Sunteți pe pagina 1din 4

Frumusețea Crăciunului - izvor de bucurie, tezaur de datini

Concurs județean, ediția a II a, înscris în CAEJ, poziția 70

REGULAMENT DE PARTICIPARE
a) Înscriere
La acest concurs se pot înscrie preşcolari, şcolari ai ciclului primar, gimnazial, liceal
precum şi cadre didactice aparţinând oricărui nivel. Formularul de înscriere – pentru fiecare
cadru didactic (anexa 1) şi acordul de parteneriat – în dublu exemplar (anexa 2) vor fi completate
şi trimise odată cu lucrările copiilor și un plic timbrat autoadresant la următoarea adresă:
Şcoala Gimnazială Nr. 12 Botoşani
str. Prieteniei, nr. 8
loc. Botoşani
jud. Botoşani, cod 710128
Cu menţiunea: Pentru concursul „ Frumusețea Crăciunului - izvor de bucurie, tezaur de datini

Email: lilianapoleuca@yahoo.com
FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE !
Lucrările pot fi predate şi personal unuia dintre organizatorii concursului.
Data limită de trimitere/ predare a lucrărilor este 6 decembrie 2019 (data poştei).
b) Condiţii de participare:

Secţiuni destinate elevilor


 Se pot înscriere la concurs preşcolari şi elevi ai claselor pregătitoare - XII

 Fiecare cadru didactic participant poate participa cu un număr maxim de trei lucrări
(indiferent de secţiune)
 creaţie plastică: desene, grafică, ornamente, colaje;
 multimedia: prezentări power point, filme, clipuri;
 creaţie literară: poezii, compuneri / eseuri

 Lucrările vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe suport de lucru la alegere, în ele
respectându-se tema concursului.
 Fiecare lucrare trebuie să aibă menţionat în colţul din dreapta jos : titlul lucrării, numele şi
prenumele elevului, clasa/grupa, școala/grădinița, numele şi prenumele cadrului didactic
îndrumător, localitatea.
 Ornamentele pentru bradul de Crăciun se predau personal persoanelor de contact sau se
ambalează corespunzător dacă vor fi expediate prin poştă.
 Se vor acorda premiile I, II, III şi mențiuni pentru fiecare nivel de clasă/grupă, la fiecare
secţiune şi diplome de participare elevilor participanţi şi cadrelor didactice îndrumătoare.
 Se va avea în vedere originalitatea şi respectarea tematicii de concurs.
 Nu se admit contestaţii. Nu se restituie lucrările elevilor participanţi.
 Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani.
 Vor fi luate în considerare lucrări efectuate doar de elevi.

Secţiuni destinate cadrelor didactice


Fotografii

 Un cadru didactic poate participa cu un număr maxim de trei fotografii (în format 15x21) şi o
prezentare Power Point.
 Fotografiile pot fi trimise în plicul cu lucrările copiilor şi vor avea pe spate o etichetă pe care se
va specifica numele şi prenumele cadrului didactic, şcoala şi localitatea.
 Fotografiile vor reprezenta scene din serbările realizate în anii anteriori cu ocazia sărbătorilor de
iarnă, dar şi instantanee surprinse cu ocazia Crăciunului sau a Anului Nou, reprezentând tradiţii şi
obiceiuri din zona unde locuiţi. Dorim cu acest prilej să observăm tradiţii şi obiceiuri din alte
zone ale județului sau țării.

Prezentări Power Point (PPT, PPS)

 Prezentările vor fi: materiale suport, legende, tradiţii şi obiceiuri, poveşti, povestiri şi orice alte
materiale dedicate acestei minunate perioade a Sărbătorilor de iarnă.
 Prezentările vor fi trimise pe un CD inclus în plicul cu celelalte lucrări, dar şi la adresa de e-mail
lilianapoleuca@yahoo.com
 Toate cadrele didactice participante vor primi, pe lângă diploma de premiu special pentru
participarea la secţiunile speciale dedicate acestora, şi un CD/DVD cu toate prezentările primite în
cadrul concursului.
 Participarea la secţiunea dedicată cadrelor didactice nu este condiţionată de participarea la
secţiunea dedicată elevilor.
Şcoala Gimnazială Nr. 12 Botoșani _______________________

__________________________
Tel./fax: 0231-584116 Tel./fax:
e-mail: scoala12bt@yahoo.com e-mail:
Nr. ……… din …………………. 2019 Nr. _____ din _________ 2019

PROTOCOL DE COLABORARE
încheiat astăzi
1. Părţile contractante:
1) Școala Gimnazială Nr. 12, Botoșani reprezentat prin: director, Prof. Atodirese Ana
Maria, în calitate de aplicant, şi coordonatorul de proiect: Prof. Poleucă Liliana
2) Şcoala , strada
, nr. , localitatea , judeţul ,
reprezentată prin:
, în calitate de Partener.
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant în cadrul
concursului „Frumusețea Crăciunului - izvor de bucurie, tezaur de datini ”
3. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă:
- să informeze şcolile despre organizarea concursului;
- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să emită şi să distribuie diplomele preşcolarilor şi şcolarilor premianţi; .
- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în şcoală;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.
4. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada semestrului
I şi al II-lea al anului şcolar 2019 - 2020.

5. Clauze finale ale acordului:


Concursul „Frumusețea Crăciunului - izvor de bucurie, tezaur de datini " face parte din
categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile
de învăţământ din țară și străinătate.
Şcoala..................................................
DIRECTOR, DIRECTOR,
Prof. ATODIRESE ANA MARIA Prof.
Fişă de înscriere - Concursul județean
« Frumusețea Crăciunului - izvor de bucurie, tezaur de datini »

Unitatea de învăţământ :……………………………………………………………………


Adresa unităţii de învăţământ : …………………………………………………………….
Telefon : …………………………………
Numele şi prenumele cadrului didactic : …………………………………………………..
Specialitatea : …………………………….
Clasa/Grupa: .............................
Adresa cadrului didactic participant (pentru trimiterea diplomelor).....................................
................................................................................................................................................
Telefon: ...................................................... e-mail: ........................................................

 Secţiuni destinate elevilor

Nr Clasa
Numele şi prenumele elevului Secţiunea Titlul lucrării
crt Grupa

 Secţiuni destinate cadrelor didactice

Nr Numele şi prenumele cadrului


Secţiunea Titlul lucrării
crt didactic

Notă: Participarea la secţiunile destinate elevilor nu este condiţionată de participarea la secţiunile


destinate cadrelor didactice.