Sunteți pe pagina 1din 2

Data emiterii: 2019-11-26

Data prestării serviciului: 2019-11-26

FACTURA INRO19/11/26/00705

Vânzător: Cumpărător:
eSKY Travel Search SRL ANDREAS POLYDOROU
Calea Griviței 84-98 si 100-102 Cladirea de birouri The Mark, et 3,
sector 1
010735 Bucureşti

CUI RO26130195
Reg.Com.: J40/10406/2009

Metoda de plată Colectare Banca: Unicredit Bank (sucursala Herăstrău)


Data scadentă: 2019-11-26 IBAN: RO80BACX0000000423817000

Preț
Nr. TVA Valoarea TVA
Descriere Cantitatea U.M. unitar Valoarea
Crt (%) (fără TVA) (Valoarea)
brut

1 Bilet de avion nr. MBPYRH - ROXANA 1.0 BUC 260.98 EUR 0% 260.98 EUR 0.00 EUR 260.98 EUR
CRISTINA SCUTARU

2 Taxa de serviciu - bilet de avion. MBPYRH - 1.0 BUC 27.92 EUR 0% 27.92 EUR 0.00 EUR 27.92 EUR
ROXANA CRISTINA SCUTARU

3 Bilet de avion nr. MBPYRH - EFSTATHIOS 1.0 BUC 260.98 EUR 0% 260.98 EUR 0.00 EUR 260.98 EUR
SOULIOS

4 Taxa de serviciu - bilet de avion. MBPYRH - 1.0 BUC 27.92 EUR 0% 27.92 EUR 0.00 EUR 27.92 EUR
EFSTATHIOS SOULIOS

Monedă: EUR
Curs de schimb valutar: 4.7722
Sumă: 577.80 EUR

TVA Valoarea TVA


Valoarea
(%) (fără TVA) (Valoarea)

0% 577.80 EUR 0.00 EUR 577.80 EUR

x 577.80 EUR 0.00 EUR 577.80 EUR

Monedă: RON Sumă: 2757.38 RON

TVA Valoarea TVA


Valoarea
(%) (fără TVA) (Valoarea)

0% 2757.38 RON 0.00 RON 2757.38 RON

x 2757.38 RON 0.00 RON 2757.38 RON

Note suplimentare:

Factură redactată automat Factură emisă automat


Redactată de Emisă de

Aprobată de:

In sensul art 319 din Codul fiscal, se pot transmite facturi prin mijloace electronice în următoarele condiţii: a. pentru operaţiuni efectuate în
România, inclusiv pentru livrări intracomunitare, dacă: 1. Utilizarea facturii electronice face obiectul acceptării de către destinatar; 2. Se garanteze
autenticitatea sursei şi integritatea conţinutului facturii prin: i. o semnătură electronică avansată în sensul art. 2 alin. (2) din Directiva 1999/93/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999; sau ii. un schimb electronic de date (electronic data interchange - EDI), astfel cum a
fost definit la art. 2 din anexa I la Recomandarea Comisiei 1994/820/CE din 19 octombrie 1994 privind aspectele juridice ale schimbului electronic
de date; sau iii. alte modalităţi de garantare a autenticităţii sursei şi integrităţii conţinutului facturii decât cele prevăzute la pct. şi (ii)