Sunteți pe pagina 1din 1

PILOT INTEGRARE ELECTRONICA

Responsabilitati
•Testeaza si valideaza calculatoarele electronice (ECU) conform standardelor, specificatiilor si
caietelor de sarcini;
•Implementeaza secventele de test pentru testarea inter-sistem automata si/sau manuala a unui
calculator/calculatoare (ECU) ce face/fac parte dintr-un sistem complet pentru a asigura
validarea integrala a produsului;
•Realizeaza adaptarea software (definire configuratii si calibrari) pentru a asigura conformitatea
definitiei tehnice;
•Piloteaza realizarea utilajelor necesare realizării încercărilor (pregateste bancul de incercare din
punct de vedere software si hardware pentru versiuni viitoare);
•Ruleaza secventele de test, analizeaza si investigheaza rezultatele, reproduce si inregistreaza
defectele observate, generareaza si difuzeaza sintezele in urma testarii pentru a asigura
conformitatea produsului si trasabilitatea proiectului;
•Participa in procesul de capitalizare pentru a asigura dezvoltarea corecta a sistemului;
•Participa la validarea cererilor de încercare cât si la planificarea încercărilor venite din partea
meseriilor transverse;
•Respecta termenele proiectului;
•Asigura nivelul de calitate al sistemelor in concordanta cu obiectivele interne;
•Respecta regulile tehnice ale companiei pentru buna functionare a sistemelor electronice din
perimetrul de activitate;
•Buna relationare si comunicare cu furnizorii si clientii;
•Asigura suport tehnic pentru alte echipe de validare in functie de cerintele din perimetrele
adiacente;
•Desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica, in
conditiile stabilite de legislatia incidenta in vigoare.

PILOT DEZVOLTARE ELECTRONICA


Responsabilitati
Coordonarea furnizorilor pentru implementarea proiectelor in uzine;
Asigura conformitatea din punct de vedere electronic a pieselor conform caietelor de sarcini;
Respecta jaloanele (termenele) proiectului;
Actualizeaza dosarele de configurare, planurile pieselor;
Verifica aplicarea regulilor in meserie;
Aplica planurile de validare impuse de meserie;
Verifica si se asigura de respectarea standardelor de calitate a pieselor din perimetrul sau.