Sunteți pe pagina 1din 1

Accentele demersului didactic-experienţe la clasă

Abordarea şi prezentarea noilor conţinuturi ale programei şcolare din perspectiva competenţelor -
cheie,reprezintă o provocare pentru cadrele didactice care se preocupă de aplicarea acestora la clasă.

La clasa a V-a ,competenţa de receptare şi producerea textului oral ,este slab formată ,elevii trecând la
ciclul gimnazial cu multe carenţe în ceea ce priveşte capacitatea lor de a se exprima .

Astfel, prin abordări moderne ,pun elevii în situaţii diverse , astfel încât să-i determin să-şi exprime
propriile puncte de vedere în multiple contexte de comunicare:

Exemplu: 1. Eşti Nică ,te-ai întors de la furat de cireşe şi tata tocmai a aflat de faptele tale de la mătuşa
Măriuca.Ce-i spui ca să eviţi pedeapsa ?

2.În faţa ta se află personajul tău preferat de desene animate .Întreabă-l unde ar dori să-şi
petreacă vacanţa şi convinge-l pe acesta să te ia cu el în vacanţă.

3.Tu eşti Prâslea cel voinic ,iar eu sunt Cenuşăreasa! Prezintă-te !

Competenţa pe care n-am vizat-o ,iniţial ,în mod sistematic ,este competenţa 5 –un element de noutate al
programei-,,Exprimarea identităţii lingvistice şi culturale proprii în context naţional şi internaţional,,
,deoarece a fost puţin mai grea adaptarea şi găsirea celor mai interesante situaţii de învăţare pentru a putea
stârni interesul elevilor .Cu timpul , s-a dovedit faptul că elevii sunt deschişi la nou şi este un mare câştig
pentru ei să ia contact cu elemente de cultură locală ,regională ,naţională ,dar şi cu acelea provenind din
alte culturi.

Cred că sunt foarte importante conţinuturile ,dar şi competenţele pe care elevii trebuie să şi le formeze
cât şi finalităţile procesului de învăţare.

Aşadar, nu se pot exclude unele pe altele ,dar nici nu trebuie să se piardă din vedere faptul că ,în era
informaţiei, elevii sunt mult mai interesaţi de ceea ce ştiu să facă (savoir faire) , cu ceea ce au învăţat.