Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ LA EDUCAŢIE CIVICĂ ( clasa a IV-a )

Unitatea IV: Comportamente moral-civice


1. Completează spaţiile, folosind cuvintele din paranteză.

Normele morale sunt_______ nescrise, recunoscute şi acceptate în _________. Ele


se bazează pe ______ morale. Normele morale orientează ___________ oamenilor.
( valori, comportamentul, reguli, societate )

2. Precizează care sunt cele patru grupuri sociale cunoscute, în care putem aplica
normele de conduită ce reglementează relaţiile cu ceilalţi oameni:

■ comportamentul în ................... ; ■ comportamentul în ................................;

■ comportamentul în ..........................; ■ comportamentul în ....................................


3. Scrie câte trei-patru norme morale însuşite:
a) la şcoală: _____________________________________________________

__________________________________________________________________

b) în familie: ____________________________________________________

__________________________________________________________________
4. Denumeşte în fiecare casetă valoarea morală la care face referire proverbul:
a) Cine împarte parte-şi face.
b) Lucrul odată început e pe jumătate făcut.
c) Punctualitatea-i politeţea regilor.
d) A fost prins cu cioara vopsită.
5. Alege variantele corecte de răspuns:

• Copilul deprinde norme de conduită morală:

a) la şcoală b) în familie c) în societate d) la spital

• Comportamentul se referă la:

a) modalitatea de a acţiona şi reacţiona în anumite împrejurări


b) relaţiile dintre prieteni c) pasiuni d) a face doar ce vrei
• Termenii potriviţi ce denumesc comportamente adecvate în şcoală şi în grupul
de prieteni sunt:

a) înţelegere b) răutate c) egoism d) solidaritate

e) ură f) afecţiune g) cooperare h) invidie i) violenţă

• Care dintre cuvintele de mai jos denumesc locuri publice?

a) săli de spectacol b) cofetăria c) piaţa d) parcul

e) curtea casei tale f) primăria g) strada h) trotuarul i) locul de


joacă din parc j) spitalul k) grădina casei tale l) mijlocul de
transport m) locuinţa n) şcoala o) muzeu p) magazinul din colţ

• Relaţiile care se stabilesc între membrii unei comunităţi sunt cele de:

a) prietenie b) invidie c) întrajutorare d) amiciţie e) cooperare

f) înţelegere g) bunătate h) lipsă de încredere i) răzbunare j) ură


6. Potriveşte în mod corect exemplele de comportamente din paranteza dată, în cele
două rubrici. Unele dintre exemple se pot regăsi în ambele coloane.

ÎN ŞCOALĂ ÎN GRUPUL DE PRIETENI

( punctualitate, colegialitate, prietenie, respectarea regulamentului şcolar, colaborare,


respect reciproc, competiţie, ajutor necondiţionat, ataşament, iubire, păstrarea curăţeniei )

7. Răspunde direct şi cât mai scurt la cele două întrebări de mai jos:
1) Ce sarcini ai în cadrul familiei tale? Dar reguli pe care le respecţi în familie?

________________________________________________________________

2) Cum trebuie să se poarte un elev la şcoală? Dar în timpul orelor?

________________________________________________________________