Sunteți pe pagina 1din 3

GEANINA HAVÂRNEANU

Anexa 5.
Exemplu de PROIECT DIDACTIC
Data: 06.06.2014
Grupa: mare
Educatoare:
Tema de studiu: ”Cine și cum organizează/planifică o activitate?”
Tema săptămânală: ”E vară, e soare. Cu toții afară!”
Tema activității: ”Numeraţia în concentrul 0-10, operaţii de adunare şi scădere cu o unitate”
Domeniul experienţial: DŞ
Forma de realizare: activitate matematică
Mijloc de realizare: Joc didactic matematic
Exerciții cu material individual
Tipul de activitate: consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
Scopul activităţii:- consolidarea cunoştinţelor despre numeraţia în concentrul 0-10
-dezvoltarea capacităţii de a efectua operaţii de adunare şi scădere in limitele 0-10
Sarcina didactică: numără crescător şi descrescător, găseşte vecinul mai mic sau mai mare cu o unitate al numărului dat,
rezolvă exerciții matematice.
Reguli de joc:
Grupa este împărţită în două echipe. Echipele rezolvă pe rând exercitii matematice. Dacă copilul greşeşte este ajutat de
coechipieri. Răspunsurile corecte sunt recompensate cu aplauze şi câte un punct pe panou în dreptul echipei respective. La
comanda dată câte un copil de la fiecare grupă va aranja la tabla magnetică cifrele în concentrul 0-10 în şir
crescător/descrescător. Complicarea jocului: Li se cere copiilor să închidă ochii. Educatoarea ascunde câte o cifră din
ambele şiruri. Tot la comanda dată, copiii deschid ochii şi descoperă cifrele care lipsesc, le aşează la locul lor denumind
vecinul mai mic, apoi pe cel mai mare.
Copilul care va răspunde va fi ales cu ajutorul unei flori care se va plimba de la un copil la celălalt până la semnalul
educatoarei „Stop!”
Varianta: 1-Câte trei copii din fiecare echipă rezolvă cate un exercițiu de adunare sau de scădere.
Varianta: 2- Fiecare copil rezolvă fişa matematică în funcţie de itemii respectivi.
Se evidenţiază corectitudinea, rapiditatea copiilor şi a echipelor.
Elemente de joc: surpriza, aşteptarea, ghicirea, întrecerea, aplauze
Obiective operaţionale:
O1-să numere corect, crescător şi descrescător, în concentrul 0-10
O2-să denumească cifrele lipsă din şirul numeric dat;
O3-să identifice vecinii mai mari sau mai mici cu o unitate a unui număr dat ;
O4-să efectueze operaţii de adunare şi scădere în limitele 0-10.
O5-să utilizeze corect simbolurile matematice;
O6-să rezolve corect itemii din fişa matematică.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul, descoperirea, surpriza, jocul, brainstormingul.
Mijloace didactice: panou, cifre, simbolurile matematice (+, -,=), jetoane cu fluturi, jetoane cu flori, scrisoarea Zânei Vară,
un trandafir, jetoane cu ”fețe vesele”, fişa, instrumente de scris.
Forma de organizare: frontal/ pe grupe/ individual.
Forme şi metode de evaluare: aprecieri verbale, observația, verificare prin proba practică.
Locul de desfăşurare: sala de grupă.
Durata: 30 min.
Bibliografie:
1. Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7ani), Bucureşti 2008.
2. Revista învăţământului preşcolar 3-4/2010, Editura Arlequin/2012.
3. Învăţământul preşcolar şi primar 3-4/2012,Editura Arlequin/2012.
4. Jocuri didactice pentru activităţile matematice din grădiniţă-culegere,Ştefania Antonovici, Cornelia Jalbă, Gabriela Nicu,
Editura Aramis/2005.
5. Didactica/Revistă de comunicări ştiinţifice/nr.19/februarie/2011.

550
 
DIDACTICA ACTIVITĂŢILOR MATEMATICE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

Scenariul activităţii

Secvențe Strategii didactice Forme de


Conţinut Evaluare
didactice Metode şi procedee Mijloace didactice organizare
1. Moment - se vor asigura condiţiile
organizatoric optime necesare pentru
desfăşurarea optimă a
activităţii.
2. Captarea - deschiderea scrisorii și citirea conversaţia Scrisoarea Zânei frontal Observarea
atenţiei mesajului de la Zâna Vară: Vară comportamentului
”Dragi copii, pentru că, copiilor/capacitatea
suntem în anotimpul vara, surpriza de concentrare
anotimpul jocurilor si
distracției vă provoc la un joc
nou și distractiv: ”Micul
matematician”. V-am trimis
materialele necesare cu
ajutorul cărora să învățați
lucruri bune, folositoare
pentru viața voastră. Munca
voastră va fi recompensată!
Pe curând, Zâna Vară!”
3. Enunțarea - precizarea de către - explicaţia Observarea
scopului și a educatoare a faptului că, comportamentului
obiectivului pentru a putea primi nonverbal al
recompensa, vor participa la o copiilor
întrecere între două echipe
pentru a constata care echipă
cunoaşte mai bine numeraţia
de la 0-10 şi efectuarea unor
operaţii de adunare şi scădere.
4. Reactualizarea - grupa de copii se împarte în panou, simbolurile
cunoștințelor două (subgupe) ”Fluturașii matematice (+, -,=)
verzi și Fluturașii roșii”
- se prezintă la un panou
„fluturașii” care vor înregistra
punctajul celor două echipe.
Solicit copiilor să
denumească simbolurile
aritmetice (+, -, =) şi să
precizee semnificaţia lor.
5. Prezentarea Explicarea şi demonstrarea - descoperirea -Trandafiri, pe grupe - verificare prin
conținutului și jocului: - explicaţia - jetoane cu flori de proba practică.
dirijarea învățării Cu ajutorul unei flori care se - conversaţia vară, - aprecieri
va plimba de la un copil la - explicaţia, - panou individuale/globale
celălalt până la semnalul - demonstraţia, - tabla magnetică,
educatoarei „Stop!” se va - jocul, - cifre,
alege copilul ce va merge la - exerciţiul,
panou. Copii celor două - conversaţia
echipele vor rezolva exerciţii - exerciţiul,
de adunare şi scădere cu o - brainstormingul
unitate, folosind jetoanele şi
cu sprijin pe material intuitiv.
Dacă copilul greşeşte va fi
ajutat de coechipieri.
Răspunsurile corecte sunt
recompensate cu aplauze şi
câte un punct pe panou în
dreptul echipei respective.

551
GEANINA HAVÂRNEANU

Executarea jocului de
probă Un copil va veni la
panou unde va avea de
rezolvat o scădere sau o
adunare.
Executarea jocului de către
copii
Copilul care va răspunde va
fi ales cu ajutorul unei flori
care se va plimba de la un
copil la celălalt până la
semnalul educatoarei „Stop!”
Pe rând, copiii vor merge la
panou si vor rezolva câte un
exercițiu. Copiii trebuie să fie
atenţi să nu greşească, iar
răspunsurile corecte vor fi
aplaudate si însemnate cu
câte un ”fluturaș”la panou.
Complicarea jocului: Se cere
copiilor să numere crescător şi
descrescător în concentrul 0-
10.
Câte un copil din fiecare
echipă va aşeza în şir
crescător/descrescător.
Copiii vor închide ochii. Din
cele două şiruri voi lua câte o
cifră.
Copiii vor descoperi cifrele
care lipsesc, le vor aşeza la
locul lor denumind vecinii
cifrelor (întâi vecinul mai mic,
apoi pe cel mai mare).
5. Obținerea Copiii vor rezolva fişa de - exerciţiul - fişa, instrumente individual aprecieri verbale
performanței și lucru individuală, iar sarcinile de scris.
asigurarea acesteia vor fi: să indice cifra
conexiunii inverse corespunzătoare mulțimii de
obiecte, să încercuiască
vecinii cifrei 6. (Anexa 1)
6. Asigurarea Se va face aprecierea - conversaţia frontal/ aprecieri verbale
retenției și a globală a lucrărilor, - explicaţia individual
transferului precizându-se că Zâna Vară
este mulțumită de rezultatul
copiilor. Se va observa
panoul cu punctajul copiilor şi
se va stabili echipa
câştigătoare.
7. Evaluarea Voi aprecia individual şi - conversaţia frontal - aprecierea
performanțelor colectiv activitatea copiilor. activităţii copiilor
Precizez ca Zâna Vară va fi desfăşurate pe
foarte încantată de munca parcursul activităţii
copiilor si pentru acest fapt ii - oferirea
voi răsplăti cu cireșe dulci și recompenselor
gustoase dăruite de Zână.

552

S-ar putea să vă placă și