Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA: 26.01.2010
CLASA: a III-a
SCOALA GEN. „PETRU MAIOR” CAPUSUL DE CAMPIE
PROF.INV.PRIMAR: MONICA MAIER
DISCIPLINA: MATEMATICA
ARIA CURRICULARĂ:MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: IMPARTIREA
SUBIECTUL: ORDINEA EFECTUARII OPERATIILOR SI FOLOSIREA
PARANTEZELOR ROTUNDE
TIPUL LECŢIEI: de predare-invatare

OBIECTIV SPECIFIC:
Formarea şi consolidarea deprinderii de a efectua operaţii de înmulţire si
impartire în concentrul 0-100.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
1.4.: să efectueze operaţii de înmulţire şi împărţire cu numere naturale mai mici
decât 100;
2.3.: să exploreze modalităţi de efectuare a înmulţirii sau împărţirii în 0-100
folosind diferite tipuri de grupări şi reprezentări;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1: să efectueze exerciţii rapide de calcul mintal, folosind proprietăţile


operaţiilor;
O2: să opereze cu numere naturale, urmărind respectarea ordinii efectuării
operaţiilor şi folosirea corectă a parantezelor;
O3: sa foloseasca in mod corect terminologia specifica celor patruoperatii
matematice;
O4: să rezolve probleme cu cel mult doua operaţii;
O5: să respecte regulile de lucru în grup;

OBIECTIV AFECTIV:
Manifestarea interesului şi curiozităţii în rezolvarea sarcinilor propuse.
Resurse:
- temporale: 50 minute
- spaţiu: sala de clasă
- umane: colectivul clasei a III-a
Forma de organizare: frontală, individuală, pe echipe;

Strategii didactice:
Metode şi procedee:
a) de comunicare orală:
* conversaţia;
* explicaţia;

b) de raţionalizare a învăţării:
 exerciţiul;
 munca independentă;
 jocul didactic;
 problematizarea.

Mijloace de învătământ:
a) informativ-demonstrative:
* lap-top;
b) de exersare şi informare:
* fişe de lucru;
c) de evaluare şi raţionalizare a învăţării:
 stimulente;
 aplauze.

Bibliografie :
 Cristici, V., Cojocaru, I., Arghirescu, A., Caiet de evaluare pentru manualul de
matematică-clasa a III-a (2002), Editura Petrion, Bucureşti;
 Dragu, M., Lazăr, N., Mihăescu, C., Costache, C., Caiet de teste la limba
română şi matematică – clasa a III-a (2008), Editura Naţional, Bucureşti;
 Pacearca S., Mogos M, Matematica, manual pentru clasa a III-a(2005) ,
Editura Aramis, Bucuresti
Nr. Modali- Tipul de
Conţinutul informaţional al lecţiei Strategii didactice
Crt. tăţi de învăţare

Obiective
Secvente

Durata
Resurse Resurse evaluare
pedagogice Activitatea
Activitatea profesorului procedurale materia
elevilor
le
1. Momentul 2’ Se pregătesc materialele necesare -se Conversaţia Frontala
organizatoric lecţiei. pregătesc Explicaţia
Se organizează colectivul de elevi. pentru ora
Copiii sunt aşezaţi câte doi în băncuţe, de
iar băncile sunt puse in semicerc. matematica
cu cele
necesare;
2. Captarea şi 3’ Captarea atenţiei se realizează cu -ascultă cu
menţinerea ajutorul unei poezioare. atenţie
atenţiei Se va solicita atenţie în audierea problemi în
versurilor deoarece este o „ghicitoare- versuri;
problemă”: -efectuează
„Cuza-Vodă a cerut operaţiile;
Problematizarea Poezie Operaţională
Unui meşter priceput -oferă
Să-i croiască steaguri: două, răspunsul
Apoi zece şi-ncă nouă. corect;

Toate-au fost puse-n cutii.


Trei la număr, ca să ştii!
Câte steaguri, cine ştie,
Sunt în fiece cutie?”
3. Reactualizarea 10’ Se reactualizeaza cunostintele despre -ascultă cu Conversaţia Lap-top frontala Receptiv-
reproductivă
cunostintelor ordinea efectuarii operatiilor, cu atenţie;
anterioare ajutorul lui Donald si a lap-top-ului.
Se reaminteste terminologia specifica Explicaţia
celor patru operatii matematice.
4. Dirijarea Se efectuează exerciţii de calcul -efectuează Exerciţiul
procesului de mintal, dar se şi completează pe tablă exerciţii de
recapitulare şi cerculeţele (spaţiile punctate) cu calcul
sistematizare a rezultatele corespunzătoare. mintal,
cunoştinţelor 24:8  ..... x6  ..... :2  x7  ..... rapid şi O
9x4  .....:6  .....x8  .....-18 .... corect; 1
Aflaţi dublul numărului 8.
Mă gândesc la un număr pe care îl
împart la 4 şi obţin 9. La ce număr m-
am gândit?
Se dau factorii 9 şi 3. Aflaţi: câtul şi
produsul.
Exercitiul
Din produsul numerelor 5 şi 3
scădeţi suma lor.
Se dau numerele 10 şi 2.Aflaţi:
suma , diferenţa, produsul, câtul.
Conversatia de Receptiv-
Se reamintesc cele trei reguli de verificare
reproductivă
rezolvare a exercitiilor care au cele -isi
Operaţională
patru operatii matematice si se rezolva reamintesc
pentru fiecare regula cate un exercitiu: cele trei
a) 87 – 68 + 36 + 45 – 27 = reguli
b) 5 x 8 : 4 : 2 x 7 = studiate
c) 63 + 6 x 4 : 3 – 56 : 7 x 4 = Lap-top
-rezolva la
Operaţională
5. Anuntarea temei 1’ Se anunţă tema şi se precizează tabla si pe
si a obiectivelor faptul că se trece la o lecţie nouă,tot cu caiete O Explicatia
cele patru operatii invatate, doar ca la exercitiile 3
regulile pe cale le stiu elevii se mai date;
adauga una, folosirea parantezelor
rotunde . - asculta
Se enunţă obiectivele. explicatiile
Se menţionează faptul că, pentru
fiecare răspuns corect, vor primi câte un
steguleţ decupat. Elevul care are cele
mai multe steguleţe la sfârşitul orei de Conversatia
matematică, va primi diplomă pentru Operaţională
matematicianul clasei, în data de 26
ianuarie 2012.
6. Dirijarea noii 25’ Se noteaza titlul lectiei pe tabla:
invatari Ordinea efectuarii operatiilor si
folosirea parantezelor
Se porneste de la un exemplu:

37 + (42 – 19) = Operaţională


37 + 23 =
60 Exerciţiul
Se explica apoi regula:
Problematizarea
-elevii isi O
Într-un exerciţiu cu paranteze , noteaza pe 3
efectuăm mai întâi caiete
operaţiile din paranteză respectând
Lap-top Operaţională
ordinea: întâi înmulţirile şi
împărţirile, apoi adunările şi scăderile.
Vom obţine un exerciţiu fără
paranteze pe care îl rezolvăm după
regulile cunoscute.
Pentru a intelege mai bine se solicita Operaţională
un elev la table pentru a rezolva un alt O
exercitiu: 2
O Exerciţiul
2 + 5 x (17 – 3 x 5) = 3 Demonstraţia
Li se cere elevilor sa isi noteze regula
in caiete folosind o culoare, sau pix
albastru.
Se mai rezolva apoi un exercitiu, tot la -rezolva
tabla: exercitiul in
100 – 6 x 7 – 2 x (8 – 5 : 5) = caiete si la
Alte exercitii: tabla O
Ex.1 3 Problematizarea
Află numărul de 6 ori mai mare O
decât jumătatea numărului 20. -isi noteaza 4 Operaţională
6 x (20 : 2) = regula in
= 6 + 10 = caiete
= 16 Creta
colorata
Ex.2 -rezolva
Primul factor este 4, iar al doilea exercitiile
factor este cu 3 mai mare ca primul. propuse O
Operaţională
Produsul este: 3
a) 27; b)29; c)28 d)7
c)28
4x (4+3)= 4x7= 28
O
Ex.3 -verifică 2 Exerciţiul
Calculează, respectând ordinea rezultatele; Explicaţia
efectuării operaţiilor: Operaţionala

10x10-(7x7+6x6)=
90-20:4+6x9=
Problema: -realizează Exerciţiul
noile sarcini
primite;
-primesc
steguleţe Steguleţe
decupate; decupate
5. Obţinerea 7’ Se distribuie fişele pe care se -urmăresc Conversaţia
performanţelor explică sarcinile de lucru. Cerinţele prezentarea; O Operaţională
Explicaţia Fişe de
şi asigurarea sunt identice pentru toate echipele. 2 lucru
feedback-ului Se citesc informaţiile de pe fişe. -rezolva fisa
de lucru O
3
6. Evaluarea 2’ Se fac aprecieri pozitive, generale şi Receptiv-
reproductivă
individuale, asupra activităţii de
învăţare a elevilor.
Ofer recompense / stimulente
elevilor ce s-au remarcat în cadrul
activităţii de învăţare.

S-ar putea să vă placă și