Sunteți pe pagina 1din 1

Nume și prenume ...........................................

Data: ..........................................

Test la religie
Clasa a VI-a ........

 Toate subiectele sunt obligatorii;


 Din oficiu se acordă 4 puncte.
I. Alegeți varianta corectă (0,4 x 5 = 20 p)
1. Recunoștința este sentimentul de:
a) mulțumire b) mânie c) prietenie d)indiferență

2. Hristos a vindecat 10 oameni care erau bolnavi de:


a) răceală b) lepră c) paralizie d) orbire

3. Dintre cei 10 bolnavi vindecați s-au întors:


a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

4. Ajutorul lui Dumnezeu este dovada:


a) ignoranței Sale b) indiferenței Sale c) iubirii Sale d) datoriei Sale

5. Zaheu era:
a) Apostol b) soldat c) funcționar d) vameș.

II. Unește elementele din coloana A cu cele corespunzătoare din coloana B. (0,4 x 5 =
20p)

A B
Levi - Matei 10

leprosi Calitate înaltă

virtute recunoscător

mulțumitor Faptă extraordinară

minune Vameș

III. Compune o scrisoare pe care să o adresezi unui prieten apropiat, în care să exprimi
sentimentele și trăirile personale în legătură cu ajutorul primit într-o situație dificilă. (20 p)