Sunteți pe pagina 1din 1

Sufletul s-adăposteşte în noi de Dumnezeu

In negura vremii ,unde si cea mai mica greşeala înseamnă păcat,unicul lucru care
ramîne sfînt şi de preţ e sufletul.Enigma vieţii care ascunde zeci de taine şi mii de
sentimente.

Ce este sufletul? Sufletul, se poate spune că este un dar, căci acesta este un cadou
de la Dumnezeu. Sufletul ne conduce în viaţă, ba chiar ne face să trăim, sufletul ne
dă prosperitate, ne însemnează faţă de alţi oameni, sufletul ne educă, ne
maturizează, ne arde, ne arată mînie, poate respinge, poate fi o amintire, poate
însemna speranţă, flacără, dorinţă,.

Sufletul este lumina, sufletul este scînteia focului lui Dumnezeu care sălăşluieşte în
noi.

Sufletul omului are un rol important în a define persoana în întregul ei. Trupul este
doar învelişul eu-lui fiecăruia. Iubim trupul pentru ceea ce ascude dincolo de
aspectul exterior. Frumuseţea vine din interior. Un suflet frumos luminează un trup
obişnuit şi-l înfrumusezează.

În funcţie de viaţa noastră, de calea pe care o alegem, de influenţe şi de educaţie,


sufletul are întotdeauna o parte bună în el, reprezentînd parte optimistă a lucrurilor.

După cum spunea Ana Blandiana „Sufletul e ceva în noi care nu există în
afară ”.Se întîlnesc printre oameni şi cei ce au suflete goale, ce-şi duc viaţa în
deşert, duc viaţă de nimic, lipsită de sens, suflet ce nu-şi irosesc puterile pentru
a-şi creşte eul propriu şi al ajuta pe aproapele său. Suflet leneş, locul unde se adună
păcatele.

E vremea colindelor, vremea bucuriei, cînd minunea naşterii Mîntuitorului


cuprinde sufletele şi le înnobilează. Să deschidem uşa pentru oaspeţi dragi şi inima
pentru speranţa bucuriei şi lumină. Să fim mai buni şi să privim ănainte cu
încredere, ştiind că dacă avem credinţă, drumul din faţa noastră va fi presărat cu
împliniri.

Revenco Constantin

elevul clasei a X-„F”