Sunteți pe pagina 1din 20

Proiect didactic

Inspecţie definitivat
PROIECT DIDACTIC

DATA: 27.04.2018
GRĂDINIŢA CU P. P. VLĂDEȘTI
GRUPA MICĂ (Nivel I)
EDUCATOARE: Bădescu Ruxandra Florentina
TEMA ANUALĂ: ”Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ”Călătorie în lumea poveștilor!”
TEMA ACTIVITĂŢII: Surprize de la Zâna Poveștilor
FORMA DE REALIZARE: consolidare și sistematizare de cunoștințe
TIPUL ACTIVITĂȚII: activitate integrată
COMPONENȚA ACTIVITĂȚII INTEGRATE: DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE (DLC) + DOMENIUL OM ȘI
SOCIETATE (DOS)+ADP+ALA (ALA1+ALA2)
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea Limbajului+Activitate practică
MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic+Lipire

SCOPUL ACTIVITĂȚII:
 Consolidarea cunoștințelor copiilor despre povești și personajele acestora (Ursul păcălit de vulpe, Scufița Roșie, Capra cu trei
iezi), exersând un limbaj corect din punct de vedere gramatical;
 Consolidarea unor tehnici de lucru specifice activităților practice (lipire).

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
O1- să participle la activitățile de grup, inclusiv la activitățile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât și în calitate de auditor;
O2- să înțeleagă și să transmit mesaje simple, să reacționeze la acestea;
O3- Să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi din viaţa cotidiană.
Activități de învățare:
ADP: Activități de Dezvoltare Personală

Întâlnirea de dimineață: -„Din povești noi învățăm, cum e bine să ne purtăm!”

Rutine: „Personaje ordonate” (deprinderea de a fi ordonat)

Tranziții: ”Noi suntem piticii!”, ”Luați seama bine!”,”Ne jucăm cu degetele”

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA)

ALA (1)
• BIBLIOTECĂ : ”Răsfoim imagini cu povești”
- să citească imaginile;
- să formuleze propoziții simple despre imagini.

STRATEGII DIDACTICE:
1.METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: explicația, observația, conversația
2.MIJLOACE DIDACTICE: imagini din povești
3.FORME DE ORGANIZARE: pe grupuri mici

• ARTĂ: ”Măști personaje din povești”


- să cunoască instrumentele de lucru;
- să coloreze corespunzător măștile preferate ;

STRATEGII DIDACTICE:
1.METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: observaţia, explicaţia, exerciţiul
2.MIJLOACE DIDACTICE: măști, creioane colorate
3.FORME DE ORGANIZARE: în grupuri mici, individual
 JOC DE MASĂ: ”Poveşti fermecate!”- puzzle
 să reconstitue o imagine din bucăţele;
 să realizeze un puzzle cu imagini din poveşti.

STRATEGII DIDACTICE:
1.METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: observaţia, explicaţia, exerciţiul
2.MIJLOACE DIDACTICE: puzzle cu povești
3.FORME DE ORGANIZARE: în grupuri mici, individual

ALA (2): Statuile muzicale-”Zăpăcești poveștile”


Obiective:
-să execute mișcările ritmice specifice dansului.
- să ”înghețe”, să rămână statui în momentul în care muzica se oprește.

STRATEGII DIDACTICE:
1.METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: explicaţia, demonstrația, jocul.
2.FORME DE ORGANIZARE: frontal
3.Elemente de joc: dansul, muzica, mișcarea
4.Locul de desfășurare: sala de grupă
ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE:

 Domeniul Limbă și Comunicare (DLC)- Educarea limbajului

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1-Să recunoască personaje din poveste, pe baza unor imagini, jetoane;
O2-Să caracterizeze personajele din poveşti, făcând diferenţa dintre personaje bune (pozitive) şi personaje rele (negative);
O3- să recunoască povestea pe baza imaginilor prezentate;
O4-Să răspundă la întrebările adresate în legătură cu conţinutul poveştilor;
O5- Să aprobe/dezaprobe anumite comportamente;
O6- Să imite personajele din povești;
O7- Să respecte regulile jocului;
O8-Să participe cu plăcere la activitate.

SARCINA DIDACTICĂ:
 Recunoașterea personajelor din poveștile cunoscute (”Ursul păcălit de vulpe”, ”Scufița Roșie”, ” Capra cu trei iezi”), selectarea
acestora în funcție de cerințe, descrierea imaginilor și recunoașterea poveștii din care fac parte și completarea piramidei
personajelor.

REGULILE JOCULUI:
La atingerea copilului cu bagheta fermecată, copilul va rezolva sarcina dată. Răspunsurile corecte vor fi recompensate cu aplauze.

ELEMENTE DE JOC: surpriza, bagheta fermecată, cubul, piramida, mânuirea materialelor, aplauze.

STRATEGII DIDACTICE:
a) METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia, exerciţiul, piramida, lucrul în echipe, descoperirea, problematizarea, expunerea,
demonstraţia, jocul didactic.
b) MIJLOACE DIDACTICE: plicuri cu jetoane, imagini din povești, cutia de la Zâna Poveștilor, cufărul poveștilor, baghetă fermecată,
scrisoarea.
c) FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri mici, individual

BIBLIOGRAFIE:
 Ministerul Educaţiei, Cercetării și Tineretului, Bucureşti, 2008- ”Curriculum pentru educația timpurie a copiilor de la 3 la 6/7
ani”;
 S. Breben, E. Gongea, G. Ruiu, M. Fulga, ”Metode interactive de grup”-ghid metodic; Editura Arves, 2007;
 Florica Mitu, Ștefania Antonovici, ”Jocuri didactice integrate pentru învățământul preșcolar”, Editura Humanitas Educațional,
București, 2005.

DURATA: 15-20 minute


 Domeniul Om și Societate (DOS)- Activitate practică

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1-Să recunoască materialele şi instrumentele de lucru care se găsesc pe măsuţele lor;
O2-Să exerseze corect exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii;
O3-Să lipească siluetele personajelor din poveste pe o suprafață dată;
O4-Să analizeze, cu ajutorul educatoarei, lucrarea obtinuta.

STRATEGII DIDACTICE:
a) METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, demonstrația, conversaţia, lucrul în echipe.
b) MIJLOACE DIDACTICE: lipici, foi, siluetele personajelor din povești.

c) FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri mici, individua


BIBLIOGRAFIE:
 Ministerul Educaţiei, Cercetării și Tineretului, Bucureşti, 2008- ”Curriculum pentru educația timpurie a copiilor de la 3 la 6/7
ani”;
 S. Breben, E. Gongea, G. Ruiu, M. Fulga, ”Metode interactive de grup”-ghid metodic; Editura Arves, 2007;
 Florica Mitu, Ștefania Antonovici, ”Jocuri didactice integrate pentru învățământul preșcolar”, Editura Humanitas Educațional,
București, 2005.

DURATA: 15-20 minute


SCENARIUL ZILEI

Copiii vor intra în sala de grupă în rând unul câte unul, așezându-se pe scăunele în formă de semicerc.
Ziua debutează cu ”Întâlnirea de dimineață”.
Copiii sunt salutați de către doamna educatoare:
”De dimineață ne-am trezit,
La grădiniţă am venit
În semicerc ne așezăm.
Cu toţii să salutăm
Începem o nouă zi
Buna dimineața, copii!”

Aceștia vor răspunde: ”Bună dimineața, doamna educatoare!”, urmând să se salute unul pe altul, de la stânga la dreapta, cu glas
tare, clar, uitându-se unul la celălalt, dându-și mâna, folosind formula de salut ”Bună dimineața!” și numele colegului pe care îl salută.
Astazi avem musafiri care au venit să vadă cât suntem noi de frumoși, de cuminți și cât de multe lucruri știm, iar dacă vor fi
mulțumite de noi, ne vor aplauda și ne vor lăuda. Salutam asa cum trebuie să salutăm un musafir:

-Bună dimineața și bine ați venit la noi!

Prezența: ”După ce ne-am adunat


Și frumos ne-am salutat
Colegii ne-am întâlnit
Oare cine n-a venit?”
Copiii sunt invitaţi să-şi descopere chipul și să aşeze fotografia corespunzătoare în calendar, în sala de grupă. Fotografiile rămase
sunt copiii care lipsesc. (consemnarea prezenței copiilor).

Atenția copiilor este îndreptată spre calendarul naturii.


Calendarul naturii va fi așezat pe un panou și împreună vom purta o discuție despre tema săptămânii, despre anotimpul în care
ne aflăm, despre ziua săptămânii în care ne aflăm, cum este vremea, cum ne îmbrăcăm. Sunt adresate următoarele întrebări:
- În ce anotimp ne aflăm?
- Cum este vremea afară?
- Cum ne îmbrăcăm?
- Ce zi este astăzi?

Gimnastica de înviorare

Luaţi seama bine

În picioare drepţi!

Ochii toţi la mine

Mâinile la piept

Un, doi, trei

Un, doi, trei

Aşa copii.

Luaţi seama bine

După cum v-am spus:

Ochii toţi la mine

Mâinile în sus

Un, doi, trei

Un, doi, trei

Aşa copii.
Luaţi seama bine

Cum v-am arătat:

Ochii toţi la mine

Mâinile pe cap

Un, doi, trei

Un, doi, trei

Aşa copii.

Cum te simți astăzi?-sentimente și emoții :Se va realiza cu ajutorul florilor emoții.

În încheierea întâlnirii de dimineață reamintesc regulile grupei și cântăm ”Ne jucăm cu degetele”.

NOUTATEA ZILEI: ”Astăzi este o zi specială pentru noi. Știți de ce? Pentru că la ușa clasei noastre am găsit aceste marionete
din povestea ”Scufița Roșie”. Aceasta ne-a adus o scrisoare si un cadou. Scrisoarea este de la Zâna Poveștilor, dar pentru a putea deschide
cutia si a citi scrisoarea, trebuie sa lucram foarte frumos la centre. Vă așteaptă multe surprize.
Prin tranziția ‘’ Bat din palme: clap, clap, clap/ Din picioare: trap, trap, trap/Ne -nvârtim, ne răsucim/ Și spre centre noi pornim!‘’,
ne îndreptăm către centre. În cadrul activităților liber alese (ALA1) copiii intuiesc materialele de la fiecare centru, ascultă cerinţele
educatoarei şi îşi aleg centrul la care vor să lucreze. Copiii vor lucra la toate sectorele, prin rotație.
La centrul “Bibliotecă”, vor “citi” imagini din cărti cu poveşti ilustrate, recunoscând personaje sau scene din poveşti cunoscute.
Vor „citi” din poveştile ”Ursul păcălit de vulpe”, ”Scufița Roșie”, ”Capra cu trei iezi”, poveşti despre care vom vorbi şi la activităţile pe
domenii experienţiale.
La centrul “Joc de masă”, copiii vor reconstitui din bucăţi imaginea, apoi să precizeze din ce poveste este imaginea obținută.
La centrul „Artă”, vor colora măști cu personaje din poveştile de mai sus amintite. După explicarea sarcinilor de la centrele de
interes, copiii sunt rugaţi să meargă la sectorul dorit. Voi supraveghea şi antrena copiii la fiecare centru de interes, oferind explicaţii
suplimentare acolo unde este nevoie. Dupa finalizarea lucrarilor la centre,copiii vor aseza lucrarile la panou si se va face evaluarea
lucrarilor.
Copiii vor trece la urmatoarea activitate Domeniul Limbă și Comunicare (DLC) prin tranzitia: ”Noi suntem piticii !”.
Introducerea în activitate o voi face prin surpriza zilei. Copiii sunt așezați pe scăunele, iar atenția le este îndreptată către siluetele
din poveste și cutia trimisă în dar de către Zâna Poveştilor, în interiorul căreia se află un cub, o baghetă fermecată, un cufăr cu mai
multe plicuri dar şi o scrisoare. Educatoarea citește scrisoarea, prin care Zâna Poveștilor îi roagă pe copii să desfăşoare un joc numit
”Călătorie în jurul poveștilor!”. Jocul o să-l desfăşurăm, cu ajutorul cufărului cu povești și al baghetei fermecate primite in dar. În jocul
pe care îl vom juca, vom identifica personaje din povești cunoscute, le vom grupa în personaje bune și rele, vom interpreta replicile unor
personaje, vom povesti după imagini fragmnte din poveștile menționate și vom realiza Piramida personajelor. Haideţi să-i demonstrăm
Zânei Poveştilor că noi iubim poveştile, deoarece ne învaţă multe lucruri bune, şi deşi întâlnim şi personaje bune şi rele, noi le iubim
pe cele bune.

Prin tranziția : « Să ai mainile curate/Bine-i pentru sanatate/De pe maini ne-am murdărit/La chiuveta am fugit.», copiii se
pregătesc de masa.

La intoarcerea în sala de grupă copiii vor trece la următoarea activitate Domeniul Om și Societate (DOS) prin tranzitia : ”Câte
unul pe cărare,/Mergem în pădurea mare/Uite ici și uite colo,/Să aflăm poveste nouă.”

La activitatea practică, copiii sunt anunțați că au de realizat ”Cartea cu povești”. Voi trebuie să realizați ”Paginile Cărții cu
povești”, lipind imagile pe care le-am primit pe măsuțe. Aceste pagini vor fi așezate apoi între coperțile trimise de Zâna Poveștilo.

Activitatea se va încheia cu jocul ”Statuile muzicale!” (ALA 2), pe melodia ”Zăpăcești Poveștile!”. Copiii vor fi recompensaţi
pentru buna desfăşurare a activităţii. În final, ne vom reaminti că din poveşti trebuie să învăţăm să deosebim binele de rău, să urmăm
exemplul personajelor pozitive.
Demersul didactic

Evenimentul Conținutul științific Strategii didactice Evaluare


didactic
Metode și Mijloace de Forme de
procedee învățământ organizare
Momentul Se creează condițiile necesare desfășurării Frontal
organizatoric activității în bune condiții:
-aranjararea scăunelelor sub formă de Instuctajul
semicerc si pregătirea măsuțelor pentru verbal Observarea
activitate. Conversația comportamentului
-pregatirea materialelor didactice. copiilor
-aerisirea sălii de grupă.
-intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă.
Copiii se vor așeza pe scăunele.

Introducerea în Se realizează cu ajutorul siluetelor din Surpriza Coletul Frontal -Interesul pentru
activitate povestea Scufița Roșie și deschiderea cutiei Descoperirea trimis de conținutul surpizei
trimisă de Zâna Poveștilor. Le citesc copiilor Zâna -observarea
ce ne scrie aceasta în scrisoarea găsita în Poveștilor comportamentului
cutie. copiilor
”Dragi copii,
Numele meu este Zâna Poveștilor și domnesc
peste Împărăția Poveștilor. Eu iubesc foarte
mult copiii și îmi pare rău că nu am reușit să
ajung astăzi în vizită la grupa voastră. Și
pentru că sunt sigură că știți foarte multe
povești,
Vă anunț cu bucurie
Că astăzi veți face o călătorie,
Nu veți călători cu avioane,
Mașini, vapoare sau autocare.
Azi veți călători cu mare zor
În lumea minunată a poveștilor.
Vă veți juca, vă veți distra, veți cânta
Dar sigur veți și învăța.
În acest scop, v-am trimis un cufăr cu câteva
plicuri surpriză, pe care le puteți folosi în
activitatea voastră de astăzi și o baghetă
fermecată. Sunt sigură că vă veți descurca de
minune pe parcursul întregii activități.
Cu drag,
Zâna Poveștilor”
Reactualizarea Să ne reamintim care sunt poveştile pe care le Conversația Aprecierea
cunoștințelor cunoaştem. răspunsurilor date
Voi aproba răspunsurile copiilor de copiii
antrenându-i pe aceştia într-o scurtă
conversaţie referitoare la clasificarea
personajelor.
Astăzi ne vom referi doar la trei poveşti
cunoscute: Capra cu trei iezi, Ursul păcălit de
vulpe, Scufița Roșie.
Anunțarea Astăzi vom pătrunde în lumea minunată a Conversația Observarea
temei și a poveştilor prin intermediul unui joc numit comportamentului
obiectivelor Călătorie în lumea poveştilor, pe care o să-l copiilor
desfăşurăm, cu ajutorul cufărului cu povești
și al baghetei fermecate primite în dar. În
jocul pe care îl vom juca, vom identifica
personaje din povești cunoscute, le vom
grupa în personaje bune și rele, vom
interpreta replicile unor personaje, vom
povesti după imagini fragmente din poveștile
menționate.
Haideţi să-i demonstrăm Zânei Poveştilor că
noi iubim poveştile.
Dirijarea Explicarea și demonstrarea regulilor Jocul Frontal Observarea
învățării jocului: didactic comportamentului
Prezentarea Sunt prezentate regulile de joc: Expunerea copiilor
regulilor jocului Primul plic din cufărul cu povești conține Explicația
câteva siluete de personaje. Cu ajutorul cubul
baghetei fermecate: ”Bagheta la drum
pornește/ Și la Yanis se oprește”, se va numi
pe rând câte un copil. Acesta alege un
personaj, spune din ce poveste este și dacă
este bun/ pozitiv sau rău/ negativ.
Răspunsurile corecte sunt aplaudate. Dacă
copilul numit nu răspunde corect, un alt copil
îl va ajuta.
Desfăşurarea Desfăşurarea jocului de probă
jocului de probă Voi desfășura jocul de probă pentru a mă
asigura că toți copiii au înțeles sarcina și
regulile jocului.
Copilul ales de bagheta fermecată, va alege Demonstrația
un personaj și rezolvă sarcina. (Eu am ales Observația
Scufița Roșie din povestea ”Scufița Roșie”, Explicatia
ea este un personaj bun (pozitiv). Conversația
Desfăşurarea Evaluarea
jocului propriu- Desfăşurarea jocului propriu-zis: capacităţii de
zis Varianta 1:Recunoaște personajele respectare/ aplicare
Se trece la executarea propriu zisă a jocului. corectă a sarcinilor
Pe rând, câte un copil, ales de bagheta de lucru
fermecată, va alege un personaj, va spune din
ce poveste face parte și dacă este pozitiv și
negativ.
Varianta 2: Cubul fermecat Aprecieri
Zâna Poveștilor ne-a mai trimis un cub frontal asupra
fermecat. Pe fiecare latură a cubului sunt Exercitiul Imagini cu desfăşurării
desenate secvențe din poveste: Capra cu trei Jocul personaje jocului
iezi, Ursul păcălit de vulpe, Scufița Roșie. Pe conversatia din poveste
rând, copiii aleși de bagheta fermecată, vor
arunca cubul, vor descrie imaginea și vor
spune din ce poveste face parte. Cub cu Observarea
Varianta 3: Cine zice, cum zice? imagini din comportamentului
Obținerea Din cufărul fermecat se extrag siluetele povești copiilor
performanței personajelor din povești. Copiii aleși cu
ajutorul baghetei fermecate imită personajele
din poveste. Personaje
-Ce îl întreabă Scufița Roșie pe lup când îi din povești: Aprecieri verbale
vede colții din gură? Scufița,
-Cum le cântă capra iezilor? capra,
-Ce îi spune vulpea ursului când îi cere pește? vulpea.
Evaluare În cufăr găsim indiciul: O piramidă a Conversația Piramida Frontal
personajelor vom forma. Explicația Jetoane cu Observarea
Se prezintă piramida, iar copiii sunt solicitați Piramida personaje comportamentului
să o completeze respectând cerințele date. din povești copiilor
a) Cine pleacă prin pădure la bunicuța să îi Aprecierea
ducă mâncare? (Scufița Roșie); raspunsurilor
b) Personaje din povestea Ursul păcălit de
vulpe.(Vulpea și ursul);
c) Personaje din povestea Capra cu trei iezi.
(Iezii, capra, lupul).

Încheierea În încheierea activității se vor face aprecieri Explicația stimulente Frontal Observarea
activității individuale si generale cu privire la Conversația comportamentului
realizarea temei. copiilor
Copiii vor fi recompensați cu medalioane Aprecieri verbale
pentru buna desfășurare a activităţii.

RUTINA:
Micul dejun - deprinderi de igienă alimentară și autoservire;
Mă pregătesc pentru activități;
Demersul didactic

Evenimentul Conținutul științific Strategii didactice


didactic Evaluare
Metode si Mijloace de Forme de
procedee învățământ organizare
Momentul Se creează condițiile necesare desfășurării activității
organizatoric în bune condiții:
- aranjararea si pregătirea măsuțelor pentru activitate. Instuctajul
- pregatirea materialelor didactice. verbal Observarea
- aerisirea sălii de grupă. Conversația comportament
- intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă. ului copiilor
Copiii se vor așeza pe scăunele.

Introducerea în O voi face printr-o surpriză, mai avem un plic de la Surpriza Plicul de la frontal Interesul
activitate Zâna Poveștilor. În plic avem foi, imagini din Expunerea Zâna pentru
povești precum și 2 coperți pentru a realiza împreună Explicația Poveștilor conținutul
Cartea cu Povești. Cu ajutorul baghetei fermecate: Coperțile surpizei
”Bagheta la drum pornește și la activitatea practică se Observarea
oprește), le voi prezenta copiilor sarcinile pe care le comportament
au de îndeplinit. ului copiilor
Reactualizarea Vom discuta despre personajele din poveștile de la Conversația Imagini din frontal Aprecierea
cunoștințelor activitatea de educarea limbajului, copiii vor spune Explicația povești răspunsurilor
ce personaj îndrăgesc și de ce.
Anunțarea temei - Dragi copiii, astăzi noi vom realiza ”Cartea cu Conversația Observarea
și a obiectivelor povești”. Voi trebuie să realizați ”Paginile Cărții cu comportament
povești”, lipind imagile pe care le-ați primit pe ului copiilor
măsuțe. Apoi vom așeza paginile cu povești între
coperțile găsite în cufăr. Voi copii, va trebui sa fiți
foarte atenți și să folosiți corect materialele pe care le
aveți pe masuță, să lucrați curat și să realizați o
lucrare cât mai frumoasă.
Dirijarea Se intuiesc materialele puse la dispoziţie. Fiecare Explicația Observarea
învățării copil a primit imagini cu personajele unei povești și Observația comportament
Intuirea vor realiza, prin tehnica lipire, Pagina cu Povești. ului copiilor
materialelor
Conversația
Explicația
Se va explica și demonstra modul de lucru.
Explicarea și Arat copiilor modelul meu. Demonstrez realizarea
demonstrarea lui, punand accentul pe etapele de lucru. Modelul
modului de lucru Pe foi, lipim siluetele peronajelor pentru a realiza cea Demonstrația educatoarei frontal
mai frumoasă Pagina cu povești. Exercițiul Lipici
Planșe
Exerciții pentru Înainte de a începe activitatea o să facem câteva
încălzirea exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâini
mușchilor mici sugerate de versuri, în ritm lent:
ai mâinii „Batem palmele cu zor,
Batem palmele cu spor,
1,2,3- 1,2,3
Închid pumnii şi-i desfac
Degetelor fac pe plac
1,2- 1,2
La pian acum cântăm, Observarea
Liniște! Să ascultăm! Explicația comportament
Plic-plac, melodiile îmi plac”. ului copiilor
individual

Voi reactualiza cerințele privind corectitudinea și


Executarea acuratețea lucrărilor, cooperarea între copii,
propriu-zisa a utilizarea materialelor și voi da semnalul de începere Exercițiul Lipici
lucrării a lucrului. Planșe
Voi supraveghea modul în care echipele realizează Aprecieri
lucrările, iar daca va fi nevoie voi interveni cu Lurul Imagini din verbale
explicații. Voi încuraja pe cei mai puțin abili și voi individual povești
urmari ca toți copiii să participe la realizarea
lucrărilor. Când majoritatea copiilor au terminat, voi
da preavizul și apoi semnalul de încetarea a lucrului.

După expirarea timpului de lucru, fiecare echipă îşi


afişează lucrarea la panou, apoi vor trece pe rând pe
Evaluarea la fiecare lucrare expusă şi le vor analiza, realizând
astfel turul galeriei. Copiii vor spune ce lucrare le
place cel mai mult ți vor motiva de ce. Turul galeriei

Educatoarea, cu ajutorul baghetei fermecate,


realizează Cartea cu Povești din lucrările copiilor și
coperțile din cufăr.
”Poveștile le-ați învățat,/Pe Zână ați
ajutat/Abracadabra spunem vraja/Hocus-Pocus! E
gata cartea.

Încheierea În încheierea activității se vor face aprecieri Conversația


activității individuale si generale pivind modul de comportare Aprecieri
a copiilor în timpul activităților, precum și asupra verbale
modului cum au realizat lucrarea. Observarea
Copiii vor descoperii ăn cutie încă un plic de la Zâna comportament
Poveștilor, recompense cu personaje din povești. ului copiilor
Stimulente

ALA 2: ”Statuile muzicale”

Copiii îți pun măștile realizate la Centrul Artă.


Pe muzica , ”Zăpăcim poveștile” toți copiii dansează în voie iar în momentul în care muzica este oprită, toţi dansatorii “îngheaţă”
– rămân statui în poziţia în care se afla exact atunci când se opreşte muzica. Dacă muzica începe, încep şi dansatorii să se mişte pe ritmul
ei. Şi tot aşa.

S-ar putea să vă placă și