Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

la limba Și literatura românĂ


pentru ora cu parcurs didactic explicit
Clasa a VII-a
Vrabie Elena ,
profesoară de limba şi
literatura română

2019

PROIECT DIDACTIC
Profesor: Vrabie Elena
Disciplina: Limba şi literatura română
Clasa: a VII-a
Data: 28.11.19
Durata lecţiei: 45 min
Unitatea de învățare: Unitatea a III-a. Poezia lirică
Subiectul lecției: „Acceleratul” de George Topîrceanu. Lexicul
Unităţile de competenţe vizate:
3.1.Confirmarea înțelegerii textului literar și nonliterar prin prisma componentelor de structură
3.4. Exprimarea argumentată a propriilor stări postlectorale
Tipul lecției: de receptare a textului literar

Obiectivele lecției: La sfârșitul lecției elevul va putea:

• O1 – să citească corect, coerent şi expresiv textul „Acceleratul” de George Topîrceanu;

• O2 – să explice semnificația cuvintelor necunoscute din text, alcătuind propoziții cu acestea;

• O3 – să producă un cinquain în baza poeziei;

• O4 – să comunice în baza universului poetic al lui G. Topîrceanu (şi a poeziei studiate);

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, lectura explicativă şi diferenţiată;

Mijloace şi materiale: manualul, videoproiectorul, calculatorul, fişe;


Forme de organizare: în grup, frontală, în perechi, independent;
Nr. Momentele O Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii Timp Evaluare
lecţiei B. didactice
(min)
EVOCARE Asigur condiţii optime pentru buna - se pregătesc pentru
desfăşurare a lecţiei: pregătirea începerea orei de
materialului didactic şi stabilirea liniştii. Limbă și literatură
română 1
Se salută cu profesorul Salutul
Salutul cu elevii și cu oaspeții prezenți la și oaspeții prezenți
lecție
Elevii își aleg o stare Observare
Azi sunt...deoarece... de spirit și curentă
2
Așteptăm de la oră activitate, creativitate argumentează. Audierea
și sociabilitate.

Audiază sunetul unui


Descoperir
Dragi elevi vă propun să audiem ceva. tren și răspund la Evaluare
ea 1
Încercați să determinați ce sunet este întrebările adresate de frontală
redat. profesor.

- Ce sunet este redat? Sunetul unui Tren, Observația


accelerat
Argumenta
rea.
Ascultă subiectul și fac Evaluare
Anunț subiectul lecției: Acceleratul de notițe în caiete.
George Topîrceanu. Lexicul frontală
Elevii citesc
Anunţarea obiectivelor obiectivele lecției Explicația 2
REALIZAR
EA
SENSULUI Moment explicativ: Citesc sensul Lectura 2 Observare
cuvântului Accelerat expresivă. curentă
ACCELERÁT, -Ă, accelerați, -te, adj., s.
n. 1. Adj. Care este iuțit, grăbit, zorit, rapid; din dicționarul
care are o frecvență mai mare decât cea explicativ.
normală. Ritm accelerat. Respirație
accelerată.
4
ACCELERÁT ~tă (~ți, ~te) v. A ACCELERA. ◊
(Tren) ~ tren cu viteză mare (care se oprește
numai la gările importante). /v. a accelera ;
2. S.n. Tren cu viteză mai mare decât a
personalului (și care nu oprește în toate Frontală
gările). – V. accelera.;
Elevii trec câte unul la
tablă și completează
acrostihul
Dezvoltați sensul cuvântului Accelerat Acrostih
într-un Acrostih
Elevii urmăresc de pe
fișele primite biografia Frontal
Prezentarea fișei biografice a scriitorului
George Topîrceanu. Distribui elevilor scriitorului. PPT
fișa biografică. 2
Observație
sistematică

O1 Elevii ascultă și
Lectura textului Acceleratul de George urmăresc Prezentarea 3
Topârceanu, pag. 50 PPT a poieziei.
Lectura –
Lectura cu voce a model;
poeziei
Lectura în lanț PPT
Lectura 2
individuală
Lectura în perechi și determină cuvintele
necunoscute. Lectura în
lanț
Explicarea cuvintelor Lectura în
Vocabularul poeziei, explicarea Evaluare
necunoscute perechi
cuvintelor necunoscute și încadrarea lor frontală
4
în contexte.

O2 Elevii formulează Explicația


Reacția cititorului: impactul lecturii
asupra propriului
Ce ați văzut în timpul lecturii, ce imagini sistem de valori. 2
ați creat în mintea voastră?
Frontal
Ce ați auzit ?
VAS
Ce sentimente ți-a inspirat textul? Ce ați Evaluare
simțit?
orală
Fiecare pereche de elevi primesc câte o
însărcinare pe fișă.
1. Autorul poeziei este...
4
2. Completaţi cu însuşiri potrivite! Elevii lucrează în În perechi
perechi asupra
3. Găseşte cuvinte cu înţeles
asemănător întrebării din fișa dată Harta Observare
și o acroșează la tablă poeziei sistematică
4. Scrieți o listă de cuvinte derivate de
la verbul A accelera pe Harta poeziei. Argumenta
rea. 2
5. Explicați cum s-au format cuvintele Elevii fac notițe în
O4 caiete.
6. Selectați cuvintele care ceează o
atmosferă de calm, liniște, armonie.
7. Selectați cuvintele care creează o
atmosferă de alarmă, sunete,
zgomote 1
Alcătuiți un cinquain cu titlul Fiecare grup de elevi
Acceleratul alcătuiesc câte un
cincinel reprezentativ 4
Acceleratul
Negru, zgomotos pentru titlul
O3
Fuge, merge, zboară Acceleratul Evaluare
Se aude din îndepărtare
continuă
Trăsnet lung

Curiozități, informații despre cele mai Citesc o mică infor-


rapide trenuri, etc mație din geografie
despre accelerate

În grup
REFLECŢI Fiecare elev numește Cinquainul
E Trenuțul. Fiecare din voi doriți să plecați 2
într-o călătorie, ce țară doriți să vizitați țara unde dorește să
plece și trece în față
dacă veți avea această posibilitate? pentru a forma un
trenuleț. Apoi pe
Numiți țara și formați un trenuț în fața
clasei. fundalul melodiei Da
trenul tuc-tuc-tuc își Joc didactic
imaginează călătoria. Trenulețul
2

2
Elevii își aleg o emoție
Bilanțul lecției: reprezentativă și
Extindere
Azi m-am simțit...deoarece... generalizează ce au Evaluare
învățat. frontală
Piramida
sucesului
-înseamnă în caiete
Tema de acasa: 2
tema pentru acasă.
De memorat poezia
Ex. 3 pagina 51 Explicația
1