Sunteți pe pagina 1din 1

CARACTERIZAREA PERSONAJULUI LITERAR

algoritm

INTRODUCERE
1. 2.locul pe care îl ocupă (principal/ secundar/ episodic/ personaj
colectiv)

PROCEDEE ARTISTICE DE REALIZARE A PERSONAJULUI


A) CARACTERIZAREA DIRECTĂ
1. de către narator (comentarii explicite privind aspectul fizic şi
moral)
2. autocaracterizare (mărturisiri proprii, monolog)
3. de către alte personaje (mărturii, descrieri)
4. comentarea elementelor de limbaj artistic prin care autorul
conturează
anumite trăsături fizice şi morale ale personajului
B) CARACTERIZAREA INDIRECTĂ
1. fapte săvârşite
2. acţiuni, atitudini, opinii exprimate
3. gesturile
4. mediul în care trăieşte
5. limbajul folosit
6. vestimentaţia

ÎNCHEIERE
1. impresii personale, concluzii