Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea SPIRU HARET Seminar STRUCTURI an IV

Facultatea de ARHITECTURA IULIA NEAGOE

. PLANŞEE CU PLĂCI ŞI GRINZI DIN BETON ARMAT

• PREZENTARE GENERALĂ

Planşeele sunt subansambluri structurale dispuse în plan orizontal, care au


următoarele funcţiuni:
- preiau încărcările gravitaţionale aferente şi asigură transmiterea acestora la
elementele verticale,
- asigură conlucrarea elementelor verticale în preluarea sarcinilor orizontale, lucrând
ca diafragme orizontale (şaibe).
Planşeele din beton armat sunt alcătuite din plăci rezemate pe grinzi, pereţi sau
stâlpi. Termenul de planşeu defineşte subansamblul format de elementele plane
(plăci) şi elementele liniare de rezemare a acestora (grinzi sau centuri din beton
armat).

• PRINCIPII DE CALCUL

Plăcile planşeelor sunt modelate pentru calcul sub forma unei reţele de fâşii
dispuse pe cele două direcţii şi legate între ele în noduri.
Grinzile sunt modelate ca elemente liniare, rezemate pe stâlpi.
Legăturile dintre plăci şi grinzi sunt modelate ca:
- reazeme simple, în cazul grinzilor marginale,
- încastrări parţiale, în cazul grinzilor curente.
Reprezentarea în plan a planşeului, văzut de sus, considerând betonul
transparent, se numeste plan de cofraj.

L2

stalp

grinda L2
placa

L1 L1 L1 L1

1/3
Universitatea SPIRU HARET Seminar STRUCTURI an IV
Facultatea de ARHITECTURA IULIA NEAGOE

1. CALCULUL PLĂCILOR
Se va considera cazul unui planşeu ordonat, având panouri egale de placă.
Raportul laturilor panourilor de placă se alege cuprins între valorile 1 si 2,
corespunzător plăcilor armate pe două direcţii.
Se notează cu:
L1 = dimensiunea scurtă a panoului de placă
L2 = dimensiunea lungă a panoului de placă
L2
λ= = raportul laturilor
L1

Predimensionarea grosimii plăcii:

Tip placă Tip rezemare pe contur Relatia

armată pe o Simplă rezemare hp= L1/25


direcţie încastrare hp= L1/35
armată pe 2 Simplă rezemare hp= L1/35
hp=( L1+ L2)/90
direcţii încastrare hp= L1/45

Determinarea momentelor corespunzătoare simplei rezemări pe contur:


2
pL1
M1 = = momentul încovoietor, care întinde fibra inferioară, pe o fâşie
α
cu laţimea de 1.00m, pe direcţia scurtă a plăcii
2
pL 1
M2 = = momentul încovoietor, care întinde fibra inferioară, pe o faşie
β
cu lăţimea de 1.00m, pe direcţia lungă a plăcii
L2
Tabelul valorilor coeficienţilor α şi β funcţie de raportul λ =
L1

L2
λ= 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
L1

α 24 17 14 12 11 10
β 24 24 25 26 28 30

2/3
Universitatea SPIRU HARET Seminar STRUCTURI an IV
Facultatea de ARHITECTURA IULIA NEAGOE

Determinarea momentelor de predimensionare a armăturii pentru secţiunile de


câmp şi de reazem ale plăcii:

Mr1 Mr3 Mc1=0.85*M1


L2

Mc3 Mr2 Mc3=0.75*M1


Mc1
Mr1= Mr3=0.50*M1
Mc2 L2
Mc2=0.85*M2

L1 L1 L1 L1 Mr2=0.50*M2

- M1, M2 = momentele încovoietoare pe cele două direcţii ale plăcii considerată ca


simplu rezemată pe contur
Predimensionarea armăturii plăcilor se face pe baza calculului la rupere al
secţiunilor încovoiate din beton armat, folosind relaţia:
cM
Aa = = aria de armatură pt. o fâşie de placă, având lăţimea de
0.75 h pσ c
1.00m, pe direcţie de acţiune a momentului M

2. CALCULUL GRINZILOR

Predimensionarea secţiunii de beton a grinzilor:


hgr = L / (8...10)
bgr = (1/2....1/3) hgr
L = deschiderea grinzii, h = înălţimea secţiunii, b = lăţimea secţiunii
Se va considera numai cazul încărcărilor gravitaţionale.
Determinarea reacţiunilor plăcii pe contur se face pe baza ariilor de planşeu
aferente fiecărei laturi de rezemare, care se echivalează sub formă de dreptunghiuri.

A1 A1
R1 L 1 L1 R1 L 1

A2 L2 L1/2 q1
L2- L1 L1/2 A1= 0.5*L1*L1/2=L12/4
A2= (2L2- L1) L1/4
L1/2
R1= A1*p; R1= L1* q1→ q1= (L12/4)p/ L1=
A2 L2 = L1 p/4
R23/3
= A2*p; R2= L2* q2→ q2= A2*p/ L2
q2
R2
L2
Universitatea SPIRU HARET Seminar STRUCTURI an IV
Facultatea de ARHITECTURA IULIA NEAGOE

Determinarea încărcărilor de calcul ale grinzilor se face însumând:


- încărcarea transmisă de placă: q1 sau q2,
- greutatea proprie a grinzii: qg =bg*hg* γbeton
- greutatea pereţilor de zidărie rezemaţi pe grindă: qz =bp*hp* γzidarie
Determinarea momentelor de predimensionare a armăturii pentru secţiunile de
câmp şi de reazem ale grinzilor

p p
Mc2 Mr2 Mr1 Mr3

Mc1 Mc3
L2 L2 L1 L1 L1 L1

Grinzi transversale Grinzi longitudinale


Mc2=(p*L22)/9 Mc1=(p*L12)/9 Mc3=(p*L12)/14
Mr2=(p*L22)/11 Mr1= (p*L12)/11 Mr3=(p*L12)/14
Predimensionarea armaturii longitudinale a grinzilor se face pe baza calculului la
rupere al sectiunilor incovoiate din beton armat, folosind relatia:
cM
Aa =
0.75 hgσc

• APLICATIE

Pentru un planşeu având configuraţia următoare, se cere să se dimensioneze


secţiunile de beton şi armătură ale plăcilor şi grinzilor.
Se cunosc urmatoarele:
- dimensiunile panourilor de placă L1 = 400cm L2 = 600 cm
- încărcările pe placă q = 1.2 t/m
- momentele de simplă rezemare pe contur M1= 1.48 tfm/ml
M2= 0.75 tfm/ml
- pe grinzi sprijină ziduri de bca de 20cm grosime,
- înălţimea etajului este de 300cm.

-Calculul plăcii:
Momentele de predimensionare a armaturii placii
Mc1=0.85*M1 = 0.85 * 1.48 = 1.26 tfm/ml
Mc3=0.75*M1 = 0.75 * 1.48 = 1.11 tfm/ml
Mr1= Mr3=0.50*M1 = 0.50 * 1.48 = 0.74 tfm/ml
Mc2=0.85*M2 = 0.85 * 0.75 =0.64 tfm/ml
4/3
Universitatea SPIRU HARET Seminar STRUCTURI an IV
Facultatea de ARHITECTURA IULIA NEAGOE
Mr2=0.50*M2 = 0.50 * 0.75 = 0 38 tfm/ml
Predimensionarea armaturii placii
c * M c1 1.8 *1.26 *10 5
Aac 1 = = = 7.20 cm 2 ⇒ 4φ12 + 4φ10 / ml
0.75 h pσc 0.75 *12 * 3500
c * M c3 1.8 *1.11 *10 5
Aac 3 = = = 6.30 cm 2 ⇒ 8φ10 / ml
0.75 h pσ c 0.75 *12 * 3500
c * M r1 1.8 * 0.74 *10 5
Aar 1 = = = 4.20 cm 2 ⇒ 5φ10 / ml
0.75 h pσ c 0.75 *12 * 3500
c * M c2 1.8 * 0.64 *10 5
Aac 2 = = = 3.70 cm 2 ⇒ 8φ8 / ml
0.75 h pσ c 0.75 *12 * 3500
c * M r2 1.8 * 0.38 *10 5
Aar 2 = = = 2.20 cm 2 ⇒ 5φ8 / ml
0.75 h pσ c 0.75 *12 * 3500

- Calculul grinzilor

- Grinda transversală curentă


Predimensionarea secţiunii de beton
hgr = L2 / (8...10) = 600 / 10 = 60cm
bgr = (1/2....1/3) hgr = 60 / 2 = 30cm
Încărcări pe grindă:
- placa: 2*q*(2L2- L1) L1/(4L2)=2*1.2*(2*6.0-4.0)*4.0/(4*6.0)= 3.20 tf/ml
- grinda: bg*hg* γbeton = 0.30 * 0.60 * 2.50 = 0.45 tf/ml
- perete: bp*hp* γzidarie = 0.20 *(3.0-0.6)*0.9 = 0.45 tf/ml
q = 4.10 tf/ml
Momentele de predimensionare a armăturii
Mc2=(p*L22)/9 = (4.1*6.02)/9= 16.4 tfm
Mr2=(p*L22)/11 = (4.1*6.02)/11= 13.4 tfm

Predimensionarea armaturii longitudinale

cM c 2 1.8 *16 .4 *10 5


Ac 2 = = = 18 .7cm 2 ⇒ 4φ 25
0.75 hgσ c 0.75 * 60 * 3500

cM c 2 1.8 *13 .4 *10 5


Ar 2 = = = 15 .3cm 2 ⇒ 3φ 25
0.75 hgσ c 0.75 * 60 * 3500

5/3
Universitatea SPIRU HARET Seminar STRUCTURI an IV
Facultatea de ARHITECTURA IULIA NEAGOE

- Grinda longitudinală curentă


Predimensionarea secţiunii de beton
hgr = L2 / (8...10) = 400 / 10 = 40cm
bgr = (1/2....1/3) hgr = 40 / 2 = 20cm
Încărcări pe grindă:
- placa: 2*q L1 /4 =2*1.2*4.0/4 = 2.40 tf/ml
- grinda: bg*hg* γbeton = 0.20 * 0.40 * 2.50 = 0.20 tf/ml
- perete: bp*hp* γzidarie = 0.20 *(3.0-0.6)*0.9 = 0.45 tf/ml
q = 3.10 tf/ml

Momentele de predimensionare a armăturii


Mc1=(p*L12)/9 = (3.1*4.02)/9 = 5.5 tfm
Mc3=(p*L12)/14 = (3.1*4.02)/14 = 3.5 tfm
Mr1= (p*L12)/11 = (3.1*4.02)/11 = 4.5 tfm
Mr3=(p*L12)/14 = (3.1*4.02)/14 = 3.5 tfm

Predimensionarea armăturii longitudinale

cM c1 1.8 * 5.5 *10 5


Ac1 = = = 9.4cm 2 ⇒ 3φ20
0.75 hgσc 0.75 * 40 * 3500

cM c 3 1.8 * 3.5 *10 5


Ac 3 = = = 6.0cm 2 ⇒ 3φ16
0.75 hgσ c 0.75 * 40 * 3500

cM r1 1.8 * 4.5 *10 5


Ar1 = = = 7.7cm 2 ⇒ 2φ20 +1φ16
0.75 hgσc 0.75 * 40 * 3500

cM c 3 1.8 * 3.5 *10 5


Ac 3 = = = 6.0cm 2 ⇒ 3φ16
0.75 hgσ c 0.75 * 40 * 3500
cM r 3 1.8 * 3.5 *10 5
Ar 3 = = = 6.0cm 2 ⇒ 3φ16
0.75 hgσc 0.75 * 40 * 3500

6/3