Sunteți pe pagina 1din 2

Instrument pentru evaluarea competențelor

În cadrul unității de învățare denumită Călătorie în necunoscut din planificarea la clasa a VII-a, am inclus și proiectul Recenzia unei cărți.
Acest proiect corespunde următorului conținut: Etapele scrierii. Organizarea unui text în funcție de situația de comunicare. Am vizat dezvoltarea
competențelor:
2.4. Dezvoltarea competenţei de lectură prin diversificarea activităţilor consacrate cărţii,
3.1. Redactarea unui text complex, având în vedere respectarea etapelor procesului de scriere și selectarea unor structuri adecvate intenţiei
de comunicare și
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unor texte diverse, care urmează a fi prezentate în faţa colegilor.
Activitățile de învățare au constat în realizarea, în perechi, a unei recenzii la o carte, la alegere, având una dintre temele: prietenia,
sau aventura. Perechile s-au format după doleanțele elevilor, însă fiecare pereche a trebui să tragă la sorți tema cărții ce trebuia recenzată.
Rezultatul așteptat era o prezentare orală a unei recenzii, însoțită de un material ppt. care să ilustreze informațiile și opiniile despre cartea
recenzată. O dată cu sarcina de lucru, fiecare pereche a primit o grilă de (auto)evaluare care viza următoarele aspecte: materialul realizat,
modul de lucru și prezentarea materialului. Timpul acordat pentru pregătirea prezentării a fost de o săptămână, iar timpul alocat prezentării a
fost de maximum 5 minute. În acest fel a fost posibil ca toate perechile să prezinte recenziile realizate în maximum două ore. La începutul
orei de prezentare a recenziilor am verificat partea teoretică privitoare la recenzie, am reluat și lămurit fiecare criteriu de evaluare și am
afișat o planșă ilustrând grila de evaluare pe care, pe parcursul prezentărilor, profesorul și elevii au realizat evaluarea.
În cele două ore acordate au prezentat zece perechi și au rezultat tot atâtea materiale, cinci perechi au recenzat cărți pe tema
prieteniei, iar celelalte cinci cărți având tema aventurii. Pe parcursul prezentărilor, am putut observa că mulți dintre elevi au dificultăți în a-și
controla emoțiile și de aici și dificultățile în prezentare. Chiar dacă elevii de clasa a VII-a au studiat TIC și informatică în clasele anterioare,
au întâmpinat dificultăți în realizarea prezentărilor ppt. Punctul forte în cadrul acestei activități a fost colaborarea în fiecare pereche formată.
În urma activității de prezentare am decis să repetăm o acest tip de activitate. De asemenea, în urma discuțiilor cu elevii, am ajuns la
concluzia că trebuie intensificate activitățile de prezentare orală.
Grila de (auto)evaluare a fost un instrument foarte util pentru elevi. Materialele prezentate au respectat cu strictețe ordinea din grila
dată elevilor. În privința aceasta, au fost puține elemente de originalitate în prezentările realizate, însă originalitatea s-a manifestat la nivelul
prezentării.
PARȚIAL (50% din
ASPECTUL VIZAT CRITERIUL TOTAL DELOC
punctajul maxim)
Respectarea structurii (20 p.)
MATERIALUL
Corectitudinea informațiilor (științific, gramatical) (10 p.)
REALIZAT
Atractivitatea materialului realizat (10 p.)
Cunoașterea modului de lucru (10 p.)
MODUL DE LUCRU
Colaborarea cu coechipierul (10 p.)
Coerență (10 p.)
PREZENTAREA
Claritate (10 p.)
MATERIALULUI
Colaborarea cu coechipierul (10 p.)
OF. 10 p.
TOTAL 100 p.