Sunteți pe pagina 1din 1

I RPP, Grupa ____

TS 12 Prezentaţi două campanii de lobbying, făcând referire la context, problemă, scop, obiective,
strategii, tactici şi rezultate
sau
Elaboraţi şi implementaţi planul unei campanii de promovare a unei schimbări legislative la nivel
local

Numele clientului/ beneficiarului:

Numele lobbyistului/ agenţiei de lobbying:

Problema clientului/ beneficiarului:

Schimbarea legislativă intenţionată:

Perioada de desfăşurare a campaniei de lobbying:

Autorităţi şi instituţii abordate:

Proceduri şi instrumente utilizate în activitatea de lobbying:

Rezultate obţinute: