Sunteți pe pagina 1din 3

ASERŢIUNI DESPRE EDUCAŢIE

Trebuie să-i deprindem pe copii cu ascultarea, căci ea este baza marilor virtuţi...
Jan Amos Comenius,
„Şcoala maternă”, p. 76

Tânărului să nu-i dai caracterul bătrânului şi copilului, caracterul omului în floare;


caracterele trebuie potrivite cu vârsta.
Q. Horatius Flaccus,
„Satire şi scrisori”

Conştiinţa este haosul nălucirilor, al poftelor şi al încercărilor; este focarul viselor,


caverna gândurilor de care ţi-e ruşine; este gheena sofismelor şi câmpul de luptă al
patimilor.
Victor Hugo,
„Mizerabilii”, vol. I, p. 304

Conştiinţa cea mai clară să poruncească, nu îndrăzneala cea mai mare!


Nicolae Iorga,
„Cugetări”, p. 52

Greşelile celui curat se cunosc mai lesne decât ale celui pângărit, şi lumea,
nedreaptă, strigă mai mult împotriva lor.
Nicolae Iorga,
„Cugetări”, p. 93

Greşelile mărunte vestesc păcatul mare.


Cine-a greşit o dată, oricând va fi în stare să săvârşească fapta cea mai de neiertat.
Jean Racine,
„Teatru”

Cine se teme peste măsură e laş. Laşul nădăjduieşte deci prea puţin, deoarece se
teme de orice.
Aristotel,
„Etica nicomahică”

Curajul e vederea peste propria fiinţă şi peste orice primejdie, a unui scop.
Nicolae Iorga,
„Cugetări”, p. 229

Obligaţia este ceea ce caracterizează datoria. Datoria porunceşte fără a sili.


Obligaţiile stricte sunt acele care determină o datorie precisă.
Immanuel Kant,
„Tratat de pedagogie”
Aşadar, disciplina să fie aplicată fără patimă, mânie şi ură, cu o astfel de curăţenie
şi sinceritate, încât pedepsitul să fie convins că disciplina s-a întrebuinţat pentru binele
său din dragostea părintească a superiorilor săi, şi de aceea să primească pedeapsa ca pe
un medicament amar prescris de medic.
Jan Amos Comenius,
„Didactica magna”, p. 372

Educaţia cea mai rea este să laşi pe copil nehotărât între voinţa lui şi a ta.
J. J. Rousseau,
„Emil sau Despre educaţie”

A întreba pe mulţi, a ţine minte cele spuse şi a învăţa şi pe alţii, aceasta formează
secretul învăţământului.
Jan Amos Comenius,
„Didactica magna”, p. 239

Înveţi mai repede şi ţii minte mai bucuros ceea ce stârneşte râsul, decât ceea ce
trezeşte laudă şi resect.
Q. Horatius Flaccus,
„Satire şi scrisori”

A şti carte nu înseamnă a şti înţelepciune.


Nicolae Iorga,
„Cugetări”, p. 40

O dreaptă judecată asupra lucrurilor e adevărata temelie a tuturor virtuţilor.


Jan Amos Comenius,
„Didactica magna”, p. 316

Chiar la caracterele cele mai bune, dorinţa de onoruri şi de mărire adesea a


schimbat pe prietenii cei mai buni în duşmani de moarte.
Onorurile au darul că farmecă lumea, alţii le dispreţuiesc până a le privi ca
lucrurile cele mai uşoare şi zadarnice.
Cicero,
„Despre prietenie”, p. 31, 64

A fi stăpân pe tine e stăpânirea cea mai mare.


Seneca,
„Scrisori către Lucilius”, Scr. a CXIV-a, p. 441

Caracterul însă al unei şcoli bune e ca elevul să înveţe în ea mai mult decât i se
predă, mai mult decât ştie însuşi profesorul.
Mihai Eminescu,
„Articole de politică românească”
Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru.
Şcoala cea mai bună e aceea în care vezi alături de tine suflete care-ţi sunt ca fraţii
şi surorile.
Şcoala cea mai bună e aceea în care înveţi înainte de toate a învăţa.
Nicolae Iorga,
„Cugetări”, p. 254, 287, 288

Voinţa este o dorinţă şi nu elan raţional către un lucru. Voinţa ţinteşte scopul şi nu
mijloacele care duc la scop.
Scopul este lucrul voit.
Ioan Damaschin,
„Dogmatica”