Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE ACTIVITATE

INTEGRATĂ OUTDOOR
,, BUCURIILE IERNII”
DATA:
GRUPA: Combinată / ,,Albinuțelor”
EDUCATOARE:
TEMA ANUALĂ: ,,Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
SUBTEMA: ,,Iată vin colindătorii”
TEMA ACTIVITĂȚII: ,, Bucuriile iernii”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată outdoor
TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea de cunoştinţe, formarea de deprinderi şi priceperi.

COMPONENȚA ACTIVITĂȚII INTEGRATE:


1. ADP: Întâlnirea de dimineaţă: ,,Iarna anotimpul bucuriei”
2. Jocuri și activități didactice alese: Artă: ,,Fulgișorii și bulgărașii de zăpadă colorați”
,,Îngerii în zăpadă”
Construcții: ,,Omul de zăpadă”
3. ADE: DOS (Activitate practică): ,,Ornamente pentru brad”
DEC ( Ed. muzicală): ,, La colindat”
4. Jocuri și activități recreative: ,,Cursa săniuțelor”
,,Bătaia cu bulgărași”
,,Lovește ținta”

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
Formarea, consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de
dezvoltare motrică precum și formarea unor deprinderi sociale de comunicare, de cooperare, de
intelegere a relatiilor sociale, dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere şi înţelegere a tradiţiilor şi
obiceiurilor legate de sărbătoarea Crăciunului,

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1_ să realizeze efecte plastice, aplicând culoarea (pe zăpadă, bulgări) cu ajutorul bureților;
O2_ să realizeze urme de ,,Îngerași” în omătul proaspăt cu ajutorul corpului, dând din mîini și din
picioare în nea;
O3_să creeze oameni din zăpadă prin rostogolirea bulgărilor realizând tri mărimi (mare, mijlociu și
mic)
O4_ să utilizeze corect tehnicile de lucru ( tăiere / rupere/mototolire, asamblare, lipire), pe baza
idicaţiilor spuse de educatoare;
O5_ să lipească cel puțin jumătate din elementele ornamentului, după modelul prezentat;
O6_ să redea expresiv linia melodică a cântecului după interpretarea model a acestuia;
O7_ să asocieze muzica cu mişcarea sugerate de textul cântecului;
O8_ să participe cu interes la jocurile propuse, respectând regulile acestuia.

STRATEGII DIDACTICE:
 Metode si procedee: Expunerea, conversaţia, explicaţia, observaţia, jocul de încălzire a
mâinilor, demonstraţia, exerciţiul, munca independentă, jocul de rol, jocul de mișcare.
 Materiale didactice: conuri, hârtie creponată, hârtie colorată, lipici, șabloane steluțe
autocolat, foarfecuțe, bureți, acuarele, computer, cântece, fețe zâmbitoare, saci, lopățele
realizate din peturi, săniuțe, stimulente dulci, sorcove și steluțe pentru colindători.
BIBLIOGRAFIA:
 Aplicarea noului curriculum pentru educație timpurie – o provocare? – Pitești, Editura
Diana, 2009
 Ministerul educaţiei, cercetării şi tineretului - Ghid de bune practici pentru educaţie
timpurie a copiilor între 3-6/7 ani, 2008
 S.Breben, E. Gongea, G. Ruiu, M. Fulga, - Metode interactive de grup- ghid metodic,
Editura Arves;
 Viorica Preda, Mioara Pletea, Filofteia Grama, Niculina Flangea, Georgeta Pletea, Anca Lidia
Grigore, Cristina Ciobanu – 450 de jocuri educaţionale (Repere fundamentale în invăţarea şi
dezvoltarea timpurie a copilului), Editura Didactica Publishing House, 2011;

DURATA: - O zi.

SCENARIUL ZILEI

Activitatea zilei începe cu ,,Întâlnirea de dimineață” ce cuprinde următoarele etape:


,,Salutul”: ,,Bună dimineața, colindătorilor!”, iar copiii au următoarea formulă de adresare:
,,Bună dimineața, eu sunt Bogdănel! ; Bună dimineața, eu sunt Andrei!...;
Stabilim ,,Prezența” copiilor la grădiniță: ,,Acum că ne-am întâlnit / Să vedem cine n-a venit!”
Vom completa ,,Calendarul Naturii”, după ce am obținut de la ei informații cu privire la
anotimp, starea vremii, data calendaristică și alte elemente ce compun calendarul.
Tranziția către activitățile desfășurate la centrele de interes se va realiza cu ajutorul unor
cântece și cu anumite mișcări, (Anexa 1) urmată de îndemnul: ,,Copii iute alergați / Un scăunel
ocupați”.
Noutatea zilei: se va realiza prin primirea preșcolarilor de la GPN Robeasca.
Se anunță Tema zilei ,,Bucuriile iernii” și se trece la prezentarea și desfășurarea activităților.
ADE:
La Activitatea practică, cei din grupa mică vor realiza ghemotoace din hârtie, asambla și lipi
elementele ornamentului, iar cei din grupa mare vor decupa câteva elemente urmând să le asambleze
împreună cu alte elemente primite și să le lipească.
Jocurile și activitățile liber alese:
La ALA, sectorul Artă, vor avea de realizat bulgări colorați și fulgi pe zăpadă, aplicând culoarea
cu ajutorul bureților iar cu ajutorul corpului vor realiza urme de îngerași, dând din mâini și din
picioare în neaua așternută; La sectorul Construcții vor creea omul de zăpadă realizân prin modelare
și rostogolire bulgări mari, mijlocii și mici.
După explicarea sarcinilor, copiii sunt îndrumați, ajutați, încurajați.
Se supraveghează şi încurajează copiii la fiecare activitate, oferind ajutor sau explicații acolo
unde este necesar.
Tranziția către micul dejun (Anexa1).
După pauza de masă prin intermediul tranziției sunt invitați la colindat.( ADE )
Se reamintesc copiilor activitățile care urmează să se desfășoare.
Obținerea performanței
La Ed. muzicală, vor interpreta colinde la Centrul de bătrâni din Moșești, oferindule acestora
ornamente de crăciun realizate de ei și dulciuri.
Asigurarea retenției și a transferului:
Jocuri și activități recreative: Pentru satisfacerea nevoii de mișcare, destinderea și recreerea
acestora la sfârșitul zilei copiilor li se propune un joc de mișcare ,, Cursa săniuțelor”.
Se explică regulile jocului și se execută jocul de probă. În timpul jocului vor fi îndrumaţi,
corectaţi și încurajaţi.
Fixarea cunoștințelor:..
Se vor face aprecieri asupra modului cum au colaborat, unele completări în funcție de activitățile care s-au
desfășurat.
Încheierea activității:
Copiii vor vi recompensați cu daruri specifice colindătorilor.
DERULAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE

Etapele activității Conținutul activității Strategii Evaluare


și obiectivele didactice
specifice acestora
Se asigură condiţiile necesare unei bune desfăşurări a activităţilor.
Momentul Activitatea zilei începe cu ,,Întâlnirea de dimineață” ce cuprinde următoarele etape: Observarea
,,Salutul”: ,,Bună dimineața, colindătorilor!”, iar copiii au următoarea formulă de adresare: ,,Bună Conversaţia curentă
organizatoric
dimineața, eu sunt Bogdănel! ; Bună dimineața, eu sunt Andrei!...;
Stabilim ,,Prezența” copiilor la grădiniță: ,,Acum că ne-am întâlnit / Să vedem cine n-a venit!”
Vom completa ,,Calendarul Naturii”, după ce am obținut de la ei informații cu privire la anotimp,
starea vremii, data calendaristică și alte elemente ce compun calendarul.
Noutatea zilei: se va realiza prin primirea preșcolarilor de la GPN Robeasca.
Tranziția către activitățile desfășurate la centrele de interes se va realiza cu ajutorul unor cântece și cu
anumite mișcări, (Anexa 1) urmată de îndemnul: ,,Copii iute alergați / Un scăunel ocupați”.
Expunerea Observarea
Captarea atenției Se realizează prin descoperirea și prezentarea materialelor pentru realizarea ornamentelor. Conversația curentă

Anunțarea temei Se anunță Tema zilei ,,Bucuriile iernii” și se trece la prezentarea și desfășurarea activităților.
și precizarea La ADE: Activitatea practică: vor decupa câteva elemente, vor realiza ghemotoace din hârtie, Expunerea Observarea
obiectivelor asambla și lipi elementele ornamentului, iar la Ed. muzicală vor interpreta colinde la Centrul de bătrâni Explicația curentă
din Moșești, oferindule acestora ornamente de crăciun realizate de ei. Observația
La ALA, sectorul Artă, vor avea de realizat bulgări colorați și fulgi pe zăpadă, aplicând culoarea cu
ajutorul bureților iar cu ajutorul corpului vor realiza urme de îngerași, iar la sectorul Construcții vor creea
omul de zăpadă realizân prin modelare și rostogolirea de bulgări mari, mijlocii și mici.

Desfășurarea Copiii sunt orientați să-și alega ornamentul pe care doresc să-l realizeze la Ac. practică din cadrul ADE Expunerea
activității Înainte de începerea activității copiii vor executa exerciţiile pentru încălzirea musculaturii mici a Observaţia
măinilor. Jocul de
Sarcinile de lucru: încălzire a
O4 -grupa mică - vor realiza ghemotoace din hârtie, asambla și lipi elementele ornamentului mâinilor
-grupa mare -vor decupa câteva elemente urmând să le asambleze împreună cu alte elemente primite și să Explicaţia Evaluarea
O5 le lipească. Observaţia individuală
Se urmărește dacă fiecare copil a înțeles ce are de făcut (oferind ajutor sau explicații acolo unde este Demonstrația Continuu-
necesar), poziția corpului și a mâinilor față de instrumentele de lucru, acuratețea în timpul activităţii. Se va Exerciţiul formativă
stimula și încuraja originalitatea copiilor.
O1 În timpul activității copiii vor audia și fredona colinde și cântece de iarnă.
Tranziția către ALA (Anexa 1).
La ALA, sectorul Artă, vor avea de realizat bulgări colorați și fulgi pe zăpadă, aplicând culoarea cu Expunerea Sprijinirea,
O2 ajutorul bureților iar cu ajutorul corpului vor realiza urme de îngerași, dând din mâini și din picioare în Observaţia îndemnuri
nea; La sectorul Construcții vor creea omul de zăpadă realizân prin modelare și rostogolirea bulgări mari, Explicaţia și motivarea
O3 mijlocii și mici. Demonstrația verbală
- modelăm trei bulgări, iar prin rostogolire formăm bulgării mari, mijlocii și mici; Exerciţiul (,,Bravo!,
- suprapunem bulgării în ordinea descrescătoare: mare, mijlociu și mare; Foarte
- dăm ,,viaţă” omului de zăpadă cu ajutorul morcovilor (nas), cărbunilor (gura), pet mare îmbrăcat în bine!,
hârtie colorată (căciulă), nasturilor din capace de peturi, crenguțe (mâini). etc)
Se supraveghează şi încurajează copiii , oferind ajutor sau explicații acolo unde este necesar.
Tranziția către micul dejun ( Anexa 1).
După pauza de masă prin intermediul tranziției (un joc cu text și cu anumite mișcări) sunt invitați la colindat.( ADE )

Obținerea La Ed. muzicală, vor interpreta colinde la Centrul de bătrâni din Moșești. Expunerea Observare
performanței Programul de colinde va începe cu colindul ,,Deschide ușa creștine” și va continua cu colindele ,,Astăzi Demonstratia curentă
O6 O7 s-a născut Hristos”, ,,În seara de Moș Ajun”, ,,Steaua sus răsare”, ,,Sorcova”, iar la sfârșit va fi o urare și se Jocul muzical Verificarea
vor oferi darurile- ornamentele realizate de copii și dulciuri. cu mișcare orală
Exercițiul Aprecieri
muzical individuale,
globale
Asigurarea Jocuri și activități recreative: Pentru satisfacerea nevoii de mișcare, destinderea și recreerea acestora Expunerea Îndemnuri
retenției și a la sfârșitul zilei copiilor li se propune un joc de mișcare ,, Cursa săniuțelor” (Albastre și Roșii) Conversaţia și motivare
transferului Copiii îşi aleg câte un ecuson albastru sau roșu. Echipa săniuțelor albastre va sta pe partea dreaptă și echipa Observaţia verbală
O8 săniuțelor roșii pe partea stângă Explicaţia (,,Bravo!,
Se alege câte trei copii de la fiecare echipă, se face jocul de probă de două ori, apoi va începe concursul. Jocul Foarte
Regulile jocului: bine!,
 doi copii de la fiecare echipă vor trage săniuța pe care va sta un copil; Aplauze”etc
 întrecerea începe la semnalul educatoarei și vor porni de la linia de start;
Observarea
 să de dovadă de fair-play în cadrul întrecerii; curentă
 să aștepte în liniște rândul. Evaluare
În timpul jocului vor fi îndrumați, corectați, încurajați, aplaudați. globală

Fixarea Se vor face aprecieri asupra modului cum au colaborat, unele completări în funcție de activitățile care s- Conversaţia Aprecieri
cunoștințelor au desfășurat, a colaborării preșcolarilor de la GPN Moșești și de la GPN Robeasca, a comportamentului Observația verbale
copiilor pe parcursul activităților. Evaluare
globală

Încheierea Copiii vor fi recompensați cu daruri specifice colindătorilor. Conversaţia Aprecieri


activității globale
Stimulente
Anexa 1

Tranziția către activități:

Joc muzical, imitativ: ,,Bună dimineața”, ,,Am o căsuță mică” (-youtube), ,,A ram zam zam”, ,,Cerne iarna”.

Exerciţii pentru încălzirea musculaturii mici a măinilor

,,Umerii îi voi mişca: 1,2,..1,2 / Spatele vom îndrepta: uite aşa, uite aşa./ Mâna lebădă o fac,/ Care dă mereu din cap./ Lebedele-n jur privesc, / Ușor capul il
rotesc./ Degetele s-au unit,/ Şi la luptă au pornit./ S-au luptat, s-au tot luptat,/ Şi apoi s-au împăcat./ După ce s-au împăcat pe masă s-au așezat/ Un zgomot s-
a auzit, iute, iute, s-au pitit/ Au ieșit, iar s-au pitit...au ieșit/ Degetele-mi sunt petale/ Le deschid ca pe o floare/ Le închid, iar de deschid......le închid/ Ploaia
cade ne-ncetat / Vârful degetelor bat./ Frecăm palmele de zor / Să avem la lucru spor.”

Tranziția către ALA

Căciulița, mănușile și fularul - Cântece de iarnă pentru copii | TraLaLa - audiție în timp ce preșcolariii se pregătesc pentru activitățile în aer liber.

Tranziția către micul dejun:

Copiii pornesc spre grupul sanitar cântând un cântec cunoscut : Tu, tu, tu, tu...tu, tu, tu, tu, / Trenul s-a format/ Tu, tu, tu, tu...tu, tu, tu, tu,/ Mergem la spălat/
Ne oprim, ne oprim și pe rând intră/ Cu apă și săpun pe mâini ne spălăm.”

Tranziția după micul dejun , către ADE:

Joc cu text și cu anumite mișcări: ,, Hai cu toți cu mic cu mare / Să zburăm în sala mare.../ Scuturăm picioarele: dreptul, stângul, dreptul, stângul,...că au
amorțit / Ursul de îl vom vedea / Din pădure vom pleca / În pas iute-alergător/ Alergăm și alergăm.? Un zgomot s-a auzit / Iute, iute, ne-am pitit / Ușor iar ne
ridicăm / Și pornim iar s-alergăm.../ Ne oprim și inspirăm, respirăm.../ La măsuțe ne-așezăm / Stăm cuminți și așteptăm.