Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere de revenire din Concediu îngrijire copil

Nr 17/31.01.2019

Subsemnatul (a).........................................……………………., cu domiciliul


în………………………..……………………, legitimat(ă) cu CI seria……nr……,
CNP…………………………….., salariat(ă) a…................................., vă rog să-mi aprobați
revenirea din concediul pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la …. an/ani din
data de 01.02.2019.

Vă mulțumesc,

Data Semnătura

…………….. ……………..