Sunteți pe pagina 1din 7

Omofon

În lingvistică, omofoxul grecesc ὁμο-


omo- „același” și φωνή phone „sunet”)
sunt două sau mai multe cuvinte care se
pronunță la fel. Într-un sens mai larg se
numesc tot omofone și alte elemente de
limbă care se pronunță identic: sunete,
secvențe de sunete, silabe, grupuri de
cuvinte etc. Noțiunea se folosește mai
ales atunci când elementele de limbă
vizate se scriu diferit sau când nu ne
interesează decât forma lor sonoră.
Dacă în plus și scrierea este identică
atunci avem de a face cu omonimele.

Omofonele apar frecvent în jocuri de


cuvinte sau în exerciții de dicție. Pe de
altă parte omofonele duc la scrierea
greșită a unor enunțuri; de exemplu în loc
de centru de difuzare a presei apare
frecvent scris greșit centru de difuzarea
presei.

Limba română
În limba română, întrucât grafia
urmărește îndeaproape pronunția,
cuvintele omofone sunt relativ rare. Iată
câteva exemple:

pronumele ea și verbul ia
pronumele ele cu substantivul iele
pronumele ei (fie plural de la el, fie
genitiv-dativ de la ea) cu verbul iei
aceeași și aceiași
chil (lichid fiziologic) și kil („kilogram”)
tocsine (plural de la tocsin, „clopot de
alarmă”) și toxine (plural de la toxină,
„substanță otrăvitoare”)
lacs (specie de pești) și lax („lejer”)
elementele de compunere kali-
(„potasiu”) și cali- („frumos”)

În schimb sunt frecvente situațiile când


un grup de cuvinte intră în relație de
omofonie cu un cuvânt sau cu un alt grup
de cuvinte și deci în scris se pune
problema intercalării spațiilor sau
cratimelor în locurile potrivite:

numai și nu mai
delegat și de legat
a-și (a își) și ași (plural de la as)
deal, de-al și de-a-l
deschideți și deschide-ți
cuminte și cu minte
Alte limbi
Limbă Omofone

mer „mare (înt indere de apă)”

mère „mamă”

maire „primar”

Franceză si „dacă”

six „șase”

scie „fierăst rău”

scient „t aie (pers. a III-a pl.)”

right „drept ”

write „scrie”

Engleză rite „rit ”

brake „frână”

break „pauză”

Lied „cânt ec”

Lid „pleoapă”

Germană Mär „mit ”

Meer „mare (înt indere de apă)”

mehr „mai mult ”

貴社 kisha „firma dumneavoast ră”


記者 kisha „report er”
汽⾞ kisha „locomot ivă cu aburi”
Japoneză
帰社 kisha „înt oarcere la propria firmă”
騎射 kisha „t ir cu arcul de pe cal”
喜捨 kisha „act de carit at e”
Bibliografie
Mioara Avram, „Ortografie pentru toți”,
Editura Litera Internațional, 2002.

Legături externe
English Wiktionary, Dialect-independent
homophones in English

Vezi și
Omonim
Omograf
Paronim

Adus de la https://ro.wikipedia.org/w/index.php?
title=Omofon&oldid=13044778
Ultima modifi care efectuată acum 3 luni de către un utilizator anonim.

Conținutul este disponibil sub CC BY-SA 3.0 ,


exceptând cazurile în care se specifică altfel.