
1 2 3
3 3 9
2
0.5p

(1) + (2) + (3) ) m = 6 0.5p

Concluzie: m = 6 (pentru m = 6, P şi Q nu au toate rădăcinile reale) 1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.a) lim f (x) = 1 ) x = 1 este asimptotă verticală


x! 1
1p

lim f (x) = +1 ) x = 0 este asimptotă verticală


x!0
1p

lim f (x) = 0 ) y = 0 este asimptotă orizontală spre 1


x!1
2p

Nu există asimptote oblice spre 1 1p

f (x) = 1 1
b)
x2
n 
(x + 1) ; 8x 2 R n f 1; 0g
2
2p

an =
X
1 1 = 1 (n +1 1) = (nn ++ 1)2n ; 8n 2 N
2

k (k + 1)
2 2 2 2
3p
k=1
c) lim an = 1
n!1
1p

Remarcarea cazului de nedeterminare 11 1p


n2
lim (an )n = e n!1 2 lim
(n+1)2
2p
n!1
Concluzie: lim (an )n = e
2 1
1p
n!1

I =
Z
1 dx 1
2.a) 0
x +1 0
2
1p
Z 1
1 dx = arctg x 1

x +1 2 0
2p
0

I0 = 
Concluzie:
4 2p

e (nx + 1) dx; 8n 2 N
Z
nx 1
In =
x e nx + 1
b) 2 2
1p
0

enx (nx + 1) = (xenx )0 ; 8n 2 N; x 2 [0; 1] 1p

In =
Z
(xenx )0 dx = arctg(xenx ) = arctg(en ) <  ; 8n 2 N
1
1

(xenx ) + 1
0
2 2 0
2p

arctg(ex ) este o funcţie strict crescătoare pentru x 2 R ) In < In ; 8n 2 N +1 1p

c) Din b) rezultă că (In )n2 este monoton şi mărginit, deci convergent


N 2p

lim In = nlim
n!1 !1
arctg(en ) = 2 3p