Sunteți pe pagina 1din 3

c C

1. Încercuieşte literele c / C
Craiova corabie Costel
macara Corina acru
creier Carmen cană
ecuson cutie Constanţa

2. Citeşte textul
Un ac

Aura e cu Corina .
- Corina ai un ac ?
- Nu , eu am un arc . Aurica are un ac mai mic .

3. Transcrie textul citit la punctul 2

4. Colorează şirul corespunzător scrierii corecte


c+r+e+m+a c+a+r+a
crema c+ e+r+m+a arac c+a+a+r
c+a+r+m+e a+r+a+c

5. Scrie corect propoziţiile


Carmenareuncrin .

NeneaInuareuncuimic .
Anicaemare.

Marinaaremeremari.

Euurccumacaraua .

6. Taie ce nu se potriveşte

7. Desparte în silabe cuvintele


canar Anica nuca carie Cora

8. Desenează