Sunteți pe pagina 1din 9

Anexa 1

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA (font 16, Bold, centered)

FACULTATEA (font 14, Bold, centered)

DEPARTAMENTUL

NUMELE DE FAMILIE, PRENUMELE AUTORULUI (font 14, Bold, centered)

Lucrul individual (font 16, Bold, centered)

la disciplina_________________________________

STUDIU DE CAZ (font 18, Bold, centered)

Conducător ştiinţific: _____________ Numele, prenumele, gradul ştiinţific

Autorul: ______________

Chişinău - 20___

Studiu de caz
Varianta I
Activitatea principală a entităţii „Sălcioară” SRL este arenda bunurilor imobiliare proprii (CAEM 70200).
Date generale despre entitate:
- codul fiscal 1234534245453
- codul TVA 0256487
- adresa juridică – mun. Chişinău, str. Şciusev A.,31 (CUATM 0130)
- numărul mediu scriptic de salariați constituie 5 persoane.
În luna decembrie anul 2019 entitatea a efectuat livrări de servicii impozabile cu diferite cote ale TVA:
 cota standard – 120 000 lei, fără TVA;
 cota 8% - 5 000 lei, fără TVA.
În perioada dată au fost procurate servicii şi mărfuri de la agenţii economici rezidenţi ai RM în valoare
de:
 cota standard - 90 000 lei, inclusiv TVA;
 cota 8% - 7 000 lei, fără TVA.
Conform Declaraţiei TVA pentru luna noiembrie 2019 suma TVA destinată trecerii în cont din perioada
precedentă constituia 2 500 lei.
„Sălcioară” SRL dispune de o clădire destinată închirierii oficiilor. Conform certificatului eliberat de
Oficiul Cadastral valoarea estimată a clădirii în scopul impozitării constituie 500 400 lei.
În perioada anului 2019 „Sălcioară” SRL a înregistrat în contabilitatea financiara următoarele venituri şi
cheltuieli:
- 611 ”Venituri din vânzări” – 390 067 lei;
- 612 “Alte venituri din activitatea operaţională” – 70 213 lei;
- 711 “Costul vânzărilor” – 150 121 lei;
- 712 “Cheltuieli de distribuire” – 732 lei;
- 713 “Cheltuieli administrative” – 78 332 lei;
- 714 “Alte cheltuieli din activitatea operaţională” – 6 890 lei;
- 722 “Cheltuieli financiare” – 845 lei.
În scopul impozitării, entitatea economică a înregistrat ajustări aferente cheltuielilor:
1. cheltuielilor de deplasare: suma efectivă a cheltuielilor de deplasare – 3 000 lei, iar suma recunoscută, în
scopuri de impozitare, conform regulamentului în vigoare – 2 600 lei;
2. amenzi calculate privind taxele locale - 360 lei;
3. amortizarea mijloacelor fixe: în contabilitate – 32 000 lei.
Se cunoaşte următoarea informaţie privind mijloacele fixe ale entităţi „Sălcioară” SRL în scopul
impozitării (tabelul 1):
Tabelul 1
Mijloacele fixe existente la entitate şi baza lor valorică
la începutul perioadei de gestiune 2019
Baza valorică la începutul perioadei de
Categoria de proprietate Mijlocul fix
gestiune 2019
I Clădire 550 000
V Condiţioner (1 unitate)
45 000
Calculator (2 unităţi)

Conform politicilor contabile entitatea „Sălcioară” SRL contabilizează cheltuielile privind impozitul pe
venit în baza metodei impozitului pe venit curent. În cursul anului de gestiune, conform prevederilor Codului
Fiscal entitatea a achitat în sume egale cu ¼ din impozitul pe venit ce urma să fie plătit anul precedent – câte
6 000 lei în trimestru.
Se cere:
1. Calculaţi suma impozitelor şi taxelor de plătit la buget pentru anul fiscal 2019;
2. Înregistraţi operaţiile economice ce au avut loc în perioada de gestiune 2019 în Registrul de înregistrare a
operaţiunilor economice (Anexa 3);
3. Prezentaţi calculul amortizării mijloacelor fixe în scopuri de impozitare utilizând Registrul de evidenţă a
mijloacelor fixe pe categorii de proprietate şi a uzurii acestora în scopul impozitării pentru perioada de
gestiune 20__ (Anexa 4);
4. Întocmiţi Declaraţia cu privire la impozitul pe venit a persoanei care practică activitate de întreprinzător
(forma VEN 12) pentru anul 2019;
5. Întocmiţi Declaraţia privind TVA (forma TVA 12) pentru luna decembrie 2019;
6. Întocmiţi Declaraţia privind Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (forma BIJ 13) pentru anul 2019.
Studiu de caz
Varianta II
Activitatea principală a entităţii „Avante” SRL este comercializarea marfurilor pe piaţa internă a RM

2
(CAEM 52621).
Date generale despre entitate:
- codul fiscal 1003568794789
- codul TVA 0256503
- adresa juridică – mun. Chişinău, str. Columna, 171 (CUATM 0120)
- numărul mediu scriptic de salariaţi constituie 3 persoane.
În luna decembrie anul 2019 entitatea a efectuat livrări de mărfuri impozabile la cota standard – 120 000
lei, fără TVA pentru care a primit în aceeaşi lună un avans în sumă de 90 000 lei.
În perioada dată au fost procurate servicii şi mărfuri de la agenţii economici rezidenţi ai RM în valoare
de:
 cota standard - 90 000 lei, inclusiv TVA;
 cota 8% - 8 000 lei, fără TVA.
Entitatea economică dispune de obiecte impozabile privind taxa pentru unităţi comerciale – 2 magazine,
amplasate în municipiul Chişinău. Cota taxei pentru magazinele menţionate este aceeaşi şi constituie 2 300 lei
anual.
În perioada anului 2019 „Avante” SRL a înregistrat în contabilitatea financiara următoarele venituri şi
cheltuieli:
- 611 ”Venituri din vânzări” – 390 067 lei;
- 612 “Alte venituri din activitatea operaţională” – 70 213 lei;
- 711 “Costul vânzărilor” – 150 121 lei;
- 712 “Cheltuieli de distribuire” – 732 lei;
- 713 “Cheltuieli administrative” – 78 332 lei;
- 714 “Alte cheltuieli din activitatea operaţională” – 6 890 lei;
- 722 “Cheltuieli financiare” – 845 lei.
În scopul impozitării, entitatea a înregistrat ajustări aferente cheltuielilor:
1. cheltuieli sub formă de donaţii în scopuri filantropice – 5 000 lei;
2. amenzi calculate privind TVA -1 000 lei;
3. amortizarea mijloacelor fixe. În contabilitate – 15 000 lei.
Se cunoaşte următoarea informaţie privind mijloacele fixe ale entităţii „Avante” SRL în scopul
impozitării (tabelul 1):
Tabelul 1
Mijloacele fixe existente la entitate şi baza lor valorică
la începutul perioadei de gestiune 2019
Categoria de Baza valorică la începutul
Mijlocul fix
proprietate perioadei de gestiune 2019
V Utilaj (1 unitate)
45 000
Calculator (2 unităţi)

Conform politicilor contabile entitatea „Avante” SRL contabilizează cheltuielile privind impozitul pe
venit în baza metodei impozitului pe venit curent. În cursul anului de gestiune, conform prevederilor Codului
Fiscal entitatea a achitat în sume egale cu ¼ din impozitul pe venit ce urma să fie plătit anul precedent – câte
6 000 lei în trimestru.

Se cere:
1. Calculaţi suma impozitelor şi taxelor de plătit la buget pentru anul fiscal 2019;
2. Înregistraţi operaţiile economice ce au avut loc în perioada de gestiune 2019 în Registrul de înregistrare a
operaţiunilor economice (Anexa 3);
3. Prezentaţi calculul amortizării mijloacelor fixe în scopuri de impozitare utilizând Registrul de evidenţă a
mijloacelor fixe pe categorii de proprietate şi a uzurii acestora în scopul impozitării pentru perioada de
gestiune 20__ (Anexa 4);
4. Întocmiţi Declaraţia cu privire la impozitul pe venit a persoanei care practică activitate de întreprinzător
(forma VEN 12) pentru anul 2019;
5. Întocmiţi Declaraţia privind TVA (forma TVA 12) pentru luna decembrie 2019;
6. Întocmiţi Declaraţia privind Taxele locale (forma TL 13) pentru trimestrul IV 2019.

Studiu de caz
Varianta III
Activitatea principală a entităţii „Alacom” SRL este comercializarea mărfurilor pe piaţa internă a RM
3
(CAEM 52484).
Date generale despre entitate:
- codul fiscal 1002124841236
- codul TVA 0244687
- adresa juridică – mun. Chişinău, bd. Dacia 19 (CUATM 0110)
- numărul mediu scriptic de salariaţi constituie 5 persoane.
În luna decembrie anul 2019 entitatea a efectuat livrări de servicii şi mărfuri impozabile la cota standard –
100 000 lei, fără TVA.
În perioada dată au fost procurate servicii şi mărfuri de la agenţii economici rezidenţi ai RM - 90 000 lei,
inclusiv TVA cota standard. De asemenea a importat marfuri: valoarea în vamă fără taxa pentru proceduri
vamale şi taxa vamală - 65 000 lei; taxele vamale - 4 510 lei.
„Alcom” SRL dispune de bunuri impozabile (clădire) destinaţie industrială. Conform certificatului
eliberat de Oficiul Cadastral valoarea estimată a clădirii în scopul impozitării constituie 250 000 lei.
În perioada anului 2019 „Alacom” SRL a înregistrat în contabilitatea financiara următoarele venituri şi
cheltuieli:
- 611 ”Venituri din vânzări” – 190 067 lei;
- 612 “Alte venituri din activitatea operaţională” – 70 213 lei;
- 711 “Costul vânzărilor” – 150 121 lei;
- 712 “Cheltuieli de distribuire” – 732 lei;
- 713 “Cheltuieli administrative” – 120 332 lei;
- 714 “Alte cheltuieli din activitatea operaţională” – 6 890 lei;
- 722 “Cheltuieli financiare” – 845 lei.
În scopul impozitării, entitatea economică a înregistrat ajustări aferente cheltuielilor:
1. cheltuielilor de deplasare: suma efectivă a cheltuielilor de deplasare – 4 000 lei, iar suma recunoscută, în
scopuri de impozitare, conform regulamentului în vigoare – 2 600 lei;
2. cheltuieli neconfirmate documentar efectuate de titularul de avans - 620 lei;
3. amortizarea mijloacelor fixe. În contabilitate – 27 500 lei.
Se cunoaşte următoarea informaţie privind mijloacele fixe ale entităţii „Alacom” SRL în scopul
impozitării (tabelul 1):
Tabelul 1
Mijloacele fixe existente la entitate şi baza lor valorică
la începutul perioadei de gestiune 2019
Categoria de Baza valorică la începutul
Mijlocul fix
proprietate perioadei de gestiune 2019
I Clădire 150 000
V Autoturism (1 unitate) 75 000

Conform politicilor contabile entitatea „Sălcioară” SRL contabilizează cheltuielile privind impozitul pe
venit în baza metodei impozitului pe venit curent. În cursul anului de gestiune, conform prevederilor Codului
Fiscal entitatea a achitat în sume egale cu ¼ din impozitul pe venit ce urma să fie plătit anul precedent – câte
3 000 lei în trimestru.

Se cere:
1. Calculaţi suma impozitelor şi taxelor de plătit la buget pentru anul fiscal 2019;
2. Înregistraţi operaţiile economice ce au avut loc în perioada de gestiune 2019 în Registrul de înregistrare a
operaţiunilor economice (Anexa 3);
3. Prezentaţi calculul amortizării mijloacelor fixe în scopuri de impozitare utilizând Registrul de evidenţă a
mijloacelor fixe pe categorii de proprietate şi a uzurii acestora în scopul impozitării pentru perioada de
gestiune 20__ (Anexa 4);
4. Întocmiţi Declaraţia cu privire la impozitul pe venit a persoanei care practică activitate de întreprinzător
(forma VEN 12) pentru anul 2019;
5. Întocmiţi Declaraţia privind TVA (forma TVA 12) pentru luna decembrie 2019;
6. Întocmiţi Declaraţia privind Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (forma BIJ 13) pentru anul 2019.

Studiu de caz
Varianta IV
Activitatea principală a entităţii „Foişor” SRL este comercializarea mărfurilor pe piaţa internă a RM
4
(CAEM 57271).
Date generale despre entitate:
- codul fiscal 1002568794789
- codul TVA 0257803
- adresa juridică – mun. Chişinău, str. Astronom N. Donici 18 (CUATM 0150)
- numărul mediu scriptic de salariaţi constituie 3 persoane.
În luna decembrie anul 2019 entitatea a efectuat livrări de mărfuri impozabile la cota standard – 120 000
lei, fără TVA. De asemenea entitatea a primit un avans de la un cumpărător rezident al RM în valoare de 90 000
lei pentru marfa ce urmează a fi livrată în luna ianuarie 2020.
În perioada dată au fost procurate:
 mărfuri de la agenţii economici rezidenţi ai RM în valoare de 70 500 lei, inclusiv TVA la cota standard;
 servicii de la agenţii economici rezidenţi ai RM - 12 000 lei, fără TVA (cota standard);
Entitatea economică dispune de obiecte impozabile privind taxa pentru unităţi comerciale – 2 gherete,
amplasate în municipiul Chişinău. Cota taxei pentru fiecare unitate comercială constituie 1 750 lei anual.
În perioada anului 2019 „Foişor” SRL a înregistrat în contabilitatea financiara următoarele venituri şi
cheltuieli:
- 611 ”Venituri din vânzări” – 390 067 lei;
- 612 “Alte venituri din activitatea operaţională” – 70 213 lei;
- 711 “Costul vânzărilor” – 150 121 lei;
- 712 “Cheltuieli de distribuire” – 732 lei;
- 713 “Cheltuieli administrative” – 78 332 lei;
- 714 “Alte cheltuieli din activitatea operaţională” – 6 890 lei;
- 722 “Cheltuieli financiare” – 845 lei.
În scopul impozitării, entitatea a înregistrat ajustări aferente cheltuielilor:
1. cheltuieli neconfirmate documentar efectuate de titularul de avans – 1 000 lei;
2. datorii privind plăţile de arendă a automobilului faţă de persoană interdependentă (fondatorul entităţii ce
deţine 90% din capitalul social) - 5 000 lei;
3. amortizarea mijloacelor fixe. În contabilitate – 25 000 lei.
Se cunoaşte următoarea informaţie privind mijloacele fixe ale entităţii „Foişor” SRL în scopul impozitării
(tabelul 1):
Tabelul 1
Mijloacele fixe existente la entitate şi baza lor valorică
la începutul perioadei de gestiune 2019
Categoria de Baza valorică la începutul
Mijlocul fix
proprietate perioadei de gestiune 2019
II Depozit (1 unitate) 61 200
V Utilaj (2 unitate) 55 000

Conform politicilor contabile entitatea „Foişor” SRL contabilizează cheltuielile privind impozitul pe
venit în baza metodei impozitului pe venit curent. În cursul anului de gestiune, conform prevederilor Codului
Fiscal entitatea a achitat în sume egale cu ¼ din impozitul pe venit ce urma să fie plătit anul precedent – câte 4
500 lei în trimestru.

Se cere:
1. Calculaţi suma impozitelor şi taxelor de plătit la buget pentru anul fiscal 2019;
2. Înregistraţi operaţiile economice ce au avut loc în perioada de gestiune 2019 în Registrul de înregistrare a
operaţiunilor economice (Anexa 3);
3. Prezentaţi calculul amortizării mijloacelor fixe în scopuri de impozitare utilizând Registrul de evidenţă a
mijloacelor fixe pe categorii de proprietate şi a uzurii acestora în scopul impozitării pentru perioada de
gestiune 20__ (Anexa 4);
4. Întocmiţi Declaraţia cu privire la impozitul pe venit a persoanei care practică activitate de întreprinzător
(forma VEN 12) pentru anul 2019;
5. Întocmiţi Declaraţia privind TVA (forma TVA 12) pentru luna decembrie 2019;
6. Întocmiţi Declaraţia privind Taxele locale (forma TL 13) pentru trimestrul IV 2019.

Studiu de caz
Varianta V
Activitatea principală a entităţii „Nufărul” SRL este arenda bunurilor imobiliare proprii (CAEM 70200).
5
Date generale despre entitate:
- codul fiscal 1003578945547
- codul TVA 0246487
- adresa juridică – mun. Chişinău, str. Milescul Spatarul Nicolae 19 (CUATM 0140)
- numărul mediu scriptic de salariaţi constituie 2 persoane.
În luna decembrie anul 2019 entitatea a efectuat livrări de servicii impozabile cu diferite cote ale TVA:
 cota standard – 120 000 lei, inclusiv TVA;
 cota 8% - 5 000 lei, inclusiv TVA.
În perioada dată au fost procurate servicii şi mărfuri de la agenţii economici rezidenţi ai RM în valoare
de:
 cota standard - 50 000 lei, inclusiv TVA;
 cota 8% - 4 500 lei, fără TVA.
Conform Declaraţiei TVA pentru luna noiembrie 2019 suma TVA destinată trecerii în cont din perioada
precedentă constituia 3 000 lei.
„Nufărul” SRL dispune dispune de bunuri impozabile (clădire) destinaţie industrială. Conform
certificatului eliberat de Oficiul Cadastral valoarea estimată a clădirii în scopul impozitării constituie 60 400 lei.
Entitatea economică beneficiază de reducere la plata impozitului în mărime de 15%.
În perioada anului 2019 „Nufărul” SRL a înregistrat în contabilitatea financiara următoarele venituri şi
cheltuieli:
- 611 ”Venituri din vânzări” – 190 067 lei;
- 612 “Alte venituri din activitatea operaţională” – 70 213 lei;
- 711 “Costul vânzărilor” – 150 121 lei;
- 713 “Cheltuieli administrative” – 120 332 lei;
- 714 “Alte cheltuieli din activitatea operaţională” – 30 890 lei;
- 722 “Cheltuieli financiare” – 845 lei.
În scopul impozitării, entitatea a înregistrat ajustări aferente cheltuielilor:
1. cheltuieli sub formă de donaţii în scopuri filantropice – 2 000 lei;
2. plăţi în favoarea titularului patentei de întreprinzător - 1 500 lei;
3. amortizarea mijloacelor fixe. În contabilitate – 13 000 lei.
Se cunoaşte următoarea informaţie privind mijloacele fixe ale entităţii „Nufărul” SRL în scopul
impozitării (tabelul 1):
Tabelul 1
Mijloacele fixe existente la entitate şi baza lor valorică
la începutul perioadei de gestiune 2019
Categoria de Baza valorică la începutul
Mijlocul fix
proprietate perioadei de gestiune 2019
II Clădire 32 000
V Calculator (3 unităţi) 25 000

Conform politicilor contabile entitatea „Nufărul” SRL contabilizează cheltuielile privind impozitul pe
venit în baza metodei impozitului pe venit curent. În cursul anului de gestiune, conform prevederilor Codului
Fiscal entitatea a achitat în sume egale cu ¼ din impozitul pe venit ce urma să fie plătit anul precedent– câte
2 000 lei în trimestru.

Se cere:
1. Calculaţi suma impozitelor şi taxelor de plătit la buget pentru anul fiscal 2019;
2. Înregistraţi operaţiile economice ce au avut loc în perioada de gestiune 2019 în Registrul de înregistrare a
operaţiunilor economice (Anexa 3);
3. Prezentaţi calculul amortizării mijloacelor fixe în scopuri de impozitare utilizând Registrul de evidenţă a
mijloacelor fixe pe categorii de proprietate şi a uzurii acestora în scopul impozitării pentru perioada de
gestiune 20__ (Anexa 4);
4. Întocmiţi Declaraţia cu privire la impozitul pe venit a persoanei care practică activitate de întreprinzător
(forma VEN 12) pentru anul 2019;
5. Întocmiţi Declaraţia privind TVA (forma TVA 12) pentru luna decembrie 2019;
6. Întocmiţi Declaraţia privind Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (forma BIJ 13) pentru anul 2019.

Anexa 3

6
Registrul de înregistrare a operaţiunilor economice

Nr. Formula contabilă


Conţinutul operaţiunilor economice
crt. Debit Credit Suma

7
Anexa 4

Registrul de evidenţă a mijloacelor fixe pe categoriile de proprietate şi a uzurii


acestora în scopuri fiscale pentru perioada de gestiune __________

__________________________ __________________________
Unitatea (întreprinderea) Certificat de înregistrare
__________________________ __________________________
Adresa Cod fiscal
(în lei)
Nr. Categoria de Baza Suma intrărilor (Sintr.) Suma corectărilor (Sc) Suma ieşirilor (Sieşir) Baza Uzu- Baza
d/o proprietate şi valo- Mij- Mij- Rein- Din Alte Total Depă- Suma Suma valorii Alte Total Co- Do-naţie Ie- Con- Alte Lichi- Total valo-rică ra cal- valo-rică
norma uzurii rică a loace loace trarea con- in- şirea taxei pe restante co- mer- sau şire ser- ie-şiri dare a mijloa- cu-lată a mijloa-
mijloa- fixe fixe după ser- trări limitei valoa- presupuse a rec- ciali- trans- for- vare celor fixe (Uf) celor fixe
celor procu- create ieşirea vare cheltu- rea mijloacelor fixe tări zare mitere ţată la finele la înce-
fixe la rate cu forţe forţată ielilor adău- în cazul gra-tuită peri- putul
înce- proprii pentru gată trecerilor la oadei de urmă-
putul repa- (Stva) pierderi în ges-tiune toarei
peri- raţie contabilitate în (Bf) peri-oade
oadei de (Sd) legătură cu de ges-
ges- uzura totală tiune
tiune (Svr)
(Bi)
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1. I-5%
2. Total I
3. II - 8%
4. III - 12,5%
5. IV - 20%
6. V - 30%
7. Total

Conducătorul întreprinderii
Contabil-şef
Executor