Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE INVATAMANT: Scoala Gimnaziala “Eugen Ionescu”, Slatina, Olt.


PROFESOR : Burlacu Radu Florian
DATA: 04.12.2019
CLASA: a V-a A
UNITATEA DE INVATARE: “Grecia Antică”
SUBIECTUL: “Alexandru Macedon ”
TIPUL LECTIEI: lectie de predare-învatare
TIMP: 50 minute
COMPETENTA GENERALA : De a-i determina pe elevi să înteleagă domnia lui Alexandru Macedonul şi însuşirea de noi
cunoştinţe cu privire la persoana acestuia.
ORGANIZAREA SPATIULUI DE INSTRUIRE SI A RESURSELOR :
a)Locul de desfasurare: sala de clasa ;
b)Clasa: omogena, cu potential intelectual normal;
 c)Material didactic:
 fise de lucru ;
 imagini ;
 manual pentru clasa a V-a ;
 Harta Europei antice
METODE SI PROCEDEE: conversatia , explicaţia, observaţia, metoda ciorchinelui.
COMPETENȚE DE REFERINȚA:
3.1- sa descrie un fapt/proces istoric folosind un plan dat;
4.1- sa recunoasca termeni istorici in diferite surse de informare.
COMPETENTE OPERATIONALE:
O1- să identifice condiţiile în care se afirmă Regatul Macedoniei;
O2- să numească capitala marelui imperiu creat de Alexandru Macedon ;
O3-asimilarea informațiilor despre domnia acestuia;
O4-să interpreteze diferite surse istorice;
DESFASURAREA LECTIEI
SECVENŢELE ACTIVITATEA ACTIVITATEA STRATEGII FORME ŞI
INSTRUIRII PROFESORULUI ELEVILOR DIDACTICE; INSTRUMENTE
METODE DE EVALUARE
1. ORGANIZAREA Asigur/pregatesc materialul Elevii se pregatesc
CLASEI SI didactic necesar pentru pentru inceperea orei
inceperea orei de istorie. de istorie
REACTUALIZAREA
CUNOSTINTELOR Consemnez absentele. Elevul de serviciu
comunica elevii
absenti.

-Cum se numeste lectie -Noi am avut de Conversatia


pentru astazi la Istorie? pregatit lectia
«Razboaiele grecilor»

La tabla se realizază o fixare Metoda


a cunostiintelor folosind Ciorchinelui Evaluare predictivă
metoda ciorchinelui pornind Activitate de
de la conceptul Antica grup
Hellada

Se porneste de la intrebarile : Elevii notaza la tabla Conversaţia


Observatia
Din ce era format teritoriul raspunsurile la
Greciei Antice ? Care sunt intrebarile adresate:
Polisurile discutate in lectiile Polisuri, Atena și
de istorie ? Ocupațiile Sparta, Mestesuguri,
grecilor, Regimurile politice agricultura, serviciul
prezente in Grecia Antica militar, monarhia si
democratia...
- Care este semnificatia - Termenul inseamna
termenilor Razboaiele razboaiele dintre greci Conversația Observatia
medice ? si persi in sec V
i.Hr.(490-479)

-Cum a început conflict ? -Polisurile grecesti din


Asia Mica sunt
Ocupate de regele
persan Darius I.
Problematizarea Observatia
Batăliile cunoscute din acest Marathon(490),
război ? Terrmopile,
Salamina(480), Plateea
(479)

-Între ce ani a avut loc -Războiul peloponesiac


războiul peloponesiac ? a avut loc între anii
431-404 î.Hr.

-Cine se înfruntă în acest -Liga Peloponesiacă, în


război ? frunte cu Sparta şi Liga
de la Delos, în frunte
cu Atena.
-Înfrântă va fi Atena şi
-Cine va fi înfrântă ? va fi obligată să
capituleze în condiţiile
puse de Sparta.
2.PREZENTAREA Le prezint elevilor imagini Elevii observa Obsevaţia Evaluare continuă
MATERIALULUI cu Alexandru cel Mare. imaginile prezentate.
STIMUL
3.COMUNICAREA Lectia de astazi se numeste: Noteaza in caiete titlul
SI « Alexandru cel Mare lectiei.
( Alexandru Macedon sau « Alexandru cel Mare»
ARGUMENTAREA
Alexandru al III-lea) »
SUBIECTULUI Prezentarea PPT.
- Neînțelegerile dintre
cetățile grecești sunt folosite
de către Regatul
Explicația
Macedoniei, situat în nordul Elevii observa
Greciei și condus, din imaginile, ascultă
de către Filip al II-lea explicaţiile si noteaza.
(359-336)

-Voia să formeze un mare


imperiu, să supună Grecia și
Imperiul Persan

-Își impune stăpânirea asupra


Greciei în anul 338î.Hr.,
când Atena este înfrântă.
-Alexandru cel Mare a
- Solicit elevilor să descopere domnit între anii
in manual anii de domnie ai 336-323 î.e.n.
lui Alexandru cel Mare.

-A fost educat de marele


gânditor Aristotel.
-La 16 ani primește de la
tatăl său funcția de regent și
obține primele victorii.
-La 18 ani, în calitate de
comandant al cavaleriei, are
o contribuție hotărâtoare la
victoria de la Cheroneea.
Atunci tatăl său i-a spus:
"Fiule, caută-ți alt regat,
pentru că acel ce ți-l las eu
este prea mic pentru tine!"
-În zece ani (334-324 Î.H.), -Elevii observă harta și
distruge imensul Imperiu noteaza teritoriile
Persan și continuă cucerite Grecia, Asia Explicația
cuceririle până la hotarele Mică, Egiptul, Siria,
Indiei. Va stabilii Capitala Palestina, Persia, nord-
Imperiului în orașul Babilon. vestul Indiei

-Bătălia de la Issos 333 î.H.

-A pus să se bată numeroase


monede, a construit 34 de Elevii observa si
orașe care i-au purtat noteaza
numele, cel mai vestit fiind
Alexandria din Egipt.

După moartea lui Alexandru,


imperiul s-a împărțit între
generalii săi numiți diadohi
(urmași). Aceștia au format
state noi numite regate
elenistice.
4.REALIZAREA Distribui elevilor fise de Rezolva fisele de Explicatia. Fise de evaluare
FEEDBACK-ULUI evaluare. Explic sarcinile evaluare. Munca
fisei de evaluare. independenta
5. APRECIERI. Fac aprecieri cu privire la Asculta explicatiile. Explicatia
TEMA PENTRU modul in care au participat Activitate
elevii la ora de istorie. frontala
ACASA
Acord note.
Tema pentru acasa : ex.1,2, 3
,de la pagina 61 din manual. Noteaza Tema
Fisa de evaluare

Identificaţi în textele următoare trăsăturile fizice şi pe cele morale ale lui Alexandru cel Mare.

• ,,Plăcut la chip încă de la naştere, Alexandru era de statură mijlocie şi chiar vânjos. Avea pielea albă, obrajii trandafirii, părul
blond şi cârlionţat şi nasul acvilin. Era înzestrat cu toate darurile minţii şi ale norocului .........un bărbat ales de soartă." (Quintus
Curtius Rufus – Viaţa şi faptele lui Alexandru cel Mare)
• ,,Nimic nu este imposibil pentru cel care încearcă." (Alexandru Macedon)
 Istoricul Plutarh scria despre Alexandru Macedon că: ,,...avea un temperament năvalnic, impulsiv.....care trecea de la accese
de de furie nebunească la căinţă şi ruşine pentru cele făptuite. .....era un om brav, energic, rabdător, şef militar nrîntrecut. Pe măsură ce
obţinea marile succese în bătălii, Alexandru a pierdut o parte din simţul măsurii, al ordinii şi cumpătării."

ALEXANDRU CEL MARE

ÎNSUŞIRI FIZICE ÎNSUŞIRI MORALE

-Cine a fost Alexandru cel Mare? Unde este situată Macedonia?


-Unde a stabilit capitala marelui imperiu creat de el ?
-Care este cel mai cunoscut oraş construi de el şi unde se află? Enumeraţi cel puţin două aspecte care îl fac un oraş vestit.