Sunteți pe pagina 1din 7

Şcoala Gimnaziala GHEORGHE HARITON-SAHATENI

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


PROFESOR: TOADER ALIN VALENTIN

PLAN DE LECTIE

DATA: 28.11.2019
CLASA: a V-a A
EFECTIV: 12 elevi -4F
-8B TEMELE ŞI OBIECTIVELE LECŢIEI:
LOC DE DESFĂŞURARE:
- sala de sport 1. Dezvoltarea calitatii motrice viteza cu ajutorul jocurilor de miscare;
MATERIALE ŞI INSTALAŢII: 2. Consolidarea deprinderilor motrice aruncare-prindere.
- , fluier, mingii handbal.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
A. PSIHOMOTRICE:
1. să execute corect lansarea de la start în concordanţă cu celelalte
componente ale alergării de viteza;
2. să arate o execuţie corectă a aruncarii si prinderii mingii.
B. COGNITIVE:
1.să interpreteze corect importanţa lansării de la start;
2. să explice corect modul de manipulare a mingii în structurile
de exerciţii date.
C. AFECTIVE:
1. să fie interesat să realizeze alergarea într-un mod cât mai corect;
2. să fie mulţumit / nemulţumit pentru evoluţia sa motrică.
D. SOCIALE:
1. să–şi încurajeze colegii;
2. să accepte înfrângerea cu sportivitate.
VERIGILE ŞI
NR.C DURATA CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII DOZARE INDICAŢII METODICE OBS.
RT. LECŢIEI FORMAŢII DE LUCRU

1. Organizarea - Adunarea, alinierea,salutul; 30 sec.


colectivului de - verificarea prezenţei, a stării de sănătate şi a 1 min.
elevi echipamentului; - în linie pe un rând;
2min - anunţarea temelor; 30 sec.

2. Pregătirea - mers pe vârfuri cu braţele sus; 1 diagonala


organismului - mers pe călcâie cu braţele la ceafă; 1 diagonala
pentru efort - mers pe partea exterioara a piciorului; 1 diagonala
7min - mers pe partea interioara a piciorului; 1 diagonala - în coloană câte unul;
- mers fandat; 1 diagonala
- mers ghemuit; 1 diagonala
- alergare uşoară; 1 diagonala
- alergare cu genunchii sus; 1 diagonala
- alergare cu pendularea gambei înapoi; 1 diagonala
- alergare laterală cu pas adăugat; 1 diagonala
- alergare laterala cu pas incrucisat; 1 diagonala
- alergare cu pas sărit; 1 diagonala
- alergare cu pas săltat; 1 diagonala
- sprint. 1 diagonala
3. Influenţarea 1. Stând depărtat, mâinile pe şold :
selectivă a T1-2: aplecarea capului înainte cu arcuire; 2X - formatie de gimnastică pe 2
aparatului T3-4: extensia capului cu arcuire; linii;
locomotor T5-6: aplecarea capului lateral stânga cu arcuire;
8 min T7-8: aplecarea capului lateral dreapta cu arcuire;

2. Stând depărtat, mâinile pe şold: 2X - formatie de gimnastică pe 2


T1-4: rotări de cap spre stânga; linii;
T5-8: rotări de cap spre dreapta;

3. Stând depărtat, mâinile pe şold:


T1-4: rotări de umeri înainte; 2X - formatie de gimnastică pe 2
T5-8: rotări de umeri înapoi; linii;

4. Stând depărtat, braţele pe lângă trunchi:


T1-4: rotări de braţe simultan înainte; 2X - formatie de gimnastică pe 2
T5-8: rotări de braţe simultan înapoi; linii;
T1-4: rotări de braţe alternativ înainte;
T5-8: rotări de braţe alternativ înapoi;

5. Stând depărtat, braţele îndoite la nivelul 2X - formatie de gimnastică pe 2


pieptului: linii;
T1-2: extensie cu arcuire a braţelor îndoite (plan
orizontal);
T3-4: extensie cu arcuire a braţelor întinse (plan
orizontal);

6. Stând depărtat, braţele îndoite la nivelul 2X - formatie de gimnastică pe 2


pieptului: linii;
T1-2: răsucirea trunchiului spre stânga cu arcuire;
T3-4: răsucirea trunchiului spre dreapta cu arcuire;

7. Stând depărtat, mâinile pe şold: 2X - formatie de gimnastică pe 2


T1-2: îndoirea trunchiului lateral stânga, cu braţul linii;
coroană şi arcuire;
T3-4: îndoirea trunchiului lateral dreapta, cu braţul
coroană şi arcuire;

8. Stând depărtat, braţele pe lîngă trunchi: 2X - formatie de gimnastică pe 2


T1-2: extensia trunchiului cu ridicare pe vârfuri şi linii;
ducerea braţelor prin înainte sus /arcuire;
T3-4: îndoirea trunchiului cu ducerea braţelor la
vârful picioarelor /arcuire;

9. Stând depărtat, braţele întinse lateral: 2X - formatie de gimnastică pe 2


T1-2: îndoire răsucită a trunchiului (mâna dreaptă linii;
la piciorul stâng ) cu arcuire;
T3-4: îndoire răsucită a trunchiului (mâna stângă la
piciorul drept ) cu arcuire;

10. Stând depărtat, mâinile în şold: 2X - formatie de gimnastică pe 2


T1-4: rotări de trunchi spre stânga; linii;
T5-8: rotări de trunchi spre dreapta;

11. Stând: 2X - formatie de gimnastică pe 2


T1-4: rotări de bazin spre stânga; linii;
T5-8: rotări de bazin spre dreapta;

12. Stând:
T1-4: fandare înainte cu arcuire (piciorul drept 2X - formatie de gimnastică pe 2
în faţă); linii;
T5-8: fandare înainte cu arcuire (piciorul stâng în
faţă);

13. Stând: 2X - formatie de gimnastică pe 2


T1-4: fandare laterală cu arcuire (piciorul drept linii;
întins);
T5-8: fandare laterală cu arcuire (piciorul stâng
întins);
4. Dezvoltarea EXERCIŢIUL 1 1x - în coloana cate 4 elevi;
calitatii motrice Grupe de cate 4 elevi, aliniati in coloana; in fata - se va executa la semnal
viteza cu fiecarei grupe cate un jalon aflat la distanta de sonor;
ajutorul aprox. 20m; primul din fiecare grupa pleaca la - pauză pasivă de 30sec;
jocurilor de semnal sonor, alearga in tempo maxim pana la
miscare jalonul din dreptul grupei sale, il ocoleste, se
20min intoarce pana la grupa lui, il ia de mana pe
urmatorul elev din grupa, alearga amandoi tinandu-
se de mana pana la jalon, ocolindu-l, apoi se intorc
si il iau pe urmatorul elev, si jocul continua pana
cand vor fi luati toti elevii din grupa. Castiga grupa
care va termina prima alergarea cu toti elevii
componenti.

EXERCIŢIUL 2 1x - în coloana cate 4 elevi;


Grupe de cate 4 elevi, aliniati in coloana; in fata - se va executa la semnal
fiecarei grupe cate un jalon aflat la distanta de sonor;
aprox. 20m; primul din fiecare grupa pleaca la - pauză pasivă de 30sec;
semnal sonor avand asupra sa o minge de handbal,
alearga in tempo maxim pana la jalonul din dreptul
grupei sale, il ocoleste, se intoarce pana la grupa lui
si preda mingea urmatorului elev, dupa care se duce
la coada sirului. Al doilea elev va parcurge acelasi
traseu ca si primul jucator si jocul va continua pana
cand toti componentii echipei vor parcurge traseul.
Castiga echipa care va termina prima.

EXERCIŢIUL 3 1x - în coloana cate 4elevi;


Acelasi exercitiu ca la exercitiul 2, cu deosebirea ca - se va executa la semnal
de data aceasta jucatorii vor transmite mingea catre sonor;
coechipier prin rostogolire de la o distanta de - pauză pasivă de 30sec;
aprox. 7m.

EXERCIŢIUL 4 1x - în coloana cate 4 elevi;


Acelasi exercitiu ca la exercitiul 3, de data aceasta - se va executa la semnal
jucatorii vor transmite mingea catre coechipier prin sonor;
rostogolire de la o distanta de aprox. 15m. - pauză pasivă de 30sec;

EXERCIŢIUL 5
Grupe de 4 elevi, in pozitia sezand cu picioarele 1x
departate unul in spatele celuilalt; primul elev din - în coloana cate 4 elevi;
fiecare grupa are asupra sa o minge de handbal; la - se va executa la semnal
semnal sonor acesta o va ridica deasupra capului si sonor;
o va transmite celui de-al doilea, care la randul sau - pauză pasivă de 30sec;
o va transmite catre cel din spatele sau, si tot asa
pana cand mingea va ajunge la ultimul; acesta se va
ridica si va alerga cu mingea pana la jalonul din
fata grupei lui, il va ocoli si se va intoarce,
asezandu-se in fata grupei lui in pozitia in care era
inainte de a pleca in cursa, adica sezand. Jocul va
continua pana cand toti componentii echipei vor
parcurge traseul.

EXERCIŢIUL 6 1x
6. Revenirea - alergare uşoară; 2l+2L - coloană câte unul;
organismului - mers cu mişcări de respiraţie; 1L+1l
după efort
2 min
7. Aprecieri şi - evidenţierea aspectelor pozitive şi negative 30sec - linie pe un rând;
concluzii consemnate pe parcursul lecţiei;
1 min - salutul; 30sec