Sunteți pe pagina 1din 12

Lingvistică

Acest articol are nevoie de ajutorul


dumneavoastră. Learn more
Lingvistică
Lingvistică teoretică
Fonetică
Fonologie
Lexic
Gramatică
Morfologie
Sintaxă
Sintaxa propoziției
Sintaxa frazei
Semantică
Semantică lexicală
Pragmatică
Ortografie
Stilistică
Lingvistică aplicată
Sociolingvistică
Lingvistică computațională
Lingvistică cognitivă
Lingvistică istorică
Lingvistică comparativă
Etimologie
Lingviști

Lingvistica[1] este știința care studiază


limba și legile ei. Un lingvist este o
persoană care se angajează în acest
studiu.

Etimologie
Termenul românesc lingvistică este
împrumutat din franceză linguistique[2],
care la rândul său a fost împrumutat din
limba germană[3]Linguistik. Termenul
german este un derivat al cuvântului din
latină lingua.

Istoricul lingvisticii
Primele reflecții lingvistice apar la
hinduși acum peste 2500 de ani. Cel mai
important gramatician hindus este
Pāṇini, care a scris în sanscrită o lucrare
de o complexitate și finețe algebrică, cu
numele Aștadhyayii („Cele opt cărți”),
operă lăudată în prezent până și de
NASA. Acest gramatician al secolului V
sau IV î.Hr. enumeră încă 68 de
gramaticieni indieni care l-au precedat,
ceea ce arată că a existat o îndelungată
tradiție orală a gramaticii hinduse înainte
de secolele IV-V î.Hr. Pe lângă multe
altele, Pāṇini numește cele cinci categorii
de sunete după felul lor (velare, palatale,
retroflexe, dentale, labiale) și împarte
fonemele limbii sanscrite după aceste
categorii. Prin aceasta, el a precedat cu
2000 de ani lingvistica modernă, care a
ajuns la aceleași rezultate în parte
datorită descoperirii limbii sanscrite.

Curente lingvistice
Curentul comparatist (Franz Bopp,
Jacob Grimm, Rasmus Christian Rask,
Wilhelm von Humboldt etc.)
Curentul naturalist (August Schleicher,
Max Müller, Alexandru Lambrior)
Curentul psihologist (Heymann
Steinthal, Aleksandr Potebnya)
Curentul neogramatic (Karl Brugmann,
Hermann Osthoff, Hermann Paul)
Curentul idealist (Hugo Schuchardt,
Karl Vossler)
Curentul neolingvistic (Matteo Bartoli,
Giulio Bertoni)
Curentul sociologic (funcțional)
(Ferdinand de Saussure, Charles Bally,
Albert Sechehaye, Henri Frei)
Curentul structuralist (Antoine Meillet,
Roman Jakobson, Jan Niecisław
Baudouin de Courtenay, Louis
Hjelmslev, Emanuel Vasiliu)
Curentul etnolingvistic (Edward Sapir)
Curentul semanticist (Rudolf Carnap,
Chase Stuart)
Curentul latinist (curent în lingvistica
română: Timotei Cipariu, Aron Pumnul,
George Bariț, August Treboniu Laurian,
Ion C. Massim)
Curentul istorico-popular (curent în
lingvistica română: Mihail
Kogălniceanu, Alecu Russo, Nicolae
Bălcescu)

Note
1. ^ Rar, se folosește și termenul
sinonim, glotologie, care provine din
limba italiană: glottologia
2. ^ Ioan Oprea, Carmen-Gabriela
Pamfil, Rodica Radu, Victoria
Zăstroiu, Noul dicționar universal al
limbii române.
3. ^ Albert Dauzat, Jean Dubois, Henri
Mitterand, Nouveau dictionnaire
étymologique et historique, p. 414.

Bibliografie
Ferdinand de Saussure, Cours de
linguistique générale, (1916), reeditare,
1995 Payot. ISBN 978-2-228-88942-1.
Georges Mounin, Istoria lingvisticii, Ed.
Paideia, Seria ISTORII, 1999, 368
pagini. ISBN 973-9368-59-X
André Martinet, Éléments de
linguistique générale, 4e édition,
Armand Colin, 1996. ISBN 978-2-200-
26573-1.
Noam Chomsky, (1972). Studies on
Semantics in Generative Grammar;
(1975) Questions de sémantique, Paris,
Seuil;
Alexandru Graur (coord.), Introducere în
lingvistică, Ediția a III-a revizuită și
adăugită, Editura Științifică, București,
1972.
Gheorghe Constantinescu-Dobridor,
Mic dicționar de terminologie
lingvistică, Ed. Albatros, 1980
Albert Dauzat, Jean Dubois, Henri
Mitterand, Nouveau dictionnaire
étymologique et historique par...,
quatrième édition revue et corrigée,
Librairie Larousse, Paris, 1977. ISBN 2-
03-020210-X
Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil,
Rodica Radu, Victoria Zăstroiu, Noul
dicționar universal al limbii române,
Ediția a doua, Editura Litera
Internațional, București-Chișinău, 2007.
ISBN 978-973-675-307-7

Vezi și
Listă de lingviști
Noam Chomsky
Limbi
Familii de limbi
Alfabete vechi
Limbă
Lexicologie
Lexicografie
Omonim
Omograf
Omofon
Argou
Jargon

Adus de la https://ro.wikipedia.org/w/index.php?
title=Lingvistică&oldid=13170052

Ultima modificare efectuată acum 13 zile de către Lucian GAVRILA.

Conținutul este disponibil sub CC BY-SA 3.0 ,


exceptând cazurile în care se specifică altfel.