Sunteți pe pagina 1din 4

Data ………………………… NUME ……………………………………

TEST DE EVALUARE
UI. NUMERELE NATURALE 0 – 10 000

1.Scrie cu cifre numerele :


a) apte de mii trei sute unu …………………………..
b) două mii șaisprezece ………………………………
c) nouă mii patru sute optsprezece …………………………….

2.Citeste și scrie cu litere urmatoarele numere:

a) 7 301 - …………………………………………………………………………………………………….

b) 6 480 - …………………………………………………………………………………………………….

b) 4 075 - …………………………………………………………………………………………………….

3. Reprezintă pe numarătoare numerele:

3 514 4 111 3 053

...................... ..................... ....................

M S Z U M S Z U M S Z U

4. Coloreaza cu culoare galbena merele cu numere pare :

3 811 2 359 1 074 7 628 3 131 7 830

5. Mara, Radu și Andrei participă la Jocul numerelor . Scrie “X” in tabel pentru a indica numarul ales de fiecare
copil.

o Mara - 3 110 3 110 3 768 3 472


o Radu – 3 472 Mara
o Andrei –3 768 Radu
Andrei
6.Compară numerele folosind unul din semnele < , = , > :

a) 6 403 ….. 2 304 4 760 ….. 7 460

b) 1 381 .…. 5 831 3 041 ….. 3 014

c) 9 219 ….. 9 219 6 706 … .. 7 706


7. Rotunjeste urmatoarele numere:

Numărul Rotunjirea la zeci Rotunjirea la sute Rotunjirea la mii


9 235
2 109
5 581

8. Continuă numărarea cu incă 3 numere :

a) 1 850, 1 851, ………………………., ………………………………, ………………………….

b) 5 224 , 5 226, ………………………., ………………………………, ………………………..

c) 8 397 , 8 399, ………………………., ………………………., … ……………………….,

9. Scrie :

a) cu cifre romane numerele: 3 , 15, 24, 9, 32

........... , ............. , ............... , .......... , ........... ...

b) cu cifre arabe numerele: V, XVI, XXI, VII, XXXIV,

..........., ........... , ..........., , ..........., ...............


DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ :

Item FOARTE BINE BINE SUFICIENT


1 Scrie corect numerele a,b c Scrie corect numerele a,b Scrie corect numerele a,b c
2 Citeste corect numerele a,b c Citeste corect numerele a,b Citeste corect numerele a
3 Reprezinta corect pe Reprezinta corect pe Reprezinta corect pe numaratoare
numaratoare cele 3 numere numaratoare 2 numere unul din numer
4 Identifica corect cele 3 Identifica corect 2 numere Identifica corect un numar par
numere pare pare
5 Completeaza corect a,b,c Completeaza corect a,b Completeaza corect a
6 Compară corect numerele Compară corect numerele a,b Compară corect numerele a,
a,b,c ( 6 numere) (4-5 numere) (2-3 numere)
7 Estimeaza corect a,b,c Estimeaza corect a,b Estimeaza corect a sau b sau c
8. Continuă corect numărarea Continuă corect numărarea Continuă corect numărarea a
a,b,c a,b
9. Scrie corect 9 -10 numere Scrie corect 6-8 numere Scrie corect 2-5 numere

MATEMATICA

COMPETENŢE SPECIFICE

2.1. Recunoaşterea numerelor naturale din concentrul 0- 10 000


2.2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000
2.3. Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000
5.2. Înregistrarea în tabele a unor date observate din cotidian

Itemi

I.1 Scrie cu cifre numere date


I.2. Citeste cu litere numere date
I.3 Reprezintă pe numarătoare numerele
I.4. Identifica numerele pare dintr-un sir dat
I.5, Indica in tabel numarul ales de fiecare coppil
I.6.Compara perechi de numere
I.7.Rotunjeste numerele la zeci, la sute si la mii
I.8. Continua numararea cu pasi dati
I.9. Scrie numerele cu cifre romane / arabe

Aprecierea cu calificative

FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT

MATRICEA DE SPECIFICAŢII

Niveluri
taxonomice
cunoaștere înțelegere aplicare analiză sinteză
Competenţe
specifice

2.1 Item 1 Item 2, Item 7 Item 1 Item 1 Item 3 abc


Item 4, Item 9 Item 2, Item 4, Item 3, Item 9 ab Item 9 ab
2.2 Item 6 abc Item 6 abc
2.3 Item 8 abc Item 8 abc
5.2 Item 5 Item 5 Item 5

BAREM DE APRECIERE

CALIFICATIV
Număr de itemi și nivelul rezolvării (corect / incorect,
integral/parțial)
Rezolvă integral si corect 7-9 itemi (toţi itemii)/.sau partial correct 2 itemi Foarte bine
Rezolvă integral si corect 5 -6 itemi; incorect 1 item/ parţial correct 2 item. Bine
Rezolvă integral si corect 3-4 itemi; parţial correct 2 itemi/ incorect 2 itemi. Suficient
Rezolvă integral si corect 1 itemi; parţial 2 itemi/ incorect 4 itemi Insuficient