Sunteți pe pagina 1din 11

Anexa nr.

2
la Ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1017 din 03.07.2018
Monitorul Oficial Nr. 377-383 din 05.10.2018, art. 1474

CORELAREA
titlurilor de Licențiat – Master – Doctor/ Doctor habilitat
conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul superior (HG nr. 482 din 28.06.2017)
și Nomenclatorului specialităților științifice (HG nr. 199 din 13.03.2013)
Codul şi denumirea Codul şi denumirea Codul şi denumirea Titlurile conferite Titlurile științifice
domeniului domeniului general de domeniului de formare la absolvirea Ciclului I – Licență / conferite / confirmate
fundamental al ştiinţei, studiu profesională Ciclului II – Master / la absolvirea Ciclului III – Doctorat /
culturii şi tehnicii (HG nr. 482 din (HG nr. 482 din 28.06.2017) Studiilor superioare integrate programelor de postdoctorat
(HG nr. 482 din 28.06.2017)
28.06.2017) Profilul științific
Ramura științifică (HG nr. 199 din 13.03.2013)
Domeniul științific (HG nr. 199 din
(HG nr. 199 din 13.03.2013)
13.03.2013)

II 2 3 4 5
011 Științe ale educației 0111 Științe ale educației Licențiat /Master în Doctor / Doctor habilitat în Științe ale
01 EDUCAŢIE Științe ale educației educației
53. Științe ale educației 531. Pedagogie generală
5. ȘTIINȚE SOCIALE 533. Pedagogie profesională Bachelor / Master of Doctor / Doctor habilitat of Educational
și ECONOMICE 534 Pedagogie specială Educational Sciences Sciences
0112 Pedagogie preșcolară Licențiat /Master în Doctor / Doctor habilitat în Științe ale
Științe ale educației educației
531. Pedagogie generală
532. Didactica științelor Bachelor / Master of Doctor / Doctor habilitat of Educational
Educational Sciences Sciences
0113 Pedagogie în Licențiat /Master în Doctor / Doctor habilitat în Științe ale
învățământul primar Științe ale educației educației

531. Pedagogie generală Bachelor / Master of Doctor / Doctor habilitat of Educational


532. Didactica științelor Educational Sciences Sciences
0114 Formarea profesorilor Licențiat /Master în Doctor / Doctor habilitat în Științe ale
Științe ale educației educației
531. Pedagogie generală
532. Didactica ştiinţelor Bachelor / Master of Doctor / Doctor habilitat of Educational
533. Pedagogie profesională Educational Sciences Sciences
02 ARTE ȘI ŞTIINŢE 021 Arte 0211 Tehnici audiovizuale și Licențiat / Master în Arte Doctor / Doctor habilitat în Arte
UMANISTE producție media audiovizuale și media
65. Studiul artelor și Doctor / Doctor habilitat of Arts
6. ȘTIINȚE culturologie 654. Arte audiovizuale Bachelor / Master of Audiovisual
UMANISTE and Media Arts
0212 Design vestimentar și Licențiat / Master în Design Doctor / Doctor habilitat în Arte
design interior
Bachelor / Master of Design Doctor / Doctor habilitat of Arts
652. Design
0213 Arte plastice Licențiat / Master în Arte plastice Doctor / Doctor habilitat în Arte

651. Arte vizuale Bachelor / Master of Fine Arts Doctor / Doctor habilitat of Arts
0214 Arte decorative Licențiat / Master în Arte Doctor / Doctor habilitat în Arte
decorative
651. Arte vizuale Doctor / Doctor habilitat of Arts
Bachelor / Master of Decorative
Arts
0215 Muzică Licențiat / Master în Artă muzicală Doctor / Doctor habilitat în Arte

653. Arta muzicală Bachelor / Master of Musical Arts Doctor / Doctor habilitat of Arts
0216 Arte teatrale Licențiat / Master în Arte teatrale Doctor / Doctor habilitat în Arte

654. Arte audiovizuale Bachelor / Master of Theatre Arts Doctor / Doctor habilitat of Arts
022 Științe umaniste 0220 Antropologie Licențiat / Master în Antropologie Doctor / Doctor habilitat în Antropologie

63.Filozofie 631. Filozofie Bachelor / Master of Anthropology Doctor / Doctor habilitat of Anthropology
61. Istorie și arheologie 612. Etnologie
0221 Religie și teologie Licențiat / Master în Teologie Doctor / Doctor habilitat în Teologie

64. Religie și teologie 641. Religie Bachelor / Master of Theology Doctor / Doctor habilitat of Theology
642. Teologie
0222 Istorie și arheologie Licențiat / Master în Istorie Doctor / Doctor habilitat în Istorie

61. Istorie și arheologie 611. Istorie Bachelor / Master of History Doctor / Doctor habilitat of History
613. Arheologie
0223 Filozofie și etică Licențiat / Master în Filozofie Doctor / Doctor habilitat în Filozofie

63.Filozofie 631. Filozofie Bachelor / Master of Philosophy Doctor / Doctor habilitat of Philosophy
632. Etică și bioetică
0229 Culturologie Licențiat / Master în Culturologie Doctor / Doctor habilitat în Culturologie
și management artistic
65. Studiul artelor și 655. Culturologie Bachelor / Master of Cultural Doctor / Doctor habilitat of Cultural
culturologie Studies Studies
023 Filologie 0231 Studiul limbilor Licențiat / Master în Filologie Doctor / Doctor habilitat în Filologie

62.Filologie 621. Științe ale limbajului Bachelor / Master of Philology Doctor / Doctor habilitat of Philology
0232 Limbi şi literaturi Licențiat / Master în Filologie Doctor / Doctor habilitat în Filologie

621. Științe ale limbajului Bachelor / Master of Philology Doctor / Doctor habilitat of Philology
622. Literatură
03 ŞTIINŢE 031 Științe sociale și 0312 Științe politice Licențiat / Master în Științe Doctor / Doctor habilitat în Științe politice
SOCIALE, comportamentale politice
JURNALISM ȘI 561. Politologie Doctor / Doctor habilitat of Political
RELAȚII PUBLICE 56. Științe politice 562. Relații internaționale Bachelor / Master of Political Science
Science
0313 Psihologie Licențiat / Master în Psihologie Doctor / Doctor habilitat în Psihologie
5. ȘTIINȚE SOCIALE 51. Psihologie
și ECONOMICE 511. Psihologie Bachelor / Master of Psychology Doctor / Doctor habilitat of Psychology
0314 Sociologie Licențiat / Master în Sociologie Doctor / Doctor habilitat în Sociologie
54. Sociologie
541. Sociologie Bachelor / Master of Sociology Doctor / Doctor habilitat of Sociology
543. Demografie
0319 Asistenţă socială Licențiat /Master în Asistenţă Doctor / Doctor habilitat în Sociologie
socială
542. Asistență socială Doctor / Doctor habilitat of Sociology
Bachelor / Master of Social Work
032 Jurnalism și 0321 Jurnalism și comunicare Licențiat / Master în Științe ale Doctor / Doctor habilitat în Științe ale
informare comunicării comunicării
571. Jurnalism și comunicare
57. Media și comunicare Bachelor / Master of Doctor / Doctor habilitat of
Communication Science Communication Science
0322 Biblioteconomie, Licențiat / Master în Științe ale Doctor / Doctor habilitat în Științe ale
informare și studii arhivistice comunicării comunicării

572. Științe ale informării și Bachelor / Master of Doctor / Doctor habilitat of


documentării Communication Science Communication Science
04 BUSINESS, 040 Științe 0400 Științe administrative Licențiat în Administrație publică Doctor / Doctor habilitat în Științe
ADMINISTRARE ŞI administrative Master în Științe administrative administrative
DREPT 563. Științe administrative
56. Științe politice Bachelor of Public Administration Doctor / Doctor habilitat of Administration
5. ȘTIINȚE SOCIALE Master of Administration Sciences Sciences
și ECONOMICE 041 Ştiinţe economice 0410 Economie Licențiat / Doctor / Doctor habilitat în Științe
521. Economie, business, Master în Științe economice economice
52. Științe economice administrare
523. Cibernetică, statistică și Bachelor / Master of Economics Doctor / Doctor habilitat of Economic
informatică economică Sciences
0411 Contabilitate Licențiat / Doctor / Doctor habilitat în Științe
Master în Științe economice economice
522. Finanțe, contabilitate, Doctor / Doctor habilitat of Economic
analiză economică Bachelor / Master of Economics Sciences

0412 Finanţe și bănci Licențiat / Doctor / Doctor habilitat în Științe


Master în Științe economice economice
521. Economie, business,
administrare Bachelor / Master of Economics Doctor / Doctor habilitat of Economic
522. Finanțe, contabilitate, Sciences
analiză economică
0413 Business şi administrare Licențiat / Doctor / Doctor habilitat în Științe
0414 Marketing Master în Științe economice economice
0419 Merceologie și comerț
Bachelor / Master of Economics Doctor / Doctor habilitat of Economic
521. Economie, business, Sciences
administrare
042 Drept 0421 Drept Licențiat / Master în Drept Doctor / Doctor habilitat în Drept

55. Științe juridice 551. Teoria generală a Bachelor / Master of Law Doctor / Doctor habilitat of Law
dreptului
552. Drept public
553. Drept privat
554. Drept penal
05 ȘTIINȚE ALE 050 Ştiinţe chimice 0500 Chimie Licențiat / Master în Științe Doctor / Doctor habilitat în Științe
NATURII, chimice chimice
MATEMATICĂ ȘI 14. Științe chimice 141. Chimie anorganică
STATISTICĂ 142. Chimie analitică Bachelor / Master of Chemical Doctor / Doctor habilitat of Chemical
143. Chimie organică Sciences Sciences
1. ȘTIINȚE ALE 144. Chimie fizică
NATURII 145. Chimie ecologică
146. Chimie aplicată
051 Științe biologice 0511 Biologie Licențiat / Doctor / Doctor habilitat în Științe
0512 Biochimie Master în Științe biologice biologice

16. Științe biologice 161. Biologie generală Bachelor / Master of Biological Doctor / Doctor habilitat of Biological
162. Genetică Sciences Sciences
163. Biologie celulară
164. Biologie vegetală
165. Biologia omului şi
animalelor
052 Științe ale mediului 0521 Științe ale mediului Licențiat / Doctor / Doctor habilitat în Științe
Master în Științe ale mediului biologice
16. Științe biologice 166. Ecologie și protecția
mediului Bachelor / Master of Environmental Doctor / Doctor habilitat of Biological
Sciences Sciences
053 Științe fizice 0532 Științe ale pământului Licențiat / Master în Științe ale Doctor / Doctor habilitat în Științe ale
pământului pământului
15. Științe geonomice 151 Geologie
153. Geografie Bachelor / Master of Earth Sciences Doctor / Doctor habilitat of Earth Sciences
154. Geografie umană
155. Pedologie
156. Îmbunătăţiri funciare şi
dezvoltare rurală
0533 Fizică Licențiat / Master în Științe fizice Doctor / Doctor habilitat în Științe fizice

13. Științe fizice 131. Fizică teoretică Bachelor / Master of Physical Doctor / Doctor habilitat of Physical
132. Fizica particulelor Sciences Sciences
elementare şi compuse
133. Fizica sistemelor
macroscopice
134. Fizică aplicată
135. Mecanica
136. Astronomie
054 Matematică și 0541 Matematică Licențiat / Doctor / Doctor habilitat în Științe
statistică Master în Matematică matematice
111.Matematica pură
11.Matematica 112. Matematică aplicată Bachelor / Master of Mathematics Doctor / Doctor habilitat of Mathematical
Sciences
0542 Statistică Licențiat / Doctor / Doctor habilitat în Științe
Master în Statistică matematice
113. Statistică şi probabilitate
Bachelor / Master of Statistics Doctor / Doctor habilitat of Mathematical
Sciences
06 TEHNOLOGII ALE 061 Tehnologii ale 0612 Proiectarea şi La absolvirea programelor de studii
INFORMAȚIEI ȘI informaţiei şi administrarea sistemelor de 240 ECTS la ciclul I se acordă Doctor / Doctor habilitat în Științe
COMUNICAȚIILOR comunicaţiilor informaţionale titlul de Inginer licențiat; la inginerești
0613 Dezvoltarea produselor absolvirea programelor de master Doctor / Doctor habilitat of Engineering
program şi a aplicaţiilor respective se acordă titlul de Master
2. ȘTIINȚE în Inginerie
INGINEREȘTI ȘI 23. Inginerie electronică 232. Calculatoare şi tehnologii Bachelor / Master of Engineering
TEHNOLOGII şi a informaţiei informaţionale Doctor/ Doctor habilitat în Informatică
1. ȘTIINȚE ALE 12. Ştiinţa informaţiei 121. Informatică teoretică La absolvirea programelor de studii Doctor / Doctor habilitat of Computer
NATURII 122. Informatică aplicată de 180 ECTS la ciclul I și la Science
absolvirea programelor de master
respective se acordă titlurile de
Licențiat / Master în Informatică
Bachelor / Master of Computer
Science
07 INGINERIE, 071 Inginerie şi activităţi 0710 Inginerie și management Inginer licențiat/ Doctor / Doctor habilitat în Științe
TEHNOLOGII DE inginereşti Master în Inginerie inginerești
PRELUCRARE, 271. Ingineria şi managementul
ARHITECTURĂ ŞI 27. Inginerie, producerii Bachelor / Master of Engineering Doctor / Doctor habilitat of Engineering
CONSTRUCŢII management, 272. Merceologie
merceologie și metrologie 273. Metrologie, sisteme de
2. ȘTIINȚE măsurare şi diagnostic
INGINEREȘTI ȘI
TEHNOLOGII 0711 Inginerie chimică și Inginer licențiat/ Doctor / Doctor habilitat în Științe
procese Master în Inginerie inginerești
Doctor / Doctor habilitat of Engineering
25. Ingineria materialelor 254. Tehnologii şi produse Bachelor / Master of Engineering
şi tehnologii industriale chimice
26. Ingineria mediului 261. Inginerie minieră
28. Inginerie şi tehnologii 281. Inginerie şi tehnologii Doctor / Doctor habilitat în Științe
neconvenţionale neconvenţionale biologice
Doctor / Doctor habilitat of Biological
1. ȘTIINȚE ALE 16. Științe biologice 167. Biotehnologie Sciences
NATURII
Doctor / Doctor habilitat în Științe
4. ŞTIINŢE agricole
AGRICOLE 44. Biotehnologii agricole 441. Biotehnologii agricole Doctor / Doctor habilitat of Agricultural
Sciences
0712 Tehnologii de protecție a Inginer licențiat/ Doctor / Doctor habilitat în Științe
mediului Master în Inginerie inginerești
Doctor / Doctor habilitat of Engineering
26. Ingineria mediului 263. Tehnologii în protecţia Bachelor / Master of Engineering
mediului
264. Securitatea mediului vital Doctor / Doctor habilitat în Științe
şi protecţia muncii agricole
41. Agricultură, Doctor / Doctor habilitat of Agricultural
silvicultură și acvacultură 411. Agronomie Sciences
0713 Energetică și inginerie Inginer licențiat/ Doctor / Doctor habilitat în Științe
electrică Master în Inginerie inginerești

22. Energetică și 221. Energetică Bachelor / Master of Engineering Doctor / Doctor habilitat of Engineering
inginerie electrică 222. Inginerie electrică
25. Ingineria materialelor 255. Inginerie agrară
0714 Electronică și Inginer licențiat/ Doctor / Doctor habilitat în Științe
automatizări Master în Inginerie inginerești
Doctor / Doctor habilitat of Engineering
23. Inginerie electronică 231. Radiotehnică şi Bachelor / Master of Engineering
și a informației comunicaţii electronice
232. Calculatoare şi
tehnologii informaţionale
233. Inginerie electronică şi
construcţia de aparate
24. Inginerie mecanică 242. Maşinologie şi tehnologia
construcţiilor de maşini Doctor/ Doctor habilitat în Informatică
Doctor / Doctor habilitat of Computer
1. ȘTIINȚE ALE 12. Știința informației 122. Informatică aplicată Science
NATURII 0715 Mecanică și prelucrarea Inginer licențiat/ Doctor / Doctor habilitat în Științe
metalelor Master în Inginerie inginerești
2. ȘTIINȚE Doctor / Doctor habilitat of Engineering
INGINEREȘTI ȘI 24. Inginerie mecanică 241. Geometrie inginerească Bachelor / Master of Engineering
TEHNOLOGII 242. Maşinologie şi tehnologia
construcţiilor de maşini
22. Energetică și 221. Energetică
inginerie electrică 253. Tehnologii în industria
25. Ingineria materialelor alimentară

6. ȘTIINȚE 65. Studiul artelor și 652. Design Doctor / Doctor habilitat în Arte
UMANISTE culturologie Doctor / Doctor habilitat of Arts
0716 Autovehicule, nave și Inginer licențiat/ Doctor / Doctor habilitat în Științe
aeronave Master în Inginerie inginerești

2. ȘTIINȚE 24. Inginerie mecanică 241. Geometrie inginerească Bachelor / Master of Engineering Doctor / Doctor habilitat of Engineering
INGINEREȘTI ȘI 242. Maşinologie şi tehnologia
TEHNOLOGII construcţiilor de maşini
25. Ingineria materialelor 255. Inginerie agrară
şi tehnologii industriale
072 Tehnologii de 0721 Procesarea alimentelor Inginer licențiat/ Doctor / Doctor habilitat în Științe
fabricare şi prelucrare Master în Inginerie inginerești
253. Tehnologii în industria
25. Ingineria materialelor alimentară Bachelor / Master of Engineering Doctor / Doctor habilitat of Engineering
şi tehnologii industriale
0722 Tehnologia materialelor Inginer licențiat/ Doctor / Doctor habilitat în Științe
(sticlă, hârtie, plastic și lemn) Master în Inginerie inginerești

21. Inginerie civilă 211. Ingineria construcţiilor Bachelor / Master of Engineering Doctor / Doctor habilitat of Engineering
25. Ingineria materialelor 251. Ingineria şi tehnologia
şi tehnologii industriale materialelor
252. Tehnologii în industria
uşoară
6. ȘTIINȚE 65. Studiul artelor și Doctor / Doctor habilitat în Arte
UMANISTE culturologie 652. Design Doctor / Doctor habilitat of Arts
0723 Textile (îmbrăcăminte, Inginer licențiat/ Doctor / Doctor habilitat în Științe
încălțăminte și articole din Master în Inginerie inginerești
piele) Doctor / Doctor habilitat of Engineering
Bachelor / Master of Engineering
252. Tehnologii în industria
2. ȘTIINȚE 25. Ingineria materialelor
uşoară
INGINEREȘTI ȘI şi tehnologii industriale
Doctor / Doctor habilitat în Arte
TEHNOLOGII
652. Design Doctor / Doctor habilitat of Arts
65. Studiul artelor și
culturologie 0724 Minerit și extracții Inginer licențiat/ Doctor / Doctor habilitat în Științe
Master în Inginerie inginerești

26. Ingineria mediului 261. Inginerie minieră Bachelor / Master of Engineering Doctor / Doctor habilitat of Engineering
073 Arhitectură și 0731 Arhitectură şi dezvoltare La absolvirea programului de studii
construcții teritorială superioare integrate 0731.1 Doctor / Doctor habilitat în Arhitectură
Arhitectură se acordă titlul de Doctor / Doctor habilitat of Architecture
Arhitect
21. Inginerie civilă 212. Arhitectură Architect
26 Ingineria mediului 262. Geodezie, cadastru şi Doctor / Doctor habilitat în Științe
organizarea teritoriului La absolvirea celorlalte programe din inginerești
acest domeniu se acordă titlurile: Doctor / Doctor habilitat of Engineering
Inginer licențiat/
Master în Inginerie
Bachelor / Master of Engineering
Doctor / Doctor habilitat în Științe ale
1. ȘTIINȚE ALE 15. Științe geonomice 156. Îmbunătățiri funciare și pământului
NATURII dezvoltare rurală Doctor / Doctor habilitat of Earth Sciences
0732 Construcții și inginerie Inginer licențiat/ Doctor / Doctor habilitat în Științe
civilă Master în Inginerie inginerești

211. Ingineria construcţiilor Bachelor / Master of Engineering Doctor / Doctor habilitat of Engineering
08 ȘTIINȚE 081 Științe agricole 0811 Producţia vegetală şi Licențiat / Doctor / Doctor habilitat în Științe
AGRICOLE, animală Master în Științe agricole agricole
SILVICULTURĂ, 41.Agricultură,
PISCICULTURĂ ŞI silvicultură şi acvacultură 411. Agronomie Bachelor / Master of Agricultural Doctor / Doctor habilitat of Agricultural
MEDICINĂ 42. Creşterea animalelor 413. Acvacultură Sciences Sciences
VETERINARĂ şi produse animaliere 421. Zootehnie
45. Siguranța alimentelor 451. Siguranța alimentelor
4. ŞTIINŢE
AGRICOLE
082 Silvicultură 0821 Silvicultură Licențiat / Doctor / Doctor habilitat în Științe
Master în Silvicultură agricole
41. Agricultură, 412. Silvicultură
silvicultură şi acvacultură Bachelor / Master of Forestry Doctor / Doctor habilitat of Agricultural
Sciences
084 Medicină veterinară 0841 Medicină veterinară Medic veterinar Doctor / Doctor habilitat în Științe
medical-veterinare
43. Științe medical- 431. Medicină veterinară Veterinarian
veterinare Doctor / Doctor habilitat of Veterinary
medicine
09 SĂNĂTATE 091 Sănătate 0910 Sănătate publică Medic în medicină preventivă Doctor / Doctor habilitat în Științe
medicale
3. ȘTIINȚE MEDICALE 33. Științe ale sănătății 331.Sănătate publică Preventive Medicine Doctor
333. Sănătate ocupaţională şi Doctor / Doctor habilitat of Medical
biomedicină socială Sciences
0911 Stomatologie Medic stomatolog Doctor / Doctor habilitat în Științe
medicale
32. Medicină clinică 323. Stomatologie Doctor of Dental Medicine
Doctor / Doctor habilitat of Medical
Sciences
0912 Medicină Medic Doctor / Doctor habilitat în Științe
medicale
31. Medicină 311.Anatomie şi morfologie Medical doctor
fundamentală 312. Fiziologie Doctor / Doctor habilitat of Medical
313. Imunologie, microbiologie, Sciences
virusologie
314. Farmacologie şi
toxicologie
315. Biochimie şi biologie
moleculară
32. Medicină clinică 321. Medicină generală
322. Pediatrie
324. Diagnostic medical
33. Științe ale sănătății 332. Asistenţă medicală şi
34.Biotehnologii reabilitare
medicale 341. Biotehnologii cu aplicaţie
35. Medicină în medicină
interdisciplinară 351. Medicină
Interdisciplinară
0913 Asistenţă medicală și Asistent medical generalist
moașe licențiat/
Master în Asistenţă medicală și
332. Asistenţă medicală şi moașe Doctor / Doctor habilitat în Științe
reabilitare Registered Nurse/ medicale
Master of Nursing and Midwifery
Doctor / Doctor habilitat of Medical
Moașă licențiată/ Sciences
Master în Asistenţă medicală și
moașe
Licensed midwife/
Master of Nursing and Midwifery
0914 Diagnostic medical şi Licențiat / Doctor / Doctor habilitat în Științe
tehnologii de tratament Master în Diagnostic medical şi medicale
32. Medicină clinică tehnologii de tratament
324. Diagnostic medical Doctor / Doctor habilitat of Medical
Bachelor / Master of Medical Sciences
Diagnostic and Treatment
Technology
0915 Terapie și reabilitare Licențiat / Doctor / Doctor habilitat în Științe
33. Științe ale sănătății Master în Terapie și reabilitare medicale
332. Asistenţă medicală şi
reabilitare Bachelor / Master of Therapy and Doctor / Doctor habilitat of Medical
Rehabilitation Sciences
0916 Farmacie Farmacist Doctor / Doctor habilitat în Științe
31. Medicină 316. Farmacie farmaceutice
fundamentală Pharmacist
Doctor / Doctor habilitat of Pharmaceutical
Sciences
10 SERVICII 100 Științe ale sportul 1000 Științe ale sportului Licențiat /
Master în Științe ale sportului
10 SERVICES
Bachelor / Master of Sports Doctor / Doctor habilitat în Științe ale
Sciences sportului
1001 Motricitate specială și Licențiat /
recuperare Master în Motricitate specială și Doctor / Doctor habilitat of Sports Sciences
recuperare

Bachelor / Master of Special


Motricity and Recovery
101 Servicii publice 1010 Servicii publice Licențiat / -
Master în Servicii publice
Bachelor / Master of Personal
Services
1013 Servicii hoteliere, turism Licențiat / -
și agrement Master în Servicii publice

Bachelor / Master of Personal


Services
103 Servicii ale 1031 Ştiinţe militare Licențiat / Doctor / Doctor habilitat în Științe
securităţii Master în Științe militare militare
581. Științe militare
58. Științe militare și 582. Informații și securitate Bachelor / Master of Military Doctor / Doctor habilitat of Military
informații națională Sciences Sciences
1032 Protecția persoanelor și a Licențiat / -
proprietății Master în Servicii ale securităţii
582. Informații și securitate
națională Bachelor / Master of Security
Services
104 Servicii de transport 1041 Servicii de transport Licențiat / -
Master în Servicii de transport

Bachelor / Master of Transport


Services