Sunteți pe pagina 1din 2

Cei trei muşchetari de Alexandre Dumas

În prima zi de luni din aprilie 1625 un tânăr gascon din Tarbes pe nume
D’artagnan ce semăna cu don Quijote,la optsprezece ani urma să părăsească casa părintească,ascultând
poveţele celor doi părinţi pornind într-un drum de lung spre Paris pentru a-şi face un rost.
Toată averea lui D artagnan stătea în cincisprezece scuzi,un căluţ galben,pricăjit,de vreo treisprezece
ani,o alifie bună pentru toate rănile(primită de la mama sa) şi o scrisoare prin care tatăl său îl recomanda
căpitanului muşchetarilor,domnului de Treville,pe care îl cunoscuse odinioară.Drumul,datorită
înfăţişarii sale demne,firii aprige,a privirii vioaie şi inteligentă,şi dată fiind înfăţişarea căluţului,nu e
lipsit de peripeţii.Pierde chiar preţioasa scrisoare.
.La Paris D artagnan îi câştigă bunăvoinţa domnului de Treville,dar pentru a primi uniforma de
muşchetar ,mai întâi trebuie să-şi facă ucenicia.Tânărul gascon parcă atrage toate boroboaţele în jurul
lui ,nedeprins cu obiceiurile marelui oraş.Încă din prima zi se vede provocat la duel,pe rând,de
trei vestiţi muşchetari:Athos,Porthos şi Aramis,cei trei nedespărţiţi.În acea vreme,cardinalul Richelieu
a interzis duelurile,însă acest lucru nu le făcea mai rare,ci dimpotrivă,poate aveau loc mai multe,însă
mai discrete.
Confruntarea dintre D’artagnan şi cei trei vestiţi muşchetari a fost primejdioasă,dar s-a dovedit
a fi începutul unei prietenii de durată.Acum fiind patru se unesc şi îşi înfruntă curajos adversarii.Au fost
surprinşi,la duel de gărzile cardinalului cu care se aflau în permanentă duşmănie.Până şi urechile regelui
au auzit vestea că trei muşchetari însoţiţi de un tânăr începător,’’un copil’’,au reuşit să îi înfrângă pe
cinci dintre cei mai de seamă soldaţi ai cardinalului.Pentru D’artagnan, această întâmplare a fost mai
mult decât benefică,a fost începutul unei faime de invidiat.
Urmează alte fapte eroice pentru D’artagnan.Acesta are drept gazdă pe domnul
Bonacieux,un om fricos care îşi pierde soţia şi îl roagă pe D’artagnan să i-o găsească.Se pare că aceasta
a fost răpită de oamenii cardinalului.Cardinalul doreşte să slăbească puterea Angliei lovind în ducele
de Buckingham,Georges Villiers.Cardinalul află de dragostea ducelui pentru regina Franţei,Ana de
Austria,şi punela cale un mic şiretlic,îi trimite o scrisoare ca din partea reginei,pentru a-l ademeni la
Paris şi a-l captura.Regina află de complot şi încearcă să-l dejoace.
Doamna Bonacieux reuşeşte să scape singură de răpitorii ei ,însă e din nou prinsă,deoarece casa
ei era supravegheată.Acum o salvează D’artagnan,iar aceasta îl conduce la ducele de
Buckingham.Cardinalul nu se dă bătut şi doreşte cu orice preţ să o compromită pe regină în ochii regelui
Richelieu ştiind că ducele s-a întors în Anglia ducând drept amintire eghileţii cu diamante ai
reginei.Cardinalul îl convinge pe rege să organizeze o serbare,unde să-şi invite soţia împodobită cu
eghileţii.Cardinalul pune să i se fure regelui două diamante.Timpul pe care îl are regina să ceară înapoi
podoaba e foarte scurt şi nu ştie la cine să apeleze.D’artagnan,îndrăgostit de doamna Bonacieux ia
asupra lui această misiune.D’artagnan este ajutat de cei trei muşchetari,Athos,Porthos şi Aramis,care
rămân în urmă pentru a dezlega capcanele ce le-au fost pregătite pe drum.D’artagnan ajunge la ţărmul
Franţei,însă nu are permis de trecere în Anglia,se bate cu trimisul cardinalului,contele de Wardes şi îi
ia acestuia biletul de trecere,astfel îşi duce misiunea la bun sfârşit.Doamna Bonacieux este din nou
răpită,de data aceasta fără urmă.Milady jură să se răzbune pe D’artagnan deoarece îi cunoaşte
taina.Ultima misiune a lui Milady,încredinţată chiar de către cardinal,ajunge şi la urechile celor trei
muşchetari:trebuie să aranjeze uciderea ducelui de Buckingham.Ca loc de sfat găsesc bastionul Saint-
Gervais,rezistă atacurilor mai bine de o oră şi iau o hotărâre.Îi scriu lordului de Winter pentru a o
împiedica pe Milady să-şi ducă planul la bun sfârşit.Este reţinută chiar înainte de a ajunge pe ţărmul
englez şi întemniţată de cumnatul ei.Reuşeşte să-l păcălească pe gardian spunând că este nevinovată ,îi
înşiră tot felul de minciuni,descoperă că este un fanatic protestant şi îl aţâţă împotriva celui pe care
protestanţii nu-l iubeau:ducele de Buckingham.Felton îl asasinează pe duce.
Se întoarce în Franţa şi aşteaptă poruncile cardinalului în mănăstirea carmelitelor din
Bethune.Aici se găseşte şi doamna Bonacieux iar Milady îi pregăteşte o cruntă revanşă.Milady o
otrăveşte şi fuge.D’artagnan şi prietenii săi sosesc prea târziu.Doamna Bonacieux moare în braţele
iubitului ei.Milady nu se bucură prea multă vreme deoarece e prinsă de cei patru prieteni,de lordul de
Winter şi un călău adus de Athos.E judecată pentru faptele ei şi condamnată la moarte,iar călăul o
execută imediat.D’artagnan a fost făcut muschetar imediat după întâmplarea din bastionul Saint-Gervais
apoi a fost înaintat la gradul de locotenent.Athos,după ce mai luptă o vreme,se retrage în viaţa pe care
o părăsise în tinereţe.Porthos se căsătoreşte cu o văduvă bogată iar Aramis îmbrăţişează viaţa
monahală.